6 Poglavlje

ŠESTO POGLAVLJE

Otkr.6:1-17

I vidjeh: (klasa Ivana) kad Jaganjac (krotki i ponizni) otvori prvi od sedam pečata,(faza nejasnih proročanstava)  začujem (klasa Ivana) gdje prvo od četiri bića (živih stvorenja, svojstava, naime moć) govori glasom kao gromovnim: (zvuk velike kontroverze) “Dođi!”

 2Pogledam, (klasa Ivana) a ono konj bijelac (čisto učenje Efeškog perioda – prvog ili načelnog, pokriva period od 33 – 70, predočen sa bijelim u čistoći rane crkve) i u njegova konjanika luk. (ambiciozna klasa koja je imala čista učenja imala je i zla sredstva da unapređuje svoje pobjede) I dan mu je (otpadničkom elementu) vijenac (autoritet) te kao pobjednik pođe (otpadnički element) da pobijedi. (korištenje mnogih čistih učenja dok u isto vrijeme dovodi mnoge pogreške)

3Kad Jaganjac (krotki i ponizni) otvori drugi pečat, (nejasnih proročanstava u periodu Smirne – „gorko“ pokriva vrijeme 70 – 313.) začujem (klasa Ivana) drugo biće (živo stvorenje, ljubav) gdje govori: “Dođi!”

4I iziđe drugi konj, (učenje) riđan. (onečišćeno sa grešnim herezama) I njegovu je konjaniku dano (otpadničkom elementu crkve) dignuti mir sa zemlje (društvo) da se ljudi među sobom (iz crkve) pokolju. (istjeraju ili progone) I dan mu je (otpadničkom elementu crkve) mač velik. (moć da uvelike zloupotrebljava Božju riječ)

5Kad Jaganjac (krotki i ponizni) otvori treći pečat, (nejasna proročanstva u razdoblju Pegama – „visina“ pokriva period od 313 – 1160.) začujem (klasa Ivana) treće biće (živo stvorenje, treće svojstvo mudrosti) gdje govori: “Dođi!” Pogledam, (klasa Ivana) a ono konj vranac (tamno učenje o prirodi Boga i Krista) i njegovu konjaniku (otpadničkom elementu) u ruci tezulja. (ne samo da potiskuje istinu nego i da daje istinu u obrocima drugima)

6Tada začujem (klasa Ivana) kao neki glas (objava Gospodina Isusa) isred četiriju bića (živih stvorenja, božjih svojstava) gdje govori: “Mjera (četvrt galona, 1,136 L) pšenice za denar! (dnevna plaća, smanjenje obroka duhovnih istina bilo je sve što se moglo dobiti od dana do dana) Tri mjere (kvart) ječma (3.Moj.23:11; 4.Moj.5:15; Hošea 3:2; Ivan 6:9-15, Ječam je bio simbol Kristovog uskrsnuća) za denar! (dnevna plaća, trebalo se imati veće proporcije slabo shvaćenih istina. Najvjerojatnije pšenica – kruh života- istine o otkupnini su bile u malim količinama dok su ječmene istine o Isusovoj osobi i uskrsnuću bile u većem broju) A ulju (sveti duh i prava učenja) i vinu (istine o Kristovoj patnji i smrti) ne udi!” (otpadnički je element nekako bio ograničen u ovom periodu)

 7Kad Jaganjac (blagi i ponizni) otvori četvrti pečat, (nejasna proročanstva perioda Tijatire – „trud žrtve“ Diaglott, pokriva period od 1160 – 1378) začujem (klasa Ivana) glas četvrtoga bića (živog stvorenja naime pravde) gdje govori: “Dođi!”

 8Pogledam, (klasa Ivana) a ono konj sivac; (učenje lišeno životodavnih svojstava) konjaniku njegovu ime (ime onih koji koriste tu doktrinu) je “Smrt” (pokazuje kako je otpadnički element toliko iskrivio istinu tako da ništa nije preostalo a što bi podržavalo duhovni život pa je tako uslijedila smrt) i prati ga (u lažnoj službi) Podzemlje. (Duhovna beživotnost) Dana im je (otpadničkom elementu) vlast nad četvrtinom zemlje: (nad Rimskim carstvom) ubijati mačem (ubijati prave kršćane sa zloupotrebom Pisama) i glađu (ograničavajući duhovnu hranu) i smrću (progonjenjem i pogromom) i zvijerima zemaljskim. (ujedinjavajući se sa civilnim silama i progoneći svete)

9Kad Jaganjac (ponizni i krotki) otvori peti pečat, (nejasna proročanstva u periodu Sarda – „ono što je preostalo“ je tradicionalno čitanje teško za potvrditi međutim Diaglott definira kao „Knez Radosti“ , pokriva razdoblje 1378 – 1518) vidjeh (klasa Ivana) pod žrtvenikom (onih koji su bili ponuđeni u žrtvu, i sjećanje na koje je bilo u pepelu pod bakrenim oltarem u dvorištu)  duše zaklanih (progonjeni a neki i ubijeni) zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu.

10Vikahu (duše podno žrtvenika) iza glasa: (objava) “Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?” (Društvo) (Za odgovor vidi Otkr.16:5-7)

11I svakome je od njih dana (pripisana) bijela haljina (dostojnosti i pravednosti) i rečeno im je neka se strpe (u smrti) još malo vremena (360 godina koje pokrivaju period od 1518 do 1878  i produžuje se kroz razdoblje sljedećeg pečata) dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao i oni. (progonjeni i ubijeni)

12I vidjeh: (klasa Ivana ) kad Jaganjac (krotki i ponizni) otvori šesti pečat, (nejasna proročanstva razdoblja Filadelfije – „bratska ljubav“ Diaglott, 1518 – 1874potres velik nasta. (Francuska revolucija) I sunce (Evanđeosko svjetlo) pocrnje (tama) kao dlakava kostrijet, sav mjesec (Mojsijev Zakon) posta kao krv. (izgleda krvavo ili barbarsko)

13I zvijezde (crkveni vođe) padoše s neba na zemlju (pali na svjetovni nivo filozofije i kršćanskog građanstva – politički nivo) kao što smokva (židovska nacija) smokvice stresa (odbacuje svoj nezreli izgled osobnosti) kad je potrese žestok vjetar. (okruženi Titovim vojskama 70 n.e. i kao što mora odbaciti svoj nezreli karakter kada bude bila okružena od Goga na samom kraju)

14Nebo (crkvene moći) iščeznu kao savijena knjiga, (razdvojena na dva dijela kao kada svitak kada se smota ima dva dijela) a sve se planine (kraljevstva) i otoci (republike) pokrenuše s mjesta.

15Kraljevi zemaljski,(politički vođe)  i velikaši, i vojvode, (vojni zapovjednici) i bogataši, i mogućnici, (vođe radnika) rob (radnici) i slobodnjak (mali poslovni ljudi i profesionalci) – svi se sakriše (traže utočište) u spilje (tajna društva, kao što su Masoni, itd…)  i pećine gorske (kraljevstva, lige, vojni savezi, i crkveni savezi)*

16govoreći gorama (kraljevstvima) i pećinama: (utvrdama) “Padnite na nas i sakrijte nas (zaštitite nas) od lica (njegove prisutnosti) Onoga koji sjedi na prijestolju (božanska vladavina) i od srdžbe Jaganjčeve.  (krotkog i poniznog – molimo vas zapazite da janje inače nije gnjevna životinja, međutim ovdje je)

17Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe (nevolje) njihove i tko će opstati!” (preživjeti)  

 

*Bilješke za 15 redak

 2. Svezak str.139

Kako se nevolje povećavaju, ljudi će tražiti ali uzalud, zaštitu u špiljama, velikim stijenama i utvrdama društva (Slobodni Masoni, Sindikati, Cehovi, i sva sekularna i duhovna društva) i u stijenama (vladavinama) zemaljskim govoreći: „Padnite na *nas (pokrijte, zaštitite) i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od gnjeva Jaganjčeva. Jer dođe veliki dan gnjeva njegova i tko može opstati.“ (Otkr.6:15-17)

*Grčka riječ epi ovdje korištena općenito se prevodi sa na, međutim ona također ima značenje nad ili oko, i tako je prevedena mnogo puta u općim verzijama. Misao je dakle u zaštiti a ne uništenju. Apsurdno je općenito gledište o ovom retku da on naučava da će zli ljudi imati toliku vjeru da se mole da na njih padnu doslovne planine. Stvarno ispunjenje već počinje: veliki, bogati, a ništa manje ni siromašni, traže u planinama, stijenama i pećinama zaštitu od zamračujuće oluje nevolje koju svi vide da dolazi.

4.Svezak str.45

Kako se sve više i više približavamo velikoj krizi ovih „zlih dana“ nesumnjivo će biti očito onima koji gledaju na situacija sa stanovišta „pouzdane proročanske riječi“ da, premda će biti slučajeva gdje nisu uključena načela, ipak bit će mudro povući se od različitog financijskog i društvenog ropstva, koje neizbježno mora umrijeti uslijed razaranja svijetom raširene revolucije i anarhije. Tada (imaj na umu to će najvjerojatnije biti unutar nekoliko sljedećih godina)će financijske institucije, uključujući i osiguravajuća društva pasti, i „blago“ koje je u njima pokazat će se posve bezvrijednim. Te pećine i stijene gorske neće osigurati željenu zaštitu od gnjeva tog „zlog dana“ kada će veliki valovi popularnog nezadovoljstva udarati i pjeniti se protiv gora (kraljevstva – Otkr.6:15-17; Ps.46:3) ; i doći će vrijeme kada će ljudi „srebro svoje pobacati po ulicama, a zlato njihovo postat će nečistim. Njihovo srebro i zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan bijesa Gospodnjega. Duše svoje neće nasititi (sa svojim blagom) ni utrobe svoje napuniti, jer će im bezakonje njihovo biti na spoticaj.“ (Ezek.7:19; Uspredi također retke 12-18, 21,25-27) Tako će Gospod učiniti ljudski život mnogo vrednijim od čistog zlata, čak od zemnika zlata Ofirskog. (Iza.13:12)

Leave a Reply