4 Dio

                                  4. Dio „NOVO SVJETLO“ je uistinu udaljavanje

                                                                               U tamu

 

  1. Izreke 4:18 – A pravednička je staza kao svjetlost svanuća što sjaji sve jače do potpunog dana.
    1. Ovaj tekst teško da ukazuje na stalno povećavajuće svijetlo istine kroz cijelo Evanđeosko doba.

a)    U Isusovim je danima već žarko sjajilo

(1)            Ivan 8:12 – Ponovno im dakle Isus reče govoreći: Ja sam Svjetlo svijeta. Tko                          mene slijedi, neće hoditi u tami.

b)   Ubrzo nakon što su apostoli zaspali, istina je postala  Pomiješana s pogreškom u velikom Otpadu. Povijest pokazuje da je tijekom Mračnog srednjeg vijeka pogrešna Doktrina vladala. Dakako, Istina nije sjajila više nego u  Isusovim danima.

(2)            2.Sol.2:3- Neka vas nitko ne zavede ni na koji način; jer taj Dan neće doći ako                          najprije ne dođe otpad i otkrije se Čovjek Grijeha, Sin propasti.

 

Ovaj tekst ne odnosi se na stalno mijenjanje onog što sačinjava Istinu nego na povećavanje cijenjenja istine u našim osobnim životima dok ju proučavamo i živimo po njoj.

Tekst bi također mogao ukazivati  na jasnije razumijevanje Biblijskih proročanstava kako se sve potpunije ispunjavaju pred našim očima.

 

  B. Obnova istine

 1. Vjerni i razboriti rob pruža hranu u pravo vrijeme

Luka 12:42 – A Gospodin je odgovorio: Tko je dakle vjerni i razboriti upravitelj kojeg će gospodar njegov postaviti nad služinčadi svojom da im daje hranu u pravo vrijeme?

2. Istina je bila obnovljena tokom Gospodinove druge prisutnosti

Luka 12:43 – Sretan je taj rob ako ga gospodar njegov, kada dođe, nađe da tako radi!

3. Brat C.T.Russell bio je taj sluga, ili kako je prikazan u Otkrivenju, posebni glasnik za sedmo razdoblje crkve, kao što su drugi pojedinci poput Luthera bili korišteni u prijašnjim razdobljima povijesti crkve.

Otkr.1:20 – Sedam zvijezda predstavlja anđele (Grč.AGGELOS, glasnici) sedam skupština, a sedam svijećnjaka predstavlja sedam skupština.

4. Rob je od Gospodina primio sve temeljne doktrine Istine, dok su prijašnji glasnici primili samo određene faze istine. Tako on ne treba imati nasljednike.

Luka 12:44 – Uistinu kažem vam, postavit će ga nad svom imovinom svojom.

5. I vjerni i razboriti rob i zli rob su pojedinci, ne organizacije, s obzirom da je njihovo djelo povezano sa ostalim slugama, koji su također pojedinci.

Mat.24:48,49 – Ako bi taj rob bio zao i rekao u srcu svojemu: Gospodar moj kasni, pa bi počeo tući druge robove te jesti i piti s pijanicama

6. Hrana u pravo vrijeme sastoji se od:

a) Obnove učenja koja su naučavali Isus i apostoli koje je bilo onečišćeno s padom crkve, Juda 3 – Vjera koja je jednom zauvijek bila predana svetima

b)      Razumijevanje izvjesnih vremenskih obilježja Božjeg plana koja nisu bila otkrivena do tada.

Dan.12:9,10 – Idi, Danijele, jer su ove riječi tajna i zapečaćene su do vremena kraja…nitko tko je zao neće to razumjeti, ali razumjet će oni koji su razboriti.

 

C. Doktrine se ne mijenjaju

1. Ono što je bila istina 1916 još uvijek je istina; ili ćemo inače morati reći da je pokret Istine bio jedno vrijeme „pokret pogreške.“ Kad je doktrina jednom bila dokazana Riječju Božjom, ona je istina i ne treba ju se odbaciti nekoliko godina kasnije.

a) 1.Sol.5:21 – Sve ispitujte, dobro zadržavajte

b) Djela 2:42 – I bijahu postojani u apostolskom nauku

c) Efež.4:14 – Da  više ne budemo djetinjasti, bacani valovima i gonjeni uokolo svakim vjetrom nauka.

d) Čuvajte se onih koji izazivaju razdore i sablazni protivno nauku koji ste vi naučili, i uklonite se od njih

e)  Ne zanosite se različitim i tuđim naucima! Jer dobro je milošću utvrđivati srce.

f) Kol.1:21-23 – A vas koji nekoć zlim djelima bijaste otuđeni i neprijateljski raspoloženi, sada izmiri…da vas preda se izvede svete i bez mane i besprigovorne. Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni i čvrsti i nepoljuljani od nade evanđelja koje čuste.

g) Mal.3:6 – Jer ja Gospod, ne mijenjam se

 

D. Takozvano „novo svjetlo“ nije razjasnilo istinu

Samo je rezultiralo vraćanjem na staru pogrešku ograničavanja Božjeg milosrđa i ljubavi.

Leave a Reply