8 Poglavlje

POGLAVLJE 8

1.Kad Jaganjac (ponizni i krotki) otvori sedmi pečat, (nejasna proročanstva Laodicejskog razdoblja, „pravedan narod“, Diaglott, pokriva razdoblje od otprilike 1874-78 pa do kraja žetve) nasta muk na nebu (crkvena nebesa) oko pola sata.(oko polovice sata žetve, možda nešta manje, što je isto dio časa kušnje. Dok je poruka Žetve izlazila izgleda da Babilon nije bio u stanju odgovoriti kao što je izraženo u Jer.8:14: „Bog naš utišao nas je  i napojio nas vodom žučnom.“)

2I vidjeh: (klasa Ivana) sedmorici anđela (sedmorici glasnika Pavlu, Ivanu, Ariju, Waldu, Wyclifu, Lutheru i Russellu )što stoje pred Bogom (koji su bili u Božjoj prisutnosti ) dano je sedam trubalja. (objave slobode koje su trebale biti izrečene u svakom određenom razdoblju)

 3I drugi jedan anđeo (glasnik, Krist) pristupi i sa zlatnom kadionicom (božanska volja da žrtvuje kao Novo stvorenje svoju punu sposobnost) stane na žrtvenik. (da prinese prihvatljivu žrtvu) I dano mu je mnogo kada (savršena volja i sposobnost Novog stvorenja, njegove ruke pune da to ponudi Bogu) da ga s molitvama svih svetih prinese (ispuni svoje zavjete posvećenja kao Novo stvorenje) na zlatni žrtvenik (gdje su napravljene žrtve Novog stvorenja ) pred prijestoljem.  (božanski autoritet)

4I vinu se (autoritetom Krista) dim (sjećanja ili dokaz) kadni (savršena žrtva) s molitvama svetih iz ruke anđelove (Krista) pred lice Božje.

5Anđeo (Božanski Krist) uze kadionicu, (ljudske kušnje i iskustva koja su rezultirali njegovom žrtvom) napuni je vatrom (ugljevlje varenih sudova) sa žrtvenika i prosu na zemlju. (Židovsko društvo) I udariše gromovi, (kontroverze) i glasovi, (objave) i munje, (prosvjetljenja) i potres. (potresanja koja su se dogodila nakon Gospodinove smrti kao dio presude protiv Židovske nacije kulminirajući s njihovim uništenjem oko 70 n.e.)

6A sedam anđela (glasnika) sa delegirano im je) sedam trubalja (objave trubama sličnih poruka) pripremiše se da zatrube. (čekali su svoj red da se oglase poučeni od našeg Gospodina)

7Prvi (glasnik – Pavao) zatrubi. I nastadoše tuča (teške uznemiravajuće istine) i oganj, pomiješani s krvlju, (popraćeni sa pravednim i po život prijetećim sudovima) i budu bačeni na zemlju. (stabilno društvo – zapaža da je prva trubna objava usmjerena prema zemlji kao i prva od sedam posljednjih nevolja u Otkr.16:2) I trećina zemlje (sa ispravnim stavom srca) izgorje, (bili su obraćeni) i trećina stabala (ugledni ljudi) izgorje, (bili su obraćeni) i sva zelena trava (ljudi dovoljno živi da prime ili usvoje vodu istine) izgorje. (bili su obraćeni)

 8Drugi anđeo (glasnik – Apostol Ivan) zatrubi. I nešto kao gora velika, (kraljevstvo, Rim) ognjem zapaljena, (bio je predmetom kršćanskog obraćanja) bačeno bi u more. (dovedeni u kontakt s barbarima ili nemirnim masama, donoseći im blagoslov – zapazi također da je druga od sedam posljednjih nevolja bila usmjerena prema moru (Otkr.16:3) donoseći bol promjene) I trećina (ljudi sa ispravnim stavom srca) se mora (nemirnih barbara) pretvori u krv (bili su obraćeni ili su izgubili svoje živote s obzirom na njihovo prijašnje stanje)

 9te izginu (napustili poganstvo ili umrli s obzirom na svoje stanje) trećina (ljudi s ispravnim stavom srca) stvorenja (ljudi) što u moru žive (među nemirnim masama) i trećina (s ispravnim stavom srca) lađa (oni u hramovima Rimskih provincija) propade. (u poganstvo)

10Treći anđeo (glasnik – Arije) zatrubi. I pade s neba (svećenstvo) zvijezda velika – (vođa) gorjela je kao zublja (donoseći svjetlo kao glasnik crkvi) – pade na trećinu (s ispravnim stavom srca) rijeka (izvori vjerskih učenja koji podržavaju Babilon) i na izvore voda. (teolozi i učitelji – izvori vjerskih učenja) (Molimo zapazite da treća od sedam posljednjih nevolja je izlivena na „rijeke i izvore voda“ pretvarajući ih u krv, čineći ih odvratnima ili smrtonosnima (Otkr.16:4) međutim ovdje glasnikova poruka donosi blagoslov onima s ispravnim stavom srca)

 11Zvijezdi (glasniku) je ime Pelin. (gorčina) I trećina (s ispravnim stavom srca) se voda (bivši podržavatelji Babilona) pretvori u pelin (učenja Babilona postala su gorka) te mnoštvo ljudi (nominalnih kršćana) poginu (prestali postojati) od zagorčenih (shvatili su da su bila lažna i pogubna) voda. (zbog učenja)

12Četvrti anđeo (glasnik Waldo) zatrubi. I bi udarena trećina (kršćani s ispravnim stavom) sunca (oni koji su se obratili shvatili su da je Sunce, Evanđeosko svjetlo bilo zamračeno) (Molimo zapazite da je četvrta od sedam posljednjih nevolja (Otkr.16:8) bila izlivena na sunce ali sa sasvim drugačijom posljedicom, jer je prouzročila  vrućinu Evanđeoskog sunca tako da ih je pržila, međutim u ovom retku oni sa ispravnim stavom su shvatili da nisu primili dovoljno sunca- svjetla)  i trećina mjeseca (Mojsijev zakon bio je nejasan) i trećina zvijezda (apostolska su se svjetla pomračila) te pomrčaše (shvatili su da je mrak ili pogreška nadomjestio svjetlo istine) za trećinu. (oni sa ispravnim stavom) I dan izgubi trećinu svoga sjaja, (shvatili su da ih nije dosegnulo Evanđeosko  svjetlo)  a tako i noć. (shvatili su da im se odraz svjetla Mojsijevog zakona nije pojavio, ili drugim riječima, bili su blagoslovljeni što su se probudili i shvatili što se događa)

13I (klasa Ivana)vidjeh (razabrah) i začuh orla: (riječ Božja leti na krilima Starog i Novog zavjeta) letio posred neba (kako je Božja riječ kružila među onima koji su se odvojili od Babilona i koji više nisu priznavali duhovne autoritete jer oni su sada na sredini neba umjesto kao prije na svećeničkim nebesima) i vikao iza glasa: (objava) “Jao! Jao! Jao pozemljarima (nominalnim kršćanima) od novih glasova (objava) trubalja (poruka) preostale trojice anđela (Wyclif, Luther i Russell) koji će sad-na zatrubiti!” (zbog preostale tri jao trube ili objave, to jest, pete, šeste i sedme trube biti će jao poruke)

Leave a Reply