10 – Listopad

01. Listopada

„Jer što god čovjek sije, to će i žeti.“ Gal. 6:7

PREMDA  svaki postupak i riječ i misao imaju određeni utjecaj na krajnje rezultate u životu svakog Kršćanina, ipak ničija misao, ničija riječ, i ničije djelo ne nose odlučujuću težinu, bilo za dobro ili zlo. Što smo vjerniji, što manje padova napravimo, i što smo sličniji našem Otkupitelju, svijetlija će biti naša nagrada, jer apostol objavljuje, „jer zvijezda se od zvijezde slavom razlikuje. Tako i uskrsnuće mrtvih.“ Oni koji su iz svijeta trebaju znati da će svako njihovo dobro ili zlo djelo imati težinu i utjecaj s obzirom na njihovo suđenje za život ili smrt pod uređenjem mesijanskog kraljevstva. I svaki Kršćanin koji je ušao u savez da postane mrtav s Kristom da bi mogao živjeti s njim, da trpi s Kristom kako bi mogao vladati s njim – svi takvi trebaju znati da svaka riječ, svaka misao, svaki postupak, utječu na velike rezultate. Stoga, kao što apostol kaže svi bi takvi trebali hoditi kroz život oprezno, mudro, nastojeći upoznati i činiti ono što je ugodno Bogu, i postići najuzvišeniju nagradu. R5226:5 (Himna 348)

02. Listopada

„I budite jedni prema drugima dobrostivi, samilosni, opraštajući jedni drugima kao što i Bog u Kristu oprosti vama.“ Efež. 4:32

SVE i jedan od novih stvorenja, sinova Božjih, prihvaćenih kroz Kristovu zaslugu, se drže odgovornima za svoje vlastite slabosti; međutim božanska je moć učinila pripremu za poništenje istih besplatno zbog Krista na temelju njihovog priznanja i molbe za oprost. Međutim opraštanje tih prijestupa Božjoj djeci ovisi o njihovom duhu opraštanja prema braći, jer „ako vi ne oprostite ljudima njihove prijestupe, ni Otac vaš neće vama oprostiti vaše prijestupe.“ „ Jer kakvim sudom sudite, takvim će vam se suditi. I kakvo mjerom“ dobronamjernosti odmjeravate drugima, istom će vam se odmjeriti. Kako su veličanstvene božanske pripreme! Kako smo blagoslovljeni njima, kako su nam korisne, kako nam samo pomažu u našoj pripremi za kraljevstvo! R5135:4 (Himna 198)

03. Listopada

„Budete li očuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što ja očuvah zapovijedi Oca svojega te ostajem u njegovoj ljubavi.“ Ivan 15:10

NEKA bi smo, dragi ljubljeni, više nego ikada prije bili pažljivi što se tiče Riječi Gospodnje; neka ne bi smo nepažnjom dali dokaz o propadanju ljubavi. Naš Gospodin ističe da je njegov ostanak u Očevoj ljubavi, kao ljubljenog Sina, sa svim što to podrazumijeva, bio zbog njegove poslušnosti Očevoj volji; i da po tom istom principu, on mora tražiti da mu budemo poslušni da bi smo prebivali u njegovoj ljubavi i dijelili s njim njegovo prijestolje i slavu. Svrha Gospodinovih uputa i zapovijedi nije da nas zastraši, niti da nas liši sreće. Baš naprotiv, „To sam vam govorio da radost moja ostane u vama i da radost vaša bude potpuna.“ (Ivan 15:11) Oni koji daju najsigurniji dokaz življenja blizu Gospodina dobro znaju da je poslušnost riječima Gospodnjim, zajedno s prednošću koju se na taj način stekne prebivanja u njemu i njegovoj ljubavi, najveća radost, radost koja daleko nadilazi beznačajne užitke koje svijet može ponuditi. To je radost i mir, „koji nadilazi svaki razum,“ koji vladaju u srcu, i koji donose sa sobom obećanje, jamstvo, „života: ovog sadašnjeg i onog budućeg.“ R5082:6 (Himna 172)

04. Listopada

„Dok je još dan, moramo raditi…Dolazi noć, kad nitko ne može raditi.“ Ivan 9:4

ZAPITAJ se, Što ja radim? Zatim stavi po strani stvari koje ti otežavaju i prepreke, i umnoži svoje napore. Budi siguran da ako nisi sluga istine na neki od brojnih sada dostupnih načina, tada je nisi vrijedan, i tvoj stisak istine će oslabiti, jer sada je žetva, vrijeme prosijavanja i odvajanja. Različite će stvari težiti da te odvoje od istine; očevi, majke, sinovi i kćeri, braća i sestre će ti se suprotstaviti i nastojati te odvojiti od istine i njene službe. Moraš imati na umu Gospodinove riječi da „žetva“ nije vrijeme za mir, nego baš naprotiv ona će prouzročiti razdvajanje i otuđenje između prave pšenice i svega drugog. Vidi i pohrani u sebi njegove riječi na tu temu (Mat. 10:30-39 i Luka 18:28-30) R969:5 (Himna 309)

05. Listopada

„Sve mogu u onomu koji mi snagu daje – Kristu.“ Filip. 4:13

BILO  da su rođeni sa previše ili premalo samopouzdanja, oni koji dolaze u Božju obitelj stavljeni su u Kristovu školu kako bi bili poučeni, ispravljeni – podešeni da budu ispravni, u skladu s božanskim standardima. Oni koji su prirodno samo-umišljeni moraju se naučiti krotkosti – kroz upute ako to žele – ili drugačije kroz iskustva. I oni bi se trebali naučiti radovati čak i u ponižavajućim iskustvima. Oni su dokazi da Božja providnost nadgleda stvari u njihovom životu i priprema ih za kraljevstvo; jer bez krotkosti i poniznosti nitko ne bi bio prikladan za njega. Kao što se samo-umišljeni moraju naučiti ponizno pouzdati u Boga a ne se oslanjati na sebe i tako osigurati ravnotežu, tako  i oni koji se prirodno samo obezvređuju moraju naučiti lekciju pouzdanja. Niti samopouzdanje, niti oslanjanje na same sebe nisu najpoželjniji, nego umjesto toga pouzdanje u Boga i oslanjanje na njegovu „milost za pomoć u pravi čas.“ To održava poželjne poniznost i krotkost, ali ipak daje hrabrost i snagu na što je ukazano gornjim apostolovim riječima:“ Sve mogu u onome koji mi snagu daje – Kristu.“ Kao što Pavao ponovno izjavljuje, „naša je sposobnost od Boga.“ R5113:3  (Himna 93)

06. Listopada

„Bratoljubljem srdačno ljubite jedni druge! Pretječite jedni druge poštovanjem.“ Rim. 12:10

ISTINA čini se hvata jače karaktere umjesto slabijih. Oni prvi imaju u svojim tijelima više čvrstine, neslomljivosti i borbenosti nego ih imaju mnogi drugi, koji su previše popustljivi i „neodlučni“  da budu prihvatljivi Gospodinu kao članovi „malog stada“ pobjednika. Tako vidimo da je sama kvaliteta koja nas čini prihvatljivima Gospodinu i što je jedna kvalifikacija za pobjedničku poziciju, ozbiljan nedostatak u nekim pogledima, kada takvi postanu mnogobrojni u crkvi. Čak i dijamant okružen blatom ne bi mogao rezati ništa, grebati ništa; međutim stavite li tucet dijamanata zajedno, i što se više želite riješiti elementa blata vrlo je vjerojatno da će biti više grebanja, trljanja, i rezanja. Tako je i s Gospodnjim draguljima – što više dolaze u doticaj jedni s drugima, što su više budniji, više će biti prilika za trenje, i više će  biti potrebe da svi budu temeljito ukorijenjeni u i pokriveni sa Svetim Duhom,  koji je poput ulja, gladak , blag i  teži da spriječi trenje. R4995:5 (Himna 23)

07. Listopada

„Sve činite bez gunđanja i prepiranja, da budete besprijekorni i nedužni, Božja djeca neokaljana usred pokvarenog i izopačenog naraštaja u kojem kao svjetlonoše svijetlite u svijetu.“ Filip. 2:14,15

SLIJEDEĆI stope našeg Gospodina Isusa, trčeći trku za velikom nagradom koja je stavljena pred nas u Evanđelju, ne bi smo trebali gunđati putem, žaleći se na poteškoće puta i njegovu tijesnoću; niti bi trebali debatirati u vezi njega, niti tražiti da imamo neki drugi put mimo onoga kojeg nam je zacrtala božanska providnost, shvaćajući da Gospodin točno zna koja su  iskustva potrebna da bi smo se razvili u Kristovoj školi; i shvaćajući također da ako je poslušnost bila moguća, dok su naša usta puna pritužbi i nezadovoljstva sa Gospodinom i našim dijelom kojeg je dopustio, to bi značilo da smo najmanje bez simpatije sa duhom njegove pripreme; i takva poslušnost, kad bi bila moguća (međutim ne bi bila moguća), ne bi dobila božansko priznanje, niti bi smo osvojili nagradu. R4929:5 (Himna 197)

08. Listopada

„Samo se bojte Gospodina i služite mu u istini svim svojim srcem: jer pogledajte kako velika djela je učinio za vas.“ 1.Sam.  12:24

KAO pomoć našoj slabećoj revnosti, trebali bi smo se stalno podsjećati na velike blagoslove koje smo dobili od Gospodina. Kako učimo cijeniti dobrotu Gospodnju, ako smo ispravno naklonjeni općenito, utjecaj će biti takav da će nas jačati i činiti nas sve više i više lojalnima njemu. Propust da tražimo s cijelim našim srcem  Gospodinovu službu  nakon što smo postali njegov narod i ušli u savezni odnos s njim, primajući njegove milosti i blagoslove u ovom životu, i također, po obećanju, u životu koji dolazi, može značiti zloću, koja će ukoliko se ustraje u njoj sigurno donijeti uništenje. Vjernost Bogu bi trebala biti glavna misao svih naših želja. R3224:4 (Himna 243)

09. Listopada

„Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina, i ne zaboravi sva dobročinstva njegova: on ti oprašta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve tvoje bolesti.“  Ps. 103:2,3

PROROK David mogao je prisvojiti k sebi te riječi kao Židov, i mogao je razmišljati o svom vlastitom fizičkom izlječenju i blagoslovu kao dokazima Gospodnje naklonosti pod Savezom Zakona. Međutim još je interesantnija proročanska primjena ovog Psalma na duhovni Izrael. Duhovni su Izraelci nova stvorenja, i imaju to blago u zemljanim posudama. S tima novi um prepoznaje njegovo izlječenje, njegovo oproštenje, njegovo pomirenje s Bogom; i u skladu s Božjim obećanjem,  sve stvari zajedno rade za dobro njega zato što on voli Boga i zato što je bio pozvan u skladu s božanskim naumom. Novo stvorenje stalno ima razlog uskliknuti riječi našeg teksta. Apostol Pavao je iznoseći tu istu misao, objavio da će veliki Otkupitelj na koncu predstaviti svoju crkvu pred Ocem besprijekornu i savršenu u ljubavi – Posijanu u slabosti, podignutu u snazi; posađenu u sramoti, podignutu u slavi; posađenu u zemaljskom tijelu, podignutu u duhovnom tijelu. Mi ćemo biti poput njega i vidjeti ga kao što jest i dijeliti s njim njegovu slavu. R4981:4 (Himna 327)

10. Listopada

„Prema cilju težim, k nagradi višnjega poziva Božjeg u Kristu Isusu.“ Filip. 3:14

NIJEDAN Kršćanin ne bi trebao biti zadovoljan sa dugim odugovlačenjem u dostizanju cilja. Mlijeko Riječi bi se trebalo primiti, njegova snaga bit će pribavljena,  duhovni vid i duhovna snaga bi trebali brzo uslijediti, i čvrsta hrana duhovne istine trebala bi brzo dovesti do pune zrelosti Kršćanskog karaktera. I kad je jednom postignut, trebalo bi ga držati pod svaku cijenu kroz sve poteškoće i kušnje koje mogu biti dopuštene da ih Protivnik, svijet, i tijelo nanesu protiv nas. Nakon što dostignemo cilj dolaze vrlo ozbiljna iskušenja – iskušenja na malaksalost u Božjoj službi; iskušenja da se zadrži dijelove naše žrtve; iskušenja da se postupa neljubazno, bez ljubavi, ne dobrostivo s braćom, ili nepravedno s našim bližnjim, ili nevelikodušno s našim neprijateljima. Svemu se tome treba oduprijeti dok vrednujemo naš vječni život, dok vrednujemo obećanje o sunasljedstvu i zajedništvu s našim Otkupiteljem u njegovom kraljevstvu. Tko god jasno vidi ovu stvar mora shvatiti da kao Kršćanin ima posla s velikom stvari koja će temeljito ispitati njegovu lojalnost, njegovu hrabrost, njegovu revnost, njegovu ljubav. Trebat  će imati na umu Gospodinovo utješno zasiguranje o milosti za pomoć u pravi čas da bi na kraju ispao pobjednikom i da ne bude uplašen, niti dopusti da mu hrabrost bude poražena Protivnikovim napadima. R4470:5  (Himna 4)

11. Listopada

„Jer si ti Gospodina, koji je moje utočište, Svevišnjega, sebi učinio prebivalištem; Neće te zadesiti zlo, niti će se ikakva pošast primaknuti tvome prebivalištu.“ Ps. 91:9,10

BOG je tako uredio stvari da će jedino istinski posvećeni biti sačuvani od spoticanja u zabludu u ovaj zli dan. Svakim danom sve više učimo cijeniti božansku naklonost koja je pomazala naše oči razumijevanja, i dopustila nam vidjeti unutarnju snagu i ljepotu božanske Riječi i plana. Ako smo tako božanskom naklonošću ojačali u Gospodinu, i bili u stanju „čvrsto stajati“ dok tisuće otpadaju od svoje vjere i postojanosti, „radujmo se sa strahom“ (strahopoštovanjem). Neka onaj koji se osjeća jakim i dobro podržanim „ne misli previsoko o sebi,“ nego „neka pazi da ne padne.“ Poniznost i revnost za Gospodina su uvjeti na osnovu kojih smo primili veliki blagoslov, i to su također uslovi na temelju kojih ćemo ih moći zadržati do kraja – sve dok ne dođe naša „promjena“ i u slavi ne bude bilo uspostavljeno ono što je milost započela u našoj slabosti. R4926:5 (Himna 120)

12. Listopada

„Mudri će  razumjeti.“  Dan.  12:10

DRAGI ljubljeni, dopušteno nam je uživati u veličanstvenim stvarima! Milošću Božjom imamo prednost shvaćati značenje stvari koje su jednom bile tajnom, ne samo nama, nego i našim roditeljima. Dok neki u Babilonu odlaze u nevjeru, drugi izvan Babilona postaju duhovno jačima, ulazeći nadom „u unutrašnjost iza zastora.“ Ako je Krist naš Prethodnik, mi ćemo ući tamo s njim. Učinito to značit će postati sudionicima Mesije, kako je simbolično predstavljeno. Prava crkva treba postati sudionikom s Kristom u njegovom kraljevstvu. Tada će doći obećani blagoslovi „svim narodima na zemlji.“ Kako razabiremo dosljednost božanskog plana vjekova, naša su srca puna zahvalnosti Bogu. Mi razumijemo da će novi period biti uveden sa „vremenom nevolje kakve ne bijaše“; i da je to vrijeme nevolje locirano, između ostalim, tim proročanstvom koje kaže da će „mnogi juriti tamo-amo i da će se znanje umnožiti“; da će tada biti vrijeme nevolje; ali da će „mudri razumjeti.“ Iz kojeg izvora mudri primaju svoju pouku? Oni će razumjeti u skladu sa  mudrosti odozgo – u poniznosti prihvaćajući božansku Riječ i bivajući blagoslovljeni jer tako postupaju. R5092:6 (Himna 333)

13. Listopada

„Tražite dobro, a ne zlo, da bi ste živjeli.“  Amos  5:14

NAJVEĆA prednost sadašnjeg vremena je ući u izabranu grupu Božjih svetaca. Da bi se ušlo u tu grupu neophodni su vjera i poslušnost. Ta vjera mora priznati Isusa kao Janje Božje, Nositelja-Grijeha. Također ga mora priznati kao Obrazac i Uzor. Nagrada je samo za one koji imaju njegov Duh, njegov stav, i koji će u sadašnjem životu hoditi  njegovim stopama. Takvi će na kraju dobiti s njim slavu, čast, besmrtnost – kraljevstvo. Oni će u sadašnje vrijeme za svijet imati nepovoljnu stranu, borbu protiv svijeta, tijela, i Protivnika. Svijet ne može razumijeti kakav užitak i blagoslov oni zaista uživaju zato jer su svoju volju predali Božjoj volji, i zbog Duha Gospodnjeg, kojeg time dobivaju. Međutim  oni sami imaju mir i radost i blagoslov koje svijet niti može dati niti može oduzeti. Ono što drugi ljudi traže i ne pronalaze, Božji sveci uživaju. R5243:5 (Himna 123)

 14. Listopada

„Nego obuzdavam svoje tijelo i dovodim ga u podložnost.“  1.Kor. 9:27

NAŠ je tekst velika pouka sam za sebe. On nam skreće pažnju na činjenicu, da bi smo, poput apostola, trebali prepoznati sebe kao nova stvorenja u Kristu Isusu, za koje je „ono staro prošlo, gle, sve je novo nastalo,“ i djelujući sa tog satnovišta novo bi stvorenje trebalo održavati stalno nadziranje stare prirode, njenih želja i sklonosti, i trebalo bi držati ih stalno podvrgnutima novoj prirodi, i uzvišeniji bi ju zakon trebao postupno dovesti do potpune podložnosti, i dalje se  nadajući, i dalje se moleći za slavno dovršenje žrtve kroz prvo uskrsnuće, kad će se nova priroda, novi um ili volja, zaodjenuti s duhovnim tijelom. Takvo će podvrgavanje tijela uključivati mudrost i samosvladavanje u odnosu na ono što jedemo, isto tako kao i u odnosu na ono što pijemo i oblačimo, kao i svakog našeg postupka, riječi, i misli. R4289:1  (Himna 150)

15. Listopada

„Budite uvijek spremni na odgovor svakomu tko vas zatraži razlog nade koja je u vama.“  1.Pet.  3:15

SLIJEDEĆI ovaj životni pravac – propovijedanja Evanđelja nade – mi slijedimo Učitelja i apostole. Oni su imali toliko mnogo od ovog duha nade, vjerovanja, pouzdanja, ljubavi, radosti, i mira tako da   se mogu radovati u nevolji; i to su i činili. Apostoli su čak pjevali pjesme hvale Bogu budući ih se smatralo dostojnima imati udjela u Kristovim patnjama, da bi mogli također imati udjela i u njegovim dolazećim slavama. Stoga , neka bi smo draga braćo shvatili da svijet ima dovoljno suza i tuge, i strahova u obilju. Neka bi smo sve više i više koristili naše vrijeme, snagu, talente, radosti, itd. da olakšamo jadnom svijetu njegovu duševnu patnju. Slušajte Isusove riječi: „Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju.“ „Budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski.“ Dok će Božje veliko djelo kroz Krista i crkvu u budućnosti biti da obriše zemaljske suze, neka bi smo otrli neke od tih suza i u sadašnje vrijeme. Tako ćemo pomoći pripremiti put svijetu da se vrati u zajedništvo s Bogom s vremenom, i vjernima sadašnjeg vremena da hode još pažljivije Isusovim stopama i da ohrabrimo jedni druge na dobar način. R5214:4 (Himna 280)

16. Listopada

„ Zaodjenite se u Gospodina  Isusa  Krista.“  Rim. 13:14

NAŠA su srca već posvećena Gospodinu. Mi smo već usvojeni u njegovu obitelj jer smo začeti njegovim Svetim Duhom. Međutim naše tijelo nije savršeno, i ono nastavlja voljeti mnogu od odjeće stare prirode, koju bi se trebalo skinuti. Postupno je trebamo zamjeniti sa novom odjećom, nebeskom odorom, po kojoj nas svi mogu poznavati izvana isto tako kao i poznavati nas po zvanju da smo djeca Božja, Kristova braća, „baštinici Božji, a subaštinici sa Isusom Kristom našim Gospodinom.“ Zaodjenuti se s Gospodinom Isusom nije djelo trenutka, niti sata, niti mjeseca, niti godine; to je doživotno djelo. Međutim ako ga nikad ne počnemo nikada neće moći biti dovršeno. I zaista možemo biti sigurni u to da mi nikada nećemo moći u potpunosti zaodjenuti Kristove karakteristike. Ipak, Gospodin će vidjeti naše nastojanje, našu napornu borbu da skinemo staru prirodu, da skinemo djela tijela i da se zaodjenemo s haljinama pravednosti, prikladnima za naš odnos s njim – odoru, odjeću koja će nas odvojiti od svijeta i učiniti nas posvećenima Bogu kroz Isusa Krista našeg Gospodina. R4402:3 (Himna 82)

17.Listopada

„Istražujte Pisma, jer po njima mislite imati život vječni: i ona su ta koja svjedoče za mene.“ Ivan 5:39

KAO ŠTO naš tekst ističe, Gospodin je otkriven u Svetom Pismu, i oni koji bi ga željeli upoznati trebali bi tražiti svoje informacije iz tog kuta. Pod božanskom providnošću, apostoli, proroci, i učitelji su potrebni, neophodni. Međutim ne bi se trebalo uzimati ljudske riječi nauštrb Riječi Božje. Baš naprotiv, njihove bi prezentacije trebale biti prihvaćane samo u onoj mjeri u kojoj je utvrđeno da su u skladu sa Svetim Pismom, i da bi se utvrdio taj  sklad potreban je Sveti Duh. Sveto Pismo se treba istraživati, ali jedino kada se dođe u stanje sklada srca i poučljivosti, i tada kroz potpuno posvećenje primajući Sveti Duh, možemo se nadati da ćemo razumjeti božansku poruku i time steći vječni život koji je obećan onima koji su vođeni i poučeni od Gospodina. R4334:4 (Himna 296)

 18. Listopada

„Bog je Duh i koji ga štuju moraju ga štovati duhom i istinom.“  Ivan  4:24

ČINIMO dobro ako stalno imamo na umu misao da je Bog, kojeg smo se prihvatili Duhovno biće neograničene moći; da on može čitati same misli i namjere naših srca i da bilo koje obožavanje ili služba koju mu možemo prinijeti mora  biti iskrena srca da ju on može prihvatiti  – prinešena u Duhu i istini. On traži jedino takve da ga obožavaju, i od te je klase danas samo nekolicina. Nakon što će Savez Milosti sakupiti svo kućanstvo vjere, kraljevsko svećenstvo, i veliko mnoštvo Levita u protuslici, tada će kao produženje Božje milosti, Novi Savez svjedočiti tisućama iz svijeta koje će biti prinuđene na pravednost – da bi svi bili u stanju vidjeti, iskusiti Božju ljubav i blagoslove pravednosti, do te mjere da svi koji žele mogu doći u srcu u sklad s njim i srazmjerno tome iskusiti obnovu, ponovno pisanje božanskog zakona u sam karakter, samo biće. Ipak na kraju, čak i sa svijetom, samo će takvi koji obožavaju Boga u Duhu i istini biti na koncu priznati i bit će im odobren vječni život preko milenijskog doba. R4410:6 (Himna 65)

19. Listopada

„Netko obilato dijeli, a ima sve više; a drugi uskraćuje ono što bi trebao dati, a uvijek oskudijeva. Duša koja velikodušno daje, uživat će blagostanje; tko obilno napaja druge, i sam će biti obilno napojen.“  Izreke  11:24,25

OČITA je pouka ovdje da je Gospodinu ugodno vidjeti kako njegov narod njeguje širinu srca isto tako kao i uma – velikodušnost srazmjernu njihovoj spoznaji njega i njegove velikodušnosti. Sveto Pismo nigdje ne objavljuje da su slučajevi apsolutne oskudice među narodom Gospodnjim  dokazi  da su u nekom trenutku u svom prošlom životu kada su posjedovali sredstva,  to propustili dijelom koristiti u dobrotvorne svrhe, u Gospodinovoj službi. Međutim gore citirane nadahnute riječi vrlo su blizu tome. U svakom slučaju korisno je da uzmemo k srcu to svjedočanstvo i da svako Božje dijete odsada pa nadalje bude pažljivo da od blagoslova koji nam svakodnevno dolaze od Gospodina obzirno, pod molitvom i s ljubavlju odvojimo na stranu kao sjeme koje će biti posijano u Gospodinovoj službi u skladu s najboljom mudrosti i sudom koje će nam on dati. R5927:2  (Himna 226)

20. Listopada

„Blagoslovljeni su oni koji su progonjeni zbog pravednosti: jer njihovo je kraljevstvo nebesko.“  Mat. 5:10

NAŠ se tekst odnosi na opće načelo koje je izrazio naš Gospodin, „Kroz mnoge nevolje valja nam ući u kraljevstvo Božje.“ To nije zato što božanska moć nije u stanju zaštititi nas od nevolja, niti zato što našem Gospodinu nije stalo do naše dobrobiti, nego sasvim suprotno, zato što se u skladu s božanskim testovima stavljenima na crkvu, nova priroda može razviti, obrazovati, kristalizirati, jedino kroz ispite i kušnje koje će njeni zemaljski udovi pretrpjeti, kroz lojalnost Gospodinu. Ti će ispiti doći u različitim vidovima – vjera, poslušnost, ustrajnost, ljubav, itd. Nagrada je obećana jedino pobjednicima. Ali hvala Bogu, obećana nam je milost za pomoć u pravi čas. Ako su naša srca lojalna i dajemo najbolje od sebe, Gospodin će se pobrinuti za ostalo. R4326:1 (Himna 222)

21. Listopada

„Gospodin Bog sunce je i štit. Gospodin će dati milost i slavu: neće uskratiti ni jedno dobro onima koji hode u čestitosti“  Ps. 84:11

NAŠ  je tekst veliko ohrabrenje klasi Davida, klasi ljubljenih, pomazanima, članovima Krista. Njima je Gospodin Bog i sunce i štit; on ne samo da ih prosvjetljuje, nego on neće dozvoliti da im ti blagoslovi koje im on daruje naude. On će ih štititi od svih neprijatelja i svega što bi im moglo nauditi na bilo koji način; sve će stvari raditi zajedno za dobro onih koji ga vole, pozvanima u skladu s njegovim naumom. Stoga, s takvim blagoslovljenim jamstvima, mi možemo gledati prema budućnosti s radovanjem i s pouzdanjem, vjerujući da ćemo imati udjela u slavnim nagradama koje je Bog obećao vjernima. R4219:6  (Himna 273)

22. Listopada

„Ali Bog, koji je bogat milosrđem, zbog svoje velike ljubavi kojom nas uzljubi, i to dok još, bijasmo mrtvi u grijesima, oživio nas je zajedno s Kristom.“  Efež.  2:4,5

KAKO je predivna ta Božja i Kristova ljubav! Kako nam se čini nemogućim izmjeriti njenu dužinu i širinu i visinu i dubinu! Ako oni koji su prihvatili Gospodina kao svog Otkupitelja i ušli u savezni odnos s njim, dajući mu svoje malo sve i prihvaćajući od njega udio u svim tim blagoslovima njegovih priprema, ikada budu bili oboreni zbog slabosti ili protivljenja ili čega sve ne, trebali bi imati na umu tu veliku ljubav koju Otac gaji prema nama kao i Sin, ljubav koja nas nije samo otkupila dok smo još bili grešnici, nego nas je od tada pozvala k takvim predivnim blagoslovima i prednostima, čineći nas sunasljednicima s Kristom našim Gospodinom, budemo li doista trpjeli s njim. R3553:5  (Himna 296)

 23. Listopada

„Ali vi se, ljubljeni, izgrađujte na svojoj presvetoj vjeri, moleći se u Duhu Svetome.“ Juda  20

ZA NEKE, molitva u bilo koje vrijeme je zamorna, dosadna, međutim za pravog Kršćanina molitva je jedan od najvećih Božjih blagoslova. Njegova prednost pristupanja prijestolju nebeske milosti da dobije milosrđe i da također nađe milost kad mu zatreba pomoć prednost je čiju se vrijednost ne može dovoljno naglasiti…Ove blagoslovljene prednosti molitve pripadaju Gospodinovoj obitelji zato što su oni njegovi i imaju pristup k njemu stalno kroz njihovog velikog Odvjetnika, njihovog Otkupitelja. R4419:2 (Himna 241)

 24. Listopada

„Ja, Svjetlo, došao sam na svijet da tko god u mene vjeruje ne ostane u tami.“  Ivan  12:46

SVETI DUH je svijetlo crkvi, kojim smo bili posebno vođeni do istine. Apostol Petar nam kaže da imamo još čvršću proročku Riječ, i da činimo dobro što joj poklanjamo pažnju kao svjetiljci što svijetli na mračnom mjestu. (2. Pet. 1:19) Svjetlo na stazi pravednog „sjaji sve jače do potpunog dana.“ Mi smo još uvijek na mračnom mjestu, i bit ćemo sve dok tama ne uzmakne i dan ne bude bio ovdje. I stoga, kao što Petar kaže, mi trebamo proročku Riječ „sve dok dan ne osvane.“ Tako nalazimo da jedan biblijski redak pomaže razjasniti drugi. R5339:1  (Himna 260)

25. Listopada

„Ako ćeš, Gospodine, na pokvarenost gledati (uračunavati nam ih), Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je oproštenje da bi  te se bojali (poštovanje).“  Ps. 130:3,4

KAKO su dragocjena takva jamstva kad je duša bolno svjesna svojih slabosti, svoje krajnje nesposobnosti da u potpunosti zadovolji savršeni zakon pravednosti! Kakvog li blagoslova znati da kada su naša srca lojalna i istinita, naš Bog ne označava protiv nas neizbježne mrlje naše zemljane posude! Dolazimo li mu svakodnevno radi očišćenja kroz zasluge našeg Otkupitelja naši nam propusti nisu uračunati, nego su nam slobodno oprošteni i oprani. Savršena pravednost našeg Spasitelja naša je slavna odjeća, odjeveni u kojoj možemo doći k Bogu s poniznom smjelošću, hrabrošću – čak u samu prisutnost velikog Jehove, Kralja kraljeva i Gospodara gospodara. R5802:5  (Himna 213)

26. Listopada

„Pjesmu ćete imati, kao u noći kada se održava sveta svetkovina.“  Iza.  30:29

ČINJENICA je da  se oni koji su okusili da je Gospodin dobar, oni koji su primili radost koju im nijedan čovjek ne može oduzeti, oni koji su okusili milost Božju u Kristu, neće samo radovati i doslovno pjevati uglazbljene pjesme sa svojim usnama, nego će cijeli njihov život biti pjesma hvale i zahvalnosti Bogu. Pjesma će izvirati u svakoj prilici, gdje se god nađe uho za slušanje: tako će potpuno,  očišćeno, opravdano i posvećeno srce cijeniti Božju dobrotu. R2232:5 (Himna 179)

27. Listopada

„Gospodin je dobar onima koji na nj čekaju, duši koja njega traži. Dobro je čovjeku da se pouzdaje i smireno iščekuje GOSPODINOVO spasenje.“ Tuž. 3:25,26

NEMOJMO napraviti pogrešku. U pitanju je nasljedstvo među onima koji su posvećeni. Onaj tko je vjeran u najmanjem, priznaje Gospodina i njegove pripreme u povezanosti sa svim njegovim blagoslovima, tjelesnim i duhovnim, biti će spreman radovati se s kontinuiranim žarom i u skladu s time će primiti Pastirovu brigu. S druge strane, oni koji ne cijene „hranu u pravo vrijeme“ i posebne pripreme ovog vremena žetve – ti neće biti spremni; ti će vrlo vjerojatno biti zavedeni od onih koji ih nastoje zavesti i odvući ih za sobom. R4459:6 (Himna 257)

 28. Listopada

„Neka molitva moja bude kao kad pred tobom i podizanje ruku mojih kao žrtva večernja.“ Ps. 141:2

NEKA BI smo na kraju svakog dana izravnali naše račune s Gospodinom pred njegovim prijestoljem milosti, nabrajajući onoliko koliko to možemo prilike koje smo u njemu iskoristili ili zanemarili, njegove pobjede koje smo izvojevali ili poraze, njegove samopožrtvovnosti i njegove sebičnosti – zahvaljujući Bogu za milost koja nam je pomogla u vrijeme potrebe i ispričavajući se za sve pogreške i poraze, čeznući za  oproštenjem u ime i zaslugu našeg Spasitelja, i obećavajući veću vjernost i revnost po Gospodnjoj milosti  idućeg dana. R2240:4 (Himna 161)

29. Listopada

„A Zakej je ustao i rekao Gospodinu: Evo Gospodine, polovinu svoje imovine dajem siromasima i svima koje sam lažno optužio da bih iznudio novac vraćam četverostruko.“ Luka 19:8

VJERUJEMO da mnogi danas čine pogrešku jer potpunije ne slijede Zakejev pravac – da nastavljaju držati nešto što stvarno, s pravom, pripada drugome; i kao drugo ne posvećuju više od svog novčanog bogatstva ili imanja ili vremena ili talenata Gospodinu. Zakej je bio Židov, i pod zahtijevima Zakona njegova bi obaveza u pogledu vjerskih stvari bila jedna desetina godišnjeg prirasta. Međutim on je to premašio, dajući ne samo polovinu svog godišnjeg prihoda, nego polovinu cijele glavnice, od sveg novca i imanja i dobara koje je posjedovao. Neki su nas pitali, što je razumna obaveza Kršćanina? Mi odgovaramo da bi naša razumna služba zasigurno trebala biti više od židovske jedne desetine. Prema našem razumijevanju Zakej čak nije dao ni punu mjeru potpune žrtve. R3849:4 (Himna 8)

 30. Listopada

„No učenici koji su se raspršili objavljivali su dobru vijest, riječ Božju, kuda god su prolazili.“  Djela 8:4

DRAGA braćo, onaj koji je bio s Ranom Crkvom i vodio ju i s nama je sa jednakom silom. On koji je vodio žetvu u to vrijeme vodi je i sada, i nastavit će voditi svoje djelo sve do kraja. Mi možemo imati iskustva sa sličnim karakterima kao što su bili Juda, kovač Aleksandar, Janes i Jambres. Međutim Gospodin je u stanju napraviti da sve to radi za naše dobro i da kroz njih sve ispuni svoja milostiva obećanja. On može dopustiti progonstva, zatvaranja, ili slične stvari ali na drugačijem nivou, međutim nikada nemojmo sumnjati u prisutnost i moć našeg Gospodina. Slavni će rezultati više nego nadoknaditi kušnje i poteškoće. „Vjera mu može čvrsto pouzdati u njega, neka dođe što god..“ R4337:5  (Himna 200)

 31. Listopada

„Vratite mi se , i ja ću se vratiti vama, govori GOSPODIN.“  Mal.  3:7

MISAO koju možemo naći posvuda u Bibliji je da Božje milosrđe traje zauvijek – to jest, „olam,“ ili do dovršenja. Samo je jedan mali dio svijeta čovječanstva u sadašnje vrijeme primio Božju naklonost do te mjere da su bili proglašeni pravednima i učinjeni sudionicima božanske naklonosti i milosrđa u sadašnje vrijeme. Kao što je Gospodin vrlo milostiv u svom ophođenju s takvima, takav je i prema onima koji se vrate s puteva grijeha, i on je čak strpljiv s onima kojima nedostaje duha ljubavi i opraštanja, i dolazi im s molbom da se pridruže njegovim milostivim planovima i pripremama. Ta ljubazna dobrota darovana vjernicima sadašnjeg vremena ilustrira Duh Gospodnji. To nam postaje jamstvom ispunjenja njegovog obećanja da će u određeno vrijeme svi narodi na zemlji doći do spoznaje njegove dobrote, do prilike da ga upoznaju a ispravno poznavanje kojega i cijenjenje će za njih značiti vječni život. R3836:4 (Himna 226)

Leave a Reply