4 Poglavlje

ČETVRTO  POGLAVLJE

Otkr.4:1-11

Nakon toga (tih poruka) vidjeh: (klasa Ivana) gle, vrata otvorena (otvorena mogućnost da se razabere duhovne istine i proročanstva) na nebu! A onaj prijašnji glas, (prvi glasnik, onaj koji je otkrio poruke o sedam faza crkve, naš prisutni Gospodin) što ga (klasa Ivana) ono začuh kao glas trublje (glasna objava) što govoraše sa mnom, (klasom Ivana) reče: “Uziđi ovamo (uziđi na više razumijevanje) i pokazat ću ti što se ima dogoditi nakon ovoga!”

2I odmah (klasa Ivana tijekom njegove prisutnosti) se u duhu (duhom rođeno stanje koje ima dublji duhovni uvid) zanijeh kad gle: prijestolje (božanska vladavina)  stajaše na nebu (uspostavljena kao duhovna uprava) i na prijestolje Netko sjede. (na mjesto autoriteta)

3Taj (Bog) što sjede bijaše nalik na jaspis (dijamant, najdragocjeniji, slavan, dugotrajan i čist) i sard. (crveni kamen koji se približava bjeloj boji, podsjetnik na zdravu boju mesa, simbol ljubavi) A uokolo prijestolja (božanske vladavine) duga (sveobuhvatan i vječan savez) slična smaragdu. (zeleni dragulj koji simbolizira vječni život)

4Uokolo prijestolja (okružuje božansku vladavinu) dvadeset i četiri prijestolja, (službe kraljevskog svećenstva) a na prijestolja (ispunjavanje tih službi podijeljenih u dvadeset četiri grupe kraljevskog svećenstva) sjedoše dvadeset i četiri starješine, (predodređeni smjerovi kraljevskog svećenstva) obučene u bijele haljine, (s uloženom pravednošću) sa zlatnim vijencima na glavi. (autoritet božanskih vladara) *

5Od prijestolja (božanske vladavine) izlaze munje, (prosvjetljenje) i glasovi, (objave) i gromovi; (posljedica su kontroverze) pred prijestoljem (božanska vladavina) gori sedam ognjenih zubalja, (prosvjetljujuća obećanja, međutim stacionarna- ne idu nikud) to jest sedam duhova Božjih, (božanska obećanja dana pobjednicima sedam crkava)

6a pred prijestoljem (u uređenju božanske vladavine) kao neko stakleno more, (vječna određenost) nalik na prozirac. U sredini (središnja temeljna načela) prijestolja, (božanska vladavina) oko prijestolja, četiri bića, (živa stvorenja, četiri božja svojstva) sprijeda i straga puna očiju: (dalekovidna mudrost koja se proteže pred njegovim stvorenjima i nakon toga čuva njegovu besprijekornost)

7prvo biće (živo stvorenje, prvo svojstvo) slično lavu, (pravda) drugo biće (živo stvorenje, drugo svojstvo) slično juncu, (moć) treće biće (živo stvorenje, treće svojstvo) s licem kao čovječjim,(ljubav)  četvrto biće (živo stvorenje, četvrto svojstvo) slično letećem orlu. (aktivna dalekovidna mudrost)

8Ta su četiri bića (stvorenja, svojstva) – u svakoga po šest krila (sa dva krila Bog održava svoj suverenitet, sa druga dva štiti svoje podanike i sa posljednja dva izvršava svoj plan) – sve naokolo i iznutra puna očiju. Bez predaha dan i noć govore:“Svet! Svet! Svet Gospodin, Bog Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!”

9I kad god bića (stvorenja, svojstva) dadu slavu i čast pohvalnicu Onomu koji sjedi na prijestolju, (sjedište božanske vladavine) Živomu u vijeke vjekova,

10dvadeset i četiri starješine (24 podjele kraljevskog svećenstva) padnu ničice (iskazuju poštovanje) pred Onim koji sjedi na prijestolju (sjedište božanske vladavine) i poklone se  njemu – Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence (čin poštovanja, priznavanje da je Bog izvor sveg autoriteta) pred prijestolje govoreći:

11″Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!”

BILJEŠKA

Otkr.4:4

Vidi poglavlje „Bacanje zlatnih kruna“koje identificira 24 reda Svećenstva iz 1.Ljet.24:1-6 kao „dvadeset četiri stariješine.“ Mora se razumjeti da je Prorok David napravio novo uređenje što se tiče hramskih službi i rotacije svećenika isto tako kao i Levitskih pjevača.

U 1.Ljet.28:19 jasno je navedeno da je Bog omogućio Davidu da razumije te promjene- „Sve ovo, reče David, Gospod mi je dao da razumijem upisujući svojom rukom u mene, sve poslove toga uzorka.“(Vidi također 1.Ljet.28:11-18)

Također u 2.Ljet.29:25 jasno stoji u vezi tog uređenja: „prema zapovijedi Davida i kraljeva vidioca Gada i proroka Natana; jer ta zapovijed bijaše od Gospoda, preko proroka njegovih.“

Prema većini bibličara, proročanstva Starog zavjeta bila su podijeljena u 22 knjige. To je bilo ilustrirano sa svijećnjakom koji je imao 22 čaške (3 na svakoj grani, i 4 na samome svjećnjaku- 2.Moj.25:33,34) i kao što su 22 slova u Hebrejskom alfabetu tako su i 22 knjige u Starom zavjetu.

Od Adama do Jakova imamo 22 naraštaja. Ako dodamo ukupan broj čaški, pupoljaka i cvjetova imamo ukupno 66. Množeći 22 sa 3 dobivamo 66- ukupan broj knjiga u Bibliji.

Kada su Židovski učenjaci vidjeli da 22 knjige Starog zavjeta i 27 knjiga Novog zavjeta daju savršen broj 49 odlučili su promijeniti Stari zavjet u 24 knjige mijenjajući tako ukupan broj u 51 koji je nesavršen broj.

Isus je podijelio Sveto Pismo u tri dijela u Luki 24:44: Mojsije (zakon), proroci i psalmi. U Luki 1:8 nalazimo Zahariju koji je služio kao svećenik kada je njegov red kao jedan od 24  bio na redu da vrši dužnost kako je David rasporedio.

Otkr.4:8

Izaija 6 poglavlje paralela je ovom retku. Svaki serafim je imao 6 krila.

–         Dvama krilima je skrivao svoje lice, što bi predočavalo skrivanje Božje osobe od svijeta.

–         Dvama je krilima skrivao noge, što bi predočavalo skrivanje Božjeg djelovanja među ljudima

–         Dvama je krilima letio, što bi predočavalo izvršavanje Božjeg plana vjekova.

Serafimi stalno očituju njegovu slavu, slavu Gospodina Boga Svemogućega koji je od vječnosti do vječnosti.

 

 

Leave a Reply