03 – Ožujak

01. Ožujka

„Htio bih umrijeti smrću Pravednika. Moj kraj neka bude kao njegov!“ 4.Moj.  23:10

NAŠ Gospodin Isus je bio Pravednik, i kada razmišljamo o smrti onda razmišljamo o njemu i njegovoj smrti, i imati na umu da kao što je on položio svoj život i mi bi smo također trebali polagati naže živote za našu braću. Kao što je on žrtvovao zemaljske interese i povlastice i prednosti da bi mogao umrijeti žrtvenom smrću u skladu sa božanskim planom, imajmo na umu da smo se i mi slično zavjetovali da budemo „mrtvi s njim.“ Jer ako budemo bili mrtvi s njim mi ćemo također živjeti s njim; ako trpimo s njim, s njim ćemo i kraljevati. Naša nada u to da ćemo sudjelovati s njim u njegovom uskrsnuću u slavu, čast i besmrtnost utemeljena je na našoj vjernosti u sudjelovanju s njim u njegovoj smrti, što također znači i sudjelovanje s njim u patnjama sadašnjeg vremena. Ali stojeći kao što mi stojimo na vrhovima Pisge s divnim izgledom pred nama, ojačani snagom iznutra, zašto bi smo se plašili smrti i patnji koje ju prate? Baš naprotiv, u svemu tome mi ćemo se radovati i trijumfirati kroz našeg Gospodina i Otkupitelja, naše Glave! R4055:5 (Himna 325)

02. Ožujka

„Isus im reče: Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće nikada ogladnjeti.“  Ivan  6:35

JEDINO  ukoliko u velikoj mjeri, redovito, svakodnevno uzimamo od našeg Gospodina, od vrijednosti njegove žrtve, i njegovih milostivih priprema za nas, možemo postati jaki u njemu, i nastaviti vjerno putovanje i ući u duhovni Kanaan. Kao što se od svakog Izraelca očekivalo da sakuplja manu za sebe, tako se i od svakog Kršćanina zahtijeva da si sakuplja i prikuplja istinu. Kao što po pitanju tjelesnih stvari trebamo učiniti svoj dio slično je i kod duhovnih stvari. Ne možemo očekivati da nam milosti Svetog Duha dođu do savršenstva, bez pripremne sadnje, obrezivanja i kultiviranja. Netko je dobro rekao, „Hodati po sobama sveučilišta neće  te učiniti znanstvenikom, niti zauzimanje klupa u crkvi nekog čini Kršćaninom.“ Da bismo rasli u Gospodinovoj silnoj snazi moramo se njime hraniti svakodnevno – moramo cijeniti i pribaviti si vrijednosti njegove žrtve. R5279:4 (Himna 189)

03. Ožujka

„Ne boj se, malo stado; jer je volja vašega Oca da vam da kraljevstvo.“  Luka  12:32

NAŠA glavna briga kao Kristovih sljedbenika je da tražimo postići udio u Božjem Kraljevstvu s našim dragim Otkupiteljem – udio u milenijskom kraljevstvu kao Kristova nevjesta, koja će sjediti s njim na  njegovom slavnom prijestolju  za blagoslov i uzdizanje svijeta čovječanstva. Mi imamo jamstvo našeg Učitelja za to da tkog god slijedi ovaj pravac postupa mudro i da će se Bog brinuti za njegove zemaljske interese, za njegovu najuzvišeniju dobrobit. Postupajući tako, naši će životi biti okrunjeni s mirom i radošću i odmorom u Gospodinu, koje je u svojoj Riječi on obećao onima koji se uzdaju u njega. R4567:5 (Himna 8)

04.Ožujka

 „Ja sam s vama uvijek, sve do svršetka svijeta.“  Mat. 28:20

OVAJ tekst sadrži dragocjenu misao – da je Gospodin bio sa svojim predstavnicima u svim njihovim naporima ljubavi i samoodricanja, kroz cijelo doba, zapažajući njihove napore, pomažući, ohrabrujući, podržavajući ih, i zasigurno navodnjavajući i osvježavajući sve koji su njegovu službu učinili svojim posebnim ciljem u životu – poslužujući njegove milosti drugima, pojeći ih i hraneći ih. Ako je to bilo istina u prošlosti, kroz cijelo doba, mi možemo shvatiti koliko je to onda posebno istina sada, na kraju doba, u vremenu žetve, u vremenu druge prisutnosti našeg Gospodina! Itekako možemo shvatiti da je on sa nama, kroz suosjećanje, suradnju, pomoć, podržavajuću milost, sposoban i spreman učiniti da sva naša iskustva budu korisna za nas, i obilno nas koristiti dok objavljujemo vrline onoga koji nas je pozvao iz tame u svoje divno svijetlo. R3166:6 (Himna 226)

05. Ožujka

„Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.“  Ivan  15:5

NIJE dovoljno samo čuti poruku o Kraljevstvu; nije dovoljno ni imati dobro srce ili dobre namjere što se toga tiče; ono što je još dodatno potrebno, kao što Učitelj kaže je da razumijemo poruku o kraljevstvu; od tud potreba za proučavanjem Biblije. Inteligentni ljudi smatraju mudrim i ispravnim nekoliko godina studija posvećenog pripremi za nekoliko godina zemaljskog života. Koliko bi tek onda studija mi trebali smatrati ispravnim za našu pripremu za vječni život i blagoslove kraljevstva? Vrijeme i napor tako potrošeni na razvoj karaktera za kraljevstvo mudro su potrošeni, i žetva od trideset, šezdeset i stoputa više od posijanoga, u ovoj usporedbi oslikava stupanj i intenzitet naše upornosti. Nagrade u kraljevstvu će isto tako biti proporcionalne. „Jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju. Tako i uskrsnuće mrtvih.“ U Kraljevstvu će se očitovati različiti stupnjevi slave, ipak nitko neće biti prihvatljiv Ocu tko neće donijeti roda u dobroj mjeri; „dobro učinjeno“ se nikada neće objaviti nekome tko to nije zaslužio. R4635:5 (Himna 49)

06. Ožujka

„Imamo zagovornika kod Oca: Isusa  Krista, pravednika.“  1. Ivan. 2:1

ZAŠTO trebamo Zagovornika? Zato što, premda smo kao nova stvorenja slobodni od osude i imamo najpotpuniji odnos sa Ocem i možemo ići k njemu, „k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć“, ipak mi kao nova stvorenja nemamo naša nova tijela i nećemo ih imati dok ih ne primimo u prvom uskrsnuću. U međuvremenu, u skladu sa božanskom pripremom, moramo koristiti naša zemaljska tijela, koja i mi i Bog prepoznajemo kao nesavršena. S obzirom da možemo djelovati jedino kroz naša tijela, slijedi da ne „činimo ono što hoćemo“, jer „nikakvo dobro ne prebiva u nama.“ Međutim ako kroz slabost ili neznanje tijela mi pogriješimo, božanska je priprema ta da će se naš Zagovornik, čija se otkupna žrtva primjenjuje na nas, pojaviti za nas (simbolično primjeniti njegova zasluga) za poništenje naših nenamjernih nedjela i tako nas održati u Očevim očima bez mrlje ili bore. R4516:6 (Himna 141)

07. Ožujka

 „Vjerom padoše zidovi Jerihonski.“  Hebr. 11:30

„Sve mogu u Isusu Kristu koji mi moć daje.“ (Filip.4:13) Vjera je neophodna; međutim mi smo morali prijeći Jordan; mi smo morali biti opravdani; morali smo  jesti od naše Pashe u protuslici; morali smo  biti posvećeni prije nego smo  uopće mogli primiti od Gospodina obećanje pobjede nad našim Jerihonom, ili prije nego uopće počnemo pokazivati takvu vjeru koja će dovesti do te pobjede. Ako su u predslici snažni zidovi grada vjerom pali, kolika tek treba biti vrijednost vjere u ispunjenju te slike! „I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.“, međutim samo toliko dugo dok se pouzdamo u Gospodina, i nastojimo raditi stvari koje su mu ugodne, mi možemo pokazivati tu pobjedničku vjeru. R3088:4 (Himna 174)

08. Ožujka

 „Budi hrabar i jak.“  Jošua 1:6

HRABROST je uvijek vrijedna divljenja, međutim postoji moralna hrabrost koja treba rangirati daleko iznad fizičke. Ova moralna hrabrost je uvelika potrebna među Gospodinovim narodom; bez nje ne mogu činiti ništa, i mnoge od njihovih poteškoća na Kršćanskom putu se događaju jer su propustili cijeniti tu stvar i propustili razviti tu hrabrost. Zahtijeva se prava hrabrost najvišeg reda da bi smo stajali za Gospodinovu istinu i njegov narod kojeg se često krivo razumije, krivo prikazuje i protivi mu se. Zahtijeva se velika hrabrost da bi smo stajali za svijetlo kada ga veliki Protivnik sa svjetskim utjecajem označava tamom i vodi napad protiv njega. Zahtijeva se velika hrabrost da bi se krotko i uporno nijekalo tamu, kada ona na svojoj strani ima bogatstvo, kulturu, utjecaj i sektarijanizam. R4062:1 (Himna 261)

09. Ožujka

„Jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetome koji nam je dan.“  Rim. 5:5

MI nismo predmet Božje ljubavi zato što činimo neke velike i prekrasne stvari. Njegova posebna ljubav prema nama počela je onda kada nas je začeo, zbog posvećenja koje smo napravili – zato što smo ušli u savez žrtve. I Ocu su užitak oni koji žele biti zapečaćeni s njegovim Duhom – koji žele postati njegovom djecom. Počeo nas je tako ljubiti kao bebe u Kristu, i nastavlja nas voljeti kako rastemo i jačamo, i voljet će nas do kraja!….Kako nastavljamo naše putovanje mi se trebamo održati u njegovoj ljubavi. Neophodno je da se kao bebe održimo u njegovoj ljubavi; isto tako i kao djeca; i neophodno je kako se dalje razvijamo. Kako to možemo učiniti? Držanjem njegovih zapovjedi. Tako podvrgavamo tjelo savršenoj volji Božjoj u Kristu. Tko god to čini utvrdit će da raste. Iz dana u dan mi rastemo i postajemo sve sličniji Bogu; i tako kako dani idu mi se sve više i više preobražavamo. Tako se održavamo u njegovoj ljubavi. R5276:2 (Himna 165)

10. Ožujka

„Poljodjelac iščekuje skupocjen rod od zemlje, strpljivo čekajući na njega…Strpite se i vi.“ Jak. 5:7,8

STRPLJIVOST je vrlina koju naš Nebeski Otac želi njegovati u nama i on očituje u sebi njen najsjajniji primjer. Kroz sva prošla stoljeća on je strpljivo podnosio poruge onih, koji su mu propustivši razumjeti pravac njegove mudrosti u izvršavanju pravde i razvoja dubokih planova njegove obilne milosti, pripisivali zlo i samo zlo, njegovoj uistinu slavnoj  i svetoj osobnosti. On zna da će u „određeno vrijeme“ njegova osobnost biti u potpunosti opravdana, i stoga strpljivo čeka i radi i trpi. Tako i naš Gospodin Isus čeka i ustraje. On je podnio veliko poniženje kad je došao na naš nizak položaj. Zatim je kao čovjek strpljivo podnosio protivljenje grešnika protiv sebe, i nezahvalno progonstvo, čak do u smrt, i to od onih koje je došao spasiti. I poput svog Nebeskog Oca, kroz sve to njega je radovalo razmišljanje da će u „određeno vrijeme“, premda tada još u dalekoj budućnosti, njegov karakter i isto tako i Očev karakter biti u potpunosti opravdani i očitovani svakom stvorenju na nebu i na zemlji. I još uvijek naš blagoslovljeni Gospodin Isus i naš divni Nebeski Otac čekaju strpljivo veličanstveno okončanje. Prema tome, sa sličnim misaonim stavom i mi moramo čekati; jer sluge nisu iznad svog Gospodara, i naše radovanje glede budućnosti će, imamo li Kristov um, biti ne samo zbog našeg izgleda za opravdanje i slavu, nego također i zbog izgleda opravdanja i slave Božje, i našeg Gospodina Isusa, i budućeg vječnog trijumfa istine i pravednosti. R3784:1 (Himna 29)

11. Ožujka

„A mi smo braćo, djeca obećanja, kao što je bio i Izak.“  Gal. 4:28

KRIST, naša Glava i mi, udovi njegovog tijela, smo protuslika onoga koji je bio nazvan „Smijeh“, ili „Radostan.“ I zar mi nemamo više radosti nego drugi, čak i u  ovo sadašnje vrijeme? Istina je, mi imamo puni udio u kušnjama i teškoćama i tugama i razočaranjima koji su uzrok toga da sve stvorenje stenje i uzdiše i da je u boli zajedno, ipak mi imamo ono što oni nemaju – „mir Božji koji nadilazi svaku misao,“ koji vlada u našim srcima i omogućuje nam isto tako i da se „radujemo u nevoljama“, znajući da nevolja donosi ustrajnost, i sve druge različite plodove Duha, koji će nam, kad budu bili usavršeni u nama, donijeti potpuni užitak i radost nebeskog kraljevstva. I ako se to ime Radostan, primjenjuje u toj mjeri  na nas u sadašnje vrijeme, što reći o slavnoj budućnosti kada ćemo nakon što budemo pridruženi našem Učitelju u slavama njegovog kraljevstva prouzročiti da spoznaja i blagoslov Gospodnji ispuni cijelu zemlju, i donese smijeh i radost svijetu čovječanstva, sada slabom  i koje uzdiše pod upravom grijeha i smrti? „Hvalimo Boga od kojega pritječu svi blagoslovi!“ R2861:5 (Himna 27)

12. Ožujka

„Pomišljaj na sav put kojim te vodio Gospodin, Bog tvoj,…da te ponizi, da te iskuša , da spozna što ti je u srcu, hoćeš li držati njegove zapovijedi ili nećeš!“  5. Moj. 8:2

POSTOJI  određeni razlog zašto bi  Bog trebao dopustiti da dođe progonstvo na njegove posvećene. „Gospodin, Bog tvoj kuša te,“ ispituje te. Zašto? Što želi ispitati? Mi tvrdimo da smo njegova vjerna djeca. Tvrdimo da ćemo položiti na žrtvu sve što imamo. I stoga, „Gospodin, Bog tvoj, kuša vas da spozna ljubite li Gospodina, Boga svojega, svim srcem i svom dušom.“ (5.Moj.13:3) Koliko ćeš mnogo izdržati? Koliko ćeš strpljivo ustrajati? Do koje ćeš mjere ustrajati? Oni koji izdrže najviše, i budu najstrpljiviji, dat će dokaz o najboljem karakteru. I oni koji očituju najbolji karakter imat će najviše položaje u kraljevstvu. Svatko će dobiti položaj po svojoj vjernosti. Kao što se zvijezda razlikuje od zvijezde u slavi, tako će biti i u kraljevstvu. Onaj koji vodi najveću bitku protiv svoje vlastite prirode i pokazuje najviše ljubavi i revnosti u srcu, takav će dobiti visoko mjesto. R5395:6 (Himna 331)

13. Ožujka

„Da nas ne nadmudri Sotona. Ta nisu nam nepoznate njegove nakane!“  2. Kor. 2:11

SOTONA, Protivnik crkve, jak je i nalik je na lava, oprezan i potpuno budan. Kao što Apostol Pavao izjavljuje, on traži iskoristiti svaku priliku protiv nas. On leži u zasjedi, želi nas proždrijeti. Budući na oprezu, nikada ne pristupa sa rikom, nego se potajno šulja prema nama na neko nepredviđeno mjesto ili vrijeme, da nas proždere, nadvlada nas, uništi naš duhovni život, a osobito da uništi našu vjeru u Boga. Kao oni čije su uši izvježbane za otkrivanje lavljih koraka čut će njegove korake, dok oni kojima su nepoznate njegove navike, neće čuti niti najmanji zvuk, stoga neka bi smo mi čije je uši Gospodin otvorio, i čije su oči bile pomazane sa pomašću posvećenja i podložnosti volji Gospodnjoj, bili brze percepcije prepoznati približavanje našeg praneprijatelja i oduprijeti mu se. Stojmo, obučeni u potpunu bojnu opremu s kojom nas opskrbljuje Božja Riječ, i u njegovoj snazi rukujući mačem Duha. R5183:6 (Himna 183)

14. Ožujka

„Pripravite svoja srca GOSPODINU i njemu jedinome služite.“  1. Sam. 7:3

NEKA bi smo svi mi draga braćo i sestre koji imamo prednost biti glasnicima dolazećeg kraljevstva, bili gorljivi, revni kao što je bio Ivan Krstitelj, pridavajući relativno malo pažnje običajima i formalnostima svijeta, i pridavajući vrlo temeljitu pažnju našem zadatku, da obznanjujemo hvale našeg Nebeskog Ženika, objavljujući ga svima, obznanjujući sve uslove i uvjete njegove naklonosti i svjedočeći o njegovoj prisutnosti sada u vrijeme žetve ovog doba, da ima vijaču u ruci, i da će temeljito pročistiti  gumno od sve pljeve, da će sakupiti pšenicu u žitnicu svog kraljevstva i da će velika većina Nazovikršćanstva uskoro ući u veliko vrijeme nevolje. Budemo li bili vjerni u toj službi kao Ilija u protuslici s ovu stranu zavjese, možemo se osjećati sigurnima da ćemo biti prihvaćeni kao članovi tijela Pomazanika s druge strane zavjese, i time sudjelovati u patnjama sadašnjeg vremena i slavama i častima budućnosti. R3713:4 (Himna 255)

15. Ožujka

„A uska su vrata i tijesan put koji vodi u život i malo je onih koji ga nalaze.“  Mat. 7:14

NIJE li to vrlo tijesan put? Da, toliko je tijesan da je dovoljno širok da prima jedino Gospodinov plan i one koji su spremni odbaciti sve druge planove, projekte,  i ispitivanja, i posvetiti se u potpunosti njegovoj službi; i koji su voljni snositi bilo koju sramotu koju to može donijeti. Nastojiš li iz dana u dan opravdati božanski karakter i obznaniti Božje pravedne puteve? Da li marljivo proučavaš kako bi se temeljito upoznao sa istinom, da bi doista mogao biti živa poslanica, poznata i čitana od svih ljudi unutar kruga tvog utjecaja? Je si li ti doista radnik koji se nema čega stidjeti? Je si li od onih koji su se doista dali Gospodinu, govoreći mu iskreno:

„Uzmi me – Ja želim biti zauvijek, jedino tvoj“?

Ako da, tada si upravo dovoljno ograničenih misli da kažeš, „Samo jedno činim; činim da se  sve ostalo sagiba ovoj jednoj stvari, naime obznanjivanju Božjih vrlina i pomaganju drugima u tom čudesnom svjetlu; i s tim ciljem u mislima ja razvijam i koristim one talente koje posjedujem kao mudar upravitelj mog Nebeskog Oca.“ R5045:3 (Himna 277)

16. Ožujka

„Ta umrijeste, i život je vaš skriven s Kristom u Bogu.“  Kol. 3:3

JEDAN kršćanski spisatelj dobro je rekao: „Gdje je god bilo vjernih koji su slijedili Gospodina u svom posvećenom srcu, nekoliko je stvari prije ili kasnije neminovno slijedilo. Krotkost i mirnoća duha postali su s vremenom karakteristika svakodnevnog života. Postalo je očito podložno prihvaćanje Božje volje, kako je dolazila u događajima koji su se odvijali iz sata u sat svakog dana; popustljivost u božjim rukama da se čini ili da se trpi sve što je ugodno njegovoj volji; mirnoća pod provokacijom; smirenost usred nemira i gužve; udovoljavanje željama drugih (gdje nije uključeno kršenje načela), i neosjetljivost na prezir i uvrede; odsutnost brige ili tjeskobe; oslobođenje od brige i straha – sve to i mnogo drugih sličnih milosti, je bez iznimke utvrđeno kao prirodno vanjsko očitovanje razvoja  tog unutarnjeg života koji je „skriven s Kristom u Bogu.“ R5913:1 (Himna 294)

17. Ožujka

„Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro!“  Rim. 12:9

KAO ŠTO su svetost i grijeh u suprotnosti, tako i naš ojećaj prema njima treba biti predstavljen osjećajima ljubavi i mržnje. Hlađenjem ljubavi prema pravednosti gubi se nešto od gnušanja nad grijehom. Neka bi smo stoga, njegovali u sebi mržnju prema grijehu, sebičnosti, nečistoći, i svakom zlom putu, kako bi nam bilo lakše njegovati u našim srcima prekrasne milosti Duha. Jedino u našim umovima su stare stvari prošle a sve nam je postalo novo. U stvarnosti, ta će promjena biti dovršena kad postanemo duhovna bića. U međuvremenu, ako se želimo naći dostojnima prvog uskrsnuća, od nas se zahtijeva da pokažemo našu spremnost uma, našu žarku želju, da budemo sve ono što bi Gospodin htio da budemo. Ni na koji način to ne može biti bolje pokazano Gospodinu ili da se pokaže  nama na  korist, nego da držimo pod strogim nadzorom naša srca i naše misli. R4895:4 (Himna 312)

18. Ožujka

„Nasitit ću se , kada se probudim, s likom tvojim..“ Ps. 17:15

TKO može razmišljati o važnosti postajanja kopijama našeg blagoslovljenog Gospodina i Glave bez osjećanja da će postizanje te karakterne sličnosti biti doživotni projekt! To se ne može ostvariti za jedan dan ili godinu; nego cijeli život mora biti posvećen tome; i dan za danom, ako smo vjerni, trebamo primjetiti mjeru rasta u milosti i u razvoju Kršćanskog karaktera. Nije dovoljno da znamo istinu, ili da smo zadovoljni da ju držimo u pravednosti. Moramo se pobrinuti za to da istina ima legitiman i djelotvoran utjecaj na karakter. I ako je istina tako primljena u čista i dobra srca, imat ćemo jamstvo apostola Petra da „nikada nećemo posrnuti,“ nego da ćemo u određeno vrijeme biti primljeni u kraljevstvo. R4911:4 (Himna 105)

19. Ožujka

„Noću i danju nisam prestajao sa suzama opominjati svakog pojedinog od vas.“  Djela  20:31

VIDIMO na rastanku ljubljenog apostola sa stariješinama Efeške crkve, koji su se izdaleka došli oprostiti s njim prije nego odjedri za Jeruzalem, i da prime oproštajni savjet, još jedan podsjetnik njegove vjernosti i primjera vrijednog našeg oponašanja. On im je rekao, „I ja sad evo znam, da više nećete vidjeti lica mojega….Zato vam na sadašnji dan svjedočim: ja sam čist od krvi sviju (imao je na umu svoju osobnu odgovornost kao Gospodinovog upravitelja i jasnog značenja toga a na što je ukazao prorok u Ezek.33:7-9): jer nisam propustio navijestiti vam sav naum Božji.“ S Pavlove strane nije bilo kompromitiranja istine, miješanja iste s ljudskim filozofijama da bi ju se učinilo više ukusnijom bilo Židovima ili Neznabošcima, ili da se tako u bilo kojoj mjeri  izbjegne inače neizbježno progonstvo. Kršćanski učitelj koji uistinu može dati takvo svjedočanstvo pod takvim okolnostima zaista je vojnik križa. R1558:6 (Himna 34)

20. Ožujka

„Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin…i ja ću vas primiti. I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.” 2. Kor. 6:17,18

Kakvo obećanje! Kakav prijedlog – da mi, po prirodi isprljani i nesavršeni, ne samo da budemo zapaženi od našeg suverenog Stvoritelja, nego da budemo pozvani postati njegovom djecom i da nam bude dano jamstvo njegove roditeljske naklonosti -„I poštedjet ću ih kao što čovjek poštedi sina svojega koji mu služi.“ Kako to predivno izgleda! I tada, kao što apostol na jednom drugom mjestu izjavljuje, to nije kraj  stvari, nego samo početak, jer on kaže, „a ako djeca, onda i baštinici – baštinici Božji, a subaštinici Kristovi; ako doista s njim trpimo, da se s njim i proslavimo.“ R5739:5 (Himna 189)

21. Ožujka

„Ustani, prijeđi preko toga Jordana.“  Još. 1:2

ALUZIJA je da je Jošua, poput Mojsija, bio krotak čovjek, ponizna uma, i umjesto da je pokušavao zgrabiti autoritet njega je umjesto toga Gospodin trebao ohrabriti da preuzme odgovornost položaja vođe. Kakva bi to sreća bila za sav Gospodinov narod ukoliko bi svi bili slično tome krotki i suzdržljivi. Svatko bi od nas trebao prosuđivati svoje srce i motive po tom pitanju, i ukoliko pronađemo u sebi ambiciozan duh trebali bi smo se sjetiti njegovih opasnosti i za nas i za Gospodinov narod s kojim smo u kontaktu, jer se Gospodin suprotstavlja ponosnima, samosvjesnima, hvalisavima i ambicioznima a pokazuje naklonost poniznima. R4061:1 (Himna 229)

22. Ožujka

 “Svijetlost zasvijetli u tami.“ Ivan 1:5

TKO GOD prima svijetlo istine intelektualno mora joj se radovati; i radujući joj se on mora pustiti da to svijetlo svijetli drugima, ili će pokrivajući ga s posudom pokazati svoj nedostatak hrabrosti, nedostatak cijenjenja, nedostatak iskrenosti – svojstava koja Gospodin sada naročito traži kod onih koje je pozvao da budu sudionici sa Isusom u slavi posredničkog kraljevstva koje će biti uspostavljeno na zemlji. Važno je dakle, da pustimo da  naše svijetlo svijetli pred ljudima; da budemo spremni, dapače da se radujemo ako je to potrebno trpiti zbog naše vjernosti Gospodinu i njegovoj poruci. I mi imamo Njegovu riječ da tko se god posrami njega ili njegove riječi sada, takvih će se on posramiti kad dođe vrijeme. On ne želi takve kao članove svoje klase nevjeste, i neće ih prihvatiti kao svoje pomagače na njegovom slavnom prijestolju. R4967:5 (Himna 261)

23. Ožujka

„Zato neću biti nemaran i uvijek ću vas podsjećati na to, premda to znate i utvrđeni ste u postojećoj istini.“  2. Pet. 1:12

BITI utvrđen u istini znači da smo pažljivo proučavali i dokazali si ju temeljito kroz, „Zakon i Svjedočanstvo“ (Iza.8:20) i da smo se kao posljedica toga uvjerili u njenu istinitost, tako da je naša vjera postojana i nepokolebljiva: znamo kome smo povjerovali; okusili smo i vidjeli da je Gospodin dobar; blagovali smo slastice zajedništva s njim; imali smo udjela u njegovom duhu blagosti, vjere, bogobojaznosti do te mjere da smo shvatili puninu njegove milosti koja se očitovala u veličanstvenom planu vjekova; i bilo nam je dopušteno vidjeti, ne samo različita obilježja tog plana, nego također i nužnost i razumnost svih njegovih različitih mjera za potpuno ostvarenje njegovog slavnog ishoda kad dođe punina vremena. To bi značilo „biti utvrđen u postojećoj istini.“ To je zaista najblagoslovljenije stanje, koje donosi takav mir i radost kakav svijet niti može dati niti oduzeti. R3089:3 (Himna 93)

24. Ožujka

 “Jer te GOSPODIN , Bog tvoj, dovodi u dobru zemlju; zemlju potoka, vrela i podzemnih voda što izviru iz dolina i bregova; zemlju pšenice, i ječma, i vinove loze, i smokava, i šipka; zemlju maslina uljarica , i meda; zemlju u kojoj ćeš jesti kruha bez oskudice, u kojoj ti ništa neće nedostajati;…. Čuvaj se da ne zaboraviš GOSPODINA, Boga svojega, ne držeći njegove zapovijedi, i njegove sudove i njegove propise.“  5.Moj. 8:7-11

KAKVA opomena! Kakav poticaj na vjernost! Tko da ne obožava takvog Boga i služi mu! I kakvu prekrasnu primjenu može duhovni Izrael napraviti iz ovog teksta! Kako nas je divno naš Bog vodio, svoj saveznički narod, kroz pustinju ovog svijeta, i brinuo se svakodnevno za naše potrebe! Kako nas je stega njegove ljubazne ruke čuvala od lutanja; ili ukoliko smo se u bilo koje vrijeme okrenuli na desno ili na lijevo, kako nas je on povukao natrag! I zar nas nije doveo u dobru zemlju, u zemlju koja obiluje potocima, zemlju izvora i dubina, zemlju maslinovog ulja i meda, zemlju gdje smo jeli kruha, Kruha Nebeskog, bez nestašice? Zaista ništa nam nije nedostajalo u njoj. Ako je stari Izrael imao razloga pokazati svoju zahvalnost i ljubav prema Bogu, koliko to tek više mi imamo razloga, duhovni Izrael! R5527:6 (Himna 181)

25. Ožujka

„Tako svako dobro stablo rađa plodovima dobrim, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.“ Mat. 7:17

GOSPODINOV pravi narod je takav da je plod njihovih života krepak i osvježavajuć svima koji imaju zajedništvo s njima. S druge strane; ima osoba koje su poput čička, uvijek raspršuju sjeme koje uzrokuje nevolju – lažne doktrine, zla sumnjičenja, i pogreške; i ima nekih koji poput trnja, umjesto da donose osvježavajuć plod, uvijek stignu omesti, iritirati, smetati, praviti probleme, trovati, uvrijediti, one s kojima su u kontaktu. Gospodinov narod ne bi trebao imati puno problema u razlikovanju između lažnih učitelja koji bi ih doveli u zabludu  i potpastira koji rado polažu svoje živote u službi stadu. Jedna klasa su stalno smutljivci, koji potkopavaju, uništavači. Druga klasa su pomagači, graditelji, oni koji jačaju i mirotvorci. R3747:2 (Himna 267)

26. Ožujka

„I bit ćete mi svjedoci i u Jeruzalemu, i po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.“ Djela 1:8

DUH kršćanstva je agresivan. Evanđelje stavlja pred pravog vjernika cilj, motiv, koji nadahnjuje na entuzijazam najvišeg stupnja. Poruka postaje goruća koja mora gorjeti kao pravo svjetlo koje prosvjetljuje druge. Inače će se ugasiti, ugušiti. „Ne gasite duha s kojim ste zapečaćeni,“ se zasigurno može primjeniti na ispravni misionarski duh isto tako kao i druge načine. …Naša poruka je poruka o posebnoj milosti sada ukazanoj bilo kome tko ima uho da sluša i srce da cijeni i prihvaća ju. Mi smo u misionarskom lovu na „Gospodinove dragulje“, njegovo „kraljevsko svećenstvo“, njegovo „malo stado“, njegove „izabrane“- da ih se prosvjetli i pomogne im se sa jasnijom spoznajom istine, kako bi mogli potvrditi svoj poziv i izbor za sunasljednike sa njihovim Otkupiteljem u kraljevstvu. R4359:3 (Himna 116)

27. Ožujka

„Neka se ova Knjiga Zakona ne miče s usta tvojih, nego razmišljaj o njoj danju i noću.“  Još. 1:8

RAZMIŠLJANJE o božanskom Zakonu dan i noć ne treba shvaćati doslovno – da ne bi smo ništa drugo trebali raditi ni danju ni noću nego samo misliti o Bibliji. Trebamo shvatili da Gospodin tu misli kako bi smo uvijek trebali imati na umu u povezanosti sa svim područjima života misao da smo njegovi, i da je on naš vodič i voditelj u svim stvarima, i da  najmanju stvar koja će se odnositi na naš život i naše interese, dan i noć, treba izvršiti uz dužno razmatranje Gospodnje volje u povezanosti sa istim. R4062:4 (Himna 307)

28. Ožujka

„Što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god razdriješiš na zemlji, bit će razdriješeno na nebesima.“  Mat. 16:19

IZJAVA što se tiče Petrovog autoriteta da sveže i da odriješi bio je čest oblik izražavanja u tim danima, da se ukaže na zabranjivanje i dopuštanje. Jedan pisac izjavljuje, „Nijedan drugi termin nije bio u stalnoj upotrebi u Rabinskom Kanonskom Zakonu kao taj o vezanju i razdriješenju. On je predstavljao zakonodavnu i sudsku moć Rabinske službe.“ Apostoli su svi djelili taj autoritet (Mat.18:18,19), i zato što mi vjerujemo u to mi se striktno držimo onoga što su apostoli predstavili kao nečeg što predstavlja božansku volju, i ne dozvoljavamo svjedočanstvu bilo kojeg naknadnog Gospodinovog sljedbenika da ima istu težinu ili utjecaj. Što se tiče samih apostola mi imamo jamstvo da su oni bili božanski nadgledani – da što god su zabranili ili dozvolili da je to bilo pod nebeskim dopuštenjem ili sankcijom. R3789:6 (Himna 227)

29. Ožujka

„A kada djeca Izraelova to vidješe, rekoše jedan drugome: To je mana. Jer nisu znali što je. I reče im Mojsije: To je kruh što vam ga GOSPODIN dade za jelo.“  2. Moj. 16:15

OPSKRBA s manom bila je prekrasna slika opskrbe milosti u Kristu: treba se skupljati svakodnevno; ne treba ju se zadržavati za naredne dane. Pouka je iz ovoga čini se da oni koji nakupe mnogo Božje milosti i istine moraju to također dijeliti. Ona nije data s ciljem stvaranja duhovne aristokracije. Koliko to često vidimo na primjeru: oni koji proučavaju Riječ samo za sebe, i koji se ne druže s braćom da bi s njima podijelili svoje blagoslove, nisu u prednosti da trče na duge staze kao što bi smo to očekivali. Naše sakupljanje mane trebalo bi biti iz dana u dan: naše hranjenje s Nebeskim Kruhom trebalo bi biti stalna prednost, bez koje nećemo imati snage za ovo životno putovanje; međutim s njom ćemo biti jaki u Gospodinu, i možda će nam biti dopušteno da pomažemo drugima dajući im božanske milosti. R4012:5 (Himna 226)

30. Ožujka

„I pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Jaganjčevu govoreći: Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože Svemogući! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, kralju svetih!“ (Otkr. 15:3)

ŠTO više počnemo cijeniti božansku pravdu i pravednost smrtne kazne protiv naše rase, to ćemo više cijeniti Božju ljubav i milosrđe prema nama, i radovati se da on nije želio da itko propadne, pa je stoga učinio dovoljno široku, visoku i duboku pripremu kako bi mu se svi mogli okrenuti i živjeti – imati vječni život. Ova milosrdna priprema nemože ignorirati grijeh niti može dopustiti grešniku da ga ignorira. Nužno je da otkupljeni znaju i cijene svoje palo stanje, pravednost svoje smrtne kazne, i da je njihov oporavak u potpunosti božansko milosrđe. Ukoliko nikada ne budu naučili tu lekciju nikada neće moći cijeniti božanske pripreme i jedine uvjete pod kojima im Bog može dati vječni život – uvjete prihvaćanja Božje milosti i opraštanja i njihove poslušnosti njemu i njegovim načelima pravednosti. R3729:5 (Himna 79)

31. Ožujka

„Jer živa je riječ Božja, i djelotvorna, i oštrija je od svakoga dvosjekloga mača.“  Hebr. 4:12

U SVAKOM slučaju Riječ je Božja bila ta koja je prouzročila poremećaj, komešanje. Bilo da je bila poslana preko proroka starog doba ili kroz apostole i reformatore ovog doba Bog je bio taj koji je govorio s neba – a njegova je Riječ živa i djelotvorna, oštrija od svake ljudske poruke. Ona će razdvojiti, ona će napraviti razliku; ona će pronaći gladne istine, odvojit će druge; ona je svjetlo za koje su apostoli objavili da tko god dolazi k svjetlu razotkrivaju se njegova djela. Stav kojeg ljudi zauzmu prema svjetlu, istini, pokazuje bolje od svih njihovih izjava da li su od svjetla ili su od tame. Zbog toga što su naše prosudbe nesavršene mogli bi smo za neke pretpostaviti da su djeca svjetla premda to u stvarnosti nisu, i mogli bi smo pretpostaviti da su neki djeca tame premda su u svom srcu sasvim drugačiji. Gospodin poznaje one koji su njegovi; on pokazuje tko je na njegovoj strani a tko je na strani tame; stoga budimo zadovoljni i pustimo da srp istine obavlja djelo razdvajanja u Žetvi, i nemojmo biti samovoljni i tvrdoglavi, nego čekajmo na Gospodina. Čekajmo strpljivo na njega da napravi odvajanje sa božanskom mudrošću i ljubavlju – mi znamo da je njegov plan na kraju najbolji. R3860:6 (Himna 81)

Leave a Reply