12 – Prosinac

01. Prosinac

„Kada dakle Isus ugleda majku i učenika kojega je ljubio gdje stoji pokraj nje, reče majci svojoj: Ženo, evo ti sina! Zatim reče učeniku: Evo ti majke!“ Ivan 19:26,27

DALEKO od toga da je razmišljao o sebi i o svojoj tjeskobi, naš je Gospodin razmišljao o drugima. Kao što je tijekom svoje službe prošao čineći dobro, tako je i sada u svom smrtnom času on razmišljao o dobrobiti, o koristi drugih, i u gornjim riječima povjerio svoju majku na brigu ljubljenom učeniku. Pouka je predivna! Kako samo pokazuje veličinu srca i suosjećanja našeg Gospodina,  i kako nas poučava da ne budemo skroz zaokupljeni sa našim vlastitim kušnjama i poteškoćama, velikima i malima, nego da umjesto toga budemo nositelji tereta drugima, dopuštajući našem suosjećanju, našim mislima i našim planovima da budu aktivni za blagoslov svih onih koji su u bilo kojoj mjeri pod našom brigom u materijalnim ili duhovnim stvarima. R4173:1 (Himna 312A)

02. Prosinac

„Po njemu…imamo pristup k Ocu u jednome Duhu.“  Efež. 2:18

MI NIKADA nismo sigurni da nećemo biti skrenuti s puta osim ako često ne idemo k prijestolju milosti; mi ne možemo biti ispunjeni, osim ako se ne držimo vrlo blizu velikom Izvoru od kojeg dolazi naše ispunjenje. Mi moramo svakodnevno nositi naše zemljane vrčeve k tom nebeskom Izvoru da tamo budu nadopunjeni; jer mi smo propusne posude. Ne trebamo se obeshrabriti ako ne utvrdimo kod sebe brzi rast kojeg bi željeli vidjeti. Jako, čvrsto drveće koje može izdržati najžešće oluje nije se razvilo u jednom danu. Rast je polagani, postojani proces. R5912:5 (Himna 229)

03. Prosinac

„Neki, doduše, propovijedaju Krista i iz zavisti i nadmetanja, neki pak i iz dobre volje.“  Filip. 1:15

ČUVAJMO SE da naša obrana istine ne bude iz motiva samoproslavljanja nego iz ljubavi prema istini, ljubavi prema Gospodinu, prema njegovom narodu, braći. Ako je ljubav potičući duh,  ili motiv, to će se pokazati sa punim ljubavi, nježnim, strpljivim, poniznim pravcem postupanja prema svim suslugama. Neka bi smo bili „blagi prema svima.“ Neka „mač Duha, to jest Riječ Božja,“ koji je brz i snažan, uradi sve rezanje. R4803:5 (Himna 182)

04. Prosinac

„Jer hram je Božji svet, a taj ste hram vi.“  1.Kor. 3:17

POUKA  u povezanosti s gradnjom hrama, Gospodinove crkve, „a taj ste hram vi,“ je da svjetovne osobe, svjetovne metode, i svjetovna pomoć i mudrost trebaju biti odbačeni. Kao što svo živo kamenje treba biti polirano, usklađeno, i pripremljeno pod okom i vodstvom Vještog Graditelja, Gospodina, tako i sve sluge, svi poslužitelji istine koji učestvuju u tom djelu, trebaju biti, toliko koliko smo mi uključeni u cijelu tu stvar, jedino takvi koji očituju obrezanje srca, i tako se pokazuju da su pravi Izraelci. Mnoga je i ozbiljna šteta bila učinjena Gospodinovoj stvari odabirom radnika čija je glavna preporuka bila ta da su imali neku sposobnost kao javni govornici, dobro obraćanje. Umjesto toga radije imajmo na umu da nitko ne može učestvovati u tom djelu kao pravi Izraelac  osim ako nije u potpunom skladu sa Vještim Graditeljem, i da se sa svojom sposobnošću da ispravno razlaže Riječ Istine pokazuje kao radnik koji se nema čega stidjeti. R2512:5 (Himna 344)

05. Prosinac

„Zato, braćo, još više uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje, jer to čineći nećete posrnuti nikada.“  2. Pet. 1:10

STVAR nije u tome da te stvari radimo savršeno, i bez obzira na Kristovu pravednost koja pokriva naše prijestupe i nadoknađuje naše svakodnevne propuste; nego ako, dodano našoj vjeri u pripisanu Kristovu pravednost, mi budemo njegovali sve te milosti najbolje što možemo, nećemo pasti. Kada učinimo sve što možemo, mi smo i dalje beskorisni sluge, ne usuđujemo se uzdati u svoju vlastitu pravednost nego u veliku odjeću koja je naša vjerom u Krista dok,  dosljedno „uznastojimo,“ raditi na našem spasenju sa strahom i drhtanjem, znajući da se Kristova pravednost primjenjuje jedino na takve koji žele ostaviti grijeh i teže za „posvećenjem, bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina.“ R2155:6 (Himna 183)

06. Prosinac

„I sve što god činite, radite zdušno – kao Gospodinu, a ne ljudima, znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu – baštinu. Ta Gospodinu Kristu služite!“ Kol. 3:23,24

TEMELJNA načela Kršćanske religije položena su na tim osnovama, koje su drugačije od svjetskih pravaca misli i vladanja; naime, da je najveći u crkvi onaj koji je najveći sluga, onaj koji najviše služi pomažući druge. Najveći sluga u Crkvi bila je sama velika Glava, koji je čak dao svoj život za nas. I onima od negovih sljedbenika koji žele biti visoko vrednovani od Gospodina i tako vrednovani od njihovih bližnjih, je zapovjeđeno da bi trebali tijesno slijediti Učiteljeve stope i s poniznošću u srcu biti spremni i nastojati polagati svoje živote za braću. To ne znači jednostavno formalnu službu; to znači stvarnu službu. Mi vidimo da žrtva našeg Gospodina, nije jednostavno bila forma ili predstava zanimanja i ljubavi; bilo je to davanje njegovog života kao kupovne cijene za nas. Jednako je tako i s nama; mi  ne bimo trebali samo ljubiti jedni druge i služiti drugima, u riječi, u izjavljivanju, u tituli (kao što na primjer, riječ „ministar“ označava službenika) nego bi smo trebali služiti jedni drugima, kao što ljubimo jedni druge, „djelom i istinom.“ R2343:5 (Himna 157)

07. Prosinac

„Jer ne govorite vi, nego duh Oca vašega govori preko vas.“ Mat. 10:20

JEDINO oni koje je Bog postavio u smislu davanja Svetog Duha posinjenja su nekako određeni, ili ovlašteni, da propovijedaju u Gospodinovo ime. Sve ceremonije na zemlji i ruke svih biskupa ne mogu dati autoritet nikome da govori u ime Božje. Naš Gospodin Isus nije započeo svoju službu sve dok nije primio Božje postavljenje. U vrijeme njegovog posvećenja i krštenja Sveti Duh je došao na njega, pomazavši ga, posvetivši ga, ovlastivši ga da propovijeda radosne vijesti krotkima, da povije rane u srcu slomljenima, da navijesti slobodu zarobljenima, da objavi prihvatljivu godinu Gospodnju, da utješi one koji tuguju. Isti Sveti Duh je autoritet bilo kome tko ga je primio da govori sve što razumije glede Božjeg plana svima koji imaju uho za slušanje – posebno krotkima, slomljenima u srcu, onima koji imaju osjećaj za Boga. Premda Apostol Pavao priopćuje da ženski članovi crkve ne mogu javno propovijedati, to ne utječe na činjenicu da svi oni koji su primili Sveti Duh imaju pomazanje da propovijedaju i poučavaju u skladu sa ograničenjima i mogućnostima njihovog spola, i ponekada je privatno poučavanje jednako djelotvorno kao i ono više javno. R5363:2 (Himna 198)

08. Prosinac

„On daje da sunce njegovo izlazi zlima i dobrima i da kiša pada pravednima i nepravednima.“  Mat.  5:45

KADA čitamo naš tekst mi vidimo da nam on govori da kao što je naš Bog milostiv, pun ljubavi, milosrdan, dobrostiv, čak i prema nezahvalnima, čak prema nepravednima, čak prema grešnicima, tako bi smo i mi trebali biti dobrostivi, velikodušni, ljubazni, trebali bi smo činiti dobro svim ljudima dok za to imamo priliku, a posebno kućanstvu vjere. Ovakav pogled na Boga je privlačan našim srcima; i što više proučavamo tog Boga ljubavi, tim više shvaćamo da je on jedini pravi Bog pun ljubavi, i da su sva naša prethodna pogrešna shvaćanja bila nerealna, bez ljubavi, neistinita – bogovi naše vlastite proizvodnje—i što više vidimo kako su civilizirane zemlje napravile idolska vjerovanja sa olovkom, pisaćim strojem, tintom, i papirom,  daleko stravičnijima od bilo čega što su pogani ikada napravili od željeza, kamena, bakra, ili gline…Čvrsto se držimo onog što je dobro—pouzdane Riječi Božje. Odbacimo ljudske teorije Mračnog srednjeg vijeka, koje su nam uvelike pogrešno prikazale božansku poruku. Tako ćemo pokloniti pažnju Učiteljevim riječima: „Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.“ R5474:5 (Himna 165)

09. Prosinac

„Dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja – kako na nebu, tako i na zemlji.“ Mat. 6:10

OVU se molitvu molilo više od devetnaest stoljeća, ali Božji narod još nije vidio uspostavljeno njegovo kraljevstvo. Hoćemo li se prestati moliti? Ah, ne! Mi smo uvjereni da će ono doista doći. Čak je sada pred samim  vratima! Božje će kraljevstvo biti u potpunosti uspostavljeno; i doći će vrijeme kada više neće biti nelojalnosti po svoj zemlji, kao što je sada nema ni na nebu. Naše molitve neće dovesti Božje kraljevstvo niti jednu minutu prije nego je on to  planirao, ali mi svojom molitvom jamčimo Gospodinu da mi čekamo na kraljevstvo i da ga očekujemo u skladu sa njegovim sigurnim obećanjem. Moleći se tako i ne klonući, djeca Gospodnja jačaju se. Božje slavno kraljevstvo očitovat će se—i to uskoro! Tada će svi koji su postigli karakternu sličnost našem Gospodinu Isusu biti uzvišeni da vladaju s njim u tom kraljevstvu. R5710:4 (Himna 66)

10. Prosinac

„Gospodin mi je pomoćnik, i ne ću se bojati  što bi mi mogao učiniti čovjek.“  Hebr. 13:6

SVIJET se često čudi smirenosti Gospodinovih poniznih malih pod okolnostima koje bi prouzročile da i najhrabrije srce dršće. Međutim  slijediliti životni pravac koji će slaviti našeg Boga i veličati njegovu milost,  biti u stanju mudro se i hrabro suočiti sa kušnjama i nedaćama kako dolaze na nas kao Kršćane, predstavnike Kralja nebeskog, i suočiti se s njima u duhu radovanja, smatrajući naše nevolje svom radošću, nužno je da naša srca budu podešena i da budu u skladu Gospodinom, da nemamo drugu volju osim njegove, i da se pobjedi strah od čovjeka, koji je poput zamke. Mi to ne možemo ostvariti vlastitom snagom, nego snagom samog Boga. Mi smo poučeni da se bojimo Jehove, a ne da se bojimo slabog smrtnika. Pravednik je odvažan kao lav, nježan kao golub, krotak kao janje. Ova naročita kombinacija odvažnosti, nježnosti i krotkosti trebala bi karakterizirati svakog Kršćanina. R5540:5 (Himna 38)

11.Prosinac

„Djela koja mi je Otac dao da ih dovršim, sama ta djela koja ja činim svjedoče za mene da me Otac posla.“  Ivan  5:36

ČUDA koja je naš Gospodin učinio bila su namjenjena kao dovoljna da ustanove njegov identitet, i nisu bila s obzirom na uspostavljanje presedana za izlječenje svijeta niti crkve. Gospodinovo veliko vrijeme izlječenja u Bibliji je označeno kao „vremena obnove.“ Kad će ta vremena doći, kad će milenijsko kraljevstvo biti uspostavljeno, izlječenje nacija će biti veliki posao; i to neće biti samo fizičko nego i mentalno i moralno izlječenje, koje će postupno sve dovesti natrag u ispravno stanje ka svemu što je bilo izgubljeno u Edenu, sa povećanom spoznajom kroz iskustvo. R3495:5 (Himna 212)

12. Prosinac

„Milosrđe i istina neka te ne ostavljaju; priveži ih oko svoga vrata, upiši ih na ploču srca svojega.“  Izreke 3:3

DA bi jedan pojedinac držao na umu načela istine i pravednosti on mora biti totalno ispravan muškarac ili žena, onaj  kojim će istina, čistoća i dobrota upravljati. Međutim osoba kojom samo upravljaju ta načela trebala bi sve više i više njegovati svojstvo milosrđa. Trebali bi smo ih vezati oko našeg vrata. Misli se na ogrlicu, ili ukrasni lančić. Kao što čovjek stavlja oko svog vrata kravatu, sa draguljem u njoj kao ukrasom, stavlja ga tamo gdje će ga moći pokazati, tako su i ova svojstva karaktera dragulji. Daj im istaknuto mjesto; jer će ti pomoći postati boljim, pomoći ti da budeš još više prihvatljiv Gospodinu. Poželjno mjesto za pokazivanje dragulja je vrat. Tamo je dragulj posebno upadljiv i ukrasan. Tako bi smo i mi trebali pričvrstiti ova plemenita svojstva karaktera tamo gdje će biti očitima na svim područjima života. Bilo da kupujemo ili prodajemo, ili da bilo što drugo činimo, trebali bi smo nositi te ukrase. Oni će pokazati kakav je karakter muškarca ili žene – upravo izvana, ispred nosa. Njih bi se trebalo vidjeti kada susrećemo druge. Ne bi trebalo biti ničeg osrednjeg, ničeg prezirnog, ničeg oskudnog na nama. R5309:2 (Himna 311)

13. Prosinac

„Iskupljujući vrijeme jer su dani zli.“  Efež. 5:16

TO ZNAČI kupiti vrijeme natrag, kao da je vrijeme već bilo pod hipotekom. I stvarno je tako; brige ovog života, njegove potrebe, svjetovni običaji, naše pale sklonosti, svi bi apsorbirali svaki sat života u stvarima koje se tiču ovog života, dok su naše nade i ciljevi i napori kao novih stvorenja s pravom usredotočeni na ono što je gore, nebesko,  Kraljeve stvari. Gdje možemo dobiti potrebno vrijeme da možemo proučavati i osvježiti se ponavljajući si blagoslove, obećanja, milosti koja su naša kao novih stvorenja? I gdje možemo namaknuti vrijeme potrebno da govorimo drugima te radosne vijesti? Dopustimo li duhu svijeta da s nama upravlja tada nećemo imati vremena za nijednu od tih stvari i promašit ćemo, međutim kao mudra a ne kao luda djeca Božja, mi ćemo shvatiti i cijeniti veću važnost nebeskih stvari,  i biti ćem0 spremni  žrtvovati naše zemaljske interese i običaje i ambicije u korist nebeskih. Tako možemo iskupiti ili kupiti natrag vrijeme koje smo prethodno trošili na svjetovne stvari, kako bi smo ga ubuduće mogli koristiti u interesu nas samih i drugih od novog stvorenja i u službi našeg Gospodina i  Učitelja, kojemu smo posvetili naše sve, a što nalazimo da je toliko malo više  i iznad stvari koje su neophodne za sadašnji život da se za njih pošteno pobrinemo. R4190:2 (Himna 210)

14. Prosinac

„Straha nema u ljubavi, nego savršena ljubav izgoni strah.“  1.Ivan. 4:18

POSTOJI ispravan strah ili poštovanje i nesklonost da se povrijedi našeg Nebeskog Oca i našeg Otkupitelja, kojeg mi nikad ne želimo izgubiti. Savršena ljubav neće istjerati taj strah, nego će ga čak štoviše pojačati. Strah kojeg će ljubav istjerati je plašljivost, ropski strah ili strava od Gospodina ili od Sotone, ili palih anđela, ili od ljudi i toga što bi nam mogli učiniti. Savršena ljubav ne može  biti postignuta bez spoznaje, vjere, hrabrosti, i nadvladavanja. Ona je rezultat iskazivanja sve ove božanske pripreme koja nas još više približava Bogu i čini nas uistinu zahvalnima i ispunjenima cijenjenjem za njegove milostive naume  i svemoguću snagu za njihovo ostvarenje. R4379:1 (Himna 305)

15. Prosinac

„Svagda umiranje Gospodina Isusa u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje.“  2. Kor. 4:10

MI RAZUMIJEMO da Pavao ovdje ukazuje na ljudsko tijelo. Novo stvorenje posjeduje to tijelo. Kod ljudi u svijetu ne postoje dvije osobnosti, već samo jedno stvorenje. Ovo svojstvo osobnosti je primjenjivo jedino na one koji su bili začeti Svetim Duhom. Staro tijelo trpi; međutim novo se stvorenje raduje, radosno što je u službi – svakodnevno se zahvaljuje Bogu što se tiče tih nevolja, znajući da nam one „donose sve veću, vječnu slavu.“ Tako se kroz nas Isusov život očituje svijetu, i braći. Svijet to ne može razumjeti. Oni kažu, „Da sam ja bio na tvom mjestu u takvoj kušnji, ja bih bio očajan. Ali ti se raduješ!“ Stoga oni to ne mogu razumjeti. Međutim mi  imamo novost života što svijet ne može cijeniti. Svi koji to mogu cijeniti trebali bi svakodnevno rasti u milosti i u spoznaji. Mi bi smo trebali  pokazivati sve više i više Gospodinov život u našim karakterima i u našim tijelima. Tako ćemo još više očitovati Gospodinov Duh, čineći još više u Gospodinovom djelu, postajući još više nalik Isusu – a što će nas sve pripremiti za slavu koja nas čeka tamo, kad će novo stvorenje biti potpuno, kada će sve savršenosti i slave nove prirode biti naše. R5671:6 (Himna 13)

16. Prosinac

„Pastir dobri život svoj polaže za ovce.“  Ivan 10:11

NAŠ JE Gospodin želio da se razumije da je njegov život, koji je uskoro trebao biti dan,  bio dobrovoljno položen s njegove strane. Njegovi su učenici to trebali znati, to je bilo nužno ne samo zbog toga da bi  još uzvišenije mogli cijeniti njihovog Gospodina, nego posebno kako bi ga mogli shvatiti kao Otkupitelja čija je dobrovoljna žrtva za naše grijehe otkupila oca Adama i njegovu cijelu rasu. Da bi imali pouzdanje u rezultat morali su imati pouzdanje u njegovo uskrsnuće—da je Ocu tako bilo ugodno i da je dao svoje odobrenje ili autoritet ili moć u tu svrhu. Naš je Gospodin priznao da je sav autoritet, sva moć u povezanosti sa njegovim oživljavanjem bila od Oca. On se bezuvjetno pouzdao u Oca, i čineći to bio je u stanju položiti čak svoj život u korist stada. Isto će biti istina sa svima koji će hoditi njegovim stopama. Da bi smo bili vjerni u polaganju naših života, mi moramo imati vjeru u Oca i u veliki plan spasenja koji ovisi o žrtvi našeg Gospodina. Imajući tu stvar jasnom u našim umovima mi možemo imati milost i  snagu za svako vrijeme potrebe.  R3528:6 (Himna 257)

17. Prosinac

„Sve tri skupine zatrubiše u trublje i razbiše vrčeve: u ljevicama držahu baklje, a u desnicama trublje da njima trube; i vikahu: Mač GOSPODINOV i Gideonov! “ Suci  7:20

NAŠ PREDVODNIK, Gospodin, dao je posebne upute onima koje će on posebno koristiti u sukobu sa zlom koji je sada u tijeku. Svaki od njih će slijediti primjer Predvodnika našeg Spasenja. Kao prvo on će puhati u trublju, što predstavlja navještanje istine, i proglas da je mač Duha istine od Jehove i od njegovog pomazanog Sina; i kao drugo oni će razbiti svoje vrčeve  i pustiti svoje svjetlo da svijetli. Vrčevi predstavljaju naše zemljane posude, i njihovo razbijanje da bi svijetlo svijetlilo označava ono na što smo potaknuti od apostola, koji govori, „Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božjim; prinesite svoja  tijela  na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje razumsko bogoštovlje.“ Mi vidimo kako je naš Glavni Predvodnik slomio svoju zemljanu posudu; mi vidimo koje je svjetlo izišlo van. Naša bi najuzvišenija ambicija trebala biti slijediti njegov primjer, hodati njegovim stopama, da položimo naše živote za braću kao što je on položio svoj život za nas. U međuvremenu treba se nastaviti sa puhanjem u trublju  isto tako kao i sa vikanjem u ime Jehove, našeg Predvodnika, i vitlati sa mačem Duha istine. Rezultat će biti pobjeda; Gospodnji neprijatelji biti će poraženi. R4083:5 (Himna 24)

18. Prosinac

„Gospodin  štiti  sve one koji njega ljube.“ Ps.  145:20

KADA mi zapazimo božansku providonosnu brigu nad Božjim predodžbenim narodom to povećava našu vjeru i pouzdanje kao njegove duhovne djece, jer s apostolom mi zaključujemo da ako nas je Bog toliko ljubio dok smo još bili grešnici da je dao svog Sina za nas, tada nas mnogo više ljubi sada kad više nismo grešnici, stranci, tuđinci, nego posvećeni njemu i koji nastojimo hoditi stopama našeg Otkupitelja. Slično tome mi zaključujemo da ako je Bog pokazivao svoju providonosnu brigu u interesima predodžbenog naroda on je u stanju i želi učiniti daleko više za svoj duhovni Izrael—prave Izraelce u kojima nema prijevare—one koji su ušli u savezni odnos s njim i koji nastoje hoditi ne po tijelu nego po Duhu. Naš je tekst u skladu s tom misli. „Gospodin  štiti  sve one koji njega ljube.“ Istina, on ima suosjećajnu ljubav za svijet a koja ga je vodila da pruži otkupninu za sve u svoje vrijeme—svi otkupljeni imat će očitovanje božanske ljubavi i brige nad njihovim interesima—međutim sada, tijekom Evanđeoskog doba, božanski su blagoslovi dani onima koji će sačinjavati crkvu, tijelo Kristovo, koji njega ljube više nego što ljube kuće ili zemlju, roditelje ili djecu, ili sebe. Svi oni koji tako mogu potvrditi svojim vlastitim srcima njihovu lojalnost Gospodinu, njihovu vjeru i pouzdanje u njega, mogu biti sigurni da su sve stvari nadgledane za njihovo dobro i da rade za njihovu dobrobit, u stvarima privremenim i vječnim.  R3658:5 (Himna 252)

19. Prosinac

„Ako je tko žedan, neka dođe k meni i pije!“  Ivan  7:37

NAŠ je tekst posve  na liniji nagovještene pouke – da prije nego bilo tko dođe k Gospodinu on mora žeđati, on mora imati cijenjenje onoga što mu Gospodin ima za dati – vodu, osvježenje, vječnog života. To znači da on mora naučiti da je on grešnik , i pod smrtnom presudom, i da ne postoji nikakva nada za budući život osim kroz Krista. Dolaženje ka Gospodinu je pristup vjere. Naša žeđ je naša želja. Mi pijemo, ili pribavljamo si božansku poruku. „Posveti ih istinom! Tvoja je riječ istina.“  Voda je simbol istine. Obećanje blagoslova onima koji „gladuju i žeđaju za pravednošću“ je u punom skladu s time. I obećanje je „jer će se nasititi.“ To je isto tako u skladu sa izjavom našeg Gospodina u našoj pouci, „A tko bude pio od vode koju ću mu ja dati, nikada neće ožednjeti.“ R4132:4 (Himna 290)

20. Prosinac

„Čuvajte se sakaćenja! Jer obrezanje smo mi koji Boga u duhu štujemo i dičimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo.“  Filip. 3:2,3

NIJEDAN tjelesan čovjek od pale rase nikada nije imao u potpunosti obrezano srce. A takvi koji ga imaju mrtvi su svijetu. Njegove nade, ciljevi i ambicije su im razapeti, i oni su živi prema Bogu. Bilo tko tko ima shvaćanje takvog stanja srca ima u toj činjenici blagoslovljeni dokaz svog prihvaćanja kod Boga i svog nasljeđivanja svih nadasve velikih i dragocjenih obećanja – ako nastave biti tako vjernima sve do u smrt. Međutim neka se svi takvi čuvaju sakaćenja, duha razdora i podjela; jer u vatrenim kušnjama ovog zlog dana svi će takvi zasigurno pasti, i jedino se mogu održati oni koji obožavaju Boga u Duhu i istini. Ispit ustrajnosti već se pokazuje ozbiljnim ispitom za neke; i zacijelo će biti još ozbiljniji. „Još se do krvi ne oduprijeste boreći se protiv grijeha.“ Što god se desilo nema jamstva da će itko biti u stanju održati se u ovaj zli dan a koji se nije potpuno i bezrezervno predao Gospodinu. Međutim oni koji su to učinili, i koji su i dalje vjerni svom savezu, imaju se razloga radovati u Kristu Isusu, čija im je milost dovoljna, i čija je dragocjena krv kupila njihovu otkupninu. R1671:4 (Himna 48)

21. Prosinac

„Kada su na vlasti pravednici, narod se raduje.“ Izreke  29:2

NAŠ tekst može imati jedino djelomičnu primjenu na bilo koje ljudsko kraljevstvo tijekom „sadašnjeg opakog svijeta,“ kojim je Sotona nastojao ovladati kao knez. Zbog urođenih slabosti naše rase čak su njezini najbolji uzorci daleko od apsolutne pravednosti, pa stoga nijedna vladavina sadašnjeg vremena , nijedna vladavina pod nesavršenim ljudima, ne može ispuniti predviđanja našeg teksta. To se podrazumijeva kroz cijelu Bibliju, u kojoj Gospodin obećava da će on uspostaviti svoje kraljevstvo među ljudima, i da će pod Emanuelovom vladavinom svi narodi na zemlji biti blagoslovljeni. Iz tog se razloga Gospodinov narod i dalje moli, „Dođi Kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji“; zbog tog razloga apostol objavljuje da „sve stvorenje zajedno uzdiše i trpi porođajne muke sve dosad“ čekajući objavljivanje sinova Božjih. Sinovi Božji, malo stado s njihovom Glavom Gospodinom Isusom, će naskoro sačinjavati pravednike koji će biti na vlasti, na položaju moći, na vladalačkom položaju nad svijetom kroz božansku pripremu, temeljeno na velikoj pomirbenoj žrtvi. O tom vremenu i o tom velikom Vladaru, Glavi i tijelu, pisano je, „U njegovim danima procvjetat će pravednik.“ U njegovim će danima Sotona biti svezan tisuću godina kako više ne bi mogao zavoditi narode, i biti će odrješeni svi utjecaji pravednosti i istine, kako bi svijet bio preplavljen sa svjetlom i spoznajom o slavi Božjoj. Pod tim  blagoslovljenim uvjetima tko god bude želio moći će zabadava uzeti vode života i živjeti zauvijek. R3285:5 (Himna 149)

22. Prosinac

„Gospodine, otvori usne moje, i usta će moja navještati hvalu tvoju.“ Ps. 51:15

OVAJ izraz podrazumijeva da nitko ne treba očekivati da ima ispravno otvaranje njihovih ustiju da navjeste hvale Gospodinove, i da šire poziv iz tame u njegovo čudesno svjetlo, ako Gospodin najprije ne otvori njihove usne sa svojim milosrđem i istinom; jer inače kako bilo tko može očekivati da govori radosne vijesti o velikoj radosti koja će biti za sav narod? To jednako podrazumijeva da bi svi koji su dobili oproštenje grijeha trebali biti takvog stanja duha da naprave potpuno posvećenje njihovog svega Gospodinu, i tada bi svi takvi trebali očekivati otpečaćivanje njihovih usana, da poruka Božje istine i milosti može poteći iz njih za pouku i blagoslov drugih – kao što je pisano, „Milina se izlijeva po usnama tvojim.“ „I stavi mi u usta pjesmu  novu, hvalu Bogu našemu.“ Premda su ovi stihovi posebno prikladni za našeg dragog Otkupitelja, oni su također prikladni svakom članu, „crkve koja je njegovo tijelo,“ i svi oni koji tvrde da su od „tijela“  a koji nikada nisu imali otpečaćene njihove usne da priznaju Gospodina  u skladu sa svojim mogućnostima, imaju razloga da dovedu u pitanje sve što se tiče njihovog odnosa sa Gospodinom. R3255:3 (Himna 319)

23. Prosinac

„Onome tko pobijedi dat ću da sjedne sa mnom na moje prijestolje, kao što sam i ja pobijedio i sjeo s Ocem svojim na njegovo prijestolje.“ Otkr. 3:21

ONI koji imaju vjeru u Boga i dalje imaju bitke koje trebaju dobiti, međutim ne sa tjelesnim oružjem. Unatoč tome, njihove su pobjede temeljene na istom načelu s kojim je David uspješno djelovao. Vjera u Boga leži u temelju – shvaćanjue da je stvar za koju se bore priznata od Boga. Hrabrost primjerena njihovoj vjeri – vjeri postupno razvijenoj u prethodnim pobjedama nad manjim neprijateljima, kao u Davidovom slučaju – pomaže dati hrabrost i snagu za borbu sa najstrašnijim divovima koje možemo susresti. R5662:4 (Himna 200)

24. Prosinac

„Ne bojte se; jer evo, javljam vam dobru vijest o velikoj radosti, koja će biti za sav narod.“  Luka  2:10

GDJE GOD da je priča o Božjoj otkupiteljskoj ljubavi otišla, premda i pobrkana različitim neistinama, nosila je sa sobom manje ili više blagoslova – čak i nemarnim slušateljima i onima koji nisu izvršitelji Riječi, donijela je blagoslov; i još više blagoslova onima koj čuju djelomično i koji su poslušni djelomično. Međutim njezin najveći blagoslov bio je malom stadu, kraljevskom svećenstvu, koji su ulazeći u duh božanske pripreme, shvatili da su opravdani kroz vjeru u dragocjenu krv, i u skladu s Gospodinovim pozivom otišli  korak dalje predstavljajući se živim žrtvama kako bi mogli imati zajedništvo s Kristom u patnjama sadašnjeg vremena, i također, naskoro, u kraljevskim slavama koje će uslijediti. Ta se klasa sada najviše raduje  još većem razotkrivanju božanske Riječi toliko dugo zastrte sa neistinama koje nam dolaze iz Mračnog Srednjeg Vijeka; ta se klasa sada najviše raduje u razabiranju dužine i širine i visine i dubine božanske ljubavi i božanskog plana koji je kupio cijeli svijet i koji će na koncu oporaviti od sadašnjeg propadanja sve koji će pod povoljnim uvjetima  milenijskog kraljevstva razviti karakter kojeg Bog zahtijeva od onih koji će imati vječni život – ljubav prema pravednosti i mržnja prema bezakonju. R3115:6 (Himna Apendix S)

25. Prosinac

„Jer vam se danas u Davidovu gradu rodio Spasitelj, koji je Krist, Gospodin.“ Luka  2:11

NEKA bi smo se radovali u ovo radosno doba godine i neka bi nam srca bila ispunjena s cijenjenjem božanske ljubavi i velikodušnosti, koja nam je dala veliki dar Mesije, i tako neizravno spoznaju o kraljevstvu koje treba doći i o našem udjelu u tom kraljevstvu, koje će blagosloviti svijet. Kao što smo besplatno primili, besplatno dajmo, i tako oponašajmo našeg Gospodina i Nebeskog Oca. Neki možda imaju mogućnost dati mnoge darove raznih vrsta. Svi će imati priliku ponuditi svojim bližnjima, izravno ili neizravno, darove Božje ljubavi, obznanjujući im bogatstvo njegove milosti, kako je predstavljena u „Božanskom planu vjekova.“ Poruka Božje ljubavi je najdragocjenija stvar koju smo ikada primili, i neka bi smo to imali na umu kada dajemo darove drugima tako da, što god bili u mogućnosti dati ili ne našim dragim prijateljima i bližnjima i voljenima, mi im možemo dati to; i naša manira i općenito vladanje trebaju pokazati kako mi to više vrednujemo od bisera, i tako ćemo najbolje moći preporučiti drugima Božji Dar i pomoći im da ga cijene. U takvim će prezentacijama ljubazne riječi, ljubazni pogledi, proizlaziti iz srca punog ljubavi, koje je samo bilo izbavljeno od vlasti Protivnika i grijeha i sebičnosti snagom istine. Neka bi smo se učili širiti te darove milosti i istine i usrećujućih utjecaja na sve oko nas, ne samo jednom godišnje, nego svaki dan i svaki sat, i ne samo na naše prijatelje, nego oponašajući Boga, na naše neprijatelje također, jer „On je dobar prema nezahvalnima, čineći da njegovo sunce sja i zlima i dobrima.“ R4298:6 (Himna 356)

26. Prosinac

„Neka me udari pravednik, bit će to milosrđe; i neka me on ukori, bit će to ulje izvrsno, koje mi neće glavu slomiti.“ Ps. 141:5

U OVOJ upotrebi riječi pravednik, tekst izleda podrazumijeva da bi svi oni koji su Gospodinov narod trebali biti u stanju dati ukor i ispravljanje u pravednosti na način koji će biti od koristi onima koji su ispravljani, i za njihovo dobro; na način koji će donijeti mjeru utjehe i blagoslova i okrepe; na način koji će biti poput odličnog ili mirisnog ulja, čiji će se miris zadržati satima. Imajući tu misao na umu, ovdje imamo jednu vrijednu pouku. Prije svega, mi bi smo trebali biti od onih koji primaju ispravljanja kao od Gospodina; i koji smo sretni da nas se ispravi ako smo na bilo koji način u krivu; kao drugo, trebali bi smo biti od onih koji prepoznaju da ako je potrebno dati ukor,  to  onda  ne bi trebalo biti na uvredljiv način,  nego na takav koji će biti duhovan, izgrađujuć, i osvježavajuć. R4977:2 (Himna 172)

27. Prosinac

„Neka sve vaše bude učinjeno s ljubavlju.“ 1.Kor. 16:14

BOG je samo oličenje suosjećanja i ljubavi. Kao što Sveto Pismo izjavljuje, „Bog je ljubav.“ I svi koji će  biti Božja djeca, razvijeni u njegovu sliku, biti će djeca puna ljubavi. Kao što Ivan kaže, „Tko ostaje u ljubavi, ostaje u zajedništvu s Bogom i Bog ostaje u zajedništvu s njim.“ U onoj mjeri u kojoj mi razvijemo snagu karaktera kao nova stvorenja, povećava se ovo svojstvo ljubavi. Osim toga, trebali bi smo utvrditi da je i naše prosuđivanje postalo mnogo točnije. Oni koji su se razvili u Duhu Gospodnjem imaju bolju prosudbu nego su je imali prije. Kako dani prolaze, oni bolje znaju kako suosjećati sa svijetom; kako se ophoditi sa čovječanstvom; oni dobivaju sve više i više mudrosti koja dolazi odozgo. R5417:2 (Himna 23)

28.Prosinac

„Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.“ 1.Ivan. 1:9

OČITO je da je Gospodin predvidio da bi njegov narod mogao postati toliko posramljen zbog svojih ponavljanih neuspjeha kroz nasljeđene slabosti njihovog tijela da je pružio poseban poticaj za njihovo ohrabrenje, „Pristupajmo dakle sa smjelošću prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u pravi čas.“ Ovu je stvar dobro upamtiti. S obzirom da smo na kraju još jedne godine, i na početku nove, mi potičemo sve Kršćane da svakodnevno podnose izvještaj Gospodinu i da nikada ne odu na počinak bez dobivanja te milosti opraštanja i pomoći. Međutim ako bilo tko oklijeva s tom stvari i oblak dođe između njega i Gospodina, neka svakako iskoristi ta obećanja na kraju ove godine kako bi mogao započeti Novu Godinu s čistim stanjem – s osmjehom na Očevom licu za njih, i u zajedništvu njihovog Otkupitelja i sa svježim odlukama za gorljivost i pažljivost u hodanju njegovim stopama. R4932:1 (Himna 239)

29. Prosinac

„Konopcima ljudskim vukao sam ih, užetima ljubavi.“ Hošea 11:4

LJUBAV je glavna crta Biblije, bez obzira na činjenicu da ona sadrži prijetnje isto tako kao i obećanja, i objave i očitovanja pravde isto tako kao i milosrđa. Da je Božja osobnost bila lišena pravde – da njegova ljubav treba nadjačati njegovu pravdu – to bi bila strašna nesreća za sve one koji su ovisni o njemu. To bi više svjedočilo slabosti nego snazi osobnosti. Činjenica da Božja mudrost, pravda, ljubav, i moć djeluju u punom skladu – u suradnji – prouzročuje da mu se divimo, imamo pouzdanje u njega, ljubav prema njemu; i sva su ta cijenjenja povećana kada shvatimo njegovu nepromjenjivost. R5809:2 (Himna 21)

30.Prosinac

„Prinijet ću ti žrtvu zahvale i zazvat ću ime GOSPODINOVO.“ Ps. 116:17

DUHOVNO,  mi smo se gostili blagodatima božanske naklonosti; dok u vezi zemaljskih stvari, u koje god okolnosti da smo bili stavljeni, imajući jamstvo da sve zajedno radi za dobro onih koji ljube Boga, mi smo shvatili da je odanost Bogu sa zadovoljstvom s onim što imamo veliki dobitak, imajući obećanje sadašnjeg života (onoliko dugo koliko Bog želi da ovdje ostanemo), i također onog koji će doći. Prema tome, mi možemo i trebamo i to od sveg srca „prinijeti Bogu žrtvu zahvale.“ I zar mu nećemo prinijeti, ne samo hvale naših usana, nego i također kad naših posvećenih života, kroz cijelu godinu u koju upravo ulazimo? Dragi ljubljeni, posvetite se iznova Gospodinu danas—ne u smislu ukidanja posvećenja koje je napravljeno jednom zauvijek, moguće prije dosta godina, nego umjesto toga u smislu ponovnog potvrđivanja i naglašavanja tog saveza. Reci dragom Gospodinu da se smatraš u potpunosti njegovim, i da je još uvijek tvoja namjera držati tvoje sve na oltaru žrtve tijekom ove nove godine i sve dok ta žrtva ne bude bila u potpunosti izvršena u njegovoj službi. Stoga neka bi smo nastavili sa studioznom brigom poklanjati pažnju svakodnevno na te naše zavjete posvećenja Svevišnjemu. R3695:3 (Himna 34)

31.Prosinac

„Ako me tko ljubi, držat će moju riječ pa će ga ljubiti Otac moj. I k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.“ Ivan 14:23

JE SI LI čuo povik, kucanje, objavu prisutnosti našeg Mladoženje? Je si li budan? Paziš li da si zaogrnut s Kristovom pravednošću kao s haljinom? Gledaj da ju, pod njegovim vodstvom, čuvaš „bez ljage ili bore ili čega takva,“ i da pomažemo jedni drugima, „ toliko više koliko vidite da se bliži Dan,“ imajući na umu da je napisano, „Janjetova se žena pripravi!“ (Otkr. 19:7) R88:6 (Himna 165)

Leave a Reply