Ključevi Otkrivenja Isusa Krista

bible

KLJUČEVI OTKRIVENJA ISUSA KRISTA

UVOD: Da bi se dovoljno shvatilo težinu i važnost Knjige Otkrivenje, čitatelj mora shvatiti kako je pažljivo Bog vodio i usmjeravao sve detalje. Takvo shvaćanje ne samo da daje pouzdanje u ispravnost proročanstva – da nijedno slovo niti jota neće proći a da se ne ispune – nego također budi i veliko zanimanje za Božji plan, vodeći do pobližeg ispitivanja i pažljive potrage za značenjem tih vizija (Mat. 5:18). Biti lišen takvih želja ukazuje na nedostatak zanimanja za Božje namjere i cijenjenje istih…o kojem spasenju su apostoli, proroci, i anđeli svi željeli i iskreno nastojali upoznati, “ˇistraživali su na koje je ili na kakvo vrijeme duh u njima ukazivao s obzirom na Krista” (1.Pet. 1:10,11). Takvo zanimanje od strane Gospodinovog naroda je Njemu uvijek ugodno. Premda Bog u prošlim vremenima nije zadovoljio takve želje u bilo kojoj znatnijoj mjeri zato što još nije bilo došlo pravo vrijeme, On nikada nije prekorio takvo zanimanje. Baš naprotiv, On je znatiželjnog Danijela nazvao “miljenik Božji,” i odgovorio je na njegov upit u onoj mjeri u kojoj je to bilo u skladu sa božanskim planom (Dan. 10:11,12; 12:9)

Prema tome takva znatiželja, nije neispravno zabadanje nosa u Božje tajne. Njegova su djeca potaknuta očitovati takvo zanimanje za Njegove planove, da istražuju Sveto Pismo i poklone pažnju “proročanskoj riječi koja je još pouzdanija,” preuzimajući tako ispravan stav čekanja za brzo razabiranje razdiobene istine kad za nju dođe vrijeme (Ivan 5:39; 2.Pet. 1:19) Namjerno ignorirati taj dio Božje Riječi pogrdno bi se odrazilo na osobnost i sud njenog autora. “Ono što je sakriveno pripada Jehovi, Bogu našemu, a ono što je otkriveno pripada nama i sinovima našim dovijeka” (5.Moj. 29:29; usporedi Mat. 13:10-12). Niti jedno objašnjenje proročanske i visoko simbolične Knjige Otkrivenje i njenih “tajni” ne može biti od srca primljeno sa sigurnošću, niti prihvaćeno od misaonih umova, sve dok svi njeni sastavni dijelovi nisu bili uzeti u obzir i dana im potpuna i skladna primjena. To zahtijeva pristup korak po korak, i obrada redak po redak i analizu sadržaja. Takva istražna potraga za razumijevanjem pomaže umanjiti i svjesnu i nesvjesnu neodređenost od strane tumača, od kojega se tako zahtijeva da se suoči sa zamršenošću detalja i da ih riješi.

Stoga je svrha ove publikacije da zadovolji tražitelja istine, kojega, budući je manje zainteresiran za uglađena, u stilu fantastike, propovjednička izdanja, više brine primiti objašnjenje vizije u svim njenim detaljima.

 

Leave a Reply