11 Poglavlje

11 POGLAVLJE:

1I dana mi je (klasi Ivana) trska (savršena norma za sud po Svetom Duhu) slična palici (božanski autoritet) i rečeno mi je: “Ustani i izmjeri (razmotri) hram Božji (klasu crkve Božje kao protiv ove savršene norme kvalifikacija) i žrtvenik (ono što čini prihvatljivima žrtve) i poklonike u njemu!(u duhom začetom stanju)

2Vanjsko dvorište (neposvećeno stanje) hrama (crkve) mimoiđi, ne mjeri (razmatraj) ga jer je (vanjsko dvorište) dano poganima: (također kršćanima koji nisu nanovo začeti) gazit će (potirati) svetim gradom (kršćanskom crkvom) četrdeset i dva mjeseca. (1260 godina, od 539 pr.n.e. do 1799)

3I ja (Gospodin) ću poslati dva svoja svjedoka (Stari i Novi zavjet) da, obučeni u kostrijet, (u poniženom stanju vezani mrtvim jezicima  i pod  zabranom) prorokuju (govore) tisuću dvjesta i šezdeset dana. (1260 godina od 539 – 1799)

4Oni su dvije masline (Sveti Duh pružen preko Starog i Novog zavjeta) i dva svijećnjaka (Sam Stari i Novi zavjet) što stoje pred Gospodarom zemlje.  (Bogom svega društva)

5Ako im tko  (Navodni kršćanin) hoće nauditi, (dvojici svjedoka) oganj (uništenje) suče iz usta (izjava) njihovih i proždire njihove neprijatelje. (protvnike) Doista, htjedne li im tko (Navodni kršćanin) nauditi, (poništiti ih)  tako treba da pogine. (da postane ništa – na kraju „dva svjedoka“ moraju i nadvladat će)

6Oni imaju vlast (premda potlačena i prezrena) zaključati nebo (zaključati od Božje naklonosti kao što se Ilija molio prema 1.Krlja.17:1) da ne pada kiša (stvoriti suhe uvjete duhovno) dok (vremensko razdoblje) prorokuju; (u poniženom stanju) imaju vlast pretvoriti vode (ljudska učenja) u krv (da budu odvratna) i udariti zemlju (nanijeti nevolju čovječanstvu) kojim god zlom (ili kaznama) kad god htjednu.

7A kada dovrše svoje (poniženo) svjedočanstvo, (na kraju 1260 godina 1799) Zvijer (narodni oblik vladavine tokom Francuske revolucije) koja izlazi iz Bezdana (koja izlazi iz svog mrtvog stanja) zaratit će s njima, (sa  Starim i Novim zavjetom, obezvrjeđujući njihovo svjedočanstvo, i nastojeći ga poništiti zato što kad je Napoleon počeo poboljšavati svoj položaj prema Katoličkoj crkvi krajem 1799 nakon njegovog poraza u Africi, izgledalo je kao da Božja riječ neće biti uspješna u svom predviđanju da će tlačenje vjerske tiranije Katoličke crkve okončati. Papinstvo je uskoro bilo obnovljeno kao Francuska religija. Međutim,, na kraju tri i pol godine obećanje o Biblijskim društvima bilo je ostvareno i 1804 Britansko Biblijsko društvo štampalo je Biblije. To je trebalo biti sredstvo za razbijanje moći papinstva, jer oni su uvijek znali da će Biblija biti njihova propast.) pobijediti ih (svjedočanstvo „dvojice svjedoka“) i ubiti. (učiniti da izgleda kako su promašili u svom svjedočanstvu da će s 1260 godina biti okončana papinska moć)

8I njihova će trupla (mrtvi Stari i Novi zavjet, učinjeni takvima sa naizgled nedjelotvornim proročanstvom o 1260 godina koje nisu opažljivo okončale papinsku moć) ležati na trgu (biti otvorene izložene u Rimskom carstvu) grada velikoga (Babilon) koji se duhovno zove Sodoma (zloća) i Egipat, (svijet) gdje je i Gospodin njihov raspet.

9Ljudi iz svih puka i plemena i jezika i naroda (Protestantski narodi) gledat će njihova trupla (onoga što će naizgled djelovati kao promašeno proročanstvo) tri i pol dana (tri i pol godine od kraja 1779 do Maja 1803) i neće dopustiti da im se trupla u grob polože. (odbačene i svladane)

10Pozemljari (društvo starog Rimskog elementa, Katolici) će se radovati (Biblija nastavlja biti u nedjelotvornom stanju na svjetskoj razini) i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedan drugoga (čestitajući jedni drugima) jer su ta dva proroka (saveza) zadavala muku pozemljarima.(jer je sada izgledalo da su protestanti pogriješili ukazujući na njih kao na antikrista čije je vrijeme za uništenje došlo)

11Ali nakon tri i pol dana (tri i pol doslovne godine) duh životni od Boga uđe u njih i stadoše na noge (ustali od svog nedjelotvornog stanja  pokazujući svoj autoritet) te strah velik obuze one koji ih promatrahu. (to je uzbunilo katolički element, kada su vidjeli da Biblija ustaje u maju 1803 i nakon toga se postavlja temelj za Biblijska društva koja su od tada napredovala a papinstvo nije bilo u stanju to zaustaviti. )

12I  začuše (Biblija) glas (objava) s neba (Protestansko svećenstvo) silan: “Uziđite ovamo!”(budi naš izvor autoriteta)  I uziđoše na oblaku (slava) u nebo (autoritet protestanstkom svećenstvu) na očigled svojih neprijatelja.

13U taj čas nasta velik potres: (Francuska revolucija) pade desetina grada, (pao je Francuski dio Rimskog carstva)  a u potresu poginu sedam tisuća ljudi. ( u potresu je bilo ukinuto 7 tisuća ljudskih titula – Francuska je revolucija uništila kraljevsku kuću sa svim njenim naslovima     – to je sve u svemu iznosilo 7 000 naslova) Preživjele (tzv. Kršćanstvo) spopade strah te (gnjev ljudski) proslaviše Boga nebeskoga.

14Drugi Jao (šesta truba) prođe. Evo, treći Jao (sedma truba) dolazi ubrzo!

15I sedmi anđeo (glasnik – Brat Russell) zatrubi. I na nebu (duhovni aspekt zemlje) odjeknuše silni glasovi (Objave)“Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega (Jehove) i Pomazanika njegova i kraljevat će (Jehova) u vijeke vjekova!”

16Tada dvadeset i četiri starješine, (24 reda kraljevskog svećenstva koji služe rotacijom, vidi Luka 1:8) što pred Bogom sjedoše na prijestolja, (vladajući položaji božanskog autoriteta)

17padoše ničice i pokloniše se Bogu govoreći. “Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, koji jesi i koji bijaše,  zato što uze u ruke moć svoju veliku i zakralji se!(preko svog Sina)

18Gnjevili se narodi, ali dođe srdžba tvoja  i čas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima (Drevnim dostojnicima) i svetima (pravoj crkvi) i svima koji se boje imena tvojega, (svijet) malima i velikima; i da se unište oni koji kvare zemlju.”(iskvarili – doslovno temeljito pokvarili – Strongs 1311 – klasa druge smrti)

19I otvori se hram Božji na nebu (viđen kao duhovna uprava u božanskoj vladavini) i pokaza se Kovčeg saveza (Božanski Krist, spremište saveza) njegova u hramu (duhovno stanje) njegovu te udare munje (širenje spoznaje) i glasovi (objave) i gromovi (kontroverze) i potres (kontroverze i revolucija)i tuča velika.(teške istine)

Bilješke za 11 poglavlje

Redak 7

Svjedočanstvo Starog i Novog zavjeta koje je ukazivalo da je na kraju 1260 godina njihovo poniženje trebalo završiti, ali je bilo poništeno kada je Napoleonska vlada Francuske nakon što je bila slomila moć Papinstva počela u studenome, 1799, ublažavati svoj stav prema njemu, „stajući na kraj vjerskom progonstvu i tako ukazujući na skori konkordat s Papom (15 srpnja, 1801) (Encyclopedia Britannica, Napoleon I, Vol. 16, p. 88, 1945 edition).

Bratimeći se tako s crkvenim sistemom, izgledalo je da su proročanstva Starog i Novog zavjeta propala, zato što sistem koji je potiskivao Bibliju nije bio u određeno vrijeme stavljen po strani, nego je opet primio priznanje. Međutim nakon tri i pol godine, Duh Božji proizročio je  da ova „dva svjedoka“ budu uzvišena, unatoč činjenici da je Papinstvo koje potiskuje Bibliju ponovno primilo priznanje.

Stoga je u svibnju 1803, Gosp.Hughes, „predstavio dojmljiv Esej, pripremljen u skladu sa željama izraženima na glavnom Sastanku, pod naslovom „Izvrsnost Biblije kao dokaz za njeno još veće Opće širenje“. To je pokrenulo naknadno formiranje prvog Biblijskog društva. (The History of the Origin and First Ten Years of the British and Foreign Bible Society, Vol. 1, by Rev. John Owen, 1816).

U to isto vrijeme čitamo: „U tijeku rasprave koju je pokrenuo gosp, Charles, gosp. Hughes je izrekao značajan prijedlog: sigurno (Biblijsko) društvo bi moglo biti formirano u svrhu; i ako za Wales, zašto ne za Kraljevstvo; zašto ne za cijeli svijet? To je bilo pozdravljeno s entuzijazmom, tjednima se raspravljalo o projektu; mnogi su prijatelji pristupili; apel je bio upućen javnosti—kroz divan Esej gosp.Hughesa, Izvrsnost Biblije, Argument za njeno još veće  Opće širenje, da pomognu u osnivanju prve institucije koja proizlazi iz jednog naroda za dobro svih; ustav je izrađen od Gosp. Samuela Millsa, koji je živio da služi četrdeset i tri godine u Odboru Društva čijoj je organizaciji on mnogo doprinio, i na općem sastanku Vjerskog Traktatnog Društva u svibnju 1803, bila je istaknuta sa gorljivom riječitošću hitna potreba za Udruženjem.“ (History of the British and Foreign Bible Society, by W. Canton; 1904, p. 10)

Iako je Britansko i Inozemno Biblijsko društvo u stvari bilo formirano 1804, ono je rezultat ranijeg sastanka u svibnju, 1803. To je bilo upravo kao kad se Ilija molio i kad je vidio oblak veličine „čovjekove šake“ otrčao da javi Ahabu i narodu da kiša dolazi. Oblak veličine „čovjekove šake“ nije donio kišu 1803. Međutim, on je jamčio klasi Ilije, da je kiša na putu. Taj sastanak u svibnju 1803 bio  je u biti oblak veličine „čovjekove šake.“ (1.Kr.18:44)

Leave a Reply