Istraživači Biblije

 

OBAVIJESTI:

Raduje nas obavijestiti vas da ćete ovdje moći pogledati snimke  našeg Jednodnevnog sastanka održanog 21. 03. 2017 u Splitu, Zagrebačka 9. Tema sastanka: VREMENA I ZNAKOVI. Snimke su bile napravljene unaprijed pa reproducirane na sastanku.

PRVI GOVOR:

DRUGI GOVOR:

TREĆI GOVOR:

 

POGLEDAJTE SNIMKU BIBLIJSKOG PREDAVANJA S NASLOVOM “ILIJA I BALOVI PROROCI” ODRŽANOG U NEDJELJU 19. 03. 2017. 

 

 Dnevna Nebeska Mana

24. Ožujka

„Neću te zapustiti niti ću te ostaviti.“ Hebr. 13:5

Zašto da se stoga bojimo što bi nam čovjek mogao učiniti, ili da budemo uznemireni što se tiče Gospodinovog djela, kao da će ga Sotona ili bilo koja druga zla sila nadvladati? Ipak, na nama je pokazati našu odanost, ne samo našom revnošću nego i našom razboritošću,…prema tome na nama je nastaviti Gospodinovo djelo kao da cijela odgovornost leži na nama, ali u našim srcima ipak priznati da sva težina i odgovornost počivaju na Gospodinu. Davno je netko rekao, „Ja sam besmrtan dok se moje djelo ne završi,“ i mi se možemo osloniti na to, da je to praktički istina za sve koji  sudjeluju u Gospodinovoj službi –  „dragocjena je u očima Gospodinovim smrt njegovih Svetaca.“ (w1903 str.41)

Pjesme u Noći 

24. Ožujka

 “Jer te GOSPODIN , Bog tvoj, dovodi u dobru zemlju; zemlju potoka, vrela i podzemnih voda što izviru iz dolina i bregova; zemlju pšenice, i ječma, i vinove loze, i smokava, i šipka; zemlju maslina uljarica , i meda; zemlju u kojoj ćeš jesti kruha bez oskudice, u kojoj ti ništa neće nedostajati;…. Čuvaj se da ne zaboraviš GOSPODINA, Boga svojega, ne držeći njegove zapovijedi, i njegove sudove i njegove propise.“  5. Moj. 8:7-11

KAKVA opomena! Kakav poticaj na vjernost! Tko da ne obožava takvog Boga i služi mu! I kakvu prekrasnu primjenu može duhovni Izrael napraviti iz ovog teksta! Kako nas je divno naš Bog vodio, svoj saveznički narod, kroz pustinju ovog svijeta, i brinuo se svakodnevno za naše potrebe! Kako nas je stega njegove ljubazne ruke čuvala od lutanja; ili ukoliko smo se u bilo koje vrijeme okrenuli na desno ili na lijevo, kako nas je on povukao natrag! I zar nas nije doveo u dobru zemlju, u zemlju koja obiluje potocima, zemlju izvora i dubina, zemlju maslinovog ulja i meda, zemlju gdje smo jeli kruha, Kruha Nebeskog, bez nestašice? Zaista ništa nam nije nedostajalo u njoj. Ako je stari Izrael imao razloga pokazati svoju zahvalnost i ljubav prema Bogu, koliko to tek više mi imamo razloga, duhovni Izrael! R5527:6 (Himna 181)

Božji lijek za bolesni svijet

DANAS ne trebamo isticati stvar da je svijet poludio. To ludilo sebičnog svijeta u suštini se očituje u gotovo svakoj aktivnosti života—na državnoj i međunarodnoj razini. Svijet je zbog toga ispunjen sa patnjom. Na ogromnim područjima zemlje milijuni ljudi umiru od gladi, i strah da će doći još i gore stvari ispunjava srca čovječanstva od kontinenta do kontinenta. Čini se da nema načina da se izbjegne štetne posljedice onog što se događa, unatoč najboljim naporima naših najsposobnijih državnika i vladara da promjene situaciju.

To je vrijeme koje je prorekao Isus kada je rekao da treba biti „na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu.“ (Luka 21:25,26) Kako svijet to vidi, postoji dobar razlog za strah. Isus je rekao da sa tim strahom treba biti i beizlazna tjeskoba; i Grčka riječ tu prevedena sa bezizlazna doslovno znači „bez izlaza.“ Zato je svijet ispunjen sa strahom. Oni ne vide izlaz iz dileme, nema izlaza iz ludosti ljudskog vladanja u ovom vremenu kojeg je Isus opisao kao vrijeme „velike nevolje, takve kakve nije bilo od početka svijeta sve do sada i kakve nikad više neće biti.“ (Mat. 24:21) U ovoj izjavi Isus u suštini citira iz Danijelovog proročanstva, poglavlje 12, redak 1, gdje Danijel opisuje isto razdoblje kao „vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena.“

Da naglasi koliko će ozbiljno to vrijeme nevolje biti, Isus dodaje, „i kad se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasilo nijedno tijelo.“ (redak 22) Međutim, Isus nam zasigurava da ti dani trebaju biti skraćeni božanskom moći koja djeluje kroz njegovu crkvu, „izabrane.“ Drugim riječima, Isus se slaže sa ljudskim gledištem da ne postoji izlaz iz ove dileme ljudske ludosti, međutim tješi nas sa mišlju da je Bog omogućio izlaz, put spasenja za ljudsku rasu iz njenog vlastitog zlog pravca grijeha i sebičnosti. U naslovu ove knjižice mi ukazujemo na to što je Bog pripremio kao na lijek za bolesni svijet.

Kraljevstvo

Jednom riječju, Božji lijek za bolesti palog čovječanstva je kraljevstvo, ili vladavina, za koju je on kroz cijelu svoju Riječ obećao da treba biti uspostavljena. Jedno od tih obećanja koje se tiče dolaska velikog Mesije i Kralja u kraljevstvu: „Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni. Bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovu i u carstvu njegovu da se uredi i utvrdi sudom i pravdom otsada dovijeka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama.“ (Iza. 9:6,7)

Gospodin je zabilježio brojna proročanstva kako bi nam dao jamstvo da će njegovo kraljevstvo biti uspostavljeno na zemlji, i u mnogim se slučajevima na to kraljevstvo ukazivalo kao na goru—„goru Gospodinovu.“ U Danijelu, 2 poglavlje, ova se gora, prema Danijelovom proročanstvu, najprije pojavljuje kao kamen koji udara nesveta kraljevstva i vladavine ovog svijeta i postaje velika gora koja ispunjava cijelu zemlju. Redak 45 ovog poglavlja daje nam predivno jamstvo što se tiče kraljevstva Božjeg. Citiramo, „Tako kao što si vidio, da se je od gore kamen odvalio sam od sebe s satro gvožđe, mjed, glinu, srebro i zlato. Tako je Bog veliki javio kralju, što će se dogoditi poslije. San je istinit, i tumačenje je njegovo vjerno.”  U 25 poglavlju Izaije kraljevstvo Božje je opet uspoređeno sa gorom. Čitamo, „I Jahve nad Vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena.“ (Iza. 25:6)

Blagoslovi Kraljevstva

Blagoslovi kraljevstva su s nekim detaljima navedeni u Miheju 4:1-4. Redak 1 glasi, „Na svršetku dana dogodit će se, da bude utvrđena gora s kućom Gospodnjom navrh gora, uzvišena nad visinama. Tada će se k njoj stjecati narodi.“ Prikladno je da Gospodin usporedi svoje dolazeće kraljevstvo sa gorom. Ova su proročanstva prvenstveno bila upućena Izraelskom narodu, i Izraelski narod se je već bio navikao da se njime vlada sa gore. Gora Sion u Jeruzalemu bila je nacionalno sjedište vladavine koja je upravljala Izraelom. Upravo je s te gore David vršio svoju vladalačku kontrolu nad stvarima Izraela, izabranog naroda Božjeg. Prema tome kada je Bog u ovome i drugim proročanstvima govorio o svojoj gori kao utvrđenoj navrh gora, bilo bi lako za jednog predanog Izraelca da shvati da njegov Bog, Jehova, obećaje podići  kraljevstvo na zemlji koje je moćnije od svega do tad poznatog na zemlji. I to će doista tako i biti.

U Mihejevom proročanstvu o uspostavi gore Gospodinove, uvedena je dodatna točka obrazloženja i interesa. Mi ovdje čitamo da je ta gora Gospodinova, „gora s kućom Gospodnjom.“ To je također za Izraelce bio poznat jezik. Gospodnju vladajuću kuću u Izraelu predvodio je David i njegovi nasljednici. Međutim David i njegovi tjelesni nasljednici neće biti vladajuća kuća budućeg kraljevstva Božjeg na zemlji. U mnogim slučajevima u prošlosti, vladajuće kuće nad nacijama i carstvima  sastojale su se od obiteljskog uređenja u kojem je pravo vladanja po smrti kralja prešlo na drugog člana iste obitelji.

I to je način na koji proročanska kuća Gospodnja djeluje. Ta kuća Gospodnja je sastavljena od njegovih sinova, među kojima je Isus najistaknutiji. Mi čitamo da kada je Isus prvi put došao „K svojima dođe, i svoji ga ne primiše. A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo.“ (Ivan 1:11,12) Pod Isusom, oni su bili prvi članovi Božje vladajuće kuće. Međutim u cijelom Izraelu nije bilo dovoljno onih koji su primili Isusa kako bi im se darovala ta čast; tako da se u svoje određeno vrijeme Bog okrenuo Neznabošcima, kroz propovijedanje Evanđelja, da pronađe one dostojne da upotpune predodređeni broj koji će sačinjavati njegovu vladajuću kuću. U Novom je Zavjetu mnogo toga napisano o onima koji su postali vjernici od Isusovo prvog dolaska i koji kroz moć Svetog Duha postaju djecom, ili sinovima, Božjim. Njima je obećano da ako nastave biti vjernima da će vladati s Kristom u Božjoj vladajućoj kući. (Rim. 8:16-19) „Ovaj Duh svjedoči našemu duhu, da smo djeca Božja. A kad smo djeca, i baštinici smo: “baštinici, a subaštinici Kristovi, jer ako s njim trpimo, da se s njim i proslavimo. Jer mislim, da trpljenja sadašnjega vremena nijesu ništa prema slavi, koja će se objaviti na nama. Jer čekanje stvorenja jedva čeka na objavljenje sinova Božjih.“

Putevi Gospodnji

Mihejevo proročanstvo o kraljevstvu Božjem objavljuje, u poglavlju 4:1, da „ Narodi će se tu stjecati.“ Slično proročanstvo u Iza. 2:2-4 objavljuje da „Tada će grnuti k njoj svi koliki narodi;“ i u oba ta proročanstva zajamčeno nam je da će mnogi od svih naroda koji će se stjecati u kraljevstvo Božje reći, „”Dođite, pođimo na goru Gospodnju, u kuću Boga Jakovljeva! Neka nas on nauči svojim putovima! Mi hoćemo hoditi njegovim stazama!” Jer nauka izlazi sa Siona i riječ Gospodnja iz Jerusalema.“ (redak 2)

U ovom proročanstvu gora Sion predstavlja božanski autoritet u kraljevstvu Božjem. To bi, stoga, trebalo predstavljati duhovni dio tog kraljevstva, koji se sastoji od Isusa i njegovih vjernih i proslavljenih sljedbenika. Rečeno nam je da riječ Gospodnja izići iz Jeruzalema. Ovdje je spomenut širi aspekt djelovanja Božjeg kraljevstva, onaj aspekt koji dolazi u shvatljiv kontakt s ljudskom rasom ovdje na zemlji. Taj će kontakt biti kroz drevne sluge Božje, poput vjernih proroka davnine, i drugih koji su služili Bogu vjerno prije Isusovog prvog dolaska. Isus je rekao da će „mnogi s istoka i zapada doći i sjesti s Abrahamom i Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskome.“ (Mat. 8:11) Izraz koji je ovdje preveden sa „sjesti“ na Grčkom ukazuje na učenike koji sjede ispred njihovog gospodara, ili učitelja. Stoga će vjerni sluge Božji iz drevnih vremena biti oni koji će prenositi riječ, ili zakone, Božje čovječanstvu u njegovom kraljevstvu. Njih možemo smatrati simboličnim Jeruzalemom Mihejevog proročanstva. Stoga postoji duhovni i zemaljski dio kraljevstva, oni u zemaljskom dijelu predstavljaju one u duhovnom dijelu, i prenose narodu Božji zakon  kojeg su primili od Isusa i njegove crkve.

Djelo Suđenja

Ljudi i narodi u ovom proročanstvu o Božjem kraljevstvu ukazuju na svoju želju da upoznaju i slijede Gospodinov put. I u to vrijeme (redak 3) „On sudi među svima narodima, govori pravdu među moćnim narodima do u daljinu. Oni raskivaju mačeve svoje na raonike, koplja svoja na kosijere. Ne diže više narod mača proti narodu. Više se ne uči ratu.“ (Mih. 4:3)

Zanimljivo je ovdje zapaziti široku razliku između Gospodinovih putova i puteva sebičnih ljudi. Kroz mnoga stoljeća zavodnička ljudska filozofija inzistirala je na tome da je jedini način za osigurati mir biti pripremljen za rat. Međutim ovdje vidimo da je Gospodinov put drugačiji. Kad se ljudi budu učili Gospodinovim putevima oni će odustati od planiranja i pripremanja za rat. Umjesto toga oni „Oni raskivaju mačeve svoje na raonike, koplja svoja na kosijere.“ Umjesto da nastave graditi velike armije za obranu, kao što je navedeno, i da se tako osiguraju za mir, „Ne diže više narod mača proti narodu. Više se ne uči ratu.“

Razmisli o tome koji će to iskorak biti u rješavanju ludosti koja je toliko prevladala u svijetu danas! Majke se više neće morati bojati da će im sinovi biti poslani u rat, na bojišta da tamo poginu. Resursi svijeta više neće biti isušeni da bi se održavalo ogromna vojna postrojenja, jer oni se više neće učiti ratu, a niti će više ratovati. To je Gospodinov put, put koji će biti uveden po svoj zemlji u kraljevstvu Božjem koje će biti uspostavljeno iznad svih gora, to jest, dominirat će stvarima svih naroda. Mi se radujemo u ovom aspektu Božjeg lijeka za bolesni svijet!

Redak 4 Mihejevog proročanstva glasi, „Svaki će mirno živjeti pod lozom vinovom, pod smokvom svojom, i nitko ga neće plašiti. To rekoše usta Jahve nad Vojskama.“ Ilustracija loze i smokve sadrži naglasak ekonomske sigurnosti za cijelo čovječanstvo. Jedan od uzroka tolikog mnogog straha u svijetu danas je nedostatak ekonomske sigurnosti. Srca tolikih mnogih su ispunjena strahom da bi mogli izgubiti sredstva za život i biti svedeni na status skrbi. Međutim tada ih više nitko neće plašiti kroz prijetnje da će biti deložirani iz svojih domova, ili kroz strah od gladi za sebe i svoje obitelji. Nitko ih neće plašiti iz nikojeg razloga. I mi imamo najblagoslovljenije jamstvo da „To rekoše usta Jahve nad Vojskama.“ Koje bi smo bolje jamstvo mogli imati od ovoga o izvedivosti i uspjeha Božjeg lijeka za bolesni svijet?

U svijetu danas povremeno znamo čuti da netko kaže—čak oni na visokim položajima u vladi—da ako bi mogli dobiti ljude da rade ovo ili ono, ili ako bi vlada donijela ovaj ili onaj zakon, imali bi smo mir i sigurnost. Međutim u Božjem riješenju nema mjesta za takve neizvjesnosti. Božje riješenje treba biti nametnuto proizvoljno i božanskom moći—gora doma Gospodnjega—na sve narode i nacije. Oni neće imati izbora nego slušati. Međutim kako će se radovati kada prepoznaju kako su predivni Gospodinovi putovi, kako će nakon toliko mnogo stoljeća čekanja i nadanja, i dijelom za neke, molitve, Božji put u stvarnosti uspostavljen  na zemlji!

No to nije sve

Koliko će god biti predivni blagoslovi kraljevstva Božjega za od grijeha bolesni i umirući svijet pojedinosti o čemu su navedene u Mihejevom proročanstvu (4:1-4), to još uvijek nije lijek za sve ljudske bolesti.  Mihejevo proročanstvo pokazuje da se ljudi više neće učiti ratu, pa stoga više neće biti rata. Jamči nam se da će raskovati svoje mačeve na raonike, i svoja koplja na kosijere, to jest, oni će koristiti resurse koji su sada posvećeni podržavanju rata, i svoje snage na promicanje mira i dobre volje među narodima. Jamči nam se da će biti ekonomska sigurnost; da se nitko neće bojati da će biti razbaštinjen ili ići gladan. Svi će biti blagoslovljeni sa napretkom i obiljem u svakom aspektu ljudske potrebe.

Međutim uza sve te blagodati ljudska bi rasa i dalje živjela pod užasnim zlokobnim utjecajem tuge i patnje, jer bi i dalje bila umiruća rasa. Imali bi smo svijet s bolnicama gusto raširenima po svuda u svim nacijama, i te bolnice ispunjene sa onima koji pate i umiru. Imali bi smo i duševne bolnice, također prepunjene. Svaki bi dom bio pogođen  prije ili kasnije sa strašnim bolestima, i na koncu sa izvjesnom smrću. To ne bi bio idealan svijet. Isus je učio svoje učenike moliti se, „dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.“ (Mat. 6.10) Ne možemo zamisliti fizički rat na nebu, niti možemo zamisliti glad na nebu, niti možemo zamisliti bolest i smrt. Stoga će kraljevstvo Božje biti potpuni lijek za bolesti čovječanstva.

I Biblija nam jamči da će to biti slučaj. U proročanstvu koje je već citirano a u kojem se na kraljevstvo Božje ponovno ukazuje kao na goru, zajamčeno nam je da će bolest i smrt isto tako biti uništeni. To je proročanstvo iz Izaije 25:6-9. Ukazujući na mnoge blagoslove koje će Gospodin pružiti kako bi zadovoljio želje naroda, rečeno nam  je da „Pripravit će Gospod nad vojskama svima narodima na ovoj gori gozbu izabranoga, Gozbu od pretiline, gozbu izvrsna vina, najboljih najljepših jela i srži, i starih najčistijih vina.“

„Uništit će na ovoj gori zastirač, što zastire sve narode, pokrivač kojim su pokriveni svi narodi.“ Čini se da bi se ovo moglo odnositi na nedostatak spoznaje kojeg je većina čovječanstva proživjela kroz mnoge vjekove, nedostatak spoznaje što se tiče Boga i njegovih puteva. Veliki je zastirač neznanja u tom pogledu prekrivao sve narode, i nacije. Zato što su nacije bile zastrte sa ovim zastiračem maštali su da mogu uspostaviti mir pripremajući se za rat. Oni sada ne mogu vidjeti kroz taj zastirač kako bi razumjeli i cijenili Gospodinove puteve. Međutim taj će zastirač biti uklonjen, jer druga proročanstva pokazuju da će se tada „zemlja napuniti spoznajom Gospoda, kao što vode prekrivaju more.“ (Iza. 11:9; Hab. 2:14)

I na toj gori ili kraljevstvu Božjem „Uništiće smrt zauvijek.“ (Iza. 25:8) Jedan drugi prijevod stavlja još snažniji izričaj da će Gospodin oboriti smrt u pobjedi. Da, taj veliki neprijatelj Smrt biti će oboren silama kraljevstva Božjeg i više joj neće biti dopušteno da kvari sreću svega čovječanstva. Proročanstvo nastavlja, i kaže, „ Svemogući Gospod briše suze sa svakoga lica. Sramotu naroda svojega uklanja sa sve zemlje; jer je rekao Gospod.“ Koliko će svijet biti drugačiji pod kraljevstvom Božjim kada će suze biti obrisane sa svih lica! Suze su ovdje korištene kao simbol žalosti, tuge i boli. Međutim svega će toga nestati i radost će buknuti u svakom gradu, u svakom mjestu, u svakom selu, u svakoj pokrajini.

Proročanstvo nastavlja govoreći da će sramota naroda Gospodinovog biti uklonjena sa zemlje. Ta sramota Božjeg naroda bila je jedna od karakteristika vladavine grijeha i smrti. Sotona je potaknuo svoje kohorte protiv onih koji služe Bogu, i oni su bili prekoreni, progonjeni, krivo prikazani, tako da ih je samo nekolicina bila spremna i dovoljno hrabra da zauzmu odlučan stav za Božje puteve, puteve pravednosti, mira, dobre volje. Međutim na Božjoj gori—„gori doma Gospodnjega“—sramota Božjeg naroda biti će maknuta. U jednom od kraljevskih obećanja Biblije (Otkr. 20) rečeno nam je da će „ta stara zmija, to jest Đavao, Sotona,“ veliki zavodnik i tlačitelj naroda, tada biti svezan. Kako su predivni izgledi Božjih obećanja! Kako svjetla treba biti naša nada zbog obećanja Božjih! Deveti redak, 25 poglavlja Izaije, kaže, „Reći će se u onaj dan: “Gle, ovo je Bog naš, u kojega se ufamo, da će nas spasiti; ovo je Gospod [Jehova] u  kojega se ufamo! Veselimo se i radujmo se zbog pomoći njegove!”

Istina je da su ljudi čekali i čeznuli za samim tim blagoslovima koje će im kraljevstvo Božje osigurati. Oni nisu bili svjesni koji će biti izvor tih blagoslova. Ljudi su ukazivali na nove uvjete kao Utopija i druga lijepa imena; međutim kada budu bili tuširani sa tim blagoslovima, jedan od najvećih blagoslova će biti njihovo razumijevanje izvora. Oni će shvatiti da je veliki Bog ljubavi, koji je poslao svog Sina da bude Otkupitelj i Spasitelj svijeta, Autor i Planer tog veličanstvenog dizajna koji će donijeti svijetom rašireni i trajni mir, zajedno sa zdravljem i vječnim životom i spoznajom o sebi i o svom Sinu, što će već samo po sebi biti blagoslov kakvog je samo nekolicina uživala kroz sva stoljeća ljudskog iskustva.

Potvrda u Novom Zavjetu

Dok smo uglavnom citirali iz Božjih obećanja zapisanih u Starom Zavjetu, ta su dragocjena obećanja sva potvrđena od Boga kroz njegove sluge u Novom Zavjetu. Na primjer čitamo o Isusu da je objavljivao kraljevstvo Božje. Međutim ne samo to, on je išao od mjesta do mjesta potvrđujući svoju usmenu poruku sa čudima koja je učinio—liječenje bolesnih i podizanje mrtvih. Apostol Petar u Djelima 3:19-24 govori nam o Kristovom drugom dolasku, i kaže da će svijet tada moći očekivati „vremena obnove svega.“ I Bog je prorekao ta vremena obnove kroz usta svojih svetih proroka od postanka svijeta. Obnova na koju je Petar ovdje ukazao bila je ilustrirana sa čudom kojeg je on upravo bio napravio izliječivši čovjeka koji je bio hrom od rođenja. (Djela 3:1-8) Ona također uključuje nadu uskrsnuća mrtvih, kao što je istaknuto u retku 2 poglavlja 4 knjige Djela. Svjedočeći pred Rimskom vladavinom Apostol Pavao je rekao da je nada proroka i Izraelskih starješina bila da treba biti uskrsnuće i pravednih i nepravednih. (Djela 24:14,15)

Pavlova Pouka o Uskrsnuću

U Pavlovoj istaknutoj pouci o uskrsnuću mrtvih kako je iznešena u 15 poglavlju Prve Korinćanima, on kaže, „Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku [Grčki—prisutnost].“ U ovoj pripovijesti Pavao govori o blagoslovima kraljevstva Božjeg, zato jer nastavlja sa izjavom, „potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt.“ (1.Kor. 15:20-26)

Kako je sveobuhvatna misao da će sama smrt na koncu biti uništena! I naravno to znači da će oni koji su zaspali u smrti biti probuđeni kako bi imali udjela u blagoslovima kraljevstva sa ostatkom čovječanstva. I zašto ne bi bilo tako? Kako bi nezadovoljavajuće bilo za znati da živi naraštaj ljudi uživa u savršenom  svijetu, oslobođeni svih prizora ludila koje nas danas okružuje, oslobođeni također od pošasti bolesti i prijetnje smrti, a ipak shvatiti da toliki mnogi milijuni onih koji su živjeli u prošlosti sada propuštaju te blagoslove zato što su prerano umrli!

No, to nije način na koji Bog radi stvari! Njegov lijek za bolesni svijet je sveobuhvatan. U  nekom smislu svijet je bio izvan ravnoteže otkad je prvi čovjek sagriješio protiv zakona Božjh. Svaki naraštaj ljudske rase doživio je neprikladna uređenja društva isto tako kao i obiteljskog života. Svi su pretrpjeli bol i smrt. Svi su bili ispunjeni sa tugom i oči su im bile natopljene sa suzama kada su njihovi voljeni bili pokošeni od velikog žeteoca, Smrti. Bilo bi nerazumno razmišljati o svim tim milijunima da su van granica priprema Božjeg ljupkog kraljevstva.

Postoji dobro poznata izreka među ljudima koji pate i umiru da „dok ima života ima i nade.“ Ali mi ne možemo ograničiti moć Božju na tu izreku. Božja nam obećanja jamče da postoji nada preko smrti; da mrtvi trebaju biti uskrsnuti u onome, što smo već zapazili, Biblija opisuje kao uskrsnuće mrtvih. Isus je rekao, „Nek sve ovo vas više ne iznenađuje! Dolazi čas kad će svi oni koji počivaju u grobovima čuti njegov glas, I izići će.“ Oni koji su činili dobro ( to jest, vjernici u ovom životu) će izići u uskrsnuće života , i živjet će i vladati s Kristom u njegovom slavnom kraljevstvu koje će biti kanal blagoslova za sve čovječanstvo. Drugi će kako prijevod Tomislava Dretara mnogo ispravnije prevodi izići na suđenje; to jest, oni će izići i biti stavljeni na probni rok i bit će im data prilika da dokažu svoju lojalnost Bogu pod povoljnim okolnostima tog novog svijeta. Što bi smo još više mogli tražiti?

U Starom je zavjetu uskrsnuće mrtvih prikazano na različite načine. Sama riječ uskrsnuće nije bila korištena u Starom Zavjetu, međutim u tom dijelu njegove nadahnute Riječi Bog je usporedio one koji su umrli sa zatvorenicima i njihovo buđenje iz mrtvih sa povratkom iz zarobljeništva. I ta obećanja o njihovom oslobađanju iz zarobljeništva  uz Božju pomoć su toliko sveobuhvatna da obuhvaćaju cijeli svijet čovječanstva. Njihovo dovođenje iz mrtvih je opisano kao povratak. Mojsije se molio, „Jahve, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena. Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi! Smrtnike u prah vraćaš i veliš: “Vratite se, sinovi ljudski!“ (Ps. 90:1-3)

Bilo je to u Edenskom vrtu kada je Bog  usmjerio ljude prema uništenju kad je osudio naše praroditelje  i istjerao ih iz vrta na još nedovršeni dio zemlje da tamo umru. Tada su zapravo počele ljudske nevolje. Međutim Mojsije nam jamči da to nije kraj Božjeg ophođenja sa čovjekom. Oni koje je on usmjerio ka uništenju čut će predivnu zapovjed, „Vratite se, sinovi ljudski!“ Da, Krist, koji je učinio pripremu za otkupljenje i spasenje svijeta kroz svoju smrt, upotrijebit će božansku moć i pozvati sav mrtvi svijet čovječanstva da se vrati u zemlju živih.

Izaija 35:10 sadrži još jedno predivno obećanje o vraćanju čovječanstva iz smrti. Taj tekst glasi, „Oni će se vratiti, oni koje je GOSPOD otkupio [oni otkupljeni kao posljedica Isusove smrti na križu Kalvarije], oni će stići na Sion uz usklike radosti. Na njihovim licima, jedna bezgranična radost! Veselje i radost doći će im u susret, tuga i žalost pobjeći će.“ Kakav prikladan vrhunac sjajnoj nadi koja je stavljena pred napaćeni svijet kroz cijelo ovo poglavlje! Počev sa trećim retkom mi čitamo, „Učinite snažnim ruke umorne, učinite čvrstim koljena klecajuća, recite onima koji se izluđuju: Budite snažni, ne bojte se. Evo vašeg Boga: to je osveta što dolazi, naknada Božja. On sam dolazi vas spasiti.“ (reci 3,4)

Ovo je obećanje posebno prikladno danas. Ovo je dan Božje osvete nad grijehom prokletom i umirućom rasom. Međutim on ne dolazi da samo donese osvetu na svijet, jer kao što ovo obećanje pokazuje, osveta će biti u obliku naknade. Njegov je pravi cilj spasiti i blagosloviti čovječanstvo—„ On sam dolazi vas spasiti.“

Izaija nastavlja, „Tada, slijepe će oči progledati, i uši će se gluhe otvoriti. Tada, šepavi će poskakivati kao jelen, a nijema usta klicat će od radosti. Vode će izvirati u pustinji, potoci u stepi. Spržena zemlja će se promijeniti u jezro, pokrajina žeđi u izvore pršteće. U jazbini gdje leži šakal, trava će postati trstika i papirus .“ (reci  5-7) Kakva će to promjena biti u izgledu svijeta toliko nevoljnog i ispunjenog sa strahom danas! Redak 8, glasi, „Bit će ondje čista cesta, a zvat će se Sveti put: nitko nečist njime neće proći [to jest, u korist onih koji su nečisti, kao način njihovog postajanja čistima ili pravednima i prihvatljivima Bogu], bezumnici njime neće lutati. Ondje neće više biti lava, nit` će onud zvijer prolaziti, već će hodit` samo otkupljeni.“ Zatim u 10 retku slijedi to predivno obećanje o tom vrhuncu blagoslova kada će se otkupljeni od Gospodina vratiti iz mrtvih sa pjesmama  vječne radosti iznad njihovih glava. Kada prorok kaže, „Ondje neće više biti lava,“ podsjeća nas se na obećanje u 20 poglavlju Otkrivenja koje nam kaže da će Sotona u to vrijeme biti vezan. Sotona je opisan u Bibliji kao ričući lav koji traži koga će proždrijeti. (1.Pet. 5:8)

Kakvi će biti predivni uvjeti u tom novom svijetu, nakon što Bog uništi neprijatelje pravednosti i izlije svoj duh na sve tijelo, kada njegov lijek bude bio stavljen na snagu! Izaija je napisao, „U pustinji će se nastaniti pravo, i pravda će prebivati u voćnjaku. Mir će biti djelo pravde, a plod pravednosti – trajan pokoj i uzdanje. Narod će moj [cijeli svijet čovječanstva] prebivati u nastambama pouzdanim, u bezbrižnim počivalištima.“ (Iza. 32:16-18)

To će biti vrijeme kada kraljevstvo Božje vlada na zemlji i kada je njegov lijek za bolesni svijet u punoj primjeni. Kako je zaista predivan izgled koji je pred nama! Kako je predivno shvatiti da je čovjekova nada u budućnost jednako sjajna kao Božja obećanja!

Završno Svjedočanstvo

Završno svjedočanstvo o kraljevstvu Božjem nalazimo u knjizi Otkrivenje. Postoje mnoga ukazivanja na kraljevstvo kroz cijelu tu knjigu, međutim mi želimo skrenuti kratko pažnju na neka od jamstava koja nalazimo u poglavljima 20, 21 i 22. U poglavlju 20, kao što smo već naveli, imamo jamstvo o vezivanju Sotone. Nama je zajamčeno da će Krist, zajedno sa svojim vjernim sljedbenicima, crkvom, živjeti i vladati tisuću godina izlijevajući Božje obećane blagoslove. U tom smo poglavlju također obavješteni da će smrt i pakao predati mrtve koji su u njima, i da će smrt i pakao oboje biti uništeni.

U poglavlju 21 nam je rečeno da će Bog „Obrisat svaku suzu iz njihovih očiju. Smrti više neće biti. Neće biti ni žalosti, ni jauka, ni patnji. jer, stari svijet je nestao. A onaj koji sjedi na prijestolju reče: Evo, načinio sam sve stvari novima. Potom on kaza: Zapiši: ove su riječi sigurne i istinite.“ (reci 4,5) I u posljednjem poglavlju Biblije čitamo, „Po tome on mi pokaza jednu rijeku žive vode, blistajuće kao što je kristal, koja izvire iz prijestolja Božjeg i janjetovog. U sred gradskog trga i dvaju riječnih rukavaca, jedno je drvo života koje daje dvanaest žetava. Svakog mjeseca ono daje svoj plod, a njegovo lišće služi iscjeljivanju narodâ.“ U 17 retku 22 poglavlja čitamo, „I Duh i Zaručnica govore: “Dođi!” I tko ovo čuje, neka rekne: “Dođi!” Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava!“

Možemo li tražiti još više jamstava iz Božje Riječi da je on zaista, pružio lijek za bolesti ovog svijeta koji je poludio? Da, narodi trebaju iscijeljivanje, i u ovom nam je proročanstvu rečeno da je Bog omogućio sredstva za iscjeljivanje naroda. Neka bi smo stoga podignuli svoje glave, odagnavši naše strahove, radujući se skoroj uspostavi tog kraljevstva, zato što postoji svaki razlog za vjerovati—a jedan od njih je i samo sadašnje ludilo svijeta—da je kraljevstvo Božje tik pred nama.

 Skreni na trenutak svoj pogled sa scena nevolje i tuge, propadanja i žalosti koje još uvijek prevladavaju zbog grijeha i pokušaj si predociti  mentalnu sliku slave savršene zemlje. Niti trag grijeha ne kvari sklad i mir savršenog društva; nema ogorčenosti, neljubaznog pogleda niti rijeci; ljubav izvire iz svakog srca, susreće sličan odgovor u svakom drugom srcu i dobronamjernost krasi svako djelo. Tamo više neće biti bolesti, niti boli niti bilo kakvog dokaza propadanja- niti straha od takvog nečeg. Predoči si srazmjerno zdrave i prekrasne ljudske oblike i obilježja koje si ikada vidio i znaj da će savršeno čovječanstvo daleko to sve nadmašiti. Unutarnja čistoća i mentalna i moralna savršenost označavat će i proslaviti svako blistavo lice. Takvo će biti zemaljsko društvo; biti će obrisane suze sa lica ožalošćenih, kada shvate da je dovršeno djelo uskrsnuća. (Otkr.21:4)

Ponuda Literature za Ožujak, 2017


Naručite primjerak knjige BOŽANSKI PLAN VJEKOVA  za sebe i svoju obitelj i svoje bližnje. To je Kršćanski klasik sa više od 1600 citata iz Starog i Novog Zavjeta koji su jasno i razumljivo objašnjeni. U njoj su obrađene teme poput: Velika Vremenska Razdoblja u Božjem Planu, Zašto Bog dopušta Zlo?, Cilj i način Kristovog povratka i slično.  Javite nam se za besplatni primjerak na donju adresu ili nas nazovite radnim danima od ponedjeljka do petka od 8,00h – 17,00h na 098 1994362.

Pogledajte ovaj video uradak titlovan na Hrvatski jezik kako bi ste se upoznali sa sadržajem knjige:

Naša adresa je: Istraživači Biblije u Hrvatskoj,
Kneza Branimira 18, 44010 Sisak.

Naš email je: info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com

 

Tko su Istraživači Biblije i u što vjeruju:

  • Istraživači Biblije su neovisna, nedenominacijska Kršćanska zajednica. Skupštine su raširene po cijelom svijetu. Svaka mjesna skupština je u potpunosti neovisna, nemamo glavno sjedište
  • Skupštinski stariješine su neplaćeni i izabrani od mjesnih skupština na razdoblje od godinu dana, na temelju Biblijskih preduvjeta koji su navedeni u 1. Tim.3 i Titu 1
  • Nema sakupljanja članarine. Svi se troškovi pokrivaju dobrovoljnim prilozima
  • U mnogo slučajeva nemamo  svoje mjesto sastajanja već unajmljujemo prostore dok se manje grupe sastaju u privatnim domovima

Za nas Biblija jasno uči:

DA JE CRKVA „HRAM“ ŽIVOG BOGA—njegova „građevina“ čija gradnja traje cijelo Evanđeosko doba—od kad je Krist postao Otkupitelj svijeta i „glavni kamen“ovog hrama kroz kojega će kad bude završen Božji blagoslovi doći svim narodima i oni će imati pristup Njemu. —1 Kor.3:16, 17; Ef. 2:20-22; 1 Moj. 28:14; Gal.3:29

DA SE U MEĐUVREMENU NASTAVLJA KLESANJE, OBLIKOVANJE I POLIRANJE posvećenih vjernika u Kristovo djelo pomirenja, i kada posljednji od tog „živog kamenja“, „izabranog i dragocjenog“ bude bio spreman,Veliki Graditelj će ih sve dovesti k sebi kroz prvo uskrsnuće; i hram će biti ispunjen slavom i biti će mjesto sastajanja Boga i ljudi tijekom Milenija. —Otkr. 15:5-8

DA JE TEMELJ NADE ZA CRKVU I SVIJET zasnovan na činjenici da je Isus Krist, milošću Božjom, okusio smrt za svakoga, „otkupnina za sve“ i da će on biti „istinita svjetlost, koja obasjava svakoga čovjeka i koja dolazi na svijet“ u određeno vrijeme. —Hebr. 2:9; Ivan 1:9; 1 Tim. 2:5,6

DA JE NADA CRKVE da će biti poput svog Gospodina, „vidjeti ga kakav doista jest“, biti „sudionikom božanske prirode“, i imati udjela u njegovoj slavi kao sunasljednici. —1 Ivan 3:2; Ivan 17:24; Rim.8:17; 2 Pet.1:4

DA JE SADAŠNJI ZADATAK CRKVE usavršavanje svetaca za buduće djelo službe; razvijanje u sebi svake milosti; biti Božji svjedok svijetu; i pripremiti se da budu kraljevi i svećenici u sljedećem dobu. —Ef. 4:12; Mat. 24:14; Otkr. 1:6; 20:6

DA JE NADA ZA SVIJET milenijsko kraljevstvo u kojemu će svi dobiti priliku biti blagoslovljeni sa spoznajom i svim drugim—vraćanje svega onog što je Adam izgubio, svima koji to prihvate i koji budu bili poslušni, iz ruku njihovog Otkupitelja i njegove proslavljene Crkve—dok će svi nepopravljivi biti zauvijek uništeni. —Djela 3:19-23; Iza. 35

Naše aktivnosti

  • Imamo tematska proučavanje Biblije dva puta tjedno.
  • Srdačno pozivamo sve iskrene kršćane da nam se pridruže.  U Hrvatskoj imamo predstavništvo u Sisku, ulica K.Branimira 18, tel.098 1994362. Email: (info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com) Slobodno se javite za informacije o sastancima i slično.
  • Aktivni smo u širenju evanđeoske poruke- govoreći drugima o Božjim veličanstvenim planovima putem novina, video izdanja, televizije, radia, literature i interneta
  • Mnoge skupštine sponzoriraju godišnje regionalne kongrese. Međunarodni kongres se održava svake dvije godine  u Evropi
  • Ohrabrujemo roditelje da u skladu sa svojom odgovornošću pruže svojoj djeci religioznu poduku i odgovarajući odgoj. Međutim, većina skupština pruža pripremu dječjih grupa za proučavanje Biblije tzv. nedjeljne škole na svojim nedjeljnim sastancima i na kongresima