07 – Srpanj

01. Srpnja

„Kao djeca svjetla hodite…ispitujući što je ugodno Gospodinu.“ Efež. 5:8,10

AKO smo bili posvećeni Bogu Istinom – ako je naša volja bila mrtva, i Gospodinova volja bila u potpunosti prihvaćena kao naša, u mislima, riječima i djelima, mi smo postigli Božju volju i osvojit ćemo nagradu kao „pobjednici“ – premda nam prilike nisu baš bile naklonjene, i nismo nikada propovijedali, nikada nahranili gladne i nikada trpili kao mučenici zbog Istine. Neka bi smo svi dobro zapazili ovu stvar, – „Jer ovo je volja Božja (što se tiče tebe) – vaše posvećenje.“ Neka ništa ne bi zamračilo niti pomutilo ovu istinu; – niti druge neistine niti pogreške. Neka ona dominira našim životnim pravcem, i tada, ako je Božja volja zaista naša volja, mi imamo jasno označenu stazu pred sobom, što je vrlo važno. (w1899 str.4)

02. Srpnja

„Vrijeđani blagoslivljamo, progonjeni podnosimo.“ 1. Kor. 4:12

AKO si vjeran učenik (u Kristovoj školi) vrlo ćeš brzo uvidjeti da je savršeni zakon slobode, zakon Kristov, onaj koji proniče u same misli i namjere srca, i premda moraš mrziti grijeh, ne možeš mrziti bilo kojeg grešnika i imati ljubav Božju usavršenu u svom srcu…Čak ako se pojavi gorak osjećaj protiv naših klevetnika i ustane zloba, moramo se boriti protiv toga, i toliko potpuna mora biti naša pobjeda nad tim tako da svaki djelić našeg bića bude u slatkom skladu sa uputama našeg Velikog Učitelja, „Ljubite svoje neprijatelje,  činite dobro onima koji vas mrze, blagoslivljajte one koji vas proklinju i molite se za one koji vas zlostavljaju.“ (w1899 str.5)

03. Srpnja

„Postavih GOSPODINA  svagda preda se: budući da mi je on zdesna, neću posrnuti.“ Ps.16:8

ONAJ koji je potpuno pokopao svoju volju u volju Gospodnju neće biti razočaran; nego u svakoj sferi svog života on vidi vjerom božansko vodstvo i nadgledanje, i čuje Riječ Gospodnju na svim životnim područjima kako mu zasigurava, „Znamo pak da onima koji ljube Boga sve proizlazi na dobrom onima koji su po njegovoj odluci pozvani.“ To je jedan od dokaza dosezanja promoviranog stanja srca, kad smo u stanju suprotstaviti se velikom Protivniku i svijetu i našem vlastitom tijelu strpljivo, bez mrmljanja, bez prigovaranja, „s radošću“- kao dio stegovnog iskustva koje smo primili od našeg svemudrog i Gospodina punog ljubavi. (w1899 str.6)

04. Srpnja

„Tko povjerova našoj poruci? I komu se otkri ruka Gospodnja? Iza. 53:1

POZIV Crkvi u ovo vrijeme je da pusti svoje svjetlo da svjetli i na taj način privuče progonstvo, i da ustraju pod tim progonstvom zbog pravednosti, i da budu ispravno izvježbani s njime u strpljenju, bratskoj ljubavi, sažaljenju i ljubavi – prema progoniteljima i prema svim ljudima…Neka stoga svi koji vide nagradu, i koji vide svjetlo Božje slave kako svijetli u licu Isusa Krista našeg Gospodina, budu vjerni Očevim uslovima, pozivu, službi. Neka bi svi takvi poklonili pažnju ovoj službi koju smo primili, i ne umarajmo se; ne budimo obeshrabreni bilo da će na  slušati bilo ne, bilo da će loše misliti ili govoriti o nama ili ne; imajmo na umu da ćemo naše izvješće na kraju suda donijeti samom Gospodinu, kada on bude pripravljao svoje dragulje. (w1899 str.10,11)

05. Srpnja

„Jer oružje našega ratovanja nije tjelesno , nego ima veliku snagu od Boga za rušenje onoga što je snažno utvrđeno. Jer rušimo kriva razmišljanja i svaku oholost…obuzdavamo svaku misao na poslušnost Kristu.“ 2. Kor. 10:4,5

NEKA bi smo imali na umu da je prvi uvjet prihvaćanja od Boga vjerna poslušnost  Njegovoj Riječi, dokaz ljubavi prema Njemu i vjere u Njega. Imajmo također na umu da je drugi uvjet kojeg on očekuje od nas  ljubav prema braći, spremnost da ako treba a trebat će, da trpimo i umremo u korist onih koji su zaista istinski posvećena djeca Božja, koja nastoje hoditi Njegovim putevima. (w1899 str.11)

06. Srpnja

„Koji se čovjek boji Gospodina? On će mu pokazati koji put da izabere.“ Ps. 25:12

NIJE na nama da nadziremo kušnje i poteškoće koje nas mogu snaći. Na nama je da napravimo bezrezervnu posvetu sebe Gospodinu i tada ostavimo Njemu da odluči koliko će biti velike naše kušnje i napadi – koliko velike naše žrtve u slijeđenju Njegovog vodstva. Gospodin može smatrati da neki trebaju posebne kušnje više nego drugi, i te stvari koje bi nekima mogle izgledati kao velike kušnje i podrazumijevati velike žrtve, drugima, zbog veće ljubavi prema Gospodinu i Njegovoj stvari, i većoj revnosti za službu , ta bi žrtva mogla biti kao što se apostol izrazio svojim riječima, „trenutna i laka nevolja koja nam donosu sve veću i vječnu slavu.” (w1899 str.13)

07. Srpnja

„Evo Jaganjca Božjega! „Ivan 1:36

SVI bi Gospodinovi sluge trebali skretati pažnju na Gospodina a ne na sebe. Neka bi stoga svaki od nas upregnuo svoje snage da ukazujemo ljudima na Jaganjca Božjega, a ne da tražimo slavu sa zebe…Skromnost je biser, gdje god da ga se nađe, jedna od milosti Duha, koju bi svi od Gospodinovih posvećenih trebali nastojati u velikoj mjeri razviti i dobro ispolirati…I neka bi smo imali na umu da sljedeći Isusa, u najboljem smislu, znači hoditi Njegovim stazama, nastojati činiti što tješnje možemo ono što bi On činio danas, uzimajući pouke od onog što je On učinio i rekao osobno, i iz pouka koje nam je ostavio, kroz apostole,  što se tiče staze zajedništva u Njegovim patnjama, staze koja vodi u slavu i sunasljedstvo s Njim u Njegovom kraljevstvu. (w1899 str.14,15)

08. Srpnja

„Crkva Boga živoga, stup i uporište istine.“ 1. Tim. 3:15

GOSPODINOVA crkva, jedina na koju se ime ekklesija, tijelo ili crkva s pravom primjenjuje je toliko beznačajna, toliko nerazmetljiva, i relativno toliko siromašna s obzirom na svjetovno bogatstvo, da je i nepriznata i neprepoznatljiva sa svjetovnog stajališta. Ona niti je načinjena od čovjeka niti vladana od čovjeka; niti su njezini članovi zapisani na zemlji, nego na nebu. (Hebr. 12:23) Njezina glava i biskup je Gospodin, njen zakon je Njegova Riječ: ona ima samo jednog Gospodina, jednu Vjeru, jedno Krštenje; i ona je sagrađena na svjedočanstvima svetih apostola i proroka – sam Isus Krist je njen glavni ugaoni kamen. (w1899 str.37)

09. Srpnja

„I kad ovce svoje izvede, pred njima ide. I ovce ga slijede jer znaju glas njegov.“ Ivan 10:4

U GLASU Dobrog pastira stapaju se različiti zvukovi na način na koji se ne stapaju ni u jednom drugom glasu. Njegov glas zvuči s akordom pravde pomiješano s akordom ljubavi i kao cjelina intoniran s mudrošću i moći. Druge teorije, planovi i programi ljudi i demona nemaju takav sklad zvuka kao što ga ima poruka koju nam je poslao Veliki Pastir kroz Svog Sina. Štoviše, kada prava ovca čuje glas Dobrog Pastira, on zadovoljava njene žudnje kao što ništa drugo ne bi moglo. Oni više nisu u opasnosti da ih privuku drugi zvukovi, ili glasovi, teorije ili programi, nego će odgovoriti svima, „Isus zadovoljava; Isus je moj.“ (w1900 str.230)

10. Srpnja

„I svi su imali dobro svjedočanstvo o njemu i divili se milosnim riječima koje su izlazile iz usta njegovih.“ Luka 4:22

OVO bi trebalo biti istina u najvećoj mogućoj mjeri sa svim Gospodinovim sljedbenicima: njihov bi govor trebao biti s milošću, skroman, srca im se prelijevati sa ljubaznom samilošću za Istinu i za sve koji ju ljube i traže. Njihove bi riječi uvijek trebale biti unutar granica razuma i pravednosti, i strogo u skladu sa Riječju Gospodnjom. I njihove manire, način vladanja, kao živih poslanica, trebao bi biti u skladu s tim riječima tako da bi se čak i njihovi neprijatelji začudili, i znali da su oni bili s Isusom i učili od njega. (w1899 str.53)

11. Srpnja

„Tko god je rođen od Boga, ne griješi, nego se… čuva i Zli ga se ne dotiče.“ 1. Ivan. 5:18

TOLIKO dugo dok je srce (um, volja) sveto, u skladu s Bogom i pravednosti, – to jest, toliko dugo dok  sjeme našeg začeća, duh svetosti, ostaje u nama, – novi um ne može priznati grijeh, nego mora biti i bit će njegov protivnik. Mada su mnoge bitke koje su vođene bile sa udovima naše pale i slabe ljudske prirode, njenih prohtjeva i želja, mi smo ipak ,kao Nova stvorenja , odvojeni i različiti od tijela, i slabosti i nesavršenosti tijela nisu pripisane Novom Stvorenju u Kristu Isusu, nego se računaju pokrivenima, skrivenima pod zaslugama otkupiteljske žrtve našeg Gospodina. (w1899 str.58)

12. Srpnja

„Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.“ Ivan 8:36

PRAVI UČENICI koji obraćaju pažnju Riječi Velikog Učitelja, i nastavljaju u svemu učiti od njega, nisu samo oslobođeni od praznovjerja i neznanja, nego također i od službe grijehu; i umjesto toga primaju ispravno cijenjenje svojih vlastitih prirodnih slabosti i mana, i božanskog uma – Istine. Kao posljedica, njihova je sloboda ta koja ih blagoslivlja umjesto da im škodi; koja im donosi poniznost umjesto ponosa i bahatosti; ona koja im donosi strpljenje umjesto gnjeva; ona koja im donosi velikodušnost i dobročinstvo umjesto pakosti i sebičnosti; ona koja im donosi radost i mir umjesto nezadovoljstva i gorčine u duhu. Uistinu, sam Sin nas može uistinu osloboditi. (w1899 str.57)

13. Srpnja

„Nije ni čudo! Ta sam Sotona pretvara se u anđela svjetlosti. Nije to dakle ništa posebno ako se i služnici njegovi pretvaraju u služnike pravednosti.“ 2. Kor. 11:14,15

NETKO bi nas mogao upitati, kako Sotona može biti zainteresiran za vršenje dobrog djela? Mi odgovaramo, protivnik preuzima haljinu anđela svjetla i milosrđa, ne kako bi vodio k Svjetlu Svijeta – ne kako bi vodio ka Križu Kristovom – ne kako bi vodio k Bibliji – nego kako bi odvukao od svega toga, ka drugoj nadi spasenja, k drugom učitelju, da zavede, ako bi bilo moguće i same izabrane. I neka bi smo imali na umu da riječi našeg Gospodina podrazumijevaju da kada stvari dođu u to stanje, da Sotona bude istjerivao Sotonu i liječio bolesne, to će biti značajan dokaz da mu prijestolje konačno pada – da tako kažemo, to je posljednja ekstremnost protivnikovih napora da zavede. (w1899 str.62)

14. Srpnja

„Neka se sva zlobna gorčina i gnjev i srdžba i…pogrdan govor ukloni od vas zajedno sa svom zloćom.“ Efež. 4:31

SA SVOG višeg stajališta cijenjenja božanskog zakona, napredan Kršćanin vidi da je u Gospodinovim očima mržnja ubojstvo, kleveta atentat, i uništavanje dobrog imena našeg bližnjeg pljačka i grabež. I ako je bilo koja od tih stvari učinjena u crkvi, među onima koji se smatraju Božjim narodom, to je dvostruko zlo – atentat i pljačka brata…Jedini izuzetak tom pravilu, „Ne govorite zlo ni o kome,“ bi bio ukoliko bi smo znali o apsolutnoj potrebi da obznanimo zlo – kada bi govorenje o zlu bilo suprotno željama našeg srca, i kada bi smo to spominjali samo iz nužnosti – zbog ljubavi prema drugima koji bi mogli biti oštećeni ako nisu obaviješteni. (w1899 str.71)

15. Srpnja

„I kad bih razdao sav svoj imetak kako bih nahranio druge…a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo.“ 1. Kor. 13:3

U NAŠEM služenju drugima ne bi trebali zaboraviti da novac nije jedina stvar koju ljudi prijeko trebaju – nekima kojima nije potreban novac, potrebni su ljubav i suosjećanje. Naš je Gospodin bio jedan od tih: Njegovo srce, puno ljubavi našlo je relativno malo društva u više ili manje škrtim umovima čak najplemenitijih od pale rase predstavljenih među Njegovim apostolima. Čini se da je u Mariji našao dubinu ljubavi i odanosti koja mu je bila poput miomirisnog kada, osvježenja, osnaženja, i jakosti: i Marija je očito cijenila, više od drugih, duljine i širine Učiteljevog karaktera. Njoj nije samo bilo užitak sjediti pored njegovih nogu i učiti od Njega, nego je također uživala dati mu neko očitovanje njene odanosti, njene ljubavi. (w1899 str.77)

16. Srpnja

„Nego se ispunjavajte duhom.“ Efež. 5:18

MJERA našeg ispunjavanja će odgovarati mjeri našeg pražnjenja od duha samovolje, i punjenja sa duhom vjere i poslušnosti. I premda se poslušnost naprosto očituje u svakodnevnom životu, ipak poslušnost namjere, volje, srca je ono što Gospodin vrednuje kod Svog  posvećenog naroda. Stoga neki čija su srca skroz lojalna Gospodinu mogu mu biti ugodni, premda i ne najugodniji nekima od onih s kojima dolaze u kontakt, dok drugi, „visoko vrednovani pred ljudima“ zbog svoje izvanjske moralnosti, mogu biti „gnusoba“ u očima Boga, zbog hladnoće ili nepoštenja srca. Ipak, onaj koji ima novu nadu u njega, i novi duh, tražit će da se očisti, ne samo u svojim mislima, nego također i u svojim riječima i postupcima i svim svojim poduzimanjima, izvanjskim i nutarnjim. (w1899 str.92)

17.Srpnja

„Ti ćeš u savršenu miru održati onoga čiji se um oslanja na tebe, jer se u tebe pouzdaje.“ Iza. 26:3

OVO nije svjetski mir, niti mir iz ravnodušnosti, niti mir lijenih, niti mir iz ugađanja samom sebi, niti mir fatalizma; nego je to mir Kristov – „Moj mir.“ Gledajući unatrag mi možemo vidjeti da je Gospodar sačuvao Svoj mir s Bogom u svim uvjetima. To je mir koji se bezuvjetno pouzdaje u božansku mudrost, ljubav, pravdu i moć, mir koji ima na umu milostivo obećanje dano Gospodinovim vjernima – da ništa nipošto neće nauditi Njegovim vjernima, i da će sve stvari zajednički raditi za dobro onih koji ljube Boga. Ovaj mir s vjerom može prihvatiti što god božanska providnost dopusti, i može gledati kroz svoje suze s radosnim očekivanjem konačnih blagoslova koje je Gospodar obećao, a od kojih su sadašnji mir i radost samo predokus. (w1899 str.95)

18. Srpnja

„Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena,  jer će ljudi biti izdajnici, tvrdoglavi…ljubitelji užitaka mjesto ljubitelji Boga.“ 2. Tim. 3:1,4

PRAVI kršćanin nije „trvdoglav,“ baš naprotiv, njegovo ga posvećenje simbolično obezglavljuje. On je izgubio svoju glavu, odrekao se svoje vlastite volje  i  samouprave, i podložio se kao ud tijela Kristovog, apsolutnoj Isusovoj upravi, Glave…Pravi kršćanin stoga, u svakoj sferi života,  – u odnosu na njegove užitke isto tako kao i na njegove terete i iskušenja, – prilazi k svojoj Glavi za vodstvo, kao bi znao kako i  što da uradi i kaže – da, kako bi imao čak i same misli svog uma u potpunom skladu s voljom Božjom  u Kristu. (w1899 str.102)

19. Srpnja

„Čašu koju mi dade Otac, zar da je ne ispijem?“ Ivan 18:11

KAKO milost poniznosti sja u svim malim stvarima službe našeg dragog Otkupitelja; čak i u trenutku Njegove predaje Svojim neprijateljima on se nije hvalio da je to činio dragovoljno, niti je tražio slavu za sebe kao mučenik! On objavljuje jednostavnu istinu da je Otac bio taj koji je to zahtijevao od njega kao dokaz Njegove osobne lojalnosti Njemu. On priznaje Sebe kao Božjeg slugu, Sinom koji se naučio poslušnosti kroz ono što je pretrpio. Gospodinovi sljedbenici vjerojatno ne trebaju niti jednu drugu lekciju od ove o spremnosti da ispiju čašu koju im je Otac dao – priznanje da Otac vodi i upravlja svim stvarima zato što smo mi Njegovi, kao udovi tijela Pomazanika. (w1901 str.91)

20. Srpnja

„Ja sam istinski trs, a Otac moj je vinogradar…svaku mladicu koja plod donosi on čisti da donese više ploda.“ Ivan 15:1,2

KAO što najbolje mladice na trsu, koje daju dokaz plodonosnosti, zahtijevaju čišćenje, tako i najpošteniji i iskreni među Gospodinovim narodom trebaju Njegovu stegu i milosrdnu brigu – drugačije bi mogli brzo otići u granje, i ne donijeti mnogo ploda…Pravo dijete Božje čija je volja bila u potpunosti uronjena u volju Gospodinovu niti je povrijeđeno niti obeshrabreno s tim čišćenjima. Ono je na koncu naučilo nešto o svojoj vlastitoj nemudrosti, i  ima pouzdanje  u mudrost velikog Vinogradara. Prema tome kada božanska providnost spriječi njegove napore u nekim pravcima on uzima to osujećivanje svojih planova radosno, siguran da su Gospodinova volja i njegov put najbolji, i da im je namjera raditi na koncu za naš blagoslov. (w1899 str.109)

21.Srpnja

„Ja sam se zbog toga rodio i zbog toga došao na svijet da svjedočim za istinu.“ Ivan 18:37

VJERNOST našeg Gospodina prema Istini mu je donijela protivljenje onih koji su bili oslijepljeni od Protivnika. Njegovo svjedočenje za Istinu koštalo ga je Njegovog života, i davanje njegovog života u obrani Istine  sačinjavalo je otkupnu cijenu. Slično tome svi Gospodinovi sljedbenici trebaju svjedočiti za Istinu – istinu u pogledu Božje osobnosti i plana…Takvo svjedočenje za Istinu koštat će sve prave Isusove sljedbenike njihovih života u predstavljanju sebe kao živih žrtvi, svetih i prihvatljivih Bogu kroz Krista Isusa. Neka svatko tko se nada biti sunasljednikom sa Knezom života  u Kraljevstvu svjedoči za Istinu  – dobro svjedočanstvo što se tiče Kraljevstva, njegovog temelja i na koncu njegove nadgradnje u slavi. (w1899 str.123)

22.Srpnja

“GOSPODIN je blizu onima koji su srca slomljena, i spašava one koji su skrušena duha. Mnoge nevolje ima pravednik, ali GOSPODIN ga iz svih izbavlja“  Ps. 34:18,19

„Jer pravednik padne sedam puta – i ustane“ Izreke 24:16

AKO  u bilo kojem trenutku utvrdimo da smo poduzeli pogrešan pravac koji je nepovrativ, možemo očekivati da će nam to donijeti razočarenja kao što je Gospodin prorekao: međutim On može jednako tako dopustiti da nam donese i neke blagoslove po pitanju skrušenosti srca, i poniznosti prema Gospodinu, i veće revnosti, pažnje i vjernosti u budućnosti. Tako i neke od životnih pogreški mogu postati stepenice ka uzvišenijim nivoima milosti i istine. (w1903 str.217)

23.Srpnja

„Ako li se tko za svoje…ne stara, zanijekao je vjeru i gori je  od nevjernika.“ 1. Tim. 5:8

„VJERA“ uključuje misli o ljubavi, suosjećanju, zanimanju i brizi za druge, posebno one iz kućanstva vjere…Kako nam samo daje uvid u suosjećajnu prirodu našeg Gospodina, nalazimo ga kako razmišlja o interesima drugih u trenutku kad je sam svladan nevoljom. Njegova ga vlastita agonija nije spriječila da razmišlja o svojoj majci, i da se pobrine za njezinu ugodu…Zapažamo izbor Ivana: bilo je to nedvojbeno zbog, prije svega, njegovog ljubaznog, nježnog stava; kao drugo njegove revnosti za Gospodina i Istinu; i treće njegove hrabrosti jer je nastojao biti što bliže svom umirućem Učitelju u Njegovim završnim satima, izlažući pritom svoj život riziku. Zapazimo te karakteristike, kao one koje Gospodin odobrava, kako bi smo ih mogli  i sami razvijati i tada će nam od istog tog Učitelja biti dane posebne prilike za službu. (w1899 str.127)

24.Srpnja

„Mnogo može djelotvorna molitva pravednika.“ Jak. 5:16

KOMUNICIRANJE s Gospodinom u molitvi donosi povećano pouzdanje u Njegovo nadgledanje naših poslova; povećanu vjeru u sva veličanstvena i najdragocjenija obećanja Njegove Riječi; povećano shvaćanje Njegovog vodstva, prošlog i sadašnjeg; povećanu ljubav za svu braću u Kristu, i povećanu skrb za njihovu dobrobit i duhovni napredak. Molitva je prema tome blisko i aktivno povezana sa napretkom u duhovnim stvarima, napretkom u plodovima Duha, prema Bogu, braći, i svim ljudima. (w1900 str.268)

25. Srpnja

„Jedan je zakonodavac, onaj koji može spasiti i pogubiti. Tko si ti da sudiš drugoga?” (Jak. 4:12)

ONO što je u skladu sa ovom misli je ono što apostol Pavao objavljuje na drugom mjestu, naime da niti svijet niti braća nisu u stanju suditi ga – nego da jedino Gospodin koji može čitati srca i znati sva stanja i slabosti protiv kojih se treba boriti, može ispravno suditi. On čak objavljuje, „Ni ja ne donosim sud o samome sebi.“ (1.Kor. 4:3) Izvrstan je plan ne osuđivati druge koji tvrde da savjesno hode kao djeca Gospodinova, niti čak osuđivati sebe pod sličnim okolnostima. Jedostavno bi se trebali truditi iz dana u dan, činiti najbolje što možemo da razvijamo nebeske milosti i da služimo našem Gospodaru, prepuštajući Gospodinu sve rezultate. (w1899 str.139)

26.Srpnja

„Onomu koji pobjeđuje…dat ću kamen bijeli, a  na kamenu napisano novo ime što ga ne sazna nitko osim onoga koji ga prima.“ Otkr. 2:17

POBJEDNICI se moraju dokazati takvima da su spremni žrtvovati svaku drugu stvar za Gospodina; takvima da su spremni žrtvovati ljubav i zajedništvo i priznanje od svakog drugog bića  ako je to neophodno, da bi zadržali Gospodinovu ljubav i naklonost. Mi vjerujemo da se taj test svakim danom sve više približava Gospodinovom posvećenom narodu, i priliči svakomu od nas imati na umu da je to jedan od elemenata našeg suđenja, i da mislimo u skladu  tim na nebeske stvari, i da suzbijemo ili usmrtimo sve takve sklonosti prema zemaljskim bićima i stvarima i stvarima zbog kojih bi te sklonosti mogle prouzrokovati podvojenost naše sklonosti prema Gospodinu, službi, itd. (w1899 str.140)

27.Srpnja

„Nećemo naći nikakva povoda protiv tog Danijela, osim da nađemo nešto protiv njega u zakonu Boga njegova.“ Dan. 6:5

SVI nisu vodećeg duha, kao što je bio Danijel, niti su im dane vizije, otkrivenja i tumačenja kao njemu; međutim svi bi trebali imati isti duh odanosti načelima pravednosti , koja odanost će božanskom providnošću biti stavljana na ispit, korak po korak, na uskom putu, dok nastojimo hoditi stopama Onoga koji nam je ostavio primjer – našeg Danijela, našeg Vođe, našeg Gospodina Isusa. Neka odstupi od nepravde svaki koji imenuje ime Kristovo; neka svi takvi budu vjerni: „Usudi se biti Danijel” (w1899 str.167)

28.Srpnja

„Ali ako i trpite zbog pravednosti, blaženi ste!“ 1. Pet. 3:14

JEDINO kada nas se mrzi zbog naše lojalnosti Istini (direktno ili indirektno) možemo biti zadovoljni u tome, ili smatrati da trpimo zbog pravednosti. Kao što apostol navodi, neki trpe kao zločinci ili kao zabadala, ili zbog neljubaznosti, surovosti ili zbog nedostatka mudrosti u umjerenosti, koje Gospodnja riječ savjetuje . Naša dužnost nije samo proučavati Gospodnju volju nego i također dobro analizirati okolnosti i uvijete koji nas okružuju, i nastojati usvojiti takav umjeren pravac u životu koji bi prije svega trebao imati božansko priznanje, i kao drugo, izazivati što je moguće manje problema, neugodnosti i  nezadovoljstva drugima, i tada se s puno pouzdanja osloniti na mudrost i providnosti Gospodnjeg nadgledanja. (w1899 str.166,167)

29. Srpnja

„Bog naš kojemu služimo može nas izbaviti.“ Dan. 3:17

GOSPODNJE se providnosti razlikuju, i nije na Njegovom narodu da da odlučuje kada će doći izvanredna izbavljenja, i kada će biti naizgled u potpunosti ostavljeni na milost i nemilost svojim neprijateljima bez ikakvog očitovanja božanske naklonosti u njihovu korist… Ponekada Gospodnji narod koji je vezan, ograničena mu sloboda da objavljuje Istinu, nalazi , baš kao i trojica Hebreja, da vatra koja spaljuje konopce i oslobađa ih, da im zaista daje veće mogućnosti da svjedoče o slavi Božjoj nego bi to mogli na bilo koji drugi način.Prema tome nije na nama da unaprijed odlučujemo koja će biti božanska providnost u odnosu na nas; na nama je da zapazimo ispravnu poantu i dužnost i da ih slijedimo bez obzira na posljedice, pouzdajući se bezuvjetno u Gospodina. (w1899 str.171)

30. Srpnja

„Pohvatajte nam lisice, male lisice što uništavaju vinograde.“ Pjesma 2:15

MNOGI se ponašaju bezbrižno s obzirom na male povrede njihovog zavjeta posvete, – „Kakve koristi od takve strepnje i tako drugačijeg života od svijeta općenito?“ Aaaa, postoji itekako velika korist od njih, jer pobjede u malim stvarima pripremaju nas za veće stvari i čine ih mogućima: i suprotno od toga predavanje volji tijela u malim stvarima znače siguran poraz u tom ratu općenito. Mi koje se smatra „Novim stvorenjima“ u Kristu, znamo da ćemo biti iskušani (ako to iskušavanje već nije i počelo), i trebali bi smo  razumjeti da samo ukoliko prakticiramo samosvladavanje u malim stvarima života, i usmrćujemo prirodne želje našeg tijela u pogledu hrane, odijevanja, ponašanja, itd., postat ćemo duhovno jakima i biti u stanju „ pobjediti.“ (w1899 str.172)

31. Srpnja

„Svačije će se djelo pokazati u dan ispitivanja, jer će biti otkriveno vatrom i vatra će pokazati kakvo je čije djelo.“ 1. Kor. 3:13

APOSTOL govoreći o ovom vremenu vatrenih kušnji, i, uspoređujući vjeru i djela revnog Kršćanina sa kućom izgrađenom od zlata, srebra, i dragocjenog kamenja, objavljuje da će vatra ovog dana, na kraju ovog doba, ispitati kakve je vrste svačije djelo, i progutat će sve osim iskrene vjere i karakterne strukture. Međutim trebamo imati na umu da takvi lojalni karakteri ne rastu odjednom, za nekoliko sati ili dana – poput gljiva- nego je to postupni razvoj finog i jakog zrna poput masline. (w1899 str.171)

Leave a Reply