08 – Kolovoz

01. Kolovoza

„Smrt i život u vlasti su jezika“ Izreke 18:21

UTJECAJ jezika daleko nadmašuje utjecaj svih naših drugih udova zajedno: i upravljati s njime, stoga U Gospodinovoj službi najvažnije je djelo Gospodinovog naroda glede njihovih smrtnih tijela i službe koju vrše Gospodinu. Nekoliko riječi ljubavi, dobrote, uslužnosti, – koliko su samo često promjenile cjelokupni pravac ljudskih života!- da koliko su mnogo imali veze s oblikovanjem sudbine nekih nacija! I koliko su često zle riječi, neljubazne riječi, klevetničke riječi, učinile groznu nepravdu, ubile nečiji ugled, itd.! Ili kao što apostol objavljuje „uništava čovjeku cijeli život,“ – budi strasti, svađe, neprijateljstva, otpočetka možda bez razmišljanja. Nikakvo čudo da on objavljuje da takvi jezici „spaljuju poput gehene ognjene,“ – Druge smrti. (w1899 str.75)

02.Kolovoza

„Dođite, klanjajmo se  i poklonimo ; kleknimo pred GOSPODINA, tvorca našega!“ Ps. 95:6

NAŠA je prosudba da je nemoguće za bilo kojeg kršćanina da održi ispravan dosljedan hod u životu, i da izgradi takav karakter i strukturu vjere da se sastoji kako je to apostol predstavio  od „zlata, srebra i dragog kamena,“ bez molitve; i više od toga, bez redovite molitve – skloni smo reći ,bez klečanja u molitvi: i mi vjerujemo da iskustva i svjedočanstva iskrenih i najboljih između Gospodinovog naroda koji su ikada živjeli to potvrđuju. (w1899 str.184)

03. Kolovoza

„Odvojite se od drugih naroda.“ Ezra 10:11

NETKO je dobro rekao: – „Kršćanin u svijetu je poput broda u oceanu. Brod je siguran na oceanu sve dok ocean nije u brodu.“ Jedna od velikih poteškoća s Kršćanstvom danas je ta da je priznalo tuđince, „druge narode,“ i prihvatilo ih kao Kršćane. To čini štetu, ne samo Kršćanima, snižavajući njihove standarde ( jer prosjek se smatra standardom), nego i „tuđincima“, čineći da mnogi od njih vjeruju da su potpuno sigurni i da ne trebaju obraćenje, zato jer su izvana respektabilni, i možda su prosječni posjetioci javnog obožavanja. (w1899 str.203)

04. Kolovoza

„A Gospodnji sluga ne smije da se svađa, nego treba da bude blag prema svima, sposoban da poučava one koji su buntovni.“ 2. Tim. 2:24,25

NEKI od Gospodinovog dragog naroda uvelike su oštetili svoj utjecaj u Istini isticanjem prevelikog stupnja samopouzdanja, samouvjerenosti, u govorenju o božanskom planu drugima – posebno učenima. Krotkost je dragulj gdje god ga pronašli,i posebno je poželjan kao dodatak ili povez za Istinu. Neka istina bude ispucana u svoj snazi koju može nositi, ali uvijek s krotkošću i poniznošću; i sugeriranje Istine s pitanjem često je najdjelotvornije. (w1900 str.14)

05. Kolovoza

„A znamo da sve zajedno na dobro ide onima koji vole Boga, onima koji su pozvani po njegovoj namjeri.“ Rim.8:28

IMAJUĆI ovo na umu, sav bi Gospodinov narod trebao biti zadovoljan s djelom kojeg im je utrla Providnost – ne nemarni, nego zadovoljni, nakon što su učinili sve što su mogli, – ne nemirni, zlovoljni, nezadovoljni, koji prigovaraju Bogu i Njegovoj providnosti. Može biti da nas Gospod usklađuje i priprema ponaosob za neku posebnu službu, i da dozvoljava sama iskustva s kojima će nas pripremiti za tu službu…Trebali bi smo također imati na umu da mi nismo u stanju prosuđivati naše vlastite nesavršenosti, pa stoga nismo u stanju prosuđivati koja bi nam iskustva najviše koristila. (w1900 str.22)

06. Kolovoza

„Suprotstavite se Đavlu, i pobjeći će od vas.“ Jak.4:7

AKO smo pozitivni u našem odbacivanju iskušenja to povećava snagu naše osobnosti, ne samo za taj trenutak nego također i za sljedeća iskušenja; i do određene mjere razoružava našeg protivnika, koji zapažajući našu pozitivnost, dobro zna da je beskorisno raspravljati stvar sa osobama jakih uvjerenja i pozitivnih osobnosti; dok ako je pitanje bilo previđeno, posljedica bi zasigurno mogla biti porast daljnjih razloga i argumenata s Protivnikove strane, i opasnost da mi s naše strane budemo nadmašeni u argumentima, jer kao što apostol objavljuje, Đavo je lukav protivnik, „jer nam njegove namjere nisu nepoznate.“ Brza i pozitivna poslušnost Riječi i Duhu jedini su siguran pravac za bilo koga od „braće.“ (w1900 str.30)

07. Kolovoza

„I kad se netko takmiči u igrama, ne dobija vijenac ako se nije takmičio po pravilima.“ 2. Tim.2:5

ISUS je razmatrao Božja vremena i razdoblja i metode. On nikada nije nesmotreno izlagao svoj život riziku sve dok nije iz proroka shvatio da je došao čas da bude predan u ruke svojih neprijatelja. Nije se dugo molio na uglovima ulica kako bi ga ljudi čuli niti poticao mnoštva sa bučnim huškanjem; kao što je prorok naveo, On nije podizao svog glasa niti je vikao na ulicama. (Iza.42:2) On izabire Božje metode, koje su racionalne i mudre i koje su djelotvorne u izabiranju između ljudi klase za koju On želi da budu nasljednici obećanog Kraljevstva. Neka oni koji će trčati tako da dobiju nagradu, obilježe ove stope Učitelja,i budu sve više i više ispunjeni s Njegovim duhom. (w1902 str.265)

08. Kolovoza

„U koju god kuću uđete, prvo recite: Mir ovoj kući! I ako tamo bude prijatelj mira, vaš će mir ostati na njemu. A ako ne bude, vratiće s k vama.“ Mat. 10:5,6

SVAKI bi radnik u današnjoj žetvi trebao dobro zapaziti Gospodinovu uputu u ovim recima. Gdje god da Gospodinovi predstavnici idu s njima bi trebao ići mir, a ne svađa, zbunjenost, nemir, prepiranje. Istina je, Istina je ta koja se treba pokazati mačem koji će izazvati protivljen je, ipak Istina je ta koja treba prouzrokovati protivljenje i podjelu a ne bilo kakva grubost ili neljubaznost riječi ili djela od strane Gospodinovih predstavnika. Ima dosta stvari koje dodatno otežavaju stanje čovječanstva u ovim našim stresnim danima, i svi koji primaju Istinu trebaju također primiti i njen duh „ govoreći mir kroz Isusa Krista.“ (w1904 str.108)

09. Kolovoza

„Ako je dakle, svjetlost koja je u tebi, tama, kolika će to biti tama.“ Mat. 6:23

„ŽETVA“ je vrijeme za vijanje „žita“ – prosijavanje, vrijeme odvajanja, i na svakome je od nas da dokažemo naše karaktere: „nakon što učinite sve što je potrebno,“ Ispiti ove „žetve“ moraju biti poput onih Židovske ili predodžbene „žetve.“ Jedan od njih je križ, drugi je Kristova prisutnost, drugi je poniznost i drugi je ljubav. Židovi su bili prekoreni zato što „nisu prepoznali da je došlo vrijeme da se ispita kakva su im djela.“ Stvar je dvostruko uznemiravajuća za one koji su jednom vidjeli svjetlo Sadašnje Istine, i nakon toga otišli u „vanjsku tamu.“ To podrazumijeva nevjernost. (w1904 str.297)

10. Kolovoza

Ako, dakle, imate kakvog ohrabrenja (utjehe) u Kristu, ako imate kakve utjehe podstaknute ljubavlju, ako imate kakvog jedinstva u duhu, ako imate kakve ljubavi i samilosti, upotpunite moju radost ovim: budite slozni u razmisljanju, i imajte istu ljubav, budite jednodusni, jednako razmisljajte.” Filip. 2:1,2

KAKVI li su to podsticaji na jedinstvo, mir, bratsku ljubav! Kako li nam samo predlazu strpljivost, dugotrpljivost, blagost, usluznost, i utjehu jednih prema drugima u crkvi; kako bi tako Gospodinov duh mogao obilovati u svima, kako bi svako mogao napraviti najveci moguci napredak na pravom putu. Draga braco i sestre neka bi smo sve vise i vise bili dostojni Barnabinog imena – Utjesitelja Brace. Neka bi Sveti Duh sve vise izobilovao u nama jer to je ugodno Gospodinu; kako bi time svi mogli biti sinovi i kceri utjehe Sionu, predstavnici naseg Oca, kanali Svetog Duha, isto tako kao i Istine. (w1904 str.296)

11.Kolovoza

„Budi vjeran do smrti i dat ću ti vijenac života.“ Otkr. 2:10

MI očekujemo drugi napad na pravu crkvu (ne na Nominalni sistem) i to može značiti, kao i u slučaju Ivana Krstitelja, drugu i naizgled potpunu pobjedu Babilonske žene i njenog ljubavnika , svijeta, nad vjernim pripadnicima tijela Kristovog dok su još na zemlji. Ne bi trebali biti iznenađeni ako stvari budu tako rezultirale; međutim to kao i druge stvari moraju raditi zajedno za dobro onih koji ljube Gospoda. Mi svi moramo umrijeti kako bi smo osvojili našu nebesku nagradu s one strane zavjese. Klasa Ilije s ove strane zavjese , mora nestati i nestat će, međutim naizgledan poraz samo ubrzava Kraljevske slave. (w1905 str.380)

 12. Kolovoza

” I od tajnih pogrešaka ti me očisti. Čuvaj slugu svojega i od grijeha uobraženosti; ne dopusti da oni nada mnom vladaju:…Neka riječi usta mojih, i razmišljanje srca mojega, budu ugodne pred tobom, GOSPODINE, snago moja i otkupitelju moj.“ Ps. 19:12-14

ČINI se da bi svaki inteligentni kršćanin trebao moliti ovu nadahnutu molitvu, za čišćenje od skrivenih prijestupa, da bi se na taj način suzdržao od oholih grijeha; i tako moleći se od srca on bi se trebao čuvati od tih malih početaka grijeha i čuvati svoje srce u očišćenom i čistom stanju, odlazeći stalno k  izvoru milosti za pomoć u svako vrijeme potrebe. Onaj koji nastoji živjeti životom svetosti i bliskosti s Gospodinom tako što se samo čuva od izvanjskih ili oholih grijeha, i tko zanemaruje početke grijeha u skrivenim dijelovima svog uma, pokušava raditi ispravnu stvar na lud i nerazuman način. (w1898 str. 22)

13. Kolovoza 

“Poslanici smo u ime Krista.” 2. Kor. 5:20

Ako se kao kršćani trudimo zadržati tu misao uvijek istaknutom u našim mislima, kakvo dostojanstvo će to dodati našem karakteru. Kakva preobražavajuća snaga će to biti! Kakva pomoć našoj novoj prirodi u njenoj borbi sa niskim i zemaljskim tendencijama stare prirode koje smo se odrekli i koja se sada računa kao mrtva. „Naše je građanstvo na nebesima…“ kaže apostol. Dok još živimo u svijetu mi nismo dio njega nego smo prenijeli našu vjernost i građanstvo u nebesko kraljevstvo. I sada kao poslanici našeg kraljevstva dok još živimo u svijetu među strancima i neznancima mi bi kao takvi trebali osjetiti i dostojanstvo i čast našeg položaja ali i težinu odgovornosti i uvijek imati na umu riječi apostola: Što god činite u riječi i u djelu sve činite u ime Gospodina Isusa. (w1904 str.72)

14. Kolovoza

“Učenik mora biti zadovoljan ako mu je kao učitelju, i sluga ako mu je kao gospodaru. Kad su domaćina grdili kao Beelzebuba, koliko će više grditi njegove domaće.”  Mat. 10:25

KOLIKO god to htjeli ublažiti, Istina je mač koji prodire u svim pravcima i koji kao što je naš Gospodin prorekao često razdvaja roditelje od djece i djecu od roditelja, zato što tama mrzi svijetlost i protivi joj se na svaki mogući način… S obzirom na Gospodinova učenja o ovoj temi i koliko god da mudra bila objašnjenja o tome a ipak u konačnici krivo shvaćena , dužnost je svakoga tko vjerno služi Istini da koliko god to do njega stoji, bude oprezan kako ga se ne bi shvatilo pogrešno; –  naime neka svi jasno shvate da mi niti odobravamo a niti sudjelujemo u bilo kakvom obliku anarhije, već naprotiv zastupamo pravednost i najuzvišeniji zakon, Božanski zakon. (w1903 str.13)

15. Kolovoza

“Potičemo vas braćo… budite strpljivi sa svima!“ 1. Sol. 5:14

OVO se izgleda odnosi na one među Gospodinovim narodom koji su bolje uravnoteženi, koji bi sa suosjećanjem i dugotrpljivošću trebali gledati ne samo na one koji su slabi ili im nedostaje hrabrosti nego prema svima uključujući i one koji imaju previše hrabrosti i koji su samouvjereni… Rast u spoznaji pomaže nam rasti i u ovoj milosti strpljenja, jer što više cijenimo strpljenje našeg nebeskog Oca s nama to nam pomaže da isti princip mi primjenjujemo prema drugima…Misao da je naš nebeski Otac bilo kome ukazao milost i pozvao ga trebala bi nas učiniti još opreznijima kada se radi o našoj suradnji sa Gospodinom što se tiče poziva, tako da budemo još više od pomoći onima koji žele ići s nama uskim putem, stopama našeg Gospodina. (w1903 str.24)

16. Kolovoza

“Na svemu zahvaljujte.” 1. Sol. 5:18

SRCE kršćanina koje je u zajedništvu s Gospodinom i koje je potpuno predano vršenju njegove volje neće samo moliti od Gospodina blagoslov na početku svakog dana i zahvaljivati mu se na kraju svakog dana nego će na svim područjima života uvijek imati na umu da je sve svoje posvetio Njemu i da s vjerom gleda na njega na svim područjima života; –  i proporcionalno važnosti onoga što poduzimaju u životu Kršćani će razabirati ulogu Božje providnosti u tome i sukladno tome zahvaljivati. To je Božja volja za nas ;-  On želi da mi živimo sa takvim stavom poštovanja prema njegovoj volji i njegovom blagoslovu; – On to želi od nas jer je to najpovoljnije za naš napredak na uskom putu i što će nam to najbolje pomoći u tome da potvrdimo naš izbor i poziv. (w1903 str.25)

17. Kolovoza

“Duh ne gasite! ” 1. Sol. 5:19

GOSPODNJI duh među njegovim narodom uspoređen je sa „plamenom svete ljubavi“ za Gospodina i sve što je povezano s njegovom stvari; ovaj plamen upaljen je kroz božansku poruku u svakome ponaosob kada je začet od Svetog duha, i to se također odnosi i na cijelu Crkvu koju isto tako vodi taj Duh. Utoliko koliko Crkva raste u spoznaji, ljubavi i zajedništvu s Gospodinom taj “plamen svete ljubavi” će ju učiniti svijetlom cijelom svijetu – gradom na gori koji se ne može sakriti. (w1903 str.25)

18. Kolovoza

“Sve ispitujte, dobro zadržavajte!” 1. Sol. 5:21

MA koliko poštivali proricanje ili javni govor Gospodinov bi se narod ipak trebao učiti da srazmjerno tome ono što čuju  ne primaju bez odgovarajućeg ispitivanja i kritike: trebali bi se uvjeriti u sve stvari koje čuju , pokazivati da u svom umu razlučuju da li su te stvari logične i poduprte Biblijskim argumentima ili su samo nagađanja i špekulacije. Što god prođe taj ispit božanske riječi kao i da li je u skladu sa Svetim Duhom toga će se onda moći čvrsto držati a odmah će s druge strane odbaciti sve što ne prođe taj ispit. (w1903 str.26)

19. Kolovoza

“Klonite se svakoga zla.” 1. Sol. 5:22

OVO je poticaj da se opiremo i suprotstavljamo svemu što je zlo, bez obzira izgledalo to dobro ili loše…Da se uzdržavamo od onoga što je samo naizgled zlo je druga misao- drugačija od one koju je Apostol naložio u izvornom tekstu;  ali ipak predstavlja dobro načelo. Mi se svakako ne bismo trebali suzdržavati samo od zlih stvari bez obzira na njihovu formu ili izgled, nego bi smo se trebali koliko je to god moguće uzdržavati od toga da radimo stvari za koje znamo da su dobre ali koje bi naši bližnji mogli pogrešno shvatiti ili čak smatrati nečim opakim. Duh razbora nam nalaže da izbjegavamo ne samo svaki oblik zla nego i sve što je naizgled zlo – da bi  naš utjecaj za Gospodina i Istinu  bio veći. (w1903 str.26)

20. Kolovoza

“Dakle, ono što vi štujete , a da i ne poznajete, to vam ja objavljujem.” Djela 17:23

APOSTOLOVA  metoda je vrijedna oponašanja. Mudri ljudi nemaju puno povjerenja u novije stvari koliko u starije. Mi bi smo poput apostola trebali nastojati pokazati da pravo evanđelje nije neka nova teologija, nego stara teologija, ne novo nego staro evanđelje, – ono koje je objavljeno Abrahamu; ono koje su objavljivali sam Isus Krist i njegovi apostoli. U onoj mjeri u kojoj ukažemo na greške koje danas prevladavaju a čije je porijeklo u Mračnom srednjem vijeku utoliko moramo pokazati da mi ne kujemo nekakvu novu jednako pogrešnu teoriju, nego da smo mi ustvari odbacili greške iz Mračnog srednjeg vijeka i vratili se izvornim načelima, pravilima i uputama evanđelja koje je objavljivao naš Gospodin Isus i njegovi ovlašteni predstavnici, apostoli. (w1903 str.29)

21. Kolovoza

“Stoga tražite najprije Kraljevstvo i Božju pravednost.” Mat. 6:33

GOSPODINOV  narod, Duhovni Izrael činit će dobro ako ovu misao ima neprestano na umu –  da se duhovnim interesima uvijek treba dati prednost; da se sa zemaljskim stvarima treba upravljati i kontrolirati ih sa stanovišta vječne dobrobiti; –  sa stanovišta duhovnog rasta , razvoja i napretka; –  sa stanovišta najboljih interesa i utjecaja na svoju djecu. Oni ne samo da bi trebali oklijevati slijediti bilo kakav prijedlog koji bi njih i njihovu obitelj doveo u nepovoljnu , bezbožnu okolinu, nego bi trebali biti odlučni da pod nikakovu cijenu neće slijediti takav prijedlog; –  baš naprotiv Gospodinov je narod njegov narod , iako to može značiti manje udobnosti i raskoši sadašnjeg života. (w1902 str.350)

22. Kolovoza

“Zar niste znali da ja moram biti u poslu  Oca svojega?”  Lk. 2:49

ZAR svi ne bi smo trebali imati Učiteljev duh izražen u Njegovim riječima? Gospodinovi pravi sveci nemaju svoj posao jer kad su se predali sve su svoje posvetili Gospodinu. Svoj posao obavljaju kao  upravitelji za Gospodina – ne da  bude  predano prilikom smrti ili kada im je dobro, njihovoj djeci ili njihovim prijateljima, moguće na svoju štetu. Kao upravitelji trebaju upravljati s tim što je moguće mudrije prije smrti;  jer tada njihovo upraviteljstvo završava i nakon toga moraju polagati račun. (w1903 str.53)

23. Kolovoza

“A sad ostaje ovo troje: vjera, nada i ljubav. Ali najveća je od njih ljubav.” 1. Kor. 13:13

S  OBZIROM da je ljubav najuzvišenija ona je zato i najtrajnija…jer zar vjera neće doći svom kraju kada sve budemo u potpunosti znali i vidjeli? I zar nada isto tako neće doći svome kraju kada dosegnemo ostvarenje svih naših nadanja i kada budemo u potpunosti posjedovali obećanja našeg Nebeskog Oca? Ljubav međutim neće nikada prestati jer ona praktički i nema početka. Bog je ljubav i s obzirom da je on bez početka tako je i ljubav bez početka; zato što je ona Njegova osobnost, Njegov stav;  budući da će On vječno postojati jednako će biti i sa ljubavlju. (w1903 str.58)

24. Kolovoza

“Oče sveti, sačuvaj u svome imenu ove koje si mi dao, da budu jedno kao mi!” Ivan 17:11 

KADA razmatramo ovaj prekrasan izraz Gospodinovih osjećaja prema Crkvi, možemo makar malo zaviriti u blagoslovljeno jedinstvo Božanske obitelji. To je jedinstvo u namjeri, jedinstvo u pouzdanju, jedinstvo u suosjećanju, jedinstvo u ljubavi, jedinstvo u časti i jedinstvo u međusobnom posjedovanju. Naš je Gospodin u gornjim riječima opisao da to jedinstvo već postoji između njega i Oca, ali što se tiče njegovih sljedbenika to je još uvijek izgled; i njegovo potpuno ostvarenje je idealni cilj ka kojem smo poučeni stremiti. (w1903 str.77)

25. Kolovoza

 “Znamo da ćemo kad se on pokaže biti poput njega, jer ćemo ga vidjeti upravo onakvog kakav jest.” 1. Iva. 3:2

NEKA bi nas nada da ćemo uskoro doživjeti promjenu kroz uskrsnuće, i biti učinjeni poput našeg dragog Spasitelja, i vidjeti ga onakvog kakav jest, i djeliti njegovu slavu u velikoj epiphanii, ili svijetljenju sinova božjih u Kraljevskoj slavi, oduševila – neka bi  motivirala naša srca, odriješila naša usta, i ojačala nas za svaku dužnost, prednost i priliku – da služimo našem Učitelju i kućanstvu vjere. Budući da je ta nada kroz toliko mnogo stoljeća bila sidro Gospodinovom narodu, koliko bi tek više trebala značiti nama koji sada živimo u vremenu njegove prisutnosti, očekujući njegovu apokalipsu odnosno njegovo otkrivanje u Kraljevskoj slavi. (w1903 str.151)

26. Kolovoza

“Ljubav je…dobrostiva.” 1. Kor. 13:4

GOSPODINOV narod nije više obavezan da osudi svakog grešnika kojeg može sresti na ulici utoliko koliko i da kažu svakoj ružnoj osobi koju sretnu da joj nedostaje ljepota… Uljudnost je uvijek bila dio kršćanskog karaktera. U svijetu bi to nazvali uglađenost, međutim za kršćanina to nije tek premaz, nego predstavlja iskrene osjećaje srca, razvijene uz pomoć  duha života – ljubavi. Ljubav vodi do obzirnosti, strpljivosti, dobrote…itd. i čak u slučaju neposlušnosti ona će oklijevati izreći neku neljubaznu riječ i izbjegavat će koliko god to može ponašati se službeno prema toj osobi. (w1903 str.153)

27. Kolovoza

” Zato mi odsada nikoga ne poznajemo po tijelu.” 2. Kor. 5:16

APOSTOL nije mislio da ne bismo trebali poklanjati pažnju slabostima tijela bilo svojih bilo drugih članova Kristovog tijela. Moramo se boriti protiv svih tih slabosti, i to će ponekad zahtijevati i rigoroznije mjere a sve u interesu nas kao novih stvorenja; no ipak treba paziti na razliku između novog stvorenja i njegovog slabog smrtnog tijela i suosjećati s bratom,  dok će s druge strane u interesu nas, njega i cijele Crkve biti potrebno da ukorimo ili osudimo ili na neki drugi način ispravimo pogrešno postupanje. Apostol definira način kako možemo razlikovati te dvije klase a to je da neobnovljena volja razmišlja o  tjelesnim stvarima, dok obnovljena volja razmišlja o duhovnim stvarima. (w1903 str.170)

28. Kolovoza

“Propovijedaj riječ Božju – u povoljno vrijeme i u teško vrijeme.” 2. Tim. 4:2

TO ne može značiti da trebamo kršiti zakone razuma i pristojnosti namećući dobre vijesti drugima u vrijeme koje nije prikladno ni prilično za njih; međutim to znači da bi smo trebali imati takvu ljubav prema  Istini,  imati toliko jaku želju da joj služimo da ćemo radosno prihvatiti svaku priliku koja nam se ukaže  koliko god da je nepovoljna za nas. To je glavni posao u našem životu, zapravo naš život mu je podređen, pa stoga ne bismo trebali propustiti nijednu priliku za službu koja nam se ukaže. (w1903 str.189)

29. Kolovoza

“Tražite a ne primate, jer tražite sa zlom namjerom.” Jak. 4:3

UČIMO se  moliti se ispravno kao i raditi i nadati se ispravno; a ono što nam u tome može pomoći je da budemo brzi slušati a spori govoriti , brzi da poslušamo savjet iz Božje riječi i pouku koju  nam je On već dao, a isto tako i metode koje On koristi da bi nas poučavao, vodio i blagoslivljao. Neka bi smo bili spori reći mu koje su naše sklonosti; zaista neka bi smo nastavili razvijati takav kršćanski karakter koji će nas spriječiti da ne tražimo uvijek svoju volju nego volju i način postupanja našeg nebeskog Oca. (w1903. str.204)

30. Kolovoza

“Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.” Mat. 5:16

NE bi samo trebalo biti istina da je  Gospodinov Pomazanik za glavu viši od svih, “najljepši među tisućama, sav lijep”, nego bi  do određene mjere svi oni koji su blisko povezani sa pripadnicima Kristovog tijela u sadašnjem životu – prije nego Krist bude proglašen za kralja cijelog svijeta –  trebali prepoznati veličinu i veličanstvenost karaktera onih koje je Gospodin izabrao za to mjesto časti da budu s njim vladari u Kraljevstvu. Trebali bi biti u stanju prepoznati ih kao one koji su bili s Isusom, trebali bi vidjeti  veličinu njihovog srca, njihovu moralnu veličinu –  trebali bi razabrati u njima duh razboritosti. (w1903 str.206)

31. Kolovoza

“Ako treba tako biti, Bog naš kojem služimo može nas izbaviti. Iz užarene peći ognjene  i iz ruke tvoje, kralju, on će nas i izbaviti. No ako to i ne učini, znaj, kralju, da bogovima tvojim nećemo služiti niti ćemo se pokloniti zlatnome liku koji si podigao. ” Dan. 3:17,18

ODGOVOR  Hebreja  Nebukadnezaru, – “Bog naš kojemu služimo,” vrijedan je pažnje. Oni nisu samo priznavali Boga i obožavali ga nego su mu uz to i služili u skladu sa svojim mogućnostima… Odlučimo stoga draga braćo, kao što su učinila tri Hebreja da ćemo obožavati i služiti jedino Gospodinu našem Bogu –  da nećemo niti obožavati niti služiti sektaštvo u bilo kojem od  njegovih mnogih oblika, niti bogatstvu sa svim njegovim uzbuđenjima i nagradama, niti slavi niti prijateljima a niti sebi. Izjava naše Glave i Gospodina je da Bog traži takve koji će ga štovati duhom i istinom. (w1899 str.172)

Leave a Reply