5 Dio

(Vidi kartu usporedbe doktrina na sljedećoj stranici)

KARTA USPOREDBE DOKTRINA

Istina (Držana 1916)

Obilježje doktrine otkupnina za sve, sa cijelom ljudskom rasom koja će primiti koristi. Spasenje nije ograničeno na sadašnji život. Doktrina o obnovi svega, tema Biblije, nada cijelog svijeta. Svi će se vratiti kroz uskrsnuće da bi primili potpunu spoznaju i priliku. Konačni sud za svijet sačuvan je za Milenijski sudnji dan. Aktivnost u Božjoj službi temeljena isključivo na ljubavi, ne strahu. Druga smrt nije naglašena. Svrha širenja Evanđelja je pozivanje iz svijeta članova nebeske klase, ne djelo dijeljenja koje će rezultirati sa životom ili smrći za slušatelja. Dva spasenja – nebesko za vjerne Isusove sljedbenike koji su tijekom Evanđeoskog doba bili progonjeni zbog njega; zemaljsko za ostatak čovječanstva koje neće doći u sklad s Bogom sve do Milenijskog doba. Život na nebu je trenutno jedini poziv. Starješine i đakoni izabrani od braće pojedinih Ekklesija na položaje službe. Gospodinova volja izražena kroz njegov narod. Pojedinačna odgovornost da se dokaže sva učenja i praksu iz Biblije.

Vladavina Kraljevstva neće biti uspostavljena na zemlji sve dok cjelokupna nebeska klasa ne bude proslavljena.

Biti će očitovana svima kroz uskrsnuće Drevnih Dostojnika, koji će preuzeti kontrolu.

Božanski naum ima mnoga vremenska obilježja. Postoji točan povijesni dokaz o točnosti kronologije iz svjetovnih i dodanih Biblijskih izvještaja. To uspostavlja 7 milenija koji su povezani s proročanskim izvještajem. Kristov drugi dolazak. Jedno od jedinstvenih žetvenih obilježja sadašnje istine je nevidljiva Kristova prisutnost.

To se odnosi na Isusove vlastite riječi isto tako kao i mnoga proročanstva. Te aktivnosti tijekom žetve ili završetka vremena njemu su povjerene.

Propust da se razabere ta obilježja stavlja pojedinca u poziciju da stvara kraljevstvo sada.

Društvo Stražarska Kula je imalo mnoga neostvarena očekivanja među njima su 1925 i 1975. Nedavno je bilo dovedeno u pitanje i 70 godina opustošenja u odnosu na 1914. Sve je manje pouzdanja u kronologiju jer više nema datuma.

U odnosu na nedostatak definicije kronologije u bilo kojem obliku nedostatak je i pouzdanja u nevidljivi povratak Krista. Oni su jednom netočno vjerovali u povratak Krista 1914 prije uspostave njegovog kraljevstva na zemlji. (Oslobođenje, 1925) To je enigma za koju nemaju odgovora i vodi ih ka nominalnoj izjavi „ponovno dolazi.“

Pogreška (Novo svjetlo)

Otkupnina ograničena kako bi isključila Adama i mnoge druge uvođenjem ideje o različitim sudskim razdobljima, prema čemu su mnogi suđeni sada i neće uskrsnuti.

Obnova minimizirana do te mjere da bi se Zemlja mogla naseliti sa preživjelima iz Harmagedona. Od mnogih koji sada žive, samo će oni koji vjerno služe Jehovi uskrsnuti. Djelo budućeg sudnjeg dana  minimizirano.

Strah od druge smrti naglašen za one koji striktno ne slušaju „Zajednicu“ i strah od Armagedona za one koji sada čuju poruku ali ne reagiraju. Spasenje se stječe samo ako si dio Društva Novog svijeta.

Novozainteresirani moraju trpjeti zbog pravednosti ali nisu prihvatljivi za nebeski poziv. Obećana nagrada za sadašnju vjernost je život na zemlji. Sada se sakuplja klasa „drugih ovaca.“

Sluge imenovane od strane sjedišta u Brooklynu, prihvaćeni kao od Jehove. Uvedena „teokratska vladavina.“ Doktrinu i praksu kako ih naučava „Zajednica“ mora se prihvatiti bez pitanja Vodećem tijelu.

Na „Zajednicu“ se gleda kao na Jehovinu Organizaciju, koja vlada s Kraljevskim autoritetom, premda je ostatak nebeske klase još uvijek u tijelu.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply