03 – Ožujak

01. Ožujka

„I mir će Božji, koji nadilazi svako razumijevanje, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.“ Filip. 4:7

Ovdje se ne ukazuje na naš vlastiti mir. To je mir Božji- mir kojeg dobivamo kada shvaćamo Božju moć i dobrotu i spremnost da nas drži svoj Desnicom kao svoju djecu. Misao je u tome da taj mir čuva stražu konstantno, kao stražar, kao izazov svakoj neprijateljskoj ili zabrinjavajućoj misli ili strahu. On čuva um kršćanina tako da u srcu ima mir s Bogom, zajedništvo — i također čuva njegov um, njegove sposobnosti rasuđivanja, poučavajući ga i uvjeravajući u božansku moć, mudrost i ljubav. (w1903 str.8)

02. Ožujka

„A dalje braćo moja, što je god istinito, što je god pošteno…to mislite.“ Filip. 4:8

Tko god odobrava laž ili pretjerivanje manje ili više se onečišćuje. Tko god čisti svoje misli, i izbjegava pretjerivanje, itd., u toj mjeri čisti svoj um i cijeli svoj karakter. Nije niti dovoljno da smo sigurni da je neka stvar istina. Trebamo ju dalje ispitati, i vidjeti do koje je mjere časna, plemenita; jer premda je naš Gospodin prekrio neplemenita obilježja naše osobnosti, i činit će to do kraja vrijednošću svoje žrtve, ipak mi ne možemo biti u suglasju s našim palim stanjem, nego naprotiv moramo željeti pravu plemenitost i najuzvišenije standarde časti u našim u našim srcima i mislima, i u svem našem ophođenju s našim Bogom i s našim bližnjima. (w1903 str.9)

03. Ožujka

„A dalje braćo moja, što je god pravedno…to mislite.“ Filip. 4:8

Ne bi smo si smjeli dopustiti da razmišljamo o onom što bi bilo nepravedno, i trebamo se učiti primjenjivati ovaj ispit pravde na svaku našu misao, riječ ili postupak, dok u isto vrijeme učimo gledati na vladanje drugih sa drugačijeg stajališta- onoliko koliko nam razum dopušta, sa stajališta milosrđa, opraštanja, sažaljenja i susretljivosti. No, ne možemo biti previše pažljivi kad je riječ o kritiziranju svake misli s kojom se bavimo, svakog plana kojeg usavršavamo, a da  linija pravde ni u kom smislu riječi ne bude povrijeđena sa odobravanjem našeg srca. (w1903 str.9)

04. Ožujka

„Što je god čisto, što je god ljubazno, što je god na dobru glasu…neka na tome budu vaše misli..“ Filip. 4:8

Trebali bi smo ljubiti i njegovati ono što je čisto do te mjere da nam ono što je nečisto postane bolno, uznemiravajuće, i da to naprosto želimo zaboraviti, a to se može ostvariti jedino stalnim razmišljanjem o onim stvarima koje su čiste, i izbjegavanjem razmišljati o stvarima koje su nečiste. Trebamo prepoznati pravu ljubaznost i cijeniti je. Kada pomislimo na najčišće stvari mi naprosto moramo podignuti našu mentalnu viziju što je više moguće i koliko smo to u mogućnosti razabrati ljubaznost savršene Božje osobnosti i one našeg Gospodina Isusa Krista i isto tako ljubaznost u nekima od sljedbenika Isusa, koji tijesno hode njegovim stopama. (w1903 str.9)

05. Ožujka

„Što je god kreposno i ako ima nešto što je hvalevrijedno, neka na tome budu vaše misli“ Filip. 4:8

Stvari koje su kreposne, i stvari koje su do određene mjere hvalevrijedne- plemenite riječi ili plemenita djela ili plemeniti osjećaji o bilo kome- možemo sigurno razmišljati o njima i kao posljedica naći se kako rastemo prema tim idealima s kojima se naši umovi , naša nova priroda hrani. Mi se sve više preobražavamo obnavljanjem naših umova i približavamo se sve više i više slavnom liku našeg Gospodina i Učitelja, tako što smo promjenjeni iz slave u slavu, centimetar po centimetar, korak po korak, malo po malo, tijekom sadašnjeg života; i ako održavamo naše misli u tom stavu i u jedinstvu s Gospodinom, imat ćemo udio u Prvom Uskrsnuću, koje će nas usavršiti zauvijek po Gospodinovoj slici i prilici. (w1903 str.9)

06. Ožujka

„Jer naučio sam biti zadovoljan u čemu god bio. Znam kako je biti ponižen i  znam kako je obilovati.“ Filip. 4:11,12

Utvrdimo li da su naša životna iskustva vrlo raznolika, možemo zaključiti kako Gospodin smatra potrebnim i visine i dubine prosperiteta i nedaća kako bi nas ispravno poučio i kvalificirao nas za položaje koje je osmislio za nas u budućnosti. Neka bi smo stoga kao i apostol naučili obilovati ne dopuštajući da nas obilje zemaljskih stvari skrene od naših zavjeta posvećenja; i neka bi smo naučili biti u oskudici (potrebi) a da pritom ne želimo imati ništa što je preko onoga što Gospodinova mudrost i providnost smatraju najboljim za nas- biti zadovoljni. (w1903 str.10)

07. Ožujka

„Ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i njegova je ljubav u nama savršena.“ 1. Ivan. 4:12

Jesam li nešto ili ništa kad me Bog procjenjuje mjeri se po mojoj ljubavi prema Njemu, prema Bratstvu,  prema njegovoj stvari, prema svijetu općenito, i čak prema mojim neprijateljima,- umjesto prema mojoj spoznaji, slavi ili govorničkim sposobnostima. …..Prema tome u mjerenju karaktera moramo staviti prvo ljubav, i smatrati ju glavnim ispitom, naše blizine Gospodinu i njegovog prihvaćanja…. Oni koje je Duh sveti začeo trebali bi biti dobroćudni. Ni na jedan drugi način ne možemo bolje objaviti vrline onoga koji nas je pozvao iz tame u svoje divno svjetlo,nego pokazivanjem duha ljubavi, u svakodnevnim životnim stvarima. (w1903 str.56,57)

08. Ožujka

„Bog je rasporedio udove u tijelu, svaki od njih, kako je htio.“ 1. Kor. 12:18

Nijedan član Kristovog tijela ne može reći da nema potrebe za drugim članom, i niti jedan član može reći da nema ništa što bi on mogao učiniti u službi za tijelo. Pod vodstvom naše slavne Glave svaki član koji je ispunjen sa Njegovim duhom, i željan da mu služi, može to. Kada dođe vrijeme za dijeljenje nagrada, tko zna koliko će mnogo korisnosti Pavla i Apolona biti pripisano nekima od poniznih, poput Akvile i Priscile, koji su na različite načine služili i poticali i podržavali njihovu sposobniju braću u Gospodinovom djelu. (w1903 str.59)

09. Ožujka

„Jer Bog nije nepravedan, pa da zaboravi vaše djelo i ljubav koju ste iskazali njegovu imenu, tako što ste služili svetima i što im i dalje služite.“ Hebr. 6:10

Nijedno Gospodinovo dijete ne bi trebalo biti zadovoljno i dopustiti da im dani sadašnjeg razdoblja žetve prođu sa svojim zlatnim prilikama za službu i suradnju a bez da svaki dan nastoji  podići svoj kraljevski barjak i javno obznaniti vrline onoga koji nas je pozvao iz tame u svijetlo, ili bez da pomaže ili surađuje s drugima koje je Gospodin u svojoj providnosti postavio na mnogo povoljnije položaje za javnu službu. (w1903 str.59)

10. Ožujka

„Nego hrabrite jedni druge dan za danom sve dok traje ovo „danas“, da koji od vas ne otvrdne zavodljivošću grijeha.“ Hebr. 3:13

Ako…utvrdimo da se duhovna tromost u bilo kojoj mjeri počela uvlačiti u nas, neprimjetno umrtvljivati naša duhovna osjetila, tako da istina počinje gubiti inspirativnu snagu nad nama, naša bi prva dužnost trebala biti da se uputimo k Bogu kroz molitvu i k njegovoj riječi, da se ostvari njena moć posvećivanja. „Jer udio u Kristu imat ćemo samo ako pouzdanje koje smo imali u početku sačuvamo do kraja.“ (Hebr.3:14) (w1903 str.54)

11. Ožujka

„Dakle, budući da smo okruženi tolikim oblakom svjedoka, skinimo i mi svaki teret i grijeh koji nas lako može namamiti u zamku i ustrajno trčimo trku koja je pred nama“ Hebr. 12:1

Vi koji razabirete nagradu vašeg nebeskog poziva, i koji se nastojite truditi ići po liniji prema cilju, „opašite bokove svoga uma“, …ojačajte i utvrdite svoje ciljeve i napore; obnovite vašu odlučnost; udvostručite vašu marljivost; skinite sa sebe terete nepotrebnih svjetovnih briga; povećajte vašu revnost; i kao što apostol Pavao također potiče, trčite sa ustrajnošću trku koja je pred vama. Trči ali ne kao onaj koji samo mlati zrak, nego kao onaj koji ima cilj u mislima i koji je u očajnom nastojanju odlučan potvrditi svoj poziv i izbor. (w1903 str.54)

12. Ožujka

„A svrha je te zapovijedi ljubav iz čista srca, čiste savjesti i nelicemjerne vjere.“ 1.Tim. 1:5

Trebali bi smo dakle imati jasno u našim mislima činjenicu da je konačni cilj sveg Božjeg ophođenja s nama i konačni značaj svih nam datih obećanja, razvoj ljubavi, koja je Boguslična, jer Bog je ljubav. Da bi se ta ljubav razvila u nama u smislu i do mjere koju je Gospodin odredio, neophodno je da dolazi iz čistog srca, u potpunom skladu s Gospodinom, i njegovim Zakonom ljubavi, i potpuno neprijateljski nastrojena prema Protivniku i njegovom zakonu sebičnosti. (w1900 str.360)

13. Ožujka

„Mi koji smo savršeni razmišljajmo dakle ovako, a ako što drukčije mislite, Bog će vas o tome poučiti. U međuvremenu držimo se onoga što smo dostigli!“ Filip. 3:15-17

Neophodno je za one koji su dostigli „oznaku“ savršene ljubavi da se drže aktivno uključenima u Gospodinovoj službi, polažući svoje živote za braću…Takav mora stajati, ne samo kao predstavnik Boga i načela pravednosti, nego i kao predstavnik onih koji su jaki u Gospodinu, i u snazi njegove silne moći i u vjeri njegove Riječi- spremni, voljni i učinkoviti u ohrabrivanju drugih trkača u ovoj trci, da i oni također dostignu tu „oznaku.“ (w1901 str.10)

14. Ožujka

„Tko je spor na gnjev, bolji je od junaka; i tko ovlada svojim duhom, bolji je od onoga koji osvoji grad.“ Izreke 16:32

Iako  gnjev u smislu mržnje, zlobe, svađe, zavisti, trebaju ostaviti svi oni koji nastoje biti sličnima Božjem dragom Sinu, gnjev u smislu pravednog ogorčenja nad prijestupom, grijehom u njegovim različitim oblicima, je ispravan; i premda bi ga se trebalo koristiti s umjerenošću, poduprto s ljubavlju, postoje okolnosti u kojima bi bilo pogrešno ne imati pravedan gnjev i koristiti ga. (w1896 str.279)

15. Ožujka

„A pravednik će od vjere živjeti.“ Hebr. 10:38

Nije dovoljno da kroz vjeru primimo prvi impuls života, kad smo prešli iz smrti u život, na isti način moramo nastaviti primati i pribavljati si duhovnu hranu da njome možemo nastaviti rasti: mi moramo hoditi po vjeri, slijedeći vodstvo Svetog duha kroz Riječ Istine. Život vjere je individualna stvar, kao i od srca i isto od glave. To je daleko više od prihvaćanja učenja koja smatramo Biblijskima i stoga istinitima; to je usvajanje onoga za što smo si dokazali da je Istina, tako da njena načela postaju našim načelima, i njena obećanja našim nadahnućem. (w1895 str.92,93)

16. Ožujka

„Mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću…I mi smo dužni za braću živote polagati.“ 1. Ivan. 3:14,16

JEDAN od konačnih i temeljitih ispita te „braće“, i jedan na kojem će velika većina onih koji su jednom bili probuđeni i naoružani pasti- je ljubav za braću. Čini se kako će mnogi pasti na toj stvari i stoga ih se neće smatrati dostojnima velikodušnog ulaska u Kraljevstvo s takvom ocjenom. Ukoliko bi netko bio posebno slab i podložan spoticanju, pravi ga vojnik križa neće prezirati, niti će ga ružiti, kao što to ne bi činio ni Stariji brat, naš Zapovjednik. Baš naprotiv on bi bio mnogo oprezniji i od pomoći slabima premda više uživa u društvu jačih. (w1899 str.88)

17. Ožujka

„Uzmite stoga od njega talent i podajte onomu koji ima deset talenata. Jer svakomu koji ima, dat će se i obilovat će, a od onoga koji nema, i što ima, oduzet će se od njega.“ Mat. 25:28,29

Zašto je čovjek sa jednim talentom izabran kao primjer tih koji zakopavaju talente? Pa da pokaže odgovornost onih koji imaju najmanje – da Gospodin očekuje  čak i od onih najmanjih od svog posvećenog naroda da budu upućeni u i da  koriste talente koje posjeduju i da on neće držati bez krivnje čak i one koji imaju najmanje sposobnosti da služe njemu i bratstvu i njegovoj Istini, a koji to zanemaruju. (w1901 str.59)

18. Ožujka

„Opašite bokove svoga uma, u svemu budite trezveni! Uzdajte se u milost koja će vam biti ukazana kad se pojavi Isus Krist!“ 1. Pet. 1:13

IMAJUĆI…„opasane bokove svoga uma“ za dug, postojan i odlučan napor, „u svemu biti trezveni“; ne dopustiti da postanemo uzbuđeni i onda pod poticajem uzbuđenja, iscrptiti svu našu duhovnu vitalnost u vrlo kratkom vremenu, i tada pretrpjeti povratak u mlakost i obeshrabrenje; nego pažljivo razmotriti i pripremiti se za dugu i strpljivu ustrajnost pod svim stegama i kušnjama vjere, i strpljenje potrebno da se dokažemo pobjednicima i dostojnima blagoslovljene nagrade obećane „onima koji pobijede.“ Trka koje je pred nama nije trka koji su može trčati s vremena na vrijeme, nego ona koju se trči s „ustrajnošću u dobrim djelima.“ (w1903 str.54)

19. Ožujka

„Kao poslušna djeca ne suobličujte se  s prijašnjim požudama, iz vremena vašega neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi sami budite sveti u svemu življenju.“ 1.Pet. 1:14,15

Neki kršćani imaju pogrešnu predodžbu da je samo Bog uključen u naše oblikovanje,  a da njegova djeca trebaju biti samo pasivna u njegovim rukama; međutim Petar se nije tako izrazio. On nas potiče da se oblikujemo prema božanskim uputama. Ima se šta raditi i na nama i oko nas, i oni koji nisu dorasli tome, nego samo pasivno sjede čekajući da Gospodin radi čuda u njihovu korist, uvelike su zavarani i daju priliku protivniku da ih nadmudri, što će on svakako iskoristiti i vezati im i ruke i noge i baciti ih van u tamu, umjesto da se potrude raditi na svom spasenju sa strahom i drhtanjem. (w1903 str.55)

20. Ožujka

„Ako ostanete u mojoj riječi, zaista ste moji učenici, i upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.“ Ivan 8:31,32

Božansku se istinu nikada nemože naći osim u od Boga određenim kanalima: a ti su kanali Gospodin, apostoli i proroci. Ostati u učenju koje je iznešeno u njihovim nadahnutim zapisima, proučavati ih i razmišljati o njima, vjerovati im bezuvjetno, i vjerno usklađivati svoju osobnost s njima, to se sve podrazumijeva pod ostati u riječi Gospodinovoj. Ako tako ostanemo u Riječi Gospodnjoj kao ozbiljni i iskreni učenici mi ćemo zaista „upoznati Istinu,“ bit ćemo „čvrsti u vjeri,“ i „biti uvijek spremni na obranu pred svakim tko od nas traži obrazloženje nade koja je u nama,“ „snažno se boriti za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima,“ „dobro se boriti,“ „dati dobro svjedočanstvo,“ i odlučno „kao dobri vojnici Isus Krista biti spremni trpjeti zlo,“ sve do kraja svog zemaljskog puta. (w1903 str.61)

21. Ožujka

„Ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju,činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas zlostavljaju i koji vas progone.“ Mat. 5:44

Ovo je način kako možemo ispitati pravi stav našeg srca prema takvima. Da li bi im rado činio dobro i pomagao im koliko god možeš da vide pogrešku svog puta i da to prevladaju? Možeš li se s blagošću moliti za njih, i strpljivo podnositi njihove slabosti, njihovo neznanje i nedostatak napretka, i nastojati im sa plemenitim primjerom pokazati uzvišeniji put? Ako je to slučaj, tada mrziš grijeh a ne grešnika. Grijeh i trebamo mrziti ali nikada grešnika. Tako treba biti sve dok Božji nepogrešivi sud ne objavi da su grešnik i grijeh neodvojivo povezani zajedno i tada više nisi ljubavlju vezan za svog brata čovjeka. (w1891 str.141)

22. Ožujka

„Jer kad bi smo sami sebe prosuđivali, ne bi smo bili suđeni. A kad nas sudi Gospodin, kažnjava nas da ne budemo sa svijetom osuđeni.“ 1. Kor. 11:31,32

Utvrđivanje dobitaka i gubitaka kao Novih Stvorenja, i kako  su nam se  i kada i gdje dogodili u stalnoj borbi sa svijetom, tijelom i Đavlom će zasigurno koristiti svima koji rade takvu analizu s okom koje je toliko jednostavno da samo ugađa Gospodinu. Duhovni bi Izraelci….trebali živjeti svaki sat i svaki dan na način da su blizu Vrhovnom Svećeniku. Stalno bi smo se trebali pozivati na krv našeg dragog Otkupitelja čisteći i najmanju nečistoću na savjesti, kako svadbena odjeća pripisane nam pravednosti našeg Gospodina ne bi postala uprljana, nego kako bi i najmanja mrlja bila uklonjena da bi smo je imali, „bez ljage, bore ili čega takva.“ (w1903 str.3,4)

23. Ožujka

„Podnijeli ste veliku patničku borbu: ovamo, izvrgnuti i porugama i nevoljama; onamo pak, postavši zajedničari onih s kojima se tako postupalo.“ Hebr. 10:32,33

Najjačima između braće treba pomoć, ohrabrenje, i potpora drugih. Gospodin je tako uredio stvari kako se nitko od nas ne bi trebao osjećati samodovoljnima, i da čak naše ispravno oslanjanje na Gospodina čini se isto tako zahtijeva suradnju, ohrabrenje, suosjećanje i ljubav suradnika u vinogradu. Imali li ikoga tko je uložio bilo koju mjeru truda i podnio vrućinu dana u evanđeoskoj službi a da se ne slaže s tom misli? Ovo je stoga način na koji mnogi od Gospodinovog dragog naroda, koji sami nemaju ogromne talente ili prilike za službu mogu biti suradnici i pomagači u Evanđeoskom djelu. (w1903 str.40)

24. Ožujka

„Neću te zapustiti niti ću te ostaviti.“ Hebr. 13:5

Zašto da se stoga bojimo što bi nam čovjek mogao učiniti, ili da budemo uznemireni što se tiče Gospodinovog djela, kao da će ga Sotona ili bilo koja druga zla sila nadvladati? Ipak, na nama je pokazati našu odanost, ne samo našom revnošću nego i našom razboritošću,…prema tome na nama je nastaviti Gospodinovo djelo kao da cijela odgovornost leži na nama, ali u našim srcima ipak priznati da sva težina i odgovornost počivaju na Gospodinu. Davno je netko rekao, „Ja sam besmrtan dok se moje djelo ne završi,“ i mi se možemo osloniti na to, da je to praktčki istina za sve koji  sudjeluju u Gospodinovoj službi –  „dragocjena je u očima Gospodinovim smrt njegovih Svetaca.“ (w1903 str.41)

25. Ožujka

„Vi dakle, ljubljeni, budući da sad unaprijed znate, čuvajte se da ne bi ste zabludom bezakonika zavedeni, otpali od svoje postojanosti. Već rastite u milosti i spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.“ 2. Pet. 3:17,18

Mi rastemo u spoznaji ukoliko uzimamo u obzir Božja obećanja, i vjerom ih primjenjujemo na sebe, i nastojimo razabrati u našim životima ispunjenje tih obećanja; mi istovremeno rastemo u milosti, jer ako se bilo koji dio znanja ne primi u dobro i čisto srce, i donese mjeru poslušnosti i pravednosti (milosti), nećemo biti pripremljeni za sljedeći korak spoznaje, i tako ćemo biti zaustavljeni, ili  vjerojatno se okrenuti natrag. I kao što bi gubitak spoznaje mogao značiti znatan gubitak milosti, tako bi isto i gubitak milosti mogao značiti odgovarajući gubitak znanja- odlazak u tamu, obećanja iz Riječi Gospodnje postajala bi nam sve više i više tamna i zasjenjena, srazmjerno tome koliko bi smo gubili svoje dobrote ili milosti u svjetovnosti i grijehu. (w1903 str.70)

26. Ožujka

„Nismo od noći niti od tame. Stoga ne spavajmo kao ostali.“ 1.Sol. 5:5,6

Kršćanina se kao Gospodinovog učenika, učenika u Kristovoj školi, čini prikladnim za mjesto u Milenijskom Kraljevstvu – za udio u njegovoj slavi, časti i besmrtnosti….Stoga vidimo potrebu za redovitim pobudama iz Biblije, da Gospodinov narod treba biti budan;- ne od onih koji drijemaju, ne od onih koji miruju; ne od onih koji su preopterećeni sa životnim brigama; nego da su gorljivi u duhu, služeći Gospodinu. Njihova služba Gospodinu primarno se sastoji od toga da dovedu sebe u sklad sa Gospodnjom voljom, i u što veću sličnost sa božanskim primjerom što je više moguće; i kao drugo da riječima i primjerom pomognu drugima od pozvanih na isti uski put. (w1903 str.70)

27. Ožujka

„Ja za njih molim,…da svi budu jedno, da budu savršeni u jednom…i da svijet upozna da ti uzljubi njih kao što uzljubi mene.“ (Ivan 17:9,20-23)

U čudu se pitamo: Kako to može biti? Naš Gospodin Isus uvijek je bio u savršenom skladu sa Ocem – Sin koji je slavno odražavao njegov Lik; međutim tako nije bilo s nama; bili smo grešnici i na nama nije bilo ničega vrijednoga ljubavi. Da, no ipak mi smo bili oprani i očišćeni, koliko god da su naše zemaljske posude još uvijek nesavršene, naša su srca savršena u Njegovim očima kao onog koji može čitati srca. I kad nas On vidi sa savršenim srcem- savršena namjera i sklonost- u nastojanju da pobijedimo slabosti i poteškoće našeg nesavršenog tijela, i sa bolnim ali pak odlučnim naporom da vršimo Njegovu volju, i ponizno se pouzdajemo u njegove pripreme koje je učinio za naše Otkupljenje od pada, Bog nas priznaje da smo dostojni njegove ljubavi. (w1903 str.79)

28. Ožujka

„Ti dakle podnesi nedaće kao dobar vojnik Isusa Krista.“ 2. Tim. 2:3

PRAVI vojnik ne raspravlja o stvari u koju je uključen. Prije nego se angažirao da joj služi on je s pravom u svom umu ispravno postavio stvari o njenoj pravdi i pravednosti. Nakon toga on ju priznaje i brani protiv svakog proturiječja. On je spreman potrošiti sve i biti sav potrošen u njenu obranu. Slavno je služiti Kristu u iskrenosti i punini vjernosti. Neizreciva je radost biti na ispravnoj strani, i znati da je preko polja krvi i doline sjena velikodušan ulazak u radosti i mir trijumfalnog Kralja kraljeva. Zbog takve nade nitko ne bi trebao zazirati od teškoće bitke, nitko ne bi trebao drhtati pred bijesom neprijatelja, i nitko se ne bi trebao tresti pred izvjesnošću gladi, žeđi, golotinje, rana ili smrti. (w1903 str.84)

29. Ožujka

„Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to nije od vas, Božji je to dar!“ Efež. 2:8

KAO pripadnici pale rase mi nismo u stanju činiti bilo kakvo djelo koje bi bilo prihvatljivo našem svetom Bogu…Stoga, naš sadašnji položaj kao Novih Stvorenja, nije rezultirao iz bilo čega što je staro stvorenje učinilo, ili moglo učiniti. To nije od nas samih; to je dar Božji. Tu bi lekciju trebali temeljito cijeniti, inače čemo stalno biti u opasnosti od pada….Daleko od toga da smatramo da je Novo stvorenje evoluiralo iz starog stvorenja, apostol bi htio da izrazito shvatimo da je to novo i odvojeno stvorenje. Mi smo bili stvoreni u Kristu Isusu, Božja građevina- pripremljeni za dobra djela, ali ne i kroz dobra djela. (w1903 str.84)

30. Ožujka

„Budući dakle  da će se sve to raspasti, kakvi onda vi trebate biti u svetu življenju i pobožnosti.“ 2. Pet. 3:11

SLIČNOST – BOGU zacijelo ne uključuje nikakvo štetno ogovaranje, nikakav nečist ili nesvet razgovor, nikakve nelojalne ili buntovne riječi. Neka su takve stvari daleko od onih koji prizivaju Kristovo ime u iskrenosti i istini. Sjetimo se da svakodnevno podmirujemo naše račune kod Gospodina, kako bi smo bili sigurni da nema izvještaja o dokonim riječima, nepokajničkih, pa posljedično neoprostivih, koji bi stajali protiv nas….Ako svakodnevno podnosimo naše račune Bogu i tražimo njegovu milost za veću snagu prevladavanja sa svakim sljedećim danom, bit ćemo oslobođeni na sudu i stajat ćemo priznati pred Bogom kroz Krista, imajući svjedočanstvo Svetog duha s našim duhom da smo mu ugodni i prihvatljivi. (w1896 str.33)

31. Ožujka

„Bij dobar boj vjere, drži se vječnoga života na koji si pozvan i za koji si dao lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima.“ 1. Tim. 6:12

Bilo da je naše ratovanje javno poznato ili više privatnije, ratovanje je ratovanje; i više od toga, mora biti i napretka i pobjede, inače nikada nećemo biti prihvatljivi Gospodinu kao „pobjednici.“ Još jednu bi smo misao trebali svi imati na umu….Kad nas bude procjenjivao Gospodin će gledati na duh koji nas pokreće, umjesto na rezultate postignute našim nastojanjima…S obzirom na to, gledajmo da, ne samo činimo svojom snagom ono što možemo nego i na to da je svaka žrtva  i dar Gospodinu i njegovoj stvari toliko puna ljubavi i odanosti da će ju Gospodin sigurno prihvatiti; kao nešto učinjeno iz ljubavi prema Njemu i Negovima, a ne zbog tašte slave. (w1903 str.91)

Leave a Reply