10 – Listopad

1. Listopada

“Pazit ću na svoje putove da ne zgriješim jezikom svojim, čuvat ću usta svoja kao brnjicom dok je opaki preda mnom.”  Ps. 39:1

VJEROJATNO  će se svaka osoba sa iskustvom složiti da jezik više od bilo kojeg uda u tijelu ima ogromni potencijal i da njegov utjecaj kao takvog može biti bilo na dobro bilo na zlo. Iskustvo također uči da je velikoj većini lakše kontrolirati bilo koji drugi ud umjesto jezika. Toliko je vješt sluga da ga svaka ambicija, strast i sklonost pale prirode nastoji koristiti kao slugu ili  kao kanal za zlo. Stoga se od strane kršćanina zahtijeva da poveća svoju budnost, mudrost i brigu kako bi ovladao ovim udom svog tijela i doveo ga do podložnosti novom umu u Kristu tako da ne bude na štetu ni nama ni drugima nego baš  naprotiv pomoć na ovom uskom putu. (w1897 str.156)

2. Listopada

“Zaboravljam ono što je za mnom.”  Filip. 3:13

MI zaboravljamo stvari koje su iza nas jer je ispravno da tako postupamo. Pa i Bog ih zaboravlja i objavljuje da svu našu nesavršenost baca iza svojih leđa; da su naše nesavršenosti pokrivene pred Njim po zasluzi Onoga koji je umro za nas jer nas je ljubio i koga mi ljubimo, i kome vjerujemo, i čijim stopama nastojimo ići više ili manje nesavršeno zbog nedostataka koje smo naslijedili u tijelu. Ne mislimo s ovim da bi skretanja s puta ili propuste trebalo olako gledati ili brzo zaboravljati; trebali bi smo ih nastojati ispraviti koliko je to u našoj mogućnosti a božanski oprost  trebali bi tražiti svakodnevno. (w1904 str.23)

3. Listopada

“Velik mir imaju koji ljube Zakon tvoj i ni o što se  ne spotiču.”  Ps. 119:165

SVE bi smo se više i više trebali moliti za milost i mudrost i za plodove Duha kao i za mogućnosti služenja Gospodinu i braći i da sve više i više rastemo u obličje Božjeg ljubljenog sina. Tko može posumnjati da pod takvim uvjetima obećani „mir Božji koji nadilazi svaku misao“ neće čuvati takva “srca” i njihove “misli?” Ovaj mir će sam po sebi odagnati jedno od najvećih zala koje pogađa srca mnogih. U tako ispunjenom srcu sebičnost i ambicija će naći jako malo prostora za sebe. Božanski mir može prebivati u našim srcima i vladati u njima i tako držati podalje od nas zabrinutost i nemir svijeta čak i kada smo okruženi sa vrlo nepovoljnim uvjetima – čak i kada nas sam Protivnik salijeće sa svojim prijevarnim zastupnicima. (w1904 str.24)

4. Listopada

“Reče im: Pođite za mnom! Učinit ću vas ribarima ljudi.”  Mat. 4:19

SVE  životne aktivnosti naučit će nas lekcijama koje će nam biti korisne u budućnosti ako ih usvojimo. Vjerojatno je bilo nešto naročito korisno u ribarenju – nešto naročito poput velikog djela u kojemu su apostoli trebali biti angažirani ostatak svog života. Naš Gospodin je to uključio u svoj poziv. Ribarenje zahtijeva snagu, taktičnost, pravi mamac i da se sam ribar drži van vidokruga. I te četiri stvari su pomoć u duhovnom ribarenju u kojemu nam je Gospodin povjerio čast sudjelovati. Imajmo na  umu da se ribe vrlo brzo uznemire kad shvate da ih netko želi uloviti tako i ljudi izbjegavaju  biti uhvaćeni u bilo što – posebno ako postoji i najmanja sumnja da će izgubiti svoje slobode: a tako posvećenje izgleda svijetu. (w1904 str.26,27)

5. Listopada

“Dobro promotrite onoga koji je podnio takvo protivljenje iz usta onih koji su griješili protiv sebe, da se ne umorite i da vam duše ne klonu.”  Hebr. 12:3

JAO, koliko mnogo Božje djece postane iscrpljeno i umorno u svojim razmišljanjima  te su u opasnosti da izgube glavnu nagradu zbog toga što su propustili razmišljati o, proučavati , shvatiti i razmotriti našeg Gospodina i kako je On vjerno izdržao protivljenje. Dok budu razmatrali Njegovo savršenstvo i kako je svijetlo kojega je On bio utjelovljenje svijetlilo u mraku a ipak nije bilo cijenjeno tako i oni mogu očekivati s obzirom na svijetlo koje i sami isijavaju. Dok budu razmatrali kako je Gospodin u svakom smislu nepravedno trpio i zbog pravednosti i tada razmišljali o svom vladanju koje iako je s dobrom namjerom ali ipak nesavršeno to će ih ojačati da ustraju pod poteškoćama kao dobri vojnici i da se ne umore čineći dobro i da ne klonu pod protivljenjem. (w1904 str.38)

6. Listopada

“Vi ne znate kakvoga ste duha: Sin čovječji nije došao da uništi ljudske živote, već da ih spasi.”  Lk. 9:55,56

TAKO  je sa svim Gospodinovim učenicima: njihov bi stalni studij trebao biti  izbjegavati taj hiperkritičan stav da osude na uništenje druge ljude dok za sebe traže milosrđe. Pravilo koje je Gospodin postavio jest da mi možemo očekivati milosrđe od njega samo u onoj mjeri u kojoj tu milost  iskazujemo prema drugima… Taj kritičan stav koji je uvijek spreman optužiti i osuditi svakoga pokazatelj je lošeg stanja srca- takvog da bi ga se sav Gospodinov narod trebao čuvati….Milosrđe, dobrota,  ljubav su elementi karaktera  kakve on želi vidjeti u duhovnim Izraelcima i bez kojih ne možemo dugo biti njegova djeca. (w1904 str.43)

7. Listopada

“Tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pijesku.”  Mat. 7:26

NADE  izgrađene na Gospodinovim obećanjima a koje nisu popraćene sa djelima, nade su izgrađene na pijesku. Samo je pitanje vremena kada će doći vrijeme velikog ispitivanja i takve će se nade pokazati gore nego beskorisnima. Zapravo će se pokazati da je onaj koji ih posjedovao zavaravao sam sebe, misleći o sebi da mu je osigurano mjesto u kraljevstvu….S druge strane oni koji grade sa poslušnošću, njihova srca a isto tako i njihovi jezici koji priznaju Gospodina i iskazuju mu čast, njihova djela surađuju s njihovom vjerom, i njihovi plodovi svjedoče o njihovom veoma važnom odnosu s Gospodinom – oni će proći kroz sve oluje života i ostat će postojani i neuzdrmani zato što su  na temelju. (w1904 str.36)

8. Listopada

“Ne zavaravajte se…Jer što čovjek sije, to će i požeti. Tko sije u tijelo, od tijela će požeti propast, a tko sije u duh, od duha će požeti vječni život.” Gal. 6:7,8

U tijelo sijemo svaki put kada dopustimo tjelesnim, sebičnim, nepravičnim i nepravednim željama tijela da vladaju našim srcima i životima, i svako sijanje olakšava ono slijedeće sijanje  i čini sve sigurnijim krajnji ishod tog puta a to je smrt – Druga Smrt. S druge strane svako sijanje u Duh, svaki otpor željama tijela prema sebičnosti itd…i svako uvježbavanje novog uma, nove volje u duhovnim pravcima prema stvarima koje su čiste, stvarima koje su plemenite , stvarima koje su dobre, stvarima koje su istinite, jest sijanje u Duh koje će donijeti dodatne plodove Duha, milosti Duha, i ako budemo ustrajali u svemu tome to će nam na koncu donijeti u skladu sa Gospodinovim milostivim obećanjima i pripremama- vječni život i Kraljevstvo. (w1904 str.57)

9. Listopada

“Zašto ste strašljivi, malovjerni?”  Mat. 8:26

SVAKO  bi nam iskustvo trebalo  koristiti. Ako smo isprva bili uplašeni pa možda i glasno plakali ipak smo malo ojačali i možda dobili opomenu: “O ti malovjerni!”  ali kako nam dolazi iskustvo za iskustvom Učitelj će očekivati – a i mi bi to trebali očekivati sami od sebe- veću vjeru, veće pouzdanje, veći mir, veću radost u Gospodinu, veće pouzdanje u Njegovu prisutnost s nama i Njegovu skrb nad nama i u Njegovu moć da nas oslobodi od protivnika i od svakoga zla, da bi nas kraju u sigurnosti doveo do luke koju tražimo – nebeskog Kraljevstva. (w1904 str.60)

10. Listopada

“Svucite staru osobnost i njezina djela a obucite  novu osobnost koja se obnavlja dobrim poznavanjem Božje volje po slici onoga koji ju je stvorio.” Kol. 3:9,10

JEDINO u našim mislima, u našoj volji su stare stvari  prošle a sve druge su postale novima. Ustvari ova promjena u potpunosti će biti dovršena kada se ovo smrtno obuče u besmrtno, kada ovo raspadljivo bude bilo podignuto kao neraspadljivo – podignuto u slavi i snazi kao duhovna bića. Ali u  međuvremenu, da bi nas se smatralo dostojnima imati udjela u Prvom Uskrsnuću, od nas se zahtijeva da pokažemo spremnost uma, našu iskrenu želju da budemo onakvima kakvima Gospodin želi da budemo; a nema boljeg i  korisnijeg načina da to pokažemo i Gospodinu a i sebi od toga da strogo nadziremo naša srca i naše misli. (w1904 str.25)

11. Listopada

“Čisti budite, vi koji nosite posude  GOSPODINOVE.”  Iza. 52:11

IZGLEDA  da je Božanska metoda jasno razdvojiti sluge Božje od slugu zla. To što možemo svjedočiti za Boga i biti izaslanici (ambasadori) Istine prednost je koju jedino ima Gospodinov vlastiti narod. Za glasnike dobrih  vijesti on ne traži zle ljude, niti pale anđele. Gospodinov bi narod trebao obratiti posebnu pažnju ovoj stvari i uskratiti službu bilo kome tko ne daje dokaz da je u svom srcu s Gospodinom. „A zlome će Bog reći : odakle tebi pravo da nabrajaš uredbe moje i da spominješ savez moj? Ti mrziš pouku i riječi moje iza leđa bacaš.“ (Ps. 50:16,17) (w1904 str.28)

12. Listopada

“Promotrite ljiljane u polju, kako rastu!”  Mat. 6:28

NAŠ  Gospodin skreće nam pažnju na to kako  bi se trebalo proučavati i razmatrati i jednostavne stvari u prirodi. Pouke koje treba naučiti iz svih područja života bit će nam kao takve korisne kao pristup proučavanju sa ispravnog stanovišta, vjere u Stvoritelja, i shvaćanja da je On u biti utjelovljenje i predstavnik najuzvišenijih i najplemenitijih osobina koje ljudski um može zamisliti; – da je On savršen u pravdi, savršen u mudrosti, savršen u moći, savršen u ljubavi….Srce koje tako razmatra  napreduje, raste u milosti, u spoznaji, u ljubavi. Srce koje propušta  uzeti u obzir male stvari propušta cijeniti veće stvari i tako je spriječeno da na ispravan način shvaća Boga i da ispravno cijeni njegov plan i da ispravno cijeni njegovu osobnost. (w1904 str.37,38)

13 Listopada

“Ja ću tebi svoju vjeru pokazati djelima svojim.”  Jak. 2:18

PREMDA  se Božjem narodu ovoga doba neće suditi po djelima nego po njihovoj vjeri, ipak zahtijevat će se djela. Našim djelima mi pokazujemo svoju vjeru, i hvala Bogu naša nesavršena djela mogu Mu pokazati vjernost naših namjera, naših želja….Ako naša djela pokažu Gospodu iskrenost naše vjere, ta će Mu vjera biti prihvatljiva i nas će se smatrati savršenima i bit će nam dan udio u Kraljevstvu kao i sve druge dragocjene i veličanstvene stvari koje Gospod čuva za one koji Ga vole – ne samo riječju nego i djelom – za one koji nastoje životnim djelima pokazati, očitovati svoju ljubav.

14. Listopada

“Činiti pravo i pravednost, to je milije Gospodinu nego žrtva klanica.”  Izreke  21:3

MI trebamo rasti u ljubavi, i ljubav je najvažnija stvar; ali prije nego možemo mnogo napredovati u razvijanju ljubavi moramo se učiti biti pravi, ispravni, pravedni… U gornjoj izreci stvar je stvarno ispravno postavljena, da bi čovjek trebao biti pravičan prije nego li je velikodušan. Priliči Gospodinovom narodu, Novom Stvorenju, da proučava stalno ovaj predmet pravednosti i da se svakodnevno trude primjenjivati pouke koje se nalaze u Božjoj riječi…Takav koji postavi ovaj ispravni temelj osobnosti prije nego počne graditi ljubav vidjet će da tada ispravno napreduje. Sva ljubav koja je utemeljena  na nepravdi ili pogrešnim idejama pravednosti prijevarna je, nije ljubav koju će Gospodin zahtijevati kao ispit učeništva. (w1904 str.56,57)

15. Listopada

“Imajte vjeru u Boga!”  Mk. 11:22

OD  kad smo postali Gospodinovi sljedbenici naša svakodnevna iskustva očito su bila vođena i čuvana nevidljivom snagom u namjeri da kao učenici u Kristovoj školi svi budemo poučeni od njega i da sve više i više razvijamo milosti Duha, a osobito više vjere. Koliko je važan ovaj predmet vjere vjerojatno sada ne možemo u potpunosti cijeniti. Čini se da Gospodin od svih onih koji su sada pozvani da budu njegovi sljedbenici posebno traži tu  jednu stvar….Stoga ćemo se prema našoj vjeri moći radovati čak i u nevolji. Mi ne uživamo u  patnjama; ali uživamo u misli koju im vjera pridaje, naime da su to lake nevolje koje rade za nas daleko dragocjeniju i vječnu težinu slave. (w1904 str.59)

16. Listopada

“Smiruje oluju da nastane tišina!”  Ps. 107:29

MI danas zastupamo Gospodinovu stvar usred pobješnjelih elemanata ljudskih strasti, protivljenja, itd.,…i naša se srca s vremenom mogu uplašiti osim ako smo s vjerom u stanju vidjeti Gospodina s nama u brodu i ako smo u stanju shvatiti misao o Njegovoj moćnoj snazi koju pokazuje u svoje vrijeme i na svoj način govoreći mir svijetu…Ne treba nas iznenaditi ako je pred nama čas tame – ako će doći  vrijeme da olujni vjetrovi budu toliko žestoki da će mnogi vikati od straha i drhtanja. Učimo stoga iz dragocjenih iskustava sadašnjeg vremena tako da nas tada naša vjera ne iznevjeri – tako da ćemo u najmračnijem času biti u stanju pjevati i radovati se u Onome koji nas je ljubio i kupio nas sa svojom dragocjenom krvlju i  pjevati pjesmu Mojsija i Janjeta. (w1904 str.60)

17. Listopada

“Svojim perjem će te pokriti, pod krilima svojim ćete sakriti.”  Ps. 91:4

TAKO blizu svom srcu Jehova sakuplja svoju vjernu i odanu djecu tako da ona osjećaju toplinu Njegove ljubavi i od srca mu odgovaraju „želio bih u tvojem šatoru prebivati – pod tvojom zaštitom – uvijek:“ „Utočište ću naći pod zaštitom krila tvojih, jer ti si meni utočište, čvrsti toranj pred neprijateljem, jer ti si, Bože, saslušao zavjete moje – posvećenje – i dao mi baštinu onih koji se boje tvoga imena.“ (Ps. 61:4,3,5) „A ja ću pjevati o snazi tvojoj i jutrom ću radosno pričati o milosti tvojoj. Jer ti si bio moja sigurna utvrda gorska i mjesto na koje sam bježao u dan nevolje svoje.“ (Ps. 59:16) (w1904 str.75)

18. Listopada

“Tko je nemaran u poslu, brat je onome koji propast donosi.” Izreke  18:9

MI ne možemo vidjeti  rasipništvo kod bilo koga od Gospodinovog posvećenog naroda bez da osjećamo da, bez obzira koliko veliki napredak netko postigao u pogledu razumijevanja Gospodinovog uma, on je još uvijek manjkav u ovom konkretnom pogledu. Cijenjenje dara i poštovanje Darivatelja podrazumijeva pažljivost i upraviteljstvo u odnosu na sve što nam dolazi od našeg nebeskog Oca – zemaljske i duhovne stvari. Prema  Gospodinovim  usporedbama on u velikoj mjeri odmjerava  našu ljubav i revnost na temelju našeg korištenja ili zloupotrebe talenata, mogućnosti, blagoslova zemaljskih i duhovnih koji su nam sada poklonjeni. (w1904 str.77)

19. Listopada

“Besplatno ste primili, besplatno dajte.”  Mat. 10:8

NEKA bi smo  bili budni da svima koji su žedni i gladni damo blagoslovljenu hranu koja je i nas same uvelike ojačala i osvježila. Ako je ne dobiju postat će slabi tražeći   druge pripreme. Mi imamo baš ono što cjelokupno kućanstvo vjere treba; bez toga oni ne mogu zadržati svoj položaj, ne mogu se snažno naprezati, zapravo postat će obeshrabreni…Što god da imamo u financijskom pogledu pa da možemo slati kruh života drugima, ili što god da imamo od spoznaje Istine ne bi smo trebali sebično gomilati za sebe a niti se s tim sebično hraniti.  To treba biti posvećeno Gospodinu i iz tog posvećenja Gospodin će donijeti blagoslov drugima i uvećat će blagoslove na naša srca i umove. (w1904 str.78)

20. Listopada

“Budite oprezni kao zmije, a bezazleni kao golubovi.”  Mat. 10:16

OH da sav Gospodinov dragi narod može naučiti  vrijednost mudrosti u povezanosti s njihovim nastojanjem da služe Istini! Naš Gospodin ne samo da nas je učio da budemo oprezni kao zmije a bezazleni kao golubovi, nego je to pokazao i svojim primjerom rekavši jednom drugom prilikom apostolima, „Još vam imam mnogo toga reći, ali sada ne možete nositi.“ I mi se također trebamo naučiti da postoji prikladno i neprikladno vrijeme za spominjati neke istine i da postoje mudri i nemudri načini predstavljanja istih. Nije dovoljno da ne govorimo neistine;  nije dovoljno da govorimo istinu; naime trebali bi smo govoriti istinu u ljubavi i to u ljubavi koja je uvježbana koristiti mudrost da može ostvariti više dobra. (w1904 str.91)

21. Listopada

“Oče, neka se sveti ime tvoje!”  Lk. 11:2

OVO  izražava divljenje, cijenjenje božanske dobrote i veličine i odgovarajuće poštovanje. Kod obraćanja  Gospodinu u molitvi prva misao koju spominjemo ne bi trebala biti sebična dakle ticati se nas a niti da mislimo na interese drugih nama dragih osoba, nego bi Bog trebao biti prvi u našim mislima, ciljevima i planiranju. Ne bi smo se trebali moliti za nešto što nije u skladu s čašću imena našeg nebeskog Oca; Ne bi smo trebali poželjeti ništa ni za sebe ni za svoje voljene a što On  u potpunosti ne  odobrava a niti nam je to zapovjedio za moliti. Vjerojatno niti jedna osobina srca kod nominalnih kršćana nije u tolikoj opasnosti da bude izbrisana kao što je to ova misao poštovanja prema Bogu. (w1904 str.118)

22. Listopada

“Možete li piti čašu koju ja trebam piti?”  Mat. 20:22

HRABROST  našeg Gospodina dok je hodio uskim putem ispunjava nas divljenjem. Kakav je čvrst karakter imao! On nije niti pomišljao da se povrati; Imao je namjeru izvršiti Očev plan do kraja – žrtvovati sebe u korist drugih. Apostoli su imali pred sobom plemeniti uzor – veličinu u poniznosti i pobjedu kroz službu. Dobro je da uvijek imamo na umu da ako nismo dionici njegove čaše i ako nismo kršteni u njegovu smrt, ne možemo imati udjela u njegovom Kraljevstvu slave. Neka bi smo stoga sve smatrali gubitkom i otpadom kako bi smo dobili ovo neophodno iskustvo. Nemojmo se uplašiti kada to dođe na nas niti se čuditi vatrenim kušnjama koje nas ispituju kao da nam se događa nešto neobično. Baš naprotiv, mi smo pozvani kako bi smo sada trpjeli s Gospodinom i kasnije dijelili s njim njegovu slavu. (w1904 str.138,139)

23. Listopada

“Tko među vama hoće biti prvi, taj neka bude vaš sluga!”  Mat. 20:27

MEĐU  neznabošcima vladari su  gospodarI,  koji ne služe drugima već se njima treba služiti, no među Isusovim sljedbenicima pravilo je obrnuto; onaj tko najviše služi njega se najviše cijeni. Kakva divota u božanskom poretku stvari ? Koliko se samo temeljito svi oni koji imaju ispravno gledište mogu poistovjetiti sa načelima koja su ovdje iznesena! Koliko su samo razumna i kontra duhu ovog svijeta! Zaista, Gospodinovi sljedbenici  će u pravom smislu te riječi  biti naročit narod baš zbog te revnosti u dobrim djelima – u služenju drugima, u činjenju dobra svim ljudima dok za to imaju prilike. (w1904 str.140)

24. Listopada

“Dok su ga vodili , zaustaviše Šimuna Cirenca,… i stave na njega križ da ga nosi za Isusom.”  Lk. 23:26

ČESTO  se pitamo, pa gdje su bili Petar, Jakov i Ivan pa da nisu vidjeli Učiteljev teret i potrčali pružiti mu pomoć? Ako smo skloni zavidjeti Šimunu na njegovoj prednosti da pomogne Učitelju nositi križ imajmo na umu da mnogi od Gospodinove braće svakodnevno nose simbolične križeve i da je naša prednost pomoći im, i da se Gospodin obavezuje da svaku uslugu učinjenu Njegovim vjernim sljedbenicima smatra kao nešto učinjeno Njemu ….Kao što drveni križ nije bio najteži teret našem Gospodinu, tako i Njegovi sljedbenici imaju križeve koje svijet ne vidi, ali koje bi „braća“  trebala razumijeti. „Nosite bremena jedni drugih, i tako ćete ispuniti Kristov zakon!“ (w1904 str.155)

25. Listopada

“Pođite hrabro na posao! Gospodin je s dobrima.”  2. Ljet. 19:11

TKO GOD  ima za obaviti neki zadatak  neka se ne boji, i dok nastoji izvršiti neugodne zadaće na ljubazan način, pravedno i s puno ljubavi neka se ne boji čovjeka, nego umjesto toga neka se boji Gospodina i nastoji ugoditi Njemu. Neka svijet vodi svoju bitku: Gospodin će nadgledati i krajnji ishod će na koncu biti slavan. Neka   mi koji pripadamo novoj naciji, novom Kraljevstvu koje nije od ovoga svijeta ne bi  koristili tjelesno oružje nego mač duha – bijmo dobru bitku vjere, uhvatimo se slavnih stvari koje su pred nama i nemojmo stajati samo za sebe, nego pomozimo i onima koji su začeti od istog Duha i koji su članovi istih nebeskih vojnih snaga da stoje potpuni u Onome koji je Glava tijela i Glavni zastupnik našeg Spasenja. (w1904 str.207,205)

26. Listopada

“Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas.”  1. Pet. 5:7

OVO je vrlo utješan i ohrabrujuć prijedlog iz  Riječi. Međutim  Božji narod mora  kako prolaze godine u kojima smo članovi Božje obitelji i imamo skrbništvo u Kristovoj školi sve više i intenzivnije učiti da ne traže od Gospodina da vodi njihove napore prema njihovoj mudrosti; da ne traže da se njihova volja vrši ili na zemlji  ili  na nebu nego da umjesto toga stave svoja bremena na Gospodina i velika i mala, da uvide i primjene na sebe Njegovo suosjećanje i ljubav, i da primjene na svoja srca kao melem utješna zasiguranja iz Njegove riječi, naime da je On u stanju i da želi učiniti da sva njihova iskustva na koncu budu korisna za njih  ako prebivaju  u Njemu s pouzdanjem i povjerenjem. (w1904 str.237)

27. Listopada

“U tvojim je rukama moje vrijeme.”  Ps. 31:15

SVI  Gospodinovi posvećeni sluge predali su svoje živote na žrtvu kad su postali sljedbenici Janjeta, i ako stalno budu shvaćali svoje posvećenje trebali bi biti spremni za izvršenje te žrtve u bilo kojem trenutku koji je ugodan Gospodinu  i na koji god način ili kanal on to dopusti po svojoj providnosti. Pripadnici klase Ilije, Gospodinovi posvećeni trebaju imati na umu da im ni vlas sa glave neće faliti bez znanja i dopuštenja njihovog Oca i stav njihovog srca trebao bi biti sličan stavu kojeg je izrazio naš dragi  Otkupitelj – Glava tijela Ilije- „Zar da ne pijem čašu koju mi je moj Otac natočio?“Jezik njihovog srca trebao bi biti sličan ovom što je jedan pjesnik poetski izrazio: “Zadovoljan kakav god udes da vidim, budući je Bog taj koji me vodi.” (w1904 str.237)

28. Listopada

“Duh svemogućega Gospodina počiva na meni. Jer me pomazao Gospodin…da utješim sve žalosne,…da im dam na glavu nakit umjesto pepela, ulje radosti umjesto odjeće žalosti.”  Iza. 61:1,2

NAŠ  je zadatak tražiti krotke i one koji su žalosni zbog njihovih vlastitih nedostataka i slabosti i koji traže utočište i izbavljenje. Dio našeg zadatka je ukazati im na Janje Božje koje uzima grijeh svijeta, ukazati im na ljepotu uskrsnuća umjesto pepela smrti, i slavu koju je Gospodin obećao a koja će uzeti mjesto duhu potištenosti i razočaranju i tugi i nevolji sadašnjeg vremena. Naš je zadatak reći takvima da „jutrom dolazi radost“ i pomoći im da se dignu i obuku na se odjeću hvale i da počnu hoditi u novosti života sa „novom pjesmom na svojim usnama” naime o vjernoj ljubavi našeg Boga. (w1904 str.295)

29. Listopada

“Pritisnuti smo sa svih strana, ali ne i sasvim pritješnjeni; u nedoumici smo, ali ne očajavamo; progonjeni smo ali nismo napušteni; obarani smo ali nismo uništeni…uvijek u svojemu tijelu trpimo smrtne patnje kakve je trpio Isus.”  2. Kor. 4:8-10

ONI  koji radosno podnose zbog Gospodina, zbog Istine, najveću sramotu, najveću bruku, najveće ispite i najveća progonstva u ovom sadašnjem životu i tako u najboljem slučaju imaju iskustva slična onima koje je imao naš Učitelj i Uzor možemo biti sigurni da će srazmjerno svojoj vjernosti pokazanoj u takvim žrtvama dobiti u budućnosti još veću nagradu; – kao što je Apostol izjavio „A i zvijezda se od zvijezde razlikuje po slavi.“ (w1901 str.55)

30. Listopada

“Nitko ne može robovati dvojici gospodara.”  Mat. 6:24

„NE  možete služiti Bogu i bogatstvu!“ Iskustvo i promatranje to potvrđuju;  i stoga su ljudi u pravilu ili hladni ili vrući glede duhovnih stvari…Trebamo „tražiti najprije (poglavito)  Kraljevstvo Božje“. To bi trebala biti naša glavna briga i primiti od nas svo naše vrijeme, pažnju,  misli, snagu, utjecaj i sredstva koja imamo – naravno pod tim se izuzima ono što nam je neophodno za život; naša ljubav i revnost očituju se omjerom čak tih stvari koje  smo spremni žrtvovati u interesu nebeskih stvari. (w1901 str.61)

31. Listopada

“Jer je tvoja milost više od života, moje usne će te slaviti.”  Ps. 63:3

ONI  koji su okusili milost Gospodnju, oni koji su shvatili da je njegova milost bolja od života, i koji su radosno stavili na Njegov oltar svaku dobru zemaljsku stvar, i nadu i ambiciju, raduju se govoriti  drugima radosne vijesti; raduju se objavljivati vrline onoga koji ih je pozvao iz tame u svoje divno svijetlo. Poruka je predobra da bi smo je držali za sebe; oni ne samo da ne traže da ih se unajmi da bi ju objavljivali, nego su spremni zbog objavljivanja iste i radosti u povezanosti s Božjom naklonošću koju donosi to objavljivanje platiti cijenu – to će ih koštati nevolje, to će ih koštati novca, to će ih koštati gubitka zemaljskih prijateljstava, koštat će ih zatezanja ako ne i prekidanja obiteljskih veza, koštat će ih namrštenosti svijeta i crkvenjaštva. (w1901 str.246)

Leave a Reply