04 – Travanj

01. Travnja

„Bdijte i molite da ne dođete u iskušenje!“ Mk. 14:38

Što bi mogla biti iskušenja našem karakteru, možda nećemo jasno razabrati sve dok ne dođu na nas; jer ako bi smo znali sve o njima unaprijed to bi onda bile neznatne kušnje. Bdijmo, dakle i stalno se molimo; jer najsigurniji način je biti pripremljen; zato što vaš protivnik đavo traži koga da proždre. On zna tvoje slabe točke i može ih iskoristiti protiv tebe. Svatko će od nas trebati milosti Duha u našim srcima, isto tako kao i Gospodinovu „milost za pomoć u pravi čas“ želimo li pobijediti.

„Bdij dušo moja. Deset tisuća neprijatelja ustaje;
Vojske grijeha  teško pritišću Da te odvuku od nagrade.“ (w1903 str.119)

02. Travnja

„Zato dakle dok imamo vremena, činimo dobro svima, a poglavito onima koji su domaći u vjeri.“ Gal. 6:10

Kršćanin bi trebao biti spreman činiti dobro na trošak svog vlastitog vremena i pogodnosti svim ljudima, ali bi trebao biti spreman položiti svoj život za braću- on svakodnevno traži prilike da polaže svoj život, u smislu davanja svog vremena za prenošenje Istine, ili pomoganja Gospodinovoj braći na bilo koji način, da obuku svu bojnu opremu božju i da se održe u ovaj zli dan. (w1903 str.121)

03. Travnja

„Noć poodmače, a dan se približi. Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetla.“ Rim. 13:12

Djela tame bi mogla biti bilo koja djela koja se ne bi održala pod potpunom istragom; koja ne bi bila priznata u svjetlu nove epohe, kada bi ona bila potpuno uvedena. Imajmo na umu da mi pripadamo novoj epohi, a ne staroj, pa bi smo stoga trebali živjeti u skladu s našim građanstvom i našim odgovornostima prema Knezu svjetla a u suprotnosti sa knezom tame, njegovim djelima i njegovim putevima. (w1903 str.122)

04. Travnja

„Hodimo dolično kao po danu.“ Rim. 13:13

Svatko bi od nas trebao gledati da je pošten, ne samo u stvarima kuna i lipa, nego i da smo pošteni u ophođenju sa svojim bližnjima, i iznad svega, pošteni u svom ispovijedanju Boga i njegove vjere. Na temelju toga nas se ispituje, i oni koji više vole naklonost od ljudi nego od Boga, i koji nisu pošteno spremni priznati i ispovijedaju laž, neće se dati od svoje laži, bit će im dopušteno da osujete svoje vječne interese, pokazat će se neprikladnima za Kraljevstvo – bez obzira što su u drugim stvarima na koncu postali prikladni.(w1903 str.122)

05. Travnja

„Usnama kliktavim hvalit će te usta moja, Kad te se sjetim na postelji svojoj, za noćne straže razmišljam o tebi.“ Ps. 63:5,6

MOLITVA nije samo prednost nego i nužnost- zapovjeđena kao neophodna za naš kršćanski rast. Tko god gubi želju za zahvaljivanjem i obožavanjem i zajedništvom sa Ocem svih milosrđa, može biti uvjeren da gubi sam duh posinjenja, i trebao bi odmah nastojati ukloniti barijeru – svijet, tijelo i Đavla. Svaki dodatni dokaz Gospodinovog pouzdanja u nas putem otkrivanja Svoje osobnosti i plana, daleko od toga da umanjuje naše obožavanje i molitve, trebalo bi ih umnožiti. Ukoliko su naša srca dobra zemlja rodit će izobilje. (w1896 str.161)

06. Travnja

„Ako trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog toga.“ 1. Pet. 4:16

Bolest ili nelagoda bilo koje vrste, nastali iscpljivanjem naše snage u službi Istine, naš je Otac dopustio kao dokaze naše vjernosti i ljubavi; jer ako ne bi bili izloženi takvim nevoljama, ili bi nekim čudom odmah bili izbavljeni iz njih, Gospodinova služba ne bi nas koštala žrtve i bio bi u nedostatku ispit naše spremnosti da trpimo zbog Istine. Međutim, kako stvari stoje, svaka nelagoda i bol ili ranjavanje osobe ili njenih osjećaja, i društveno ili doslovno obezglavljivanje zbog Istine, postaje svjedočanstvo duha, koje svjedoči o našoj vjernosti. I u svim takvim nevoljama trebali bi smo se veoma radovati – kao što kaže naš Gospodin i Apostol Petar. (w1896 str.166)

07. Travnja

„A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu prema bogatstvu svojemu, u slavi, u Kristu Isusu.“ Filip. 4:19

AKO nemaš goruće revnosti za propovjedanje radosnih vijesti o velikoj radosti, moli se gorljivo i vjerno i uporno za to, i uskoro ćeš je imati. Ako imaš revnost i ljubav prema evanđelju ali ti nedostaje sposobnosti da ga, predstavljaš, moli se za sposobnost dok u potpunosti koristiš to što imaš. Ako imaš revnost i sposobnost, ali ti nedostaje prilike, stavi to pred Gospodina u molitvi što prije možeš, govoreći mu da vjerno koristiš sve prilike koje imaš. Nakon toga čekaj na prilike, bez da ti klonu ruke da iskoristiš i najmanje i najskromnije koje su ti nadohvat ruke. (w1896 str.163)

08. Travnja

„Ako uzmakne, nije po volji duši mojoj.“ Hebr. 10:38

Povlačenje isprva može biti vrlo lagano odstupanje s uskog puta žrtve- možda samo gledanje unatrag, sa uzdahom za stvarima koje smo ostavili iza; malo usporavanje brzine u trci koja je stavljena pred nas;zatim malo kompromitiranja Istine u korist želja pale prirode. Tako je pripremljen put za spletke Protivnika, koji brzo zapaža naše slabe točke i nastoji ih iskoristiti na način koji je najprikladniji u našem slučaju. Suptilne pogreške kod donošenja prosudbe; udovoljavanje primamljivostima, koje izgledaju pravednima, naime tako su predstavljene našem tjelesnom umu; i gotovo neprimjetno, duša zaboravlja svoju „prvu ljubav“ za Gospodina, i svoju prvu revnost za Njegovu službu, i odmicanje od Istine i njenog duha, i tada više nisi vođen Svetim Duhom Božjim. (w1895 str.93)

09. Travnja

„Ne znate li da u trkalištu svi trkači, doduše, trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete.“ 1. Kor. 9:24

Da bi smo odnijeli pobjedu moramo ne samo staviti svu bojnu opremu Božju, nego moramo biti heroji u borbi i voditi agresivan rat protiv želja očiju, tijela i isticanja svog imetka i svih neprijatelja pravednosti i čistoće. Ljubav – ljubav prema Gospodinu, prema Istini i pravednosti – treba nas poticati  ili inače nikada nećemo biti pobjednici. Sama ljubav će nas držati vjernima sve do smrti, i učiniti nas prikladnima za baštinu svetih u svijetlu. Gdje žarka ljubav vlada srcem to podrazumijeva da je srce u potpunosti podloženo Gospodinu i to znači da je gotovo 90% bitke već dobiveno. Međutim čak i tada, kao što Apostol kaže (Juda 21), moramo se održati u ljubavi Božjoj, u budnosti i molitvi i revnosti; i milost će obilovati tamo gdje ljubav obiluje. (w1895 str.93)

10. Travnja

„Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da vas uzvisi u pravo vrijeme.“ 1. Pet. 5:6

UISTINU nije lako ići stazom poniznosti, stalno provjeravati ljudske težnje i držati žrtvu na oltaru sve dok ne bude u potpunosti dovršena. Međutim tako radimo na našem vlastitom spasenju nebeskog poziva sa strahom i drhtanjem, kako se ne bi smo pokazali nedostojnima nagrade nebeskog poziva obećane vjernim pobjednicima koji tijesno slijede stope našeg blagoslovljenog Preteče, koji je bio blag i ponizna srca. Kada smo tako ponizni i vjerni Gospodin će nas učiniti Svojim izabranim posudama da nosimo njegovo ime drugima. Kad smo tako ispražnjeni, On nas može ispuniti sa Svojim Duhom, i mi možemo ići naprijed jaki u Gospodinu nad vojskama i u Njegovoj silnoj moći vršiti hrabru službu kao vojnici križa. (w1893 str.7)

11. Travnja

„Hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima.“ Rim. 13:13

Neki su opijeni novcem, bogatstvom; drugi su opijeni poslom, drugi sa odjećom; drugi muzikom, drugi umjetnošću, ali nama kao Gospodinovom narodu kojima je zasvijetlio novi dan, i veliko Božje djelo koje će biti ostvareno u taj dan,  bi srca trebala biti zaokupljena s djelom Božjim tako da nam te stvari za koje bi svjetski ljudi pomislili da su dovoljno ispravne i dovoljno prave, – jer oni nisu budni kao mi i zato što ne vide budućnost kao što je mi vidimo – budu daleko od naše koncepcije i životnog pravca. (w1903 str.123)

12. Travnja

„Zar čaša zahvalnosti za koju zahvaljujemo ne predstavlja zajedništvo u Kristovoj krvi? Zar kruh koji lomimo ne predstavlja zajedništvo u tijelu Kristovu? Budući da je jedan kruh, mi smo jedno tijelo, iako nas je mnogo.“ 1. Kor. 10:16,17

Jedna je čaša, iako se vino sastoji od mnogog grožđa, kao što je i jedan kruh, premda se sastoji od mnogo zrna pšenice. Zrna ne mogu zadržati svoju individualnost i svoj vlastiti život ako žele postati kruh za druge; grožđe se ne može zadržati kao grožđe ako želi sačinjavati životodajni duh; i tako vidimo ljepotu Apostolove izjave da su pripadnici Gospodinovog naroda sudionici jednog kruha i čaše. Ne postoji drugi način na koji možemo postići novu prirodu od prihvaćanja Gospodinovog poziva da pijemo od Njegove čaše, i da budemo slomljeni s njim kao udovi tog jednog kruha i da budemo ukopani s Njim s krštenjem u Njegovu smrt i da tako postignemo kroz uskrsnuće slično njegovom slavu, čast i besmrtnost s Njim. (w1901 str.76)

13. Travnja

„Ako ne jedete tijelo Sina čovječjega i ne pijete krv njegovu, nemate život u sebi.“ Ivan 6:53

RADO dragi Gospodine jedemo (prema našoj potrebi) zaslugu tvoje čiste prirode žrtvovane za nas – za naše opravdanje. Rado ćemo također sudjelovati u čaši patnje s Tobom, shvativši da je blagoslovljena prednost trpjeti s Tobom, da bi smo u određeno vrijeme mi mogli također vladati s Tobom; biti mrtvi s Tobom da bi smo u vječnoj budućnosti mogli živjeti s Tobom, i biti poput Tebe i dijeliti tvoju ljubav i tvoju slavu kao tvoja nevjesta. Oh, neka bi smo bili vjerni ne samo u izvršavanju simbola, nego i također u realnosti. Blagoslovljeni Gospodine mi čujemo Tvoju  Riječ kako nam govori: „Čašu ćete moju piti i krstit ćete se mojim  krštenjem.“ Gospodine, mi nismo u stanju sami od sebe žrtvovati se; nego nam je Tvoja milost dovoljna za to; jer mi smo u potpunosti Tvoji, sada i zauvijek. (w1899 str.51)

14. Travnja

„Jer je dušu svoju izlio na smrt i bio ubrojen među bezakonike.“ Iza. 53:12

KAO što svatko tko slijedi Učiteljeve stope mora imati neka iskustva Getsemanija, tako isto svatko na koncu mora okusiti sva Učiteljeva iskustva. Nemojmo stoga zaboraviti gledati oko nas tražeći prilike za služenje „braći“, „malima“ udovima Kristovog tijela. Neka svatko bude pažljiv kako ne bi još dodao porugama koje su pale na sve sljedbenike Janjeta nego baš naprotiv ponuditi riječi suosjećanja i pomoći nositi drugima njihove križeve, poteškoće i kušnje. Tako možemo najbolje pokazati našem Gospodinu i Glavi koliko bi smo cijenili priliku pomoći Njemu nositi Njegov križ na putu prema Kalvariji. (w1899 str.125)

15. Travnja

„Oče u ruke tvoje predajem duh svoj!“ Luka 23:46

NAŠ je Otkupitelj s punim pouzdanjem gledao na Oca, i pun vjere izjavio da je povjerio sve od života i sve od blagoslovljenih nada za budućnost Očevoj ljubavi i Očevoj moći- da bude pruženo u skladu s Očevim planom i Riječju. Jednako tako trebali bi smo i mi sljedbenici Učitelja, gledati naprijed s vjerom, i u našem smrtnom času povjeriti sve naše interese na čuvanje Onome koji je očitovao svoju ljubav prema nama, ne samo u Daru svog Sina kao našeg Otkupitelja nego i kroz sve naše zemaljsko putovanje,- kroz svoju skrb u providnosti, isto tako kao i kroz najveličanstvenija i dragocjena obećanja koja idu pred nama i daju nam snagu, utjehu i sigurnost. (w1899 str.128)

16. Travnja

“Oni će biti moji, govori GOSPODIN nad vojskama u onaj dan kada uredim svoje dragulje;  i poštedjet ću ih kao što čovjek poštedi vlastita sina koji mu služi.“ Mal. 3:17

DA je Gospodin poslao nas da tražimo njegovu nevjestu mi bi smo možda skupili neke koje on odbacuje kao nedostojne – zato što mi nismo u stanju čitati srca. Ova bi nas misao trebala činiti veoma poniznima, nježnima i blagima prema svima, i sa velikim pouzdanjem u Gospodina i jako sklonima da tražimo Njegovo vodstvo što se tiče naših napora kao Njegovih slugu, kao što je Samuel tražio Gospodnje vodstvo u povezanosti sa pomazanjem Davida. (w1903 str.223)

17. Travnja

„Pomazanje koje ste primili od njega u vama ostaje“ 1. Ivan. 2:27

BLAGOSLOV i moć od Gospodina pratili su na neki način Davidovo pomazanje – kako, mi ne možemo razumjeti- omogućujući mu napredak u spoznaji itd., oblikujući ga i pripremajući za dužnosti službe za koju je bio pomazan. Zar to ne bismo trebali  smatrati predslikom pomazanja koje dolazi na crkvu od vremena njezinog prihvaćanja od Gospodina? Naše pomazanje nije fizičko, niti su blagoslovi koje smo dobili materijalnog karaktera: ustvari mi rastemo kao Nova stvorenja u milosti i spoznaji i ljubavi; i mi ćemo prema tome kao nova stvorenja biti usavršeni u Prvom uskrsnuću i doći na prijestolje s našim Gospodinom i Učiteljem kao našom Glavom. (w1903 str.223)

18. Travnja

„Ljubljeni, ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se što neobično događa. Naprotiv, radujte se kao dionici Kristovih patnji, da se i o objavljenju slave njegove mognete radovati i klicati.“ 1. Pet. 4:12,13

U neprijateljskom svijetu mi možemo očekivati da ćemo primiti samo pogrde našeg Učitelja, jer sluga nije iznad svog Gospodara. Svijet, tijelo i đavao suprotstavljaju nam se na našem putu: postoje borbe iznutra i strahovi izvana, i mnoge su vatrene strijele koje su usmjerene prema pravedniku. Međutim koji  je siguran stav duše pod nevoljama i teškim ispitima? Zar nije u tišini pred Bogom, čekanju i gledanju da najprije vidimo Njegovo vodstvo, Njegovu volju, u svakoj stvari prije nego si uzmemo slobodu dodirivati stvari koje često uključuju toliko mnogo? Stoga Psalmista predlaže, govoreći, „Zanijemjeh, utonuh u tišinu, šutjeh i u dobru (čak i od činjenja ili govorenja onog što bi se činilo dobrim u mojim očima).“ (w1896 str.31)

19. Travnja

„Ta iz obilja srca usta govore. Dobar čovjek iz dobre riznice srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.“ Mat. 12:34,35

NAŠA bi prva briga trebalo biti naše srce – da njegove sklonosti i stavovi budu u potpunosti pod kontrolom božanske milosti; da svako načelo istine i pravednosti bude ustoličeno tamo; da pravda, milosrđe, dobrota, bratska ljubaznost, ljubav, vjera, blagost, umjerenost i iznad svega strahopoštovanje prema Bogu i Kristu, i žarka ljubav za sve ljepote svetosti, budu utvrđeni kao vodeća životna načela. Ako ta načela budu utvrđena, uspostavljena, u srcu tada će iz dobre riznice srca usta govoriti  riječi istine, trezvenosti, mudrosti i milosti. (w1896 str.30)

20. Travnja

„Tko je vjeran u najmanjem, i u velikom je vjeran.“ Luka 16:10

TO ne znači da bi Gospodinov narod trebao biti zadovoljan sa uobičajenom životnom rutinom kod kuće ili na poslu, i reći sebi: „Bog prihvaća moj trud kao da je bio dan izravno njemu u nekom drugom poželjnijem obliku,“ ali ipak znači da bi svaka osoba koja je u takvom položaju trebala svakodnevno pažljivo analizirati svoje zemaljske dužnosti i obaveze i vidjeti na koji način ona može pravedno i ispravno odsjeći trenutke, sate ili dane od službe zemaljskim stvarima i interesima, da bi se to onda moglo dati kao žrtva za duhovne stvari i interese sebe i drugih. Srce koje je posvećeno, svećenik koji se žrtvuje, je onaj koji će poboljšati trenutke kako oni brzo lete, koristeći ih što je više moguće u Očevom poslu. (w1903 str.407)

21. Travnja

„Ta nemamo takva Velesvećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego poput nas iskušavana u svemu, a ipak bez grijeha. Pristupajmo dakle sa smjelošću prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u pravi čas.“ Hebr. 4:15,16

U trenutku iskušenja srce bi se trebalo podignuti velikom Učitelju, u punini vjere, prepoznajući Njegovu ljubav, Njegovu mudrost i Njegovu sposobnost da nam pomogne, i Njegovu spremnost da učini da sve stvari rade za dobro onih koji ga ljube. Traženje pomoći u takvo vrijeme potrebe sigurno će nam privući Gospodinov savjet i pomoć i snagu za pravednost, istinu, čistoću i ljubav; i tako ćemo iz sata u sat biti pobjednici, iz dana u dan i na kraju konačni pobjednici. (w1898 str.23)

22. Travnja

„Ali kažem vam: za svaku beskorisnu riječ koju ljudi izgovore polagat će račun u dan suda.“ Mat. 12:36

AKO uslijed svakodnevne analize naših puteva, što je dužnost svakog kršćanina, otkrijemo da su u bilo kojem pojedinačnom slučaju naše riječi bile obeščašćujuće Gospodu, trebali bi smo se prisjetiti da u ime našeg Odvjetnika mi možemo pristupiti prijestolju milosti, objasniti našem Nebeskom Ocu da shvaćamo našu pogrešku, izraziti naše duboko žaljenje zbog propusta da iskažemo čast Njegovom imenu i Njegovoj stvari kroz sveti hod i ponašanje, i ponizno zatražiti da nam se grijeh ne stavi na račun nego da bude izbrisan kroz Njegovu milostivu pripremu za naše očišćenje kroz Krista, ponizno tvrdeći da je u Njegovoj dragocjenoj krvi sva naša nada i pouzdanje. Tako bi trebali polagati račun za svaku beskorisnu riječ; i našim riječima pokajanja nadopunjenima sa Kristovim zaslugama primjenjenima s vjerom bit ćemo oslobođeni. (w1896 str.32)

23. Travnja

„Ono pak u dobroj zemlji, to su oni koji čuju Riječ te je u dobru i plemenitu srcu zadrže i u postojanosti donose rod.“ Luka 8:15

SVE  i jedan koji će biti žrtvovatelj naprosto mora biti krotak, ponizan, poučljiv, inače će vrlo brzo zaći sa puta. On se također mora naučiti razviti milost Gospodnju po pitanju strpljivosti, zato što zacijelo zahtijeva strpljivost odreći se sebe i podložiti se u vrijeme nepravde gdje nema ispravnog sredstva da ju se izbjegne a bez da se učini šteta Gospodinovoj stvari ili nekima od Njegovog naroda. To također podrazumijeva razvijanje bratske dobrote i, jednom riječju, razvijanje potpune Božje volje u našim srcima i životima; naime ljubav se mora postići u velikoj i prevladavajućoj mjeri prije nego ćemo dovršiti naše zemaljsko djelo žrtvovanja. (w1903 str.408)

24. Travnja

„Neka naime svaki od nas ugađa bližnjemu na dobro, za izgradnju.“ Rim. 15:2

POUKA svakom članu kraljevskog svećenstva je da je poseban zadatak njihove službe, njihovog pozvanja, poziva u sadašnje vrijeme žrtvovati se…Drugi oblik službe često nezapažen od kraljevskog svećenstva je prilika da se odreknemo svojih puteva i planova, naših metoda ili sklonosti, i u interesu mira prihvatiti umjesto toga planove i sklonosti drugih – gdje je to stvarno stvar osobnih sklonosti i gdje mi vjerujemo da bi bila Gospodinova volja učiniti stvar na jedan ili drugi način. Mi možemo u interesu mira žrtvovati naše sklonosti za želje drugih ako vidimo da se kroz to može postići neko dobro. (w1914 str.308,309)

25. Travnja

„A bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu, jer onaj tko mu pristupa mora vjerovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga revno traže.“ Hebr.11:6

„NEKA ti bude po tvojoj vjeri,“ čini se da je to bila Gospodinova metoda u ophođenju sa svim Njegovim učenicima, od prvog do posljednjeg koraka u njihovom kršćanskom hodu i iskustvu,…vjera kad nam se čini da nas On ne zapaža; vjera kad izgleda da nam sve ide dobro i u materijalnom i u duhovnom pogledu; i  vjera jednako snažna kad izgleda kao da su sve struje i snage protiv nas. Pobjeda koja pobjeđuje svijet je vjera da smo u svim okolnostima u stanju gledati na Gospodina sa apsolutnim pouzdanjem u Njegovu dobrotu i vjernost, i shvatiti da će prema njegovom naumu, na kraju sve stvari raditi za naše dobro zato što smo mi Njegov narod. (w1900 str.139)

26. Travnja

„Jer tko uđe u Božji počinak, i sam počiva od djela svojih, kao i Bog od svojih.“ Hebr. 4:10

UMJESTO zahtijevajući jedan dan od sedam zakon ljubavi upravlja, regulira cijelo naše vrijeme; sedam dana u tjednu trebali bi smo ljubiti Gospodina našeg Boga svim svojim srcem, umom, dušom i snagom; i sedam dana u tjednu trebali bi smo ljubiti svog bližnjeg kao samog sebe; i također sedam bi smo dana u tjednu trebali počivati – počivati od svojih djela – počivati vjerom u Kristovo dovršeno djelo – počivati u Božjoj ljubavi- počivati u Božjem miru koji nadilazi razumijevanje i neprestano vlada u našim srcima. (w1902 str.205)

27. Travnja

„Razmišljajte onako kako je razmišljao i Krist Isus.“ Filip. 2:5

RAZMIŠLJATI kao što je razmišljao Krist zaista je jedan zahtjev koji je vrijedan stremljenja- to je razmišljanje koje se ponizno i vjerno podlaže Božjoj volji kako je izražena u Njegovom velikom planu vjekova, i koje posvećuje svu snagu u ostvarenje Njegove volje, zbog inteligentnog cijenjenja ciljeva koje On ima u vidu. Ukoliko smo tako ispunjeni s razmišljanjem kakvo je imao i Krist Isus, i mi ćemo, poput njega željeti biti što slobodniji od uplitanja u zemaljske stvari i osloboditi si što je moguće više vremena za Gospodinovu službu, i tada posvetiti svu snagu, sposobnosti i trud toj službi. (w1902 str.265)

28. Travnja

„Nego se dičimo i nevoljama, znajući da nevolja rađa postojanost, a postojanost prokušanost, a prokušanost nadu. A nada ne postiđuje, jer je ljubav Božja izlivena u srcima našim po Duhu Svetome koji nam je dan.“ Rim. 5:3-5

MI trebamo postojanost a nju se može dobiti jedino kroz kušnje. Imamo potrebu za vjerom a ona se može razviti jedino u potrebama. Mi trebamo prokušanost za naše buduće djelo, a nju se može dobiti jedino kroz takva iskustva koja nam dopuštaju da budemo dirnuti sa osjećajima slabosti  i poteškoća i iskušenja onih oko nas čiji ćemo biti sluge i predstavnici kada dosegnemo prijestolje. Za nas je stoga pouka sadašnjih iskustava opirati se zlu, – i to ne sa zlom nego sa dobrom. (w1903 str.348)

29. Travnja

„Zazvat će me, i ja ću ga uslišati; s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslavit ga.“ Ps. 91:15

UVIJEK je naša blagoslovljena prednost nositi naše nevolje i nemire Gospodinu; „Jer On zna kako ukrasti ono što je gorko iz životnih poteškoća.“ On to čini pokazujući nam, kroz iskustvo, ispraznost svih zemaljskih stvari i njihovu totalnu nesposobnost zadovoljiti želje duše, ili utješiti skršen duh. Zatim dolazi misao da koliko god da su neugodna naša iskustva, ona će uskoro biti gotova; i ako im dopustimo ona će raditi u nama mirotvorne plodove pravednosti, i razviti u nama jake i plemenite karaktere, disciplinirat će nas na totalno samosvladavanje, promišljeno razmatranje, strpljivu ustrajnost u nevolji i vjernu ljubav i vjernost i pouzdanje u Boga. (w1896 str.31)

30. Travnja

„A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, narod sveti, puk stečeni, da navijestite krjeposti Onoga koji vas iz tmine pozva u svoju čudesnu svjetlost.“ 1. Pet. 2:9

RAZLOG zašto smo bili pozvani u to svjetlo je da bi smo ga pustili da sjaji. Ako ga ne pustimo da sjaji nismo ga dostojni, i blago će nam biti oduzeto i biti ćemo ostavljeni u tami. Ako smo doista primili svjetlo i posvetili se u potpunosti Bogu, zapitajmo se, što činim kako bih naviještao krjeposti Onoga koji me pozvao iz tame? Idem li s tim radosnim vijestima k svojim bližnjima blizu i daleko? Mogu li istinski potvrditi da sam ja: „Sve za Isusa, sve za Isusa,- Sve snage mog otkupljenog bića,  sve moje misli, i riječi, i djela, Sve moje dane i sve moje sate.“ (w1903 str.165)

Leave a Reply