7 Poglavlje

Poglavlje 7

1 Nakon toga vidjeh: (klasa Ivana ) četiri anđela (aktivna sredstva ili glasnici) stoje na četiri kraja zemlje (segmentima društva) zadržavajući četiri vjetra (segmente zlih duhova na duhovnim nebesima) zemaljska (sada usmjereni prema zemaljskom društvu u nastojanju da kontroliraju zemaljske vladavine) da nikakav vjetar ne puše (nasilno pokreće) ni zemljom (stabilno  društvo) ni morem (nemirne mase) nit ikojim drvećem. (ugledni vođe ili sužbenici) *

 2I vidjeh (klasa Ivana) drugoga jednog anđela (našeg Gospodina) gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom (Sveti Duh) Boga živoga. On povika iza glasa (objava) onoj četvorici anđela (glasnicima društva) kojima bi dano nauditi zemlji (stabilnom društvu) i moru: (nemirnim masama kojima će nauditi kad prestanu zadržavati četiri segmenta zlih duhova i onih koji su pod njihovim utjecajem, koji će kad budu bili pušteni, stvoriti vrtlog nevolje)

 3″Ne udite ni zemlji (stabilno društvo) ni moru (nemirne mase) ni drveću (ugledni vođe) dok ne opečatimo (utisnemo karakter sličan Kristovom) sluge Boga našega na čelima!” (um)

 4I začujem (klasa Ivana ) broj opečaćenih  (onih kojima je utisnut karakter sličan Kristovom) – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih (onih koji su tako otisnuti) iz svih plemena sinova Izraelovih:

5iz plemena Judina (skladan, popularan, prijateljski i prilagodljiv tip osobnosti poput Mateja) dvanaest tisuća opečaćenih, (utisnuta osobnost slična Kristovoj) iz plemena Rubenova (optimističan, intenzivan, podupirući i darovit tip osobnosti poput Pavla) dvanaest tisuća, iz plemena Gadova (osobnost snažne volje, intenzivna i ekstremna poput Šimuna Zelota – Petra) dvanaest tisuća, *

6iz plemena Ašerova (društven i miroljubiv i duhovno orijentiran tip karaktera poput Filipa) dvanaest tisuća, iz plemena Naftalijeva (radostan i sjajan tip osobnosti slične Bartolomeju) dvanest tisuća, iz plemena Manašeova (staložen, miran, odlučan, borben, pobožan i dobronamjeran tip osobnosti kao Jakov Zebedejev) dvanaest tisuća,

7iz plemena Šimunova (izražajan, emotivan, idealističan, suosjećajan i duhovno orijentiran tip osobnosti poput Ivana) dvanaest tisuća, iz plemena Levijeva (vizionarski, studiozan i poučljiv tip osobnosti poput Jude Tadeja) dvanaest tisuća, iz plemena Jisakarova (praktičan, uravnotežen, oprezan i savjestan tip osobnosti poput Jakova Alfejeva) dvanaest tisuća,

8iz plemena Zebulunova (blag i spokojan tip osobnosti poput Andrije) dvanaest tisuća, iz plemena Josipova (skladan, strpljiv, iskren i sa sposobnošću izvršavanja tvari tip osobnosti poput Petra) dvanaest tisuća, iz plemena Benjaminova (predan i pobožan tip osobnosti poput Tome) dvanaest tisuća opečaćenih. (utisnuta osobnost slična Kristovoj)

9Nakon toga vidjeh: (klasa Ivana) eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, (nije predodređen broj) iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem (božanska vladavina) i pred Jaganjcem (blagi i ponizni) odjeveni u bijele haljine; (pravednost) palme im u rukama. (palme pobjede)

10Viču iz glasa: (objava) “Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju (koji vlada božanskom vladavinom) i Jaganjcu!” (blagom i poniznom)

11I svi anđeli, (nebeske vojske) što stajahu uokolo prijestolja (božanske vladavine) i starješina (kraljevsko svećenstvo) i četiriju bića, (božja svojstva) padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica,

12i pokloniše se Bogu govoreći: “Amen! (tako neka bude) Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.” (tako neka bude)

13I jedan me (klasu Ivana) od starješina (glasnogovornik kraljevskog svećenstva, vjerojatno Pavao) upita: “Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?” 

14Odgovorih mu: (klasa Ivana) “Gospodine moj, ti to znaš.” A on će mi: “(klasi Ivana) Oni dođoše iz nevolje velike (Veliko Mnoštvo) i oprali su haljine (obnovili svoje opravdanje) svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj. (kroz zaslugu blagog i poniznog)

15Zato su (Veliko mnoštvo) pred prijestoljem Božjim (božanska vladavina) i služe mu dan i noć (stalno) u hramu njegovu, (Krist, Glava i tijelo) i Onaj koji sjedi na prijestolju (božanska vladavina) razapet će Šator svoj nad njima.

 16Neće (Veliko mnoštvo) više gladovati (neishranjeni) ni žeđati, (za istinom) neće ih više paliti sunce (ukor ili prijekor) nit ikakva žega (iskušenja)

17jer – Jaganjac (blagi i ponizni) koji je posred prijestolja (središnja figura u božanskoj vladavini) bit će pastir njihov (hranit će ih) i vodit će ih na izvore voda života. (istina)  I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih.” (Bog će izbrisati sve njihove patnje)

 Bilješke:

1 redak

Četiri segmenta u razdijeljenoj kući Sotoninoj su nazvani „četiri vjetra zemaljska“ (usmjereni prema upravljanju društvom), dok su u Dan.7:2 nazvani „četiri vjetra nebeska“ što su u to vrijeme i na tom mjestu bile krive religije koje su bile usmjerene da religijom upravljaju nemirne mase čovječanstva.

Demoni su nastojali upravljati umovima ljudi preko krivih religija. Za razliku od toga, ovi „vjetrovi“ iz Otkrivenja koji proizlaze od demona nastoje upravljati zemljom i usmjereni su prema društvu i različitim ideologijama i religijama kako bi zadobili kontrolu nad ovim krhkim svijetom.

To bi možda mogli biti:

  1. Humanisti, kakve nalazimo u Ruskoj i Kineskoj zajednici
  2. Mega- religionisti, poput zemalja trećeg svijeta koji su anti-imperialistički
  3. Pobornici Novog doba i Islama, Istočne i bliskoistočne religije
  4. Papinstvo i Protestanti u savezu s Evropom i Zapadom

Te su duhovne sile usmjerene prema kontroliranju različitih grupa državnih vlasti kao što su: Konzervativne vlasti, Totalitarne vlasti, Nacionalističke sile i Antiimperialističke sile.

7 redak

Navođenje svih dvanaest plemena čini se da ukazuje, kako je br.Loomis predložio da svako pleme utjelovljava posebne karakteristike i temperamente. Br.Loomis temeljio je svoje zaključke na proučavanju frenologije što je bilo vrlo popularno u prošlosti, i koja je naučavala da je postojalo 12 različitih tipova osobnosti i karakternih osobina. Takvo razmišljanje više nije u modi.

Međutim, odvjetnici i stručnjaci koji su vješti u odabiru porote u vrlo složenim kriminalnim slučajevima još uvijek koriste studij frenologije u odabiru porote.

Mi vjerujemo da karakterne crte imaju neke veze s tim kako Bog postavlja članove u Kristovo tijelo. Kristovo tijelo, kada bude bilo upotpunjeno, bit će čudesna mješavina koja će činiti cijelo tijelo izuzetno komplementarno drugim dijelovima tijela.

Mi sada tek nejasno razumijemo poziv, odabir i razvoj Kristovog tijela. Međutim u godinama vječnosti koje leže pred Crkvom biti će to slavan kontinuiran studij.

7 redak

Jakov je imao dvanaest sinova koji su po njegovoj smrti postali dvanaest plemena Izraela. Međutim, Josipova dva sina Manaše i Efraim izgleda da su zamjenili Josipa u plemenskom uređenju 13 plemena. Bog je to dopustio međutim njegov je Plan se odnosio samo na 12 plemena. Dan naknadno nije uspio održati svoje nasljedstvo i postao je jedno od izgubljenih Izraelskih plemena. Efraim nije spomenut ovdje u Otkrivenju. On je zamjenjen sa svojim ocem Josipom a Manaše je zamjenio Dana. Božje predodređenje uključivalo je 12 plemena ali nije garantiralo bilo kojem plemenu mjesto u nabrajanju Otkrivenja bez djela vjere

 

Leave a Reply