Pastor Russell utemeljio je Istraživače Biblije

Cover

Na naslovnoj strani ove brošure vide se dva simbola koja karakteriziraju Istraživače Biblije Pastora Russella.

1. Tijekom ranih početaka ovog pokreta koji je počeo 1872 Pastor Russell promovirao je jednu značku koju njegovi Istraživači Biblije nose do današnjeg dana. Križ i kruna okruženi vijencem simboliziraju da će kršćani koji svakodnevno nose križ (patnja sa Isusom) dobiti krunu života. Tada će učestovati sa Isusom u njegovom Kraljevstvu nudeći vječni život (simbolizirano vijencem zimzelena) čovječanstvu.

Naravno Jehovini svjedoci ne vjeruju da je Isus umro na križu već na uspravnom stupu. Mnogi Jehovini svjedoci smatraju nošenje ove značke križa i krune idolopoklonstvom čto ih onda svakako diskvalificira kao Istraživače Biblije Pastora Russella.

2. Pšenica je postala zaštitni znak aktivnosti Istraživača Biblije. Pčenica simbolizira (Matej 13) sakupljanje Gospodinovog naroda (pšenice) putem svijetom raširenog objavljivanja biblijske istine.

Istraživači Biblije

Pastor Russell utemeljio je
Istraživače Biblije a ne Jehovine
svjedoke

Sudac Rutherford osnovao je „Jehovine svjedoke“ 1931. Do te godine više od 75% Istraživača Biblije iz ere Pastora Russela već se bilo odvojilo od sudca Rutherforda. Soga je sudac Rutherford shvatio da Russelliti i Istraživači Biblije više nisu odgovarajuća imena za njegove sljedbenike. Donijeli su rezoluciju da se od sada žele nazivati „Jehovinim svjedocima“ Vidi str.7

Uvod

Fraza „Istraživači Biblije Pastora Russella“, često je korištena u ovoj brošuri kako bi ih se razlikovalo od sljedbenika Stražarske Kule. Istraživači Biblije iznimno cijene Pastora Russella uvjereni da je on bio korišten na kraju ovog doba da dijeli istinu tijekom posljednjeg vremena. Međutim oni za razliku od sljedbenika Stražarske Kule ne prihvaćaju slijepo sve ono što je On naučavao. Russellovi Istraživači Biblije nastoje sve dokazati Biblijom, i pojedinačno se čvrsto drže onoga što smatraju Biblijski točnim.

Sa svom internetskom razmjenom informacija, Jehovini svjedoci počinju shvaćati da je lik sudca Rutherforda opterećen pa nastoje smanjiti njegov status maštajući o odnosu između Pastora Russella i Jehovinih svjedoka koji nikad nije postojao. Uz to stotine Jehovinih svjedoka i bivših Jehovinih svjedoka postalo je nezadovoljno sa trenutnim djelovanjem Stražarske Kule, i poviješću Jehovinih svjedoka.

Moja oba roditelja su bili Istraživači Biblije prije nego je sudac Rutherford kontrolirao Stražarsku Kulu. Od svoje rane mladosti imam živa sjećanja o razgovorima koje su moji roditelji imali sa drugim Istraživačima Biblije iz Russellovih dana, glede preuzimanja Stražarske Kule od strane Rutherforda i smjera kojim se krenulo.

Također moja situacija u pokretu Istraživača Biblije tijekom 1940-ih pa sve do 1960-ih omogućila mi je za razliku od većine braće da razgovaram sa više bliskih suradnika Pastora Russella. Ta mi je povijest bila od neprocjenjive vrijednosti. Naprimjer sve od tada naučio sam da je sudac Rutherford 1926 odbacio temeljno Biblijsko učenje o razvoju karaktera. (Gal.5:18-25; 2.Pet.1:4-11) On je tvrdio da smo mi karakteri i da se ne možemo mjenjati. Nema sumnje bilo je osobnih razloga da se on mijenja.

Ali Istraživači Biblije Pastora Russella njegovali su to učenje o razvoju karaktera. Zašto? Oni su vjerovali da će 144000 koji će vladati sa Isusom u Kraljevstvu kao suosjećajni svećenici a koji budu razvijali i njegovali ljubav suditi svijetu čovječanstva. Da bi se kvalificirali za to djelo oni sada moraju razvijati osobnost sličnu Nebeskom Ocu. (2.Kor.3:18)

Pisac je izdao nešto od ovog materijala 1950-ih, 1970-ih i 1990-ih većinu od toga, međutim sada je potreba veća nego ikada. Ove informacije izlaze sa molitvom da po milosti našeg Nebeskog oca daju Biblijsko upustvo onima koji ljube Jehovu.

Jehovini svjedoci nisu
Istraživači Biblije Pastora Russella

Slika je jasna. Povijesni podatci otkrivaju van svake sumnje da su Istraživači Biblije koje je utemeljio Pastor Russell i Jehovini svjedoci koje je osnovao sudac Rutherford dva odvojena pokreta.

Pastor Russell utemeljio je Istraživače Biblije. Pokret je imao svoj početak 1872 u Alegheniju, Pensilvanija gdje je novooformljeni Biblijski razred izabrao C. T. Russella kao svog pastora. U to su vrijeme mnogi drugi iskreni kršćani formirali neovisne Biblijske razrede za dublji biblijski studij kako bi se održali s obzirom na tada rastući val nevjere. Dok su se mnogi slijepo držali vjerovanja koja su potjecala iz „Mračnog srednjeg vjeka“ Istraživači Biblije su nastojali osporiti umno nevjerovanje i bezumno vjerovanje.

Pastor Russell postao je vođom misli i djelovanja među tim skupštinama. 1879 formirana je Sionska Stražarska Kula kasnije poznata kao Biblijsko i Traktatno Društvo Stražarska Kula (ne miješati s Jehovinim svjedocima). To Društvo nije postalo Centralni autoritet pokreta Istraživača Biblije. To ni nije moglo jer su se sve skupštine Istraživača Biblije koje su inače surađivale čvrsto držale skupštinske samouprave. Biblijsko i Traktatno Društvo Stražarska Kula u biti je bilo izdavačka kuća i predavački ured koji je stalno koristio Biblijske predavače koji su putovali po cijeloj Zapadnoj hemisferi – a neki i do najudaljenijih krajeva svijeta.

Zašto su i kako osnovani Jehovini svjedoci?

Nesretni dio povijesti daje odgovor na pitanje o porijeklu Jehovinih svjedoka. Nakon smrti Pastora Russella 1916, uloga Biblijskog i traktatnog društva Stražarska kula drastično se promjenila. Joseph Rutherford kojeg je Pastor Russell netom otpustio iz svog osoblja, preuzeo je pravnu kontrolu nad Stražarskom Kulom, otpustio većinu iz Upravnog odbora, i uspostavio diktatorski autoritet. Stražarska Kula postala je središnjom glavom i auoritetom nad svim skupštinama koje su se bile spremne odreći svog suvereniteta. Temeljna učenja ovog „novog društva“ ozbiljno su se udaljila od učenja Pastora Russella kako su njegovi spisi postupno bili odbacivani. Metode evangelizacijskog rada bile su promjenjene. Mnogo senzacionalnije digresije, kao što su odbijanje transfuzije krvi i pozdravljanja zastave došle su pod lupu javnosti.

Ali mnogi pojedinci i čitave skupštine odbili su predati svoju krščansku slobodu ili prihvatiti nova učenja. Nekako početkom 1917 započeo je Izlazak iz novo proglašenog suverenog sjedišta. 1918 jedna četvrtina Istraživača Biblije napustila je Suca Rutherforda ostajuči vjernima učenjima pokojnog Pastora Russella. (i) To su bili prvi Istraživači Biblije Pastora Russella koji su se odvojili od tiranije suca Rutherforda tijekom tog Izlaska. Većina je vjerovala da su vrata nebeskog poziva i dalje bila otvorena. Oformili su nove skupštine, i organizirali organizacijsku službu za izdavanje literature Istraživača Biblije.

Postoje mnoge knjige koje govore o organizaciji Stražarske Kule, a neke od njih napisali su i bivši pripadnici Stražarske Kule. Ali nitko nema takav uvid kao Wiliam Schnell, koji je bio član društva u vrijeme kada je sudac Rutherford ukidao pokret Istraživača Biblije i stvarao Jehovine svjedoke.

Tijekom borbe između sudca Rutherforda i Istraživača Biblije, Schnell je bio u gornjem ešalonu Stražarske Kule pa je mogao napraviti vrlo pronicljiva zapažanja. U vrijeme kada je na koncu napisao knjigu TRIDESET GODINA ROB STRAŽARSKE KULE više nije bio Jehovin svjedok a niti Istraživač Biblije. Schnell je zapazio da su daljnje doktrinarne promjene i agresivna promocija sudca Rutherforda rezultirali velikim porastom novih članova vjernih sudcu Rutherfordu. No to je generiralo opoziciju od strane Istraživača Biblije Pastora Russella, koji su još uvijek ostali u Društvu Stražarska Kula nastojeći poništiti Rutherfordovu reviziju doktrine i prakse. Schnell je dalje opisao reakciju sudca Rutherforda (ii):

Između 1925 i 1931 Rutherford je pokrenuo kampanju čišćenja Russellovih sljedbenika. Do 1931 tri četvrtine onih koji su prije bili povezani sa pokretom Istraživača Biblije u danima Pastora Rusella ostali su vjerni njegovim učenjima i potpuno su se odvojili od sudca Rutherforda.

Glede tih koji su otišli Schnell je primjetio, „To je upravo ono što je novo Društvo Stražarska Kula željelo i ono čemu su se nadali da će ostvariti.“ (iii) Govoreći o novim obračenicima Schnell je rekao, (iv)

„Ti su naravno bili većina nakon krvoprolića tri četvrtine Istraživača Biblije koje je tako vješto ostvareno.“

Schnell je nadalje uočio, (v)

„Stari Istraživači Biblije…duhom rođeni pojedinci, pravi kršćani nikada ne bi stajali iza takve subverzije prakse i razmišljanja. S obzirom da s proučavali Bibliju oni su znali za Pavlovo upozorenje iz 2.Tim.4:3: „Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdravo učenje.“

Linija današnjih skupština Istraživača Biblije vuče porijeklo od tih separatista, Istraživača Biblije koje je oformio Pastor Russell. Opis Istraživača Biblije Pastora Russella kojeg je dao Schnell otkriva zašto ih sudac Rutherford nije mogao pokoriti,

„Istraživači Biblije bili su takvog surovog tipa individualnosti da su tvrdili kako su pobjegli iz različitih crkvenih organizacija da bi postali i ostali slobodni i neometani u svom nasojanju da proučavaju Bibliju i žive kao kršćani. Smatrali su da su organizacije iz kojih su pobjegli postale previše krute i zagušljive, stanje koje su smatrali štetnim za njihov kršćanski životni put. U stvari u tim danima Istraživači Biblije bili su najrazuđeniji pojedinci koji su se ikad pojavili od dana rane Crkve. Njihov moto „neokomformizma“ postao je poslovica.“

Ti „robusni individualisti“ vjerovali su u autonomiju svake skupštine. Nije bilo mjesta za diktatora poput suca Rutherforda.

Jehovini svjedoci osnovani 1931

Sada kada su tri četvrtine Istraživača Biblije Pastora Russella bile očišćene, dok su se preostali Istraživači Biblije pokorili doktrinarnim promjenama suca Rutherforda, mogao je biti osnovan novi pokret. Jehovini svjedoci bili su osnovani 1931, 15 godina nakon smrti Pastora Russella. Njihov osnivač, Joseph Rutherford predstavio je zapanjujuću rezoluciju naslovljenu sa „Novo ime“, koja je bila prihvaćena na međunarodnom kongresu 26 srpnja, 1931, u Columbusu, Ohio. Rezolucija najprije zapaža da niti „Russelliti“ niti „Istraživači Biblije“ više nisu prikladna imena (zasigurno ne s obzirom da se 75% Istraživača Biblije iz ere Pastora Russella odvojilo) Stoga će se zvati „Jehovinim svjedocima“ (vi)

Zapazite ovo dobro. Istraživači Biblije Pastora Russella nisu prerasli u Jehovine svjedoke. Kao što „Wikipedia“ također primjećuje, zbog Rutherfordovih doktrinarnih promjena, njegov je pokret izgubio „većinu svojih prvobitnih članova između 1916 i 1928.“ To znači da kada je sudac Rutherford promjenio ime svog pokreta u Jehovine svjedoke 1931, Istraživači Biblije Pastora Russella su otišli.

Što se dogodilo s tim Istraživačima Biblije?

Dobro sam se informirao od onih koji su bili tamo kada je 1926 sudac Rutherford odbacio razvoj karaktera. To je bio početak kraja Istraživača Biblije Pastora Russella u Stražarskoj Kuli. Godine 1928-1931 su vidjele njihov veliki izlazak iz Rutherfordove Stražarske Kule, a što je obilježilo početak pokreta Istraživača Biblije današnjice. Kako? Kolovoza 1928, oko 80 Istraživača Biblije u području Pittsburga napustilo je Stražarsku kulu. Što će učiniti? Gdje će ići? 31 listopada bila je godišnjica smrti Pastora Russella. Izvrsno! Povodom te godišnjice imat će trodnevni kongres i pozvat će sve Istraživače Biblije za koje su znali da su od 1918 napustili Stražarsku Kulu. Kakav uspjeh! Bilo je to nešto što nisu mogli niti sanjati. I to je postao godišnji događaj sve do 1942 kada je drugi svjetski rat ograničio putovanja. Bile su oformljene nove skupštine, a one koje su postojale od 1918 kad je počeo Izlazak bile su proširene. Sve skupštine ili ecclesie bile su autonomne utemeljene na učenjima apostola Pavla, kao u danima Pastora Russella.

Istraživači Biblije koji su 1928 izašli iz Stražarske Kule imali su gorljivi entuzijazam za javno svjedočenje. 1932 formirali su novu organizaciju službe isključivo kako bi usmjeravali agresivni program javnog svjedočenja. Sada su postojale dvije organizacije službe Istraživača Biblije. S vremenom su se obje promjenile i proširile svoj opseg djelovanja.

Dogodio se još jedan izlazak između 1931 i 1935. Sastojao se od nekoliko Istraživača Biblije Pastora Russella koji su ostali nakon 1931 oklijevajući izaći ali su na koncu napustili sudca Rutherforda, a isto tako i od mnogih koji su došli u pokret pod sudca Rutherforda ali su ga napustili, zato što nisu vjerovali da su oni bili Jehovini svjedoci koji su zamjenili Izrael u Božjem planu. Od tada teče jedan stalni potočić bivših Jehovinih svjedoka koji se slijeva u pokret Istraživača Biblije.

Natrag k sucu Rutherfordu i njegovom novom pokretu

Na temelju novih doktrina, sudac Rutherford je dao novo ime relativno novoj grupi koji nisu bili Istraživači Biblije Pastora Russella.

Joseph Rutherford je utemeljio Jehovine svjedoke a ne Pastor Russell. Pastor Russell umro je 1916. Jehovini svjedoci bili su osnovani 1931. Pastor Russell utemeljio je Istraživače Biblije koji još uvijek afirmiraju njegova učenja. Sudac Rutherford odbacio je učenja Pastora Russella, očistio iz svog pokreta one Istraživače Biblije koji su bili lojalni idealima Pastora Russella, odbacio je ime Istraživači Biblije i dao ime svom novom pokretu „Jehovini svjedoci“.

Slika je jasna. Povijesni podaci izvan svake sumnje pokazuju da su Istraživači Biblije Pastora Russella i Rutherfordovi Jehovini svjedoci dva odvojena pokreta.

No postoji jedna stvar koja djeluje zbunjujuće i kontradiktorno. Zašto Jehovini svjedoci ponekad ukazuju na Pastora Russella kao svog utemeljitelja? Sigurno ne zato što se slažu s njegovim temeljnim učenjima. U stvari oni se toliko snažno protive njegovim temeljnim učenjima da uvijek iznova karakteriziraju Istraživače Biblije Pastora Russella kao klasu „otpadnika“koji će biti zauvijek uništeni. (Istraživači Biblije s druge strane radosno očekuju vječnu budućnost za Jehovine svjedoke.)

Što je grijeh Istraživača Biblije Pastora Russella koji ih čini toliko zlima? Koji je to toliko odvratan grijeh da zbog njega zaslužuju vječno uništenje? Odgovor je jednostavan, Istraživači Biblije se i dalje drže biblijskih učenja Pastora Russella! To znači da odbacuju doktrine Jehovinih svjedoka. Jehovinim su svjedocima učenja Istraživača Biblije grozna pogreška- vrijedna vječne kazne.

Nastaje apsurdna kontradikcija kada Jehovini svjedoci tvrde da je Pastor Russell njihov osnivač. Od koga su Istraživači Biblije dobili svoje tzv. grozne pogreške ako ne od Pastora Russella? Ako je Pastor Russell naučavao tu veliku pogrešku zašto onda Jehovini svjedoci tvrde da je on njihov osnivač?

Povijesna dubina

Iz samo jednog jedinog razloga Jehovini svjedoci tvrde da je Pastor Russell njihov osnivač- „povijesna dubina“. Kao Kršćanska crkva Jehovini su svjedoci mlada vjerska grupa. S obzirom da su Jehovini svjedoci započeli 1931 treba im povijesna vjerodostojnost. Zamisli da je netko 1930ih, 1940ih, ili 1950ih rekao: „Naša je kršćanska grupa počela 1931.“ Pozivajući se na Pastora Russella kao svog osnivača oni projiciraju svoj početak natrag u 1800te kao kršćanska grupa. Na kraju krajeva brojne su kršćanske crkve poput Učenika Kristovih imale svoj početak 1800ih. Kao dokaz njihove osjetljivosti na povijesnu dubinu, Jehovini svjedoci pokušavaju nadmašiti sve Kršćanske crkve tvrdeći da je Abel, Adamov sin, bio prvi Jehovin svjedok. To je zaista posezanje u povijesnu dubinu.

Povijesne su činjenice jasne. Pastor Russell osnovao je Istraživače Biblije 1870ih. Sudac Rutherford osnovao je Jehovine svjedoke 1931. Istraživači Biblije Pastora Russella i Jehovini svjedoci sudca Rutherforda dva su odvojena i različita pokreta.

Samo za ilustraciju, Luterani i Rimokatolici imaju zajedničko podrijetlo jednostavno zbog toga što su se Luterani odvojili od papinstva. Međutim oni su dvije odvojene crkve. Luterani vjeruju učenjima Martina Luthera a katolici vjeruju učenjima pape. To što linija Luterana ide sve do papa ne znači da su pape osnivači Luterana. Pape su osnivači Rimokatolika koji vjeruju njihovim doktrinama.

Kao što Baptisti i Prezbiterijanci vjeruju u vječno mučenje, tako i Istraživači Biblije i Jehovini svjedoci vjeruju u vječno uništenje. Ali ta ih sličnost ne čini istom grupom. Dobro je zapaziti kako Istraživači Biblije smatraju da su Jehovini svjedoci plemeniti ljudi i da će vjerojatno kao i svi drugi ljudi uživati u blagodatima Božje vječnosti. (Mi samo želimo da i oni imaju takve ljubazne osjećaje prema nama)

Zapazite ovo dobro: Sudac Rutherford usvojio je ime Jehovini svjedoci zato što ime Istraživači Biblije više nije bilo prikladno. Ali zašto promjena imena?

Ustvari, „Jehovini svjedoci“ je biblijski koncept koji se javlja tri puta u 43 i 44 poglavlju Izaije. Prorok Izaija je očito govorio o židovskom narodu, i Istraživači Biblije su to uvijek tako razumjeli. Tko je drugi bio oslobođen iz Egipta, i prinosio žrtve Bogu jedno vrijeme, i ponovno sakupljen iz cijelog svijeta u svoju domovinu? Židovski narod su pravi „Jehovini svjedoci“.

Teologija zamjene i antisemitizam

Sudac Rutherford postavio je temelj za odbacivanje jednog od temeljnih učenja Pastora Russella. Scena je bila postavljena za „teologiju zamjene“. Kada je izašao drugi svezak Rutherfordove knjige „Opravdanje“ u njoj je stajalo da je Židovski narod, tjelesni Izrael bio zauvijek odbačen kao Božji narod i zamjenjen sa Novim Izraelom- Jehovinim svjedocima sudca Rutherforda. Sudac Rutherford je time prihvatio teologiju zamjene- tradicionalnu pogrešku i Rimokatolika i Pravoslavaca a isto tako i povijesnih Protestanstskih denominacija. Teologija zamjene primjenjuje sve ono što Hebrejska pisma govore o budućim blagoslovima Izraela i obećanjima na kršćane. Sada je sudac Rutherford primjenio te tekstove isključivo na kršćane koji su bili Jehovini svjedoci. Međutim intersantno je zapaziti da su svi tekstovi koji se odnose na kažnjavanje Izraela zadržani teologijom zamjene kao mjerodavnu za Židove.

Kao što je teologija zamjene opravdala, ako ne i nadahnula antisemitizam kroz proteklih 1900 godina Kršćanske povijesti, tako je i u ovom slučaju slijedilo ono što je neizbježno. Sudac Rutherford poslao je pismo antisemitskog sadržaja Hitleru. Kako se to dogodilo? Slijedi citat iz Godišnjaka Jehovinih svjedoka za 1934 godinu: (vii)

U lipnju je Predsjednik Društva (Joseph Rutherford) posjetio Njemačku da poduzme korake za vraćanje Nekretnine Društva u posjed Jehovinih svjedoka kako bi mogli nastaviti djelo. Znajući da su neprijatelji krivo prikazali činjenice Nacističkoj vladi, bila je pripremljena Deklaracija činjenica, i 25 lipnja 1933 više od 7000 Jehovinih svjedoka okupilo se u Berlinu i jednoglasno usvojili rezoluciju, milijuni koje su bili printani i raspačavani diljem Njemačke. Citiramo dio te rezolucije:

„Lažno smo optuženi da primamo financijsku potporu za naše djelo od Židova. To je daleko od istine. Sve do ovoga časa nije bilo ni najmanjeg dijela novca doniranog za naše djelo od Židova. Najveće i najokrutnije carstvo na Zemlji je AngloAmeričko Carstvo. Pod tim se podrazumijeva Britanski imperij od kojega Sjedinjene Američke Države čine samo dio. Židovski trgovci Britansko-Američkog Carstva, izgradili su i provodili Veliki Biznis kao sredstvo za iskorištavanje i tlačenje ljudi mnogih nacija. Ova se činjenica posebno odnosi na velike gradove London i New York, utvrde tog Velikog biznisa. Ta je činjenica toliko očita u Americi da tamo čak postoji jedna izreka glede grada New Yorka koja kaže: „židovi ga posjeduju, Irski katolici njime vladaju a Amerikanci plaćaju račune.“ (Naglašeno od nas) Mi se ne borimo ni s jednima od ovdje spomenutih, nego kao svjedoci za Jehovu i u poslušnosti njegovoj zapovjedi zapisanoj u Bibliji, potaknuti smo skrenuti pažnju na istinu o njima tako da bi ljudi bili prosvjetljeni glede Boga i njegovog nauma… (To je čisti antisemitizam.)

Sudac Rutherford i Jehovini svjedoci u Njemačkoj pokušavaju se ulagivati Hitleru

„Ova deklaracija bila je poslana svakom visokom službeniku vlade (Nacističke Njemačke) od Predsjednika pa sve do članova savjeta.“ objašnjava knjiga JEHOVINI SVJEDOCI U BOŽANSKOM NAUMU koju su Jehovini svjedoci izdali 1967. (viii) Slanje te deklaracije svakom „visokom službeniku“ naravno uključivalo je i Hitlera koji je u to vrijeme bio kancelar imenovan od predsjednika. Uz klevetanje Lige naroda, Deklaracija podržava Nacističku vladu kada kaže: (ix)

„Sadašnja Njemačka vlada izjasnila se protiv tlačitelja Velikog Biznisa (Amerika i Britanija) i protiv pogrešnih religioznih utjecaja na političke stvari nacije. To je upravo i naša pozicija….(naglašeno od nas)

Nevjerojatno! Sudac Rutherford rekao je da se u potpunosti slaže sa Hitlerovim principima. Međutim sudac Rutherford napravio je fatalnu pogrešku kada je u nastavku rekao: (x)

Umjesto da smo protiv principa koje zagovara Njemačka vlada, mi otvoreno stojimo iza tih principa, i naglašavamo da će Jehova Bog kroz Isusa Krista donijeti potpuno ostvarenje tih principa. (naglašeno od nas)

To je nevjerojatno. Sudac Rutherford je ustvari rekao kako vjeruje Hitlerovim principima. Ali njegova fatalna pogreška bila je izjava da jedino Bog može ostvariti „potpunu realizaciju tih (Hitlerovih ekonomskih i političkih) principa“ što je podrazumijevalo da to Hitler nije mogao. To je bio udarac Hitlerovoj bahatosti zbog čega se još žešće oborio na Jehovine svjedoke. Za Hitlera je Ruherfordov antisemitizam bio blijed u usporedbi sa Hitlerovim snom o tome kako njegov Treći Rajh uspješno vlada cijelom Evropom.

Pokušaj sudca Rutheforda da se dodvori Hitleru samo je dodao ulja na vatru. Rutherfordov izraz antsemitizma očito je pokazao njegove prave osjećaje. 1934 sudac Rutherford napisao je na 5 stranici brošure „Favored people“: „Današnji ljudi nazivaju židove trgovcima među kojima su neki od najbogatijih ljudi ali i najjadniji koje je svijet ikada vidio. Neki glavari Velikih trgovaca su naime židovi. Mnogi od njih su arogantni, sebični i vrlo ponosni.“

Rutherford je 1937 napisao u knjizi „Neprijatelji“ (str.281): „Postoje iznimno egoistični ljudi koji se zovu „Židovi“ i čiji je interes samo u stjecanju dobitka.“

Sudac Rutherford nije uspio umiriti Hitlera

Sedmog listopada 1934 sve skupštine Jehovinih svjedoka u Njemačkoj okupile su se da čuju sadržaj pisma koje je bilo poslano službenicima Hitlerove vlade. Glasilo je: „Postoji izravan sukob između vašeg i Božjeg zakona…Ovim vam dajemo na znanje da ćemo pod svaku cijenu slušati Božje zapovjedi, sastajat ćemo se zajedno radi proučavanja Njegove riječi, i obožavat ćemo ga i služiti mu onako kako je On zapovjedio.“

Istog su se dana, Jehovini svjedoci sakupili na posebnim sastancima u 49 zemalja i poslali Hitleru sljedeći telegram: „Vaše zlostavljanje Jehovinih svjedoka šokira sve ljude dobre volje na zemlji i obeščašćuje Božje ime. Prestanite s daljnjim proganjanjem Jehovinih svjedoka; u protivnom će Bog uništiti vas i vašu nacionalnu partiju“.- Probudite se! 22/8 1995

Sudac Rutherford pobudio je neprijateljstvo Jehovinih svjedoka prema Hitleru širom svijeta. Nacionalna okupljanja Jehovinih svjedoka u preko 50 nacija širom svijeta poslali su telegrame Hitleru prijeteći mu da će ga Bog uništiti ukoliko ne popusti. To je još više razljutilo Hitlera pa je naredio da se svi Jehovini svjedoci zarobe i bace u koncentracijske logore.

Kakav nesretan duel. Kako arogantno od sudca Rutherforda misliti da može zapovjediti da Božji gnjev dođe na bilo koga. Isto tako koliko je brutalno i nemilosrdno od Hitlera da gazi bilo koga, koga mu se prohtije.

I sada završna riječ o ovom bizarnom događaju. Zapazite da su Jehovini svjedoci iz pedeset zemalja poduprli Sudca Rutherforda u njegovoj prijetnji da će Bog uništiti Hitlera budući da nije odgovorio povoljno. To znači da je velika većina Jehovinih svjedoka širom svijeta poduprla sudca Rutherforda. Istraživači Biblije Pastora Russella nikada ne bi prizivali Božje uništenje na bilo koga. To nisu bili istraživači Biblije Pastora Russella već Rutherfordovi Jehovini svjedoci.

GODIŠNJAK JEHOVINIH SVJEDOKA 1943, predstavlja činjenice o tome što se događalo 1933 i 1934 između Sudca Rutherforda i Hitlera. Kako su godine prolazile točan izvještaj iz tog godišnjaka postao je diskriminirajući za sudca Rutherforda. Zato je GODIŠNJAK JEHOVINIH SVJEDOKA ZA 1974, sadržavao članak koji je nastojao to prikriti i staviti veliki dio krivnje za Deklaraciju na vodstvo njemačke podružnice Stražarske Kule. Ali ne možete promjenit izvještaj. GODIŠNJAK JEHOVINIH SVJEDOKA ZA 1934 točno navodi da je autor inkriminirajuće Deklaracije predsjednik Stražarske Kule Sudac Rutherford.

Kako skandalozno!

U Hitlerovim koncentracijskim logorima stradali su i mnogi drugi, uključujući i Istraživače Biblije Pastora Russella. Ali zapazite račvanje između životnog stila Jehovinih svjedoka koji su bili posebno uhićivani zbog Rutherfordovog bizarnog duela sa Hitlerom 1933/1934 i samog sudca Rutherforda. Žalosno za reći, dok su njegovi Jehovini svjedoci patili u koncentracijskim logorima, sudac Rutherford živio je u luksuzu i raskoši. On je imao dvorac, Beth Sarim, u San Diegu na oko 100 rali površine, prvobitno predviđeno za Vjerne starog doba da to koriste u Kraljevstvu, a gdje je on živio tokom ljeta sve do svoje smrti. Također je imao luksuzne izlaske po SAD-u i u inozemstvu. I naravno bio mu je potreban šesnaestocilindrični kadilak da se s njim zabavlja uokolo.

Kako skandalozno! Zbog poslušnosti dekretima Sudca Rutherforda Jehovini su se svjedoci doslovno raspadali u koncentracijskim logorima dok se njihov cijenjeni vođa luksuzirao u raskoši.

Schnell koji je napustio Stražarsku Kulu Sudca Rutherforda, bio je Evanđeoski kršćanin u vrijeme kada je napisao svoju knjigu. Kao takav, on je imao duboka neslaganja s nekima od temeljnih doktrina Pastora Russella i njegovih Istraživača Biblije. Ipak Scnellovi zapisi odražavaju duboko cijenjenje prema njihovom kršćanskom duhu. Ovaj labavo povezani pokret Istraživača Biblije „kršnih individualista“, kako ih je Schnell nazvao, danas napreduje diljem svijeta. Da, Istraživači Biblije su mali pokret „kršnih individualista“ povezanih zajedno u skupštine koje revno čuvaju svoju skupštinsku autonomiju. Međutim ako imate male družine individualista, svaki sa svojom vlastitom voljom, potpuno posvećene viziji Istine, tada imate aktiviste. Tako, Istraživači Biblije baš kao i u Russellovim danima utječu na svijet u mjeri koja daleko nadmašuje njihovu veličinu.

Jehovini svjedoci ne vjeruju povijesnim učenjima Istraživača Biblije

Vjeovanja Pastora Russella sadržana su u šest svezaka Studija Svetog Pisma a koja su bila prihvaćena učenja Istraživača Biblije sve do smrti Pastora Russella. Kada je Sudac Rutherford preuzeo kontrolu nad Stražarskom kulom unutar nekih deset godina Studije Svetog Pisma Pastora Russella bile su stavljene po strani. Bile su zamjenjene sa serijom novih knjiga koje je napisao Sudac Ruherford i u kojima je promjenio mnoga temeljna učenja Pastora Russella. Istina šest svezaka Studija Svetog Pisma nalaze se u bibliotekama Jehovinih svjedoka ali ne da ih se čita. Zašto? Jehovini svjedoci zamjenili su mnoga učenja Pastora Russella sa novim učenjima svog osnivača Sudca Rutherforda One su u bibliotekama Jehovinih svjedoka da glume povijesnu dubinu kao što smo primjetili ranije.

Sljedeće doktrine su primjer kako su Istraživači Biblije zadržali temeljna učenja Pastora Russella u usporedbi sa Jehovinim svjedocima koji to ne čine.

Spasenje za sve

Glavno učenje Pastora Russella bilo je da je Isus umro kao otkupnina za sve, stoga će cijelo čovječanstvo imati punu i poštenu priliku za spasenje. Svi će biti prosvjetljeni spoznajom Božje istine, prije nego budu stavljeni na ispit, i suđeni za svoj vječni udes. Za veliku većinu čovječanstva to će biti kada budu bili podignuti iz mrtvih u vrijeme sveopćeg uskrsnuća. Konačna presuda temeljit će se na njihovom vladanju nakon što su bili prosvjetljeni a ne na temelju vladanja u prijašnjem životu dok su bili u neznanju. Ovo učenje odvaja Istraživače Biblije od svih drugih vjerskih grupa. Sada ih razdvaja i od Jehovinih svjedoka također. Jehovini su svjedoci desteljećima naučavali da Isus nije bio otkupnina za sve nego otkupnina za sve vrste ljudi – ne uključujući svakog čovjeka.

Svrha evangliziranja

Pastor Russell naučavao je da je sada dan spasenja za Kršćane, a da drugi dan, dan spasenja očekuje čovječanstvo općenito. To gledište je razbilo koncept spasenja koji je bio popularan u njegovo vrijeme. U to vrijeme su gotovo svi evangelizatori naučavali doslovan pakao za mučenje svih onih koji u sadašnjem životu ne prihvate Krista. Oni su smatrali te prijetnje sa paklom kao neophodnima za uzdržavanje odf zla, i ako je to potrebno da donesu spasenje kroz strah. Mnoge Crkve su od tada proširile njihov koncept spasenja izvan ovog života.

Međutim Jehovini su svjedoci desetljećima vjerovali da je njihovo svjedočenje ispunjenje usporedbe o ovcama i jarcima. Oni koji bi odbacili njihovu poruku smatrani su klasom jaraca koji će pretrpjeti vječno uništenje. Svaki Jehovin svjedok postao je misionar života ili smrti.

Tko su pravi Jehovini svjedoci?

Nakon što su primjenili redak iz Iza.43:12 „Vi ste moji svjedoci, kaže Jehova“ na sebe Jehovini su svjedoci objavili da Židovski narod nema posebnu ulogu u Božanskom planu od vremena Isusove smrti. Da su u stvari bili zamjenjeni sa novim Jehovinim svjedocima. Pastor Russell je naučavao Židovski narod i nacija imaju vodeću ulogu u Božanskom planu za ljude. Premda su sada još uvijek rasuti i raspršen narod, rekao je on, na temelju Božjih obećanja, oni će se vratiti u svoju domovinu, i biti ustanovljeni kao neovisna nacija. Vrijeme je pokazalo da se to zaista i desilo. Iako Jehovini svjedoci to niječu, Istraživači Biblije danas naučavaju da će nova Izraelska država, kako je Pastor Russell i predvidio, nastala Božanskom providnošću biti preteča nadolazećeg Božjeg Kraljevstva na zemlji.

Vjerodajnice Istraživača Biblije Pastora Russella

Ako ne vjeruješ u otkupninu za sve (1.Tim.2:6), koja je bila glavna doktrina koja je odvajala Pastora Russella od svih drugih crkava, tada ne možeš biti jedan od Istraživača Biblije Pastora Russella. Ukoliko pripadaš organizaciji koja ima diktatorsku vlast nad svakom skupštinom, tada ne možeš biti jedan od Istraživača Biblije Pastora Russella, koji njeguju autonomiju svake skupštine Istraživača Biblije. Ako vjeruješ da su Jehovini svjedoci zamjenili Izraelsku naciju u Božjem planu, tada nisi jedan od Istraživača Biblije Pastora Russella koji širom svijeta objavljuju da Bog vraća prirodni Izrael u njihovu domovinu.

Zbog ozloglašenosti koja prati život Sudca Rutherforda, Jehovini svjedoci minimiziraju svoj povijessni identitet sa Sudcem Rutherfordom i naglašavaju da je njihov utemeljitelj bio Pastor Russell. Ustvari oni su hibridni soj koji ne ispunjava uvjete da budu Istraživači Biblije Pastora Russella. Zašto? Zato što im nedostaju gornje doktrinarne vjerodajnice Istraživača Biblije Pastora Russella, dok još uvijek zadršavaju doktrinarne vjerodajnice Jehovinih svjedoka Sudca Rutherforda. Danas su sljedbenici Stražarske Kule, jednostavno i jasno, Jehovini svjedoci Sudca Rutherforda. Oni vjeruju njegovim doktrinama. Glavna doktrina Sudca Rutherforda bila je da su Jehovini svjedoci zamjenili Židovsku naciju kao „svjedoke Jehove“. Oni to još uvijek tvrde.

Iz ovih se činjenica može vidjeti da Pastor Charles T. Russell niti doktrinarno niti strukturalno nije bio utemeljitelj Jehovinih svjedoka. On je bio osnivač Istraživača Biblije koji su danas itekako na svjetskoj sceni. Kao i na početku, Istraživači Biblije ostaju bez centralne glave ili autoriteta. Svaka skupština čuva svoje demokratsko skupštinsko pravilo. Premda svaka skupština ostaje neovisna, ipak su velikim dijelom udruženi u unutar- skupštinske aktivnosti i kongrese. Isto tako nekoliko nekoliko službenih Organizacija Istraživača Biblije pomažu promicati državnu i međunarodnu službu. Neke su skupštine čak postale vrlo aktivne na državnom nivou a i svjetskom putem objavljivanja i svjedočenja uz pomoć Interneta, objavljivanjem brošura i prevođenjem i tiskanjem šest svezaka Studija Svetog pisma na različitim jezicima širom svijeta.

Istraživači Biblije Pastora Russella uplašili su neke evanđeoske kršćane. Pogledajte što piše na jednom od njihovih blogova od Roberta C. Hilla , Thb:

„Oni rastu. Njihove se štamparije praše. Kupuju vrijeme emitiranja na kabelskim televizijama, i svjetska Web mreža je najnovija arena za širenje njihove doktrinarne pogreške. Između ostalog oni objavljuju da se Isusov drugi dolazak dogodio krajem 1874…Jehovini svjedoci? Ne! Istraživači Biblije se sastoje od neovisnih, rascjepkanih grupa direktno na liniji teoločkog nasljeđa (neki preferiraju hereza) Chalesa Tazea Russella i nisu skloni današnjim Jehovinim svjedocima Stražarske Kule. (Naglašeno od nas)“

Istraživači Biblije nisu ograničeni samo na Sjedinjene Američke države. Njih se može naći na gotovo svakom kontinentu. Svi su iskreni Kršćani dobrodošli. Pristup je bez ikakvih uvjeta. Posluži se sa Google pretraživačem i potraži skupštinu Istraživača Biblije u svom području.


i. Herzl godišnjak , 190
ii. William Schnell , TRIDESET GODINA ROB STRAŽARSKE KULE (Grand Rapids: Baker Book House, 1963),40,41
iii. Ibid., 41
iv. Ibid., 42.
v. Ibid., 43.
vi. JEHOVINI SVJEDOCI: OBJAVITELJI BOŽJEG KRALJEVSTVA (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1993), 155,156.
vii. GODIŠNJAK JEHOVINIH SVJEDOKA 1934 (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1933), 130,131.
viii. JEHOVINI SVJEDOCI U BOŽANSKOM NAUMU (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1959), 130.
ix. GODIŠNJAK JEHOVINIH SVJEDOKA 1934 , 134
x. Ibid., 135.


Sva prava pridržana 10 srpanj 2010
Kenneth Rawson
kwrpeace@optonline.net


Prijevod sa engleskog
Istraživači Biblije u Hrvatskoj
Kneza Branimira 18
44010 Sisak

Leave a Reply