2 Poglavlje

DRUGO POGLAVLJE

Crkva u Efezu (33.- 70. pad Jeruzalema )

1 Anđelu (glasniku, Pavlu) crkve u Efezu (prvo ili poželjno, zato što je Efez bio prvi grad provincije a ne zbog značenja riječi) napiši: Ovako govori onaj, koji drži sedam zvijezda (glasnici- Pavao, Ivan, Arije, Waldo, Wycliff, luther i Russell)  u desnici svojoj,(mjesto njegovog vodstva, zaštite, brige i naklonosti)  koji hodi posred sedam svijećnjaka zlatnih: (nadgleda sedam faza crkve)

2 Znam tvoja djela i trud tvoj i strpljivost tvoju, i da ne možeš podnositi zlih, i iskušao si one, koji govore, da su apostoli, a nijesu, i našao si ih kao lašce;

3 I strpljivost (s postojanošću)  imaš, i podnosio si (radosna ustrajnost) zbog imena mojega, i nijesi sustao.

4 Ali imam protiv tebe, što si ljubav svoju prvu ostavio.

5 Pomisli, s koje si visine spao, čini pokajanje i djeluj opet kao prije! Ako li ne, doći ću ti brzo, i dignut ću svijećnjak tvoj s mjesta njegova, (s mjesta naklonosti) ako se ne pokaješ.

6 Ali ovo imaš, što mrziš na djela Nikolaita,(oni koji su nadvladali narod, „čovjek bezakonja“ koji već radi u crkvi nastojeći zagospodariti nad svecima)  na koja i ja mrzim.

7 Tko ima uši,(um koji je prijemljiv i ima razumijevanje)  neka čuje, što Duh  (obećanje) govori crkvama: (za svih sedam perioda Crkve) Tko pobijedi, dat ću mu da jede (da ima udio)  od drveta života, (vječni život i također spoznaja dobra i zla)  koje je u raju Boga mojega. (Središnji  dio Božjeg Kraljevstva)

Crkva u Smirni (cca 70.- 313  )

 8 I anđelu  (glasniku Ivanu)  crkve u Smirni (Young, „mirha, gorka“ opisuje razdoblje poganskog progonstva koje je bilo vrlo gorko)  napiši: Ovako govori prvi i posljednji, (Isus)  koji je bio mrtav i oživio!

9 Znam tvoju nevolju i siromaštvo, ali ti si bogat; (za mene)  znam, da te pogrđuju oni, koji se zovu Židovi, (pravi Izraelci, moj narod) a nijesu, nego sinagoga sotonina. (Protivnikov tabor)

10 Ništa se ne boj od muka, što te čekaju! Gle, đavao će neke od vas baciti u tamnicu, (ili u zatomljeno stanje) da se iskušate i imat ćete nevolju deset dana. (Deset doslovnih godina progonstva od Dioklecijana od 303 do 313.) Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života (besmrtnost i vladavinu nad kraljevima zemlje)

11 Tko ima uši, neka čuje, (um koji je prijemljiv i ima razumijevanje) što Duh  (Obećanje) govori crkvama: Tko pobijedi, neće mu nauditi  (neće biti podložan) druga smrt.

 

Crkva u Pergamu  (cca 313.- 1160  ) Otkr.2:12-17

12I anđelu ( glasniku Ariju) Crkve u Pergamu (vrijeme zemaljskog podizanja, Dodatak u Diaglottu, „visina“)  napiši: “Ovo govori Onaj u koga je mač (Božja Riječ)  dvosjek,  (Stari i Novi zavjet) oštar:

13Znam gdjeprebivaš (okolnosti koje te okružuju)  – ondje gdje je Sotonino prijestolje (prijestolje vladavine protivnika) – a čvrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao  moje vjere ni u one dane kad je Antipa, (oni koji se protive papi)  moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas (crkva tog razdoblja)  – gdje Sotona prebiva (u njegovom prijestolju ili vladavini)

14Ali imam nešto malo protiv tebe: imaš ondje nekih što drže nauk Bileama (učenje jedinstva s civilnim vlastima – Bileamovo učenje)  što pouči Balaka (svjetske sile)  da stupicu stavi (duhovnim) sinovima Izraelovim te blaguju od mesa žrtvovana idolima i bludu se podadu.(sa svijetom sa Moapkinjama)

 15Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski. (nadvladavanje naroda)

 16Obrati se dakle! Inače dolazim ubrzo k tebi (brzo ću poduzeti mjere protiv tebe) da ratujem s njima mačem usta svojih.” (strogim objavljivanjem istine. Tu su objavu dali Arije i njegovi sljedbenici)

 17″Tko ima uho, (um koji razumije i koji je prijemljiv) nek posluša što Duh (obećanje) govori (svim) crkvama! (ukazuje na svih sedam perioda Crkve) Pobjedniku ću dati ( da jede) mane sakrivene (nerasapadljivost) i bijel ću mu kamen dati, (užitak od kojeg je sveti duh zalog)  a na kamenu (nasljedstvo) napisano ime novo (osobnost razvijena na zemlji i premještena tamo)  koje nitko (tjelesan ) ne zna doli onaj koji ga prima.” 

Crkva u Tijatiri   (1160.- 1378.  ) Otkr.2:18-25

 18I anđelu (glasnik, Waldo) Crkve u Tijatiri (razdoblje u kojem je bio ugodan miomiris žrtve, Diaglott app. „Žrtva truda“) napiši: “Ovo govori Sin Božji, Onaj u koga su oči ( sveznajuća mudrost ili razbor) kao plamen ognjeni, (duboko prodire)  a noge (oni koji ga predstavljaju na zemlji) mu nalik na mjed uglađenu: (pročišćeni ili opravdani)

  19Znam tvoja djela: tvoju ljubav, i vjeru, i služenje, i postojanost – i tvoja posljednja djela (djela Waldenza i Albigenza tijekom 12 do 14 stoljeća) obilatija od prvašnjih. (ovog razdoblja crkve)

 20Ali imam protiv tebe: puštaš ženu (otpadničku crkvu) Jezabelu, (tu prokletu ženu) koja se pravi proročicom, (naziva se Gospodinovim glasnogovornikom) da uči i zavodi moje sluge te se bludu podaju (da se ujedine s civilnim vlastima) i blaguju od mesa žrtvovana idolima. (da sudjeluju u obožavanju ljudi)

21Dadoh joj vremena (chronos, 360 godina) za obraćenje, (reformu) ali ona neće da se obrati (reformira) od bludnosti  (prijateljstva sa svijetom) svoje.

22Evo, bacam je (otpadničku crkvu) na postelju, (bolest) a bludne drugare njene (nezakonito povezane s njom) u veliku nevolju (stanje velike boli, velika nevoljka na kraju ovog doba) ako se (svjetovni prijatelji) ne odvrate od njezinih djela; (ako se ne odvrate od svojih zlih djela što ih je ona zavela da ih čine)

23i djecu ću joj smrću pobiti. (sljedbenici otpadničke crkve bit će pobijeni kao njezina djeca kad okončaju svoj odnos s njom)  I znat će sve crkve: (sedam razdoblja crkve) Ja sam Onaj koji istražuje bubrege (želje)  i srca (sklonosti) – i dat ću vam svakomu po djelima.

24Vama pak velim – vama drugim u Tijatiri (Diaglott, app „Žrtva truda“) koji ne drže ovog nauka (učenje obožavanja ljudi) te ne upoznaše takozvanih dubina (izopačenost nezakonitog sjedinjenja) sotonskih: (sa civilnim Rimskim vladarima) Ne stavljam na vas drugoga bremena

25nego – što imate, čvrsto držite dok ne dođem.”

26″Pobjedniku, onomu što do kraja (zaključak ili kraj) bude vršio moja djela, dat ću vlast (autoritet) nad narodima

 27i vladat će (pobjednik) njima (narodima) palicom gvozdenom, (strogom silom) kao posuđe glineno satirati ih

28kao što i ja (Isus) to primih od Oca svoga. I dat ću mu (pobjedniku) zvijezdu Danicu. (sebe- Otkr.22:16)

29Tko ima uho, (um koji je prijemljiv i ima razumijevanje) nek posluša što Duh (obećanje) govori crkvama!” (sedam razdoblja crkve)

Bilješke za 18 i 21 redak

18- Petar Waldo napisao je oko 1156 Posljednje doba kršćanske Crkve. Waldo i drugi probudio se shvaćajući kratkoću života iznenadnom smrću prijatelja 1157. Waldo se 1160 susreo s građanima Liona kako bi počeo svoju službu. 1170 prodao je sva svoja dobra i dao prihod siromašnima i oformio „Siromasi iz Liona“, a to su bili ljudi koji su slijedili njegov primjer i službu.

21- To bi moglo ukazivati na 360 godina od 1160 do 1520. Suđenje Luteru desilo se 15 lipnja 1520. To je bilo kada su 41 Luterove tvrdnje bile proglašene heretičkima i on je bio proglašen heretkom, čime je završila svaka nada da bi se papinska crkva pod papom Leom X pokajala.

 

 

Leave a Reply