Istraživači Biblije

 

 Dnevna Nebeska Mana

30. Travnja

„A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, narod sveti, puk stečeni, da navijestite krjeposti Onoga koji vas iz tmine pozva u svoju čudesnu svjetlost.“ 1. Pet. 2:9

RAZLOG zašto smo bili pozvani u to svjetlo je da bi smo ga pustili da sjaji. Ako ga ne pustimo da sjaji nismo ga dostojni, i blago će nam biti oduzeto i biti ćemo ostavljeni u tami. Ako smo doista primili svjetlo i posvetili se u potpunosti Bogu, zapitajmo se, što činim kako bih naviještao krjeposti Onoga koji me pozvao iz tame? Idem li s tim radosnim vijestima k svojim bližnjima blizu i daleko? Mogu li istinski potvrditi da sam ja: „Sve za Isusa, sve za Isusa,- Sve snage mog otkupljenog bića,  sve moje misli, i riječi, i djela, Sve moje dane i sve moje sate.“ (w1903 str.165)

Pjesme u Noći 

30. Travnja

„Proučavaj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti.“  2. Tim. 2:15

AKO JE to bilo mudar i ispravan pravac postupanja za Učitelja da ode u stranu za proučavanje božanskog plana prije započinjanja svoje javne službe, koliko bi više trebali njegovi sljedbenici osjećati da na njima kao palim bićima s nesavršenim prosuđivanjima leži dužnost da traže savjet Riječi Gospodnje i Duha kako bi ustanovili što bi Gospodin želio da rade u vinogradu prije započinjanja bilo kakvog posla. Da se ovakav pravac postupanja slijedio mnogo općenitije bilo bi učinjeno daleko manje oholosti u ime Gospodnje, manje bi ih smatralo da je bila njihova prednost požuriti i raditi za Gospodina bez da su najprije pažljivo proučavali božansku volju ili program što se tiče tog posla – manje bi bili ometači Gospodnjeg plana kojemu žele služiti. Neka bi svatko od nas sve više i više primjenjivao osobno apostolove riječi Timoteju. Sve dok ne proučavamo imat ćemo svaki razlog za sumnju naše spremnosti i korisnosti u službi Gospodnjoj. Najprije dolazi potpuno i bezrezervno posvećenje; drugo kao prvi korak u ispunjavanju tog zavjeta dolazi proučavanje božanske volje, božanske Riječi, božanskog plana; i nakon toga dolazi trud u vinogradu Gospodnjem. R3717:1 (Himna 154)

Da Svi Budu Jedno

„Da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao“ (Ivan 17:21).

Mi ne vidimo jedinstvo među onima koji tvrde da su vjernici danas. Ali da li se Isus uistinu molio za jedinstvo među svima onima koji se nazivaju Kršćani? Ne, Isusova je molitva bila za pravu Crkvu – one koji ga zajedno slijede. Njihovo jedinstvo treba biti dvostruko: jedinstvo ljubavi i jedinstvo namjere, temeljeno na Božjoj izvanrednoj žrtvi. „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“ (Ivan 3:16).

Isusova ljubav prema njegovom Ocu rezultirala je u njegovoj svesrdnoj podložnosti Božjoj volji s pružanjem otkupnine za Adama i pomirenja za cijeli svijet čovječanstva. To je bio Isusov krajnji izraz ljubavi. „Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje“ (Ivan 15:12,13).

Apostol Pavao kaže o našem Gospodinu, „Zato On ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: “Evo dolazim!” U svitku knjige piše za mene: “Vršiti, Bože, volju tvoju!“ (Hebrejima 10:5-7).

Zakon dan Mojsiju zapovijedao je svojim sljedbenicima da „ljube svoga bližnjega kao sebe samoga“ (3. Moj. 19:18). Isus je dodao, „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“ (Ivan 13:34). Naš nas je Gospodin ljubio do te mjere da je dao svoj život za nas. On želi da ga mi oponašamo. On je dao tu novu zapovijed prije nego je bio razapet, kako se njegovo vrijeme na zemlji približavalo kraju. On je potrošio 3 ½ godine polažući svoj život, liječeći bolesne i propovijedajući o Božjem Kraljevstvu. Možemo li mi postići to dvostruko jedinstvo koje Isus zapovijeda s ove strane zavjese?

U Jedinstvu s Bogom i Kristom

Razmotrimo prvi dio jedinstva: jedinstvo namjere. Pavao piše, „da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista.

Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu“ (Filipljanima 3:10-14). Ovdje Pavao identificira zajednički cilj svakog sljedbenika: trčati za nagradom višnjeg poziva u Kristu.

U 1. Korinćanima 9:24-27 Pavao piše, „Ne znate li: trkači u trkalištu svi doduše trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj sve moguće izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. Ja dakle tako trčim – ne kao besciljno, tako udaram šakom – ne kao da mlatim vjetar, nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem isključen (doslovno, „da ne bih postao neodobren,“ RVIC)  pošto sam drugima propovijedao.“

Oni koji prihvaćaju Krista trebaju biti ujedinjeni u samo jednoj svrsi: postati sličnima Kristu bez obzira na sve fizičke, društvene, i filozofske razlike među nama. „Uistinu, svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!“ (Galaćanima 3:26-28).

Jedinstvo Tijela

„Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni“ (1. Korinćanima 12:13). Pavao piše da smo mi kršteni u jedno tijelo: Kristovo tijelo. Osjećamo li jedinstvo sa svom našom braćom, bez obzira na njihovo obrazovanje, nacionalnost, ili društveni status? Tijelo je duhovno: grupa novih stvorenja u Kristu Isusu. „Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu“ (2. Korinćanima 5:16). Unutar pravog tijela ne bi trebale biti povučene nikakve zemaljske podjele. „Tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu“ (Rimljanima 12:5).

Pavao daje istu misao u Efežanima 4:3, „trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!“ Trudimo li se sačuvati jedinstvo namjere među pravim vjernicima? Postoje velike podjele među religioznim grupama danas zbog nedostatka razumijevanja pravih nauka Svetog Pisma. Postoji mnogo nejedinstva uma i duha. Mi živimo u vremenu kraja. Jedino oni koji žive u jedinstvu namjere uistinu razumiju ova teška vremena. Ovo je vrijeme kada među crkvama vlada zbunjenost zato što je žetva Evanđeoskog Doba, kad se odvija  razdvajanje pšenice (pravih Kršćana) od kukolja (lažnih Kršćana). Vidi Matej 13:30.

To ne znači da je onima koji ispravno razumiju Isusova učenja zagarantirano mjesto u Crkvi. Pavao kaže, „Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne“ (1. Korinćanima 10:12). Psalam 25:9 dodaje, „Ponizne vodi pravom stazom; On uči ponizne putovima svojim.“

Ljubav Prema Braći

Pavlova pobuda u 1. Korinćanima 12:12-27 završava s ovim riječima: „da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi. A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.“

Gospodin nas može usmjeravati jedino ako smo ponizni. Što znači riječ „ponizan“? Prema Strongovoj Konkordanciji (G5012), jedna od definicija za riječ poniznost je „poniznost (uma).“ Pavao definira tu poniznost uma u Filipljanima 2:3, „nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego – u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe.“

Brat Russell komentira taj redak u Reprintu 3284, također zabilježeno u komentaru za Manu 27 Svibnja: „PAVAO nas potiče sve da bi smo trebali njegovati milost poniznosti; te da bismo u svakom poslu kojeg poduzimamo trebali paziti da ne bude „nikakva suparništva ili isprazne slave,“ te da bi smo se trebali riješiti samo – hvale i težnji za isticanjem kao najvećih neprijatelja Duha Gospodnjeg i blagoslova crkve. Baš naprotiv, svatko bi u poniznosti trebao moći vidjeti dobra svojstva kod drugih i cijeniti neka od tih svojstava kao uzvišenija od vlastitih. Nikada se ne bi trebalo očekivati sve talente i sve sposobnosti u bilo kome i u bilo kojoj skupštini. Stoga svatko tko je ponizan može vidjeti u drugima izvjesna dobra svojstva ili milosti kao uzvišenija od vlastitih, i trebao bi uživati u tome da to prepoznaje i da odgovarajuće tome cijeni onog koji ih posjeduje.“

Naš Nebeski Otac i naš Spasitelj se potpuno slažu jedan s drugim, i kao rezultat, u potpunom su jedinstvu. Jedinstvo bez slaganja je nemoguće, bilo to kod kuće, u obitelji, ili u skupštini Gospodinovog naroda. To ne znači da mi moramo imati isto razmišljanje o svakom aspektu Istine. Međutim mi bi smo se trebali slagati oko temeljnih učenja i duha Istine, koji se ne može mijenjati. Kao što je Pastor Russell  napisao, „Oni koji zadovoljavaju takve uvjete trebaju biti prihvaćeni kao braća u najuzvišenijem smislu riječi…Naš je savjet Gospodinovom dragom narodu posvuda da ne stavljaju bremena jedni na druge, osim temeljnih stvari…kako bi mogli ostati slobodnima, i pustiti druge da budu slobodni, i družiti se i slagati što više mogu jedan s drugim“ (Reprint 5284).

„Gle, kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti: kao na glavi ulje dragocjeno što slazi na bradu, bradu Aronovu, što slazi na skute haljina njegovih; kao rosa s Hermona što slazi na brdo Sion. Ondje Jahve daje svoj blagoslov i život dovijeka“ (Psalam 133:1-3). Ovaj prekrasan Psalam govori o našem Gospodinu, Crkvi i jedinstvu između Glave i Tijela. Suglasnost mora biti temeljena na Svetom Pismu, vodstvu svetog Duha, i zajedničkom traženju Božje volje.

Kada smo povrijeđeni, naša ruka toliko brzo poteže da ublaži bol ozlijeđenog dijela našeg tijela da se čini nemogućim zamisliti kako poruka najprije ide u našu glavu da usmjeri djelovanje. „Tako bi trebalo biti i sa udovima tijela Kristovog; oni koji su u punom kontaktu i suosjećanju sa Glavom, Gospodinom, će u tako velikoj mjeri biti „jednog duha“ s njim; toliko tjeskobno zabrinuti da vrše njegovu volju, da se ponekada čini da djeluju gotovo automatski u pružanju pomoći riječju, ili djelom, ili na drugi način onima s kojima su u kontaktu“ (R2986).

Zajedništvo: Ispit Jedinstva

„Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha“ (1. Ivanova 1:7). Ista je riječ prevedena sa „zajedničko sudjelovanje“ u 1. Korinćanima 10:16. To je ono što nas čisti od svakoga grijeha.

Mi učimo kroz zajedništvo. Kroz razgovor, predavanja, svjedočanstva, i druge prilike da učimo iz iskustava drugih, mi razumijemo naše vlastite slabosti, potrebu da molimo za oprost, i jamstvo da nas Kristova krv čisti od našeg grijeha.

Osim toga, zajedništvo nam omogućuje da posežemo prema drugima kako bi smo im pomogli u njihovom hodu. Premda mi ne možemo postići potpuno jedinstvo sada dok zajedno slijedimo Isusa, mi moramo biti predani razvijanju ovog sekundarnog dijela jedinstva – ljubavi prema braći – nastojeći im u svakom pogledu pomoći na uskom putu. Utvrdimo li razjedinjenost, moramo se naučiti biti mirotvorcima.

„Kada razmatramo ovaj prekrasan izraz Gospodinovih osjećanja u odnosu na crkvu (Ivan 17:11), mi hvatamo pred-okus slave blagoslovljenog jedinstva božanske obitelji. To je jedinstvo namjere, jedinstvo pouzdanja, jedinstvo suosjećanja, jedinstvo ljubavi, jedinstvo časti i jedinstvo uzajamnog posjedovanja. Naš Gospodin je opisao to jedinstvo kao ono koje već postoji između Njega i Oca, ali kada se radi o Njegovim učenicima to je bilo i još uvijek je oni što leži u budućnosti; i njegovo potpuno ostvarenje je idealni cilj kojemu smo poučeni težiti“ (Reprint 5339).

Svrha Jedinstva

Postoji svrha za naše jedinstvo: raditi zajedno u blagoslivljanju cijele čovjekove obitelji. Djelo Krista i njegove Crkve bilo je zakazano prije postanka svijeta: pomirenje stvorenja sa Stvoriteljem. Baš kao što je naš Gospodin, Prvosvećenik, prošao kroz različita iskustva kako bi imao samilost prema našim slabostima, tako isto i pod-svećenici prolaze kroz slična iskustva da bi bili u stanju suosjećati s onima kojima će pomagati da postignu savršenost u Kristovom kraljevstvu (Hebrejima 4:4,15).

Na koncu će svi ljudi doći u sklad s Bogom i jedni s drugima. To jedinstvo stvorenja cilj je Božanskog plana. „Očitovavši nam tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odluci, koju je predodredio u njemu; Da je izvrši u punini vremena: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na, nebesima i na zemlji“ (Efežanima 1:9,10).

U Velikoj Piramidi, sve se linije konvergiraju u jedan ugaoni kamen. Kada će čovjek biti u skladu sa svojim Stvoriteljem, riječi anđeoske himne pjevane kod Isusovog rođenja biti će ispunjene, “Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje“ (Luka 2:14). U to će vrijeme molitva, „Neka dođe tvoje Kraljevstvo, neka bude tvoja volja,“ biti ostvarena.

Mi danas imamo uvid u taj predivan Božji plan kroz kojega više neće biti smrti, ratova, i anarhije. Tada će početi vječni život. Budimo zahvalni Gospodinu Bogu, što nas poziva u Krista, što nam daje pomirenje u Kristu, što nam otkriva tajne Svoje volje, što nam pokazuje put života, i što nam daje obećanje da ćemo postati sudionicima božanske prirode. Neka nam odjekuju psalmistove riječi u Psalmu 116:12-14, „Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Jahvino. Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim.“

  

Ponuda Literature za Travanj, 2017

Skinite u pdf – u  primjerak knjige JE LI ISUS KRIST RAZAPET NA KRIŽU?  za sebe i svoju obitelj i svoje bližnje. Jako je mnogo knjiga napisano i rasprava vođeno oko tog pitanja. Treba li se uopće praviti sporno pitanje oko toga? Da li i jedna strana u toj kontroverzi ima čvrste i nepobitne dokaze? Što je važnije od tog pitanja? Na ta i druga s tim povezana pitanja dobit ćete odgovor u ovoj knjizi.

Was Jesus Crucified

 

Naša adresa je: Istraživači Biblije u Hrvatskoj,
Kneza Branimira 18, 44010 Sisak.

Naš email je: info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com

 

Tko su Istraživači Biblije i u što vjeruju:

  • Istraživači Biblije su neovisna, nedenominacijska Kršćanska zajednica. Skupštine su raširene po cijelom svijetu. Svaka mjesna skupština je u potpunosti neovisna, nemamo glavno sjedište
  • Skupštinski stariješine su neplaćeni i izabrani od mjesnih skupština na razdoblje od godinu dana, na temelju Biblijskih preduvjeta koji su navedeni u 1. Tim.3 i Titu 1
  • Nema sakupljanja članarine. Svi se troškovi pokrivaju dobrovoljnim prilozima
  • U mnogo slučajeva nemamo  svoje mjesto sastajanja već unajmljujemo prostore dok se manje grupe sastaju u privatnim domovima

Za nas Biblija jasno uči:

DA JE CRKVA „HRAM“ ŽIVOG BOGA—njegova „građevina“ čija gradnja traje cijelo Evanđeosko doba—od kad je Krist postao Otkupitelj svijeta i „glavni kamen“ovog hrama kroz kojega će kad bude završen Božji blagoslovi doći svim narodima i oni će imati pristup Njemu. —1 Kor.3:16, 17; Ef. 2:20-22; 1 Moj. 28:14; Gal.3:29

DA SE U MEĐUVREMENU NASTAVLJA KLESANJE, OBLIKOVANJE I POLIRANJE posvećenih vjernika u Kristovo djelo pomirenja, i kada posljednji od tog „živog kamenja“, „izabranog i dragocjenog“ bude bio spreman,Veliki Graditelj će ih sve dovesti k sebi kroz prvo uskrsnuće; i hram će biti ispunjen slavom i biti će mjesto sastajanja Boga i ljudi tijekom Milenija. —Otkr. 15:5-8

DA JE TEMELJ NADE ZA CRKVU I SVIJET zasnovan na činjenici da je Isus Krist, milošću Božjom, okusio smrt za svakoga, „otkupnina za sve“ i da će on biti „istinita svjetlost, koja obasjava svakoga čovjeka i koja dolazi na svijet“ u određeno vrijeme. —Hebr. 2:9; Ivan 1:9; 1 Tim. 2:5,6

DA JE NADA CRKVE da će biti poput svog Gospodina, „vidjeti ga kakav doista jest“, biti „sudionikom božanske prirode“, i imati udjela u njegovoj slavi kao sunasljednici. —1 Ivan 3:2; Ivan 17:24; Rim.8:17; 2 Pet.1:4

DA JE SADAŠNJI ZADATAK CRKVE usavršavanje svetaca za buduće djelo službe; razvijanje u sebi svake milosti; biti Božji svjedok svijetu; i pripremiti se da budu kraljevi i svećenici u sljedećem dobu. —Ef. 4:12; Mat. 24:14; Otkr. 1:6; 20:6

DA JE NADA ZA SVIJET milenijsko kraljevstvo u kojemu će svi dobiti priliku biti blagoslovljeni sa spoznajom i svim drugim—vraćanje svega onog što je Adam izgubio, svima koji to prihvate i koji budu bili poslušni, iz ruku njihovog Otkupitelja i njegove proslavljene Crkve—dok će svi nepopravljivi biti zauvijek uništeni. —Djela 3:19-23; Iza. 35

Naše aktivnosti

  • Imamo tematska proučavanje Biblije dva puta tjedno.
  • Srdačno pozivamo sve iskrene kršćane da nam se pridruže.  U Hrvatskoj imamo predstavništvo u Sisku, ulica K.Branimira 18, tel.098 1994362. Email: (info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com) Slobodno se javite za informacije o sastancima i slično.
  • Aktivni smo u širenju evanđeoske poruke- govoreći drugima o Božjim veličanstvenim planovima putem novina, video izdanja, televizije, radia, literature i interneta
  • Mnoge skupštine sponzoriraju godišnje regionalne kongrese. Međunarodni kongres se održava svake dvije godine  u Evropi
  • Ohrabrujemo roditelje da u skladu sa svojom odgovornošću pruže svojoj djeci religioznu poduku i odgovarajući odgoj. Međutim, većina skupština pruža pripremu dječjih grupa za proučavanje Biblije tzv. nedjeljne škole na svojim nedjeljnim sastancima i na kongresima