06 – Lipanj

01. Lipnja

„Tko ima moje zapovjedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi; a tko me ljubi, ljubit će ga Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.“ Ivan 14:21

NEKA bi nam svakome to prisno općinstvo i zajedništvo s Kristom udijelilo sve više i više od Njegovog duha, tako da bi nas svijet poznavao kao one koji su „bili s Isusom“; i neka bi molitva svakoga od nas bila,

„Gospodine Isuse, očituj mi se Živa i svijetla realnosti!
Mnogo stvarniji željenoj viziji vjere, Od bilo koje viđene zemaljske stvari;
Mnogo draži i mnogo bliži, Od bilo koje najdraže zemaljske veze.“(w1895 str.75)

02. Lipnja

„Jer odlučih ne znati među vama ništa drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga.“ 1. Kor. 2:2

NAŠE zapažanje o onima posvećenima koji su dopustili drugim temama mimo „ovog evanđelja“ da zaokupe njihovo vrijeme i pažnju vodilo nas je do toga da savjetujemo takve da budu vrlo ljubomorni u šteđenju vremena i talenata za službu evanđelja, ostavljajući sve ostale predmete kako god interesantni bili, drugima i našoj budućnosti kada će sva spoznaja biti naša. Često smo primjetili da oni koji se iz bilo kojeg razloga kojeg se moglo izbjeći odvraćaju od službe pravog i istinitog evanđelja brzo skreću s puta ili su uvelike spriječeni u njihovoj utrci za „nagradu višnjeg poziva.“ (w1895 str.116)

03. Lipnja

„Nebesa kazuju slavu Božju, i svod nebeski naviješta djelo ruku njegovih. Dan danu besjedu izlijeva, i noć noći spoznaju otkriva. Nije to besjeda niti su to riječi, ne čuje se glasa njihova. Po svoj zemlji mjera im se širi , i do nakraj svijeta riječi njihove.“ Ps. 19:1-4

VELIČANSTVENA raskoš nebesa danju i noću trebala bi izazvati našu hvalu i štovanje, i nadahnuti u našim srcima svetu i pobožnu odanost. Neka bi nečujna aktivnost, savršena poslušnost božanskom zakonu, i blagoslovljeno isijavanje nebeskih vojski, utisnulo u nas korisne pouke – o revnoj aktivnosti bez nereda i hvalisanja; savršenoj poslušnosti volji Onoga koji sve čini dobro, koji je premudar da bi griješio i previše dobar da bi bio neljubazan; i dopuštanja da slava Božja koja je nas prosvijetlila svijetli od nas zauzvrat na svakog promatrača. (w1895 str.121)

04. Lipnja

„Da se prokušanost vaše vjere – mnogo dragocjenija od zlata propadljivoga koje se u vatri kuša – nađe na hvalu i čast i slavu o objavljenju Isusa Krista. 1. Pet. 1:7

TVOJA vjera je sada na ispitu. U mirnijim danima, kad je sunce naklonosti sjalo jarko na tebe, ti si tiho polagao temelj spoznaje Istine, i podizao si i nadograđivao svoj kršćanski karakter. Sada si u peći kako bi te se prokušalo: skupi stoga svu svoju hrabrost; utvrdi svoje strpljenje; drži se čvrsto svoje nade; imaj na umu obećanja, ona su još uvijek tvoja; i „ne odbacuj svoje pouzdanje koje donosi veliku nagradu.“ „Neka u mirnoći i pouzdanju bude tvoja snaga.“ „Počivaj u Gospodinu, i čekaj strpljivo na njega,“ i vjera će dobiti svoju pobjedu. (w1895 str.135)

05. Lipnja

„U tebe se, GOSPODINE, uzdam.“ Ps. 31:1

NE POSTOJI ništa što kršćanina stavlja u nepovoljniji položaj pred njegovim neprijateljima od toga da pusti, makar i privremeno, svoj stisak sidra vjere. Učinili li to na trenutak, tama se naprosto počinje skupljati oko njega: on ne može vidjeti svjetlinu Očevog lica, „ jer bez vjere nije moguće ugoditi Bogu;“ i dok on opet grabi sidro, sile ga tame žestoko napadaju sa sumnjama i strahovima, temeljeno uglavnom na njegovim ljudskim nesavršenostima, a za koje bi uvijek trebao imati na umu da su pokrivene haljinom Kristove pravednosti. Kako bi mir Božji vladao u našim srcima , nikada ne smijemo pustiti naše sidro, „niti trpiti Sotonine smrtonosne udarce koji žele poraziti našu hrabrost.“ Jezik naših srca bi uvijek trebao biti, „Da me i ubije, pouzdat ću se u njega.“ (w1895 str.157)

06. Lipnja

„A pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti i pijanstvu i životnim brigama.“ Luka 21:34

KAKAV posao je kako mi shvaćamo još  pred nama, i kakva potreba za trezvenošću, budnošću, postojanošću! To je životna borba, borba protiv moćnog neprijatelja ukorijenjenog u našem tijelu. Sile izvana su zaista snažne, međutim građanski rat unutar nas je nešto čega bi smo se najviše trebali bojati. Ukoliko u bilo kojoj mjeri postanemo opijeni duhom svijeta; – ustupimo li mjesta samozadovoljenju, ljubavi za lagodnošću, užitku, malo popuštanja bilo kojoj od starih sklonosti zavisti, zlobi, ponosu, ispraznoj slavi, hvalisanju, tvrdoglavosti, oholosti, gnjevu, svađi, ili bilo kakvoj takvoj stvari – čak i u maloj mjeri, O kako smo tada izloženi velikoj opasnosti! (w1895 str.201)

07. Lipnja

„A Bog svake milosti, koji nas pozva u svoju vječnu slavu u Kristu Isusu, sam neka vas, pošto malo potrpite, usavrši, učvrsti, ojača, utemelji.“ 1. Pet. 5:10

OVO se željeno stanje može postići jedino kroz trpljenje poteškoća kao dobri vojnici Isusa Krista – naime, savršeno samosvladavanje i sposobnost da se opiremo zlu, učvršćena vjera, strpljenje i čestitost, ustanovljen i trajan počinak u Kristu, i nada kroz Njegovu riječ obećanja. To je nedvojbeno bilo apostolovo vlastito iskustvo kako je stario u Učiteljevoj službi, i stoga neka bude i naše. Neka nas svaka godina koja prolazi nalazi sve bliže slavnom samitu savršenosti! (w1895 str.202)

08. Lipnja

„Neka zna da će onaj koji odvrati grešnika od zabludjela puta njegova spasiti dušu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.“ Jak. 5:20

KADA vidimo da drugi hode zabranjenim stazama, putem prijestupnika, nećemo ih slijediti tamo kako bi im pomogli da se vrate; nego im pokazati pravi put držeći će čvrsto na njemu i pozivajući ih na njega. Kada vidimo da su neki zbunjeni s doktrinama i učenjima ljudi za koje znamo da su u osnovi krive, ne bismo trebali ići kroz te doktrine da bi smo im pomogli izići; nego bi smo ih trebali podsjetiti da je proučavanje bilo koje doktrine koja se ne slaže sa temeljem ne samo zloupotreba posvećenog vremena, nego da je čak i ono najmanje za što znamo da je pogreška opasno i pogrešno, kao što su na koncu sva kršenja savjesti i načela opasni.  (w1905 str.203)

09. Lipnja

„U svijetu imate nevolju, ali budite hrabri, ja sam pobijedio svijet.“ Ivan 16:33

NIJE bilo nagrade zemaljskog blagostanja za Gospodinovu vjernost, nego obrnuto –  oskudica i progonstvo čak do u smrt…On je bio „čovjek koji je bol i bolest upoznao;“ poruge onih koji su se rugali Bogu pale su na Njega; premda je bio bogat, zbog nas je postao siromašan; toliko siromašan da je rekao, „Lisice imaju jazbine, ptice imaju gnijezda, ali Sin Čovječji nema gdje zakloniti glavu.“…Sluga nije veći od svog gospodara; ako su progonili Njega progonit će i nas isto tako; i poruge onih koji su se rugali Njemu past će i na nas isto. Jedina sadašnja nagrada koju Kristovi sljedbenici mogu očekivati je srdačno očitovanje Gospodnje ljubavi i priznanja. (w1895 str.207)

10. Lipnja

„Gospodine, nauči nas moliti.“ Luka 11:1

UKRATKO, da bi naše molitve bile prihvatljive Bogu, one moraju izraziti vjeru punu pouzdanja, cijenjenje i poštovanje puno ljubavi, potpuno slaganje s Božanskim planom i podlaganje božanskoj volji, djetetu slično oslanjanje na Boga, priznanje grijeha i nedostataka i želju za oproštenjem, sa skromnom žudnjom za božanskim vodstvom i zaštitom. To se neće moći sve uvijek izraziti riječima, ali takav u najmanju ruku treba biti stav naše duše. „Molitva je iskrena želja duše, izgovorena ili neizražena.“ (w1895 str.213)

11. Lipnja

„Braćo, ja za sebe ne mislim da sam ga već osvojio.“ Filip. 3:13

UKOLIKO bilo tko smatra da je postigao zadovoljavajuće stanje duhovnosti, od tog trenutka on može početi datirati početak svog duhovnog pada. Nikakvi sadašnji dosezi ne mogu biti zadovoljavajući iskrenom Kristovom sljedbeniku koji studiozno nastoji oponašati savršeni uzor. Samo kad skrenemo naš pogled s Krista možemo pokazivati samozadovoljstvo; jer s punim pogledom na naš uzor uvijek se očituju naši nedostatci. I ako ih u ponosu srca izgubimo iz vida, oni time samo postaju još očitiji drugima. Kršćanin može naći zadovoljstvo jedino u ostvarivanju stalnog rasta u obličje Krista. (w1895 str.250)

12. Lipnja

„Jedno samo činim.“ Filip. 3:13

MI zapažamo Apostolovu jednostavnost svrhe – „Jedno samo činim.“ Nije pokušavao raditi nekoliko stvari: da je, sigurno bi promašio. On je posvetio svoj život jednoj svrsi za koju je bio pozvan, i u tom pravcu su pali svi drugi ciljevi u životu. On je to učinio bez obzira na činjenicu da će kroz cijeli svoj sadašnji život njegov izabrani pravac donijeti izvjestan gubitak, oskudicu, trud, brigu, progonstvo i stalni prijekor. U toj jednostavnosti svrhe bio je oslobođen mnogih iskušenja koja bi ga okrenula da uživa neke od dobrih stvari sadašnjeg života, ili da teži za nekim njegovim varljivim prividnostima. (w1895 str.250)

13. Lipnja

„Nasitit ću se, kada se probudim, s likom tvojim.“ Ps. 17:15

„Neka se naše misli na krilima uzvišenim, podignu iznad beznačajnih briga vremena, neka povuku razdvajajući zastor i vide slave vječnosti.“

NEKA misli o Bogu i Kristu i dostojnim svecima prošlosti i sadašnjosti, o nebeskom nasljedstvu, o blaženstvu našeg budućeg djela u suradnji s Kristom, o veličini i dobronamjernosti božanskog plana, i o slavi i blaženstvu našeg zajedničkog okupljanja Kristu kada se završi naše djelo u sadašnjem životu, ispunjavaju naše umove i nadahnjuju naša srca. I neka bi smo uz ta promišljanja primili dodatnu utjehu i blaženstvo osobnog općinstva i zajedništva s Bogom kroz molitvu i proučavanje Riječi i zajedničko okupljanje na sastancima za obožavanje i hvalu. (w1895 str.251)

14. Lipnja

„Jer Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.“ 1. Pet. 5:5

IZNAD gotovo svega drugog ljubljeni, neka bi smo dobro čuvali našu poniznost. Samo kada smo mali u svojim vlastitim očima Bog nas može koristiti sa sigurnošću za nas same. No ipak on nas ne štiti od svakog ispita vjernosti. Ako ti dakle Gospodin da malo uzvišenja danas, malo ohrabrenja kroz uspjeh  njegovoj službi, primi to ponizno, krotko, imajući na umu koliko si nedostojan i nedostatan osim ako je Bogu ugodno raditi kroz tebe; i budi jednako spreman primiti poniženja sutrašnjice kao neophodne za tvoju stegu i ispravno balansiranje tvog karaktera. Ako te uspjeh od jučer čini uzrujanim pod poniženjem danas pazi se! Još se uvijek nisi valjano duhovno razvio kao što bi trebao. (w1896 str.19)

15. Lipnja

„I sklopit ću s vama savez vječan – pouzdano milosrđe obećano Davidu.“ Iza. 55:3

SVI koji žeđaju i gladuju za pravednošću, čija duša žudi za Bogom kao košuta za potokom, i koji  su mu se, pronašavši Ga, posvetili i primili pomazanje Svetim Duhom, koji svjedoči s njihovim duhom da su Božji sinovi, i koji kao pomazani sinovi mogu otkriti u sebi dostojne crte pravih sinova, – lojalnost, vjernost, revnost, hrabrost, razboritost, itd., – oni sačinjavaju klasu s kojom je Gospodin sklopio savez vječan i kojima pripada „pouzdano milosrđe obećano Davidu.“ (w1896 str.29)

16. Lipnja

„A nijedno se doduše sadašnje odgajanje ne čini da je radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti.“ Hebr. 12:11

POD takvim odgajanjem duša je smekšana podložnosti punoj ljubavi da može mirno kazati, Ja mogu sve, podnositi sve, kroz Krista koji me jača. Kako je postupno troska stare prirode uklonjena, i zlato se sve više počinje očitovati, te predragocjene duše postaju sve draže svom Gospodinu punom ljubavi. Toliko su Mu dragi da je u svakoj njihovoj nevolji On blizu da podrži, prisutan da razveseli; i najgušće sjene tuge sjećanjima postaju najviše hvaljena mjesta počinka, gdje Danja Zvijezda sja najsjajnije. (w1896 str.44)

17. Lipnja

„Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će se održati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj ljevačev. I zasjest će kao onaj koji topi i pročišćava srebro.“ Mal. 3:2,3

VELIKI Pročišćavatelj želi vidjeti kako dragocjeni metal tvoje osobnosti odražava njegov lik. Ili, da kažemo jednostavnije, u svakoj kušnji on želi vidjeti koji utjecaji upravljaju našim postupcima, bilo da su to utjecaji sadašnjih prednosti, ili svjetovnih prilika, ili osobnog prijateljstva, ili zemaljskih veza – muža, žene, djece, ili ljubav za lakoćom, ili ljubavi za mirom pod svaku cijenu; ili smo opet s druge strane upravljani golim načelima istine i pravednosti; i da li ćemo braniti ta načela s revnošću i snagom pod bilo koju cijenu truda ili trpljenja, ili obojega, i tako se boriti u dobroj borbi vjere do gorkog kraja– sve do smrti. (w1896 str.45)

18. Lipnja

„Pred licem tvojim punina je radosti, s desne tvoje blaženstva su vječna.“ Ps.16:11

U  Gospodnjoj je prisutnosti, gdje se god mi nalazili, punina radosti. Njegujmo stoga poznanstvo s Gospodinom još više, približavajući mu se u molitvi, u proučavanju Njegove dragocjene riječi, u razmišljanju o svoj Njegovoj dobroti, njegovoj brizi punoj providnosti, označenim očitovanjima Njegove milosti u našim osobnim iskustvima, i Njegovim dragocjenim obećanjima koja su sva da i amen u Kristu Isusu. Stoga, „Približite se Bogu, i On će se približiti vama“ (Jak.4:8); On će ti se očitovati i prebivati s tobom. Zaista je volja božja da sva njegova djeca budu sretna u Njemu, da bi se uvijek radovala; i ako kome nedostaje taj blagoslov, on živi ispod svojih prednosti. (w1896 str.54)

19. Lipnja

„Svjetlost (istina) je posijana za pravednika, i radost (radosti istine) za one srca čestita.“ Ps.97:11

PRAVA Božja djeca ljube istinu jer imaju afiniteta prema njoj…Kada su pronašli Istinu oni su prepoznali njenu vrijednost; oni ju vrednuju, i razmišljaju o njoj…Oni kažu, ona je poput Boga: ona je očitovanje njegove slavne dobrote, odraz njegovog ljubaznog, dobronamjernog, mudrog i pravednog karaktera. Oni stoga ljube Istinu i Boga koji ju je dao; oni ju pohranjuju u svojim srcima, proučavaju je uvijek iznova; i dok gledaju u nju, i dive se svoj njenoj simetričnosti i ljepoti, sve više i više nastoje uskladiti svoje karaktere s tim istim linijama ljepote i žele ju preporučiti drugima svojim riječima i vladanjem da i oni budu blagoslovljeni njome. (w1896 str.55)

20. Lipnja

„Ne ljubite svijeta ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.“ 1. Ivan. 2:15

DRUŽITI se sa svijetom znači hoditi u skladu s njegovim idejama i usklađivati se s njegovim putovima. U tom ga smislu ne bi trebali voljeti, nego biti odijeljeni od njega i suprotstavljati mu se. Put  kojim stoga trebamo ići u nekim je pogledima složen put, put usamljenosti, međutim to je jedini put mira i sreće. Ovaj svijet sa svojim požudama brzo prolazi: on je šupalj i nezadovoljavajuć i na koncu vodi u katastrofu i propast; međutim oni koji uživaju u Gospodinovom putu imaju blagoslovljeno općinstvo i zajedništvo s Njim. Njihova radost dolazi iz izvora kojeg svijet ne može shvatiti. Oni žive na uzvišenijem nivou, dišu čišćom atmosferom i uživaju svetije i slađe prijateljstvo od onog kojeg bi svijet ikada mogao ponuditi. (w1896 str.67)

21. Lipnja

„Naučite od mene jer sam krotka i ponizna srca.“ Mat. 11:29

ZAISTA u blagom i mirnom duhu tajna je počinka. Da bi bio blag trebaš njegovati milosti strpljenja; ljubaznu pokornost volji Božjoj; trajno pouzdanje u Njegovu ljubav i brigu i u mudrost Njegovog vodećeg savjeta i providonosnih utjecaja; i uporno nastaviti ovaj pravac kroz dobar i loš izvještaj, ili kroz povoljne i nepovoljne okolnosti. Neka ljubljena Božja djeca traže sve više i više oponašati Kristov blag i miran Duh, prihvaćajući Božje providnosti i slušajući Njegove odredbe i vodstvo kao što je On to činio, naoružani sa snagom kojom nas jedino on može opskrbiti, i hoće, one koji uzmu Njegov jaram na sebe, i uče od Njega. (w1896 str.79)

22. Lipnja

„Od upravitelja se traži da se tko nađe vjeran…Svatko prema svojoj sposobnosti.“ 1. Kor. 4:2; Mat. 25:15

„MINA“ budući ista svima, prikladno predstavlja taj blagoslov božanske milosti koji je zajednički svem Božjem narodu – Opravdanje. Ostali se darovi razlikuju po količini, prema našim prirodnim mogućnostima, i općenito su od Oca, – na primjer, Riječ i Duh. Premda je naše opravdanje bilo planirano od Oca, ono je u stvari dar od Isusa, zato što je on platio za njega sa svojom vlastitom dragocjenom krvlju. Jedna mina svakome stavlja sve na istu razinu kao prihvatljive sluge i dopušta svakome da pokaže svoju revnost svojim žrtvovanjem. Međutim „talenti“, budući podijeljeni svakomu prema njegovoj sposobnosti, predstavljaju mogućnosti za Božju službu na tragu onih sposobnosti koje mi posjedujemo. To mogu biti talenti obrazovanja, ili novca, ili utjecaja, ili dobrog zdravlja, ili vremena, ili taktičnosti, ili genijalnosti, s mogućnostima za njihovo korištenje u Božjoj službi. (w1907 str.63)

23. Lipnja

„A na dobru zemlju posijan, to je onaj koji Riječ sluša i razumije, koji onda rod donosi i daje: netko stostruko, netko šezdesetostruko, netko tridesetostruko.“ Mat. 13:23

RAZLIČITE mjere ploda – trideset, šezdeset i stostruko, ili deset mina i pet, označavaju razlike u preprekama koje treba savladati, itd. a ne nevjernost u korištenju sredstava milosti. Neki mogu raditi dugo i marljivo za vrlo male rezultate, dok isti napor kod drugih koji su malo više odlučniji i veće postojanosti može ostvariti velike stvari. Neki sa poskliznućima i povremenim padovima, od kojih se potom oporave, gube vrijeme i prilike koji se nikada neće vratiti, premda im je oprošteno i velikodušno su vraćeni u božansku milost i zatim trče sa marljivošću i strpljenjem do kraja. (w1896 str.99)

24. Lipnja

„A ako smo djeca, onda smo i nasljednici – nasljednici Božji, a sunasljednici Kristovi, ako trpimo zajedno s njim da bi smo zajedno s njim bili i proslavljeni.“ Rim. 8:17

PROČITATI Očeve planove za nas, u svijetlu primjera koji je u skladu s njegovom voljom, primjera Njegovog postupanja s našim Učiteljem možemo od jednom riješiti stvar da Njegova volja nije čuvati nas od svakog bola i kušnje i patnji, i da nas slavodobitno na cvjetnim lijehama udobnosti odnese u slavu. Zaista naš pravac mora biti sasvim suprotan želimo li slijediti stopama  Onoga kojeg je Bog postavio, ne samo kao pomirbenu žrtvu za grijehe cijelog svijeta, nego i kao uzor crkvi također, koja je njegovo tijelo. I tako još više poučeni o Božjem planu odmah će nas naučiti da ne smijemo očekivati i da ne bismo trebali tražiti slobodu od boli i nevolje, koje je Njegova mudrost odredila da budu staza k slavi. (w1896 str.151)

25. Lipnja

„U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju.“ Kol. 4:2

SVAKA kušnja vjere i strpljenja prilika je za moliti se za obećanu pomoć. Svaki neuspjeh u osvajanju pobjede prilika je moliti se za oproštenje, i isto tako za božanski blagoslov, da se pouka naše vlastite slabosti duboko utisne u nas, kako bi smo ju u sljedećoj sličnoj kušnji mogli odmah primijeniti i oslanjati  se na obećanu „milost za pomoć.“ Svaka pobjeda nad samim sobom prilika je za molitvu kako se ne bi smo uznijeli i napuhali, nego ostali poniznima i budnima za sljedeći protivnikov napad. Svaka služba za Istinu postaje prilikom za molitvu zahvale za prednost služenja Velikom Kralju, i što smo možda pretrpjeli nešto za Njegovu stvar; i razlog za molbu za daljnjim prilikama za službu i za milost kako bi smo ih mudro koristili. (w1896 str.163)

26. Lipnja

„Stoga, braćo sveta, dionici nebeskoga poziva, promotrite Apostola i Velesvećenika našega ispovijedanja, Krista Isusa.“ Hebr. 3:1

BOŽJA JE VOLJA da svaki pripadnik „tijela Kristovog“ bude dirnut sa osjećajima slabosti ljudi u svijetu, da bi, kad budu bili uzvišeni u Kraljevstvo, mogli biti vrlo nježni, suosjećajni i velikodušni, kada će kao Kraljevsko svećenstvo suditi svijetu. Naš Gospodin i  Učitelj, koji nije posjedovao niti jednu nesavršenost pale rase, nego je bio svet, nedužan i odvojen od grešnika, trebao je uzeti na sebe bolesti i slabosti ljudi kako bi mogao biti  dirnut sa osjećajima naših slabosti i biti vjeran Velesvećenik. Bilo bi potpuno nelogično pretpostaviti da pouke nužne za pripremu Velesvećenika za njegov položaj i službu nisu nužne za podsvećenike koji su pozvani da trpe s Njim i da vladaju s Njim. (w1896 str.208)

27. Lipnja

„A Bog je onaj koji jamči  da i mi zajedno s vama pripadamo Kristu i koji nas je pomazao. On je i stavio svoj pečat na nas.“ 2. Kor. 1:21,22

PEČAT ili biljeg Novog Stvorenja posjed je Duha Kristovog. Očitovanja tog Svetog Duha su trostruka. (1) Najviša ljubav prema Bogu i radosna lojalnost Njegovoj stvari čak pod cijenu patnje. (2) Ljubav prema braći – nesebična, plemenita, čista, – želja za njihovom dobrobiti, koja je uvijek budna učiniti im dobro. (3) Suosjećajna, ljubav, prema svijetu koja potiče na dobra djela, kako se ukaže prilika za tim, i željeti i truditi se uvijek živjeti u miru sa svim ljudima. (w1896 str.212)

28. Lipnja

„Ne budi mudar u vlastitim očima: boj se GOSPODINA i odstupaj od zla.“ Izreke 3:7

NIŠTA nije toliko opasno za dijete Božje od umišljenosti: ona blokira put pravom napretku i obnovi srca, i sprečava pravu korisnost drugima, i posebno korisnost u Božjoj službi; jer Njegova Riječ objavljuje, „jer Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.“ Umjesto samopouzdanja, Mudrost nas upućuje da se ne pouzdajemo u sebe, imajući na umu naše slabosti i nesavršenosti, i samim time veće poštovanje prema Bogu i oslanjanje na Njega, što će nas više od bilo čega drugoga ojačati i omogućiti nam da odstupimo od zla našeg palog stanja. (w1896 str.263)

29. Lipnja

„Blaženi koji su čista srca, jer oni će Boga gledati.“ Mat. 5:8

MISAO „čista srca“ nije savršenstvo vladanja, niti riječi, niti misli, nego savršenstvo namjere u svezi sa svim tim. Naša želja i trud moraju biti prema savršenstvu – u mislima, riječima i djelima. Standard koji je stavljen pred nas, kojemu naša srca, i volja, moraju dati pristanak, je božanski standard, „Vi dakle budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima.“ (Mat.5:48) Bog nije postavio niži standard od ovog, apsolutnog savršentva, međutim osigurao je za nas milost, milosrđe i mir kroz Krista, ako ćemo ga slijediti, – ta ćistoća srca bila je jedan od bitnih koraka na uskom putu. (w1900 str.71)

30. Lipnja

„A u vrijeme žetve reći ću žeteocima: …a pšenicu skupite u žitnicu moju.“ Mat. 13:30

MALO  je vremena preostalo; žetva je velika; radnika je malo; naše je vrijeme posvećeno; moramo raditi dok je još dan, znajući da će doći noć kada nitko neće moći raditi. Mi smo posvetili svoje živote sve do smrti; veliki Gospodar žetve dao nam je zadatak tražiti pravu „pšenicu“ i skupiti je u žitnicu. Imamo li onda vremena za bezvrijedne ili svjetovne stvari ili mnoge druge svjetovne sadržaje? Umjesto toga trebali bi smo pridavati vrlo malo pozornosti tim stvarima, i snažno se naprezati, od srca sudjelujući u djelu koje nam je dano, kako bi smo imali priznanje našeg Gospodara, Njegovo, „Dobro, slugo valjani i vjerni.“ (w1900 str.234)

Leave a Reply