TABLICA USPOREDBE DOKTRINA

                                                  TABLICA USPOREDBE DOKTRINA

   ISTINA DRŽANA 1916                                             POGREŠKA (NOVO SVJETLO)

OTKUPNINA: Istaknuta doktrina otkupnine za sve, cijela ljudska rasa imat će koristi. Spasenje nije ograničeno na sadašnji život niti su nevjernici ograničeni s vjerom u otkupninu SADA da bi uskrsnuli OTKUPNINA: Otkupnina ograničena kako bi isključila Adama i mnoge druge uvodeći ideju o različitim sudskim razdobljima u kojima su mnogi bili suđeni sada i neće uskrsnuti
OBNOVA: Doktrina o obnovi svega je tema cijele Biblije, nada čitavog svijeta. Svi će se vratiti kroz uskrsnuće i primiti potpunu spoznaju i priliku.Konačni sud za svijet sačuvan za Milenijski sudnji dan. OBNOVA: Obnova svedena na minimum tako da zemlja može biti nastanjena sa preživjelima iz Harmagedona. Od mnogih koji sada žive, samo oni koji vjerno služe Jehovi će uskrsnuti. Djelo budućeg sudnjeg dana svedeno na minimum.
SVRHA SVJEDOČENJA: Aktivnost u Gospodinovoj službi temelji se na ljubavi a ne na strahu. Druga smrt nije naglašena. Svrha širenja evanđelja je pozivanje iz svijeta članova nebeske klase, ne djelo djeljenja da nakon toga rezultira sa smrću ili životom slušatelja SVRHA SVJEDOČENJA: Strah od druge smrti naglašen za one koji striktno ne slušaju „Zajednicu“ i strah od Harmagedona za one koji čuju poruku sada i ne prihvaćaju je. Spasenje moguće jedino s pridruživanjem Društvu Novog svijeta.
NAGRADE: Dva spasenja  – nebesko za vjerne sljedbenike Krista koji su tijekom Evanđeoskog doba progonjeni zbog njega; i zemaljsko za ostatak čovječanstva koje ne dolazi u sklad s Bogom sve do Milenijskog doba. Život na nebu je trenutno jedini poziv. Veliko mnoštvo je u nebeskom hramu. NAGRADE: Novozainteresirani moraju trpjeti zbog pravednosti ali nemaju pravo na nebeski poziv. Život na zemlji obećan kao nagrada za sadašnju vjernost. Sada se sakuplja klasa „drugih ovaca.“ Od 1935 nadalje, Veliko mnoštvo je posebna klasa koja se  sada bira za zemlju
CRKVENA ORGANIZACIJA: Starješine i đakoni odabrani od pojedinačnih ekklesija na položaj službe. Gospodin svoju volju izražava kroz svoj narod. Pojedinačna odgovornost dokazati si sva učenja i praksu iz Biblije. CRKVENA ORGANIZACIJA: Sluge imenovane od glavnog sjedišta u Brooklynu, prihvaćeni  kao od Jehove. Uvedena „teokratska vladavina.“ Doktrine i prakse naučavane od „Zajednice“ moraju se prihvatiti bez pitanja od vodećeg tijela.

                                        TABLICA  USPOREDBE DOKTRINA

                                                                   (Nastavak)

                     ISTINA DRŽANA 1916                       POGREŠKA (NOVO SVJETLO)

KRALJEVSKA VLADAVINA:  Vladavina kraljevstva neće biti uspostavljena na zemlji sve dok nebeska klasa ne bude proslavljena. Očitovat će se svima kroz uskrsnuće drevnih dostojnika koji će preuzeti upravu. KRALJEVSKA VLADAVINA:  „Zajednicu“ se smatra Jehovinom organizacijom koja vlada s kraljevskim autoritetom sada premda je ostatak nebeske klase još uvijek u tijelu.
VREMENSKA OBILJEŽJA:  Božanski naum ima mnoga proročanska vremenska obilježja. Biblijski kronološki izvještaji su precizni i besprijekorni. To je točna pomoć stražarima da bi mogli znati. Oni jasno ustanovljuju sedam milenija koji su povezani sa proročanskim izvještajem. VREMENSKA OBILJEŽJA:  Zajednica je imala mnoga neostvarena očekivanja među kojima su 1925 i 1975. Nedavno je bilo dovedeno u pitanje 70 godina opustošenja u povezanosti sa 1914. S obzirom da više nema datuma postoji vrlo malo pouzdanja u kronologiju.
PRISUTNOST:  Kristov drugi advent. Jedno od jedinstvenih žetvenih značajki sadašnje istine je nevidljiva Kristova prisutnost. To se odnosi na Isusove vlastite riječi isto tako kao i mnogih proročanstava. Te aktivnosti tijekom žetve ili vremena završetka su pod njegovom upravom. Propust da se razabere to obilježje stavlja pojedinca u poziciju da stvara kraljevstvo sada. PRISUTNOST:  U odnosu na nedostatak bilo kakvog oblika kronologije nedostatak je pouzdanja u nevidljivi Kristov povratak. Oni su jednom pogrešno vjerovali da se Kristov povratak dogodio 1914 prije uspostave njegovog kraljevstva na zemlji. (Oslobođenje, 1925) To je enigma za koju nemaju odgovore i koja vodi k nominalnoj „ponovni dolazak.“
IZRAEL: U Božjem programu Židovi su posebni. Tko god blagoslivlja Izrael njega će Bog blagosloviti. Oni su još uvijek njegov narod. Biblija je puna sa brojnim izraelskim obećanjima. Biblijska istina ukazuje na sveti Izrael i na Vjerne starog doba kao one koji će dijeliti Božje blagoslove neznabošcima. IZRAEL: Jehovini su svjedoci vjerovali u prirodni Izrael sve do 1931 od kada pogrešno i neprikladno primjenjuju na sebe Božja obećanja njegovom izabranom narodu, prirodnom Izraelu. Suprotno od toga, Sveti Pavao čini to kristalno jasnim u Rimljanima 11.

Leave a Reply