09 – Rujan

1. Rujna

“A Gospodin mu reče : Idi jer mi je on izabrana posuda. On će raznositi ime moje pred pogane i kraljeve i pred Izraelove sinove.” Djela 9:15

UJEDINILI  smo se s Isusom jer smo vidjeli da ga je otac izabrao; vidjeli smo da se Očev karakter očituje u njemu pa smo sve ostavili  i pošli za njim. Slično tome ako pružamo našu pomoć, ili podršku bilo kojem ljudskom biću u povezanosti s Božanskim planom i službom,  jednostavno bi to trebalo biti na tom istom temelju – ne samo osobna privlačnost ili čak pristranost nego zbog toga što su naša srca dirnuta od Gospodina sa shvaćanjem da je voditelj u stvari Njegov izbor. (w1903 str. 206)

2. Rujna

“Sada kad ste poslušnošću istini očistili duše svoje da bi ste mogli pokazivati nelicemjernu bratsku ljubav, ljubite jedni druge žarko i od srca!” 1. Pet. 1:22

SPOZNAJU  bi se trebalo visoko vrednovati u Crkvi, i gledati na nju  kao na dokaz napretka, rasta; jer nitko ne može jačati u Gospodinu i u sili njegove snage – u milosti – ako također ne raste i u spoznaji. Mi s pravom veoma cijenimo one čija se ljubav prema Gospodinu i Njegovoj Istini pokazuje kroz revnost u proučavanju Njegove Riječi i na kojima je očigledna Božja naklonost jer su vođeni sve dublje i dublje u dubine božje. Međutim baš kao što i u jednoj zemaljskoj obitelji mi ljubimo i  malu djecu i nezrele  i brinemo  se za njih, isto tako i u kućanstvu vjere  se brinemo  za male i zakržljale i pomažemo im da rastu u jakosti Gospodnjoj i u sili njegove moći. (w1903 str.207)

3. Rujna

“Jer milosrđe mi je milo, a ne žrtva; i poznavanje Boga, više no paljenice” Hošea 6:6

ONAJ  tko daje svoju volju, svoje srce Gospodinu ustvari daje sve; onaj tko ne daje svoju volju, tko dolazi Gospodinu a bez da mu je poslušan od srca, ne može mu ponuditi žrtvu a da mu je ona prihvatljiva. “Poslušnost je bolja od žrtve”, to je pouka koja bi se trebala duboko urezati u srca svih koji su posvećeni u Kristu Isusu. Ono što je također neophodno je imati duh poslušnosti,  jer tko god ima takav duh neće samo slušati božansku volju nego će htjeti još je bolje upoznati kako bi mogao biti poslušan. Za ovakvu klasu Pisma kažu: “Kad su se našle tvoje riječi ja sam ih pojeo” ; i opet u riječima našeg Gospodina: “Užitak mi je vršiti volju tvoju, o moj Bože, zakon je tvoj u mojoj nutrini.” (w1903 str.220)

4. Rujna

“U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav istjeruje strah, jer strah djeluje kao zapreka.” 1. Ivan. 4:18

SNAŽAN,  znatan i užasavajuć je zaista utjecaj straha, osim na one koji su kroz prijašnja iskustva naučili oslanjati se na Gospodina i pouzdati se u njega čak i kada ga ne mogu pratit. Sa tim divom straha i očaja trebamo se suočiti koristeći glatki kamen iz potoka, “pisano je”. Praćka vjere mora dati poticaj riječi obećanja sa takvom snagom da porazi protivnika i izbavi nas iz njegove dominacije….Tako naoružani jedino sa Riječju božjom, i pouzdajući se u njegov štap i  palicu mi možemo biti hrabri i dati odgovor markantnom sektarijanizmu kao što je David odgovorio Filistejcu, “Ti ideš na mene s mačem, kopljem i sulicom, a ja idem na tebe u ime Jehove nad vojskama, Boga četa Izraelovih, kojemu si se ti rugao.” (w1903 str.329)

5. Rujna

“Ljubomora je tvrda kao grob. Njezin je žar kao plameni oganj.” Pjesma 8:6

LJUBOMORA  je jedan od najvećih neprijatelja s kojim se suočava svaki kršćanin. Trebalo bi ju usmrtiti na licu mjesta kao neprijatelja Boga i čovjeka i svakog dobrog načela ; i ako je čak i na trenutak njezina prisutnost onečistila srce odmah treba pozvati očišćujući duh svetosti . Ljubomora nije okrutno čudovište samo za sebe nego njezini otrovni očnjaci sasvim sigurno mogu nanijeti bol i nevolju drugima i isto tako kao i opću nevolju i na koncu uništenje na onoga koji ju gaji. Ljubomora je grijeh u mislima, zlo u mislima ali ne samo to nego je u stanju brzo voditi grijeh i zlo u djelo. Ako se samo jednom otrovao ljubomorom um se s velikim poteškoćama može u potpunosti očistiti od nje , ona vrlo brzo sve u svojoj okolini oboji po svojoj vlastitoj boji i karakteru. (w1903 str.330)

6. Rujna

“Nikakvo te zlo neće snaći.”  (Psalam 91:10)

NIŠTA  nam nipošto neće naškoditi. Stvari se mogu sukobiti s  našim tjelesnim interesima ili udobnošću ili razvojem stvari; međutim kad se sjetimo da smo mi u duhu a ne u tijelu, da nam je Gospodin kao Novim stvorenjima  obećao u svoje određeno vrijeme dati Kraljevstvo onda možemo shvatiti da se nikakav vanjski utjecaj ne može sukobiti s našim stvarnim interesima , našim  duhovnim  interesima,  niti sprečavati naše stjecanje Kraljevske slave koju je Gospodin obećao Svojim  vjernima. Samo gubitak  pouzdanja u Gospodina i naša nevjernost Njemu nas može odvojiti od Njegove ljubavi i Njegovih obećanja. (w1903 str.331)

7. Rujna

“Ako je tko u zajedništvu s Kristom, on je novo stvorenje. Ono što je staro prošlo je , i gle novo je nastalo.” 2. Kor. 5:17

OVA  Nova Stvorenja u Kristu Isusu ne poznaju jedni druge po tijelu već po Duhu. U novom umu ili duhu svakoga od njih postoje najplemenitiji osjećaji , najviše težnje , ono što je dobro, plemenito, čisto i istinito – koje god da su njihove slabosti po tijelu. Oni vole jedni druge sa jednog novog stanovišta namjere, volje i sklada s Bogom i njihovo međusobno prijateljstvo sve više raste kako vide snagu koju onaj drugi troši dok se bori u dobroj borbi vjere protiv zlih utjecaja svijeta, tijela i protivnika. Niti olovka niti jezik ne mogu točno opisati ljubav i prijateljstvo koji opstaju između tih Novih Stvorenja u Kristu Isusu, kojima su stare stvari prošle, i sve su stvari postale novima. (w1903 str.333)

8. Rujna

 “Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo s Bogom? Tko god dakle želi biti prijatelj svijetu postaje neprijatelj Bogu.” Jak. 4:4

BOG je sa razlogom tako postavio stvari,  da Njegov narod mora izabrati između gubitka božanskog prijateljstva i zajedništva ili svjetovnog prijateljstva i zajedništva;  zato što su one stvari koje Gospodin ljubi neukusne svijetu i one stvari koje svjetovni ljube, zla djela, zle misli i zao govor  odvratne su u očima Gospodnjim i oni koji vole i čine takve stvari gube Njegovo zajedništvo –  nisu od Njegovog Duha. “Ako tko nema duha Kristovog taj nije njegov.” (w1899 str.70)

9. Rujna

“Da budete besprijekorni i nedužni, Božja djeca neokaljana usred pokvarenog i izopačenog naraštaja u kojem kao svjetlonoše svijetlite u svijetu, čvrsto se držeći riječi života.”  Filip. 2:15,16

DUŽNOST svakog Božjeg dijeteta je da bude vrlo aktivno u širenju istine – puštajući da njegovo svijetlo svijetli, održavajući svoju svijetiljku u dobrom stanju „obrubljenu i goreću“. „Obrubljenu i goreću“ što bi to značilo? To znači da trebamo pokloniti posebnu pažnju riječima života tako da dođemo do točne spoznaje Istine i da onda možemo pažljivo i vjerno obrezati svaki trag pogreške i to čim nam postane očitom – bila to pogreška u doktrini ili u našem svakodnevnom vladanju i govoru – tako da čisto svijetlo božanske istine sa što je moguće manje smetnje može svijetliti kroz čist i transparentan karakter. (w1903 str.358)

10. Rujna

“Nikakva pogubna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, na izgradnju, prema potrebi, da pospješuje milost onima koji slušaju.” Efež. 4:29

ISKRIVLJENO  rezoniranje  skriva se iza savjesti i tvrdi da je ispravno uvijek izjavljivati istinu, pa stoga Bog ne smatra da bi govorenje istine bilo kleveta; nego osuđujući zli govor i klevetanje kao djela tijela i Đavla On je mislio na ono što je neistinito i lažno. Međutim to je velika pogreška: kleveta je kleveta bez obzira bila lažna ili istinita i s tim se ne slažu samo Božji zakoni već i zakoni civiliziranog svijeta. Kleveta je sve ono što se izgovori s namjerom da se naudi drugome bila to istina ili laž i čovječji zakoni se slažu sa Božjim u tome da je to pogrešno. (w1899 str.70)

11. Rujna

“Tko ne nosi svojega križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik.” Lk. 14:27

NOSITI  Gospodinov križ zapravo znači vršiti Očevu volju pod nepovoljnim okolnostima. Ovakav pravac donio Mu je zavist, mržnju, zlobu , svađe, proganjanja itd. i to od strane onih koji su se smatrali Božjim narodom ali za koje je naš Gospodin koji čita njihova srca objavio da su od svog oca Đavla…S obzirom da mi hodimo istim “uskim putem” kojim je hodio i naš Gospodin razumno je očekivati da će naš križ biti sličan Njegovom – protivljenja vršenju volje našeg Oca koji je na nebu – protivljenja služenju Njegovoj stvari i tome što puštamo da naše svijetlo svijetli kako nas je naš Učitelj i Vođa uputio. (w1903 str.345)

12. Rujna

“Postojanošću ćete spasiti svoj život.” Lk. 21:19

„ ALI neka ta  postojanost bude na djelu savršena, da budete savršeni i potpuni bez ikakva  nedostatka,“ objašnjava  apostol. Sasvim očito postojanost uključuje druge milosti karaktera – podrazumijeva njihovo posjedovanje do određene mjere. Među Gospodinovim narodom vjera zacijelo mora prethoditi postojanosti a stupanj postojanost općenito mjeri količinu vjere. Ako je kršćanin nestrpljiv i nemiran očito mu nedostaje vjere u Gospodina; inače bi bio u stanju imati mir kroz Gospodnja velikodušna obećanja i  čekati na njihovo ispunjenje . Nakon što je uložio razumnu marljivost i snagu trebao bi glede rezultata, vremena i razdoblja stvar prepustiti Gospodinu. (w1903 str.361)

13. Rujna

 “Gle kako je dobro i kako je krasno kad braća žive zajedno u jedinstvu!” Ps. 133:1

POPUT našeg Gospodina budimo mirotvorci i živimo sa svom braćom u jedinstvu Duha, u svezama mira. Neka naše aktivnosti, naša borba itd. budu angažirani protiv našeg velikog neprijatelja i protiv svih djela grijeha –  uključujući i one u udovima našeg grešnog tijela. Sva naša braća i mi tako ćemo naći dovoljno angažmana za svaki element naše prirode s kojim se moramo boriti na načine koji su ugodni Gospodinu i zaokupljenost sa svakom ugodnom i korisnom osobinom koju posjedujemo dok izgrađujemo jedni druge i činimo dobro svima dok za to imamo priliku a naročito kućanstvu vjere. (w1903 str.363)

14. Rujna

“Vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja…Ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi protivštine i trpi nepravde, to je uistinu milost.” 1. Pet. 2:12,19

O NAMA se može loše govoriti i klevetati nas , ali oni koji nas poznaju, koji su imali posla s nama iz iskustva će potvrditi o našoj vjernosti načelima, o našim nastojanjima da riječi naših usta , isto tako razmišljanja našeg srca i postupci u životu budu ugodni Gospodinu i na čast njegovog imena i stvari kako bi se Bog proslavio kroz Krista kojemu pripada slava i Kraljevstvo zauvijek. (w1903 str.365)

15. Rujna

 “Zato iziđite isred njih i odvojite se, govori Gospodin, i nečistoga se ne dotičite – i ja ću vas primiti” 2. Kor. 6:17

ONI  koji savjesno žive odvojeno od svijeta u duhovnom pogledu i priznaju za svoju braću jedino one koji su obrezana srca i koji su usvojeni u Božju obitelj, imaju za protivnike moraliste, liberaliste i više kritičare kao i mase drugih koji mrze svijetlo zato što osuđuje njihovu tamu –  doktrinarnu i drugu. Međutim ovo je jedini siguran i dobar pravac postupanja kojeg treba nastaviti. To je najbolji način , naime da se prizna prave Izraelce kao braću i da se tako pšenica odvoji od kukolja. (w1899 str.203)

16. Rujna

“GOSPODIN  će dati snagu svome narodu; GOSPODIN će svoj narod blagosloviti mirom.” Ps. 29:11

AKO  se suočavaš sa ispitima i iskušenjima koja si u stanju prevladati i koja u tvojoj osobnosti razvijaju strpljenje, iskustvo, bratsku odanost, suosjećanje i ljubav raduj se i zahvaljuj u molitvi sa priznanjem za Božansko milosrđe i pomoć. Ako su tvoji ispiti preteški za nositi i imaš osjećaj da će te satrti stavi tu stvar pred Boga koji nosi naše terete i traži ga za pomoć u nošenju bilo čega što je za naše dobro ili da nas oslobodi onoga što nam ne čini dobro i što nam može nauditi. (w1896 str.163)

17. Rujna

 “Krist u vama, nada slave.” Kol. 1:27

SVAKO  pravo Božje dijete mora imati ustanovljen individualni Kršćanski karakter čije postojanje ne ovisi o duhovnom životu bilo kojeg drugog Kršćanina. On mora iz  Riječi Istine koju su objavili i primjerom pokazali  drugi kršćani crpsti ta načela života itd.,  koja mu daju  ustanovljen karakter, njegovu vlastitu duhovnu individualnost. Duhovna individualnost svakoga trebala bi  biti u tolikoj mjeri potpuna  i ustanovljena da ukoliko bi čak ljubljeni brat ili sestra čiji je duhovni život jednom hranio nas i doveo nas do potpunosti karaktera otpali ( što apostol pokazuje u Hebr. 6:4-6 i u Gal.1:8 da nije nemoguće) mi bi nastavili svoj duhovni život nastojeći si pribaviti Duha Istine. (w1903 str.375)

18. Rujna

“Moja će nazočnost s tobom poći, i ja ću ti dati počinak.” 2. Moj. 33:14

GOSPODIN  je uvijek prisutan uz svoj narod. On uvijek razmišlja o nama, brine se za naše interese , čuvajući nas u opasnosti, brinući za nas materijalno i duhovno, čitajući naša srca, bilježeći svaki impuls naše odanosti pune ljubavi  prema njemu , oblikujući  utjecaje oko nas za naše odgajanje i pročišćavanje, slušajući  naše najtiše pozive za pomoć ili suosjećanje ili zajedništvo s njim . Nikada ni na trenutak  ne drijema naš stražar bez obzira zvali ga mi u radnim podnevnim satima ili tijekom tihih noćnih bdijenja. Stvarno kojeg li blagoslova kada shvatimo takvu postojanu vjernost!  I nijedno pravo dijete Božje nije lišeno tog dokaza njegovog usvajanja. (w1903 str.376)

19. Rujna

“Posveti ih istinom svojom:  tvoja je riječ istina.”  Ivan  17:17

NAŠ  Gospodin uvijek povezuje  napredak i razvoj  našeg duhovnog života sa našim prihvaćanjem i slušanjem Istine, i zato bi se svako dijete Božje trebalo čuvati učenja koje ide preko onog što je napisano i toga da Krist ili sveti duh govori takvim naprednim  kršćanima neovisno od Riječi. Takvo nešto razvija duhovni ponos i hvalisavost i umanjuje važnost upozorenja i naznaka Svetog pisma zato što zavedeni misli da on ima uzvišenijeg učitelja u sebi. Sotona navno koristi  tu zabludu i vodi takvog pojedinca u svoju zamku kako bi vršio njegovu volju.  (w1903 str.377)

20. Rujna

“Jer ovako govori, visoki, uzvišeni, koji vječno stoluje i zove se Svetac: Stanujem u visini, u svetištu,… da ponovno oživim skrušenome duh i ponovno okrijepim srca slomljenome.” Iza.  57:15

NEKA bi smo uvijek imali na umu da Gospodin ne prezire slomljeno i skrušeno srce i da ga nikada neće odbaciti. Prema tome u kakvoj god da se poteškoći  netko iz Gospodinovog naroda,  tko pripada Novom stvorenju možda spotaknuo pa opet traži zajedništvo s Gospodinom i oprost, i ako mu je srce slomljeno i skrušeno neka ne očajava nego neka se sjeti da je Bog učinio pripremu kroz Kristovu zaslugu koja Mu omogućuje da prihvaća i opravdava slobodno od svakog grijeha svakoga tko mu prilazi kroz Krista – po vjeri u Njegovu krv… Oni koji imaju slomljeno i skrušeno srce zbog svojih grijeha mogu stoga znati da nisu počinili “grijeh koji vodi u smrt” jer to dokazuje stanje njihovog srca kao što je apostol izjavio: ” doista nije moguće opet obnoviti na pokajanje” bilo koga tko je počinio grijeh koji vodi u smrt. (w1903 str.383)

21. Rujna

“Pa da i dolinom sjene smrti prolazim, zla se bojati neću.” Ps. 23:4

OVCE  malog stada ne boje se zla zbog Božanske naklonosti, zato što je On s njima, na njihovoj strani, i pokazao im je  Svoju naklonost plativši otkupnu cijenu . On je s njima također i po Svojoj riječi obećanja – Njegovo jamstvo da smrt  neće značiti kraj života, nego samo spokojno spavanje u Isusu sve do uskrsnuća. Nikakvo čudo s toga da oni mogu ići i dolinom smrtne sjene pjevajući i slaveći Gospodina u svojim srcima pozivajući sve u svojoj duši da hvali i veliča njegovo veliko i sveto ime koji nas je ljubio i kupio nas sa Svojom dragocjenom krvlju i pozvao nas da budemo sunasljednici s našim dragim Otkupiteljem.(w1903 str.413)

22. Rujna

“Zacijelo, dobrota i milosrđe pratit će me sve dane života mojega; prebivat ću u domu Gospodnjemu kroz dane mnoge.”  Ps. 23:6

DOBROTA i milosrđe  koje očekujemo s one strane zavjese imaju svoj početak već sada i to treba cijeniti. Tko god ne zna ništa o radostima Gospodnjim u sadašnje vrijeme očito neće biti spreman za radosti Gospodnje u Kraljevstvu, koje god radosti i blagoslove dostigne pod upravom Kraljevstva tijekom milenijskog doba. Dakle imamo radost i veselje koji su dati Gospodinovim vjernima i to nije trenutna stvar povezana s njihovim prvim prihvaćanjem Gospodina i njihovog posvećenja Njemu. Dobrotu i milosrđe Gospodnje ne treba gledati kao na stvar prošlosti nego se treba prepoznati i cijeniti kao stvar sadašnjosti. Iz dana u dan dobrota nas i milosrđe prate,  osvježavaju , jačaju i blagoslivljaju.  (w1903 str.413)

23. Rujna

“Snažno se borite za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.” Juda 3

NAŠA  dobra  borba za vjeru u značajnoj se mjeri sastoji od naše obrane Božje Riječi, što također uključuje i našu obranu njegove osobnosti. To će značiti našu spremnost da zauzmemo stav za Istinu pod svaku cijenu i bez obzira koliko bio veliki broj onih koji napadaju – protiv ljudskih teorija i vjerovanja koja mogu pogrešno predstavljati dobre vijesti o velikoj radosti a koje su objavljivali Gospodin i njegovi apostoli a koje će hvala Bogu na kraju čuti svi ljudi. Kao što Apostol na jednom drugom mjestu opet kaže : “Postavljen sam za obranu istine.”  Mi ne možemo učiniti ništa manje od toga nego braniti Istinu. Istina predstavlja Boga i Krista a time je i naš standard a kao pravi vojnici moramo braniti taj naš standard sve do smrti. (w1903 str.423)

24. Rujna

“Tučem svoje tijelo i držim ga u pokornosti kao roba da… sam ne budem odbačen.”  1. Kor. 9:27

POSTOJI  sklonost da se tjelesnost podigne iz svog stanja uračunate smrti pa zato nova priroda  stalno mora biti na oprezu kako bi održavala svoju nadmoć, da bi se borila u dobroj borbi vjere i dobila nagradu kao pobjednik. Ove borbe novog uma protiv tijela su dobra borba u tom smislu što se bore protiv grijeha i slabosti koji pripadaju paloj prirodi. One su i borba vjere u tom smislu što je cijeli tijek života Novog Stvorenja pravac vjere kao što apostol kaže: “Živimo po vjeri a ne po gledanju.”… To je borba vjere i u tom smislu što nitko ne može nastaviti voditi tu borbu protiv svog tijela i njegovih sklonosti i želja ako ne pokazuje vjeru u obećanja i u Gospodina  kao svog pomoćnika. (w1903 str.425)

25. Rujna

“On je nama postao mudrost od Boga, i pravednost (opravdanje) i posvećenost i oslobođenje otkupninom.”  1. Kor. 1:30

ONAJ  koji nas je  otkupio, ili nas kupio  žrtvom Svog vlastitog života daje nam kao naš Prorok ili Učitelj mudrost kroz  Svoje evanđelje da bi smo  vidjeli naše palo stanje i Njega kao našeg pomoćnika;  kao naš Svećenik On nas najprije opravdava i nakon toga posvećuje kao svoje podsvećenstvo;  i na koncu kao Kralj on će u potpunosti osloboditi vjerne od vlasti grijeha i smrti kako bi dobili slavu, čast i besmrtnost božanske prirode; – jer “Bog će nas uskrsnuti s Isusom.” ” Aleluja kakav spasitelj!” Zaista on je u stanju i spreman je spasiti u potpunosti one koji kroz njega pristupaju Bogu. (w1903 str.440)

26. Rujna

“A ugaoni je kamen temeljac sam Krist Isus. U zajedništvu s njim cijela je građevina skladno povezana i izrasta u sveti hram Gospodinov. U zajedništvu s Kristom i vi se ugrađujete u građevinu u kojoj Bog prebiva duhom.” Efež. 2:20-22

NEKA  bi smo se kako dani prolaze uvijek sjećali našeg trostukog odnosa prema tom Hramu: 1) Mi smo kao živo kamenje još uvijek u procesu pripremanja. 2) Kao pripadnici kraljevskog svećenstva mi noseći Kovčeg svjedočanstva marširamo iz Tabernakula u Hramsko stanje; neki su već ušli dok su drugi još uvijek na putu. 3) Došlo je vrijeme da mi kao pripadnici Gospodinovog naroda  znamo,  pjevati s duhom i razumijevanjem, novu pjesmu božanskog milosrđa, pravde, ljubavi i istine.Neka bi smo bili vjerni na svim ovim područjima ispunjavajući svoj dio i uskoro će naš zemaljski  put završiti i slava će Gospodinova  ispuniti  Hram. (w1903 str.443)

27. Rujna

“Ne kušaj Gospodina, svojega Boga!”  Mat. 4:7

GOSPODINOV se narod neprestano suočava s iskušenjima – prijedlozima da naprave neka veličanstvena djela u Njegovo ime i tako dokažu i sebi i drugima da su miljenici neba. Pouka za nas koju trebamo naučiti je da  posao kojeg nam je otac dao raditi nije posao uvjeravanja svijeta u Njegovu naklonost prema nama i naše veličine u Njemu, nego da umjesto toga tiho i skromno a ipak učinkovito koliko nam to god razumnost i prikladnost dopuštaju puštamo naše svijetlo da svijetli i da objavljujemo vrline onoga koji nas je pozvao iz tame u svoje divno svijetlo i  od želje da budemo čudotvorci do razumnog položaja slugu i poslužitelja Istine. (w1904 str.9)

28. Rujna

“Protivnik vaš, Đavo, ide uokolo kao ričući lav i traži koga da proždre. A vi mu se oduprite čvrsti u vjeri.”  1. Pet. 5:8,9

OVA misao Sotoninog protivljenja nama, i da se ne borimo protiv tijela i krvi nego sa vrhovništvima, silama i zlim duhovima na visokim pozicijama moći može nam biti strašna ako nismo s druge strane shvatili da kroz čvrstoću  odluke mi dobivamo ogromnu pomoć i potporu od drugih nevidljivih sila. Od trenutka našeg odlučnog otpora iskušenju i zauzimanja stava za Gospodina i Njegovu stvar mi postajemo jači u Gospodinu i u sili Njegove moći i veći je onaj koji je za nas od svih koji su protiv nas.

S druge strane neodlučnost nakon što smo vidjeli ono što je pogrešno povećava moć napasti. (w1904 str.11; 1900 str.32)

29. Rujna

“Svatko tko je ohola srca, odvratan je GOSPODINU.”  Izreke  16:5

JEDNA  od velikih poteškoća za Novo stvorenje je pobijediti ljubav duha svjetovnosti pod vodstvom sebičnosti. Svjetovni ponos je izazov vjeri u Boga i poslušnosti njemu i zato samo oni koji su hrabri i puni pouzdanja u Gospodina mogu nadvladati ovog diva. Neophodno je također da ta pobjeda bude potpuna – da ponos bude temeljito ponižen, ubijen tako da nikada više ne ustane i uništi nas. To je individualna borba i jedino pravo oružje protiv tog diva je kamen iz potoka, Gospodnja poruka koja nam pokazuje što je ugodno i prihvatljivo u njegovim očima i koja nas uvjerava da će oni koji se ponizuju biti uzvišeni a da će oni koji se uzvisuju biti poniženi. Kao što se jedan pjesnik izrazio: – “Gdje završava hvalisanje, započinje istinsko dostojanstvo.” (w1903 str.329)

30. Rujna

“Ljubav Kristova potpuno s nama vlada.”  2. Kor. 5:14

IZGLEDA  nemogućim opisati samu ljubav; najbolje što možemo je da opišemo njeno vladanje. Oni koji posjeduju ljubav s takvim karakteristikama u stanju su cijeniti je, ali je s druge strane nisu u stanju objasniti – ona je od Boga, nalikovanje Bogu u srcu, u jeziku, u rukama, u mislima – nadzire sve ljudske osobine i  traži načine kako da ih u potpunosti kontrolira…Kao Kristovi učenici, mi smo u Njegovoj školi, i najveća lekcija kojoj  nas on svakodnevno uči , i lekcija koju moramo temeljito naučiti da bi dostigli cilj nagrade našeg nebeskog poziva u svim njegovim različitim obilježjima i ograncima, je lekcija ljubavi. Ona obuhvaća i  odnosi se na sve riječi, misli i postupke u našem svakodnevnom životu. Kao što je jedan pjesnik rekao: “Kao što je svaka lijepa nijansa svijetlo, – tako je i svaka milost ljubav.” (w1903 str.55,58)

Leave a Reply