13 Poglavlje

13 poglavlje

I stao sam (klasa Ivana) na morskom pijesku; (Rimske civilne vlasti vladale su „pijeskom“ ili vanjskim rubovima mora nemirnih masa čovječanstva – onima koji nisu barbari) i vidio sam kako iz mora (u usponu nad nemirnim morem čovječanstva) izlazi zvijer (papinstvo) s deset rogova (tijekom svake faze Rimskog carstva bilo je deset(manje ili više) istovremenih teritorijalnih podjela vladavine) i sedam glava.(uzastopne podjele vladavine kojima su vladali carevi)  Na rogovima je imala deset kruna, (ovdje zapažamo da su krune bile na rogovima a ne na glavama, i nad tih deset teritorijalnih podjela vladavine vladalo se na pretpostavci božanskog prava kraljeva)  a na glavama (sedam uzastopnih podjela vladavina) hulna imena. (lažna tvrdnja Kršćanstva da je ono bilo Kraljevstvo Božje na zemlji)

2 Zvijer (papinstvo) koju sam (klasa Ivana) vidio bila je nalik leopardu, (Grčko carstvo bilo je poput leoparda jer se kamufliralo i prilagođavalo okolini, dovodeći iznenadnu smrt svojim žrtvama) ali noge (sredstva njenog napretka) su joj bile kao u medvjeda, (Medoperzijsko carstvo je bilo poput medvjeda tako što je bilo okretno, sporo i promišljeno, no ipak jako i satiruće kad jednom ima plijen) a usta kao u lava. (Babilonsko carstvo je bil o poput lava  tako što je izjavljivalo glasne, paralizirajuće izjave) Zmaj (Rimska civilna vlast) je dao zvijeri njenu moć i njen presto (zmaj nije bio spreman odustati od prijestolja na nebesima svećeništva no ipak gospodski daje civilnu moć papinskoj zvijeri u rimskoj vladavini)i veliku vlast.

3 I (klasa Ivana) video sam da joj je jedna glava ( uzastopna podjela Charlemagneovog carstva, u stvari četvrta i najveća podjela ili glava (800-1799) koja je bila fokus tijekom reformacijskog razdoblja Lutera) bila kao smrtno ranjena, (smrtni udarac od reformacije i konačni coup de grace od Francuske revolucije)  ali joj je smrtna rana zacijelila. (Nije bila smrtonosna) Sva je zemlja (društvo) zadivljeno slijedila zvijer. (papinstvo koje je uspješno preživjelo Reformaciju i također Francusku revoluciju i njen užasan napad)

4 Poklonili su se (društvo) zmaju (civilna Rimska vlast) jer je dao vlast zvijeri. (papinstvu) Poklonili su se i zvijeri, (papinstvu) govoreći: „Ko je kao zvijer (papinstvo) i ko može s njom ratovati?” (uspješno) (ostatak priče dan je u Otkr. 19:11-20 gdje „Kralj kraljeva“ brzo završava s ovom zvijeri)

5 I dobila je (papinstvo) usta koja su govorila velike stvari i hule (dala je velike lažne trvdnje o Kršćanstvu) i dobila je vlast (papinstvo) da djeluje četrdeset i dva mjeseca. (1260 godina od 539-1799)

6 Otvorila je (papinstvo) usta da govori hule (njihove izjave bacaju prijekor) na Boga, da huli na njegovo ime (bacaju prijekor na njegovo ime) i na njegovo prebivalište (Njegovu pravu crkvu gdje on prebiva) – na one koji žive na nebu. (duhovno stanje, nebesa zemlje, ostvaruju ovu hulu s lažnim tvrdnjama da su Kršćanstvo isto tako kao i sa stvarnim bogohulnim tvrdnjama – vidi BLIZU JE VRIJEME, STR.307)

7 I bilo joj je (papinstvu) dopušteno da zarati (progoni) sa svetima i da ih pobijedi. Bila joj je (papinstvu) data vlast nad svim plemenima i narodnostima i jezicima i narodima.

8 I pokloniće joj se (papinstvu) svi koji žive na zemlji, (društvo) čija imena nisu zapisana u Knjizi života Jagnjeta (krotkog i poniznog) zaklanog od postanka svijeta. (predodređen u Božjem planu kao žrtva u početku)

9 Ko ima uho, (poučljiv) neka čuje! (bude poučen)

10 Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden; ko mačem ubije, mora biti mačem ubijen. Ovde je strpljenje (poticaj na strpljivu ustrajnost) i vjera svetih.

11 Zatim sam (klasa Ivana) vidio jednu drugu zvijer (crkveno državni sistem Irske i Engleske) kako izlazi iz zemlje. (stabilnog društva) Imala je dva roga (pod podjele moći) kao u jagnjeta, (blago po prirodi) ali progovorila je kao zmaj. (s civilnom vlašću)

12 Izvršavala je svu vlast prve zvijeri (papinstva) pred njom, i navodila je zemlju i one koji žive na njoj (društvo pojedinačno i kolektivno) da se klanjaju prvoj zijeri, (papinstvu) kojoj je smrtna rana zacijelila. (rana Reformacije a imala je vrhunac u Francuskoj revoluciji)

13 Činila je (Irsko Engleski crkveno državni sistem) velika čuda – (očitovanja moći) čak je i vatru (destruktivni sudovi i kazne kroz njenu ogromnu mornaricu naoružanog brodovlja blokirajući i kažnjavajući svakoga tko se ne bi pokorio njenom, suverenitetu i trgovačkim uslovima) s neba (svećeničko područje) spuštala na zemlju (društvo) pred ljudima. (Dan. 3:1 nam govori da je Nebukadnezar izgradio ogroman kip, nekih 20 m visok i oko 2m širok, kojeg je postavio u ravnici Duri, kako bi ga svi mogli vidjeti i obožavati ga.)

14 Tako je zavodila one što žive na zemlji (društvo) čudima koja su joj bila data da ih čini (moć koju je pokazala) pred (punom viđenju) zvijeri (papinstvo) i govorila je onima što žive na zemlji (predlažući društvu) da naprave lik zvijeri (nešto što će biti slično papinstvu) koja je imala ranu od mača,(Reformacije)  ali je preživjela.

15 Bilo joj je (dvoroga zvijer koja se sastoji od Irsko Engleskog crkveno državnog sistema) dato da dâ duh liku zvijeri, (Svjetski Savez crkava) kako bi lik zvijeri (Svjetski savez crkava) progovorio (izrekao autoritativne objave) i učinio da se pobiju (da ih se progoni i da ih se ne prizna za kršćane) svi koji se ne klanjaju liku zvijeri. (Protestanstska federacija crkava)

16 I prisiljavala (Svetski savez crkava) je sve ljude, male (ne utjecajne) i velike, (utjecajne)bogate i siromašne, slobodne (neovisne) i robove, (ovisne) da prime žig na svoju desnicu (dati dokaz o slaganju bilo surađujući ili radeći s njima) ili čelo (intelektualno prihvaćanje ideologije papinstva – što svi u federaciji mogu napraviti da bi bili „lik zvijeri.“)

17 i da niko (Kršćanin) ne može ni kupovati (biti poučen) ni prodavati (poučavati druge) osim onoga ko ima žig (karakteristike papinstva) – ime zvijeri (bliska povezanost sa papinstvom) ili broj njenog imena. (vrijednost njihove titule)

18 Za ovo je potrebna mudrost: Ko je razuman, neka izračuna broj zvijeri, (papinstva) jer je to čovjekov broj, (stajanje ili vrijednost) a njen broj je šesto šezdeset i šest.(666 – što je ukupna vrijednost papinske krune zapisana s ovim riječima – VICARIVS FILII DEI. Kad ju se prevede ova titula znači Namjesnik Sina Božjeg, i prihvaćajući takvog kao zemaljskog poglavara, to predstavlja pojedinca kao dijela anti – Krista.)

Bilješke za 13 poglavlje

Redak 2

Papinstvo je uspoređeno s ta tri prethodna carstva i tri zvijeri predstavljaju ta carstva po pojedinačnom redoslijedu. Babilonsko je carstvo bilo uspoređeno sa „lavom“ sa svojim velikim ustima i glasnom rikom koja teži paralizirati zbog svoje žestine. (Dan. 7:4) Kralj Babilona bio se je sklon uzvisivati i izricati velike tvrdnje. (Dan. 3:19; 4:30) Ta je ista osobina bila karakteristika papinstva s njegovim „ustima koja govorahu velike stvari.“

Medoperzijsko carstvo je bilo uspoređeno sa „medvjedom.“ (Dan. 7:5) To izgleda prikladno opisuje Darijevu metodu uzimanja Babilona, koji je kako je i bilo zabo svoje kandže pod zidine grada i preuzeo ga. (Dan. 5:31) Ta ista sklonost grabežljivosti bila je karakteristika papinstva.

Grčko Carstvo je bilo uspoređeno sa „leopardom.“ (Dan. 7:6) To je bio prikladan simbol Grčkog carstva pod Aleksandrom Velikim, koji bi navalio na narode i uzeo ih. Ova je ista karkateristika bila obilježje papinstva, koje je isprva počelo potajno raditi kao „tajna bezakonja“ u ranoj crkvi.

Ova je klasa krenula u osvajanje i kako su tiho rasli u snazi postepeno su došli do pozicije gdje su skočili na carstvo i brzo preuzeli kontrolu nad njim. Leopard je pjegav ili prošaran, jednom plemenit, gotovo svjetao u izgledu; drugom crn, iskvaren, obeščašćen i brutalan; u drugim situacijama neutralan ili žutosmeđ, što odgovara prirodnoj izopačenosti ljudi. To je bila istina i u pogledu Grčke i Papinstva.

Leave a Reply