08 – Kolovoz

01. Kolovoza

„Ako netko hoće da mi služi, neka me slijedi.“ Ivan 12:26

VRIJEME je za uspostavu pravog kraljevstva – netom je pred nama. Vrijeme je za sakupljanje izabranih sa svih strana svijeta, svake oblasti ovog simboličnog Babilona u kojem je Gospodinov narod zarobljen Sotoninim spletkama; vrijeme je za ponovno zadobivanje slobode radi koje nas je Krist oslobodio; vrijeme je da Ga Gospodinov narod prizna kao svog jedinog Kralja i Upravitelja; vrijeme je da čuju riječi, „ Zato se ne uzdajte u zemaljskog čovjeka kome je dah u nozdrvama, jer šta je on da bi ste računali na njega?“ (Iza. 2:22) Vrijeme je da Gospodinov narod shvati da je Gospodin u potpunosti sposoban voditi svoje vlastito djelo na način kojeg smatra najprikladnijim; i najpovoljniji za one koji su njegovi; vrijeme je da čekaju na Gospodina i da vide koja sredstva, koje kanale istine, koje je vrste službi pružio duhovnom Izraelu ili pruža. Kada počinjemo shvaćati situaciju, tada utvrđujemo da su sve te stvari oko priznavanja papi, kardinala, biskupa, teologa, itd., suprotne božanskom uređenju – u izravnoj suprotnosti s njim; ali da to neće spriječiti i neće im biti dopušteno da spriječe, ostvarenje Gospodinovog djela i sakupljanja duhovnih Izraelaca, izabranih, dragocjenih, Gospodinovih dragulja, iz nominalnog  Izraela. Ovo Gospodnje djelo postupno se nastavlja, bez obzira na to što ljudi općenito mogu učiniti. R3217:3 (Himna 312)

02. Kolovoza

„Zašto si očajna dušo moja, zašto si nemirna u meni? Čekaj Boga, jer ću ga još hvaliti kao velikoga spasitelja svoga i Boga svoga.“  Ps. 42:11

DA li bilo kome od vjernih u nevolji zbog Krista nedostaje mir? To je zbog toga što ti nedostaje vjere da se držiš obećanja – najveličanstvenijih i dragocjenih obećanja datih onima koji su uzeli svoj križ i slijede njegove stope – trpeći s njim…Međutim ako imaš mir bez patnje, dok svi ljudi dobro govore o tebi pazi se! To je mir sna u kojem netko sanja da je ispunjen i okrunjen i onda se budi i nalazi se praznim – mir mrtve tišine na oceanu. R347:6 (Himna 106)

03. Kolovoza

„GOSPODIN mi se odavno ukazao, rekavši: Jest, ljubavlju vječnom ljubith te; stoga sam te s dobrohotnošću privlačio .“  Jer. 31:3

CIJELI svijet teži za srećom. Nekolicina koji su  zaista pronašli Isusa, i potpuno predali svoja srca njemu, i kojima je on dao vodu života – samo je ta nekolicina pronašla sreću za kojom svijet uzalud teži tražeći je u drugim pravcima. Oni su pronašli zadovoljstvo srca koje je u stanju čak nadoknaditi ispite, žalosti, poteškoće i razočarenja iz drugih izvora, i raduju se svom shvaćanju da njihova iskustva rade za njihovu dobrobit, usavršavajući ih, pripremajući ih za još veća bogatstva slave koja slijede. R3496:4 (Himna 129)

04. Kolovoza

„I sve mu je pokorio pod noge, i učinio ga poglavarem nad svim“ Efež. 1:22

DRAGI ljubljeni, malo je vremena preostalo, velika nagrada za kojom težimo je blizu, „znak“ ili mjerilo osobnosti koju treba ostvariti je jasno stavljen pred nas, i Biblija je rasvjetljujuća s usporedbama o nužnosti potpune posvete Gospodinu, pokazujući nam da to znači smrt sebi. Ne bi li se svatko od nas trebao pobrinuti da je milošću Božjom svaka druga glava i autoritet potpuno odsječena i ostavljena po strani, i da je od tada pa nadalje, kao što se apostol izrazio, „Za mene je živjeti Krist“ – kao pripadnika Kristovog tijela, vođen njegovom voljom kako ju se razabire kroz Njegovu Riječ i providnost i primjer? To je još jedna slika potpunog završetka osobnosti slične našem Gospodinu. Zar on nije potpuno odustao od svog vlastitog poglavarstva, svoje vlastite volje u korist Očeve volje? Zasigurno da; i kao što je ta potpuna posveta bila nagrađena od Oca, tako i mi imamo jamstvo da će naša potpuna posveta ( i ništa manje od toga) biti u punom smislu nagrađena od našeg Gospodina i Poglavara u kraljevstvu. R2846:1 (Himna 326)

05. Kolovoza

„Zahvalan sam Kristu Isusu, našem Gospodinu, koji mi je dao snagu, jer me je smatrao dostojnim povjerenja i postavio me je u službu.“  1. Tim. 1:12

AH,DA, kakvog li zadovoljstva za nas znati da iako Gospodin poznaje svaku našu riječ i svako djelo  da mu je ugodno smatrati nas ponešto drugačijima, čak i od naših riječi i od naših djela – ponešto boljima! Naše riječi ne predstavljaju uvijek u potpunosti osjećaje našeg srca; naše vladanje nije uvijek skroz po standardu: naše riječi nakon što su bile izgovorene i nakon što su djela bila učinjena – najbolje što smo mogli – mi shvaćamo da ne dostižu božju slavu, ni naše vlastite ideale, želje i nastojanja. Kako je stoga utješno znati za nas da će naše nesavršeno djelo biti prihvatljivo Bogu kroz Krista; da nas Bog vrednuje prema našim namjerama, prema našoj volji. Hvalimo njegovo ime! Ne bi smo imali nikakvu nadu zadovoljiti bilo koji standard savršenosti kojeg on priznaje, da nije bilo njegove milosrdne pripreme s kojom su naše nesavršenosti pokrivene savršenošću našeg Otkupitelja i njegovom žrtvom, i da  naša djela nisu bila  prihvaćena prema namjerama i željama našeg srca. R3002:1 (Himna 125)

06. Kolovoza

„Neki se put čovjeku čini ispravnim, ali na kraju vodi u smrt.“  Izreke  14:12

VRIJEDNO je da svatko zapamti ovaj tekst. Njegova je poanta u tome da mi nismo u stanju upravljati i voditi naše vlastite poslove; da mi trebamo božanski savjet. Ljudska je prosudba nepouzdana premda je podržana apsolutnim znanjem; međutim s obzirom na naš nedostatak u spoznaji i isto tako i u prosuđivanju, veoma je očigledno da se čovjeku mnogi putovi čine ispravnima i mudrima i korisnima i poželjnima, međutim kad ih se slijedi, vode do razočaranja i žalosti i na koncu do smrti – druge smrti. Prema tome, mudar, ispravan pravac za sve je da shvate i priznaju svoju vlastitu nedostatnost, nemudrost, i da gledaju na našeg velikog Stvoritelja za vodstvo. Sretni su oni koji primjenjuju biblijski naputak, „Sjećaj se svog Veličanstvenog stvoritelja u danima mladosti svoje.“ Što ranije počnemo s tim pravcem rezultati će biti bolji svakako, lakše će nam biti povinovati našu volju Gospodinovoj; i pouke i zadovoljstvo i mir koji nam dolaze kroz Gospodinovo vodstvo biti će mnogo dragocjeniji. Potpuno posvećenje srca i života i svih naših interesa Gospodinu, da Njegova volja bude izvršena u nama u svemu, jeste posvećenje nužno kako bi svaki opravdani vjernik mogao biti doveden u zajedništvo tijela Kristovog, koje je crkva. R3241:1 (Himna 12)

07. Kolovoza

„Vi ste svjetlost svijeta.“  Mat. 5:14

DA BI smo imali Sveti Duh u velikoj mjeri, moramo se držati blizu Gospodina, jer ako se odvojimo od njega, svjetlo će otići. Zanemarimo li prednost molitve ili proučavanja Biblije ili općinstva s Gospodinom kroz propust da razmišljamo o njemu, prosvjetljenje Duha će oslabiti. S druge strane, postat će svjetlije u onoj mjeri u kojoj prepoznajemo naše vlastite nesavršenosti i u srazmjeru sa našim posvećenjem Gospodinu. To očitujemo s revnošću s kojom proučavamo njegovu volju kako je izražena u njegovoj Riječi, i s kojom prakticiramo tu volju u životnim stvarima. To su sredstva s kojima se možemo opskrbiti s uljem kako bi naše svjetlo sjalo jače. R5129:3 (Himna 230)

08. Kolovoza

„Svatko tko ljubi roditelja, ljubi i onoga koji je rođen (začet) od njega“ 1. Ivan. 5:1

ONAJ tko ljubi Oca mora također ljubiti i Sina, koji je odraz Očevog lika i koji nam je očitovao dok je bio u tijelu slavnu osobnost Oca. Kao što je Sin ljubio Oca, molio se Ocu, i smatrao da se treba baviti poslom svog Oca, i na koncu umro ostvarujući Očevu volju – djelo radi kojega ga je Otac poslao – tako bi trebalo biti i sa nama koji smo prožeti Duhom našeg dragog Otkupitelja, naše Glave.  Kao što je ovdje navedeno mi kao udovi njegovog tijela moramo imati isto takvo poštovanje prema Ocu. Nacija Izrael nije mogla ljubiti Gospodina sa svim svojim srcem, sa svojom dušom, sa svojom snagom; stoga shvaćamo da je to poticaj pojedincima. Slično tome, crkva, Duhovni Izrael, nije pozvana da ljubi Gospodina sa srcem, dušom, bićem, snagom, nego su pojedinci koji su Gospodinovi i koji mu nastoje ugoditi, služiti mu, položiti svoje živote u poslušnosti njegovoj volji i unapređivanju božanskih nauma to pozvani činiti. R4052:2 (Himna 240)

09. Kolovoza

„Sjetite se Lotove žene.“  Luka  17:32

MI VJERUJEMO da sada postoje neki koji trebaju pokloniti svoju pažnju protuslici ovog predodžbenog slučaja na kojega je ukazao naš Gospodin. Dobar je broj  onih koji su skloni suosjećati i uspostaviti odnos s onima koji su došli pod božansku osudu. Sv.Juda nam je rekao da je uništenje Sodome „upozoravajući primjer“ ili predslika. Oni koji nastoje biti više milostiviji ili dugotrpljiviji od Gospodina, prave od sebe protivnike, koji umjesto da budu istraživači načela pravednosti, pokušavaju biti Jehovini suci i učitelji. Ispravan stav srca prihvaća Božje odluke ne samo kao mudrije nego i kao mnogo pravednije od naših. Prema tome, kada vidimo bilo koga tko je uživao svjetlo sadašnje istine napuštenog od Gospodina i odvedenog u vanjsku tamu, trebali bi smo zaključiti da je prije nego što je bio ostavljen, morao imati u sebi „ zlo srce koje nema vjere i da je počeo odstupati od živog Boga.“ R5948:3 (Himna 161)

10. kolovoza

”Ali vi braćo niste u tami, pa da vas taj dan zatekne kao što bi zatekao lopove.”  1.Sol. 5:4

NAŠ bi sadašnji stav, draga braćo, trebao biti, stav zahvalnosti prema Bogu, povećanja cijenjenja prema prekrasnoj istini, za koju nam je on dao prednost vidjeti je i biti poistovjećenima  s njome, i povećanja revnosti u tome da se tu istinu donese drugima. U međuvremenu naše bi oči razumijevanja trebale jasno razabrati Bitku velikog Dana Boga Svemogućega koja je sada u tijeku; i naša bi nam vjera vodeći naše oči razumijevanja kroz Riječ, trebala omoguciti da vidimo slavni ishod – Mesijansko kraljevstvo. Osim toga trebali bi smo biti u potpunosti zadovoljni zato što ne znamo koliko će još dugo žetva trajati -zadovoljni što je Veliki Zapovjednik, koji božanskim ovlaštenjem cijelu stvar ima pod kontrolom, premudar da pogrijesši, i koji nam je obećao da će sva naša iskustva raditi zajedno za naše dobro ako ga ljubimo i ako smo od onih koji su pozvani u skladu s njegovim naumom, nastojeći učvrstiti svoj izbor i poziv. R5951:4 (Himna 289)

11. Kolovoza

„Blagoslovljen je narod  koji poznaje radosno klicanje: oni će hoditi u svjetlosti lica tvojega GOSPODINE.“  Ps. 89:15

NAŠ nam je Gospodin simboličnim jezikom istaknuo činjenicu da će poruka njegove milosti u završnim danima ovog Evanđeoskog doba biti toliko drugačija od opće prihvaćene poruke, krivo nazvane Evanđelje, da ju se s pravom može nazvati novom pjesmom, premda je to stara pjesma Mojsija – poruka blagoslova predočena s Mojsijevim zapisima i sa svim ceremonijama Zakona …i svjedočanstva svih apostola glede Janjeta Božjeg i velikog djela koje će biti ostvareno preko njega kao onog koji „oduzima grijeh svijeta.“ Istu tu pjesmu sada pjevaju oni koje je Bog blagoslovio sa spoznajom sadašnje istine – to je „klicanje“ koje jedino narod koji je tako blagoslovljen zna  i može pjevati…Naš tekst podrazumijeva uvjet da bi se bilo pripadnikom naroda koji će znati radosno klicanje a to je da je nužno hoditi u svjetlu Božjeg lica. Ili, ako preokrenemo izjavu, misao je ta da će svi koji hode u svjetlu Božjeg lica biti njegov blagoslovljeni narod, i da će poznavati radosno klicanje. R2569:6 (Himna 315)

12. Kolovoza

„Opravdani dakle po vjeri, imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu.“  Rim. 5:1

OVAJ se redak ne bi trebao primjenjivati na bilo koga tko nije došao do točke posvećenja i prihvaćanja i koji samo pristupa kroz dvorište. Međutim takvi  imaju određenu mjeru mira, srazmjerno svom napretku. Izvjesna mjera mira i radosti dolazi kada se utvrdi da postoji put natrag k Bogu kroz nastojanje da se ostavi grijeh i da mu se približi; međutim mir crkve spomenut  od apostola u ovom tekstu može se primijeniti jedino na one koji dođu u stanje sinova Božjih. Bog nije u miru s nikim drugim. R5960:1 (Himna 182)

13. Kolovoza

„Gospodine, Daj nam više vjere!“  Luka  17:5

AKO mi vjerujemo da smo u vremenu žetve ovog doba, i da je djelo žetve u tijeku, i da smo mi sudionici u njoj, neka bi smo također vjerovali da je veliki Glavni Žeteoc u stanju koristiti nas isto tako kao i blagosloviti nas u njegovoj službi; i neka nitko ne gleda na oblake i razočarenja, nego neka svatko čini sa svojom snagom  ono što mu dođe pod ruku, s očima vjere „gledajući na Isusa“ , našeg Zapovjednika i odlučni u tome da bili   u stanju ili ne dovesti mnoge u kraljevstvo, da će Kralj  zasigurno imati dokaz naše  ljubavi i revnosti i napora da to učinimo. R2513:4 (Himna 232)

14. Kolovoza

„Tada ga je Đavo napustio, i gle, anđeli su pristupili k njemu i služili ga.“ Mat. 4:11

KRAJNJE odbijanje našeg Gospodina da na bilo koji drugi način izvrši zadatak osim na način kojega je označio Otac, put samopožrtvovnosti, uski put, bilo je zaista velika pobjeda. Protivnik ga je napustio, ne nalazeći na njemu ništa zašto bi se mogao držati ili raditi na njemu, toliko je lojalan Isus bio samoj Riječi i Duhu Jehovinom. I zatim, kada je kušnja završila, došli su sveti anđeli i služili Gospodinu – nesumnjivo ga opskrbljujući sa osvježenjem kakvo je prethodno odbio ne htijući pokazati božansku moć u pribavljanju toga za sebe. Slična iskustva imaju i Gospodinovi sljedbenici: s pobjedom dolazi blagoslov od Gospodina, zajedništvo Duha, osvježenje srca, shvaćanje božanske naklonosti što nas čini jačima za sljedeći ispit. R2568:4 (Himna 65)

15. Kolovoza

„Pravi će se i istiniti klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini, jer Otac traži takve da mu se klanjaju.“   Ivan  4:23

KLANJATI se u Duhu i u istini ne primjenjuje se samo na molitvu, hvalu, prošnju i zahvaljivanje. Ono ide dublje od svega toga i utječe na sklonosti, na srce, pa stoga ne označava „čin obožavanja“ nego umjesto toga život obožavanja – život u kojem pojedinac kroz začeće Duhom i kroz spoznaju božanskog plana postaje utoliko jedno s Bogom, i utoliko ujedinjen sa zakonom Božjim i svim obilježjima plana Božjeg da mu je, prema Gospodinovim riječima, poput hrane i pića vršiti Očevu volju. To je klanjanje u Duhu i istini. Ono će naći svoj izraz u koljenima koja kleče i u urednom i pobožnom pristupu Bogu u osobnoj molitvi, u obiteljskoj molitvi i u društvu sa kućanstvom vjere, i naći će svoj izraz također i u svim postupcima i riječima u životu. Osvojeno srce će nastojati potpuno pokoriti svaki talent tijela volji Božjoj i Kristovoj. Sve to je obožavanje koje Bog traži; i sigurno, jedino oni čije je srce Gospodin osvojio i koji mu služe u Duhu i istini i nastoje da se njegova volja vrši u njihovim srcima, riječima i vladanju su u punom smislu riječi pravi klanjaoci  koje Gospodin traži; „malo stado,“ vjerno „kraljevsko svećenstvo.“ R2071:6 (Himna 202)

16. Kolovoza

„Molite za mir Jeruzalema.“  Ps. 122:6

OVE su riječi istinite kako za gornji Jeruzalem i njegovu djecu mira tako  i za zemaljski Jeruzalem. Oni koji se mole za Gospodinov blagoslov njegove stvari i koji mu nastoje služiti su srazmjerno tome blagoslovljeni. Oni koji su sada ravnodušni glede dobrobiti Siona i Gospodinove stvari stoje na klizavom mjestu i u velikoj su opasnosti da padnu…Imamo li na umu naše potrebe to nas čini poniznima, i ako imamo na umu Gospodinovu dostatnost i njegovu spremnost da izlije svoj blagoslov kao odgovor na naše molitve  to nas jača. Te molitve, i božanska moć za koju su vezane jesu za naša srca utvrde protiv mnogih od Sotone zaslijepljenih neprijatelja koji nas neprestano napadaju zbog naše vjernosti Gospodinu i njegovoj Riječi. R2576:2 (Himna 18)

17. Kolovoza

„Dječice moja, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.“  1. Ivan. 3:18

OVO je osobna stvar. Svatko od nas je na ovom ispitu. Ako još ne, tada prije ili kasnije, u to nema sumnje, ova spremnost da se žrtvuje za interese braće će dokazati da je svatko od nas lojalan, vjeran našem savezu, ili suprotno – nevjeran. Učinimo ovu stvar ljubavi prema braći i polaganja naših života za braću predmetom osobnog proučavanja i praktične primjene na naša vlastita srca, umove, misli, riječi, djela. Neka bi smo se molili jedni za druge i poticali jedni druge po tom pitanju, nastojeći biti ispunjeni s Učiteljevim duhom. R59485 (Himna 166)

18. Kolovoza

„Prema tome, ljubljeni, jer ovo unaprijed znate, čuvajte se da i vi ne otpadnete od svoje postojanosti, zavedeni zabludom zločinaca.“  2. Pet. 3:17

SVI koji traže da poučavaju druge božanskom planu izloženi su posebnim iskušenjima, tako da čast služenja Gospodinu i njegovom narodu zahtijeva srazmjerno veću mjeru milosti Svetog Duha, isto tako kao i spoznaje. Sklonost spoznaje je kako apostol ističe da napuše , napravi  taštim i umišljenim, i da postane iskušenjem od Protivnika, da odvuče učenike za sobom. (Djela 20:30) Tko bi god dakle želio biti učitelj drugih, glasnogovornik Gospodinov treba razvijati sve različite milosti Svetog Duha, uključujući krotkost; da one kombinirane (ljubav) sa spoznajom, mogu izgrađivati sebe isto tako kao i one kojima služi. „Znanje (samo) uzoholjuje, a ljubav izgrađuje.“ R2219:5 (Himna 200)

19. Kolovoza

„Budi jak, sav puče zemaljski, riječ je Gospodnja, i radite jer ja sam s vama.“ Hag. 2:4

SVI koji imaju pouzdanje u Gospodina mogu se osloniti na njegovo jamstvo da on ima sve što je potrebno za ostvarenje svojih nauma. „Poznaje Gospodin one koji su njegovi.“ Stoga, jezikom našeg teksta, neka bi smo svi bili jaki i prionuli na posao, jer Bog je s nama; mi smo samo suradnici s njim. On će zasigurno ostvariti veliko djelo koje je obećao; duhovni će hram biti izgrađen; međutim naš osobni blagoslov u povezanosti s tim biti će srazmjeran tome koliko smo bili jaki u Gospodinu, puni vjere i puni revnosti, kao suradnici zajedno s njim. R2521:4 (Himna 210)

20. Kolovoza

„Posla me da povijem one srca slomljena.“  Iza. 61:1

POMAZANICI ne bi trebali trošiti svoje vrijeme nastojeći slomiti tvrda srca svjetskih ljudi, jer to nije dio njihovog zadatka…Poruka je „poviti one srca slomljena.“ Koliko samo mnogo ovog potrebnog posla treba obaviti! Siromašne u duhu, skrušena i smekšana srca, razočarane sa svijetom, uznemirene tijelom i od Protivnika, može se pronaći u gotovo svakom kutku svijeta; i tko je god primio pomazanje Svetim Duhom trebao bi shvatiti da mu je ta snaga dana kako bi ju iskazivao na toj klasi koja je u potrebi – izlijevajući ulje i vino božanskih obećanja, da oraspoloži i utješi i blagoslovi, i pripremi za sunasljedstvo u kraljevstvu neke od same te klase koje će Gospodinu biti po volji   prihvatiti. R2580:2 (Himna 73)

21. Kolovoza

„Smirite se i znajte da sam ja Bog; uzvišen ću biti među poganima ( narodima), uzvišen ću biti na zemlji.“  Ps. 46:10

OVA zapovjed, „Smirite se,“ odgovara tihom i tananom glasu kojeg je Ilija čuo – kojeg mi sada kao prototip Ilije čujemo iz Riječi Božje, naime, da Gospodin neće uspostaviti svoju vlast sa zemaljskom snagom niti sa zemaljskom moći, nego da će u dolazećem vremenu njegov Kralj vladati na Sionu i izvršavati sudove na zemlji, nagrađujući pravedne i kažnjavajući one koji zlo čine, rezultat čega će biti da će svi doći do spoznaje o Gospodinu od najmanjeg do najvećeg; da će spoznaja o Gospodinu ispuniti cijelu zemlju kao što vode ispunjavaju mora; i s daljnjom posljedicom da će Duh Gospodnji biti izliven na svako tijelo, kao što su usta Gospodinova obećala. R3414:6 (Himna Appendix R)

22. Kolovoza

„Nego da uzrastemo u…Krista: od koga cijelo tijelo, skupa povezano i skupa držano svakovrsnom opsrbnom vezom prema djelotvornosti što je svakom pojedinom dijelu odmjerena, ostvaruje svoj rast za izgradnju samoga sebe u ljubavi.“  Efež. 4:15,16

IZGLEDA da je apostolova misao ta da premda  svako novo stvorenje može biti smatrano potpunim članom Krista, i da ima sve dijelove svoje osobnosti temeljito podmazane s duhom ljubavi, ipak uza to sva se nova stvorenja trebaju prepoznati kao udovi jedni drugih, i tijela Kristovog, crkve, te pokazivati jedni prema drugima sa svojim različitim naporima prema suradnji u poslušnosti volji Gospodinovoj takvu ljubav, takvo pomazanje, takvo podmazivanje, koje će spriječiti trenje i omogućiti da cijelo tijelo Kristovo surađuje na svom vlastitom izgrađivanju u milostima isto tako kao i na svom brojčanom upotpunjenju. R2227:5 (Himna 198)

23. Kolovoza

„Jer ako mi živimo u Duhu, i hodajmo u Duhu.“  Gal. 5:25

APOSTOL objašnjava da su oni koji su postali Kristovi sljedbenici razapeli tijelo sa strastima i željama. Oni su se dragovoljno složili da će živjeti suprotno emocijama i željama palog tijela. On potiče, ako živimo po Duhu, po Duhu onda i hodimo! Božji je duh taj koji nas je oživio i koji će nas na koncu usavršiti. Međutim on nas može usavršiti jedino ako smo vođeni njime i ako hodimo njegovim putevima. U suprotnom nećemo biti prikladni za mjesto u kraljevstvu, koje god drugo mjesto u Božjem uređenju mogli imati. Jedan od najopasnijih neprijatelja Kršćanina je ispraznost. Ona vodi do daleko više nevolja, izaziva daleko više svađa i zavisti nego se općenito pretpostavljalo. Ako hodimo po duhu našeg Učitelja tada nećemo biti tašti nego krotki, ponizni, poučljivi. I jedino će takvi na koncu biti spremni za slavu, čast, i besmrtnost koje će Bog podariti vjernima po drugom dolasku našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. R4688:4 (Himna 91)

24. Kolovoza

„Jer srdžba njegova za trenutak traje; u naklonosti je njegovoj život. Plač može potrajati za jednu noć, ali ujutro dolazi radost.“  (Ps.  30:5 KJV)

S OBZIROM na ovu spoznaju o veličanstvenom danu koji samo što nije svanuo, kako bi smo se trebali ponašati mi koji se nadamo biti dijelom kraljevske klase tog dana? Kako ćemo živjeti? „Pa“ ako smo kako kaže apostol „sinovi dana“ tada bi smo to trebali pokazati. Mi smo Božji predstavnici i poslanici. Trebali bi smo govoriti ljudima o Božjem svjetlu, spoznaji i slavi koji će veoma skoro ispuniti cijelu zemlju. Trebali bi smo im pomoći da usporede sadašnjost sa slavnim uvjetima koji će tada postojati, tako da svi oni koji ljube svjetlo mogu poslušati Božju Riječ i pripremiti se da postanu članovima te kraljevske klase…Imajmo na umu da mi pripadamo novoj epohi, a ne staroj, i da bi smo prema tome trebali živjeti u skladu s našim građanstvom i našim odgovornostima prema Knezu Svjetla i u protivljenju knezu tame, njegovim djelima i njegovim putevima. R5339:5 (Himna 289)

25. Kolovoza

„Dobro je zahvaljivati GOSPODINU i pjevati hvale imenu tvome, Svevišnji.“ Ps. 92:1

POSTOJE milijuni ljudi u svijetu koji nikada nisu čuli za Božji veličanstveni plan; stoga bismo trebali koristiti naša usta u hvaljenju Boga. Trebali bi smo uvijek imati na umu Gospoda u svim trenutcima  odmora, bilo na krevetu, ili gdje god. Veliki i sveti zakoni Božji nalaze svoj izraz u njemu. O Bogu bi smo trebali razmišljati kao o personifikaciji svega što je pravedno, puno ljubavi, dobrostivo, mudro, u osobnosti i u načelu. To bi nas trebalo potaknuti da budemo poput njega. Što više cijenimo plemenitu osobnost to je više želimo oponašati. Što više vidimo Božja moćna djela u prirodi i njegova milosrđa prema nama, u tom će ga istom omjeru naša srca i usne hvaliti. Ako postoji proročanska misao povezana s gornjim riječima tada se to odnosi na cijelo razdoblje Mračnog srednjeg vijeka, kroz cijelu noć tog doba, Božji ga je vjerni narod hvalio. Sav njegov pravi narod ga je hvalio i činili su to s radosnim usnama. Oni koji to nisu činili ne pripadaju tom razredu. Mi bi smo stoga trebali prinositi hvale našem Bogu. Trebali bi smo sve više i više razmišljati o njegovoj svetoj volji i putevima, i nastojati se uskladiti s njima. Tako ćemo postati sve više i više nalik našem nebeskom Ocu. R5785:5 (Himna 235)

26. Kolovoza

„Da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu.“  Efež. 2:7

SVE to obilje milosti i slave moguće je nasljedstvo čak najslabijeg sveca koji, ne pouzdajući se u svoju sposobnost da učvrsti svoj izbor i poziv, ponizno  svakodnevno gleda na Boga za snagu da izdrži poteškoće kao dobar vojnik. Ako ikoji čovjek to pokuša učiniti svojom vlastitom snagom doživjet će neuspjeh, jer će se vatrena kušnja koja će iskušati svakoga pokazati kao nešto previše za tijelesni um; međutim Bog koji radi u posvećenima da žele i da čine ono što mu je ugodno će tako ojačati i opremiti one koji ovise o njegovoj milosti da s Psalmistom oni mogu reći, „To je Bog koji me snagom opasa…Jer s Bogom jurišam na četu protivničku, s Bogom svojim preskačem zidine“; i s Pavlom, „Sve mogu u onome koji mi snagu daje – Kristu.“ R2154:3 (Himna 261)

27. Kolovoza

„Idi kući svojima prijateljima, pa im ispripovijedaj kakovu je veliku stvar učinio Gospodin na tebi“  Mk. 5:19

O da bi smo svi tako bili marljivim vjernim upraviteljima milosti Božje, i vjernim predstavnicima našeg velikog Otkupitelja – ne samo svjedočeći s našim usnama, nego na svim područjima života svjedočiti da smo sada razumni, da sada imamo duh zdravog uma, da volimo stvari koje su ispravne i istinite i plemenite i dobre, a da mrzimo i da živimo u suprotnosti stvarima koje su grešne i suprotne Gospodnjem umu i putevima pravednosti! R 3773:5 (Himna 118)

28. Kolovoza

„Pomozi nam, GOSPODINE, Bože naš, jer se mi oslanjamo na tebe.“  2. Ljet. 14:11

NEKA svijet vodi svoju borbu: Gospodin će ju nadgledati i rezultati će na kraju biti slavni. Neka bi smo mi koji pripadamo novom narodu, novom kraljevstvu koje nije od ovoga svijeta, koji ne koristimo tjelesno oružje, nego mač Duha – vodimo dobru borbu vjere, čvrsto se uhvatimo slavnih stvari koje su pred nama, i neka ne bi smo stajali samo za sebe, nego pomozimo svima onima začetima istim Duhom i pripadnicima istog korpusa nebeske vojske da i oni stoje, potpuni u onome koji je Glava tijela, Predvodniku našeg Spasenja. Uzgred Božja briga puna ljubavi prema svim njegovim stvorenjima očitovat će se u slavnom kraljevstvu njegovog dragog Sina, koje će blagosloviti i upravljati, poučavati, i podizati čovječanstvo općenito. „Uzdišuće stvorenje“ biti će tada oslobođeno ropstva raspadljivosti u slavnu slobodu sinova Božjih – toliko mnogo od njih koji će tada prihvatiti blagoslove. Tada će svi vidjeti da je Bog toliko ljubio svijet da je dao svog Sina da umre za nas i da nam tako otvori put za blagoslove njegovog kraljevstva. R3393:5 (Himna 164)

29. Kolovoza

„I sve što god činite, radite zdušno – kao Gospodinu, a ne ljudima.“  Kol. 3:23

GOSPODINOV je narod slobodan od ograničenja; slobodan od prijetnji; bez prisile; kako bi mogli iz dana u dan predstavljati svoja tijela živim žrtvama. Sada, kao i onda, tko se god ohladi može prekinuti svoje žrtvovanje, međutim sam će biti gubitnik. Želimo izrazito zadržati na umu da premda Bog osuđuje grijeh, i iako njegov narod nema slobodu u tom pogledu, međutim ipak smo obavezni dati najbolje od sebe da se suspregnemo od grijeha, ipak je drugačije po pitanju žrtve. Gospodin poziva na dragovoljne žrtve, i što god nije dano srdačnom dobrom voljom, da, s iskrenom željom, s revnošću, također se može zadržati – međutim nagrade obećane onima koji oponašaju Učiteljev duh  i njegovu odanost također će biti izgubljene. R3009:2 (Himna 299)

30. Kolovoza

„Uzdaj se u GOSPODINA i čini dobro; tako ćeš prebivati u zemlji i zaista ćeš sit biti.“ Ps. 37:3

KADA razmišljamo o Gospodnjoj dobroti obećanoj svijetu općenito u od njega određeno vrijeme, koje je pred nama, i ako se osvrnemo unatrag i vidimo njegovu ljubaznu brigu nad onima iz drevnih vremena koji su se pouzdali u njega, što da kažemo u odnosu na nas iz ovog Evanđeoskog doba, koji imamo daleko više prednosti na svaki način od onih iz drevnih vremena isto tako kao i od onih iz doba koja dolaze, u tome što nam je ukazana posebna milost i Gospodnji blagoslov u spoznaji njegovog milostivog plana i usvojenja u njegovu obitelj? Zar ne bismo trebali smatrati da je onaj koji je bio pažljiv u prošlosti, koji će uživati u davanju  blagoslova u budućnosti, sada spreman i želi izliti na svakoga od nas kao njegove djece blagoslove,  posebno duhovne, do one mjere do koje smo mi spremni s vjerom ih primiti? Ako nas je dok smo još bili grešnici Bog ljubio tako da nas je otkupio, zar ne bi smo daleko više sada kada nam je oprošteno i kada smo prihvaćeni u njegovu obitelj, i usvojeni i učinjeni sunasljednicima s našim Gospodinom ubuduće, trebali očekivati od Gospodina, iz dana u dan, blagoslove i milosti za koje nam on jamči da mu je ugodno darovati nam ih? Zasigurno vjera mu može vjerovati, neka dođe što ima doći! Premda Gospodin sada izlijeva svog Duha na svoje sluge i sluškinje, na njima je da gledaju da su ispražnjene posude – prazni da bi ih on mogao napuniti – prošireni sve više i više kako bi mogli biti sve više i više ispunjeni sa Duhom Božjim. R3431:5 (Himna 313)

31. Kolovoza

„Sami sebe očuvajte u ljubavi Božjoj.“  Juda 21

JESAM li ja nešto ili ništa u Gospodinovim očima mjeri će se se po mojoj ljubavi prema njemu, prema njegovoj braći, prema njegovoj stvari, prema svijetu općenito, i čak prema mojim neprijateljima, umjesto mojom spoznajom, ili slavom ili govorništvom! Ipak ne bi smo trebali razumijeti da netko može imati spoznaju dubokih tajni Božjih a bez da je bio začet Svetim Duhom ljubavi; jer duboke stvari Božje nitko ne može znati osim Duhom Božjim; međutim pojedinac može izgubiti Duh prije nego izgubi spoznaju koju mu je on donio. Prema tome kada je riječ o osobnosti, ljubav treba biti na prvom mjestu, i treba ju se smatrati glavnim ispitom naše bliskosti s Gospodinom i toga da li nas je prihvatio. R4917:6 (Himna 166)

 

 

 

Leave a Reply