Hrana za misaone Jehovine svjedoke

Hrana za misaone Jehovine svjedoke

UVOD

„I upoznat ćete istinu, i istina će vas osoboditi.“ (Ivan 8:32)

Isus je dao istinitu izjavu prema Ivanu 8:32 kad je rekao, „I upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.“ Isus je to rekao Židovima koji su vjerovali u njega ali i u ono što su čuli od Pismoznanaca i Farizeja koji su željeli ubiti. Sada se postavlja pitanje kako su ti židovi koji su vjerovali u njega mogli biti oslobođeni? Oslobođeni od čega? Kao što su sami rekli, oni nisu robovali nikome. Međutim mi se pitamo dali su oni stvarno bili slobodni?

Čini se prilično jasnim da je Isus ukazivao na Farizejska učenja i tradicije. Kao što je istaknuo u 23 poglavlju Mateja, premda su tvrdili da sjede na Mojsijevoj stolici, oni nisu slijedili Mojsijeva učenja, nego su vezali na ljude teške terete. Tvrdeći da sjede na Mojsijevoj stolici, i da je Abraham bio njihov Otac, oni su ustvari zauzeli stav da su oni u skladu s Jehovinim uređenjem bili Mojsijevi i Abrahamovi nasljednici. Prema tome kako god da su interpretirali Zakon, to je trebalo biti  prihvaćeno kao da je od Boga.

Ta pozicija i stav prevladali su svih ovih godina sve do naših dana. Nedugo nakon što su apostoli nestali sa scene pojavila se Katolička Crkva. Oni su zauzeli tu istu poziciju: da su oni tada bili kanal s kojim se veliki Bog Jehova služio u ophođenju sa svojim narodom. Tvrdili su da je Petar bio prvi Papa, i da su od tog vremena svi pape bili Petrovi nasljednici, i da što god Katolička crkva svezala na zemlji to je trebalo biti  svezano i na nebu. Ako je netko grešio protiv ili se nije slagao sa njima oko duhovnih stvari, smatralo se da taj griješi protiv  Boga. Mnoge Protestanstke crkve tvrdile su slično.

BOŽJI KANAL?

 Danas imamo još jednu Organizaciju koja tvrdi isto, naime da je ona kanal s kojim se Jehova Bog služi u ophođenju sa svojim narodom. Ta organizacija voli nazivati taj kanal „vjernim i razboritim robom“ koji pak koristi Watchtower Bible & Tract Society da izdaje ono što oni vole zvati „istina“ ili „novotkrivena istina od Jehove Boga.“

Da je Watchtower Bible & Tract Society zauzelo tu poziciju da njega Jehova Bog koristi preko „vjernog i razboritog roba“ dobro je dokumentirano u njihovim publikacijama. One kažu da je taj rob ispunjenje Mateja 24:45-47 i da ga Jehova Bog sada koristi u širenju biblijskih istina kroz Watchtower Bible & Tract Society i korištenjem časopisa Stražarska kula. (Vidi w63 str.338, odl.17 engl.)

Stražarska kula iz 1958, str.485-488, pod naslovom „Društvo Stražarska kula u Božjem naumu“ nastoji povezati „Društvo“(po novom Zajednica) s Jehovinim kanalom komunikacije, počevši s Abelom … sve do apostola pa do naših dana kulminirajući sa „Društvom.“ U Stražarskoj kuli iz 1952, str.79,odl.10 korištene su još snažnije riječi u kojma stoji, „Bog tumači i poučava, kroz Krista kao glavnog slugu, koji onda koristi razred roba kao vidljivi kanal….“ drugim riječima Društvo (Zajednica) Na toj istoj stranici u odl.11 dalje stoji, „istine koje objavljujemo pripremljene su kroz razred vjernog roba ili organizaciju……“

Još je snažnija izjava data u Stražarskoj kuli, 1965, str.351, u odgovoru na „Pitanja čitalaca“ koji su postavili pitanje:Kako se može reći da je Božja vidljiva Organizacija poprimila teokratsku strukturu od 1938? U sažetku njihov je odgovor bio da je Bog počeo upravljati i kontrolirati Watchtower Society 1932 a da je od 1938 Društvo u potpunosti postalo Teokratsko ili Vladano od Boga.

Prema njihovim tvrdnjama, sva biblijska objašnjenja dolaze od Jehove Boga i izdana su u Stražarskoj kuli. Međutim, ako je to istina, tada ne bi trebalo biti proturiječja ili promjena u objašnjenjima iz jedne Stražarske Kule do druge. Ili da postavimo stvar malo drugačije, ono što je bilo izdano kao istina 1938 moralo bi biti istina i danas. (Mal.3:6)

Nepromjenjiva organizacija?

Imajući to na umu idemo vidjeti da li činjenice podržavaju njihovu tvrdnju. Dali je Watchtower Society (kanal) zaista nepromjenjiv poput Boga za kojeg tvrdi da ga predstavlja?

U knjizi s naslovom „Jehovini svjedoci u Božanskom naumu“ napisanoj u obliku dijaloga, na str.14, spominje se da je 1929, Društvo po prvi puta obznanilo njegovom narodu pravo značenje Rim.13:1-7; naime da Pavao u tom retku ne ukazuje vladavine ovog svijeta, nego na Jehovu Boga i Isusa Krista. U knjizi „Neka Bog bude istinit“ napisanoj 1952 a izdalo ju Watch Tower Society čitamo na str.248, u odnosu na Rim.13:1-7: „Više vlasti koje se ovdje spominju su glavni vladalački faktori Božje skupštine, naime nevidljivo vodeće tijelo Božjeg Kraljevstva….“ Ponovno u Stražarskoj kuli iz 1952 ,str.357, odl. 6, čitamo: „Više vlasti o kojima Pavao govori ne mogu se odnositi na političke sile Cezarovih vladavina. U retku iz   Otkr.13:2 NW Biblija izričito navodi da je Sotona taj koji je opunomoćio i ovlastio Cezare starog svijeta. Stoga više vlasti iz Rim.13 koje Bog ovlašćuje uključuju jedino teokratske vladalačke autoritete i isključuju autoritete Cezara….“

Međutim sada zapazi što je napisano u Stražarskoj kuli iz 1962, str.683,odl.7, razmatrajući tu istu temu: „….Pavao govori Božjim svetima kako da se vladaju među ljudima izvan Kršćanske skupštine, „svi ljudi“ uključuju i neprijatelje koji rade zlo kršćanima, pa i pojedinac koji je izvan skupštine, ne unutar, tada, odmah nakon toga, Pavao prelazi na ovu raspravu o Višim vlastima i tako se fokusira ne na ono što je unutar skupštine nego na ono što je izvan nje. Stoga „Više vlasti“ logično nalazimo u svijetu izvan skupštine…“*

Nije ih utemeljio Pastor C.T.Russell

Zapazi zvijezdicu na kraju citata, koja ukazuje na bilješku na dnu stranice. Ta bilješka ukazuje na „Božanski plan vjekova“ knjigu koju je 1886 napisao osnivač Watch Tower Bible & Tract Society, Charles Taze Russell. Ukazuje se na str.266 koja ustvari daje isto objašnjenje sada dato u w62 o Rim.13:1-7.

Mi ovdje naglašavamo da je tvrdnja kako je C.T.Russell utemeljio Jehovine svjedoka apsolutna neistina. On je umro 1916. Same Jehovine svjedoke 1931 osnovao je J.F.Rutherford koji je radikalno promjenio i ime i doktrinu do neprepoznatljivosti i umjesto toga zamjenio sa svojom vlastitom teologijom. Ta teologija postala je temeljem učenja Jehovinih svjedoka danas. U drugom djelu ove knjižice detaljnije ćemo obraditi mnoge doktrinalne promjene a taj dio nosi nalov- Opovrgavanje odabranih Doktrina Jehovinih svjedoka.

Desetljećima je ostavština C.T.Russella bila povezivana sa Jehovinim svjedocima u pisanim tekstovima koji su ga netočno navodili kao njihovog osnivača. Profesor David S. Doran 1997 ispravio je stvar pisavši uredniku The Cambridge Biographical Encyclopedia dajući mu mnogo točniji izvještaj o životu brata C.T.Russella. Kroz napore profesora Dorana drugo izdanje te enciklopedije 1998 predstavilo je istinu pa je to drugo izdanje odražavalo te promjene. Citiramo kako slijedi:

„Russell, Charles Taze, poznat kao Pastor Russell (1852-1916) Vjerski lider, utemeljitelj onog što se obično naziva „Pokret istraživača Biblije“, rođen u Pittsburgh, PA. Kao Kongregacionalist, borio se s konceptom vječnog mučenja, njegove kasnije studije dovele su ga do zaključka da je Biblijski pakao zaborav, da je milenij počeo 1874, i da će razdoblje društvenih i političkih prevrata voditi do miroljubivog kraljevstva na zemlji. Nakon njegove smrti, mnogi sljedbenici napustili su njegov Watch Tower Bible and Tract Society (1879), koje je pod vodstvom Josepha Rutherforda krenulo u drugim pravcima i na koncu postlalo poznato kao Jehovini svjedoci (1931). Bible Students Newsletter, p. 7, Spring, 1999

Strukturalne promjene u Stražarskoj kuli

„Tisak objavljen u Utorak (14 listopad, 2000) od  Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania Inc., kako su Svjedoci službeno nazvani govori o „revizijama“ u pravnoj strukturi i kažu da su bile uvjetovane kako bi se išlo u korak s porastom.“

Neke „revizije.“ Predsjednik je odstupio, vladajuće vodeće tijelo lišeno je svoje pravne moći, i tri nove korporacije postavljene su kako bi vodile djelovanje Društva (Zajednice) u SAD-u. Milton Henschel(80), peti predsjednik, podnio je ostavku nakon 8 godina, zajedno sa 6 drugih direktora Watchtower Societya. On je ostao članom vodećeg tijela, koje upravlja članstvom od nekih 5,9 milijuna sa apsolutističkom rukom.

Vodeće tijelo nije bilo ukinuto, nego je preuzelo novu postavku, ono će nagledati jedino vjerske stvari, između ostalog, Biblijsku doktrinu, evangeliziranje, i pastoralnu brigu. Henschelov nasljednik kao glavni pravni službenik je Don Adams (75) dugogodišnja upućena osoba koji je proveo 54 godine u svjetskom sjedištu u  Brooklyn Heightsu.

Ali ono što je mnogo više značajnije od promjene na vrhu, bilo je korporativno prestrojavanje, sa tri nova neprofitna tijela oformljena da preuzmu upravljanje pravnog i administrativnog djelovanja u SAD-u. Jedno će nadzirati gradnju vjerskih objekata i tehničku pomoć. Druga će nadgledati osoblje. A treća će upravljati širokim spektrom skupštinskih službi. „Vjerujem da svjedoci sada ne gledaju ni na jednu osobu kao svog vođu, rekla je  Pellechia.“

(News and Views | City Beat | Saturday, October 14, 2000)

Što bi netko pomislio da je bio razlog za ovu značajnu promjenu? Da nije možda to što su bili optuženi da imaju centralnu glavu, pa da više ne žele da ih se na taj način poistovjećuje? Uostalom Društvo je u prošlosti optužilo Istraživače Biblije da slijede čovjeka C.T.Russella, i da se oblače po galanterijskoj modi i predstavljaju zastarijela učenja iz Biblije, dok oni nastavljaju napredovati u „Novom svijetlu.“? Oni su se restrukturirali sa brojnim korporacijama  i  nastavili sa svojim „Vodećim tijelom“ koje donosi sve odluke po pitanju vjere direktno pod Kristom i vođeni njegovim duhom. Kako to može biti? Kao što ćeš vidjeti na narednim stranicama bilo je mnogo promjena prije i kasnije u doktrinama Stražarske kule koje su objavljene na njenim stranicama.

Navedene promjene nisu bile predmetom glasanja u skupštinama. Njima je samo rečeno stvari će sada biti takve. Neće biti centralne glave. Biti će jedino vodeće tijelo koje će donositi sve odluke o vjerskim pitanjima. Organizacija Stražarke kule vlada sa apsolutističkom moći- „apsolutististička ruka“- i to se nije promjenilo. Prije si znao da stvari dolaze od onog koji je na vrhu; ali s ovom promjenom ostavlje  si u tami glede onog tko pravi promjene ili donosi odluke. To nije  Božji put. Njegov je put jasno naveden u Njegovoj riječi- to je pravilo skupštine- Laodiceja (Otkr.3:14-22)

Stariješine a ne autokrati, bili su izabrani od skupština na demokratski način u skladu s njihovom prepoznatom duhovnošću i podložnošću pravednim zahtijevima. (1.Tim.3:1-13) Oni nisu „imenovani na svakom mjestu“ osim da započnu uređenje ecclesie koje je bilo novo u to vrijeme i apostoli su bili posebno vođeni Svetim Duhom. Oni su bili ti nad kojima su se pojavili vatreni jezici. U naše suvremeno doba postaje iznimka za stado „Društva“ (Zajednice) da se podloži apsolutnoj kontroli i pripremljenom programu koje je usvojilo vodstvo. Vi ne možete imati nikoga tko bi imao drugačije mišljenje; a ako bi se to tko usudio bio bi pozvan na sud, mogao bi biti isključen i onda gledati unutra izvana. To je veoma pogrešno i predstavlja snažnu kontrolu ili vlast. To je ista metoda koju je usvojila Rimokatolička crkva.

Ako je „kanal“ bio očišćen 1919 i kasnije i potpuno očišćen 1938, i kao što je navedeno u Stražarskoj kuli iz 1959, str.601, izabrani stariješine prije tog vremena nisu bili zreli ni teokratski. Zašto taj kanal ide unatrag na objašnjenje dato 1886? Što se desilo s tim „kanalom“ ili njegovim „vodećim tijelom“ od 1919 ili 1938 pa do 1962? Je su li možda bili podešeni na pogrešnu stanicu?

Proturiječja u Stražarskoj kuli: Otkupnina

Oni koji su članovi  Watchtower Bible and Tract Societya često su u zabludi u pogledu ranijih godina i povijesti Društva. Oni koji preuzimaju vodstvo među Jehovinim svjedocima (Vodeće tijelo) pisali su o godinama prije 1925 kao da je u tim ranim godinama Društva postojalo vodeće tijelo. Dok mnogi vjeruju da je vodeće tijelo postojalo 1918, u stvarnosti vodeće tijelo počelo je djelovati od prije nekih malo više od 30 godina. (Od 1970-ih, naglašeno od nas)

Vođe Stražarske Kule često predstavljaju iskrivljene i ponekada otvorene lažne izjave glede stvari koje je naučavao Charles Taze Russell i rani pokret Watch Tower. Istina je da C.T.Russell nikada nije zagovarao takvu organizaciju koja je danas poznata kao „Jehovini svjedoci.“ Nakon Russellove smrti Joseph Franklin Rutherford uzurpirao je autoritet putem pravnih trikova. On  je počeo naučavati nove ideje koje su njegove sljedbenike odvele sve dalje i dalje od Biblije.

Jednu od najvećih promjena izvršio je na otkupnini. Učenja Stražarske kule i onih ranije Sionske Stražarske kule toliko su različita da ih se može promatrati kao dva različita entiteta. Čitatelj bi trebao zapaziti da kada ukazujemo na Stražarsku kulu, tada mislimo na publikaciju koju su izdali vođe „Jehovinih svjedoka.“ Kada ukazujemo na Sionsku Stražarsku kulu tada mislimo na publikaciju koja je bila izdavana prije nego je sudac Rutherford izmislio novu organizaciju nazvanu „Jehovini svjedoci.“

Sada ćemo nastaviti sa razmatranjem o tome kako su dvije različite doktrine u pogledu otkupnine odvele vođe suvremene Stražarske kule u samo kontradiktornost.

Prema vođama suvremene Stražarske kule, Mesija je „došao pregledati svoj duhovni hram u razdoblju od kraj 1914 pa do prve polovice 1919“ (Stražarska kula, 15.07.2013) Prema njjhovim izvorima (w90 15.3. str.13) „Kome je  tada dato kao  iskrenim tražiteljima istine ispravno razumijevanje otkupne žrtve( 1918)?

Evo kako je glasio odgovor: „Činjenice pokazuju da je to bila grupa pomazanih kršćana povezana sa izdavačima časopisa Sionska Stražarska kula i glasnik Kristove prisutnosti….“

Čitatelj bi trebao zapaziti da 1918 nije bilo organizacije „Jehovinih svjedoka.“ O kakvu su si samo zamku napravili pisci tog članka! Kako to? Ako je Sionska Stražarska kula tiskala istinu o otkupnoj žrtvi 1918, tada ono što suvremena Stražarska kula naučava nikako ne može biti istina. Pokazat ćemo kako to mislimo.

Što je učenje Stražarske kule danas u pogledu otkupne žrtve? w90 15.03 odgovara: „Isus je došao da „svoj život dade kao otkupninu za mnoge“ (Marko 10:45) Međutim tko su mnogi? Adam je očito isključen zato što je on bio savršen čovjek koji je namjerno izabrao biti neposlušan Bogu i umro kao nepokajnički, namjerni prijestupnik. „Isti članak nastavlja:“ Pravac odabran od svakog pojedinca odlučuje hoće li imati koristi od Isusove žrtve. Poput Adama, oni koji svjesno griješe nemaju zaslugu otkupnine i nemaju nametnut vječni život. Kao što je Krist rekao: „Tko vjeruje u Sina, ima vječni život. Tko nije poslušan sinu, neće vidjeti život, nego srdžba božja ostaje na njemu.“ (Ivan 3:36)

Tako Stražarska kula danas proglašava sve koji nisu poslušni vođama Stražarske kule (oni navodno predstavljaju Isusa kao njegov vjerni rob) u sadašnjem životu kao namjerne grešnike, koji neće imati koristi od otkupne žrtve. (To nije u skladu sa Ivanom 12: 46-48, koji tekst pokazuje da će oni koji danas ne poslušaju Isusa biti suđeni nakon dana uskrsnuća. U ovom životu, gnjev, naslijeđen od Adama, jednostavno ostaje na takvome. ) Isto tako prema vođama današnje Stražarske kule, Adamu neće koristiti otkupna žrtva.

Sada to usporedi sa Sionskom Stražarskom kulom iz 1918 (15 kolovoza): „Kada ta odgovarajuća otkupna cijena bude bila formalno predana Pravdi na kraju ovog Evanđeoskog doba… tada će biti… zamjenjena za Adama i njegovo potomstvo, svijet čovječanstva, od kojih će svi odmah biti prenešeni od Oca k Sinu , da može početi djelo Milenijskog kraljevstva. Odgovarajuća otkupna cijena bila je osmišljena da povrati Adamu i njegovoj rasi zemaljski život i zemaljska životna prava i časti koji su kroz neposlušnost bili izgubljeni u Edenu.“

Opet u Sionskoj Stražarskoj kuli od 1 listopada, 1918 nalazimo ovu izjavu: „Kao što su kroz jednog čovjeka Isusa Krista, i Adam i sva njegova djeca bila opravdana od prvobitne osude, koja je došla na ljudsku rasu zbog Adamove neposlušnosti.“

Molimo vas da zapazite kako su u dva gornja citata, iz rane Sionske Stražarske kule 1918 i one iz 1990 predstavljena dva sasvim  oprečna gledišta o otkupnini. U onoj iz 1918 Adam i svo njegovo potomstvo imat će koristi od otkupnine. U ovoj iz 1990 prema sadašnjim vođama Stražarske kule, Adamu neće koristiti otkupnina a niti milijardama ljudi danas koji će svi biti uništeni tijekom uništenja Sotoninog svijeta.

Samo malo razmišljanja o ovom vodi do toga da pojedinac zaključi da ako je Sionska Stražarska kula naučavala istinu o otkupnini 1918, tada je današnje učenje Stražarske kule lažno, jer ne uči istu stvar. Naravno, samo zato što cijeli svijet prima koristi od Isusove otkupnine ne znači da će  im „vječni život“ biti „nametnut.“ To jedino znači da će im biti data potpuna prilika da dođu u sklad s Jehovom i njegovim Sinom, Isusom. Oni od svijeta koji to odbiju bit će na koncu vječno  uništeni u drugoj smrti na kraju tisućugodišnje Isusove vladavine kada će Kraljevstvo biti vraćeno Ocu. (Otkr.20:7-9; Ps.37:9,10; Mat.25:41,46; 2.Sol.1:9,10; 1.Kor.15:24)

Mi se uglavnom slažemo sa Stražarskom kulom iz 1918 o ovoj temi; stoga se ne slažemo sa Stražarskom kulom novijeg vremena koja niječe da je Isus dao svoj život kao „otkupninu za sve.“ (1.Tim.2:5,6) To učenje o „otkupnini za sve“ će ustvari opravdati Jehovu i to ne samo kao pravovaljanog vladara, nego i njegov način postupanja (njegove puteve) koji je uvijek najbolji. Jedino će kroz „otkupninu za sve“ svi zli upoznati Jehovu. (Ps.83:18; usporedi Ezek.16:62,63)

Ipak moramo biti pošteni i reći da Stražarska kula danas vjeruje da će milijuni mrtvih koji su nespašeni biti probuđeni u dan uskrsnuća i da će im biti data prilika poslušati Isusa tijekom milenijskog kraljevstva. (vidi w90 15.03. str.31) Međutim u ovome vidimo nekonzistentnost logike . Na str.4 tog izdanja Stražaske kule čitamo: „Kada je Adam sagriješio, on je izgubio vječni savršeni ljudski život, sa svim pravima i izgledima. Stoga je to isto bilo otkupljeno posredstvom Isusove otkupne žrtve.“

Ono što je preko svake logike je da netko da takvu izjavu  i potom zaokrene i zaniječe njeno jasno značenje. Ako je Adamov „vječni savršeni život“ bio otkupljen sa otkupninom, tada bi to jasno značilo da bi Adam trebao biti oslobođen od smrtne presude. Razmišljati drugačije značilo bi uništiti čitav princip otkupnine. Tvrdi se kako se Adam nije pokajao. Biblija to nigdje ne navodi. Nismo obaviješteni o tome da li se je pokajao ili nije. Postoje neki razlozi za vjerovati da je promjenio srce. Međutim Jehova mu nije ponudio nikakvo oslobođenje temeljeno na njegovom pokajanju. Umjesto toga nejasno je predložena  jedna druga metoda izbavljenja kada je Jehova rekao zmiji: „I neprijateljstvo zamećem između tebe i žene, i između tvojega sjemena i njezina sjemena: on će ti potirati glavu, a ti ćeš mu potirati petu.“ (1.Moj.3:15) Kako su mnogo bolji Jehovini putevi nego ljudska razmišljanja. Iz: http://www.geocities.com/biblestudent/food4jws 10/20/96

ZAKLJUČNA RIJEČ O OTKUPNINI ZA SVE

Smatramo da je od iznimne važnosti razjasniti činjenicu da ono što Sudac Rutherford navodi-naime da je ono što je rekao u knjizi Oslobođenje, 1926 kontradiktorno onome što je napisao u knjizi Bogatstvo str.152,153, izdanoj 1936 gdje je rekao: „To je uvjerljiv dokaz da SVA stvorenja  neće automatski imati KORISTI od otkupnine, nego SAMO  oni  koji POKAZUJU VJERU u Boga i Krista Isusa i koji slušaju Božju riječ. To uopće nije izvan sklada sa izjavom datom u 1.Tim.2:5,6 gdje stoji. „čovjek Krist Isus koji sebe dade kao otkup za sve.“ Otkupna se žrtva ovdje odnosi na SVE ONE KOJI VJERUJU, a NE NA SVE LJUDE bez obzira na vjerovanje.“

ŠTO BI SMO ZAPRAVO TREBALI VJEROVATI
O OTKUPNINI?

OTKUPNINA. Kršćanski Istraživači Biblije vjeruju kako doktrina otkupnina/spasenje naučava da je otkupnina našeg Gospodina položena na Kalvariji i da donosi oslobođenje kroz uskrsnuće (ili zaustavljanje smrti) za čovječanstvo kada Bog (u budućnosti kada Crkva bude bila potpuna) primjeni njenu vrijednost (na inače) kaznu vječne smrti Adamovog grijeha. (1.Tim.2:5,6; 3.Moj.16: 14,15,20) Ona time otvara put, tada u kraljevstvu, u idućem dobu, pune prilike izlaska pojedinaca iz ropstva grijehu i dobivanja punog spasenja- puno pomirenje s Bogom.

Takvi će blagoslovi doći kada  će „obučeni“ (Otkr.7; 3.Moj.16:24,25) sinovi Božji, „klasa Crkve“, kojima se sudilo u ovom dobu, i kojima je bila uračunata vrijednost otkupne žrtve, koji su bili duhom začeti, i koji su se dokazali vjernima do smrti, dobiti njihovu nagradu (biti ponovno rođeni) na nebu. Tada će biti kraljevi, svećenici, i sudci i vladat će s Kristom nad čovječanstvom kada u Mileniju bude bio dan suđenja svijetu. Tada će čovječanstvo imati punu priliku za potpuno spasenje, za potpuno pomirenje sa Svemogućim Bogom nakon što prođu „putem svetosti“ kojeg se spominje u Izaiji 35 poglavlje. Život će tada biti beskrajan- nema više smrti za poslušne.

I sve to zbog Božje ljubavi prema čovjeku poslavši svog sina da bude otkupitelj- direktno za oca Adama, i time za sve njegovo potomstvo- nas rođene u njemu. Otkupnina sa tisuću komadića/točaka, u nekoliko odlomaka je toliko zahtjevna; ali blagoslov prekrasne obrane istine u Božanskom planu vjekova.-ZTM.

Proturiječja u Stražarskoj kuli:Gospodinova prisutnost

„…Biblijska kronologija također ustanovljuje vrijeme Kristove druge prisutnosti i preuzimanja njegovog prava da vlada na 1914; ovaj je datum bio objavljen u Stražarskoj kuli još 1879, 35 godina prije 1914.“ (Znak Kristove prisutnosti, str.3)

Još jednom je Watchtower Bible and Tract Society (pravni predstavnik Jehovinih svjedoka)  uhvaćen u laži.Kao što je to često slučaj sa Društvom, kada želi revidirati svoju povijest nisu dali nikakvu konkretnu informaciju koja se odnosi na Stražarsku kulu iz 1879 (npr. nema datuma, nema br.stranice, nema odlomka itd.)

Slično tome, w93 15.01 str.5 kaže: „Stražarska kula dosljedno predstavlja dokaz…da je Isusova prisutnost u nebeskoj kraljevskoj moći počela 1914.“ Kako autor može sa sigurnošću znati da Stražarska kula laže? Prije svega originalne Stražarske kule su u njegovoj osobnoj knjižnici. I originali i reprinti za te godine bili su pregledani za datum 1914, isto tako kao i „kompjuterska baza podataka“ potpunog seta Stražarskih kula od 1879 do 1916 i potraga nije pronašla ništa. Tvrdnje tog traktata nisu pronađene.

Je li to samo bio previd s naše strane? Moguće ali ne i vjerojatno. Kao povjesničar istraživača Biblije znam da činjenice pokazuju da Watchtower Society nije objavilo datum 1914 za Isusovu drugu prisutnost sve do 1943. Stoga Društvo nije moglo objaviti godinu 1914 za Isusovu drugu prisutnost. Ustvari dokazi pokazuju da je nekih 30 godina od 1914, Društvo naučavalo 1874 kao godinu Isusovog povratka. Neka činjenice govre  same za sebe, naime same njihove publikacije su sasvim dovoljne da ih osude.

Dolje su neki citati iz publikacija Društva koje dalje otkrivaju da 1914 kao datum Isusove druge prisutnosti nije bio napisan 1879,  zato što su oni vjerovali sve do 1943 da je Isusova druga prisutnost počela 1874.

„Istina je da je urednik i izdavač Sionske Stražarske kule i glasnika Kristove prisutnosti izračunao da će prisutnost ili „parousia“ nebeskog ženika početi godine 1874…..Godine 1943 Watch Tower Bible and Tract Society je izdalo knjigu „Istina će te osloboditi“ U njenom 11 poglavlju naslovljenom „Računanje vremena“ ukinuli su umetanje 100 godina u period sudaca i nastavili sa najstarijim i najautentičnijim čitanjem Djela 13:20 i prihvatili transliteraciju brojeva Hebrejskih pisama.

To je pomaknulo kraj šest tisuća godina čovjekovog postojanja na desteljeće 1970 ih. Naravno to ih je udaljilo od 1874.“ (Božje tisućugodišnje kraljevstvo se približilo. 1973 str. 206,209)

„Pastor Russell držao se čvrsto Biblijskih učenja. On je vjerovao i naučavao da mi živimo u vremenu druge prisutnosti našeg Gospodina, i da Njegova prisutnost datira od 1874; i da smo od tog vremena u „vremenu kraja“- „svršetku doba,“ tijekom kojeg je vremena Gospodin vodio svoje veliko djelo Žetve; da je u skladu s Gospodinovom vlastitom izjavom, to djelo Žetve odvajanje pravih kršćana označenih kao „pšenica,“ od onih koji samo tvrde da su kršćani, označeni kao „kukolj,“ i sakupljanje pravih svetih u Kraljevstvo Gospdinovo. Ovdje je zanimljivo zapaziti da je Isus rekao, „Tko li je onaj vjerni i razboriti sluga kojega postavi gospodar njegov nad svojom služinčadi da im daje hranu u pravo vrijeme?“ (Stražarska kula 1916, prosinac, str.357, R5998)

„Postoje dva važna datuma koja ne bi trebalo brkati nago ih jasno razlikovati, naime, početak „vremena kraja“ i prisutnosti našeg Gospodina. „Vrijeme kraja“ obuhvaća period od 1799 , na što je gore ukazano, pa sve do vremena potpunog svrgavanja Sotoninog carstva i uspostave kraljevstva Mesije. Vrijeme Gospodinove druge prisutnosti datira od 1874, kao što je gore navedeno.“ (Gospodinov povratak str.27, 1929)

„Drugi dolazak našeg Gospodina počeo je dakle od 1874…“(Stvaranje, str.291 rana izdanja, str.310 kasnija izdanja, 1927)

„Biblijski dokaz je da je druga prisutnost Gospodina Isusa Krista počela 1874.“ (Proročanstvo, str.65, 1929)

„Nitko ne može ispravno razumjeti Božje djelo u ovo vrijeme tko ne shvaća da se od vremena 1874 Gospodin vratio u moći, i da je to bila potpuna promjena u Božjem djelovanju.“ (w22 15.09. str.278)

„Biblija pokazuje da je Gospodinova druga prisutnost počela od 1874. …Taj dokaz pokazuje da je Gospodin prisutan od 1874.“ (w23 1.03. str.67)

„Zasigurno ne postoji ni najmanje prostora za sumnju u umu uistinu posvećenog Božjeg djeteta da je Gospodin Isus prisutan i da je to bio od 1874.“(w24 1.1. str.5)

„Biblijski je dokaz da je druga prisutnost Gospodina Isusa Krista počela 1874 . Taj je dokaz posebno naveden u knjižici s naslovom Povratak našeg Gospodina.“ (Proročanstvo 1929, str.65,66)

„Zaista ne postoji ni najmanji prostor za sumnju …da je Gospodin prisutan i da je to bio od 1874.“ (w24 1.1 str.5)

Možemo se samo u čudu pitati što je potaknulo Društvo (Zajednicu) da izrekne takvu napadnu laž u tom traktatu i Stražarskoj kuli gore citiranoj.

Kakvu korist imaju iz toga? Svaka informirana osoba može razotkriti te laži. Da li možda pokušavaju utisnuti u umove Jehovinih svjedoka njihovo odglumljeno predznanje? Obični Jehovini svjedoci nemaju pristupa starijim publikacijama Stražarske Kule, mnoge biblioteke u njihovim Dvoranama ne drže staru literaturu na zalihi, a one koje da, nisu dostupne svjedocima, ili ih se smatra zabranjenim gledati. Gore spomenuto nije nipošto izolirani primjer nepoštenih izjava Društva Watchtower. U stvari njihova najnovija povijesna knjiga,  Jehovini svjeoci Objavitelji Božjeg Kraljevstva, iz 1993, sadrži mnoge šećerom obložene verzije neugodnih epizoda iz njihove povijesti, i uključuje izjave koji proturiječe povijesnim izvještajima tiskanima u njihovim ranijim publikacijama.

Zašto bi Organizacija koja tvrdi da govori za Boga davala takve izjave? To je samo još jedan pokušaj da Watchtower Society napravi reviziju njihove povijesti u povoljnijem svijetlu. Međutim povijest pokazuje da svijetlo postaje sve tamnije, i da se otkrivaju kosturi iz njihovih ormara. Činjenice pokazuju da Društvo nije ništa drugo nego Izdavačka kuća a da su Jehovini svjedoci njihovi trgovci. Ima mnogo iskrenih ljudi među običnim Jehovinim svjedocima , i mi im želimo Gospodinovo prosvjetljenje i molimo se da što skorije upoznaju istinu…jer Istina je ta koja oslobađa.

Iz:  http://www.geocities.com/biblestudent/food4jws 11/12/96

Sodoma, Gomora i Harmagedon

Premda bi se moglo dati mnoge dokaze o njihovom dvostrukom mijenjanju objašnjenja bibl. redaka još jedan bi trebao biti dostatan. To je njihovo objašnjenje o uskrsnuću ljudi iz Sodome i Gomore. Kao prvo želimo istaknuti da su iskreni Istraživači Biblije, koji su jednom bili povezani sa Watch Tower Bible and Tract Society, uključujući i C.T.Russella, vjerovali i naučavali da će ljudi Sodome i Gomore biti uskrsnuti tijekom Milenija i u to još uvijek vjeruju. Čak je i J.F.Rutherford naučavao isto. (Vidi w1879 , str.8 i Studije Svetog Pisma od C.T.Russella, i također knjige Stvaranje i Opravdanje od J.F.Rutherforda.)

Sada dok budemo pregledavali Stražarske Kule od 1952 do 1960  imajte na umu da se pretpostavlja da je „vjerni i razboriti rob“ koji izdaje Stražarsku kulu „kanal“kojeg koristi Jehova Bog.

„…naše prethodno razmatranje 2.Pet.2:5-9 je pokazalo da su oni koji bili uništeni u Sodomi i Gomori otišli u vječno odrezanje….“ (w52 str.335, odl.8)

„….Stoga oni koji poginu u Harmagedonu platit će istu kaznu kao i ljudi Sodome, to jest, oni neće imati „uskrsnuće suda“ tijekom 1000 godišnjeg Sudnjeg dana, nego će ostati zauvijek mrtvi….“ (w55 str.200, odl.2, vrh stranice)

„S obzirom da vrhovni sudac nikada ne pravi greške, on nema potrebe raditi reviziju bilo kojeg suda koji je prošao. Njegove su odluke konačne. To znači da ljudi koji su poginuli u potopu Noinih dana nikada neće biti uskrsnuti na ponovno suđenje. Isto je i sa ljudima Sodome i Gomore i sa Adamom i Evom…“ (w60 str.53, odl.4)

Sada zapazi potpuni obrat stajališta koje je izdano u w65 u članku pod naslovom „Tko će uskrsnuti iz mrtvih?“, str.137, citiramo iz odl. 15, „Jesu li ti Sodomljani bili gori od ostatka Kananaca? Ne;…I Petar ne kaže da su ljudi iz Sodome i Gomore uništeni zauvijek…“

Opet nakon citiranja Isusovih riječi iz Mat.10:15, daju ovu izjavu, „Biti će potrebno za prijašnje stanovnike te zemlje da budu prisutni na Sudnji dan.“ (w65 str. 479)

U svem našem istraživanju nismo pronašli priznanje bilo kakvog krivog razumijevanja ili pogreške u prethodnim Stražarskim kulama, ili prijašnjim „Istinama“ za koje se tvrdilo da dolaze od Jehove od 1938, podrazumijevajući da je bilo kakvi krivo razumijevanje došlo iz vremena prije 1938. Ipak što se tiče gore spomenutih primjera (Više vlasti i Sodomljani) Stražarska kula opet podržava stare istine, umjesto „Novo svjetlo“ iz 1950 ih. Mi se jedino možemo pitati da li je Bog Stražarske kule bio zbunjen prije 1962 ili je zbunjen sada? Ako Bog sada upravlja sa Stražarskom kulom, da li je to onda onaj opisan u 2.Kor.11:12-15?

Židovski narod su Jehovini svjedoci

Ime Jehovini svjedoci ili svjedoci Jehove- kako god ga se koristi- biblijski je koncept. Ali kome je Gospod dao tu titulu? Dali je Gospod uputio kršćane da budu svjedoci za Jehovu ili svjedoci za Isusa? Ne postoji niti jedan jedini citat u Novom zavjetu koji naziva kršćane svjedocima Jehove.

S druge strane, Novi zavjet opunomoćuje kršćane da budu „svjedoci za Isusa“ (Djela 1:8; Otkr.20:4) i „Kristovi poslanici“(2.Kor.5:20). Zadatak kojeg je Isus dao svojim učenicima bio je da budu njegovim svjedocima u cijelom svijetu kroz propovjedanje Evanđelja. (Mat.24:14)

Međutim Židovski narod svjedočio je za Jehovu na drugačiji način. Oni nisu bili nazvani njegovim „svjedocima“zato što su propovjedali Božju Riječ. Umjesto toga Bog je otkrio svoju slavu drugima na čudesan način na koji se ophodio s njima. Bog je na tri mjesta u Starom Zavjetu rekao Izraelcima, „Vi ste moji svjedoci.“

Ta tri mjesta nalazimo u Izaiji 43 i 44. U ta dva poglavlja Izaija utvrđuje pet povijesnih činjenica glede toga tko su „Svjedoci“ za Jehovu.

„Svjedoci“ Jehove…..

Bili su izbavljeni iz Egipatske zemlje (43:3)

Prinosili su životinjske žrtve Gospodu (43:23)

Prekršili su Savez Zakona (43:24,25)

Bilo im je oprošteno zbog Gospoda (43:25)

Ponovno su se okupili sa svih krajeva u Svetu zemlju (43:5,6)

Ovih pet iznešenih identifikacija mogu biti istina samo za jedan narod- Židove! Prema tome, jasno je da su Židovski narod- „puk drevni, “ „moj izabranik“- pravi „Svjedoci“ Jehove. (Iza.44:7; 43:20)

Međutim u slučaju da bilo tko zaključi da su Židovi odavna izgubili tu titulu, posljednja Biblijska tvrdnja što se tiče „Svjedoka“ Jehove bila je proročanstvo koje je samo sada u procesu ispunjenja. Židovski narod je bio ponovno okupljen sa iz cijelog svijeta u Izraelsku zemlju. Njihovo ponovno okupljanje nije bilo motivirano samo sa vjerskim zanosom- kao što bi neki očekivali- ali to nije važno.

Biblija otkriva da će ih  nakon što budu bili vraćeni u svoju Zemlju, Gospod provesti kroz iskustva koja će postepeno povećati njihovu vjeru i zapaliti istinsku vjersku vitalnost koja će dosegnuti njihovu „nutrinu“ i učiniti ih prikladnima za njihovu posebnu ulogu u Božjem Kraljevstvu na zemlji. (Iza.2:1-4)

U kom su smislu Židovi „Svjedoci“ za Jehovu?

Židovi su „Svjedoci“ za Jehovu u dva smisla. Prvo, Bog je otkrio Svoju moć i slavu kroz čudesan način na koji se ophodio s njima. (Iza.43:9-12) Bog ih je oslobodio iz Egipta, proveo ih kroz Crveno more, brinuo se za njih u pustinji, preveo ih preko rijeke Jordana, dao im zemlju Kanaan- i učinio ih nacijom. Tijekom stege koju su primili od njega i raspršivanja, fenomenalno očuvanje Izraelskog naroda kroz stoljeća kao drugačijeg i homogenog naroda među drugim narodima samo je posebi povijesno čudo. Oni su ostavili krvave tragove svog mučeništva u svakom narodu koji ih je gazio. Niti pogrom, niti glad, niti bilo koja druga sila nije bila u stanju prouzročiti da ih se asimilira. Međutim, nakon 2000 godina, suprotno svakom povijesnom obrascu- oni su se ponovno vratili u svoju domovinu i postali neovisna nacija. Zasigurno je to svjedočanstvo o Gospodinovoj moći i slavi kroz njegov narod.

Drugi način na koji su oni „Svjedoci“ za Jehovu je taj što njihova povijest dokazuje vjerodostojnost Božje Riječi- Biblije. Svaki detalj njihove povijesti bio je prorečen i ispunio se… ili se ispunjava. Njihovo prvobitno uspostavljanje kao nacije, njihovo uništenje kao nacije i raspršivanje kao naroda, njihovo ponovno okupljanje, okolnosti oko tog ponovnog okupljanja, njihova buduća uloga- sve je to bilo prorečeno u Bibliji. Sve to detaljno ispunjenje je izvanredno svjedočanstvo o nepromjenjivosti Božje Riječi. Prema tome, to su razlozi zašto je Gospod rekao Židovskom narodu: „VI STE MOJI SVJEDOCI, KAŽE JEHOVA.“

Obećanja kršćanima i židovskom narodu

„Jehovini svjedoci“ danas – poput mnogih krščana koji su prihvatili teologiju zamjene- ne vide nikakvu posebnu budućnost za Židove. Međutim sa stanovišta Božjeg izbora, oni su ljubimci poradi otaca .Ta neopozivi su darovi i poziv Božji!“ (Rim.11:28,29) S obzirom da je Bog obećao da će Potomstvo Abrahamovo nasljediti Zemlju i blagosloviti sve narode na zemlji iz Jeruzalema (1.Moj.22:18,19; Jer.32:41; Iza.2:2,3) koje pravo imaju bilo koji kršćani da ponište to obećanje? Ti blagoslovi nikada nisu bili izgubljeni. Ta su obećanja „ZAUVIJEK.“ (Amos 9:14,15)

Ako kažemo da je Bog poništio svoja obećanja djeci Izraelovoj, kakvo pouzdanje mi možemo imati u njegova obećanja nama  kao Kršćanima?

Za više informacija o ovoj temi pročitajte našu besplatnu brošuru, Hoće li Izrael preživjeti posljednja vremena?

Izvor: www.istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com

Usporedbe s Katoličkom Crkvom

S obzirom na navedeno, ne možemo si pomoći a da ne vidimo paralelu između

Watchtower Societya i Katoličke crkve. I jedni i drugi tvrde da su nasljednici prethodnih kanala koje je uspostavio Bog. I jedni i drugi zadržavaju isključivo pravo da tumače Bibliju, isključuju svoje članove koji dovode u pitanje to pravo. I jednio i drugi vladaju sa strahom, u slučaju Katoličke crkve, to je strah od paklene vatre ili čistilišta, a u slučaju Watchtower Societya to je vječno odrezanje, ili druga smrt.

Međutim postoji jedna značajna razlika. Dok Katolička crkva drži svoje ljude u ropstvu kroz nepoznavanje Biblije, „Društvo“ drži svoje ljude u ropstvu kroz pogrešnu primjenu Biblije. I ako netko želi imati dobar odnos sa Jehovom, tada se on ne usudi dovoditi u pitanje taj tzv. kanal. Kazna je isključenje i potpuna otkuđenost od ostalih članova. Da li je to kršćanski način postupanja? Mi smatramo da ne. (Otkr.18:4)

Ali Gospodine, kome ćemo ići?

No gdje otići? Jehova čak zna kada vrabac pada na zemlju; Božja mišica nije prekratka pa da ne bi mogla spasiti. Biblija nas uvjerava u to. Ako su se u tvom umu pojavile razumne sumnje, sjeti se ovih istinitih Jehovinih obećanja, i znaj da je on u stanju voditi te i osloboditi te od takvih ljudskih strahova. Tvoja Biblija ima iste istinite riječi i obećanja koje imaju i druge Biblije. Neka te Sveti Duh vodi u proučavanju i kršćanskim djelima. (2.Tim.1:7)

Postoje mnoge slobodne grupe Istraživača Biblije koje ne vežu i ne zarobljuju članove kroz disciplinu i taktiku utjerivanja straha. Neke od njih vuku liniju sve do dana Pastora Russella i nisu vezane doktrinarnim ogradama nego su slobodne cijeniti istinu. Utvrdit ćeš da će te grupe biti sretne uključiti te u svoju zajedništvo i aktivnosti svjedočenja, i jednako su spremni dopustiti ti slobodu da ideš negdje drugdje ako tako odlučiš. Zašto ne potražiti jednu od njih već danas? Utvrdit ćeš da govore isti jezik kao i ti. Adresa je data dolje: dobit ćeš sve informacije koje želiš.

Istraživači Biblije u Hrvatskoj

Kneza Branimira 18

44010 Sisak

Miroslav Đurak,mob. 098 199 4362

www.istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com

Leave a Reply