Istraživači Biblije

 

 

 

Božji lijek za bolesni svijet

Blagoslovi Kraljevstva

Blagoslovi kraljevstva su s nekim detaljima navedeni u Miheju 4:1-4. Redak 1 glasi, „Na svršetku dana dogodit će se, da bude utvrđena gora s kućom Gospodnjom navrh gora, uzvišena nad visinama. Tada će se k njoj stjecati narodi.“ Prikladno je da Gospodin usporedi svoje dolazeće kraljevstvo sa gorom. Ova su proročanstva prvenstveno bila upućena Izraelskom narodu, i Izraelski narod se je već bio navikao da se njime vlada sa gore. Gora Sion u Jeruzalemu bila je nacionalno sjedište vladavine koja je upravljala Izraelom. Upravo je s te gore David vršio svoju vladalačku kontrolu nad stvarima Izraela, izabranog naroda Božjeg. Prema tome kada je Bog u ovome i drugim proročanstvima govorio o svojoj gori kao utvrđenoj navrh gora, bilo bi lako za jednog predanog Izraelca da shvati da njegov Bog, Jehova, obećaje podići  kraljevstvo na zemlji koje je moćnije od svega do tad poznatog na zemlji. I to će doista tako i biti.

U Mihejevom proročanstvu o uspostavi gore Gospodinove, uvedena je dodatna točka obrazloženja i interesa. Mi ovdje čitamo da je ta gora Gospodinova, „gora s kućom Gospodnjom.“ To je također za Izraelce bio poznat jezik. Gospodnju vladajuću kuću u Izraelu predvodio je David i njegovi nasljednici. Međutim David i njegovi tjelesni nasljednici neće biti vladajuća kuća budućeg kraljevstva Božjeg na zemlji. U mnogim slučajevima u prošlosti, vladajuće kuće nad nacijama i carstvima  sastojale su se od obiteljskog uređenja u kojem je pravo vladanja po smrti kralja prešlo na drugog člana iste obitelji.

I to je način na koji proročanska kuća Gospodnja djeluje. Ta kuća Gospodnja je sastavljena od njegovih sinova, među kojima je Isus najistaknutiji. Mi čitamo da kada je Isus prvi put došao „K svojima dođe, i svoji ga ne primiše. A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo.“ (Ivan 1:11,12) Pod Isusom, oni su bili prvi članovi Božje vladajuće kuće. Međutim u cijelom Izraelu nije bilo dovoljno onih koji su primili Isusa kako bi im se darovala ta čast; tako da se u svoje određeno vrijeme Bog okrenuo Neznabošcima, kroz propovijedanje Evanđelja, da pronađe one dostojne da upotpune predodređeni broj koji će sačinjavati njegovu vladajuću kuću. U Novom je Zavjetu mnogo toga napisano o onima koji su postali vjernici od Isusovo prvog dolaska i koji kroz moć Svetog Duha postaju djecom, ili sinovima, Božjim. Njima je obećano da ako nastave biti vjernima da će vladati s Kristom u Božjoj vladajućoj kući. (Rim. 8:16-19) „Ovaj Duh svjedoči našemu duhu, da smo djeca Božja. A kad smo djeca, i baštinici smo: “baštinici, a subaštinici Kristovi, jer ako s njim trpimo, da se s njim i proslavimo. Jer mislim, da trpljenja sadašnjega vremena nijesu ništa prema slavi, koja će se objaviti na nama. Jer čekanje stvorenja jedva čeka na objavljenje sinova Božjih.“

Putevi Gospodnji

Mihejevo proročanstvo o kraljevstvu Božjem objavljuje, u poglavlju 4:1, da „ Narodi će se tu stjecati.“ Slično proročanstvo u Iza. 2:2-4 objavljuje da „Tada će grnuti k njoj svi koliki narodi;“ i u oba ta proročanstva zajamčeno nam je da će mnogi od svih naroda koji će se stjecati u kraljevstvo Božje reći, „”Dođite, pođimo na goru Gospodnju, u kuću Boga Jakovljeva! Neka nas on nauči svojim putovima! Mi hoćemo hoditi njegovim stazama!” Jer nauka izlazi sa Siona i riječ Gospodnja iz Jerusalema.“ (redak 2)

U ovom proročanstvu gora Sion predstavlja božanski autoritet u kraljevstvu Božjem. To bi, stoga, trebalo predstavljati duhovni dio tog kraljevstva, koji se sastoji od Isusa i njegovih vjernih i proslavljenih sljedbenika. Rečeno nam je da riječ Gospodnja izići iz Jeruzalema. Ovdje je spomenut širi aspekt djelovanja Božjeg kraljevstva, onaj aspekt koji dolazi u shvatljiv kontakt s ljudskom rasom ovdje na zemlji. Taj će kontakt biti kroz drevne sluge Božje, poput vjernih proroka davnine, i drugih koji su služili Bogu vjerno prije Isusovog prvog dolaska. Isus je rekao da će „mnogi s istoka i zapada doći i sjesti s Abrahamom i Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskome.“ (Mat. 8:11) Izraz koji je ovdje preveden sa „sjesti“ na Grčkom ukazuje na učenike koji sjede ispred njihovog gospodara, ili učitelja. Stoga će vjerni sluge Božji iz drevnih vremena biti oni koji će prenositi riječ, ili zakone, Božje čovječanstvu u njegovom kraljevstvu. Njih možemo smatrati simboličnim Jeruzalemom Mihejevog proročanstva. Stoga postoji duhovni i zemaljski dio kraljevstva, oni u zemaljskom dijelu predstavljaju one u duhovnom dijelu, i prenose narodu Božji zakon  kojeg su primili od Isusa i njegove crkve. NASTAVIT ĆE SE…

Ponuda Literature za Kolovoz i Rujan

Ova Brošurica sa 39 stranica “Kamo ide ovaj svijet?” istražuje ishod sadašnjih nevolja u svijetu sa poglavljima koja govore o 12 poglavlju Danijela, o tome zašto Bog dopušta zlo, i o pozivu Crkve. Možete ju čitati i online u pdfu. Ukoliko želite besplatan primjerak za sebe u tiskanom izdanju slobodno nam se obratite na našu adresu kontakta.

Tko su Istraživači Biblije i u što vjeruju:

  • Istraživači Biblije su neovisna, nedenominacijska Kršćanska zajednica. Skupštine su raširene po cijelom svijetu. Svaka mjesna skupština je u potpunosti neovisna, nemamo glavno sjedište
  • Skupštinski stariješine su neplaćeni i izabrani od mjesnih skupština na razdoblje od godinu dana, na temelju Biblijskih preduvjeta koji su navedeni u 1. Tim.3 i Titu 1
  • Nema sakupljanja članarine. Svi se troškovi pokrivaju dobrovoljnim prilozima
  • U mnogo slučajeva nemamo  svoje mjesto sastajanja već unajmljujemo prostore dok se manje grupe sastaju u privatnim domovima

Za nas Biblija jasno uči:

DA JE CRKVA „HRAM“ ŽIVOG BOGA—njegova „građevina“ čija gradnja traje cijelo Evanđeosko doba—od kad je Krist postao Otkupitelj svijeta i „glavni kamen“ovog hrama kroz kojega će kad bude završen Božji blagoslovi doći svim narodima i oni će imati pristup Njemu. —1 Kor.3:16, 17; Ef. 2:20-22; 1 Moj. 28:14; Gal.3:29

DA SE U MEĐUVREMENU NASTAVLJA KLESANJE, OBLIKOVANJE I POLIRANJE posvećenih vjernika u Kristovo djelo pomirenja, i kada posljednji od tog „živog kamenja“, „izabranog i dragocjenog“ bude bio spreman,Veliki Graditelj će ih sve dovesti k sebi kroz prvo uskrsnuće; i hram će biti ispunjen slavom i biti će mjesto sastajanja Boga i ljudi tijekom Milenija. —Otkr. 15:5-8

DA JE TEMELJ NADE ZA CRKVU I SVIJET zasnovan na činjenici da je Isus Krist, milošću Božjom, okusio smrt za svakoga, „otkupnina za sve“ i da će on biti „istinita svjetlost, koja obasjava svakoga čovjeka i koja dolazi na svijet“ u određeno vrijeme. —Hebr. 2:9; Ivan 1:9; 1 Tim. 2:5,6

DA JE NADA CRKVE da će biti poput svog Gospodina, „vidjeti ga kakav doista jest“, biti „sudionikom božanske prirode“, i imati udjela u njegovoj slavi kao sunasljednici. —1 Ivan 3:2; Ivan 17:24; Rim.8:17; 2 Pet.1:4

DA JE SADAŠNJI ZADATAK CRKVE usavršavanje svetaca za buduće djelo službe; razvijanje u sebi svake milosti; biti Božji svjedok svijetu; i pripremiti se da budu kraljevi i svećenici u sljedećem dobu. —Ef. 4:12; Mat. 24:14; Otkr. 1:6; 20:6

DA JE NADA ZA SVIJET milenijsko kraljevstvo u kojemu će svi dobiti priliku biti blagoslovljeni sa spoznajom i svim drugim—vraćanje svega onog što je Adam izgubio, svima koji to prihvate i koji budu bili poslušni, iz ruku njihovog Otkupitelja i njegove proslavljene Crkve—dok će svi nepopravljivi biti zauvijek uništeni. —Djela 3:19-23; Iza. 35

Naše aktivnosti

  • Imamo tematska proučavanje Biblije dva puta tjedno.
  • Srdačno pozivamo sve iskrene kršćane da nam se pridruže.  Naš email: (info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com). Slobodno se javite za informacije o sastancima i slično.
  • Aktivni smo u širenju evanđeoske poruke – govoreći drugima o Božjim veličanstvenim planovima putem novina, video izdanja, televizije, radia, literature i interneta
  • Mnoge skupštine sponzoriraju godišnje regionalne kongrese. Međunarodni kongres se održava svake dvije godine  u Evropi
  • Ohrabrujemo roditelje da u skladu sa svojom odgovornošću pruže svojoj djeci religioznu poduku i odgovarajući odgoj. Međutim, većina skupština pruža pripremu dječjih grupa za proučavanje Biblije tzv. nedjeljne škole na svojim nedjeljnim sastancima i na kongresima