01 – Siječanj

01. Siječnja

„Blagoslivljajte, narodi, Boga našega! Razglašujte njegovu hvalu! On je dušu našu uzdržao na životu; nije dao da se oklizne naša noga.“  Ps. 66:8,9

HVALA Bogu što nas je svojom milošću sačuvao, „nije dao da se oklizne naša noga“ kroz još jednu godinu:- da su tako mnogi od nas još uvijek jednog srca i jednog uma u pogledu Njegove riječi i službe. Kad se sjetimo da je našem protivniku dopušteno da pošalje „zavodljivu moć“ na Gospodinov narod da prosijava sve one koji nisu uistinu njegovi (2.Sol.2:10-12) sigurno je na mjestu zahvaliti Bogu što nas je i ova nova godina zatekla kako čvrsto stojimo,- cijeneći Istinu, i što smo u punom skladu sa svim božanskim pripremama s kojima nas On čuva od padanja.(w1903 str.3)

02. Siječnja

„Osim toga, vi ne pripadate sebi, jer ste skupo kupljeni. Zato proslavite Boga svojim tijelom!“ 1. Kor. 6:19,20

KOJA bi druga pouka mogla biti važnija sada na početku nove godine od ove, da ne pripadamo sebi, nego drugome; da ne tražimo načine da ugađamo sebi nego Njemu; niti da služimo sebi nego Njemu; niti da vršimo svoju volju nego baš suprotno Njegovu? To znači svetost u najširem i apsolutnom smislu te riječi (ne samo odvojenost od grijeha nego i od sebe za božju volju u Kristu).(w1897 str.35)

03. Siječnja

„Molite se bez prestanka!“ 1. Sol. 5:17

Kakve god da su naše prirodne sklonosti glede određenosti i ustrajnosti u molitvi, moramo uzeti naše upute iz Biblije; i nadvladavajući naše prirodne sklonosti moramo kao „mala djeca“ ili kao „ljubljena djeca“, usklađivati naša gledišta i vladanje sa uputom koja je odozgo. Neka bi smo svi imali na umu riječi, „Molite (u moje ime) i primit ćete, da vaša radost bude potpuna.“ (Ivan 16:24) Nebeski je Otac umnožio samilosti, blagoslove, i providnosti u riznici za svoju poslušnu i vjernu djecu kada ga za to budu tražili.(w1896 str.162)

04.  Siječnja

„Čekaj na GOSPODINA: odvažan budi i on će osnažiti tvoje srce. Čekaj, velim, na GOSPODINA. “ Ps. 27:14

VRIJEME je važan segment u svim Božjim planovima: stoga ne bi smo trebali biti razočarani kad smo pod ispitom ustrajnosti i dok blagoslovi za kojima čeznemo naizgled kasne. Bog si je dao vremena da oblikuje svijeti i da ga učini prikladnim za ljudsko obitavanje; vremena da da svijetu neophodno iskustvo sa zlom; vremena za pripremu dolaske Krista kao Otkupitelja svijeta; vremena za pripremu Crkve kako bi mogla imati udjela u njegovoj slavnoj vladavini; i vremena za oblikovanjei podešavanje individualnih stvari njegovog naroda.  Nemojmo misliti da nas je Bog zaboravio kad nam se čini da se odugovlači s odgovorom na našu molitvu. Onaj koji se osvrće na pad vrabaca i koji je izbrojio sve vlasi na našoj glavi sigurno nije ravnodušan prema najtišim pozivima ili malim potrebama Njegovog poniznog djeteta.(w1895 str.20)

05. Siječnja

„Poruge onih koji su se tebi rugali pale su na mene.“ Rim. 15:3

NASTOJMO Kristove poruge nositi onako kako ih je on nosio – sa sažaljenjem i molitvom za zalutale i pokvarene, ne bi li im Bog dao da se pokaju; i sa skromnom odvažnošću gledati na te poruge kao na prednost da dokažemo svoju odanost Gospodinu podnoseći teškoće u njegovoj službi kao dobri vojnici. On nije bio iznenađen sa pokazivanjem ljudske izopačenosti: Znao je da je bio u neprijateljskom svijetu vezanim grijehom i u velikoj mjeri pod vlašću kneza tame, i zato je očekivao poruge, ismijavanja i progonstva, podnoseći sve to strpljivo, dok je njegovo veliko srce puno ljubavi, gotovo se i ne obazirući na vlastite patnje, bilo puno sažaljenja i ljubazne brige za druge.(w1896 str.83)

06. Siječnja

„Stoga nas nauči dane naše brojati, da srca svoja upravimo k mudrosti.“ Ps.  90:12

KADA kršćanin, broji svoje dane, ne čini to sa sjetnim niti neutješnim osjećajem, premda to čini s razborom. On izbraja dane kako idu, kao toliko mnogo blagoslova, toliko mnogo prednosti, toliko mnogo prilika da „objavljuje vrline onoga koji ga je pozvao iz tame u svoje divno svjetlo.“ i da pomaže drugima koji su na ovom zemaljskom putovanju, i da razvijaju u sebi sve više i više osobnost koja je ugodna u Božjim očima,- da postanu sve više i više nalik Božjem ljubljenom Sinu. (w1901 str.333)

07.  Siječnja

„Ni na koga da ne hule.“  Titu 3:2

KADA vojnici križa jednom shvate tu pravilnu misao da su klevetanje i zlo govorenje atentati na osobnost drugih, te da je kleveta lišavanje drugoga njegovog dobrog imena, prije će stvari vidjeti u njihovom pravom groznom svijetlu, kako izgledaju u Gospodinovim očima; i kad počnu gledati na stvari sa ovog pravog, božanskog gledišta to će ih probuditi na najveću moguću aktivnost u nadvladavanju takvih djela tijela i đavla. Svako će tražiti da se očisti od starog kvasca zloće i zavisti i nepoštenja i zlog govorenja, kako bi bili čisti u srcu, nalik Gospodinu. (w1903 str.425)

08. Siječnja

„Pazite da nitko nikome ne vraća zlo za zlo, nego uvijek nastojte činiti dobro jedni drugima i svima ostalima.“ 1. Sol. 5:15

PREMA Biblijskom standardu, izabrana Kristova Crkva trebala bi biti među najuglađenijima, najprošičćenijima, najvelikodušnija, i najljubaznija od svih ljudi u svijetu- i to bi trebala biti u najapsolutnijem smislu; ne samo u smislu izvanjske forme, i izgleda dobrote, blagosti itd., tako često u svijetu, nego bi ljubaznost i dobrota trebali proizlaziti iz srca, polazeći od cijenjenja Gospodinovog duha i duha Istine, duha ljubavi i duha pravde također. (w1901 str.297)

09. Siječnja

„Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? 1. Kor. 4:7

SAV Gospodinov posvećeni narod trebao bi razumjeti da su do sadašnje milosti i istine došli, ne svojom vlastitom mudrošću niti mudrošću drugih nego mudrošću i milošću Gospodinovom. Istu bi misao trebali imati i svi oni koji služe Crkvi Božjoj kao stariješine, službenici u bilo kojem odjelu, na svaki način odgovorni Gospodinu za svoj položaj u kućanstvu vjere, i trebali bi osjetiti i priznati svoje prilike da služe Gospodinu. Međutim propust priznati to, podrazumijeva i propust da se to onda i ispravno cijeni. (w1903 str.430)

10. Siječnja

„Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.“ Jak. 5:10

PRAVI put još uvijek je „uski put“ samoponiženja i samoodricanja-put krotkosti i poniznosti: i zahtijevati će jednako toliko napora i milosti hodati njime kao i prošle godine, možda i više; jer što više rastemo u milosti i spoznaji, veća će biti iskušenja da budemo hvalisavi, uobraženi, tvdoglavi, bahati; i što se više uzdižemo u vjeri i nadi i ljubavi i aktivnosti u Gospodinovoj službi, tim više će veliki Protivnik sprečavati naš napredak, i više će nas njegovi izaslanici klevetati, ogovarati, i općenito nam nastojati nauditi. (w1895 str.3)

11. Siječnja

„Ali u srcu je mojemu riječ njegova bila kao rasplamtjela vatra, zatvorena u kostima mojim, te više nisam mogao šutjeti, nisam mogao izdržati.“ Jer. 20:9

NEKA bi smo mi koji smo imali tu prednost da ostanemo do ovog vremena milosti, blagoslova i prosvjetljenja dali slavu Gospodinu, i gledali da se u nama očituje Ivanov stav pun ljubavi, i također njegova snaga, njegova revnost; istina je da je bio nazvan učenikom kojeg je Gospodin naročito ljubio ali imajmo na umu i to da je zbog svoje silovite revnosti, i stila sa svojim bratom bio nazvan Boanerges- sinom groma. Budimo i mi svi puni snage, puni odricanja a koje ljubav traži, kako bi smo mogli slaviti Gospodina i našim tijelima i duhom koji su njegovi. (w1901 str.151)

12. Siječnja

„Braćo, ako se tko i zatekne u kakvu prijestupu, vi, duhovni, takva ispravljajte u duhu blagosti. A pazi na samoga sebe da i ti ne podlegneš napasti.“ Gal. 6:1

NEKA bi smo dobro naučili ovu lekciju o ispravljanju drugih, da to bude vrlo nježno, vrlo obzirno, ljubazno, s nagovještajem da nešto nije u redu nego sa direktnom otpužbom i detaljima pogrešnog postupka- sa upitom poštujući sadašnje stanje njihovih srca a ne ono prijašnje, za koje znamo da su sagriješili. Manje bi nas trebale brinuti kazne koje će uslijediti zbog pogrešnog postupanja a više kako pomoći onom koji je zatečen u prijestupu da se ispravi. Ne bi smo trebali pokušavati suditi i kažnjavati jedni druge zbog prijestupa, nego bi smo umjesto toga trebali imati na umu da je sve to u rukama Gospodina; – ni u kakvom smislu riječi se ne bismo trebali osvećivati ili kažnjavati ili uzvraćati za zlo. (w1901 str.150)

13. Siječnja

„Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista pravednika.“ 1. Iva. 2:1

UKOLIKO smo ustanovili da smo zbog nedostatka vjere ili slabosti tijela napravili pogrešan korak, suprotan Gospodinovoj volji i našim najboljim duhovnim interesima, vrijeme koje utrošimo u analiziranje toga što nas je dovelo do tog grijeha i u prizivanje Gospodina neće biti izgubljeno. Mi imamo žrtvenik posvećen sa dragocjenom krvlju Kristovom, daleko superiorniji u svakom pogledu od onoga kojeg je Abraham posvetio s krvlju predodžbenih životinja, i apostol nas potiče, „Pristupajmo  dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas“ (Hebr. 4:16) (w1901 str.233)

14. Siječnja

„Ja dakle tako trčim – ne kao besciljno, tako da udaram šakom- ne kao da mlatim vjetar.“ 1. Kor. 9:27

OD velike pomoći glede slabosti pale prirode, može biti kada se s razumijevanjem napravi potpuno posvećenje svoje volje,- puna regrutacija svake snage i talenta tijela i uma. Onaj tko ima takvo ispravno gledište o svom posvećenju Gospodinu i regrutaciji u njegovu vojsku, shvaća da on više nema šta dati Gospodinu, i time, bez obzira kakvu borbu volje mogao imati sve se završava kada on napokon odluči- „A ja i dom moj služićemo Gospodinu.“ Koliko je stoga važno da svi vojnici razumiju da je termin regrutacija sve do smrti i da stoga nema prostora da se razmatra ama nijedna sugestija o povlačenju iz bitke i da se prestane ni na jedan sat voditi dobru borbu vjere. (w1903 str.421)

15. Siječnja

„ I što GOSPODIN zahtijeva od tebe? negoli to da postupaš pravedno, ljubiš milosrđe i ponizno hodaš sa svojim Bogom.“ Mihej 6:8

SVI će priznati da su ovo veoma razumni zahtijevi. Očito je da Bog ne zahtijeva manje od toga od onih koje On obrazuje za buduće suđenje svijetu: zapravo sve tri spomenute stvari, obuhvaćene su u jednoj riječi, Ljubav. Ljubav zahtijeva da postupamo pravedno s našim bližnjima, s braćom, s našom obitelji, sa samima sobom; da nastojimo razvijati naše cijenjenje za prava drugih – njihova fizička prava, njihova moralna i intelektualna prava, njihove slobode; i da cijeneći ih ni na koji način ne nastojati lišiti ih istih ili zanijekati. (w1902 str.172)

16. Siječnja

„ Budite u molitvi postojani!“ Rim. 12:12

KAKVA je samo blagoslovljena naša prednost dragi suučenici našeg Gospodina da budemo postojani u molitvi, da uvijek molimo- da podižemo naša srca i umove Bogu u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu i da shvaćamo da su Otac i naš dragi Gospodin Isus stalno u zajedništvu s nama. I tada kad naše svakodnevne poslove obavljamo pod Njegovim okom i nadgledanjem ili ako u bilo koje vrijeme naša duša osjeća tu potrebu, kako je dragocjena prednost ući u naše klijeti i tamo nasamo s Bogom, rasteretiti naša srca. (w1895 str.215)

17. Siječnja

„ Uščuvajte se u ljubavi Božjoj.“ Juda 21

MI se svaki dan i svaki sat nastojimo održati u Gospodinovoj ljubavi, poslušnošću i u rastućoj ljubavi prema načelima pravednosti. I mi se radujemo svakom životnom iskustvu- njegovim kušnjama, poteškoćama, tugama, razočaranjima, itd. ništa manje nego što bi se radovali njegovim zadovoljstvima ako bi  nas kroz bilo koji od tih sredstava Gospodin poučavao i dao nam jasniji uvid u naše vlastite nedostatke i još jasniji uvid u taj savršeni zakon slobode i ljubavi kojeg je on uspostavio i za kojega želi našu potpunu i lojalnu od srca podložnost. (w1902 str.173)

18. Siječnja

„U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite!“ Rim. 12:11

NEKA svi koji žele uspješno trčati u trci života dobro gledaju na svoju revnost i aktivnost u Gospodinovom djelu. Ako zakopamo jedan ili više talenata ispod težine svjetskih briga i tereta koje bi se moglo izbjeći ili ih staviti na stranu; ako ih zakopamo ispod svjetskih ambicija bilo za sebe ili svoju obitelj – bilo to gubljenje posvećenog vremena na znanost, filozofiju, muziku i umjetnost, ili na posao, politiku ili užitke, ili na njegovanje ponosa i apetita – tada ćemo kao nevjerni sluge prije ili kasnije biti bačeni u vanjsku tamu. (w1891 str.9)

19. Siječnja

„Kako ljubim zakon tvoj! Cijeli dan razmišljam o njemu.“ Ps. 119:97

ZA kršćane je velika prednost proučavati Gospodinovu riječ, ipak veliki dio proučavanja napravljen je bez ikakve svrhe. Proučavanje koje se ne primjenjuje u praksi gore je od gubljenja vremena…Gospodinov bi narod trebao koristiti svaku razumnu priliku da stječe spoznaju o božanskom planu – čak do stupnja žrtvovanja; ali Gospodinovo bi dijete trebalo nastojati oko toga da to bude žrtvovanje njegovih vlastitih udobnosti i komfora a ne od drugih. Proučavanje Biblije koje je učinjeno samo na račun drugih je znak sebičnosti umjesto znak  bogatog ispunjenja Gospodinovim duhom ljubavi. (w1899 str.156)

20. Siječnja

„Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja?“ Hebr. 12:7

OSOBNOST se ne može u potpunosti razviti bez kušnje. Ona je poput biljke: u početku je vrlo nježna; potrebno joj je obilje sunčevih zraka Božje ljubavi; redovito zalijevanje sa pljuskovima Njegove milosti; mnogo kultiviranja kroz primijenjenu spoznaju Njegove osobnosti kao dobrog temelja za vjeru i nadahnuće za poslušnost; i onda kada je razvijena pod tim povoljnim okolnostima, spremna je za ruku obrezivanja kroz stegu, i također je u stanju izdržati određene poteškoće. I malo po malo kako je razvijena snaga karaktera, primjenjuju se ispiti koji služe tome da razviju još više snage, ljepote i milosti, sve dok konačno ne bude utvrđena, razvijena, utemeljena i usavršena – kroz trpljenje. (w1895 str.107)

21. Siječnja

„ Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.“ Mat. 16:24

NOSITI križ je usko povezano sa samoodricanjem, ali ipak se zapaža razlika između ta dva pojma. Sammodricanje se posebno odnosi na pasivnu poslušnost i ustrajnost zbog Gospodina; nošenje križa se više odnosi na aktivnosti u Gospodinovoj službi, a koje su suprotne našim prirodnim sklonostima. Vjernost u samoodricanju znači hrabrost i revnost; nošenje križa znači pobjedu, nadvladavanje. Naša samoodricanja mogu biti pobjedonosna u našim vlastitim srcima, za koje pobjede drugi i ne znaju, ako želimo imati puninu Gospodinovog blagoslova. Međutim, nošenje križa drugi mogu vidjeti do određene mjere oni koji su nam bliski posebice a naročito oni koji hode s nama „uskim putem“. (w1900 str.118)

22. Siječnja

„Budite slobodni, i neka bude jako srce vaše, svi vi koji se u GOSPODINA uzdate.“ Ps. 31:24

ČINI se kao da nas Protivnik s vremena na vrijeme želi obeshrabriti s razmišljanjem da bi poteškoće i kušnje „uskog puta“ žrtve doživljavali svejedno i da slobodno možemo odustati…Kako bi smo trebali postupiti u takvom slučaju? Trebali bi smo slijediti primjer našeg Gospodina, i tražiti Očevo lice, zabrinuti da znamo jesu li ili ne naši interesi u redu pred Njim; zabrinuti da imamo neko jamstvo da dok nas svijet mrzi, i govori lažući kojekakva zla o nama, da još uvijek imamo Njegovo priznanje; tjeskobni za nešto svježeg jamstva da će biti dobro s nama, da će nam Gospodin dati udio u boljem uskrsnuću u vječni život. (w1901 str.79)

23. Siječnja

„Svatko u čemu je pozvan, braćo, u tome neka i ostane pred Bogom.“ 1. Kor. 7:24

PONEKAD se može činiti da su dužnosti u konfliktu, ali nisu to ustvari. Kršćaninova prva dužnost je da od srca prizna svog Stvoritelja i Gospodina, na svim svojim putevima. Njegova je druga dužnost ukoliko je muž i otac, prema njegovoj ženi i djeci; ili ako je žena i majka, onda je to prema njenom mužu i djeci…Bračni ugovor, božanskim uređenjem, dolazi kao prva hipoteka nad svim muževim vremenom i nad svim ženinim vremenom- zahtjevi ove hipoteke moraju biti razumno ispunjeni prije nego se bilo što drugo ispravno učini za one izvana. (w1899 str.155)

24. Siječnja

“Neka te milosrđe i istina ne ostavljaju: sveži ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču svoga srca.“ Izreke 3:3

DOK je pravda prvo obilježje zapovjedi ljubavi, ona nije kraj njezinih zahtijeva: ona zahtjeva da nadilazeći tu pravdu pokazujemo dobrotu i opraštanje. Čineći to mi oponašamo božansku ljubav…U ophođenju s drugima koji su kao i mi u palom stanju i nesavršeni, treba li bi smo imati na umu to obilježje i ne biti samo pravedni prema njima, nego osim toga biti i milosrdni, velikodušni, puni dobrote, čak i prema nezahvalnima,- da bi smo tako bili djeca našega Oca koji je na nebu. (w1902 str.171)

25. Siječnja

„Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se.“ Mat. 6:34

GOSPODIN nam jamči da ako je glavna misao naših srca Njegova služba, i promicanje pravednosti i postizanje Kraljevstva kojeg je Bog obećao onima koji ga ljube, tada se ne trebamo tjeskobno brinuti za budućnost. Kao njegovi učenici imat ćemo dan za danom dovoljno kušnji i nevolja, i trebat ćemo se svakodnevno oslanjati na Ženikovu mišicu dok nastojimo hoditi uskim putem. Svakom će danu biti dovoljno njegovog zla: i hvala Bogu također mi imamo obećanje da će Njegove milosi svakodnevno biti dovoljno za nas. (w1898 str.44)

26. Siječnja

„I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri“ Mat. 6:16

KADA utvrde da im nedostaje duhovnosti i da su izloženi ozbiljnim iskušenjima od svijeta, tijela i đavla pohvalno je da Gospodinov narod tada posti;  jer osiromašujući fizičku snagu i vitalnost može biti od pomoći punokrvnima i impulzivnima da se samosvladavaju u svakom pravcu. Mi vjerujemo da većini kršćana može koristiti povremeni post- vrlo jednostavna dijeta za jedno razdoblje, ako ne potpuna apstinencija. Ali ako postimo samo zato da nas se vidi jer smo si u našim mislima dočarali da je to znak pobožnosti s naše strane, to bi moglo biti štetno, i voditi k duhovnom ponosu i licemjerju, što bi onda daleko nadišlo prednosti koje proizlaze iz samosvladavanja. (w1898 str.45)

27. Siječnja

„Svrh svega što se čuva čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život.“ Izreke 4:23

NIJE dovoljno priznati da je grijeh zao u svim njegovim različitim oblicima, i biti odlučni boriti se protiv njega samo zato jer ga je Gospodin zabranio. Uz to bismo trebali iskorijeniti iz našeg srca svaku čežnju, svaku želju za bilo čime što Gospodin u potpunosti ne odobrava. O kakvo bi to čišćenje bilo u srcima i životima, a posebno u mislima, mnogih koji se zovu Kristovim imenom! Mnogi koji propuste zapaziti ovu stvar nađu se u situaciji da su stalno opsjedani sa iskušenjima, zato što, dok izvana izbjegavaju grozni nemoral, ipak tajno gaje simpatije za stvarima koje su osuđene- želeći ih imati, samo kad ne bi bile zabranjene. (w1899 str.140)

28. Siječnja

„Tako će onaj koji pobijedi biti odjeven u bijele haljine i neću izbrisati ime njegovo iz knjige života, nego ću priznati ime njegovo pred Ocem svojim i pred anđelima njegovim.“ Otkr. 3:5

VJERNI pobjednici bdiju i čuvaju svoje haljine neokaljanima od svijeta…“Oni nisu okaljali svoje haljine“, oni su se „čuvali od prljavštine ovog svijeta.“ Nisu bili spremni dopustiti da ih grijeh onečisti i odvoji ih od Gospodina, nego su brzo molili za zaslugu dragocjene Kristove krvi i dobili je kako bi uklonili svaki mrlju. Oni su se tako srčano suprotstavljali grijehu i bili su toliko iskreni u čuvanju svojih haljina neokaljanima tako da ih Protivnik nije uspio uhvatiti – „zli ih nije uvatio.“ Sve ovo ukazuje na potpuno podvrgavanje njihove volje Kristovoj – oni su „mrtvi s njim“ i stoga ne mogu namjerno činiti grijeh. (w1897 str.161)

29. Siječnja

„Početak je mudrosti strah Gospodinov“ Ps. 111:10

OVO je jedini ispravan stav stvorenja prema Stvoritelju, Autoru našeg bića, i Stvoritelju, Podržavatelju i Gospodaru cijelog svemira. Stoga kada on govori naše bi uši trebale s poštovanjem obratiti pažnju Njegovom glasu, i sva snaga budna da vrši Njegove zapovjedi. Naša sigurnost, naša sreća, i ta plemenitost karaktera koja potiče na ljubav i zahvalnost, i koja promptno i mudro primjenjuje pouku i napreduje u znanju i mudrosti, sve ovisi prvenstveno o našem vrhovnom poštovanju Gospodina. I onda će Gospodin poticati i njegovati u nama to sinovsko poštovanje prema njemu koje priliči Njegovom imenu. (w1896 str.155)

30. Siječnja

„Kaza im i prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati.“ Lk. 18:1

DOLAZEĆI k Bogu ne trebamo se bojati da je on prezaposlen sa stvarima od veće važnosti, ili da je umoran od našeg opetovanog dolaženja k njemu sa stvarima od manje važnosti. Kako bi nas uvjerio da je to tako Gospodin je izgovorio usporedbu o upornoj udovici koja je bila saslušana i kojoj se odgovorilo na temelju njene upornosti. Čineći to mi dokazujemo iskrenost naših želja  i naše vjereu to da će naše molitve biti uslišene, ako ne sustanemo zbog nedostatka vjere ili revnosti kada odgovor „kasni“ kao što često mora biti budući da je vrijeme važan element u svem Božjem djelovanju. (w1895 str.214)

31. Siječnja

„On će krotke u prosuđivanju voditi;  i poučavat će krotke putu svojemu.“ Ps. 25:9

TAKAV je stav neophodan za one koji žele primiti mudrost koja dolazi odozgo. Oni moraju imati ponizno cijenjenje svojih vlastitih nedostataka i nedostatka mudrosti, inače neće moći primiti slobodno i iskreno mudrost koju Bog rado daje u sadašnje vrijeme samo onima koji imaju takav stav srca da ju primaju. I očito je također da je ova poniznost uma neophodna kao temelj za duh razboritosti- jer tko je u ispravnom stanju da razmišlja pravo, razumno, nepristrano, osim ako prije svega nema ponizan stav? Stoga se moramo složiti da je poniznost primarni element u stavu ili umu Kristovom.  (w1900 str.68)

Leave a Reply