Istraživači Biblije

 

 Dnevna Nebeska Mana

29. Lipnja

„Blaženi koji su čista srca, jer oni će Boga gledati.“ Mat. 5:8

MISAO „čista srca“ nije savršenstvo vladanja, niti riječi, niti misli, nego savršenstvo namjere u svezi sa svim tim. Naša želja i trud moraju biti prema savršenstvu – u mislima, riječima i djelima. Standard koji je stavljen pred nas, kojemu naša srca, i volja, moraju dati pristanak, je božanski standard, „Vi dakle budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima.“ (Mat.5:48) Bog nije postavio niži standard od ovog, apsolutnog savršentva, međutim osigurao je za nas milost, milosrđe i mir kroz Krista, ako ćemo ga slijediti, – ta ćistoća srca bila je jedan od bitnih koraka na uskom putu. (w1900 str.71)

Pjesme u Noći 

29.Lipnja

„Posvećujte se, stoga, i budite sveti: jer ja sam GOSPODIN, Bog vaš. I držite moje zakone i vršite ih: ja sam GOSPODIN koji vas posvećuje.“ 3. Moj. 20:7,8

TO znači, odvojiti se za Boga, i on će te onda odvojiti za sebe. Mi imamo udjela u tome i Bog ima udio. Ako mi napravimo potpuno posvećenje, Bog će nas posvetiti; on će nas prihvatiti i odvojiti nas za sebe. On nam daje naznaku tog prihvaćanja kroz začinjanje svojim Svetim Duhom. Takav ubrzo počinje shvaćati da ima novi um, novi stav, novo srce. Apostol Pavao govori o toj klasi  u tekstu, „Jer ovo je volja Božja – vaše posvećenje,“ vas koji ste mu se posvetili i koje je on prihvatio i posvetio, odvojio za svoju službu. R5877:3 (Himna 208)

Prorok Pjesnik

„A ja, prema Jahvi ja sam zagledan, čekam na Boga koji spasava, Bog moj mene će uslišati“ (Mihej 7:7)

Poput Kralja Davida prije njega, prorok Mihej napisao je neke od najljepših pjesama u Svetom Pismu. Mihej, međutim, nije uvijek lijep, jer prorok opisuje da Izrael bude bio doveden do idolopokloničke razine i da bude bio odnesen. U prvom retku ovog proročanstva spomenuta su tri Kralja.

„Riječ Jahvina, upućena Miheju Morešećaninu u vrijeme Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih. Njegova viđenja o Samariji i o Jeruzalemu“ (Mihej 1:1).

Prvi kralj Jotam, naslijedio je svog oca Azariju (Uziju) koji više nije mogao vladati zbog svoje gube. Premda je on bio pravedan kralj, Jotam nije uspio ukloniti idolopokloničke „uzvišice“ (2. Kraljevima 15:35).

Drugi kralj bio je Jotamov sin, Ahaz, koji je uveo idolopoklonstvo u Judu slično onome sjevernom kraljevstvu Izrael (2. Kraljevima 16:3). Pod Ahazom se je i političko i vjersko vodstvo snizilo na novu razinu. On je zamijenio bakreni Salamunov žrtvenik s onim koji je bio sličan onome od Asiraca. On je promijenio druge dijelove Hrama i „proveo je svoga sina kroz oganj“ (2. Kraljevima 16:3), što je Bog mrzio, i što je Mihej osudio.

Ahazov sin Hezekija bio je drukčiji, vrativši naciju natrag k obožavanju Boga i uklonivši idolopokloničke uzvišice (2. Kraljevima 18:4). „Pouzdavao se u Jahvu, Boga Izraelova. Ni prije njega ni poslije njega ne bijaše mu ravna među kraljevima judejskim“ (2. Kraljevima 18:5).

Tijekom Hezekijine vladavine, Bog je izbavio Judu od Sanheriba, koji je zatvorio kralja poput „ptice u kavezu.“{1} Kasnije je Hezekijin sin preokrenuo sve što je bilo obnovljeno, i stoljeće kasnije Nebukadnezar je osvojio Judu i uništio hram.

Mihejevo ime znači „tko je poput Jaha“ ili „tko je poput Jehove.“ Ime Mihael ima slično značenje, „Tko je poput Ela“ ili „Tko je kao Bog?“ Postoje tri glavna segmenta Mihejevog proročanstva: (1) Suđenje, (2) Presuda, (3) Obnova.

Suđenje i Presuda

Gotovo cijela knjiga Miheja je napisana u poeziji. Ponekada su korišteni različiti oblici poezije, kao u prvom poglavlju, koje koristi pjesnički paralelizam. Ova vrsta poezije kažu istu stvar u dvije crte, koristeći različite riječi. To se vidi u drugom i trećem retku gdje počinje dio o suđenju. Nažalost, ljepota poezije je nužno izgubljena u prijevodu.

„Čujte, narodi, vi svi! Slušaj, zemljo, i sve što te ispunja! Gospod Jahve protiv vas će svjedočiti – Gospod iz svetoga Hrama svojega! Jer evo: Jahve izlazi iz svetoga mjesta svojega, silazi i hodi po visovima zemaljskim“ (Mihej 1:2,3).

Jesu li narodi u recima 2 i 3 samo oni u Izraelu kojima bi se prorok mogao obraćati, ili cijela zemlja? Mihejev pjesnički paralelizam nam to otkriva. Dok prva crta kaže „narodi,“ druga pjesnička crta glasi „zemljo.“ Mihejeva poezija prikazuje živopisnu sliku napete, sudske drame, pa bi drugi redak trebao glasiti, „Čujte, čujte, sud zasjeda.“ Pravni spor protiv zemlje, Jude, i Izraela počinje sa samim Bogom kao glavnim svjedokom.

„Gore se rastapaju pod njegovim koracima i doline rasijedaju kao vosak pred ognjem, kao voda što se razlijeva niz obronak“ (Mihej 1:4). Pjesnička paralela opisuje kako se gore rastapaju kao voda kad je izlivena niz obronak. To pokazuje kako će brzo taj sud doći na njih.

„Sve je to za zločinstvo Jakovljevo i za grijehe doma Izraelova. Koje je zločinstvo Jakovljevo? Nije li Samarija? Što su uzvišice Judine? Nije li Jeruzalem?“ (Mihej 1:5). Redak 5 definira što su uzvišice. Ovdje Mihej sužava široki raspon Božjeg suda na Njegov izabrani narod zbog njihovog idolopoklonstva.

„Učinit ću od Samarije kamenu gomilu u polju, ledinu za vinograd. Zavaljat ću kamenje njezino u dolinu, otkrit ću joj temelje. Razbit će se svi njeni kipovi, sva će joj se plaća bludnička ognjem spaliti, raskomadat ću sve njene idole, jer su od bludničke plaće nakupljeni, i opet će postati plaćom bludničkom“ (Mihej 1:6,7).

Mihej 1:6 kaže da će Bog zavaljati njeno kamenje dolje u dolinu kao simbol uništenja koje Samarija bude doživjela. Razotkrivanje njenih temelja ilustrira da ona ne bude bila obnovljena. Izraz „postat će ledinom za vinograd“ pokazuje da nijedna nacija s tim imenom nikada više neće tamo živjeti ili biti dijelom te nacije.

Kao i u mnogim proročanstvima, postojalo je neposredno ispunjenje u prorokovim danima, i mnogo potpunije, buduće ispunjenje što je mnogo puta ocrtano u Novom Zavjetu. Sud protiv nevjernog Izraela u Miheju je proročanstvo onoga što bude snašlo nevjerni svijet Kršćanstva u budućnosti. Velika bludnica, Babilon, biti će potpuno uništena i više neće nikada opet biti sagrađena (Otkrivenje 18).

“Zato ću zakukati i zaridati, ići ću gol i bos, zavijat ću kao šakali, urlikat ću kao nojevi“ (Mihej 1:8). Pjesnička paralela se nastavlja. Mihejeva tužaljka i plač su uspoređeni sa tužaljkama šakala i plačem poput nojeva. Ti plačni glasovi pokazuju da Mihej tuži zbog uništenja koje dolazi na njegov narod.

„Jer njenoj rani nema lijeka, sve do Jude dopire, dotiče Vrata moga naroda, sve do Jeruzalema!“ (Mihej 1:9). Reformatori srednjeg vijeka su tužili slično tome nad stanjem Katoličke crkve, jer je neizlječiva rana došla čak do vratiju Crkve. Gledajući na trendove danas u mnogim Kršćanskim krugovima, čini se da znanje o riječi Gospodnjoj i dalje opada.

„Evangelizatori nisu uspjeli prenijeti na naše mlade ljude ortodoksni oblik vjere koji može uhvatiti korijena i preživjeti svjetovni napad…Naši mladi…ne znaju zašto trebaju slušati Sveto Pismo, osnove teologije, ili doživjeti duhovnu stegu i zajedništvo (“The Coming Evangelical Collapse,”10 Ožujak, 2009, Christian Science Monitor).

Ponekada, značenje imena preuzima proročanski pjesnički paralelizam. Mi to vidimo u Otkrivenju, gdje je navedeno sedam Crkava kao staza kojom bi učenik trebao ići. Imena tih Crkava proriču silaznu stazu kojom se Crkva bude ukrstila u pogansku filozofiju pomiješano sa progonilačkom moći Crkve. Kraj Miheja 1 poglavlja pruža sličnu listu. Prijevod Tomislava Dretara prevodi ih na ovaj način.

„U Gatu, ne činite objava, plačite. U Bet-Leafri, valjaj se u prašini. Prođi  stanovnicu Šafira, sramnu i golu. Ona neće više izići, stanovnica Kanaana. Jadikovka u Bet-Eselu! Sva vam potpora povučena je . Ona je bolesna za dobrim, stanovnica Marota. Da, nevolja je sišla od GOSPODA k vratima Jeruzalema. Upregni konje u kola bojna, stanovnice Lakiša – Ondje bi podrijetlo grijeha za kćer Siona, jer u tebi su se našli pobunjenici Izraelovi-. To je zašto ćeš ti napraviti jedan spis o razvodu za Morešet-Gzat. Kuće iz Akziva bit će mamac za kraljeve Izraelove. Iznova, ja ću dovesti na tebe osvajače, stanovnice Mareša. Svez do Adulama otići će slava Izraelova Obrij se, odreži kose, zbog sinova koje si voljela; učini se ćelavom poput lješinara, jer oni su izbjegli daleko od tebe.“

Grijesi Izraela i Jude budu donijeli sud i uništenje izvan Izraela.

„Sad ćeš biti potlačena, ti tlačiteljice: “Nasip su oko nas povukli. Po obrazu udaraju štapom vladaoca Izraelova“ (Mihej 5:1). Brat Carl Hagensick je napisao o ovom retku, „Prvi redak je otvoren za dva tumačenja. Vjerojatno su oba istinita, jedno nagovještujući drugo. U Mihejevim danima sakupljač trupa je nesumnjivo bila Asirija ( s Babilonom koji se pojavljuje u bliskoj budućnosti, vidi Mihej 4:10). Ta zarobljavanja, međutim, su trebala biti kratkoročna kad ih se usporedi s opsadom Rimskih trupa A.D. 68-73, uvodeći Židovski Dijasporu od gotovo 2000 godina. Iako je iskušavajuće staviti veći naglasak na Rimsku opsadu zbog njene izravne povezanosti sa „udaranjem“ „vladaoca Izraelova,“ Mesije u obraz (Matej 26:67; 27:30), invazija Asirije se čini vjerojatnijom kada razmotrimo drugi redak“ (Beauties of the Truth, Kolovoz 1996, “The Dew and the Lion,” Carl Hagensick).

Mihej 4:10 stavlja tumačenje odlomka u vrijeme Babilona: „Do Babilona ti ćeš otići, ondje ćeš se osloboditi“ (Mihej 4:10). Međutim, posljednji Judini kraljevi nisu se dali lako sa prijestolja. Jehojakim se je pobunio protiv Babilonskog kralja Nebukadnezara. Jehojakin je bio postavljen na prijestolje, ali je naknadno bio uzet u zarobljeništvo (2. Kraljevima 24:15). Još kasnije, kralj Sidkija, kojeg je Nebukadnezar imenovao, učinio je iste pogreške kao i njegov prethodnik (2. Kraljevima 24:17). Kao rezultat, Sidkija, posljednji kralj Jude, nije samo bio udaren od Babilonaca, nego su mu čak iskopali oči (2. Kraljevima 25:7).

Tada je Davidska linija bila odvedena u zarobljeništvo. Iz te su linije došli Josip i Marija, Isusovi roditelji, isto tako kao i Krist.

„Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi“ (Matej 27:30). Na koncu je Isus  koji je bio zakoniti kralj pod Davidskom linijom, i konačni sudac Izraela, bio udaren u obraz. Redak gleda dalje od Mihejevih dana na onoga koji bude bio rođen u Betlehemu, čiji su počeci  iz od pradavnih dana (Mihej 5:2).

Ponuda Literature za Lipanj, 2017

Riječ “Harmagedon” često izaziva strah u srcima ljudi jer ju povezuju sa krajem svijeta. Međutim to krivo shvaćeno vrijeme ima posebnu svrhu nakon kojega će uslijediti veliko vrijeme blagoslova za čovječanstvo. Mi vas ohrabrujemo da pročitate ovu izuzetnu knjižicu kako bi ste vidjeli što Biblija uči u pogledu “Harmagedona.”   Javite nam se na donju adresu kako bi ste naručili besplatan primjerak za sebe:

 

Naša adresa je: Istraživači Biblije u Hrvatskoj,
Kneza Branimira 18, 44010 Sisak.

Naš email je: info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com

 

Tko su Istraživači Biblije i u što vjeruju:

  • Istraživači Biblije su neovisna, nedenominacijska Kršćanska zajednica. Skupštine su raširene po cijelom svijetu. Svaka mjesna skupština je u potpunosti neovisna, nemamo glavno sjedište
  • Skupštinski stariješine su neplaćeni i izabrani od mjesnih skupština na razdoblje od godinu dana, na temelju Biblijskih preduvjeta koji su navedeni u 1. Tim.3 i Titu 1
  • Nema sakupljanja članarine. Svi se troškovi pokrivaju dobrovoljnim prilozima
  • U mnogo slučajeva nemamo  svoje mjesto sastajanja već unajmljujemo prostore dok se manje grupe sastaju u privatnim domovima

Za nas Biblija jasno uči:

DA JE CRKVA „HRAM“ ŽIVOG BOGA—njegova „građevina“ čija gradnja traje cijelo Evanđeosko doba—od kad je Krist postao Otkupitelj svijeta i „glavni kamen“ovog hrama kroz kojega će kad bude završen Božji blagoslovi doći svim narodima i oni će imati pristup Njemu. —1 Kor.3:16, 17; Ef. 2:20-22; 1 Moj. 28:14; Gal.3:29

DA SE U MEĐUVREMENU NASTAVLJA KLESANJE, OBLIKOVANJE I POLIRANJE posvećenih vjernika u Kristovo djelo pomirenja, i kada posljednji od tog „živog kamenja“, „izabranog i dragocjenog“ bude bio spreman,Veliki Graditelj će ih sve dovesti k sebi kroz prvo uskrsnuće; i hram će biti ispunjen slavom i biti će mjesto sastajanja Boga i ljudi tijekom Milenija. —Otkr. 15:5-8

DA JE TEMELJ NADE ZA CRKVU I SVIJET zasnovan na činjenici da je Isus Krist, milošću Božjom, okusio smrt za svakoga, „otkupnina za sve“ i da će on biti „istinita svjetlost, koja obasjava svakoga čovjeka i koja dolazi na svijet“ u određeno vrijeme. —Hebr. 2:9; Ivan 1:9; 1 Tim. 2:5,6

DA JE NADA CRKVE da će biti poput svog Gospodina, „vidjeti ga kakav doista jest“, biti „sudionikom božanske prirode“, i imati udjela u njegovoj slavi kao sunasljednici. —1 Ivan 3:2; Ivan 17:24; Rim.8:17; 2 Pet.1:4

DA JE SADAŠNJI ZADATAK CRKVE usavršavanje svetaca za buduće djelo službe; razvijanje u sebi svake milosti; biti Božji svjedok svijetu; i pripremiti se da budu kraljevi i svećenici u sljedećem dobu. —Ef. 4:12; Mat. 24:14; Otkr. 1:6; 20:6

DA JE NADA ZA SVIJET milenijsko kraljevstvo u kojemu će svi dobiti priliku biti blagoslovljeni sa spoznajom i svim drugim—vraćanje svega onog što je Adam izgubio, svima koji to prihvate i koji budu bili poslušni, iz ruku njihovog Otkupitelja i njegove proslavljene Crkve—dok će svi nepopravljivi biti zauvijek uništeni. —Djela 3:19-23; Iza. 35

Naše aktivnosti

  • Imamo tematska proučavanje Biblije dva puta tjedno.
  • Srdačno pozivamo sve iskrene kršćane da nam se pridruže.  U Hrvatskoj imamo predstavništvo u Sisku, ulica K.Branimira 18, tel.098 1994362. Email: (info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com) Slobodno se javite za informacije o sastancima i slično.
  • Aktivni smo u širenju evanđeoske poruke- govoreći drugima o Božjim veličanstvenim planovima putem novina, video izdanja, televizije, radia, literature i interneta
  • Mnoge skupštine sponzoriraju godišnje regionalne kongrese. Međunarodni kongres se održava svake dvije godine  u Evropi
  • Ohrabrujemo roditelje da u skladu sa svojom odgovornošću pruže svojoj djeci religioznu poduku i odgovarajući odgoj. Međutim, većina skupština pruža pripremu dječjih grupa za proučavanje Biblije tzv. nedjeljne škole na svojim nedjeljnim sastancima i na kongresima