3 Dio

                                                                   TREĆI DIO

                                                                         SUD  

I.   Ljudi koji su živjeli u tzv. Sudnjim periodima bit će uskrsnuti. Konačni sud          za čitavo čovječanstvo određen je za Milenijski sudnji dan.                        

                            Uskrsnuće svijeta zahvaljujući otkupljenju Adama

      A.   Adam 1.Adam je bio grešnik koji je s pravom bio osuđen na smrt. Međutim tako je sa svom njegovom djecom.

a)    Rim.3:10- „kao što je pisano:Nema pravedna ni jednoga,“

b)   Rim.3:23- „Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;“

2. Da Adam nije sagriješio, ne bi bila potrebna otkupnina od kazne i njenih posljedica. „Otkupnina za sve“ – 1.Tim.2:5, (Grč. –antilutron- odgovarajuća otkupnina, Wescott and Hort, Greek English Interlinear) sastojala se od žrtve savršenog čovjeka Isusa da otkupi, ili kao „odgovarajuća otkupnina“ za savršenog čovjeka Adama koji je sagriješio i doveo nas pod smrtnu kaznu. Adamovo je potomstvo posljedično bilo osuđeno i posljedično su otkupljeni.

a)    Božji je zakon kazao: 5.Moj.19:21- „Život za život, oko za oko, zub za Zub, ruka za ruku        noga za nogu.“

b)   Rezultati otkupnine su jednako dalekosežni kao i rezultati prijestupa

(1)            1.Kor.15:22- „Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni.“ (2)            Rim.5:18- „Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i  pravednost                          Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život!

(3)            1.Tim.2:5,6- „Čovjek Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. Dok Crkva, nebeska klasa, ima vjeru u Kristovu krv, trebalo bi se priznati da „pokazivanje vjere u otkupninu“ nije preduvjet za podizanje čovječanstva iz mrtvih. Čovječanstvo, velika većina kojih nema spoznaju o otkupnini, će zasigurno „izići“ na Isusovu zapovjed „svima koji su u grobovima“ (Zapazi bilješku za grč. Riječ mnemeion za izići, slijediti) Oni će u to vrijeme na sudu, imati otkupninom zagarantiranu priliku tza život, vjerovati u Isusa i primiti Božjeg Sina kao kršćani u ovom dobu.                        

 

                      Svi- Ne „sve vrste ljudi“ „Mnogi“ Ne samo neki  -nego Svi

(Zapazi: u sva tri ova retka korištena je  ista Grčka riječ „pas“. Ona je također korištena u Mat.24:14- Ovo evanđelje o kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo. U ta četiri slučaja Prijevod Novi svijet je nedosljedan, prevodeći sa „svi“ u Mat.24:14 i 1.Kor.15:22, međutim „sve vrste“ u Rim.5:18 i u bilješci 1.Tim.2:6) 3.Hebr. 2:9- da bi milošću Božjom za svakoga okusio smrt 4. Mat.20:28- Kao što ni Sin čovječji nje došao da bude služen, nego da služi i dade život svoj kao otkupninu za mnoge (Ne trebamo misliti da je ovaj tekst u proturječju sa misli o „otkupnini za sve“ budući da je u Rim.5:19 pokazano da  ista grčka riječ polus prevedena s „mnogi“ znači„svi“ ili „mnogi“- Jer kao što neposluhom jednog čovjeka mnogi postadoše grješnici, tako će i poslušnošću Jednoga mnogi postati pravednici.“                                          

                                              Haljine od kože za Adama i Evu

3. Klanje životinjskih žrtava u starom zavjetu ukazivalo je na Kristovu žrtvu za pokrivanje grijeha. S obzirom da je Božja namjera bila otkupiti Adama od smrti on ga je snabdjeo sa haljinom od kože- Božje pokrivalo za oslobođenje kroz „prolijevanje krvi.“

a)“ I  načini Jahve, Bog, čovjeku i njegovoj ženi odjeću od krzna pa ih odjenu.“ 1. Moj.3:21 4. Ne postoje biblijski reci koji pokazuju da je Adam izuzet od otkupnine za sve i koristi koje će iz nje proizići                               

                                 Pretpotopni sud nije konačan za čovječanstvo

B. Svijet Noinih dana 1. Neposlušni anđeli, koji su velikoj mjeri bili odgovorni za zlo i iskvarenost u Noinin danima, nisu onda bili suđeni. Budući da njihov sud još uvijek leži u budućnosti izgleda razumnim da će se i ondašnjim ljudima također suditi u budućnosti.

a) 1.Moj.6:4-12- „U one dane, bijahu na zemlji divovi,…kad su sinovi Božji prilazili kćerima ljudskim a one im rađale djecu. To su oni silni ljudi, od starine na glasu. I vidje Gospod da je velika zloća čovjekova na zemlji….A Zemlja se pred Bogom iskvarila i napunila se zemlja nasiljem.“

b) 2.Pet.2:4- „Jer ako Bog ne poštedje anđele koji sagriješiše, nego ih sunovrati u Tartar i predade lancima tame da budu čuvani za sud.“

c) Juda 6- „I anđele, koji nisu očuvali svoje prvotnosti, nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je pod tamom u vječnim okovima za sud velikoga dana“

2. Rim.5:12-14- „Zbog toga, kao što po jednome čovjeku grijeh uđe u svijet i po grijehu smrt, tako i smrt prijeđe na sve ljude, zato što svi sagriješiše- Do Zakona je naime bilo grijeha u svijetu, no grijeh se ne uračunava kad nema zakona. Ali smrt zakraljeva od Adama do Mojsija i nad onima koji ne sagriješiše prijestupom sličnim Adamovu.“ (Sa Božjeg gledišta grijesi ljudi koji su živjeli u razdoblju od Adama do Mojsija nije se smatralo jednake veličine i odgovornosti kao Adamov. Ako su stoga grijesi tih ljudi bili do nekog stupnja manje namjerni od Adamovog, tada bi izgledalo razumnim da bi oni trebali biti prihvatljivi za opće uskrsnuće i priliku postizanja života u Milenijskom Sudnjem danu. )

3. Ne postoje reci koji pokazuju da su ljudi Noinih dana izuzeti od koristi otkupnine.

4. Nijedan citat ne pokazuje njihovu individualnu odgovornost ili suđenje za vječni život.

                                          Sodoma i Gomora očekuju budući sud pod                                                                                                        Kraljevstvom

  C. Sodoma i Gomora

1.Sodomljani bi se pokajali i ne bi bili uništeni  da su imali toliko svijetla kao Kafarnaum  Isusovih dana. Sodoma će imati svoj sud tek u budućnosti.

a) Matej 11: 23″I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. 24Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.”

b)Matej 10: 15Zaista, kažem vam, lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na Dan sudnji negoli gradu tomu.”

2.Biblija nedvosmisleno predskazuje povratak Sodomljana iz zemlje

a)    Ezek.16: 55 „Sestra tvoja Sodoma i kćeri njene vratit će se u stanje prijašnje; sestra tvoja Samarija i kćeri njene vratit će se u stanje prijašnje; ali i ti i kćeri tvoje vratit ćete se u stanje prijašnje…61I ti ćeš se opomenuti svojih putova i postidjet ćeš se kad primiš svoje sestre, stariju i mlađu, koje ću ti dati za kćeri, ali ne snagom tvog Saveza. 62Sklopit ću s tobom savez svoj i znat ćeš da sam ja Jahve..“(Jesmo li mi u našoj mudrosti i velikoj hrabrosti u stanju vladati na mjesto Jehove Boga ili njegovog sina Isusa Krista, čija su ovo učenja? )

b)   Juda 7 „kao Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su se poput njih                    podali bludu i otišli za drugom pÓuti, stoje za primjer, ispaštajući kaznu u vječnom ognju.“ Ako bi se razumjelo da ovaj tekst znači da su Sodoma i Gomora bili uništeni i da se neće vratiti o uskrsnuću, to bi onda bilo u proturječju upravo citiranim biblijskim obećanjima. Možemo doći do skladnog razumijevanja ako zapazimo da je riječ „vječan“ od grčke riječi aionos koja doslovno znači „dugotrajno,“ prema tome ljudi tih gradova nisu bili izbrisani za svu vječnost nego samo do kraja ovog doba, tojest, Evanđeoskog doba, i vratit će se kroz uskrsnuće Milenijskog sudnjeg dana.

3. Nijedan biblijski citat ne pokazuje da su oni imali individualno suđenje za vječni život                                        

                                                Izrael, pismoznanci i farizeji očekuju                                                                                                               Budući sud

D. Tjelesni Izrael u Isusovim danima

1. Isus je jasno rekao da razdoblje njegove zemaljske službe nije bilo vrijeme suda.

a) Ivan 12:47,48- „47I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. 48Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan.“ (Posljednji dan je vrijeme uskrsnuća – Ivan 11:24)

2.Pismoznanci i Farizeji moraju se vratiti iz mrtvih u Kraljevstvu da bi „vidjeli „Abrahama, Izaka i Jakova. Oni će biti izbačeni sa položaja vladanja zbog svoje nevjernosti.

a)    Luka 13:28- „28″Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene.“

3. Čak se smatralo da su oni koji su razapeli Isusa, to učinili u neznanju.

a) Djela 3:12-17- 17″”Izraelci,… 14Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica…. I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši.“

                Židovi nisu odbačeni zauvijek- dolazi vrijeme Naklonosti za Sion

4. Duhovni Izrael, klasa crkve, dobiva glavnu milost, nebesku nagradu, međutim tjelesni Izrael nije zauvijek odbačen.

a) Rim.11:2,15, 25,26, 32- „Bog nije odbacio svoj narod, kojem je prvom poklonio pažnju…Što dakle reći? Izrael nije dobio ono što gorljivo traži, ali izabrani su to dobili . A ostalima je srce otvrdnulo…jer ako je njihovo odbacivanje pomirenje za svijet, što li će tek biti  njihovo prihvaćanje, ako ne prijelaz iz smrti u život?…nekima od Izraela otvrdnulo je srce dok ne uđe puni broj ljudi iz drugih naroda. I tako će sav Izrael biti spašen. – Jer Bog je sve ljude zatvorio u neposlušnost, da svima ukaže milosrđe.“

 

                                                   Rutherford odbacuje Židove

To nas dovodi do sljedećeg razmatranja: S kojim ovlaštenjem Jehovini svjedoci kradu ta obećanja koja je veliki Jehova dao tjelesnom Izraelu i koja se treba razumjeti samo doslovno. Oni kradu autorska prava tih obećanja i to čine s velikom odvažnošću. (Opravdanje II, 1932, J.F.Rutherford) Oni kao stvorena klasa tvrde da nasljeđuju sva prirodna obećanja dana prirodnom, tjelesnom Izraelu ili Sionu. Citiramo iz knjige Opravdanje II (1932) njihove vlastite riječi:

Opravdanje II, 1932, POGLAVLJE IX, NJEGOVA SLAVA, Str.347,348 „Kad podnesu sramotu svoju i kaznu za svu nevjeru koju su mi učinili, bez straha će živjeti u zemlji svojoj i nitko ih neće plašiti. Kad ih vratim iz naroda i skupim iz zemalja neprijatelja njihovih, očitovat ću svetost svoju među njima pred očima mnogih naroda. I tada će oni znati da sam ja Jehova, Bog njihov, kad ih pošaljem u izgnanstvo među narode, pa ih opet skupim u njihovu zemlju, ne ostavivši ondje nijednoga od njih.“(Ezek.39:26-28) …Završni redak ovog proročanstva pokazuje da se proročanstvo ne primjenjuje na prirodne potomke Abrahama, premda su se sada neki od njih vratili u Palestinu. Zapazi da proročanstvo kaže, „I neću više okretati lice svoje od njih, jer ću duh svoj izliti na dom Izraelov, kaže Svevišnji Gospodin Jehova.“(Ezek.39:29)

Opravdanje II (1932), POGLAVLJE VIII, UTJEHA, str.257,258: „Ovako dakle veli Gospodin Gospod: Doista sam u ognju svoje ljubomore govorio protiv ostalih naroda i protiv svega Edoma, koji su moju zemlju uzimali sebi u posjed s radošću, svim srcem, sa zluradošću u duši, da bi oplijenili podgrađa njezina.“ (Ezek.36:5)

„Zato prorokuj o zemlji Izraelovoj i reci gorama i bregovima, rijekama i dolinama: Ovako veli Gospodin Gospod: Ja sam evo, govorio u svojoj ljubomori i u jarosti svojoj, jer moradoste podnositi porugu naroda.“ (36:6)

Ovo proročanstvo je imalo svoje djelomično ispunjenje na Palestini u danima Ezekijela i Nehemije. Potpuno ispunjenje se ne može primijeniti na doslovnu zemlju Palestinu. Židovi su bili istjerani iz Palestine i „njihova je kuća ostala napuštenom“ zato što su odbacili Krista Isusa; ljubljenog i pomazanog Jehovinog kralja. Do današnjeg se dana Židovi nisu pokajali za taj nezakoniti čin kojeg su počinili njihovi praoci. Mnogi od njih su se vratili u zemlju Palestinu, međutim oni su bili ponukani ići tamo zbog sebičnosti i sentimentalnih razloga. Tijekom dugog perioda koji je prošao od vremena njihovog protjerivanja pa do današnjeg dana Židovi nisu „podnosili porugu naroda“ zbog Jehove niti zbog Kristovog imena…Za razliku od toga tijekom svjetskog rata Židovi su primili priznanje poganskih naroda. Balfourova deklaracija 1917 došla je pod pokroviteljstvom poganskih vladavina Sotonine organizacije, priznajući Židove, i ukazujući im veliku milost. U tome je sedma svjetska sila preuzela vodstvo. Sada je Big Business i druga krila Sotonine organizacije stavila židove uz bok i u istu kategoriju kao i Neznabošce. Čak je i Božji narod previdio činjenicu da su stvari Božjeg kraljevstva s obzirom na zemlju od veće važnosti nego rehabilitacija tog malog komadića zemlje na istočnoj strani Sredozemnog mora. Židovi su primili daleko više pažnje od njih nego to zaslužuju. Stoga ovo proročanstvo mora imati svoje glavno ispunjenje na pravom narodu Božjeg Kraljevstva koji je sada na zemlji.“

OPRAVDANJE II, POGLAVLJE VIII, UTJEHA, str.294,295: „Proročanstvo počev od 16 retka oslikava ili pokazuje jedinstvo, sklad i suradnju Božjeg ostatka (Jehovinih svjedoka) slijedeći njihova iskustva oslikana sa suhim kostima. „A ti sine čovječji, uzmi sebi jedno drvo i napiši na njemu: Za Judu i sinove Izraelove, sudrugove njegove: Zatim uzmi drugo drvo i napiši na njemu: Za Josipa, drvo Efraimovo, i sav dom Izraelov, sudrugove njegove. Ti ih onda stavi jedno s drugim u jedno drvo, da postanu jedno u tvojoj ruci.“(Ezek.37:16,17)

„Ovo se proročanstvo u malome ispunilo na tjelesnom Izraelu 536 pr. n.e. i nakon toga. Samo je 50 000 Židova napustilo Babilon, ostatak nacije, pod Zerubabelom i Jošuom prvosvećenikom. Ovi reprezentativni predstavnici svih dvanaest plemena ponovno su se naselili kao jedan narod u zemlju Palestinu. U skladu s time Petar im se obratio na Pedesetnicu i rekao: „Neka dakle sa sigurnošću zna sav dom Izraelov“ (Djela 2:36) Ovdje slično tome Apostol Pavao piše o „naših dvanaest plemena koji ustrajno služe noću i danju“ (Djela 26:7) Čini se da nema razumnog temelja za primjenu proročanstva iz Ezek.37:15-28 na Židove koji su sada u Palestini.“

Postaje posve jasno gdje, kada i od koga su bile učinjene promjene 1932. Sudac J.F.Rutherford odlučio je promijeniti svoje gledište o Židovima te godine i prisvojiti sebi i svojim suradnicima njihovu čast od Boga. On je jednom vjerovao u nadu za Židove na tom položaju časti- nasljeđujući obećanja od Boga kao Njegov „izabrani narod.“ On je napisao nekoliko knjiga u kojima je izrazio to gledište. 1925 knjigu koju je napisao za Židove nazvao je Utjeha. Nakon toga je napisao drugu poruku utjehe u korist Židovskog naroda koji se vraćao u Palestinu, 1929 nazvavši je Život. On nije uspio vidjeti materijalizaciju Božjih obećanja.

U svojoj kratkovidnosti on je ta obećanja prirodnom Izraelu prisvojio za Jehovine svjedoke- čak i zemlju ali kao simboličnu. On je plagirao Riječ Božju. Negirao je Židovima njihovo zakonito mjesto i blagoslov.

Zato što nije mogao pojmiti da Bog ima moć da da Izraelu svog Duha, on je rekao: „Izlit ću svog Duha na Izrael. To se ne može na prirodne Židove kao takve.“ Bog će dati Izraelu Svog duha, i staviti ga među njih i oni će živjeti nakon što i Crkva i Veliko mnoštvo budu bili potpuni. (Joel 2:28,29) Tvrdilo se da je njihov povratak u njihovu zemlju 536 pr.n.e. bilo samo djelomično ispunjenje proročanstva. Argument koji je dan je taj što su oni bili istjerani z zemlje. Oni su razapeli Krista i nisu se sve do danas pokajali za to djelo svojih praotaca. Njihov je dom ostao napušten. To ratovanje bilo je dovršeno 1878. (Iza.40:1,2) On tvrdi, mnogi su se vratili ali zbog sebičnih i sentimentalnih razloga. Da Židovi nisu nosili porugu među poganima zbog Jehove. Židovi sada nose porugu nacija i nosit će taj sram kada budu bili napadnuti u vrijeme Jakovljeve nevolje. (Jer.30:7-9) Ne vidjevši Božje naume, on navodi da je Balfourova deklaracija bila donešena preko Sotonine organizacije i da je Big Buisenes postavio Židove pored Neznabožaca. Balfourova deklaracija bila je posljedica Weitzmanovog otkrića nitroglicerina koji je pomogao Britancima dobiti rat. Ranije je Lloydu Georgu bio predan zahtjev da Palestina bude nacionalna domovina Židovskog naroda. Zahtjev je bio predan 1914, točno kad su završavala vremena pogana. Bila je odobrena 1917. Bog radi kroz prirodne načine. Na, koncu on kaže da su stvari Božjeg kraljevstva „od daleko veće važnosti od rehabilitacije tog malog komadića zemlje na istočnoj strani Sredozemnog mora. Židovi su dobili daleko više pažnje od njih nego to zaslužuju.“ Taj mali komadić zemlje veoma je važan Bogu. On kaže da će oni tamo biti zasađeni zauvijek. (Amos 9:15)

Rutherford prisvaja Ezek.37 koji se odnosi na cijeli dom Izraelov, i prema modelu teologije zamjene koju je pronašao u nominalnoj crkvi, on ga produhovljuje i primjenjuje na Jehovine svjedoke. On ovdje zaključuje, govoreći: „Izgleda da nema razumnog temelja za primjenu proročanstva iz Ezek.37:15-28 na Židove sada u Palestini.“ Ovdje je primjena pogrešna jer 21 redak jasno kaže da će oni biti uzeti između naroda (među koje su bili raspršeni) i da će ih „dovesti u njihovu zemlju.“

„I načinit ću od njih jedan narod u zemlji, na gorama Izraelovim (nije važno Palestina ili Palestinci), i jedan kralj bit će svima njima kralj; tako oni više neće biti razdijeljeni na dva Kraljevstva.“ (Ezek.37:22)

Naš je odgovor ovo: Nitko nikada nije bio ovlašten da uzme sebi obećanja koja su jasno namijenjena Božjem izabranom narodu. Bibliju se treba doslovno shvaćati kad je to na mjestu i simbolično kad to nije na mjestu. To je jednostavno pravilo koje se mora primijeniti da bi se razumjelo Božju Riječ. Kada Bog piše svoju Riječ a netko drugi predmnijeva da naučava suprotno toj jasno navedenoj Riječi, takav naučava drugo Evanđelje! Apostol piše: „Neka je proklet!“(Gal.1:8) Rim.11:1- „Zar je Bog odbacio puk (prirodni)  svoj (kojeg je predvidio)? Nipošto!“ Rim.11:26- „Doći će sa Siona Izbavitelj (Krist i njegova proslavljena Crkva) i odvratiti bezbožnost od Jakova“ Rim.11:25- „Djelomično je otvrdnuće snašlo Izraela dok punina (broj) pogana ne uđe.“ Rim.11:28- „Oni su ljubimci poradi otaca.“ Rim.11:26- „I tako će se sav Izrael spasiti.“ Čitaj Studije Svetog Pisma, Svezak 3, Str.243, pogl.VIII, Obnova Izraela i naći ćeš istinu o toj temi koja je toliko bila napadnuta.

 

           Novi Zavjet budućnost i biti će sklopljen sa Izraelom i proširiti se

                                              Na sve narode na Zemlji

 5.Novi zavjet bit će sklopljen sa Izraelom i bit će im oprošten njihov prijestup

a)Jer.31:31-34- „Evo dolaze dani, riječ je Gospodnja, kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne poput saveza što sam ga sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez moj što ga oni prekršiše premda im ja bijah muž, riječ je Gospodnja…Zakon ću svoj staviti u njihovu nutrinu i upisati ga u srce njihovo…Ta svi će me oni poznavati, od najmanjeg pa do najvećeg od njih, riječ je Gospodnja, jer ću oprostiti njihovo bezakonje i grijeha se njihova neću više spomenuti.“

6. Jedino je prirodni Izrael bio raspršen ne Jehovini svjedoci. Stoga se sljedeća proročanstva nepogrešivo odnose na prirodni Izrael:

a)    Ezek.11:16-20- „Zato reci: Ovako veli Gospodin Gospod: Ako ih odagnah među pogane i ako ih i rasprših po zemljama, ipak ću im zakratko biti svetište u zemljama u koje su otišli…i skupit ću vas iz pukova,i sabrat ću vas iz zemalja u koje bijaste raspršeni- i dat ću vam zemlju Izraelovu…I dat ću im jedno srce, i nov duh stavit ću u njih; i uklonit ću iz tijela njihova srce kameno, i dat ću im srce mesno,… I oni će biti moj puk, a ja ću njima biti Bog.“ (Oporavak od Dijaspore se nije dogodio 536 pr.n.e. ili u bilo koje drugo vrijeme kao što se tvrdilo. Jedino su se posljednjih godina vratili i rehabilitirali kao nacija. Kako itko ikada može reći da je Jehova bio njihov Bog tada i da su oni bili uistinu njegov narod u apsolutnom smislu kad je Njegov zakon bio upisan u njihova srca? Oni će tek imati Božji duh u njima pri završetku Harmagedona i postati njegov narod u punom smislu u kraljevskom dobu.)

b)   Jer.32:37-41- „Evo ja ću ih skupiti iz svih zemalja kamo sam ih prognao u gnjevu svojemu i u jarosti svojoj i u velikoj srdžbi, i vratit ću ih na ovo mjesto i dati im da se nastane na sigurnom…I sklopit ću s njima savez vječan… I radovat ću se nad njima čineći im dobro i čvrsto ih zasaditi u ovoj zemlji.“

c)    Jer. 24:6,7- „I upravit ću oči svoje prema njima na dobro, i ponovno ih dovesti u ovu zemlju. I sagradit ću ih, a ne razoriti; i posaditi ih, a ne iščupati. I dat ću im srce da me spoznaju, da sam ja Gospod; i oni će meni biti puk, a ja ću njima biti Bog, jer će se vratiti k meni svim srcem svojim.“ (To se nikada nije dogodilo. Nijekati to znači nijekati Bogu pravo da govori svoju vlastitu Riječ)

d) Amos 9:14,15- „Tada ću vratiti sužnje svoga puka Izraela i oni će izgraditi opustošene gradove i živjeti u njima; i zasadit će vinograde i vino iz njih piti, i načinit će vrtove i jesti rod njihov….I posadit ću ih u zemlju njihovu, i više se neće iščupati iz svoje zemlje koju im dadoh, veli Gospod, Bog tvoj.“( Sužanjstvo je od Hebrejske riječi SHEBOOTH, a koja simbolično znači „prijašnje stanje napretka“)

Napomena: Ispravno gledište o prirodnom Izraelu držalo se, uz neke modifikacije, od strane Društva kao što je izraženo u „Utjeha Židovima,“ 1925 i „Život“ 1929 sve dok nije izišla knjiga „Opravdanje 1,2,3 od J.Rutherforda 1931,2 gdje su promijenili- SVOJU teologiju koja ih je učinila isključivim korisnicima svih obećanja koja se odnose na ovce Izraelove.

 

                                   Ostatak Izraelovih svetih i drevni dostojnici

                                         Poučavat će Svijet u Kraljevskom dobu

6. Sveti Izraelski Židovi i njihovi Preci bit će korišteni kao nacija-učitelj u Milenijskom dobu.

a)„Ovako veli Gospod nad vojskama…deset ljudi iz svih jezika (sve nacije svijeta) narodnih hvatat će za skut čovjeka Židova govoreći: Idemo s vama, jer čusmo da je s vama Bog.“

b.    „…kao što bijaste prokletstvo među narodima…i bit ćete blagoslov.

c.     …dovest će ti tvoju braću kao prinos Gospodu iz svih naroda…na moju svetu goru u Jeruzalem…I uzet ću od njih za svećenike i Levite (Sveti ostatak prirodnog tjelesnog Izraela koji će i poučavati i služiti. Svećenici i Leviti trebaju poučavati Zakon) 2.Ljet.17:9

d.    „Ali levitski svećenici, sinovi Cadokovi, …i podučavat će moj puk razlici između svetog i nesvetog,i  naučiti ih da razabiru između nečistog i čistog.“(Ezek.44:15,23)

e.     „Uzađimo…u dom Boga Jakovljeva da nas pouči svojim putovima i da hodimo njegovim stazama. Jer će iz Siona (proslavljeni Krist) Zakon (Novog Saveza) izaći, i iz Jeruzalema riječ Gospodnja.“(Iza.2:3;Mih.5:2) Prema Hertzel Yearbook Number 5,zbog njihovog stava, Izrael gleda na Jehovine svjedoke kao na antisioniste.

 

                                 Nema garancije za Jehovine svjedoke da će preživjeti

                                                                         Harmagedon

                       Od 1918 pa nadalje

 

1.Harmagedon definitivno preživljavaju neki koji su bili nepravedni i neposlušni.

a) Sef.3:8,9- „.8Zato mene čekajte – riječ je Jahvina – do dana kad ustanem kao tužilac; jer ja sam odredio da se sakupe narodi, da se saberu kraljevstva, da na vas gnjev svoj izlijem, svu gorčinu svoje srdžbe: u vatri moje ljubomore bit će sva zemlja sažgana. 9Dat ću narodima čiste usne, da svi mogu zazivati ime Jahvino i služiti mu jednodušno.“(Pravednici već znaju čisti jezik)

b) Ps.46:1-10-„2Bog nam je zaklon i utvrda, pomoćnik spreman u nevolji.3Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, kad se bregovi ruše u more.4Nek’ buče i bjesne valovi morski, nek’ bregovi dršću od žestine njihove:s nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev!5Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, presveti šator Višnjega.6Bog je sred njega, poljuljat se neće, od rane zore Bog mu pomaže.7Ma bješnjeli puci, rušila se carstva, kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:8s nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev!9Dođite, gledajte djela Jahvina, strahote koje on na zemlji učini.10Do nakraj zemlje on ratove prekida, lukove krši i lomi koplja, štitove ognjem sažiže.11Prestanite i znajte da sam ja Bog, uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen!“(Bog će biti uzvišen među pucima koji su netom prije njegovog djela opustošenja bješnjeli)

c) Zah.14:1-3; 12-19- „Gle, dolazi dan Jahvin kada će se podijeliti plijen usred tebe. 2I sabrat ću sve narode u Jeruzalem u borbu. I zaposjest će grad, opljačkati kuće i silovati žene. Polovina će grada otići u izgnanstvo, ali Ostatak neće biti istrijebljen iz grada. 3Tada će Jahve izaći i boriti se protiv tih naroda kako on zna ratovati u dan ratni…12A evo kojom će ranom Jahve udariti sve narode koji budu zavojštili na Jeruzalem: meso će im se raspadati dok budu na nogama; oči će im trunuti u dupljama, jezik gnjiti u ustima. 13U dan onaj nastat će među njima silan metež od Jahve: jedan će drugoga za ruku hvatati, i ruka će se jednoga dizati na drugoga. 14I Juda će se boriti u Jeruzalemu. Tu će se sakupiti bogatstva svih okolnih naroda: zlato, srebro, odjeća u velikoj množini. 15A slična će rana pasti na konje, mazge, deve i magarce, i na svu stoku koja se nađe u tome taboru.16Tko preživi od svih naroda koji dođu na Jeruzalem, uzlazit će godimice da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nadVojskama, i da slave Blagdan sjenica. 17Ako koje pleme zemlje ne uzađe u Jeruzalem da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, neće biti kiše za njega. 18Ako li pleme egipatsko ne uzađe i nedođe, stići će ga isti udarac kojim će Jahve udariti narode koji ne bi uzašli svetkovati Blagdan sjenica.19Takva će biti kazna Egiptu i svim narodima koji ne budu uzašli da svetkuju Blagdan sjenica.“ (neki koji su preostali su bili agresori u Harmagedonu i opet će biti neposlušni)

d) Iza.24:19-22- „19Zemlja će se grozno razbiti, zemlja će se strašno raspući, zemlja će se silno uzdrmati,20zemlja će zateturati poput pijanca, zanjihat se poput kolibe; toliko će joj otežati bezakonje njeno da će pasti i neće više ustati.21I dogodit će se u onaj dan: Jahve će kazniti u visini Vojsku nebesku, a na zemlji sve kraljeve zemaljske;22bit će sakupljeni i zasužnjeni u jami, zatvoreni u tamnicu i nakon mnogih dana kažnjeni.“ ( Ovaj izvještaj jasno pokazuje da će vladari koji su otišli u smrt tijekom Harmagedona, biti uskrsnuti iz mrtvih)

                     Označavanje i pogubljenje iz Ezek.9:4-6 i Otkr.7:1-3 nije

                                                                 Doslovno

a)    U oba izvještaja uništenje slijedi označavanje

1.Ezek.9:4-6- „4te mu reče: “Prođi gradom Jeruzalemom i znakom ‘tau’ obilježi čela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine!” 5A drugima reče na moje uši: “Pođite za njim gradom i ubijajte bez milosrđa. Oči vaše neka se ne sažale i nemajte smilovanja. 6Pobijte starce, mladiće, djevojke, djecu i žene; istrijebite ih sve do posljednjega. Ali na kome bude znak ‘tau’, njega ne dirajte. Počnite od mojega Svetišta!” I oni počeše od starješina koji stajahu pred Domom.“

1.Otkr.7:1-3- „Nakon toga vidjeh: četiri anđela stoje na četiri kraja zemlje zadržavajući četiri vjetra zemaljska da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem nit ikojim drvećem. 2I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: 3″Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!”

2a. Označavanje i pogubljenje iz Ezek.9:4-6 i Otkr.7:1-3 nisu doslovni

b)   Zapazi da izvještaj Otkrivenja nastavlja da je samo 144000 obilježeno, pokazujući da je obilježavanje simbol o prihvaćanju u nebesku klasu nevjeste, a pogubljenje simbol odbacivanja ili odstranjivanja s  tog položaja , ne obilježavanje Jehovinih svjedoka i uništenje svih drugih.

(1) Otkr.7:4- „4I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih.“

1.Neki citati govore o čovječanstvu ili o nekima od njih kako neće ponovno ustati. To se odnosi na to da neće ustati tijekom vladavine grijeha i smrti, međutim u Milenijskom će se dobu vratiti u uskrsnuću.

a)    Job 14:10-15-„10Al’ kad čovjek umre, ostaje pokošen, kad smrtnik izdahne, gdje li je on tada?11Može sva voda iz mora ispariti i presahnut’ rijeke, isušit posvema’,12al’ čovjek kad legne, ne ustaje više, dok nebesa bude, neće se podići, od sna se svojega probuditi neće.13O, kad bi me htio skriti u Šeolu, zakloniti me dok srdžba ti ne mine, dati mi rok kad ćeš me se spomenuti,14- jer, kad umre čovjek, zar uskrsnut’ može? -čekao bih te sve dane vojske svoje dok ne bi došao da mi smjenu dadeš.15Zvao bi me, a ja bih se odazvao: zaželio si se djela svojih ruku.

b)   Iza.26:14-19- „14Mrtvi neće oživjeti, sjene neće uskrsnuti, jer ti si ih kaznio i uništio i zatro svaki spomen na njih!15Umnožio si narod, Jahve, umnožio si narod, proslavio se, proširio sve granice zemlje!16Jahve, tražili su te u nevolji; izlijevali tihu molitvu, kad ih je stigla tvoja kazna.17Kao što se trudna žena pred porođajem grči i viče u bolovima,takvi smo, Jahve, pred tobom.18Zatrudnjeli smo, u mukama smo kao da rađamo, nismo donijeli duha spasenja zemlji nit’ se rodiše stanovnici svijeta.19Tvoji će mrtvi oživjeti, uskrsnut će tijela. Probudite se i kličite, stanovnici praha! Jer rosa je tvoja – rosa svjetlosti, i zemlja će sjene na svijet dati.

c)    Jer.51:57- „”Opojit ću mu knezove i mudrace, vojvode, namjesnike i ratnike: da zaspe vječnim snom pa se više ne probude” – govori Kralj, ime mu je Jahve nad Vojskama. ( Ovdje je misao ta da se oni neće probuditi sve do Milenijskog doba s obzirom da „vječno“ dolazi od hebr. Riječi OLAM definirane kao „doba ili trajanje doba“, pokazujući da će oni spavati sve do kraja sadašnjeg doba.

d) Ps.9:17- „18Nek’se  grešnici vrate u Podzemlje( pakao) , svi pogani što zaboraviše Boga. ( ovdje je riječ „pakao“ hebrejska riječ ŠEOL, i riječ „vratiti se“ je hebr. Riječ SHUB definirana kao vraćanje i prevedena je sa „vratiti se“ 369 puta u Verziji King James, kao u 1.Moj.3:19- dok se u zemlju ne vratiš, Tako će zli najprije biti uskrsnuti na sud prije nego budu bili osuđeni da se vrate u pakao ili u drugu smrt, ako budu ustrajali u svojoj zloći (Razmotri takve nekomplicirane tekstove kao Ivana 5:28,29 već spomenute, „svi koji su u grobovima…koji su činili zlo.“ NA USKRSNUĆE SUDA (Grčki KRISIS –vrijeme suđenja- prosječni minimum sto godina unutar Kristovog Milenija. (Iza.65:20) …Uskrsnuće pravednih i nepravednih Djela 24:15) Proturječiti tome bilo bi kao da kažemo da Krist nije umro „pravedan za nepravedne“ „Čovjek sužava Božju ljubav, svojim vlastitim lažnim ograničenjima“ rekao je pjesnik)

 3. Neki Biblijski reci govore kako čovječanstvo ili neki više ne ustaju ponovno. To ukazuje da neće ustati tijekom vladavine grijeha i smrti, međutim u Milenijskom dobu izići će o uskrsnuću.

a)    Job 14:10-15- „Ali čovjek umre i svladan leži. Kad čovjek zemaljski izdahne, gdje je? …I čovjek mora leći, i ne ustaje više. Dok neba ne nestane, neće se probuditi, niti će se prenuti iz sna svojega.,,Kad čovjek umre, može li se u život vratiti? Sve dane vremena koje mi je određeno čekat ću, dok ne dođe oslobođenje moje. Zazvat ćeš, i ja ću ti se odazvati. Djelo ruku svojih poželjet ćeš.“

b)   Iza.26:14-19- „Oni su mrtvi, neće više živjeti. Nemoćni su to mrtvaci, neće ustati…Mrtvi će tvoji oživjeti. Ustat će mrtvo tijelo naroda mojega. Probudite se i kličite  radosno, vi koji stanujete u prahu…i zemlja će nemoćne mrtvace na svijet vratiti.“

c)    Jer.51:57- „Opit ću knezove njegove i mudrace njegove, upravitelje njegove i namjesnike njegove i junake njegove, te će zaspati snom  trajnim, iz kojega se neće probuditi, kaže Kralj, kojemu je ime Jehova nad vojskama.“ ( Ovdje je misao ta da se oni neće probuditi sve do Milenijskog doba, s obzirom da je „trajna“ od hebrejske riječi OLAM koja znači „dok je doba“, pokazujući da će spavati sve do kraja ovog doba )

d)   Ps.9:17- „Vratit će se opaki u Šeol, svi narodi koji zaboravljaju Boga.“ (Riječ „vratit će se“ je hebr. SHUB i znači ponovno se vratiti i prevedena je sa „vrati će se“ 369 puta u Bibliji kao npr.u 1.Moj.3:19 – i u prah ćeš se vratiti, Tako će zli najprije biti uskrsnuti na sud prije nego budu bili osuđeni da se vrate u Šeol, u drugu smrt, ako ustraju u svojoj zloći. Razmotri takve nekomplicirane retke kao što je Ivan 5:28,29 već spomenuto, „svi koji su u grobovima“ …“koji su činili zlo“ NA USKRSNUĆE SUDA gr.KRISIS – vrijeme ispita – prosječan minimum od 100 godina unutar Kristovog Milenija. Iza.65:20….Uskrsnuće pravednih i nepravednih Djela 24:15. Proturiječiti tome bilo bi kao da kažemo da Krist nije umro „pravedan za nepravedne“)

e)    Ps.90:3- „Čovjeka u prah vraćaš…i govoriš: vratite se, sinovi ljudski!“

4. Sud i odvajanje Ovaca i Jaraca neće se dogoditi u Harmagedonu. Mat.25:31-46- „A kad Sin Čovječji dođe u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, tada će sjesti na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, i odvojit će ih jedne od drugih kao što pastir odvaja ovce od jaraca…Tada će mu pravednici odgovoriti govoreći: Gospodine, kada te vidjesmo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo? A kada te vidjesmo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo? A kada te vidjesmo  kao tuđinca i primismo, ili gola i zaogrnusmo? A kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi? I odgovorivši, kralj će im reći: Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, ni meni ne učiniste. I ovi će otići u kaznu vječnu.“

a)    Prvo klasa Crkve mora biti upotpunjena i proslavljena, s obzirom da su oni „sveti anđeli“ koji su s Isusom u to vrijeme. „Anđeli“ je od grčke riječi AGGELOS koja znači „glasnici“ , kao u Jak.2:25 – „Ne opravda li se tako, djelima, i Rahaba, bludnica, kad primi glasnike i izvede ih drugim putem“

  1. Otkr.3:21- „Onomu koji pobjeđuje dat ću da sjedi sa mnom na prijestolju mojemu.“
  2. 1.Kor.6.2- „Ne znate li da će sveti suditi svijet?“
  3. Kol.3:4- „Kad se pojavi Krist, život naš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.“

b) Sud se temelji na učinjenim djelima: hranjenje stranaca, oblačenje golih, posjećivanje onih koji su u zatvoru i bolesnih, itd. To su simboli stava ljubavi i susretljivosti prema bližnjemu, pomažući jedni drugima na uzvišenom putu Svetosti prema savršenstvu tijekom Milenijskog doba

 c) Isusova braća (redak 40) su oni koji vrše Božju volju. Marko 3:34,35 – „Evo majke moje i braće moje! Jer tko izvrši volju Božju, taj je brat moj i sestra moja i majka.“ Termin braća ne treba se ograničiti samo na Crkvu u Evanđeoskom dobu nego se također može primijeniti na one koji vrše Božju volju u Milenijskom dobu. – (Razmotri činjenicu da kada svi budu bili iskušani i kao savršeni se nađu poslušnima, u vječnoj budućnosti Bog će biti Otac čovječanstva, anđela, Crkve, i Krista – bratstvo sinova – Sinova Jehove Boga. Kako veličanstveno! ) Oni koji bi to željeli ograničiti (pokušavaju dokazati da postavka usporedbe nije budućnost) hrle u nedosljednost tako što imaju zemaljsku klasu ovaca koja poslužuje hranu itd. (istinu) Kristovoj braći (klasi Crkve) dok istovremeno vjeruju da je obrnuto istina – da duhom rođeni ostatak klase Crkve poslužuje istinom klasu drugih ovaca.

d) Sličan izvještaj o sudnjem danu dan je u Otkr.20:4,11-15 i definitivno pokazuje da se to odvija tijekom vladavine Krista i kompletne Crkve na nebu. „I vidjeh prijestolja, i sjedoše na njih, i dade im se sud…i zakraljevaše s Kristom…I vidjeh veliko bijelo prijestolje…I vidjeh mrtve, male i velike, gdje stoje pred Bogom…I mrtvima se sudilo  prema djelima njihovimna temelju onoga što je napisano u svicima.“ Ne govori se o samo njihovim prošlim djelima, nego djelima koja su uglavnom učinjena u kraljevskom dobu, danu kada su podložni sudu prema djelima koja će tada činiti kao što je crkva sada suđena prema svojim djelima. „Znam tvoja djela“ itd. To nije program „Prolaziš svakako.“ Svi koji će biti na zemlji tijekom Kraljevskog doba biti će podvrgnuti suđenju (ispitu) od strane „Velikog Posrednika“ – Krista i Crkve koji će tada vladati.

 

                  F. Milenijsko doba – Sudnji dan o kojem se naučava u Bibliji

1.Postoji Sudnji dan, Milenijsko doba, umjesto različiti sudnji periodi

a)    Djela 17:31 – „Jer je odredio dan u koji je naumio suditi svemu svijetu“

b)   2.Pet.3:7,8 – „…do dana suda i uništenja bezbožnika…jedan je dan kod Jehove kao tisuću godina“

2.To vrijeme leži u budućnosti.

a)    Mih.4:1-4 – „I dogodit će se na svršetku dana da će gora Doma Gospodnjega biti postavljena povrh gora…I on će suditi među mnogim pucima…niti će se više učiti ratovanju…i nitko ga neće plašiti.“

b)   Ps.96:10-13 – „Govorite među narodima: Gospod kraljuje! …on će pucima suditi pravo. Nek se nebesa raduju i zemlja nek kliče…jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji. Sudit će svijetu u pravednosti i pucima u vjernosti svojoj.“

c)    Iza.26:9,10 – „Jer kad se tvoji sudovi pojave na zemlji, stanovnici svijeta uče se pravednosti. Ako se opakomu i iskaže milost, on se ne uči pravednosti; u zemlji pravičnosti on čini bezakonje.

d)   Ps.72:2-8 – „Puku tvojemu sudit će u pravednosti…U njegovim danima procvjetat će pravednik…I vladat će od mora do mora, i od Rijeke do krajeva zemaljskih.

3. Taj će Sudnji dan biti za cijeli svijet

a)    Ivan 5:28,29 – „Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas njegov i  izaći – oni koji su činili dobro na uskrsnuće života, a oni koji su činili zlo nauskrsnuće osude (suda)“ (Prijevod Novi svijet dovodi u zabludu kada prevodi grčku riječ MNEMEION sa „spomen grobovi“ budući da je ispravna definicija spomenik, grob, grobnica, ili spomen, što prenosi misao o čovjekovom sjećanju na njegove voljene, a uopće ne ukazuje na Božje sjećanje. Svi su mrtvi u Božjem sjećanju i biti će podignuti na sud, oni koji se pokažu nevjernima bit će zauvijek uništeni.)

b)   Djela 24:15 – „da će Bog uskrsnuti i pravedne i nepravedne“

c)    Filip.2:10,11 – „da se u imenu Isusovu prigne svako koljeno onih na nebu i na zemlji i pod zemljom i da svaki jezik prizna: Isus Krist je Gospodin! – na slavu Boga Oca.“

d)   Rim.14:10,11 – „Ta svi ćemo stati pred sudište Kristovo. Jer pisano je: Tako ja živ bio, govori Gospodin, meni će se prignuti svako koljeno i svaki jezik priznat će Boga.“

 

                                                      G. Druga smrt

1. Žrtva „otkupnine za sve“ oslobađa Adama i njegovo potomstvo od prve smrti (Adamske) , međutim druga je smrt smrt iz koje neće biti uskrsnuća.

2. Pojedinac mora biti oslobođen (uračunato ili stvarno) od Adamske smrti prije nego je moguće da pretrpi drugu smrt.

a)    Prije Evanđeoskog doba nitko nije bio oslobođen od Adamske smrti, stoga nitko nije mogao pretrpjeti drugu smrt. 2.Tim.1:10 – A sada očitovanoj pojavkom Spasitelja našega Isusa Krista, koji obesnaži smrt i učini da zasja život i neraspadljivost  kroz evanđelje.“

b)   Tijekom Evanđeoskog doba, samo oni koji su bili prosvijetljeni s istinom, opravdani vjerom u Kristovu krv (smatra ih se oslobođenima Adamske smrti) i duhom začeti, i koji potom zaniječu Krista, i otpadnu od istine odlaze u drugu smrt. Samo su potencijalni članovi tijela Kristovog, sada opravdani i na sudu.

1.Hebr.6.4-6 – „Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga, i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta, pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.“

2.Hebr.10:26-29 – Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe, nego strašno isčekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike. Je li tko prekršio Zakon Mojsijev, bez milosrđa biva pogubljen na osnovi dvojice ili trojice svjedoka. Zamislite koliko li će goru kaznu zavrijediti tko Sina Božjega pogazi, i nečistom smatra krv Saveza kojom je posvećen, i Duha milosti pogrdi?“ (Kao i s drevnim Izraelom postojao je savezni odnos sa osobom koja je bila odsječena.)

3. Mat.12:31 – 31″Zato kažem vam: svaki će se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neće se oprostiti.“ (Ovdje se ukazuje na to da grijeh protiv Svetog Duha donosi odgovornost. Neki grijesi protiv Svetog duha nisu bili oprošteni i mogu biti kažnjeni s udarcima, kao što će biti s ljudima izvana koji su svjedočili velikom svjetlu Isusovog prvog dolaska. Drugi, sada imajući savezni odnos prema tom Duhu, okrečući se protiv njega, Boga ili Isusa, kažnjivi su sa vječnom ili drugom smrću.)

c)     Tijekom Milenijskog doba, nakon što se uskrsnućem vrate (uistinu oslobode od Adamske smrti), oni koji nastave biti neposlušni Bogu past će u drugu smrt. Cijeli će svijet tada biti na suđenju za život ili smrt.(drugu smrt)

  1. Djela 3:23 – „I bit će ovako: svaka duša koja ne posluša tog Proroka istrijebit će se iz puka.“

2. Jer.31:29,30 – U one dane neće se više govoriti: ‘Oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu.’ Nego će svatko umrijeti zbog vlastite krivice. I onomu koji bude jeo kiselo grožđe zubi će trnuti.”

3.Ezek.18:20,21 –  „Onaj koji zgriješi, taj će i umrijeti.(To je Božji zakon pravednih normi. Zato je smrt zadesila Adama, odnosno njega kao dušu i zato je naslijeđena smrt prešla na naše duše ili bića.)  Sin neće snositi grijeha očeva, (Adama, kao njegovo potomstvo)  ni otac grijeha sinovljega. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku bezbožnost njegova. Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti.“

4. Ps.145.20 – „Jahve štiti one koji njega ljube, a zlotvore sve će zatrti.“ (Bilo one koji su sada pozvani ili one u kraljevskom dobu)

5. Otkr.20:12-15 – I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, (Sotona svezan a suci na položajima) a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim. A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to jedruga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.“ (ne mjesto mučenja nego jasno definirano kao druga smrt)

 

     H. Zaključak

1. Adam i sva njegova djeca su pod Božjom osudom i mrtvi u njegovim očima, bez ikakvog položaja pred njim, sve dok ne nauče o otkupnini i pokažu vjeru u nju, bez obzira na činjenicu da će „otkupnina za sve“ vratiti cijelo čovječanstvo iz grobova u kraljevskom dobu. Ne čini nikakvu razliku dali netko umre u ranijoj dobi konkretnim Božjim činom ili kasnije u životu tzv., prirodnim uzrocima; oba su posljedice grijeha i božanske osude.

a)    Rim.6:23 – Jer plaća je grijeha smrt

b)   Mat.8.22 – A Isus mu reče: Slijedi me, i pusti mrtve neka pokopaju svoje mrtve.

c)    Ivan 3:18 – Tko ne vjeruje, već je osuđen  (Osuda je došla na sve i dalje ostaje na onima koji ne vjeruju sve dok ne uzvjeruju)

d)   1.Tim.2:4 – (Bog) koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine (Zapazi slijed – spašeni ili vraćeni iz mrtvih najprije, zatim prosvijetljeni kako bi mogli izabrati hoće li služiti Bogu i živjeti ili ne poslušati i umrijeti drugom smrću)

2.Gledište da Bog želi uništiti sve ljude izuzev onih koji pripadaju jednoj denominaciji nije u skladu s Božjom voljom. Bog želi blagosloviti a ne uništiti čitavo čovječanstvo.

a)    Luka 9:53-55 – I ne primiše ga…A kad to vidješe njegovi učenici Jakov i Ivan, rekoše, Gospodine, hoćeš li da reknemo ognju da siđe s neba i zatre ih…A Isus, okrenuvši se prekori ih.

b)   Iza.60:2-5 – Jer gle zemlju će tama prekriti, i puke tmina; a nad tobom će svanuti Gospod…k tebi će se okrenuti mnoštvo morsko

c)    Djela 3:25 – I potomstvom tvojim blagoslivljat će se svi narodi zemaljski (Drugi tekstovi gdje je zapisano ovo obećanje koriste riječ „narodi“, međutim ovdje su obećanja učinjena više sveobuhvatnija s riječju „plemena“ ili „obitelji“ kao u Prijevodu Novi svijet)

d)   Ivan 12:32 – I ja kad budem podignut sa zemlje, sve ću privući k sebi

e)    Luka 2:10,14 – Jer vam evo, donosim dobru vijest o velikoj radosti koja će biti za sav puk…na zemlji mir! Među ljudima dobra volja! (Kada prijevod Novi svijet koristi fraze „sve vrste ljudi“ i „ljudi koji su mu po volji“ ugrožava pravo značenje! On sužava Božju milost. Dobra je vijest svim ili za sve ljude. Mir na zemlji nije ograničen samo za „ljude koji su mu po volji.“ Dobra je volja Božja prema cijelom čovječanstvu, koji je svijet On toliko ljubio da je dao svog Sina da umre za njega. Ivan 3:16; 1.Tim.2:4)

f)     Ezek.18:23 – Zar je meni milo da umre zlotvornik

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply