13. STUDIJA

USPOSTAVA KRALJEVSTVA, I KAKO ĆE SE OČITOVATI

Hoditi po Vjeri – Tko Sačinjava Kraljevstvo – Podizanje Duhovnog Kraljevstva – Podizanje „kneževa po svoj zemlji“ – Žudnja Svih Naroda – Bliska Komunikacija Između Kraljevstva  i Njegovih Slugu ili „Kneževa“ – Jakovljeve Ljestve – Mojsijev Veo – Velike Promjene Uvedene – Hoće li postojati Opasnost zbog Tolike Moći Dane u Ruke Novom Vlastodržcu? – Vladavina Željeznom Palicom, Koliko Dugo? – Obraćenje Svijeta – Nacija Rođena u Jednom Danu – „Svi koji su u Grobovima“ – Povećanje Njegovog Kraljevstva – Namjesništvo Predano – Božja se Volja Vrši na Zemlji.

„I doći će žudnja svih naroda.“ „Na svršetku dana dogodit će se, da bude utvrđena gora s kućom Gospodnjom navrh gora, uzvišena nad visinama.“

„U to će se vrijeme Jeruzalem zvati `Prijestolje Gospodnje`; i svi će se narodi u njemu sabrati u ime Jahvino, i nijedan se više neće tvrdoglavo povoditi za pokvarenim srcem svojim.“ (Hag. 2:7; Mih. 4:1,2; Jer. 3:17)

BUDUĆI da smo u našim proučavanjima božanskog plana došli do kraja velikog „Dana Osvete“ i vidjeli kako će božansko negodovanje planuti protiv grijeha i sebičnosti, mi sada imamo za uraditi mnogo prijatniji zadatak u istraživanju, u svjetlu Biblije, kako će Božje Kraljevstvo biti uspostavljeno, kroz kojega će svi narodi na zemlji biti blagoslovljeni, i biti podignut novi i trajan i daleko bolji poredak stvari, za razliku od kao što je svima poznato ovog neispravnog u sadašnjosti i prošlosti.

Ako zastrašujući događaji bliske budućnosti već bacaju svoje sjene pred sobom i izazivaju strah i strepnju u svijetu, oni koji gledaju iz „skrovitog zaklona Svevišnjeg,,“ vide dobro u oblacima nevolje što može prouzročiti da podignu svoje oči i uzdignu svoje glave i raduju se jer se njihovo izbavljenje približava, i također olakšanje za sve kupljeno sa dragocjenom krvlju, kada će „Sunce pravednosti ogranuti s ozdravljenjem u svojim krilima.“ (Mal. 4:2)

Mnoge od gore navedenih stvari koje smo razmotrili su toliko očite da čak i tjelesan čovjek može biti u značajnoj mjeri taknut s njima. Međutim sada pristupamo dijelu koji zahtjeva jasniji vid, mnogo pažljivije proučavanje Gospodnje Riječi i čvršći stisak vjere; jer se bavi sa stvarima koje još uvijek nisu vidljive izuzev okom vjere. Međutim, od Božjeg se naroda očekuje da hodi po vjeri a ne po gledanju, i da se pouzdaje u to da je Bog više nego u stanju izvršiti ono što je obećao. (Rim. 4:18-21)

Za te se stvari ne bi moglo saznati niti bilo kakvim učenjem ili vlastitom mudrošću; nego svi koji imaju pomazanje od Svetoga imaju vjeru u Božju moć da kažu: „Nije izostala ni jedna riječ od svega njegova dobroga obećanja.“ (1. Kralj. 8:56); i oni mogu sa strpljenjem čekati, i bezuvjetno se pouzdati u dobre stvari koje dolaze.

Mi smo iz naših prijašnjih proučavanja o temi* naučili da će „Vremena Pogana,“ koja zauzimaju međuvrijeme između vremena uklanjanja predodžbenog Kraljevstva iz Izraela i potpune uspostave pravog Mesijanskog Kraljevstva na ruševinama sadašnjih kraljevstava, završiti u Listopadu 1914. Mi smo vidjeli da je razdoblje prisutnosti našeg Gospodina od 1874 do 1914 vrijeme „žetve,“

______________________________________________________________

*Svez.1, Pogl. 13 i 14; Svez. 2, Pogl. 4

raniji dio kojega je za sakupljanje njegove izabrane nevjeste, i kasniji dio vrijeme nevolje, za rušenje sadašnjih institucija, u pripremi za novo Kraljevstvo. Razmotrimo sada, u svjetlu proročanske svjetiljke (Ps. 119:105; 2. Pet. 1:19), neke od detalja povezanih sa podizanjem tog Kraljevstva Najvišega, koje će biti peto univerzalno carstvo na zemlji, i koje neće imati kraja; i donijeti blagoslove svih svojim podanicima, dok su sva druga kraljevstva u velikoj mjeri donijela razočarenje i tlačenje „uzdišućem stvorenju.“ Nikakvo čudo što je u predslici objavljeno da će biti uvedeno sa Jubilejskom trubom (3. Moj. 25:9);  i nikakvo čudo da nam Prorok Hagaj (2:7) jamči da će ono na koncu biti priznato kao „žudnja svih naroda.“

Kako ćemo se baviti sa praktičnim načinom uspostave „Kraljevstva Božjeg,“ „Kraljevstva Nebeskog,“ imajmo na umu ono što smo već naučili iz Svetog Pisma* što se tiče Kraljevskog visočanstva i onih koji će ga sačinjavati.

(1)To je Kraljevstvo Božje u smislu da je Nebeski Otac Veliki Kralj i da je on pripremio plan spasenja kojega će Milenijsko Kraljevstvo biti dio. To je njegovo kraljevstvo također i u smislu da će biti uspostavljeno i ovjekovječeno njegovom moći. (1. Kor. 15:24-26) To je Njegovo Kraljevstvo nadalje, u tom smislu što će ga predstavljati kao velikog glavnog vladara, i njegove zakone i njegovu ljubav i milosrđe kroz Posrednika kojega je on imenovao.

(2)To je također Kristovo Kraljevstvo – Kraljevstvo Božjeg dragog Sina, u smislu što će Krist kao Posrednik Novog Saveza biti aktivni vladar tog Milenijskog Kraljevstva, kao Očev predstavnik, u svrhu pokoravanja grijeha, i dovođenja u potpuno, srdačnu poslušnost Ocu i njegovim zakonima sve od otkupljene

______________________________________________________________

*Svez. 1, str. 288-300

rase spremne biti u potpunosti vraćenima u božanski lik i naklonost i vječni život.

(3)Ono će biti i Kraljevstvo svetih, jer će oni kao „kraljevsko svećenstvo“ (Otkr. 5:10) vladati i suditi i blagoslivljati svijet zajedno sa svojim Gospodinom, Isusom. (Rim. 8:17,18)

Prava klasa Kraljevstva će se sastojati jedino od našeg Gospodina i njegovih „izabranih“ ovog Evanđeoskog Doba, kojima je on rekao: „Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo.“ Gospodin je o njima također rekao Proroku Danijelu, „A kraljevstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku Svetaca Svevišnjega. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i sve vlasti služit će mu i pokoravati se njemu.“ (Dan. 7:27)

Međutim, trebalo bi imati na umu da će oni svi biti „promijenjeni“ u svom uskrsnuću (prvom uskrsnuću – Otkr. 20:4,6; 1. Kor. 15:42-46, 50-54; Ivan 3:5,8) i da nakon toga više neće biti ljudska bića, nego „sudionici božanske prirode,“ i jednako nevidljivi čovječanstvu kao što su to Bog i nebeski anđeli. Shodno tome biti će nužna neka sredstva komunikacije između te slavne Crkve i onih kojima će se suditi* i podizati ih iz degradacije grijeha i smrti. Takva komunikacija između duhovnih bića i ljudskog roda u prošlosti bila je ostvarena utjelovljavanjem duhovnih bića, koja su tako komunicirala sa izvjesnim važnim osobama što se tiče božanskih priprema. Tako su se anđeli pojavili Abrahamu i Sari i Lotu i Gideonu i Danijelu i Mariji, Isusovoj majci, i drugima. Naš je Gospodin na taj način komunicirao sa apostolima nakon svog uskrsnuća kao duhovnog bića – zato što je bilo neophodno prenijeti im izvjesne upute, i „Duh

______________________________________________________________

*Vidi 1. Kor. 6:2; i Svez. 1, Pogl. 8.

Sveti još ne bijaše dan, jer Isus još ne bijaše proslavljen.“ (Ivan 7:39)

Međutim mi ne očekujemo da će komunikacija između duhovnih vladara i njihovih zemaljskih podanika biti na takav način tijekom Milenija; jer mi utvrđujemo da je Bog učinio pripremu da će izvjesna klasa iz čovječanstva, već iskušana ( tijekom razdoblja prije Evanđeoskog doba) i za koju se utvrdilo da je dostojna savršenstva i vječnog života, tijekom Milenijskog doba služiti kao posrednici između duhovnog Kraljevstva, svetih, i njihovih podanika, čovječanstva.

(4)Ti posrednici, premda ne Kraljevstvo u pravom smislu riječi, biti će toliko potpuno njegovim predstavnicima među ljudima da će ih ljudi priznavati kao Kraljevstvo: oni će predstavljati Kraljevstvo pred ljudima i biti će njegovim jedinim vidljivim predstavnicima. Mi ih zato nazivamo „zemaljskim dijelom Kraljevstva,“ vidljivim među ljudima. (Luka 13:28)

Ti, „Abraham, Izak i Jakov i svi proroci“ i drevni dostojnici na koje su ukazali naš Gospodin i apostoli (Mat. 8:11; Hebr. 11:4-40), budući da su prošli svoje suđenje, biti će probuđeni iz smrti savršenima – u potpunosti vraćeni u ljudsku savršenost; i za njih neće trebati „uskrsnuće suda“ dugo tisuću godina, za razliku od ostatka čovječanstva. I to će im savršenstvo omogućiti da izravno komuniciraju sa duhovnim Kraljevima i Svećenicima, bez potrebe da se duhovna bića utjelovljavaju u svrhu prenošenja zakona, itd., svijetu. Baš kao što je Adam, dok je bio savršen, prije svog prijestupa, mogao izravno komunicirati sa nebeskim silama, tako će i ti dostojnici komunicirati, kada budu bili vraćeni u isto stanje savršenstva.

Međutim zemaljski vladari neće biti „Kraljevi i Svećenici,“ nego će pod Kraljevim imenovanjem biti „kneževima po svoj zemlji“ – istaknuti ili glavni – vladari, učitelji.

Bliska Komunikacija Između Kraljevstva i Njegovih Predstavnika

Očito je da će zemaljski dio Kraljevstva biti na osnovi bliskog zajedništva, komunikacije i suradnje sa mjerodavnim, duhovnim vladarima Kraljevstva. Oni će biti povezani jedno s drugim kao otac i dijete, i kao kooperativni odjeli iste nebeske vladavine: nebeski će biti legislativan ili zakonodavni odjel, a zemaljski izvršni ili odjel za provođenje zakona. Kao što je napisano: „Jer će iz Siona [duhovno Kraljevstvo] Zakon doći, iz Jeruzalema riječ Jahvina [božanske poruke, kroz „kneževe“].“ (Iza. 2:3)

Podizanje Kraljevstva

„Otada se propovijeda kraljevstvo Božje i svatko [prihvaćajući svjedočanstvo kao poruku od Boga] u nj silom navaljuje.“ (Luka 16:16) Već više od osamnaest stoljeća ta poruka, ta ponuda Kraljevstva, vrši svoje namjeravano djelo odabiranja „izabranih“ „pobjednika“ iz svijeta. Oni su tijekom cijelog ovog doba čekali na Očevo vrijeme za njihovo postavljanje ili uzvišenje na položaj moći, kao Kraljeva i svećenika, da vladaju i poučavaju otkupljeni narod na zemlji, i da im tako donesu priliku vječnog života kroz vjeru i poslušnost. Ipak tijekom cijelog tog vremena ta je klasa Kraljevstva trpjela nasilje od ruku klase Išmaela i Ezava, i od ruku Sotone, kneza ovog svijeta, i njegovih zaslijepljenih slugu. Kao što je naš Gospodin to izrazio – „Kraljevstvo nebesko podnosi nasilje i nasilni ga silom osvajaju.“ (Mat. 11:12) Naš Gospodin, glava Kraljevstva, trpio je do smrti; i svi su njegovi sljedbenici pretrpjeli ponešto od zemaljskog gubitka kao posljedica toga što su bili preneseni iz vlasti tame u Kraljevstvo Božjeg dragog Sina. (Kol. 1:13)

To pokoravanje za više od osamnaest stoljeća nasilju dominirajućeg zla nije bilo zbog nedostatka  moći od strane našeg uskrslog, uznesenog i proslavljenog Gospodina da zaštiti svoj narod; jer nakon svog uskrsnuća on je objavio – „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.“ (Mat. 28:18) Pokazivanje moći odloženo je s razlogom. U Očevom planu postojalo je „pravo vrijeme“ da se da velika žrtva za grijehe, i daljnje pravo vrijeme da Kraljevstvo bude podignuto u sili i velikoj slavi da vlada i blagoslovi svijet: i ti su bili dovoljno razdvojeni vremenski da dopuste pozivanje i pripremanje „izabrane“ Crkve da budu sunasljednicima Kraljevstva s Kristom. Zli utjecaji i protivljenje grešnika bili su dopušteni za pročišćavanje, ispitivanje i dotjerivanje onih „pozvanih“ da budu članovima klase Kraljevstva. Kao što je bilo s Glavom, tako je i sa tijelom, Božji je plan da će svaki član kao novo stvorenje biti „kroz patnju učinjen savršenim.“ (Hebr. 5:8,9)

Međutim mi smo sada na kraju ovog Evanđeoskog doba, i Kraljevstvo se sada uspostavlja i podiže. Naš Gospodin, imenovani Kralj, sada je prisutan, od Listopada 1874, A.D., prema svjedočanstvu proroka, onima koji imaju uho da čuju: i službena inauguracija njegove kraljevske službe datira od Travnja 1878 A.D.: i prvo djelo Kraljevstva, kao što je pokazao naš Gospodin, u svojim usporedbama i proročanstvu (sakupljanje njegovih „izabranih“), je sada u tijeku. „Najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,“ objasnio je Gospodin kroz Apostola: i uskrsnuće Crkve biti će u trenutku.* Shodno tome je počelo podizanje Kraljevstva 1878, koje je predstavljeno s našim Gospodinom, i usnulim svecima koji su već bili podešeni i pripremljeni i nađeni dostojnima da budu članovi „njegovog tijela,“ „nevjeste“; i sve što preostaje biti učinjeno za dovršenje tog djela je „sakupljanje k

______________________________________________________________

*Svez. 3, Pogl. 6.

Gospodinu“ onih od „izabranih“ koji su živi i koji su preostali – čije suđenje još nije dovršeno.

Međutim, Kraljevstvo umjesto da čeka na žive članove da završe svoj zemaljski put, djelo Kraljevstvo počelo je odjednom; i živi s ovu stranu zavjese, imaju prednost poznavati „tajne Kraljevstva“ i sudjelovati u djelu Kraljevstva prije svoje „promjene“; i kada oni umru (neće „zaspati“ nego) biti će „izmijenjeni“ u trenutku smrti, uskrsnuti kao dio blagoslovljenog i svetog prvog uskrsnuća: kao što je zapisano – „Blagoslovljeni su mrtvi, koji umiru u Gospodinu! Od sada već, govori Duh, neka počinu od trudova svojih, jer ih prate djela njihova.” (Otkr. 14:13)

Sve je to u skladu sa Biblijskom objavom da Božje Kraljevstvo mora biti najprije podignuto prije nego će njegov utjecaj i djelo rezultirati sa potpunim uništenjem „sadašnjih vlasti“ „sadašnjeg opakog svijeta“ – političkog, financijskog, crkvenog – sa krajem „Vremena Neznabožaca,“ u Listopadu 1914 A.D. Zapazimo neke biblijske tekstove u tom pogledu.

Taj je redoslijed uočen u opisivanju događaja pod Sedmom Trubom: (1)vlast je preuzeta od Gospodina kao Kralja Zemlje, i njegova je vladavina započela; (2)kao posljedica na svijet dolazi velika nevolja – sud. Nama je rečeno, proročanski, da vladavina počinje prije vremena nevolje, i prije uskrsnuća svetih i proroka; ali da će se nastaviti dugo nakon svega toga (tisuću godina) sve dok ne bude bilo „suđeno“ čitavom čovječanstvu, nagrađivanjem onih koji se boje Gospodina, i uništavanjem onih čiji je utjecaj iskvarujuć. Zapazite te točke u sljedećem citatu:

„Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, koji jesi i koji bijaše ,zato što uze u ruke moć svoju veliku i zakralji se [Predstavljeno s Kristom – „Sve je od Oca,“ i „sve je po Sinu,“ njegovom počašćenom predstavniku]! [Kao posljedica toga što je vladavina počela] Gnjevili se narodi, ali dođe srdžba tvoja i čas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima; i da se unište oni koji kvare zemlju.“ (Otkr. 11:17,18)

Mi slično tome čitamo da će vladavina Kraljevstva početi prije pada „Babilona“; i da će Babilon pasti kao rezultat sudova Kraljevstva – što su kasnije razabrali neki u njoj koji su predstavljeni da dobivaju svjetlo i slobodu kroz Krista nakon njenog pada. Oni kažu:

„Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi jer osudi veliku Bludnicu, što pokvari zemlju bludom svojim, i osveti na njoj krv slugu svojih!“ (Otkr. 18; 19:2-7)

Prorok Danijel bio je božanski nadahnut da ponovi i objasni Kralju Nebukadnezaru njegovu viziju Neznabožačke moći, predstavljene sa velikim likom. Vizija je pokazala  kamen koji je udario lik u stopala, i kao rezultat potpunu propast Neznabožačke moći, i da se ja kamen zatim proširio sve dok nije ispunio cijelu zemlju. Dato objašnjenje pokazuje da će Božje Kraljevstvo biti uspostavljeno i u potpunosti opunomoćeno, i da će propast zemaljskih vladavina biti izravan rezultat snage tog Kraljevstva. Danijelovo nadahnuto svjedočanstvo je kako slijedi:

„U vrijeme ovih kraljeva [posljednjih Neznabožačkih sila – predstavljenih s prstima lika] Bog Nebeski podići će kraljevstvo [prisutno kao zastupljeno kroz cijelo Evanđeosko doba, ali ne priznato od svijeta kao kraljevstvo] koje [za razliku od Neznabožačkih kraljevstava koja su se mijenjala predstavljenih u liku] neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. [kao što se vlast lika prebacivala s jednog naroda na drugi] Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka.“ (Dan. 2:44,45)

Naš je Gospodin zajamčio svojim vjernima, da će u vrijeme uspostave njegovog Kraljevstva i rušenja Poganske vlasti, pobjednička Crkva biti s njim, i imati udjela u tom djelu. Njegove su vlastite riječi:

„Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja djela, dat ću vlast nad narodima i vladat će njima palicom gvozdenom, kao posuđe glineno satirati ih.“ (Otkr. 2:26,27; Usporedi Ps. 149:8,9)

Mi možda nismo u stanju sada točno prosuditi koja obilježja velikog djela sada vrše Gospodin i njegovi proslavljeni sveci s onu stranu zavjese; ali mi možemo biti sigurni da su oni aktivni sudionici u djelu koje je dodijeljeno članovima iste klase Kraljevstva, čiji životni put i služba još nisu završili  s ove strane zavjese – djelo žetve (1)sakupljanje živih „izabranih“; (2)govorenje Sionu „Tvoj Bog vlada“ – Kraljevstvo se podiže; i (3) objavljivanje Dana Osvete našeg Boga.

Uspostavljanje Zemaljske Vladavine

Zemaljski dio Božjeg Kraljevstva ne bismo trebali očekivati sve dok se skroz ne navrše Vremena Pogana (Listopad, A.D. 1914); jer u davanju najma vlasti Poganima sve do tog datuma Bog nije pogriješio i njegovi se planovi ne mijenjaju. Kada bude bio uspostavljen zemaljski dio Božjeg Kraljevstva on će biti Izraelski; jer takva je Božja obaveza ili savez sa Abrahamom i njegovim prirodnim sjemenom. Čak je i glavna naklonost, duhovno Kraljevstvo, bilo najprije ponuđeno tjelesnom Izraelu, i bilo bi im i dano da su bili u srcu spremni primiti ga pod uvjetima koji su bili vezani uz njega – trpjeti s Kristom i poslije biti proslavljen s njim. (Rim. 8:17) Izrael je zaista želio i težio za najboljim što Bog ima za dati; ali „Što Izrael ište, to nije postigao, ali izabrani [„malo stado“ izabrani između i Židova i Pogana] postigoše. Ostali pak otvrdnuše, – ne zauvijek, nego dok ne bude bio dovršen odabir duhovnog sjemena, pravog Kraljevstva. (Rim. 9:31-33; 11:7,23,25-32)

Dok će Izraelci u različitim fazama nevjerovanja biti ponovno vraćani u Palestinu pod božansku naklonost, prema obećanju, ipak niti jedan od njih neće ni u kom pogledu biti dijelom, ili čak pristaše, ili povezani sa zemaljskim dijelom Kraljevstva, osim ako najprije ne priznaju Krista Isusa kao Sina Božjeg, jedinog Otkupitelja i Izbavitelja Izraela i svijeta.

Početak zemaljskog dijela Kraljevstva na kraju A.D. 1914 će se, mi razumijemo, sastojati u cijelosti od uskrsnulih svetih iz drevnih vremena – od Ivana Krštavatelja pa do Abela – „Abraham, Izak, Jakov i svi sveti proroci.“ (Usporedi Mat. 11:11; Luka 13:28; Hebr. 11:39,40.) Premda ti drevni dostojnici neće imati dijela niti udjela u duhovnom Kraljevstvu, zato što nisu bili pozvani u njega, taj uzvišeni ili „nebeski poziv“ nije bio moguć sve dok naš Gospodin nije platio otkupninu, ipak oni će zauzimati položaj prvenstva u odnosu na svijet, budući su dokazali svoju vjeru i ljubavi tijekom vladavine zla, na način koji je Bog priznao. Oni su tako bili pripremljeni i pokazali se dostojnima biti zemaljskim slugama i predstavnicima duhovnog Kraljevstva. U skladu s time je zapisano u Psalmima, kao upućeno Kristu – „Mjesto otaca tvojih bit će ti sinovi; postavljaš ih knezovima po svoj zemlji.“ (Ps. 45:16)

Ti će se drevni dostojnici uvelike razlikovati od ostatka čovječanstva, ne samo zbog činjenice da je njihovo suđenje bilo u prošlosti dok će suđenje svijetu općenito tek započinjati; nego oni će biti drugačiji od njih također i zbog činjenice da će oni dobiti nagradu za svoju vjernost – oni će biti savršeni ljudi, u njima će biti vraćeno sve ono što je bilo izgubljeno u Adamu u pogledu mentalne i moralne sličnosti Bogu, i savršenstva fizičkih moći. Oni će tako biti ne samo „knezovi“ ili poglavari zemlje (zemaljski predstavnici Nebeskog Kraljevstva – Krista i njegove Crkve), nego će oni, pojedinačno, biti predstavnici onoga što će spremni i poslušni od čovječanstva moći postići pod Novim Savezom.

Kada Abraham, Izak, Jakov i svi drevni dostojnici budu bili uskrsnuti, i kada se pojave među ponovno okupljenim Izraelcima, pred kraj vremena Jakovljeve nevolje s Gogom i Magogom, njihove će ih nadmoćne mentalne moći brzo razlučiti od drugih. Osim toga,  njihovi savršeni umovi brzo će shvatiti današnju spoznaju i izume; i oni će biti osobiti na mnoge načine, kao što je bio čovjek Krist Isus, o kome su ljudi rekli – Kako to ovaj poznaje Pisma, na nikada ih nije učio? (Ivan 7:15) I kao što je Isus poučavao ljude izričito, nedvosmisleno, jasno a ne dvojbeno i na zbunjujuć način, poput pismoznanaca, tako će biti i sa usavršenim drevnim dostojnicima, kada se pojave među ljudima. Osim toga, ti će dostojnici, „kneževi,“ imati izravan kontakt s duhovnim Kraljevstvom (Kristom i Crkvom) kao što je naš Gospodin imao s anđelima, i kao što je Adam uživao sličan osobni kontakt prije nego je došao pod božansku osudu kao prijestupnik. Ti „kneževi“ nove zemlje (novo društvenog uređenja) biti će u potpunosti kvalificirani za časnu poziciju koja će im biti dodijeljena.

Mi tako vidimo da će kada dođe Božje vrijeme za inauguraciju njegovog Kraljevstva među ljudima, njegovi zastupnici svi već biti spremni za službu; i njihovi majstorski potezi mudre politike, njihova umjerenost i otmjeno samosvladavanje, i njihov osobni primjer svake milosti i vrline privući će ljude i brzo će ih regrutirati –jer su primili stegu pod velikom nevoljom – u aktivnu suradnju. Čak i prije otkrivanja njihovog identiteta, Izraelski će narod nesumnjivo zapaziti njihovu nadmoćnost nad drugim ljudima.

Osim toga, imajmo na umu da je sam dizajn velikog vremena nevolje, čiji je vrhunac sada blizu, razbiti kamena srca cijelog svijeta, saviti do praha ponosne, i uzorati neobrađenu zemlju s dubokim brazdama boli, tuge, žalosti, i tako učiniti svijet spremnim za velike blagoslove Milenijskog Kraljevstva. I to će služiti svojoj namijenjenoj svrsi: kao što Prorok objavljuje, „jer kada su na [na sve strane] zemlji tvoji [Gospodinovi] sudovi, stanovnici svijeta učit će se pravednosti.“ (Iza. 26:9) Do tada će svi naučiti da su sebični planovi i svi planovi koji mogu biti smišljeni i izvršeni od strane palih ljudi maloumni, i da jedino vode u različite stupnjeve nevolje i konfuzije. I svi će u to vrijeme čeznuti, očajavajući, za vladavinom pravednosti – malo shvaćajući koliko je ona blizu.

Dugo njegovane nade Kraljevstva kod Izraela će u međuvremenu ponovno oživljavati među onima, koji će se, iz poštovanja prema obećanjima, ponovno okupiti u Palestini. Kada će njima drevni dostojnici objaviti svoje uskrsnuće, i bude bio uspostavljen oblik pravedne vladavine, plan će nema sumnje biti odmah prepoznat da je od Gospodina, i kada oni shvate da je stvarno Kraljevstvo nad njima duhovno, i da je Isus kojeg su razapeli Kralj, i mentalno, s očima vjere, „pogledaju onoga kojeg su proboli“ – tada, „naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik će nastati u Jeruzalemu.“ I Bog će „na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni.“ (Zah. 12:10,11)

Vijesti o poremećaju planova vojski Goga i Magoga, i o veličanstvenom izbavljenju Izraela od njihovih neprijatelja, će biti brzo popraćene sa vijestima o pojavljivanju njihovih slavnih „otaca,“ koji su uskrsnuli, i o uspostavi vladavine s njima na čelu, i o općem obraćanju Izraela k njihovom davno odbačenom Mesiji. I nema sumnje da će mnogo od toga među Neznabošcima izgledati kao prijevara: Židovima će se ismijavati da su bili lakovjerni, i drevni dostojnici će biti svrstani među pametne varalice.

Međutim blagoslov koji će pratiti reorganizaciju vladavine pod novim pokroviteljstvom u Palestini, će proizvesti takve predivne i brze promjene za dobrobit Izraela da će to zadiviti tada anarhistički i obeshrabreni svijet, i voditi mnoge do toga da pomisle  i kažu – varalice ili ne, rad tih ljudi koji tvrde da su uskrsnuli proroci upravo je onaj kojeg svijet treba! Po Božjoj želji oni će preuzeti vlast nad cijelim svijetom, i stvorit će red i mir usred našeg univerzalnog nereda. I tada će ti predivni „kneževi“ imati zadatak proširiti posvuda njihovu vladavinu, njihov jaram pravednosti, za koji će se vidjeti da je toliko koristan Izraelu. Prorok je to naveo u sljedećim riječima:

„Dogodit će se na kraju dana: Gora [Kraljevstvo] Doma Jahvina bit će postavljena vrh svih gora [kao Kraljevstvo koje nadvisuje ili utječe na sva kraljevstva], uzvišena iznad svih bregova [najuzvišenijih vrhova]. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: “Hajde, uziđimo na Goru [Kraljevstvo] Jahvinu, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona [duhovno Kraljevstvo – proslavljeni Krist, glava i tijelo] Zakon doći, iz Jeruzalema [sjedište zemaljske predstavničke vladavine u rukama „kneževa“] riječ Jahvina. On će biti sudac [prethodno – u velikom vremenu nevolje] narodima, mnogim će sudit` plemenima, koji će [kao rezultat Gospodinovih ukora i posljedično njegovog zakona i Riječi] mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat` mača protiv naroda nit` se više učit` ratovanju.“ (Iza. 2:2-4; Mih. 4:1-4)

Bliskost Između Kraljevstva i Njegovih Zemaljskih „Kneževa“

Kao što bi smo i trebali očekivati, komunikacija između dvije faze ili dijela Kraljevstva biti će laka i izravna; i tako će nadgledanje i poučavanje čovječanstva biti potpuno – budući će „kneževi“ biti kanali božanske komunikacije. Izgleda da je to nagovještaj u riječima našeg Gospodina Natanaelu: „gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje [glasnici Božji, „kneževi“ nove epohe] gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.“ (Ivan 1:51) Nije li Jakovljev san o ljestvama između neba i zemlje, i penjanje i silaženje glasnika, proročanstvo isto tako kao i san, predviđajući dolazeću blisku komunikaciju između Nebeskog Kraljevstva i svijeta, u kojem djelu, kao jedan od komunicirajućih glasnika, će i sam Jakov imati udjela u blagoslivljanju svijeta? Mi vjerujemo da je to tako bilo namijenjeno. (1. Moj. 28:10-12)

Da je Mojsije, posrednik Saveza Zakona, bio predslika Krista, Posrednika Novog Saveza, jasno se naučava u Svetom Pismu i općenito je prihvaćeno od Istraživača Biblije; ali svi nisu prepoznali da je Mojsije bio predslika cijelog Krista – glave i tijela – i da je u tom smislu cijelo Evanđeosko doba bilo razdoblje podizanja Krista. Međutim, to je jedina primjena predslike koja koja će se uklopiti u brojnim slučajevima: na primjer, u Djelima 3:22,23.

Kod uvođenja Saveza Zakona, na Gori Sinaj, Mojsije je čini se bio predslika potpunog Krista (glave i tijela) kod uvođenja Milenijskog doba, kada će Novi Savez biti uveden u svijet – nakon „glasa velike [sedme] trube,“ i crne tmine i „velikog potresa,“ itd., Dan Osvete će zaprepastiti čovječanstvo i učiniti ih spremnima da slušaju glas Velikog Učitelja, i radosnima da prihvate njegov Novi Savez. Apostol je to izrazito istaknuo (Hebr. 12:18-22) koji je čini se označio svaki korak paralele. Izrael se približavao i na koncu dosegnuo Goru Sinaj, koju se je moglo dotaknuti, i od koje su proizlazili takvi zastrašujući prizori i zvukovi da su se svi uplašili i zadrhtali: ali mi pristupamo Gori Sion i njenim čudesnim slavama i blagoslovima daleko uzvišenijima onima sa Sinaja; ali ono što prati te veće blagoslove biti će mnogo užasnija truba, tmina i podrhtavanje od potresa – konačno potresanje svega što može biti uzdrmano (sve što je grešno i suprotno božanskoj volji), da može ostati jedino ono što je istinito i trajno. Riješenje cijele stvari je u riječima: „Zato jer smo [mi koji to očekujemo] primili kraljevstvo neuzdrmljivo, iskazujmo zahvalnost iz koje služimo Bogu kako je njemu milo, s predanjem i strahopoštovanjem.“ (Hebr. 12:28)

Nastavljajući razmatranje ove ilustracije, mi zapažamo da nakon što je taj Mojsije uzišao na Goru (Kraljevstvo) i bio proslavljen u predslici; to jest, koža njegovog lica svjetlila je tako da Izrael nije mogao gledati u njega. Izgleda da bi ovo moglo predočavati kompletiranje Crkve (Krista, glave i tijela) u slavi. I veo kojeg je Mojsije kasnije nosio pred narodom, ali kojeg bi skidao kad bi bio s Gospodinom na Gori izgleda da predočava zemaljski dio njegovog Kraljevstva, „kneževe po svoj zemlji“ kroz koje će Krist govoriti ljudima i biti predstavljen, dok će slava biti skrivena. Čini se da je ovo upečatljivi prikaz bliske veze koja će postojati između zemaljskih „kneževa“ i nebeskih Kraljeva i Svećenika. Mojsijevo uspinjanje na goru voditi prisan razgovor s Bogom dok je gora bila zavijena u oblake koji su bljeskali s munjom, i zemlja se tresla uz tutnjavu grmljavine, predstavljalo je činjenicu da će Tijelo Kristovo biti kompletirano, posljednji članovi „promijenjeni“ i primljeni u Kraljevstvo u vrijeme kada će se sadašnji društveni poredak mijenjati, u sred velikog vremena nevolje kakvog zemlja nikada prije nije doživjela.

Kao što su prvo ploče Zakona koje su bile razbijene predstavljale neuspjeh Saveza Zakona zbog „slabosti tijela,“ tako druge ploče predstavljaju Novi Savez, kojemu je Krist Posrednik, i koji će uspjeti. Taj Novi Savez će postati djelotvoran u odnosu na svijet nakon kompletiranja „Tijela Kristovog.“ U međuvremenu odabir članova Velikog Proroka koji je poput Mojsija se nastavlja. (Djela 3:23) Sada zapazite činjenicu da je kada su druge ploče Zakona ( predstavljaju Novi Savez) bile predane, Mojsije bio promijenjen tako da je nakon toga nosio veo pred narodom, zato jer mu je lice sjajilo.

Inauguracija Kraljevstva biti će popraćena sa takvim zastrašujućim scenama da će to prouzročiti da se cijeli svijet trese od straha, i da rado prizna Pomazanika Gospodinovog kao Kralja cijele zemlje. Kao što je Izrael preklinjao da im Gospodin ne govori više – sa užasnim prizorima i zvukovima čemu su svjedočili kod Sinaja – tako će i sada, svi narodi željeti da im Gospodin Jehova prestane govoriti u svom gnjevu, uznemiravajući ih sa svojim užarenim i pravednim negodovanjem, i biti će sretni da umjesto toga čuju većeg Posrednika, da ga priznaju kao Kralja kojeg je Jehova postavio nad njima – Emanuela; većeg Mojsija – pokrivenog (skrivenog) Proroka, Svećenika i Kralja. (Usporedi Hebr. 12:19 i Ps. 2:5,6)

Izrael će biti spreman, željan za novo Kraljevstvo; kao što je napisano, „Narod tvoj bit će spreman u dan tvoje moći.“ (Ps. 110:3) To će biti upravo ono što je Izrael očekivao (zaslijepljeni za uzvišeniji duhovni poziv Evanđeoskog doba): samo to će biti mnogo veličanstvenije i trajnije od bilo čega što su ikada zamišljali. Tada će veliki broj na žalost krivo obavještenih djelomičnih vjernika u Krista reći, „nismo li mi u tvoje ime prorokovali [propovijedali], i u tvoje ime mnoga čudesna djela činili?“ (Mat. 7:21,22) Ti neće biti priznati kao nevjesta Kristova, nego će biti ostavljeni imati udjela u plaču i škrgutu zubi velikog vremena nevolje, i nesumnjivo će postati Božjim narodom umjesto sektašima, i biti će „spremni u dan njegove moći.“ I zaista, za vrlo kratko vremena, kao što naš tekst objavljuje, Božje će Kraljevstvo biti prepoznato kao „žudnja svih naroda.“

Moralne i Društvene Reforme

Zakon Gospodinov koji će tada doći sa Gore Sion, iz Kraljevstva, i biti objavljen svim narodima iz Jeruzalema, Novog Glavnog Grada svijeta, kao Riječ Gospodinova preko njegovih „kneževa,“ će se odmah uhvatiti u koštac s onim što je već bilo prepoznato kao „vapeća zla.“ Moralne će reforme biti uspostavljene na liniji svega; financijska, društvena i vjerska pitanja biti će sva preinačena da budu u skladu i sa Pravdom i Ljubavlju. Sud će biti postavljen za mjerilo, i pravda viskom (Iza. 28:17); i sva će zemaljska zbivanja biti usklađena i izmjerena s pravednošću – i biti će dovedena u striktnu usklađenost s tim.

Koliko li će to mnogo značiti s obzirom na suzbijanje po svim pitanjima poslovanja koje je iskušavalo čovječanstvo privlačenjem i zavođenjem kroz slabosti njihovih palih priroda i neravnoteže mentalnih i moralnih svojstava! Destilerija, pivara, saloni, bordeli, bazeni, svevremenski i za karakter iskvarujući poslovi biti će zaustavljeni; i njihovim će slugama biti dano da rade nešto što će biti korisno njima samima i drugima.

Slično tome, izgradnja ratnih brodova, proizvodnja oružja za rat i obranu će prestati, i vojske će biti raspuštene. Novom Kraljevstvu sve to neće biti potrebno, nego će ono imati izobilnu moć da izvrši rezime pravde kažnjavanjem onih koji rade zlo, kada to oni pokušaju učiniti, ali prije nego što učine bilo kakvo zlo drugima – jer zlo se više neće nanositi ni razarati u svem svetom Kraljevstvu (Iza. 11:9) izuzev kada će mjerodavni i pravedni Suci prouzročiti Drugu smrt nepopravljivih. (Iza. 32:1-8; 65:20-25; Ps. 149:9; 1. Kor. 6:2)

Više neće biti mjesta za bankarske i brokerske poslove, i druga slična zaposlenja, veoma korisna pod sadašnjim uvjetima; jer pod novim će se uvjetima od ljudske rase zahtijevati da postaju jedni s drugima kao jedna obitelj, i privatni kapital i novac za posudbu i potreba za njime biti će stvari prošlosti. Zemljoposjednici i agencije za iznajmljivanje će također morati naći nove poslove također, zato što novi Kralj neće priznati važećima patente i djela koje se sada čuva u trajnom obliku. On će objaviti da kada je na Kalvariji kupio Adama i njegovu rasu, on također kupio i Adamov dominion, zemlju (Efež. 1:14): i on će ju dodijeliti, ne sebičnima, niti pohlepnima i grabežljivima samo, nego će njena najbogatija mjesta biti dana „krotkima,“ u skladu sa obećanjem u propovijedi na gori. (Mat. 5:5)

Gospodin objavljuje o tom velikom Kralju i Sudcu (glava i tijelo), većem Mojsiju:

„Na njemu će duh Jahvin počivat`, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit` ubogima i sud prav izricat` bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit` bezbožnika. On će pravdom opasati bedra, a vjernošću bokove.“ (Iza. 11:1-5)

Nekima bi se moglo činiti da će ovaj božanski program učiniti zemlju Rajem za siromašne, ali mjestom tjeskobe za one koji su sada naučili na luksuz i da imaju prednost nad većinom, bilo zbog dobre sreće ili superiornijih talenata i prilika, ili nepoštenim postupanjem. Međutim takvi bi trebali imati na umu riječi Sudca, izgovorene prije osamnaest stoljeća: „Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! Jao vama koji ste sada siti [zadovoljni]: gladovat ćete [biti nezadovoljni]!“ (Luka 6:24,25) Isprva će ovi biti skloni žaliti zbog gubitka svojih prednosti, i kao što sada oni koji su bogati u Bogu nalaze teškim ući u stanje srca i života koji će biti nagrađen sa udjelom u Kristovom Kraljevstvu, tako će tada, oni koji su se prethodno naviknuli na bogatstvo naići na poteškoće koje sada ne doživljavaju oni koji su prethodno bili disciplinirani u školi poteškoća.

Međutim neizbježno niveliranje društva koje će biti ostvareno anarhijom Dana Osvete mora biti prihvaćeno; i s vremenom će (kod nekih polako, kod drugih mnogo brže) prednosti vladavine Ljubavi biti prepoznate i opće prihvaćene. Ustanovit će se da svi mogu pod tim božanskim uređenjem, ako to hoće, biti blagoslovljeni, biti istinski sretni, i „ići“ povišenom cestom svetosti prema veličanstvenoj  ljudskoj savršenosti (Božjoj slici), i vječnom životu. (Iza. 35:8) Ono što se već naširoko prihvaća, pokazat će se apsolutno ispravnim; naime, da pod sadašnjim pogodnostima, ako bi svi ljudi bili zaposleni sistematski i mudro, ne bi bilo potrebno više od tri sata rada za svakog pojedinca. I pod vodstvom nebeskog Kraljevstva sati odmora od rada neće škoditi niti moralno niti fizički, kao što bi sigurno pod sadašnjim uvjetima, sa zlom i iskušenjem na svakom koraku, koji iskorištavaju naslijeđene slabosti.

Baš naprotiv, kada Sotona bude bio vezan (zlo ograničeno), i izvanjska iskušenja uklonjena, sati odmora biti će provedeni, pod vodstvom proslavljene Crkve, u proučavanju koje će postajati sve privlačnijim i zanimljivijim – proučavanju Prirode i Boga Prirode, i njegovih slavnih osobina – njegove Mudrosti, Pravde, Ljubavi i Moći. I tako će oni, ugodno, moći napredovati prema ljudskoj savršenosti – kraju njihove utrke ili suđenja; jer treba imati na umu, nova vladavina neće obraćati pozornost jedino na velike stvari i interese svojih podanika, nego također i o njihovim najmanjim stvarima. Biti će to „očinska vladavina“ u najpotpunijem smislu tog naziva.

Moglo bi se desiti da bi ljudi sa ozbiljnim strahovanjem mogli razmišljati o uspostavi naj-autokratskije vladavine koju je svijet ikada znao, u kojoj će životi, imovina i svaki interes svega čovječanstva počivati apsolutno u rukama Kralja, bez priziva, kada ne bi smo imali naj-apsolutnije i uvjerljivije dokaze da su svaki propis i priprema Kraljevstva osmišljeni za korist njegovih podanika. Kralj tog Posredničkog Kraljevstva toliko je ljubio one nad kojima će vladati da je dao svoj život za njihov otkup, da im osigura pravo na pojedinačno suđenje za vječni život; i sami cilj njegove Milenijske vladavine je da im pomogne u tom suđenju. Što se još više može tražiti? Kao Otkupitelj, on s pravom može apsolutno kontrolirati ono što je kupio svojom vlastitom krvlju; i svi koji cijene takvu ljubav kakvu je on pokazao bi ako bi pitanje bilo stavljeno za njihovo glasanje – koje, međutim, neće biti, bi rado priznali svi njegovu moć i autoritet i bez odlaganja se podložili njegovoj pravednoj volji.

Međutim može li se „svetima“ koji će biti sunasljednici u Kraljevstvu, i suradnički suci –  sa sigurnošću povjeriti apsolutna, autokratska moć?

O da! Kao što je Krist Isus dokazao da je imao duh Nebeskog Oca, i da je „savršeni otisak njegove osobe,“ tako će i svi koji će biti od tog „malog stada,“ njegovi sunasljednici u Kraljevstvu, biti dokazani da imaju „duh Kristov“ – sveti duh Ljubavi. Jedan od uvjeta njihovog „poziva,“ jeste da trebaju postati „obličeni slici Božjeg dragog Sina,“ i nitko drugi neće biti prihvaćen kao onaj koji je potvrdio svoj poziv i izbor. Zaista kako bi mogli biti u stanju suosjećati s onima koji će tada biti pod njihovom brigom i poučavanjem, oni su bili izabrani između slabih i nesavršenih, i bili su poučeni što je to boriti se u dobroj borbi za pravo i istinu protiv zablude i grijeha. Da, bez straha se može vjerovati pod svećenicima, isto tako kao i Velikom Svećeniku Kraljevskog Svećenstva. Bog će im povjeriti moć i to je najbolje jamstvo da će ona biti korištena pravedno, mudro, s puno ljubavi – za blagoslov svijeta.

Vladavina Željeznom Palicom

Nacijama će biti vladano sa silom, neodoljivom silom, sve dok pravedni poredak ne bude bio uspostavljen sa općim pokoravanjem; svako će se koljeno pokloniti, svaki će jezik priznati božansku moć i slavu, i izvanjska će poslušnost biti prinudna. Kao što je zapisano: „i vladat će njima palicom gvozdenom, kao posuđe glineno satirati ih.“ (Otkr. 2:27) To udaranje i satiranje u biti pripada Danu Osvete, i premda će moć i palica i dalje ostati tijekom cijelog Milenijskog Doba, njihovo će korištenje vjerojatno biti nepotrebno, jer će svako otvoreno protivljenje biti u potpunosti prekoreno u velikom vremenu nevolje. Kao što Prorok predstavlja stvari, Bog će u to vrijeme udaranja reći tom mrmorećem, vikajućem, samo-založnom ljudskom rodu – „Prestanite i znajte da sam ja Bog, uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen!“ (Ps. 46:10) Međutim,  djelo cijelog Milenijskog Doba će biti da „osudu pridoda pravilu i pravednost visku“ u svim malim i velikim stvarima svakog pripadnika rase, od kojih će svi biti „poučeni od Boga“ kroz njegove „izabranog“ Slugu Saveza, velikog Proroka, Svećenika i Kralja (glava i tijelo): Prorok u smislu učitelja, Kralj u smislu upravitelja, Svećenik u smislu posrednika koji je, budući ih je otkupio, zastupnik naroda i onaj koji dijeli božanske naklonosti. Službe su ujedinjene: „Ti si svećenik zauvijek po redu Melkizedekovu“ – koji je bio svećenik na svom prijestolju. (Hebr. 7:17; Zah. 6:13; Djela 3:22; 5. Moj. 18:15)

Kao personifikacija mudrosti novi Kralj objavljuje – „U mene je oprez i mudar savjet; moja je razboritost, i moja je jakost. Po meni vladaju kraljevi, odlučuju velikaši po pravdi! Po meni zapovijedaju knezovi, plemići, svi suci na zemlji [zemaljski dio Kraljevstva]. Ja ljubim one, koji ljube mene i koji me braze, nađu me. U mene se nađu bogatstvo i čast, i postojano dobro i trajno blagostanje. Plod je moj bolji od zlata i od suhoga zlata i dobitak je moj vredniji od čistoga srebra. Idem stazom pravednosti posred putova pravice. Onima, koji me ljube, dajem dobra, napunjam riznice njihove…Jer tko nađe mene, nađe život i što želi, dobije od Gospoda. Tko mene promaši, ošteti dušu svoju; svi koji mrze na me, ljube smrt.“ (Izreke 8:14-21,35,36)

Izrael kao Primjer

Očigledno će svijetu biti dana prilika da vide u Izraelu djelovanje božanske vladavine, i njene praktične koristi, u suprotnosti sa tada prevladavajućom anarhijom, tako da će većina od svih nacija „poželjeti“ vladavinu Kraljevstva. To je snažno prikazano u proročanskim riječima, upućenima Izraelu u to vrijeme:

„Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Jahvina. A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi [zemaljski kneževi] k istoku tvoga sjaja [To će se primjenjivati na duhovni Izrael, Sunce Pravednosti, ali također i na njihove zemaljske predstavnike – tjelesni Izrael koji će biti vraćen u milost].

Podigni oči, obazri se: svi se sabiru, k tebi dolaze. Sinovi tvoji dolaze izdaleka, kćeri ti nose u naručju [Usporedi Ezek. 16:61]. Gledat ćeš tad i sjati radošću, igrat će srce i širit` se, jer k tebi će poteći bogatstvo mora [anarhističke mase – vidi Otkr. 21:1], blago naroda k tebi će pritjecati… hvale Jahvi pjevajući.“ (Iza. 60:1-6,11-20)

Zaista, to će biti slavni dan otvaranja očiju slijepih i obraćanja mnogih k pravednosti! Biti će to dan obraćenja i probuđenja na liniji istine a ne na linijama straha i pogrešnog predstavljanja. To će biti vrijeme koje je spomenuo Prorok kada će se „narod roditi odjedanput.“ (Iza. 66:8) Izrael će biti taj narod; (1) Duhovni Izrael, „sveti narod“; (2)Tjelesni Izrael, njegov zemaljski predstavnik. I iz Izraela će svjetlost zasjati koja će privesti kažnjeni svijet na njihova koljena; i uvesti u obećano izlijevanje Gospodinovog duha svetosti „na svako tijelo nakon toga,“ kao što je bio izliven na njegove prave sluge i sluškinje tijekom ovih dana. (Joel 2:28)

To je dan Spasenja o kojemu je Prorok David pjevao (Ps. 118:18-27):

„Ovo je dan što ga učini Jahve: kličimo i radujmo se njemu! Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu!*  O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreću nam daj! Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda. Otvorite mi širom vrata pravde: ući ću, Jahvi zahvalit`! “Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni! Zahvalit ću ti što si me uslišio i moj postao spasitelj. Obasjao nas Bog Jahve!“

Mi tako vidimo da će obrazovne reforme i poučavanje budućnosti započeti sa srcima ljudi: Oni će započeti s lekcijom, „Strah Gospodnji je početak mudrosti.“ (Izreke 9:10) Jedna od velikih poteškoća sadašnjeg obrazovanja, koje teži k ponosu, aroganciji i nezadovoljstvu, je njegov nedostatak ove elementarne mudrosti. Svako djelo milosti pod propisima Kraljevstva ispravno će započeti i biti u potpunosti ostvareno.

Nijedno stvorenje od otkupljene rase neće biti nedostižno božanskoj milosti, kroz svemoćni i blagoslovljeni kanal Kraljevstva. Nijedno propadanje zbog grijeha neće biti preduboko da ga ruka milosrđa neće moći dohvatiti, da spasi krvlju kupljenu

___________________________________________________________

*Usporedi Mat. 23:39

dušu; nijedna tama neznanja i praznovjerja neće biti toliko gusta u bilo kojem srcu da svjetlo božanske istine neće moći prodrijeti kroz taj mrak i donijeti mu spoznaju radosti i sreće novog dana, i priliku da ima udjela u istima kroz poslušnost. Nema pošasti koja bi mogla napasti i zagaditi fizički sistem a koja je van pravovremene kontrole Velikog Liječnika. I nikakva deformacija, ili čudovišnost, ili izlišnost, ili redundancija, ili mentalna imbecilnost neće biti u stanju oduprijeti se njegovom ozdravljujućem dodiru.

Svi Koji Su u Grobovima Izaći Će

Veličanstveno djelo obnove, koje je tako započelo na živim nacijama, sada će se proširiti na sve usnule narode na zemlji; jer dolazi čas, da, nije još jako daleko, kada će svi koji su grobovima čuti glas Sina Čovječjeg, i izići kada: „I more dade svoje mrtvace; i smrt i podzemlje [grob] dadoše svoje mrtvace.“ (Ivan 5:28,29; Otkr. 20:13) Da, čak će i vojske Goga i grešnih u Izraelu koji su poginuli u bitci velikog dana, u određeno vrijeme izaći; ne opet kao razarajuća vojska odmetnika, nego kao kažnjeni i pokajnički pojedinci, sa sramom i zbunjenošću na licu u svjetlu tog dana, ali kojima će tada biti pokazano milosrđe, i biti im dana prilika da se ponovno uzdignu do časti i vrline.

Uskrsnuće drevnih dostojnika, zajedno sa čestim izlječenjima kao uslišenju molitve vjere, će ljudima vjerojatno, kada će ljudi imati vremena da razmišljaju, i da se oporave od pustošenja velikog vremena nevolje, sugerirati mogućnost uskrsnuća drugih – njihovih prijatelja i rođaka – iz smrti i groba, u ispunjenju Kristovog obećanja da će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Čovječjeg, i izaći. I nije nerazumna sugestija da bi to veliko djelo moglo započeti i napredovati sa uslišenjem molitve vjere za vraćanjem pokojnih prijatelja. Mi vidimo razumnost u takvoj metodi koja se čini preporučljivijom od svih drugih na koje bi mogli pomisliti. Na primjer, to bi moglo pozivati mrtve postupno, i u obrnutom redoslijedu od onog u kojem su odlazili, i tako bi se moglo omogućiti domove i srdačnu dobrodošlicu, i potrebne udobnosti života za podignute odmah po njihovom povratku u život; i takvi bi onda bili upoznati sa jezicima, manirima i običajima onih oko njih; dok, ako bi redoslijed bio obrnut, probuđeni bi bili posve nepripremljeni u tim pogledima za nove uvjete, i bili bi potpuni stranci i bilo bi im neprijatno usred naraštaja usred kojeg bi se pojavili. Međutim, ti se prigovori, ne bi mogli odnositi na proroke i druge drevne dostojnike, koji, budući su prošli svoju provjeru, će uskrsnuti kao savršeni ljudi, i koji će kao savršeni ljudi biti intelektualno, moralno i fizički superiorniji od svih drugih ljudi.

Nije vjerojatno da će sve molitve za vraćanjem preminulih prijatelja biti odmah uslišene; jer moglo bi se desiti da jer Gospodin ima određene planove za njihov povratak s kojima neke takve molbe ne bi bile u suglasju. Njegov će redoslijed moguće biti, kao što je jasno naznačeno u uskrsnuću Crkve i drevnih dostojnika, redoslijed prikladnosti – prikladnost i onih koji će biti uskrsnuti i prijatelja i uvjeta usred kojih će njihov novi život započeti. To bi zahtijevalo mjeru pripreme od strane onih koji bi se molili za to – pripremu srca i života, i uvjeta povoljnih za njihov napredak na povišenoj cesti svetosti. Tako bi ti povratci postali nagrade za vjernost živima, i također bi to osiguralo povoljne uvjete za probuđene u život.

Slavni Izgled

Kakav će slavan izgled nova epoha predstaviti kada bude bila u potpunosti uvedena! U prošlosti su prijelazi iz jedne epohe u drugu bile značajne i istaknute, ali ova će promjena biti najznačajnija od svih.

Nikakvo čudo da misao o takvom spektaklu – vraćanje cijele rase k Bogu s pjesmama i vječnom radošću nad njihovim glavama – može izgledati previše dobrom da bi se u nju povjerovalo; ali onaj koji je obećao u stanju je također i izvršiti sve ono što mu je po volji. Premda se tuga i uzdisanje čine gotovo neodvojivim od našeg bića, ipak tuga i uzdisanje će pobjeći; premda se je plač u kostrijeti i pepelu moralo podnositi tokom cijele noći vlasti grijeha i smrti, ipak očekuje se radost Milenijskog jutra, i suze će biti obrisane sa svih lica, i ljepota će biti dana umjesto pepela, i ulje radosti umjesto duha tugovanja.

Rast Kraljevstva

Božje će se Kraljevstvo širiti ili rasti, u svim svojim različitim dijelovima ili podjelama kao i ljudske vladavine, sve dok ne postane „golema gora [Kraljevstvo] i ispuni svu zemlju.“ (Dan. 2:35) Ilustrirajmo to: Kraljevstvo Velike Britanije je primarno vladajući Suveren i njegovo kućanstvo jedino; u sekundarnom smislu uključuje Parlament i različite Ministre vlade: u još širem smislu uključuje svakog Britanca i svakog vojnika koji se je zakleo na vjernost tom kraljevstvu; i još dalje uključuje sve pokorene podanike svoje oblasti, u Indiji i svud drugdje, koji nisu u otvorenom opiranju zakonima tog kraljevstva.

Tako je i sa Božjim Kraljevstvom: primarno to je Očevo Kraljevstvo, koji vlada nad svima (Mat. 13:43; 26:29); ali Otac je dobrovoljno ponudio mjesto vlasti nad zemljom na tisuću godina pod potpuno zapovjedništvo Potkralja, Namjesnika – Krista i njegove nevjeste uzvišenih do božanske prirode i veličanstva – da podčini i uništi zlo i i da uzdigne sve koji će doći u potpuno suglasje sa Ocem pod milostivim uvjetima Novog Saveza. U sekundarnom smislu to će uključivati zemaljske ministre ili „kneževe“ koji će biti njegovi vidljivi predstavnici među ljudima. U još širem smislu ono će uključivati sve one, koji će kada prepoznaju njegovu uspostavu, izraziti mu lojalnu podložnost i odanost – i Židovi i Pogani. U najširem smislu ono će postupno obuhvatiti sve podanike koji slušaju njegove zakone, dok će svi drugi biti uništeni. (Djela 3:23; Otkr. 11:18)

To će biti status predstavničkog Božjeg Kraljevstva na kraju njegovih određenih tisuću godina vladanja – pokoreni mir i primoravajuća vladavina pravednosti će prevladati, budući će svi namjerni protivnici biti uništeni pod vlašću željezne palice (Otkr. 2:27); kao što je zapisano po Proroku Izaiji koji opisuje to razdoblje: „i tko doživi samo sto godina, vrijedi kao grješnik pogođen prokletstvom [odsječen]“; iako će umirući u toj starosti on biti kao dijete; zato što je čak i sa izvanjskom poslušnošću razumnim i pravednim pripremama Kraljevstva, mogao živjeti u najmanju ruku do kraja Milenija. (Iza. 65:20; Djela 3:23)

Međutim takav mir – osvojen i prinuđeni mir i poslušnost – premda ispravni, da bi ostvarili ilustraciju koja dokazuje blagoslove i prednosti pravedne i nepristrane vladavine, daleko je od Božjeg ideala. Božje idealno Kraljevstvo je ono u kojemu je svaki pojedinac slobodan činiti po svojoj vlastitoj volji, zato što svatko ima volju koja je u strogom skladu sa božanskim standardom – ljubeći pravednost i mrzeći bezakonje. Taj standard na koncu mora prevladati po čitavom svemiru; i biti će uveden što se tiče čovječanstva na kraju predstavničkog Milenijskog Kraljevstva.

Nakon toga nam je pokazano (Otkr. 20:7-10) da će na kraju Milenijskog doba biti vrijeme „žetve,“ za rešetanje i razdvajanje među milijardama ljudskih bića koja će tada živjeti, od kojih su sve i jedan uživajući punu priliku postigli savršenstvo. To će biti slično sadašnjem rešetanju „Babilona,“ „tzv. Kršćanstva,“ u ovom vrijeme „žetve“; i slično također djelu rešetanja u „žetvi“ Židovskog doba. Žetva Milenijskog doba svjedočit će potpunom razdvajanju „jaraca“ od Gospodinovih „ovaca,“ kako je to prikazano u usporedbi našeg Gospodina. (Mat. 25:31-46)

Međutim dok su rezultati „žetvi“ Židovskog i Evanđeoskog doba svaki pokazali jedino malo stado sakupljeno, i velike mase nedostojnima, zato što sve do sadašnjeg vremena Sotona zavodi i zasljepljuje mase čovječanstva, mi smatramo da nije nerazumno očekivati da će „žetva“ Milenijskog doba pokazati obrnute rezultate – mase će biti lojalne „ovce“ koje će biti uvedene u vječni život, i relativnu manjinu „jaraca“ koji će biti uništeni. Međutim Gospodinov ispit nisu brojevi, nego kvaliteta. On želi imati jamstvo da grijeh i grešnici i oni kojima se sviđa zlo neće ići preko Milenija, da ugroze sreću i mir i blaženstvo velike vječnosti s one strane – kada „ smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.“ (Otkr. 21:4)

Tako će doći Božje Kraljevstvo, i njegova će se volja vršiti na zemlji kao što se vrši na nebu. Tako će Krist vladati kao Očev namjesnik sve dok ne pokori svaku protivničku silu i vlast, i prouzroči da da se svako koljeno pokloni i svaki jezik prizna Mudrost, Pravdu, Ljubav i Moć Boga Oca. I na koncu, budući su se očitovali, kroz posljednji ključni ispit na kraju Milenija, svi koji su čak u suglasju sa grijehom, premda izvanjski poslušni; i budući će takvi biti istrijebljeni između naroda (Otkr. 20:9), on će predati Ocu predstavničku vlast. Apostol ovako prikazuje tu stvar:

„Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena [Adamska]Smrt potom – svršetak [njegove vladavine; budući je ostvarila svoj cilj], kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto [on Krist]obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu… I kad mu sve bude podloženo [Ocu], tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu [Ocu] koji je njemu sve podložio [na tisuću godina] da Bog bude sve u svemu.“ (1. Kor. 15:24-28)

Hoće li se Božja volja prestati vršiti na zemlji kao i na nebu kada Kristovo Milenijsko Kraljevstvo završi? O ne! Baš naprotiv, to će stanje jedino tada i biti postignuto, kao rezultat Kristove vladavine. Do toga će vremena svi ljudi ne samo biti savršeni, kao Adam kada je bio stvoren (namjerni grešnici biti će uništeni), nego će osim toga oni imati spoznaju dobrote pravednosti i neizmjerne grešnosti i štetnosti grijeha; i oni će uspješno proći svoje suđenje i pokazati da imaju u potpunosti i nedvosmisleno formirane osobnosti koje su u punom suglasju sa likom božanske osobnosti.

Božje će Kraljevstvo tada biti među ljudima kao što je sada na nebu među anđelima; posebna obilježja Kristovog Posredničkog Kraljevstva sa svojim pripremama milosrđa, pod Novim Savezom, zbog slabosti grešnika, doći će kraju; beskorisna, jer više neće postojati slaba i nesavršena bića koja bi imala koristi od istih.

Međutim, mi možemo lako pretpostaviti da će čak i kada su svi savršeni i na Božju sliku, red, i dalje morati biti održavan; jer kao što je „red nebesko pravilo broj jedan,“ tako bi također trebao biti i zemaljski zakon broj jedan. I to će podrazumijevati pravedne kneževine i vlasti. To će po prvi puta biti u potpunosti uspješna Republika. Sadašnji pokušaji da se svakog čovjeka prizna kao kralja, i jednakim svakom drugom čovjeku, i izabranim predstavnikom ili Predsjednikom slugom su-kraljeva, a ne gospodarem, su se svi pokazali promašajima u različitim stupnjevima; jer ljudi nisu jednaki mentalno, fizički i moralno, niti u financijskim i drugim pogledima; i zato što nijedan u stvarnosti nije prikladan biti suverenom, nego zbog slabosti svi sada trebaju biti pod zakonima i ograničenjima.

Međutim kada to što je savršeno bude bilo postignuto za čovječanstvo, posredstvom Posredničkog Kraljevstva, oni će svi biti kraljevi kao što je bio Adam prije nego je sagriješio. I tim će kraljevima, ujedinjenima, biti predano post-Milenijsko Kraljevstvo Božje; i svi će vladati skladno pod zakonom Ljubavi, i njihov Predsjednik će im služiti i predstavljati ih. O Gospodine, mi molimo, Dođi Kraljevstvo tvoje! Zbog tvojih svetaca sada i zbog svijeta.