01 – Siječanj

01. Siječnja

„Dođite, klanjajmo se i poklonimo: kleknimo pred GOSPODINA, tvorca našega.“  Ps. 95:6

KADA jednom dobijemo samo letimičan uvid slave Božje osobnosti kroz Božanski plan, kad jednom steknemo ispravno gledište s očima našeg razumijevanja o onome koji je veliki istražitelj srca i domar svoje crkve, mi padamo pred njim do praha ponizno, shvaćajući da smo nesavršeni, da ne možemo stajati pred našim Gospodarom, da nismo dostojni njegove naklonosti i blagoslova. No, kao što je Ivana nježno dotaknuo, podižući ga, tako i nama upućuje riječi utjehe, mira i ljubavi, jamčeći nam da mi nemamo velikog svećenika koji ne može suosjećati s nama u našim slabostima, baš naprotiv imamo onoga koji je u stanju suosjećati i milosrdno pomoći, Onoga koji nas je kupio sa svojom dragocjenom krvlju, koji nas je prihvatio i koji će nas brojiti kao udove svog tijela, toliko dugo dok smo u zajedništvu s njim, tražeći iskreno da upoznamo i vršimo njegovu volju. R3569:6 (Himna 69)

02. Siječnja

„Doista, bili ste nekada tama, a sada ste svjetlo u Gospodinu. Kao djeca svjetla živite!“  Efež. 5:8

GOSPODIN  Isus nam govori da ako želimo biti vjerni svjetlu, tada moramo pustiti da naše svjetlo tako svjetli da obznanjuje hvale  našem nebeskom Ocu. On nas upozorava da mnogi neće cijeniti naša dobra djela, nego će govoriti o nama lažno kojekakva zla, zbog njegovog imena. On nam zasigurava da djeca tame mrze djecu svjetla, ali nas potiče da se u takvim iskustvima „radujemo i veselimo jer je velika naša plaća na nebesima“. Djeca svjetla imaju takav osjećaj pa se mogu radovati čak i u progonstvima i u nevolji. Dok puštaju da svjetlo istine svijetli pogrešna će se učenja očitovati onima s pravim razumijevanjem i plemenitim srcem. R5719:4 (Himna 275)

03. Siječnja

„A tko pije vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti dovijeka“ Ivan 4:14

POGREŠNA UČENJA, neistine, mogu privremeno zadovoljiti čežnje onih koji nikada nisu okusili istinu, vodu života; međutim ništa nemože dati trajno zadovoljstvo osim istine; i sam naš Gospodin, Riječ, Logos, poruka od Oca, pun milosti i istine, utjelovljenje je i predstavnik te zadovoljavajuće vode života. Tko god prima Gospodina kao svog Otkupitelja i Vođu i Učitelja, preko kojega  se imaju ispuniti sva Božja milostiva obećanja; tko prima tu vodu života prima zadovoljavajući udio, i nikada se  neće naći da traži istinu u drugim pravcima. To će zadovoljiti njegove čežnje kao što ništa drugo ne bi moglo, i to  toliko obilno da neće ostati apetita za neke druge strane vode. R2424:2 (Himna 146)

04. Siječnja

 „On dobro zna put kojim idem.“ Job  23:10

ŠTO  smo više izloženiji Sotoninim napadima i ozbiljnim ispitima naše nade, vjere i ljubavi dok idemo naprijed uskim putem, povećavat će nam se duhovna radost, neusporedivi mir, i bit ćemo u stanju radovati se čak i u kušnjama i nevoljama, znajući da nam one donose sve veću, vječnu slavu. Bit ćemo u stanju izdržati, kao da vidimo onoga koji je nevidljiv, kao da smo podignuti i vođeni njegovom rukom. Imat ćemo obećanje o njegovoj prisutnosti u svakoj nevolji, i da nas nikada neće ostaviti ni zaboraviti i da je sve  stvari (pa i naizgledna zla u životu) u stanju i da želi okrenuti u naše najuzvišenije dobro; zato što ljubimo Boga i njegov put  i njegov plan više od sebe i od svojih puteva – zato što smo pozvani u skladu s njegovim naumom i što smo prihvatili poziv i što nas raduju njegovi ciljevi i što nastojimo koliko god do nas stoji hoditi dostojno Gospodina i njegovog nebeskog poziva, i tako potvrditi svoj izbor i poziv. R1751:3 (Himna 99)

05. Siječnja

 „A dar koji Bog daje vječni je život preko Krista Isusa, Gospodina našega.“ Rim. 6:23

DOK  Nebeskom Ocu možda neće biti ugodno dati  imunost od boli, patnje i smrti, nama i našoj djeci ipak je s druge strane napravio veću i slavniju pripremu za nas kroz našeg Gospodina Isusa Krista – pripremu za naš vječni život. Međutim ovaj je dar rezerviran samo za one koji će bilo sada bilo u budućnosti razvijati i primjerom pokazivati velikodušnost, vjeru, ljubav prema Bogu i čovjeku. Blagoslovljeni smo mi čije su oči i uši razumijevanja sada otvorene da znamo Božju milost, da cijenimo istu – mi koji smo sada u Kristovoj školi da razvijemo plodove i milosti njegovog Duha, sličnost našem Gospodinu. Za takve je Kraljevstvo, sunasljedništvo i blagoslovi i prednosti ne samo vječnog života, već sunasljedništva s Kristom. Što se tiče svijeta općenito, zahtijevat će se tijekom milenijskog doba  da i oni isto tako razviju plodove i milosti Gospodinovog duha ako se žele pokazati dostojnima vječnog života. Sinovstvo podrazumijeva sličnost, i nitko neće imati vječni život osim onih koji su prihvaćeni kao sinovi. R3432:6 (Himna 235)

06. Siječnja

 „Moje hodanje i počivanje ti odmjeravaš, svi moji putevi tebi su znani“ Ps.  139:3

O kako je uzak put kojim sveci moraju hodati dok slijede stope Učitelja! Samoodricanje je na svakom koraku, ali Isus je rekao, „Tko ne uzme moj križ i ne slijedi me, nije me dostojan“. Ako mi ne možemo dokazati svoju ljubav prema Gospodinu tako da dijelimo s njim njegove poruge i samoodricanja tada nismo od te klase od koje on želi napraviti svoju nevjestu. Neće biti laka stvar ustrajati do samoga kraja, ali blagoslovljen je onaj koji u tome uspije. Ako nastavimo gledati na stvari koje su iza nas, njegovati stare ambicije i poticati stari duh koji nas je nekad vodio, ustrajnost u našim ispitima postajat će nam teža ako ne i  nemoguća; ali uzmimo k srcu apostolov savjet i zaboravimo stvari koje su iza nas, tražimo nove pobjede nad svijetom i tijelom i Đavlom. R901:6 (Himna 12)

07. Siječnja

 „Noć je poodmakla, dan se približio.Zato svucimo djela tame i obucimo oružje svjetla.“  Rim. 13:12

RAZMOTRI  svjetlo koje si sada primio – svjetlo spoznaje o Bogu, o njegovoj volji, o svrsi života, i kakvog karaktera trebamo biti kako bi smo ugodili Gospodinu i kako bi nam dodijelio nagradu vječnog života, čak najvišeg oblika postojanja. Imajući svu tu spoznaju obucimo je kao bojnu opremu da nas zaštiti. Znajući što Bog  zahtijeva, obucimo sve to, ne kao haljinu, već kao bojnu opremu preko haljine. Obucimo prsni oklop pravednosti koji pokriva srce. Shvati da jedino što se uzima u obzir jeste čistoća srca i apsolutna lojalnost Bogu. Shvati da je Bog za nas. Uzmi mač Duha, Riječ Božju, i sve preostale dijelove koje je Apostol nabrojao. Oni sačinjavaju „oružje svjetla“ tako nazvano zato što smo ga dobili od svjetla istine. R5770:1 (Himna 164)

08. Siječnja

 „I pozvali su Rebeku i rekli joj: Hoćeš li poći s ovim čovjekom? „Hoću“, odgovorila je.“  1. Moj. 24:58

OVO  jako dobro predstavlja pitanje upućeno onima koji su pozvani da budu nevjesta Kristova. Oni  čuju da je on „jedinorođenac od Oca, pun nezaslužene dobrote i istine.“ Oni  čuju da je on Gospodar svega, nasljednik „najveličanstvenijih i dragocjenih obećanja.“ Oni uče  da će jedinstvo s njim značiti užitke zajedništva zauvijek i sudjelovanje s njim u svoj njegovoj velikoj i veličanstvenoj budućnosti. Takvi koji su ispravno izvježbani  odgovoraju, „Hoću“ poput Rebeke, bez oklijevanja …Samo svesrdna ljubav za Gospodina i dobro utemeljena vjera,… će nas nositi do kraja putovanja, radosne u iščekivanju da budemo konačno prihvaćeni u slavu s našim Ljubljenim, Kraljem Slave. R5188:1 (Himna 87)

09. Siječnja

 „Idi od mene Sotono, jer stoji napisano: Gospodinu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi.“  Mat. 4:10

TIJEKOM četrdeset dana u pustoši naš je Gospodin uvidio da vlast nad zemljom može  biti postignuta jedino kroz velike patnje. Od dugog posta bio je slab, i svi detalji proročanstva bili su mu pred očima. Vidio se je kao janje nijemo pred onim koji ga striže; kao zmija podignuta u pustinji. Sotonin prijedlog bio je iskušenje, ali nakon razmišljanja razumio je da Sotona od njega traži da prekrši svoj savez – da ide suprotno Božjoj volji. Odmah je odgovorio: „Idi od mene Sotono, jer stoji napisano: Gospodinu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi.“ Tada ga je Đavo ostavio jer u njemu nije bilo više ničega na čemu bi mogao raditi – toliko je lojalan Isus bio Riječi Jehovinoj. Nakon toga su mu anđeli pristupili i služili mu. R5084:6 (Himna 200)

10. Siječnja

„Doći ću u sili Gospodina Boga, spomenut se pravednosti tvoje, samo tvoje“  Ps. 71:16

SUZE i tuge i bitke u borbi protiv svijeta, tijela i đavla su veoma neophodni u sadašnje vrijeme; i ne bi smo se trebali nadati da ćemo biti okrunjeni kao pobjednici bez prolaska kroz takva iskustva. U borbi se učimo ne misliti o sebi više nego što bi smo trebali misliti; učimo o našim slabostima i nesavršenostima i našoj potrebi da hodimo blisko s Gospodinom, ukoliko želimo sačuvati naše haljine neokaljanima od svijeta. Učimo se također pouzdati se u njegovu milost i da je „naša sposobnost od Boga.“ Učimo da je „veći onaj koji je na našoj strani nego svi koji su protiv nas.“ Učimo da pobjeda koja pobjeđuje svijet niti je snaga a ni savršenstvo našeg tijela, niti samo čvrsta odlučnost naših umova, nego da je ovo potonje potpomognuto i ojačano od onoga koji nam jamči da se njegova snaga usavršava u našoj slabosti. I tu zapravo učimo da sve stvari zajedno rade za dobro onih koji ljube Boga. R2195:2 (Himna 266)

11. Siječnja

„Savjetom svojim vodit ćeš me i potom me u slavu dovesti.“  Ps. 73:24

DIJETE  Božje koje je ponizno i koje vjeruje shvatit će da premda možda neće uvijek moći razumjeti Gospodinove putove u svim njegovim postupcima, da mu poznavajući Njegovu mudrost, ljubav i brigu može vjerovati iako mu nemože ući u trag. Ne bismo trebali očekivati da ćemo uvijek biti u stanju shvatiti božansku mudrost koja je uzvišenija od naše; često ju možemo razabrati tek poslije. Ponekad njegova stega može biti ozbiljna, i nimalo laka za nositi, ipak „poslije donosi plod pun mira – pravednost.“ Nakon gorkoga dolazi slatko; stoga prihvatimo gorko strpljivo, i radujmo se nadi sigurnog ispunjenja svih najveličanstvenijih i dragocjenih obećanja koja će se ostvariti u pravo vrijeme za one koji strpljivo nastavljaju u činjenju dobra – bezuvjetno se podlažući Božjoj providnosti, vodstvu kroz njegove savjete. R1562:2 (Himna 242)

12. Siječnja

 „Pravednost tvoju ne skrivam u srcu svojemu. Vjernost tvoju i spasenje tvoje objavljujem. Ne krijem milost tvoju i istinoljubivost tvoju usred velikog mnoštva okupljenog.“  Ps. 40:10

AKO ostanemo bez ičega u životu, bez ijednog novčića, mi ćemo i dalje biti bogati pred Bogom ako imamo istinu. Stoga smo svi u potrebi kad se radi o toj spoznaji. Ako to razabiremo, kako možemo biti ravnodušni i ne govoriti drugima o vrlinama onoga koji nas je pozvao iz tame u svoje divno svjetlo! Bog je, stoga, tako uredio tu stvar kako bi svi oni koji vjeruju i koji postanu Božjom djecom mogli imati udio s njim u njegovom velikom djelu. I s obzirom da znamo te stvari, one postaju ispit naše lojalnosti i ljubavi. Hoćemo li biti udruženi s Gospodinom u časnom djelu s one strane zavjese ovisi o tome što vidi ili ne vidi  kad se radi o tom aspektu osobnosti. R5335:4 (Himna 275)

13. Siječnja

 „Moj se otac proslavljuje time da donosite mnogo ploda.“ Ivan 15:8

GOSPODIN  je objavio sebe kao pravi trs i svog Oca kao pravog Vinogradara koji je zasadio pravi trs, i svoje sljedbenike kao prave grane tog trsa. Izraz „pravi trs“ pretpostavlja lažni trs, i ova misao je naglašena i razrađena u posljednjoj poruci našeg Gospodina njegovom narodu u znakovima Otkrivenja. Tamo on govori o sakupljanju ploda „loze zemaljske“, i bacanju iste u tijesak gnjeva božjega na kraju ovog doba. (Otkr. 14:19) Stoga u riječima našeg Gospodina o „pravom trsu“bilo je dublje značenje od onog što su apostoli mogli razumijeti. Mi koji živimo u vrijeme kada su obje loze i ona koju je Otac zasadio i zemaljska razvijene imamo priliku da isto tako zapazimo da je loza zemaljska krivotvorina nebeske loze. U onoj mjeri u kojoj to jasno vidimo pomoći će nam ne samo u razumijevanju Gospodinove usporedbe, nego isto tako i u primjeni iste u našoj svakodnevici. Manje ćemo biti u opasnosti od krivog razumijevanja, iskrivljavanja i zavođenja od lažne loze ili od strane lažnih grana i lažnih načela predstavljenih u povezanosti s njenim razvojem jer ona nije pod brigom božanskog Vinogradara. R3544:2 (Himna 70)

14. Siječnja

 „Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu.“  Jak. 1:19

SNAGA  karaktera koja dopušta ljutnju je ista sila koja kad je drugačije usmjerena označava intenzitet ljubavi: nesposobnost da se bude ljut kad je to na mjestu može podrazumijevati nesavršenost, mane, baš kao što bi i nesposobnost da se snažno ljubi isto značila slične nedostatke u karakteru… Mi koji smo bili začeti Svetim Duhom i koji stoga imamo „Kristov um,“ imamo razmišljanje ili stav koji je pun ljubavi, velikodušan, ljubazan, oprašta svojim bližnjima i koji je pun poštovanja i poslušnosti prema Bogu. To je duh ili stav koji je od Oca i od Sina: suprotan duh ili stav je od Protivnika. Ta dva duha ili stava su toliko različita da ne možemo imati oba odjednom – ne možemo služiti Bogu i mamoni, Kristu i Belijalu. R3928:2,4 (Himna 49)

15. Siječnja

 „Tih dana izašao je na goru da se moli i cijelu je noć proveo u molitvi Bogu.“ Luka  6:12

TKO nije zapazio da su svi veliki Biblijski karakteri koje je Svemogući koristio imali naviku ići k njemu redovito u molitvi i tražiti od njega vodstvo gotovo za svaku stvar? Čak je i veliki Otkupitelj, svet, nedužan, i odvojen od grešnika, imao potrebu moliti se Ocu – potrebu za njegovom blizinom i zajedništvom –  potrebu da bude u kontaktu sa Beskonačnim. Netko može pitati da li bi Svemogući promjenio svoje planove odgovarajući na naše molbe? Zasigurno ne bi. Baš naprotiv Biblija nas upozorava da tražimo samo ono što je u skladu s njegovom voljom. Upozoreni smo da ako tražimo nešto krivo da naše molitve neće biti uslišene. Stoga je nužno proučavanje Božje Riječi da bi smo bili prosvjetljeni glede Božanskog programa i kako bi smo onda mogli moliti u skladu sa svakim njegovim obilježjem i onda primiti snagu i ohrabrenje kad naše molbe budu bile uslišene. R4913:2 (Himna 239)

16. Siječnja

 „Bog je pradavni zaklon tvoj, pod tobom su vječne ruke.“  5. Moj. 33:27

BIBLIJA  obiluje svjedočanstvima o tome da će ozbiljne kušnje u bliskoj budućnosti biti na liniji prijevare. Ona govori o lažnim anđelima, zavodljivoj nepravednosti i „lažnim čudesima“ i govori nam da će Gospodin poslati tj. dopustiti snažnu zabludu da bi vjerovali laži. Ako ispravno razumijemo tu stvar te će prijevare pogoditi cijeli svijet, uključujući njegove mudre ljude, i u stvari praktički svakoga osim „izabranih“; „izabrani“ će biti sačuvani ne svojom mudrošću ili nadmoći, nego kroz Božju moć, „Jer ustat će lažni Kristi i lažni proroci i činit će velike znakove i čuda kako bi, ako je moguće, zaveli i izabrane.“ R4379:3 (Himna 304)

17. Siječnja

 „Počivaj u GOSPODINU i strpljivo čekaj na njega.“ Ps. 37:7

MI se ne smijemo dati razočarati ili dopustiti si da posustanemo u vjeri kada smo na ispitu strpljive ustrajnosti, dok izvanjski mir i spokoj za kojima žudimo kao da oklijevaju. Kad nam se čini da je odgođen odgovor na naše molitve naš nas Otac nije zaboravio. Izvanjski mir i spokoj nisu uvijek uvjeti najpogodniji za nas kao nova stvorenja; i mi ne bismo željeli uvjete u kojima dragocjeni plodovi Duha ne bi mogli rasti i razvijati se u nama. Stoga, „ne čudite se vatri koja bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se što neobično događa. Naprotiv, radujte se.“(1. Pet. 4:12,13) Onaj koji izbraja sve vlasi na našim glavama nikada nije ravnodušan prema patnjama i potrebama svog najslabijeg i najponiznijeg djeteta. O kako je slatko duši znati za takvu ljubaznu, trajnu brigu! „Kada on daje mir, tko tada može stvarati nevolju?“ R5802:6 (Himna 137)

18. Siječnja

 „I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti.“  Rim. 8:10

S božanskog gledišta tijelo se smatra kao mrtvo, ali duh ili um se smatra kao živo. Ono što Bog priznaje je novo stvorenje, kojemu on namjerava dati novo duhovno tijelo u određeno vrijeme – u prvom uskrsnuću. Neophodno je da ta misao bude jasno utvrđena u našim mislima, kako bi smo stalno mogli shvaćati naš mir prema Bogu i njegovu naklonost i suosjećanje prema nama u Kristu. Ako izgubimo iz vida činjenicu da nas Bog promatra s aspekta volje, i ako počnemo razmišljati o sebi i o tome kako nas Bog procjenjuje s aspekta tijela, sigurno je da ćemo srazmjerno tome otići u tamu, zbunjenost i obeshrabrenje. Međutim nemojmo zaboraviti, s druge strane, da se duh ili volja računa živim zbog pravednosti, zato što je u skladu s Bogom. Neka stoga ne bismo bili nemarni glede volje ili namjere, da upravlja vladanjem u našem životu, nego imajmo na umu da će svaka nehajnost srazmjerno tome značiti gubitak duhovnog života. Moguće nam je uvijek željeti ono što je pravo, i ništa manje od apsolutno lojalne volje ne će biti prihvatljivo Bogu u Kristu. R3203:2 (Himna 277)

19. Siječanj

 „U svako doba ljubi prijatelj, i brat postaje u nevolji.“ Izreke 17:17

MUDRI je dobro rekao da prijatelj ljubi u svako doba. Onaj koji ljubi samo onda kada smatra da je to njemu na korist ne poznaje ljubav. Onaj koji ljubi i koji je brat samo onda kada je blagostanje, i čija ljubav i prijateljstvo presahnu pod vrućinom progonstva, i neprijateljstva, nikada nije upoznao ljubav u pravom smislu, već samo izvjesnu vrstu sebičnosti – svjetovnu ljubav. Kao što nam je Bog preporučio svoju ljubav i pokazao nam je ne kroz sebičnost, već velikodušnost, plativši visoku cijenu, pružio nam je oslobođenje iz našeg zatvora, i dao nam prednosti posinjenja, stoga prava ljubav treba biti spremna na žrtvu. Sudimo stoga našu ljubav prema drugima, prema Gospodinu, prema braći, prema našoj obitelji, našim bližnjima, našim neprijateljima, čak, kroz spremnost da se žrtvujemo za njihove interese i njihovu najuzvišeniju dobrobit. R4224:5 (Himna 23)

20. Siječanj

 „Ali ako trpi zato što je kršćanin, neka se ne stidi.“  1. Pet. 4:16

APOSTOL se nije stidio svojih patnji, jer je shvaćao da ih je trpio zbog Krista. Svaki muškarac ili žena bi se osjećali i trebali bi se osjećati duboko povrijeđenima kod javnog uhićenja, zatvaranja kao prijestupnika, kao prekršitelja zakona. Ali kada iskusimo te stvari, i kad shvatimo da nam se događaju zbog naše vjernosti Gospodinu, u slijeđenju njegovih stopa, možemo se radovati u sramoti, radovati se u stvarima koje bi nam inače bile sramotne i mrske. Ako se dakle bilo kome tko čita ovaj članak u  Božanskoj providnosti dogodi da bude uhićen ili zatvoren ili mučen, i ako može izravno ili neizravno ustanoviti da mu se to događa zbog vjernosti Gospodinu i njegovoj istini, neka se ne stidi; neka slavi Boga zbog toga, radujući se što je bio dostojan da trpi zbog Kristovog imena, i imajući na umu da je tako bilo i s našim Gospodinom Isusom. On je bio stavljen u pritvor; on je bio svezan; on je bio bičevan; on je bio javno ponižen; čak je bio razapet kao bogohulnik. R3189:6 (Himna 13)

21. Siječanj

 „Jer oči Gospodnje gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove.“  1. Pet. 3:12

NAŠ je Nebeski Otac duboko zainteresiran za sve glede nas i naših voljenih. Ima li išta što je toliko malo a da on to ne bi zapazio, on koji čak izbraja svaku vlas na našoj glavi?…Premda smo pala stvorenja, otpali sa plemenitog stanja u kojem smo bili stvoreni, Bog je toliko ljubio našu rasu, čak dok smo još bili grešnici, da je uz visoku cijenu pripremio naše otkupljenje, obnovu i zatim vječnu slavu. Stoga nam je – zato što nas ljubi – kroz Krista ukazao milost da možemo doći do njega kao djeca do Oca…Ne trebamo se bojati da je prezaposlen sa stvarima od veće važnosti, ili da je umoran od našeg opetovanog dolaženja k njemu sa stvarima od male važnosti…Naša je prednost da možemo otići u svoje sobe i zatvoriti vrata i moliti se našem Ocu koji vidi u tajnosti i koji će nas nagraditi javno. R1865:5; 1864:3; 1865:4 (Himna 293)

22. Siječanj

 „U ljubavi robujte jedni drugima.“  Gal. 5:13

SUDIMO našu ljubav prema drugima, prema Gospodinu, prema braći, prema našoj obitelji, čak prema našim neprijateljima, prema našoj spremnosti da se žrtvujemo u njihovu korist i za njihovu najvišu dobrobit. Ako utvrdimo da ne žrtvujemo ništa u korist Gospodinove stvari, nemojmo se zavaravati govoreći kako ljubimo Gospodina. Ako utvrdimo da nismo spremni trpjeti, žrtvovati se u korist braće i drugih nama dragih, nemojmo pobrkati stvar i nazvati to ljubavlju. Ako utvrdimo da nismo spremni činiti dobro čak i našim neprijateljima kada su u potrebi, neka ne bude zabune; jer je Gospodin objavio da je pravac dobrote, milosrđa i samoodricanja jedini indeks srca punog ljubavi. R4224:5 (Himna 23)

23. Siječanj

 „Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama“  Djela  2:42

SAV  Božji narod može živjeti zajedno u ljubavi, u zajedništvu, pod božanskom skrbi kao „kraljevsko svećenstvo“, „sjedeći zajedno na nebeskim mjestima“-  u predodžbenoj Svetinji Tabernakula. Koliko se tiče  našeg zemaljskog prebivališta, možemo živjeti relativno blisko, posredstvom odgovarajuće željeznice i poštanske službe. Dolikuje nam stoga da „govorimo jedan drugome“ da bi kao što je prorok objavio Gospodin mogao čuti i zapaziti i dati da napreduje naše blagoslivljanje  jedni drugih. (Mal.3:16) I mi sugeriramo da je djelomično ispunjenje naputka da „poravnamo staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi,“ ako tražimo takva prebivališta koja će nas voditi do takvih povremenih izmjena ohrabrenja s kućanstvom vjere. Stavimo Boga na prvo mjesto, i kršćansko zajedništvo i rast u milosti na drugo, i oboje ispred bogatstva, u svim našim proračunavanjima. Tako ćemo najbolje najprije tražiti Božje kraljevstvo i njegovu pravednost, i utvrditi da će nam se sve drugo dodati u skladu s našim stvarnim potrebama kao novih stvorenja. R4090:5 (Himna 97)

24.Siječanj

„I David jednako napredovaše, jer Gospodin Bog nad vojskama bješe s              njim.“  2.Sam. 5:10

DAVIDOVA  iskustva dok je čekao na Kraljevstvo i naučene pouke i razvijena osobnost i  priprema koja ga je učinila mudrim i skromnim sve je služilo da ilustrira veliku lekciju Evanđeoskoj crkvi. Mi smo također pozvani da sjedimo na Gospodinovom prijestolju – da vladamo u njegovo ime. Mi smo također bili pomazani svetim duhom za službu, a za koji duh apostol objavljuje da je predokus slave i radosti u koje ćemo ući kada će doći dani krunisanja. Ako su stega, samosvladavanje, vjera, umjerenost i nada svi bili potrebni da bi učinili Davida kraljem nad Gospodinovim narodom i da ga pravilno predstavlja u vladavini, koliko bi smo tek ozbiljnije lekcije trebali mi imati koji smo pozvani na mnogo veći položaj – na prijestolje zemlje kao Božji predstavnici i ka kraljevskom svećenstvu da vladamo, sudimo i ispitujemo čovječanstvo, s namjerom da ih što je moguće više spasimo iz njihovog propadajućeg stanja i dovedemo  u potpuni sklad s Bogom. R4236:1 (Himna 300)

25. Siječanj

„Blagoslov Jehovin obogaćuje i nikakvu bol Bog pritom ne zadaje.“ Izreke 10:22

TKO GOD  ima Gospodinov blagoslov uistinu je bogat, bez obzira na količinu  stvari ovog svijeta koje posjeduje. Od kakve je vrijednosti svo bogatstvo Kreza ako ne donosi mir, radost i sreću? Gdje god se okrenemo vidimo – bogate i siromašne – kako traže zadovoljstvo, tražeći izvore radosti; ali koliko ih to uistinu i nađe? Jao! Čini se nemogućim da svijet razumije veliku činjenicu da Gospodinov blagoslov sačinjava pravi fond bogatstva i užitaka zauvijek – više i od sadašnjeg života i onog koji dolazi! Oni koje Gospodin obogaćuje sa svojim obećanjima i svojom naklonošću, svojim vodstvom i svojim blagoslovom, imaju radost za kojom drugi uzaludno tragaju. Ova prava bogatstva dostupna su tokom ovog Evanđeoskog doba onima koji imaju uho da čuju i koji uče o Božjoj naklonosti u Kristu. U Kristu su sakrivena sva blaga božanske mudrosti, ljubavi i moći. R5171:1 (Himna 179)

26. Siječanj

 „Ne ću pogaziti zavjeta svojega, i što je izašlo iz usta  mojih ne ću poreći“ Ps. 89:34

OVE  riječi Jehove Boga vrlo su utješne i zadovoljavajuće njegovoj vjernoj djeci. Kako vjera postaje temelj za ono čemu se nadamo, tako pouzdanje i iskustvo čine temelj na kojeg se vjera oslanja. Jedno od privlačnih obilježja Božje osobnosti njegova je nepromjenjivost: njegovo je jamstvo: „ja sam isti, ja se ne mijenjam.“ Čak kada su Gospodinova riječ i presuda protiv nas – kao što je to u slučaju njegovog izricanja presude protiv grijeha i grešnika – i premda njegova nepromjenjivost neće dopustiti da nađe izgovor za grijeh ili da obriše krivnju, sama ta postojanost postaje nam jamstvo da kao što je Bog bio strog i nepromjenjiv glede izrečene kazne, jednako će tako biti strog i nepromjenjiv glede svih dobrih obećanja koja nam je dao i saveza koje je sklopio. R3107:3 (Himna 219)

27. Siječanj

„ I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga tješitelja  da bude s vama zauvijek“  Ivan  14:16

KAKVO  zadovoljstvo,   kakva utjeha je došla Gospodinovom narodu, kroz njihovu prednost da su korišteni od njega i usvojeni u njegovu obitelj kroz začeće Svetim Duhom, primanjem Svetog Duha, pomazanjem Svetim Duhom, svetim utjecajem, blagoslovom Oca i Sina, vođenjem naših prosudbi, vođenjem naših srca, otvarajući nam Pisma, prouzročujući da naša srca gore unutar nas kako sve više cijenimo dubinu, visinu, dužinu i širinu Slavnog Očevog plana za spasenje nas i svih naroda na zemlji!…Uistinu, kao što je naš Gospodin rekao, Sveti nam Duh pokazuje stvari koje će doći, i objašnjava nam stvari iz prošlosti. Koliko li je samo naših blagoslova na liniji cijenjenja stvari koje dolaze –  milenijskog kraljevstva, vremena obnove, podizanja i usavršavanja svih naroda na zemlji. R4166:6 (Himna 91)

28. Siječanj

„Jer znamo da sve stvorenje zajedno uzdiše i da je u boli sve do sada.“  Rim. 8:22

DRAGI  ljubljeni koji ste u posvećenom kućanstvu, nemojmo zaboraviti ostati u kontaktu sa stvorenjem koje uzdiše; suosjećati s njihovim bolima i njihovim jadima; shvatiti njihovo duboko propadanje i bijedu; imati na umu njihove slabosti, njihovo strašno breme nasljeđenih karakternih crta i posljedičnih slabosti; njihovog sadašnjeg okruženja neznanja i praznovjerja, i njihove dugo ustanovljene pogreške javnog mnijenja; imajući na umu da smo i  mi još uvijek u grešnom tijelu, i da se grešne sklonosti često bolno očituju u nama, u nekim pravcima barem ako ne u mnogima. I kako vapaji uzdišućeg stvorenja dolaze u uši Gospodina nad vojskama sa jakim i punim osjećaja molbama k njegovom srcu punom ljubavi, tako neka dođu i u naše uši i dobiju naše suosjećanje, i ožive našu revnost da surađujemo s planom našeg Nebeskog Oca za uspostavu njegovog kraljevstva pravednosti i mira. R3067:6 (Himna 38)

29. Siječanj

„Sila je moja i pjesma moja Gospodin, koji me izbavi.“  2.Moj. 15:2

GOSPODIN  je naša snaga; mi se ne oslanjamo na ljudsku mišicu – niti na našu vlastitu niti drugog čovjeka. Držimo se Glave, od koje ne dolaze samo zakoni koji nas vode, nego od koje dolazi snaga, vodstvo, zaštita, briga, koje trebamo i  kojima se radujemo. Gospodin je postao naše spasenje; on nas je spasio od osude grijeha kroz vjeru u krv; on nas je izbavio od ljubavi prema grijehu. On nas nije samo oživio, nego nas je ojačao, i omogućio nam da hodimo uskim putem, i da činimo to s radošću, veseljem i poskakujući. On je već naše spasenje – spasenje koje trebamo dobiti, i koje će tako biti potpuno u nama, u prvom uskrsnuću,  već je počelo – jer mi smo već prešli iz smrti u život, i imamo svjedočanstvo toga u Svetom Duhu. R2934:4 (Himna 120)

30. Siječanj

„I mir Božji da vlada u srcima vašim.“  Kol. 3:15

MIR i radost koji nadilaze svo ljudsko razumijevanje nisu dati svijetu, niti su dati nominalnim kršćanima, niti formalistima i ritualistima, koliko god bili revni. Namjenjeni su i mogu ih imati  jedino oni koji primaju bogatstva milosti kroz Sveti Duh – oni koji poslušnošću istini i u duhu rastu u Krista svoju živu Glavu u svemu. Takvi imaju mir, dubok i trajan, i koji stalno raste srazmjerno kako oni shvaćaju sa svim svetima kroz vjeru i poslušnost bogatstvima božanske milost i- dužinu, širinu, visinu i dubinu ljubavi Božje. R2456:6 (Himna 244)

31. Siječanj

„Pođeš li preko voda, ja ću biti s tobom. Pođeš li preko rijeka, one te neće preplaviti.“  Iza. 43:2

S OBZIROM na činjenicu da se od svih koji su pozvani, izabrani, i vjerni mora zahtijevati da prođu kroz školu iskustva, stege, i ispitivanja s obzirom na  njihovo konačno priznanje, kako je samo ohrabrujuće znati da će Gospodin zaista biti s nama u svakoj nevolji, da on suosjeća s nama u svim našim kušnjama, nedaćama, nevoljama, poteškoćama itd., i da se „iza namrštene providnosti skriva njegovo nasmijano lice.“ Vode nevolje, razočaranja, zbunjenosti, poteškoća biti će oko nas, ali mi ne trebamo otploviti s njima, već izdržati poteškoće kao dobri vojnici. Međutim nikada ne bismo trebali zaboraviti dok se borimo sa strujama života naš izvor snage… Gospodin će nas izvući sigurno na drugu stranu, gdje ćemo imati život, i to u izobilju, sa slavom, čašću i besmrtnošću koje će on pribaviti svojoj nevjesti – svojim izabranima. R4005:1 (Himna 93)

Leave a Reply