10 Poglavlje

10 POGLAVLJE:

1I (klasa Ivana) vidjeh drugoga jednog, snažnog anđela: (našeg Gospodina) silazio s neba (božanskog prebivališta) ogrnut oblakom, (zaodjenut slavom) na glavi mu duga, (Nov Savez) lice mu kao sunce, (donoseći ispunjenje Evanđeoskih blagoslova) a noge (članovi koji ga predstavljaju u sudu) kao ognjeno stupovlje; (imajući razarujuću snagu)

 2 (Krist) u ruci (moć) drži otvorenu knjižicu. (Božanski plan od 1829 pa nadalje, Svezak 3, str.89) I zakorači desnom nogom na more, (razularene mase, njegovi počašćeni zastupnici počinju preuzimati upravu nad razularenim masama)  lijevom na zemlju (stabilni elementi društva, da ih podloži) pa povika iza glasa (velika objava) kao kad lav riče. (imajući lavu sličan efekt zastrašivanja zbog božanskih sudova)

3I kad povika, (kad to objavi) oglasi se (bili su objavljeni) sedam gromova (kontroverze –   političke, ekonomske, društvene, moralne, znanstvene, vjerske, i vojne kontroverze) tutnjavom.

4A kad se oglasi (kad su se obznanili) sedam gromova,(kontroverze – političke, ekonomske, društvene, moralne, znanstvene, vjerske i vojne)  htjedoh (klasa Ivana) pisati, (biti uključen u ta  pitanja) ali začujem glas (poruku) s neba: (iz božanskog izvora) “Zapečati to (stvari sedam kontroverzi) što prozbori sedam gromova! Toga ne piši!”(nemoj biti uključen u te stvari)

5I onaj anđeo (Gospodin) što ga vidjeh (klasa Ivana) gdje stoji na moru (preuzimajući upravu nad razularenim masama čovječanstva) i zemlji, (stabilnim elementima društva) podiže k nebu desnicu ( prizivao Božansko svjedočanstvo)

6i zakle se Živim u vijeke vjekova, (Jehova) koji stvori nebo i sve što je na njemu, zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu: “Neće više biti vremena! (ne više od ovog razdoblja od 360 godina koje pokriva vrijeme od 1517,18 do 1878 kada završavaju pokušaji reformacije i započinje žetva)

7Nego – u dane kad se oglasi ( tijekom objave glasa ovog glasnika koji se nastavlja nakon njegove smrti) sedmi anđeo, (brat Russell) čim zatrubi, (da objavi poruku žetve) dovršit će se otajstvo Božje (tajna Božjeg plana  i sakrivanje crkve, Krista, u tom planu isto tako kao i dodijeljivanje kruna crkvi) kao što on to navijesti slugama svojim prorocima.” ( Ovakvo čitanje izbjegava zaključak da je tajna božja završena na početku oglašavanja sedme trube. Umjesto toga, u danima trubnog glasa ili poruke, čak i nakon njegove smrti, njegov se glas nastavlja čuti, prava će crkva biti upotpunjena)

8I glas (objava) što ga (klasa Ivana) začuh s neba (božanski izvor , isti glas kao i u 4 retku koji mu zapovijeda da zapečati glas sedam gromova) opet prozbori sa mnom: (klasa Ivana) “Idi, uzmi otvorenu (koja je razotkrivena) knjigu (Biblijsku istinu) iz ruke (moć) anđela (Gospodina) što stoji na moru (preuzima upravu nad razularenim masama) i na zemlji!” (stabilnim elementima društva)

9Pristupim (klasa Ivana) k anđelu (približi se Gospodinu) i zamolim ga da mi dade knjižicu. (Bibliju) A on (Gospodin) će mi: (klasi Ivana) “Uzmi je i progutaj! (Uzeti si ju) Zagorčit će ti utrobu, (gorku s tjelesnim iskušenjima) ali će ti u ustima (tvoje srce) biti slatka kao med.”

10(klasa Ivana) Uzeh knjižicu (istinu iz Biblije) iz ruke anđelove (Gospodinove) i progutah je. (prisvoji to sebi) I bijaše mi u ustima (njihovim srcima) kao med slatka, ali kad je (klasa Ivana) progutah, (prisvoji je) zagorči mi utrobu. (s kušnjama tijela)

11I rečeno mi je: “Treba da ponovno prorokuješ proti pucima i narodima i kraljevima mnogim!”

Leave a Reply