Kružno Pismo

ZA PRVO TROMJESEČJE 2017

whyevilet
Zašto Bog Dopušta Zlo? U 1.Moj. 1:31 čitamo: „Bog je zatim pogledao sve što je načinio, i gle, bilo je vrlo dobro.“ Međutim danas sve zacijelo nije „vrlo dobro.“ Zbog čega se situacija promijenila? Zašto je Bog dopustio da zlo započne u svijetu i da se razvije do mjere kakva je danas? I zašto ne zaustavi sve ovo ludilo?

LJETO 2017


JEHOVIN DAN: Jedan od najvećih i zasljepljujućih utjecaja koje je Sotona osmislio da drži ljude u neznanju o istini što se tiče Božjeg plana punog ljubavi bile su zablude u vezi Dana Suda ili Dana Jehovinog.

JESEN 2017


Znakovi Da Živimo Na Kraju Doba Kada su Isusovi učenici postavili pitanje, „Što će biti znak tvoje prisutnosti i svršetka ovog doba?“ on je nastavio i dao dokaze koji će pomoći njima, i svima onima koji budu bdjeli, prepoznati vremensko razdoblje njegove prisutnosti na kraju ovog sadašnjeg doba.

ZIMA 2017


Današnji Novinski Naslovi Napisani Prije Gotovo 2000 Godina: Postoji svijetom raširena bojazan da će sile promjene preokrenuti svijet kakvog poznajemo. Te promjene u stvari ispunjavaju Biblijsko proročanstvo, i nešto što bi Kršćani trebali očekivati u vrijeme Kristovog drugog dolaska.

PROLJEĆE 2018


Dalekosežni Obujam Abrahamskog Saveza Jedna od ključnih doktrina u razumijevanju Božjeg plana je sveobuhvatni zakletvom vezani Savez kojeg je On sklopio sa Abrahamom prije više od 4000 godina. Sve što je Bog učinio i što će još učiniti za svoje Inteligentno stvorenje uključeno je u taj Abrahamski Savez.

 

KLIKNITE NA GORNJU SLIKU I SKINITE U PDFU.