Zajedno s Isusom

Cover


++++

++++

Zajedno s Isusom

tijekom posljednjeg tjedna

Prijevod s engleskog:

ISTRAŽIVAČI BIBLIJE U HRVATSKOJ


++++

++++

UVOD

Posljednji tjedan Isusovog života bila je prava drama. Podizanjem Lazara iz mrtvih Isusova slava prožela je malu naciju Izrael. Nakon nekoliko mjeseci, kad je Isus stigao u Betaniju, spojili su se svi elementi ove drame- Pasha, Isus, mnoštva, svećenici i Farizeji.

Kad su mnnoštva sakupljena u i oko Jeruzalema za Pashu pohrlila u Betaniju vidjeti Isusa i Lazara, Isusova popularnost dostigla je svoj vrhunac. Urota protiv Isusa ispunjavala je zrak. Svećenici su također kovali zavjeru i protiv Lazara kako bi i njega ubili.

Drama je dostigla svoj momentum sa Isusovim trijumfalnim ulaskom u Jeruzalem. Uslijedile su svakodnevne konfrontacije sa Farizejima. Judina izdaja gurnula je dramu u tragičan, premda trijumfalan, vrhunac. Izraelske sile, Rimsko carstvo i sama priroda bjesnili su protiv te usamljene figure na križu. “Svršeno je“ glasio je njegov povik. Međutim smrt je bila progutana pobjedom putem uskrsnuća.

Mnogo od ove drame je razasuto kroz sva četiri Evanđelja. Nijedno evanđelje ne sadrži sve detalje, ali imaju u sebi dosta ponavljanja. Nastojali smo odstraniti ono što je duplo, i s druge uhvatiti svaku opisnu frazu drame i spojiti ih u jedan tijek. Svaka fraza dodaje drugu sjenu emocije, drame, tragedije i topline, da bi poput prizme odražavali prekrasne nijanse svete osobnosti koja je motivirala Isusov nesebičan život.

Zajedništvo s Isusom uključuje hoditi s njim i osjetiti u našim srcima sve detalje njegove ljubazne žrtve. Molimo se da ova kompletna priča o Isusovom posljednjem tjednu potakne i vaše srce na zajedništvo s njim.

Br. Ken Rawson

Sadržaj

++++Čitanje prije Gospodinove večere
++++Čitanje tokom te večeri
++++Čitanje na dan uskrsnuća


++++

Isusov Trijumfalni ulazak- Kada?

U Reprintima 3363, 3852 i 5494, Br.Russell je stavio Isusov trijumfalni ulazak u Jeruzalem u Nedjelju ujutro. Na karti u R4212, Br. Clayton Woodworth stavio je taj događaj na Ponedjeljak ujutro. Što ćete od toga prihvatiti ostavljamo vama.


++++

++++

Čitanje prije Gospodinove večere

HODITI S ISUSOM ŠEST DANA PRIJE GOSPODINOVE VEČERE

PRVIH ŠEST DANA ISUSOVOG POSLJEDNJEG TJEDNA

Pozadina Isusovog ključnog posljednjeg tjedna

Ivan 11:48-57

++48 „Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati u nj pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod!“
++49 A jedan od njih – Kajfa, veliki svećenik one godine – reče im: „Vi ništa ne znate.
++50 I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne!“
++51 To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod;
++52 ali ne samo za narod nego i zato da raspršene sinove Božje skupi u jedno.
++53 Toga dana dakle odluče da ga ubiju.
++54 Zbog toga se Isus više nije javno kretao među Židovima, nego je odatle otišao u kraj blizu pustinje, u grad koji se zove Efrajim. Tu se zadržavao s učenicima.
++55 Bijaše blizu židovska Pasha i mnogi iz toga kraja uziđoše prije Pashe u Jeruzalem da se očiste.
++56 Iskahu dakle Isusa te se stojeći u H Aramu zapitkivahu: „Što vam se čini? Zar on ne kani doći na Blagdan?“
++57 A glavari svećenički i farizeji izdadoše naredbu: ako tko sazna gdje je, neka dojavi da ga uhvate.

Subota (Prvi dan)

Ivan 12:1 1

++1 Šest dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar koga je Isus uskrisio od mrtvih.

Marko 14:3; Ivan 12:2,3; Matej 26:7 2

++3 I kad je u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, bio za stolom, 3 Ondje mu prirediše večeru. Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru prave dragocjene nardove pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom pomasti.

Matej 26:8,9

++8 Vidjevši to, učenici negodovahu: „Čemu ta rasipnost?
++9 Moglo se to skupo prodati i dati siromasima.“


1 „Šest dana prije Pashe“ u Ivanu 12:1 definitvno stavlja Marijino pomazanje Isusa na početak posljednjeg tjedna premda izgleda prema izvještajima u Mat.26 i Marku 14 da su se dogodili kasnije.Brat Russell i većina komentatora se slažu da su sva tri izvještaja u stvari isti događaj koji se odigrao u subotu navečer. R 3534

2 Nekoliko redaka u naslovu označavaju isprepletene retke.

3 Mnogi pretpostavljaju da je Šimun gubavac bio oboljeli otac Lazara, Marte i Marije. R 2447, 3534


Ivan 12:4-6

++4 Nato reče Juda Iškariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati:
++5 „Zašto se ta pomast nije prodala za trista denara i razdala siromasima?“
++6 To ne reče zbog toga što mu bijaše stalo do siromaha, nego što bijaše kradljivac: kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo.

Marko 14:6-8

++6 A Isus reče: „Pustite je, što joj dodijavate? Dobro djelo učini na meni.
++7 Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svagda.
++8 Učinila je što je mogla: unaprijed mi pomaza tijelo za ukop.“

Matej 26:13

++13 „Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo ovo evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini – njoj na spomen.“

Ivan 12:9-11

++9 Silno mnoštvo Židova dozna da je Isus ondje pa se okupi, ne samo zbog Isusa, već i zato da vide Lazara kojega on bijaše uskrisio od mrtvih.
++10 A glavari svećenički odlučiše i Lazara ubiti 11jer su zbog njega mnogi Židovi odlazili i vjerovali u Isusa.

Nedjelja (Drugi dan) Trijumfalan ulazak

Ivan 12:12,13

++12 Kad je sutradan silan svijet koji dođe na Blagdan čuo da Isus dolazi u Jeruzalem,
++13 uze palmove grančice i iziđe mu u susret. Vikahu: „Hosana! »Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Kralj Izraelov.«“ 4


4 Ivan 12:12-15 navodi da je narod počeo klicati čak prije nego je Isus ujahao na magarcu.


Luka 19:29-31

++29 Kad se približi Betfagi i Betaniji, uz goru koja se zove Maslinska, posla dvojicu učenika
++30 govoreći: „Hajdete u selo pred vama. Čim uđete u nj, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i dovedite.
++31 Upita li vas tko: ‘Zašto driješite?’, ovako recite: ‘Gospodinu treba.’“

Marko 11:4-7

++4 Otiđoše i nađoše magare privezano uz vrata vani na cesti i odriješe ga.
++5 A neki od nazočnih upitaše: „Što radite? Što driješite magare?“
++6 Oni im odvrate kako im reče Isus. I pustiše ih.
++7 I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj.

Matej 21:4,5 i Ivan 12:5

++4 To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku:
++5 »Recite kćeri Sionskoj: Evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, jašuć na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.«

Ivan 12:16-18

++16 To učenici njegovi isprva ne razumješe. Ali pošto je Isus bio proslavljen, prisjetiše se da je to bilo o njemu napisano i da mu baš to učiniše.
++17 Mnoštvo koje bijaše s njime kad Lazara pozva iz groba i uskrisi od mrtvih pronosilo je svjedočanstvo o tome.
++18 Stoga mu je i izišao u susret silan svijet: pročulo se da je on učinio to znamenje.

Matej 21:8

++8 Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu.

Luka 19:37

++37 I kad se približi već da siđe s gore Maslinske, počne sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga iza glasa za sva čudesna djela, što su ih bili vidjeli.

Marko 11:9,10

++9 Koji su išli pred njim i hodili za njim, vikali su: „Hosana! Blagoslovljen je koji dolazi u ime Gospodnje!
++10 Blagoslovljeno je kraljevstvo oca našega, Davida, što dolazi! Hosana na visini!“

Luka 19:38-44

++38 Govorili su: „Blagoslove kralj, koji dolazi u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visini!“
++39 Tada mu rekoše neki farizeji: „Učitelju, zabrani to učenicima svojim!“
++40 On im reče: „Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati.“
++41 Kad se približi i ugleda grad, zaplaka nad njim i reče:
++42 „Kad bi i ti u ovaj svoj dan upoznao, što ti je za mir! Ali je sad skriveno od očiju tvojih.
++43 Doći će dani na tebe, kad će te neprijatelji tvoji okružiti opkopom, unaokolo te zatvoriti i sa svih te strana pritisnuti.
++44 Oni će tebe i djecu tvoju, što su u tebi, lupiti o zemlju i neće ostati u tebi kamena na kamenu, jer nijesi upoznao vremena pohođenja svojega.“

Matej 21:10,11

++10 Kad uđe u Jerusalem, uzbuni se sav glad. „Tko je to?“ pitali su.
++11 Mnoštvo je naroda govorilo: „To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji!“

Ivan 12:19

++19 A farizeji rekoše jedan drugome: „Vidite, da ništa ne postižete. Eto sav svijet ode za njim!“

Marko 11:11

++11 Tako on uđe u Jerusalem i otide u hram. Razgleda sve unaokolo i istom uveče izađe s dvanaestoricom u Betaniju.

Ponedjeljak (Treći dan)

Matej 21:18,19 i Marko 11:13,14

++18 Kad se je rano ujutro vraćao u grad, ogladnje.
++19 Tada vidje smokvu jednu kraj puta. Dođe k njoj, ali nađe na njoj samo lišće. Tada joj reče: „Neka nikada na tebi više ne bude roda!“ Odmah usahnu smokva.

Matej 21:20-22

++20 Kad to vidješe učenici, upitaše začuđeni: „Kako je mogla smokva odmah usahnuti?“
++21 Isus im odgovori: „Zaista, kažem vam: Ako imate vjere i ne sumnjate, onda ćete ne samo učiniti, što se je dogodilo smokvi, nego ako reknete onoj gori tamo: „Digni se i baci se u more!, to će se dogoditi.
++22 Sve, što zamolite pouzdano u molitvi, dobit ćete.“

Marko 11:15-17

++15 Tako dođoše u Jerusalem. On ode u hram i počne izgoniti prodavce i kupce u hramu. Ispremeta stolove mjenjačima i klupe trgovcima golubova
++16 I ne dopusti, da tko pronese i samo jednu posudu kroz hram.
++17 On ih potsjeti na ono: „Ne stoji li pisano: „Kuća moja ima biti kuća molitve za sve narode?“ A vi načiniste od nje špilju razbojničku.“

Matej 21:14-17

++14 U hramu dođoše k njemu slijepi i hromi, i iscijeli ih
++15 Kad vidješe glavari svećenički i književnici čudesa, što ih učini, i djecu, što su vikala u hramu: „Hosana sinu Davidovu!“, rasrdiše se
++16 I rekoše mu: „Čuješ li, što viču ovi?“ Isus im reče: „Da. Zar nijeste nikad čitali: „Iz usta djece i nejačadi navješćuješ hvalu svoju?“
++17 Stim ih ostavi, izađe iz grada u Betaniju i ostade ondje.

Marko 11:18

++18 Kad to doznaše glavari svećenički i književnici, pomisliše na to, kako bi ga pogubili. Ali su ga se bojali, jer je sav narod bio zanesen naukom njegovom.

Ivan 12:20-36 5

++20 Među onima, što su bili uzašli da se klanjaju na blagdan, nalazili se i neki neznabošci.
++21 Ovi pristupiše k Filipu, koji je bio iz Betsaide u Galileji, i zamoliše ga: „Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.“
++22 Dođe Filip i reče Andriji. Andrija i Filip opet reče Isusu.
++23 Isus im reče: „Dođe čas, da se proslavi Sin čovječji.
++24 Zaista, zaista, kažem vam: „Ako zrno pšenično ne padne u zemlju i ne umre, ostane za se samo. Ako li umre, mnogo roda rodi.
++25 Tko ljubi život svoj, izgubit će ga; a tko mrzi na život svoj na ovom svijetu, sačuvat će ga za život vječni.
++26 Tko mi hoće služiti, neka ide za mnom! Gdje sam ja, ondje i sluga moj neka bude! Tko tko meni proslavit će ga Otac moj.
++27 Sad je duša moja duboko potresena. Što da kažem? Oče, sačuvaj me od ovoga časa? Ali zato dođoh u čas ovaj.
++28 Oče, proslavi ime svoje!“. Tada glas dođe s neba: „I proslavio sam ga, i opet ću ga proslaviti.“
++29 Narod, koji je stajao i čuo, pomisli, da je zagrmjelo. Drugi rekoše: „Anđeo mu govorio.“
++30 A Isus reče: „Nije došao ovaj glas zbog mene, nego zbog vas.
++31 Sad je sud ovome svijetu, sad će biti istjeran knez ovoga svijeta.
++32 A kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi.“
++33 Ovim riječima htjede navijestiti, kojom će smrti umrijeti.
++34 Narod mu odgovori: „Mi smo čuli iz zakona, da Krist ostaje dovijeka. Kako ti možeš reći, da se Sin čovječji mora podignuti? Tko je taj Sin čovječji?“
++35 Isus im reče: „Samo još malo vremena svjetlost je među vama. Hodite, dok imate svjetlost, da vas tama ne obuzme! Tko hodi u tami, ne zna kamo ide.
++36 Dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost, da budete sinovi svijetla!“ To reče Isus, i otide, i skrio se od njih.

Marko 11:19

++19 Uveče ostaviše opet grad.


5 Nekoliko mjesta u Ivanu 12:20-50 za srijedu, Br.Russell primjećuje da ti retci opisuju događaje koji su se dogodili u Ponedjeljak ili Utorak- dan ili dva nakon njegovog trijumfalnog ulaska u Jeruazalem i hram u nedjelju (R 3542) Mi stavljamo retke 20-36 kao završne događaje u Ponedjeljak- 36 redak ukazuje na takav zaključak- i retci 37-50 jako se dobro uklapaju u Utorak kao zaključak Isusovog poučavanja u Hramu.


Utorak (Četvrti dan)

Marko 11:20-31

++20 Ujutro prođoše pokraj one smokve i vidješe, kako se je posušila do u korijen.
++21 Petar se sjeti i reče mu: „Učitelju, gle, smokva, što si je prokleo, posušila se!“
++22 Isus im reče: „Imajte vjeru u Boga!
++23 Zaista, kažem vam: Ako tko rekne gori ovoj: Digni se i baci se u more! i ne posumnja u srcu svojemu, nego vjeruje, da će se ispuniti riječ njegova, bit će mu to.
++24 Zato vam kažem: U molitvi možete zaželjeti, bilo štogod. Vjerujte samo, da ćete primiti, i bit će vam.
++25 I kad se spremate na molitvu, oprostite, ako što imate proti kojemu, da i Otac vaš na nebesima oprosti vama grijehe vaše.
++26 Ako li vi ne oprostite, ni Otac vaš na nebesima neće oprostiti vama grijeha vaših.“

Drama se intenzivirala. Ono što je slijedilo bila je najagresivnija konfrontacija između Isusa i vjerskih vođa. Ta se konfrontacija dogodila među mnoštvima koja su došla na Pashu na tlu koje je bilo dom tih vođa- hramu. Svećenici, pismoznanci, Farizeji, i Saduceji bili su odlučni okrenuti mnoštva protiv Isusa. Napadali su ga uvijek iznova. Ali nisu uspjeli. Isus ih je po prvi puta u svojoj službi više nego nadmudrio i ušutio svoji mudrim riječima- Isus je također bio agresivan. Na koncu je on krenuo u napad i optužio ih sa nemilosrdnim objavama.

++27 Dođoše opet u Jerusalem. Kad je hodao po hramu 6, pristupiše k njemu glavari svećenički, književnici i starješine
++28 I upitaše ga: „Kojom vlasti to činiš? Tko ti je dao vlast da to činiš?“
++29 Isus im reče: „Ja ću na vas staviti jedno pitanje. Ako mi odgovorite, i ja ću vam reći, kojom vlasti to činim.
++30 Je li krštenje Ivanovo bilo s neba ili od ljudi? Odgovorite mi.“
++31 Oni su razmišljali u sebi: „Ako reknemo: „S neba, on će odgovoriti: „Zašto mu onda nijeste vjerovali?“


6 Luka 20:1


Luka 20:6-8

++6 Reknemo li: „Od ljudi“, sav će nas narod kamenovati; jer je uvjeren, da je Ivan prorok.“
++7 Tako odgovoriše, da ne znaju, odakle je.
++8 Isus im reče: „Onda ni ja vama neću reći, kojom vlašću ovo činim.“

Matej 21:28-32

++28 Što vam se čini? Čovjek neki imao je dva sina. On ode k prvome i reče: „Sine, idi i radi danas u vinogradu!
++29 On odgovori: „Da, gospodaru, ali ne otide.
++30 Tada ode k drugome i reče isto tako. On odgovori: „Neću; ali poslije mu bi žao, i on ipak otide.
++31 Tko je od ove dvojice ispunio volju očevu?“ Odgovoriše: „Drugi.“ Tada im reče Isus: „Zaista, kažem vam: Carinici i bludnice dolaze još prije vas u kraljevstvo Božje.
++32 Ivan dođe i pokaza vam put pravednosti, ali mu vi nijeste vjerovali Nasuprot carinici i bludnice vjerovali su mu. Vi ste to vidjeli, ali se ipak iza toga nijeste obratili i nijeste mu vjerovali.

Marko 12:1-9

++1 Govorio im je u prispodobama: „Čovjek posadi vinograd. Ogradi ga plotom, iskopa tijesak i načini kulu. Tada ga dade u zakup vinogradarima i otide izvan zemlje.
++2 Kad je bilo vrijeme, posla k vinogradarima slugu, da primi od vinogradara svoj dio prihoda vinogradskoga.
++3 Ali ga oni uhvatiše, izbiše ga i otjeraše ga praznih ruku,
++4 Tada posla k njima drugoga slugu. Ali su i njega zlostavili i pogrdili.
++5 Posla još trećega, kojega ubiše. I tako još mnoge druge, koje što izbiše, što ubiše.
++6 I još je imao svojega jedinog, ljubljenog sina. Njega posla najposlije k njima. Mislio je naime: „Bit će ih strah od sina mojega.“
++7 Ali vinogradari rekoše među se: „To je baštinik. Hajde, ubijmo ga; tada će baština pripasti nama!“
++8 Uhvatiše ga dale, ubiše ga, i izbaciše iz vinograda.
++9 Što će sad učiniti gospodar vinograda? Doći će, pogubit će vinogradare i drugima dati vinograd. (koji će mu dati plodove kad dođe vrijeme)“ 7


7 Matej 21:41


Matej 21:42-46

++42 Tada im reče Isus: „Zar nijeste nikad čitali u Pismu: „Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen ugaoni; to je djelo Gospodnje, kao čudo stoji to pred očima našim?“
++43 Zato vam kažem: „Kraljevstvo Božje uzet će vam se i dat će se narodu, koji donosi rodove njegove.
++44 Tko padne na ovaj kamen, razbit će se; na koga on padne, satrt će ga.“
++45 Kad čuše glavari svećenički i farizeji priče njegove, opaziše, da misli na njih.
++46 Zato su gledali da ga uhvate; ali su se bojali naroda, jer ga je držao za proroka.

Matej 22:1-15

++1 Isus uze opet da im govori u prispodobama On reče:
++2 „Kraljevstvo je nebesko kao kralj, koji načini svadbu sinu svojemu.
++3 On posla sluge svoje, da zovnu uzvanike na svadbu. Ali oni ne htjedoše doći.
++4 Opet posla druge sluge s nalogom: „Kažite uzvanicima: „Ugotovio sam gozbu svoju, junci moji i uhranjenici moji poklani su, i sve je gotovo. Dođite na svadbu!“
++5 Ali oni nijesu marili za to, i odoše, jedan na imanje svoje, drugi k trgovini svojoj.
++6 A ostali napadoše na sluge njegove, zlostaviše ih i pobiše ih
++7 Tada se razgnjevi kralj. Posla čete svoje, dade pogubiti ubojice i grad njihov zapaliti.
++8 Tada reče slugama svojim: „Svadba je doduše ugotovljena, ali uzvanici nijesu bili nje dostojni.
++9 Idite dakle na raskršća i pozovite na svadbu, koga samo nađete!“
++10 Sluge izađoše na putove i dovedoše sve, koje nađoše; dobre i zle. Tako se napuni svadbena dvorana gostiju.
++11 Tada uđe kralj, da pogleda goste, Pogled njegov pade na jednoga, koji nije bio obučen u svadbeno ruho.
++12 Reče mu: „Prijatelju, kako si ušao vamo bez svadbenoga ruha?“ On je šutio.
++13 Tada zapovjedi kralj slugama: „Svežite mu ruke i noge i bacite ga u tamu! Ondje će biti jauk i škrgut zuba
++14 Jer su mnogi zvani ali je malo izabranih.“
++15 Tada odoše farizeji i posvjetovaše se među sobom, kako bi ga mogli uhvatiti u riječi.

Matej 22:16 i Luka 20:20,21

++16 Poslaše dakle k njemu učenike svoje zajedno s Herodovcima i rekoše: „Učitelju, znamo, ti si istinit, ti učiš put Božji po istini i ne mariš ni za koga; jer ne gledaš tko je tko.

Matej 22:17-22

++17 Kaži nam dakle, što misliš ti: „Je li dopušteno plaćati caru porez ili nije?“
++18 Isus prozre lukavstvo njihovo i odgovori: „Licemjeri, što me kušate?
++19 Pokažite mi novac porezni!“ Oni mu pružiše denar.
++20 Isus ih upita: „Čija je ovo slika i natpis?“
++21 Odgovoriše mu: „Carev.“ Tada im reče: „Dajte dakle caru carevo i Bogu Božje!“
++22 Kad su to čuli, zadiviše se; (I ne mogoše ga uhvatiti u riječi pred narodom, nego umuknuše zadivljeni njegovim odgovorom) 8 oni ga ostaviše i odoše.


8 Luka 20:26


Marko 12:18-25

++18 I dođoše k njemu saduceji, koji tvrde, da nema uskrsnuća. I oni ga upitaše.
++19 „Učitelju“, rekoše, „Mojsije nam je propisao: „Ako kojemu umre brat i ostavi ženu, a djece ne ostavi, onda ima brat njegov uzeti ženu njegovu i svojemu bratu podići potomka.
++20 A bilo je sedam braće. Prvi uze ženu i umrije bez potomka
++21 Tada je uze drugi i umrije bez potomka, isto tako i treći,
++22 I sva sedmorica ne ostaviše potomka. Poslije sviju umrije i žena.
++23 Kojemu će sad od njih pripasti ona kao žena kod uskrsnuća, kad uskrsnu, jer su je sva sedmorica imala za ženu.”
++24 Isus im reče: „Nijeste li zato u zabludi, jer ne razumijete niti Pisma niti moći Božje?
++25 Jer kad uskrsnu od mrtvih, više se ne žene i više se ne udavaju, nego su kao anđeli na nebesima.

Luka 20:35-38

++35 A koji se budu našli vrijednima biti dionici onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih, neće se više ženiti, niti će se udavati.
++36 Oni ne mogu onda više ni umrijeti; oni su kao anđeli i djeca Božja, jer su djeca uskrsnuća.
++37 A da će mrtvi uskrsnuti, i Mojsije pokaza na mjestu o grmu, gdje naziva Gospodina Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim.
++38 On ipak nije Bog mrtvih, nego živih. Njemu svi žive.“

Matej 22:34

++34 Kad doznaše farizeji, da je saduceje prinudio da ušute, skupiše se zajedno.

Marko 12:28-34

++28 Jedan od književnika bio je slušao prepirku njihovu i opazio, kako im je odgovorio zgodno. I on pristupi i zapita ga: „Koja je prva od svih zapovijedi?“
++29 Isus odgovori: „Prva glasi: „Čuj, Izraele, Gospodin, Bog naš, jest jedini Gospodin.
++30 Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom! Ovo je prva zapovijed.
++31 Druga glasi: „Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe! Važnije zapovijedi od ovih nema.“
++32 Tada mu reče književnik: „Dobro, učitelju, posve si pravo rekao: „Samo je jedan Bog, i osim njega nema drugoga
++33 Njega ljubiti svim srcem, svom dušom, svom pameti kao samoga sebe: „To je vrednije od svih žrtava paljenica i zaklanica.“
++34 Kad vidje Isus, kako pametno odgovori, reče mu: „Nijesi daleko od kraljevstva Božjega.“ Otada ne usudi se više nitko da ga što zapita.

Matej 22:41-44

++41 Kad su se bili skupili farizeji, upita ih Isus: (naučavajući u hramu) 9
++42 „Što držite o Kristu? Čiji je sin?“ Odgovoriše mu: „Sin Davidov,“
++43 Tada im reče: „Kako ga tada naziva David u duhu 10, (u Knjizi Psalama) 11 Gospodinom, kad veli:
++44 Reče Gospodin Gospodinu mojemu: „Sjedi s moju desnu, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?

Marko 12:37

++37 Sam David naziva ga, Gospodinom, kako može dakle biti sin njegov?“ Veliko mnoštvo naroda slušalo ga je rado.

Matej 22:46

++46 Na to mu nije mogao nitko odgovoriti. I od toga dana nije se više nitko usudio da ga što zapita.


9 Marko 12:35
10 Marko 21:46
11 Luka 20:42


Matej 23:1-39

++1 Tada upravi Isus narodu i učenicima svojim ovaj govor:
++2 Književnici i farizeji sjede na učiteljskoj stolici Mojsijevoj.
++3 Činite i držite sve, što vam kažu; ali se ne ravnajte po njihovim djelima, jer oni rade drukčije, negoli uče.
++4 Oni vežu bremena teška i nesnosna i meću ih ljudima na pleća; a sami neće da ih prihvate prstom svojim.
++5 Sva djela svoja čine, da ih vide ljudi. Tako raširuju svoje zapise i produljuju rese na haljinama svojim.
++6 Vole počasna mjesta na gozbama i prve stolice u sinagogama,
++7 Hoće da budu pozdravljani na javnim trgovima, i da ih ljudi zovu učiteljima.
++8 Ali vi se ne zovite učiteljima, jer je jedan vaš učitelj, a vi ste svi braća!
++9 I ocem svojim ne zovite nikoga na zemlji, jer je jedan otac vaš, koji je na nebesima!
++10 I ne dajte da vas zovu učiteljima; jer je jedan učitelj vas, Krist.
++11 Tko je najveći među vama, neka bude sluga vas!
++12 Jer tko se uzvisuje, ponizit će se; a tko se ponizuje, uzvisit će se.
++13 Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi zatvarate kraljevstvo nebesko od ljudi, Vi sami ne ulazite, niti date da ulaze, koji bi htjeli,
++[14 redak ne nalazi se niti u Sinajskom niti u Vatikanskom 1209 MSS]
++15 Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi prolazite kopnom i morem, da dobijete jednoga jedinog suvjernika, i je li jedan to postao, učinite ga sinom paklenim, dvaput gorim od sebe.
++16 Teško slijepi vođe! Vi kažete: Ako se tko kune hramom, onda to ne vrijedi; ako li se kune zlatom hramskim, onda je vezan.
++17 Luđaci i slijepci, što je više: „zlato ili hram, koji zlato istom posvećuje?
++18 Nadalje: Ako se tko kune žrtvenikom, onda to ništa ne vrijedi; kune li se žrtvenim darom, koji je na njemu, onda je vezan.
++19 Slijepci, što je više: dar žrtveni ili žrtvenik, koji dar žrtveni istom posvećuje?
++20 Tko se dakle kune žrtvenikom, kune se njim i svim, što je na njemu.
++21 Tko se kune hramom, kune se njim i onim, koji stanuje u njemu.
++22 Tko se kune nebom, kune se prijestoljem Božjim i onim, koji sjedi na prijestolju.
++23 Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi dajete desetinu od metvice, kopra i kima, a zanemarujete najvažnije zahtjeve zakona: „pravednost, milosrđe i vjernost, Ovo se ima činiti, drugo ne popustiti.
++24 Vođe slijepi! Cijedite komarca, a devu proždirete.
++25 Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi držite času i zdjelu izvana čiste, a iznutra su pune grabeža i pohlepe.
++26 Farizeju slijepi, očisti najprije nutrinu čaše i zdjele, onda će biti čista i vanjština.
++27 Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi ste kao okrečeni grobovi. Izvana izgledaju doduše lijepi, a iznutra su puni kostiju mrtvačkih i svakoga smrada.
++28 Tako se i vi izvana pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i zloće.
++29 Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi gradite grobove prorocima i krasite spomenike pravednicima
++30 I govorite: „Da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo se s njima ogriješili o krv proroka,
++31 Stim sami svjedočite, da ste sinovi onih, koji su pobili proroke.
++32 Tako dopunjate mjeru otaca svojih,
++33 Zmije i leglo gujino, kako ćete umaći osudi paklenoj?
++34 Zato evo, ja šaljem k vama proroke, mudrace i književnike. Jedne ćete pobiti i razapeti, druge u sinagogama svojim bičevati i goniti od grada do grada.
++35 Tako neka dođe na vas sva krv pravedna, što je bila prolivena na zemlji, od krvi Abela pravednoga do krvi Zaharije, sina Berekijina, kojega ubiste među hramom i žrtvenikom.
++36 Zaista, kažem vam: „Sve će ovo doći na rod ovaj.
++37 Jerusaleme, Jerusaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ, koji su poslani k tebi. Koliko puta htjedoh skupiti djecu tvoju, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila svoja; ali vi ne htjedoste!
++38 Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta.
++39 Jer vam kažem: „Od sada me nećete više vidjeti, dok ne uskliknete: „Blagoslovljen je koji dolazi u ime Gospodnje!“

Ivan 12:37-43

++37 Premda je bio tolika čudesa učinio pred njima, nijesu vjerovali u njega.
++38 Tako se je imala ispuniti riječ proroka Izaije: „Gospodine, tko je vjerovao vijesti našoj? Kojemu se je otkrila ruka Gospodnja.“
++39 Zato nijesu mogli vjerovati, jer opet reče Izaija:
++40 Zaslijepio je oči njihove i otvrdio srce njihovo, da ne vide očima i ne razumiju srcem, i da se ne obrate, da ih ne iscijelim.“
++41 Tako reče Izaija, kad je vidio slavu njegovu i govorio o njemu.
++42 Ipak i mnogi od poglavica vjerovaše u njega. Ali ga nijesu javno priznavali zbog farizeja, da ne budu izgnani iz sinagoge.
++43 Čast kod ljudi vrijedila im je više, negoli čast kod Boga. 12


12 Ivan 12:37-43 pruža savršen zaključak Mateju 23


Marko 12:41-44

++41 On je sjedio prema blagajni za prinose i vidio, kako narod ubacuje novce u blagajnu. Mnogi su bogataši ubacivali mnogo.
++42 Jedna siromašna udovica dođe i metnu dvije lepte, što čini kvadrant.
++43 Tada dozva učenike svoje i reče im: “Zaista, kažem vam: “Ova siromašna udovica metnula je više u blagajnu, nego svi drugi.
++44 Jer svi drugi ubaciše od viška svojega, a ona metnu od siromaštva svojega sve, što je imala, svu hranu svoju.”

Ivan 12:44-50

++44 Isus povika iza glasa: “Tko vjeruje u mene, ne vjeruje u mene, nego u onoga, koji me posla; 45 I tko vidi mene, vidi onoga, koji me posla.
++46 Ja kao svjetlost dođoh na svijet, da ni jedan, koji vjeruje u mene, ne ostane u tami.
++47 Tko čuje moje riječi, ali ih ne drži, ja mu neću suditi, jer ne dođoh da sudim, nego da spasim svijet.
++48 Tko prezire mene i ne prima riječi mojih, ima već suca svojega: Riječ, koju sam ja navijestio, ona će mu suditi u posljednji dan.
++49 Jer ja nijesam govorio sam od sebe, nego Otac, koji me posla, on mi dade zapovijed, što da kažem i što da govorim.
++50 I znam, da je zapovijed njegova život vječni. Što ja dakle govorim, onako govorim, kako mi reče Otac.” 13


13 Ivan 12:44-50 izgleda da je Isusovo posljednje javno obraćanje. On napušta hram, na Maslinskoj gori drži govor svojim učenicima, zatim se odmara u Betaniji


Gospodinovo veliko proročanstvo

Marko 13:1 i Luka 21:5

++1 Kad je izlazio iz hrama, reče mu jedan od učenika njegovih: “Učitelju, gle ovo silno kamenje, ove silne građevine!”

Marko 13:2

++2 Isus mu reče: “Vidiš li te sjajne građevine? Ni kamen na kamenu neće ovdje ostati, koji se neće porušiti.”

Luka 21:6

++6 “Doći će dani, kad od svega, što vidite ovdje, neće ostati ni kamen na kamenu, koji se neće porušiti.”

Marko 13:3

++3 Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori prema hramu, upitaše ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija:

Matej 24:3 i Marko 13:4

++3 Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše samo njegovi učenici k njemu i rekoše: “Kaži nam, kad će se to dogoditi, i koji je znak tvojega dolaska 14 i svršetka svijeta 15 ?”


14 Grčki – Parousia, prisutnost
15 Grčki – Doba


Matej 24:4-6

++4 Isus im reče: “Gledajte, da vas tko ne zavede!
++5 Jer će mnogi doći u ime moje i reći: “Ja sam Krist. I mnoge će zavesti.
++6 Čut ćete za ratove i glasove o ratovima. Gledajte, da se ne uplašite! To mora tako doći; ali nije još tada svršetak,

Luka 21:10,11

++10 On nastavi: “Ustat će narod na narod, kraljevstvo na kraljevstvo
++11 Jaki potresi bit će posvuda, bit će glad i kuga. Strahote i veliki znači pojavit će se na nebu.

Matej 24:8

++8 Ali to je sve istom početak nevoljama.

Luka 21:12-19

++12 Prije svega toga 16 metnut će na vas ruku i progonit će vas Predavat će vas u sinagoge i u tamnice i voditi vas pred kraljeve i namjesnike zbog imena mojega.
++13 Tu će vam se dati prilika, da položite svjedočanstvo.
++14 Nemajte dakle nikakve unaprijed brige, kako ćete odgovarati!
++15 Jer ću vam ja dati rječitost i mudrost, kojoj se neće moći oprijeti ni odoljeti svi vaši protivnici.
++16 Dapače predavat će vas roditelji, braća, rođaci i prijatelji, i pobit će neke od vas.
++17 Svi će zamrziti na vas zbog imena mojega.
++18 Ali ni vlas s glave vaše neće propasti.
++19 Postojanom ustrajnošću spasit ćete dušu svoju.


16 U Svesku 4 str.566 Mat.24:6-13; Marko 13:7-13; Luka 21:9-19 su uspoređeni kao događaji tijekom Evanđeoskog doba. Tada str.569 naglo vraća natrag i primjenjuje Luku 21:20-24 kao kraj Židovskog doba. To je točno. Međutim mnogi zbog toga što Luka 21:12 počinje sa „Prije svega toga“ smatraju da se reci 12-24 odnose na kraj Židovskog doba. Ipak kao što Svezak 4 str.566 kaže ti su reci slični Mat.24:6-13 i Marku 13:7-13. Na drugim mjestima Brat Russell smatra da ti događaji mogu imati primjenu na kraj Židovskog doba i također voditi ka kraju Evanđeoskog doba. Reci 12-19 iz Luke 21 izgleda ukazuju na tu moguću opciju. Naravno reci 20-24 iz Luke 21 definitivno se odnose na kraj Židovskog doba i ovdje su malo tamnije zasjenjeni.


Luka 21:20-24 17

++20 Kad vidite, da je Jerusalem opkoljen od vojske, onda znajte, da je blizu razorenje njegovo.
++21 Tada neka ljudi u Judeji bježe u gore! Oni u gradu neka izađu van; koji su na polju, neka ne ulaze u grad!
++22 Jer to su dani osvete, kad će se sve ispuniti, što stoji u Pismu.
++23 Teško trudnima i dojiljama u one dane, jer će doći velika tjeskoba na zemlju i sud gnjeva na ovaj narod.
++24 Jedni će pasti od oštrice mača, drugi zarobljeni bit će odvedeni među sve narode, Jerusalem će biti gažen od neznabožaca, dok ne prođu vremena neznabožaca.


17 Svezak 4 na str.569 pokazuje da Luka 21:20-24 opisuje vrijeme nevolje na kraju Židovskog doba


Matej 24:9,10

++9 (Vi pak pazite sami na sebe) 18 Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas; i zbog imena mojega svi će narodi zamrziti na vas.
++10 Tada će mnogi zalutati u vjeri, jedan će drugoga izdati i jedan će na drugoga zamrziti.


18 Marko 13:9


Marko 13:9-13

++9 Čuvajte se! Predavat će vas zbog mene na sudove, bičevat će vas u sinagogama i vodit će vas pred namjesnike i kraljeve, da svjedočite pred njima.
++10 Svima narodima mora se najprije navijestiti evanđelje.
++11 Kad vas onda povedu i stave pred sud, ne brinite se, što ćete govoriti; nego recite, što vam se da u onaj čas, jer nijeste vi, koji govorite, nego Duh Sveti.
++12 Brat će svojega brata, otac će svojega sina predati na smrt. Djeca će ustati na svoje roditelje i usmrtit će ih!
++13 Zbog imena mojega bit ćete od svih mrženi Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.

Matej 24:11-14

++11 lažni će proroci u velikom broju ustati i mnoge zavesti.
++12 Jer će bezbožnost uzeti maha, ljubav će ohladnjeti kod mnogih.
++13 Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.
++14 Ovo evanđelje o kraljevstvu navješćivat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svima narodima. Tada istom dolazi svršetak.

Marko 13:14-17

++14 Kad vidite mrzost opustošenja ondje, gdje ne bi smjela biti – tko čita, neka razumije! – onda neka ljudi u Judeji bježe u gore!
++15 Tko je na krovu, neka ne silazi u kuću i neka ne ulazi, da uzme što sobom iz kuće!
++16 Tko je u polju, neka se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju!
++17 Teško trudnima i dojiljama u one dane!

Matej 24:20-24

++20 Molite se, da ne padne bijeg vas u zimu ili u subotu!
++21 Tada će biti nevolja velika, kakva nije bila od postanja svijeta do sada, niti će biti.
++22 I kad se ne bi skratili oni dani ni jedan se čovjek ne bi spasio. Ali zbog izabranih (koje on sebi izabra) 19 skratit će se dani oni.
++23 Ako vam tada tko rekne: „Ovdje je Krist ili ondje“, ne vjeruj te!
++24 Jer će ustati lažne Kristovi i lažni proroci i činit će velike znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, iste izabranike.


19 Marko 13:20


Marko 13:23

++23 Budite dakle na oprezu! Eto, sve vam rekoh unaprijed.

Matej 24:25-29

++25 Eto, kažem vam unaprijed.
++26 Ako vam se tada rekne: „On je u pustinji, ne izlazite; on je u sobama, ne vjerujte!
++27 Jer kao što se munja pomoli na istoku i zasja do zapada, tako će biti i s dolaskom (prisutnost) 20 Sina čovječjega.
++28 Gdje je strvina, ondje se skupljaju orlovi,
++29 Odmah će po nevolji onih dana (i bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama) 21 sunce pomrčati i mjesec će izgubiti svoju svjetlost, zvijezde će s neba pasti, i sile će se nebeske uzdrmati.


20 Grčki- parousia
21 Luka 21:25


Luka 21:25,26

++25 Na zemlji će među narodima vladati strašno očajanje od buke i huke mora.
++26 Ljudi će ginuti od straha i čekanja onoga, što će doći na zemlju, jer će se sile nebeske uzdrmati.

Matej 24:30,31

++30 Tada će se pokazati znak Sina čovječjega na nebu, i svi će narodi na zemlji proplakati. Ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moć i slavom.
++31 On će poslati anđele svoje s velikim glasom 22 trublje, i oni će skupiti izabranike njegove od četiri vjetra, od jednoga kraja neba do drugoga. (s kraja zemlje do kraja neba) 23


22 „s velikim glasom“ nema u Sinajskom MSS
23 Marko 13:27


Luka 21:27-29

++27 Tada će ugledati, gdje Sin čovječji dolazi na oblaku s velikom moći i slavom.
++28 Kad to nastane, onda se uspravite i podignite glavu svoju! Otkupljenje (izbavljenje) 24 se vaše približuje.
++29 Reče im prispodobu: „Promatrajte smokvu i sva druga drveta!


24 Vidi Svezak 5 str.434


Matej 24:32,33

++32 Od smokve naučite se prispodobi: „Kad njezine grane postanu sočne i lišće potjera, onda znate, da je blizu ljeto.
++33 Tako i vi, kad vidite sve ovo, znajte, da je pred vratima (blizu je kraljevstvo Božje) 25

25 Luka 21:31

Matej 24:34,35

++34 Zaista, kažem vam: „Ovaj naraštaj neće proći, (uminuti) 26 dok se ovo sve ne zbude.
++35 Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

26 Luka 21:32

Marko 13:32,33

++32 A onaj dan i onaj čas ne zna nitko, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac.
++33 Pazite, bdijte i molite se; jer ne znate, kad je vrijeme.

Matej 24:37-44

++37 Kao u dane Noine, tako će biti kod dolaska, (prisutnosti) 27 Sina čovječjega.
++38 U dane pred potopom gostili su se i pili, ženili su se i udavali do onoga dana, kad Noa uđe u kovčeg;
++39 I nijesu došli do uviđavnosti, dok nije provalio potop i sve pograbio. Upravo će tako biti i kod dolaska (prisutnosti) 28 Sina čovječjega.
++40 Tada će biti dva na polju: „jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti.
++41 Dvije će mljeti u mlinu: „jedna će se uzeti, druga će se ostaviti. 29
++42 Budite dakle budni; jer ne znate dana, u koji dolazi Gospodin vas.
++43 Ali ovo znajte: „Kad bi znao domaćin, u koji čas noći dolazi lupež, zacijelo bi bdio i ne bi pustio da provali u kuću njegovu.
++44 Zato i vi budite spremni; jer Sin čovječji dolazi u čas, u koji se ne nadate.

27 Grčki- Parousia
28 Grčki. Parousia
29 Svezak 4 str.610 ovdje uvrštava Mat.24:28

Marko 13:34-37

++34 Ono je kao u čovjeka, koji je pošao na put. Kad je ostavljao kuću svoju, predao je slugama svojim kućanstvo, svakomu je odredio svoj posao, vrataru je naložio, da bude budan 30.
++35 Budite dakle budni, jer ne znate, kad dolazi gospodar kuće, je li uveče ili u ponoći ili u pijetle ili ujutro.
++36 Mogao bi doći iznenada i naći vas gdje spavate.
++37 Što vama kažem, kažem svima: „Budite budni!“


30 Usporedbe mogu ilustrirati no ne i naučavati doktrinu. Međutim Isusove riječi iz Marka 13:34 daju nam pravo da koristimo usporedbu o talentima (Mat.25:14-30) i o minama (Luka 19:11-27) za naučavanje detalja o drugoj prisutnosti koji su kontroverzni u tim usporedbama.


Matej 24:45-51 31

++45 Tko je dakle vjerni i razumni sluga, koga je postavio gospodar nad svojom družinom, da joj daje hranu u pravo vrijeme.
++46 Blagoslovljen je sluga, kojega gospodar njegov, kad se vrati kući, nađe da čini tako.
++47 Zaista, kažem vam: „On će ga postaviti nad svim imanjem svojim,
++48 Ako li je sluga zao i misli u sebi: „Moj gospodar neće još zadugo doći,
++49 I ako on tuče svoje drugove i gosti se i pije s pijanicama,
++50 Onda će gospodar toga sluge doći u dan, kad ne očekuje, u čas, kojega ne zna.
++51 On će ga sasjeći u komade i odredit će mu mjesto njegovo među licemjerima. Ondje će biti jauk i škrgut zuba.


31 Premda Luka 12:36-46 nije dio Gospodinovog velikog proročanstva može ga se proučavati zajedno sa Mat.24:45-51.


Luka 21:34-36

++34 Pazite, da svoja srca ne otežate raspuštenošću i pijanstvom i brigama zemaljskim, i da vam onaj dan ne dođe iznenada.
++35 Kao zamka doći će na sve, koji stanuju po svoj zemlji.
++36 Pa zato budite uvijek budni i molite se, da uzmognete umaći svemu tome, što će doći, i da opstanete pred Sinom čovječjim!“

Mudre i lude djevice

Matej 25:1-13

++1 Tada će biti kraljevstvo nebesko kao deset djevica, koje uzeše svjetiljke svoje i izađoše u susret zaručniku.
++2 Pet od njih bile su lude, pet mudre,
++3 Lude uzeše svjetiljke svoje, ali ne uzeše sobom ulja.
++4 A mudre uzeše sa svjetiljkama i ulje u posudama svojim.
++5 Kako se je dolazak zaručnikov otegnuo, zadrijemaše sve i pozaspaše.
++6 I ponoći odjeknu poziv: “Zaručnik dolazi! 32 Izlazite mu u susret!
++7 Tada se digoše sve djevice one i prirediše svjetiljke svoje.
++8 A lude rekoše mudrima: „Dajte nam od ulja svojega! Svjetiljke naše hoće da se ugase.
++9 Mudre odvratiše: „Da ne bi možda nedostalo nama i vama, idite radije k trgovcima i kupite sebi!
++10 Dok otidoše da kupe, dođe zaručnik. Koje su bile spremne, uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.
++11 Napokon dođoše i druge djevice i povikaše: „Gospodaru, Gospodaru, otvori nam!
++12 A on reče: „Zaista, kažem vam, ne poznajem vas.
++13 Budite dakle budni; jer ne znate ni dana ni časa!


32 „dolazi“ nema niti u Sinajskom niti u Vatikanskom 1209 MSS


Usporedba o talentima

Matej 25:14-30

++14 Dogodi se kao čovjeku, koji htjede da ide u tuđinu. On dozva k sebi sluge svoje i predade im imovinu svoju.
++15 Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan, svakomu prema njegovoj vrsnoći. Tada otputova odmah.
++16 Koji je bio primio pet talenata, otišao je, radio je s njima i dobio još drugih pet.
++17 Isto tako dobio je onaj su dva talenta još druga dva.
++18 Koji je bio primio jedan, otide, iskopa zemlju i skrio u nju novac gospodara svojega.
++19 Iza dugog vremena dođe natrag gospodar onih sluga i počne se računati s njima
++20 Koji je bio primio pet talenata pristupi, donese sobom još pet daljnih talenata i reče: „Gospodaru, predao si mi pet talenata. Evo, dobio sam još pet daljnih talenata.
++21 Tada mu reče gospodar njegov: „Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega!
++22 Tada pristupi onaj su dva talenta i reče: „Gospodaru, predao si mi dva talenta. Evo, dobio sam još dva daljna talenta.“
++23 Tada mu reče gospodar njegov: „Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega!
++24 Napokon pristupi i onaj s jednim talentom i reče: „Gospodaru, znam te, ti si čovjek tvrd, žanješ, gdje nijesi sijao, i kupiš, gdje nijesi vijao.
++25 Zato se pobojah, odoh i zakopah talenat tvoj u zemlju. Ovdje imaš što je tvoje.
++26 Tada mu odgovori gospodar: „Zli i lijeni slugo, znao si, da ja žanjem, gdje nijesam sijao, i kupim, gdje nijesam vijao.
++27 Tada bi bio morao novac svoj uložiti kod mjenjača, ja bih mogao pri svojemu povratku podignuti svoje s kamatima.
++28 Uzmite mu zato talenat i podajte ga onome, koji ima deset talenata!
++29 Jer tko ima, njemu će se dati, i obilovat će; a tko nema, njemu će se još uzeti što ima.
++30 A nekorisnog slugu bacite u tamu: Ondje će biti jauk i škrgut zuba.

Usporedba o ovcama i jarcima

Matej 25:31-46

++31 Kad dođe Sin čovječji u slavi svojoj i svi anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolje slave svoje.
++32 Svi će se narodi pred njim skupiti. On će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.
++33 Postavit će ovce s desne sebi, jarce s lijeve sebi.
++34 Tada će kralj reći onima s desne strane: „Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u posjed kraljevstvo, koje vam je pripravljeno od stvorenja svijeta!
++35 Jer sam bio gladan, i dali ste mi jesti, žedan, i dali ste mi piti. Bio sam stranac, i primili ste me na konak,
++36 Go, i zaodjeli ste me. Bio sam bolestan, i pohodili ste me, u tamnici, i došli ste k meni.
++37 Tada će ga upitati pravednici: „Gospodine, kad smo te vidjeli gladna, i dali ti jesti, ili žedna, i dali ti piti?
++38 Kad smo te vidjeli stranca, i primili te na konak? ili gola, i zaodjeli te?
++39 Kad smo te vidjeli bolesna ili u tamnici, i došli k tebi?
++40 Kralj će im odgovoriti: „Za“ ista, kažem vam: „Što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, to ste učinili meni.
++41 Tada će reći onima na lijevoj strani: „Idite od mene, prokleti, u oganj vječni, što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim!
++42 Bio sam gladan, i nijeste mi dali jesti, žedan, i nijeste mi dali piti.
++43 Bio sam stranac, i nijeste me primili na konak, go, i nijeste me zaodjeli. Bio sam bolestan i tamnici, i nijeste me pohodili.
++44 Tada će ga upitati i oni: „Gospodine, kada smo te vidjeli gladna ili žedna ili stranca ili gola ili bolesna ili u tamnici, i nijesmo te poslužili?
++45 Ali će im on odgovoriti: „Zaista, kažem vam: „Što nijeste učinili jednomu od ovih najmanjih, to nijeste učinili ni meni.
++46 Ovi će ući u muku vječnu, a pravednici u život vječni.

Isus govori o raspeću

Matej 26:1-5

++1 Kad je bio Isus svršio sve govore ove, reče učenicima svojim:
++2 „Znate, da je do dva dana blagdan Pasha. (i Beskvasni kruhovi) 33 Tada će Sin čovječji biti predan smrti na križu,“
++3 Tada se skupiše glavari svećenički i starješine narodne u palači velikoga svećenika po imenu Kaife.
++4 Posvjetovaše se, kako bi mogli Isusa lukavštinom uhvatiti i ubiti. (jer se bojahu naroda) 34
++5 Ali rekoše: „Samo ne na blagdan! Inače pobuni se narod.“


33 Marko 14:1
34 Luka 22:2


Luka 21:37,38

++37 Preko dana učio je u hramu, a noću je izlazio van i boravio na gori, koja se zove Maslinska gora.
++38 Ujutro je hrlio sav narod k njemu u hram, da ga sluša.

Srijeda (Peti dan)

++Br.Russell predlaže da je Isus proveo srijedu tiho u Betaniji. To je najvjerojatnije dan kada je Juda Iskariot kontaktirao sa svećeničkim glavarima.

Luka 22:3,4

++3 Tada uđe sotona u Judu, koji se zvao Iskariot, i koji je bio jedan iz broja dvanaestorice.
++4 On ode i uze pregovarati s glavarima svećeničkim i nadstojnicima, kako da im ga mogne izdati.

Matej 26: 14,15

++14 Tada jedan od dvanaestorice, po imenu Juda Iskariot, otide glavarima svećeničkim
++15 I reče: „Što ćete mi dati, da vam ga predam?“ Oni (se povesele) 35 mu isplatiše trideset srebrnjaka,


35 Luka 22:5


Luka 22:6

++6 On obeća i stade tražiti zgodnu priliku, da im ga preda, a da ne upadne u oči narodu.

Četvrtak (Šesti dan)

++Naš je Gospodin trinaesti nisan proveo u tihom odmoru a večer koja je slijedila, počev sa četrnaestim nisanom, bila je vrijeme određeno za proslavu Pashalne večere u gornjoj sobi. Neki su od apostola sve pripremili unaprijed. 36


36 R 3542


Marko 14:13

++13 Tada posla dvojicu svojih učenika i naloži im: „Idite u grad! Tamo će vas sresti čovjek s krčagom. Idite za njim;

Luka 22:7-13

++7 Dođe dan beskvasnih kruhova, u koji se je moralo klati Pashalno janje.
++8 Tada pasla Isus Petra i Ivana i naloži im: „Idite i pripravite nam Pashalno janje, da ga jedemo!“
++9 Oni ga upitaše: „Gdje da ga pripravimo?“
++10 On im odgovori: „Kad dođete u grad, srest će vas čovjek, koji nosi vodu u krčagu. Idite za njim u kuću, u koju on uđe,
++11 I kažite domaćinu: „Učitelj te pita: gdje je soba, u kojoj mogu blagovati Pashalnu večeru s učenicima svojim?“
++12 On će vam pokazati prostranu, sagovima prostrtu dvoranu. Ondje pripravite! (za nas)“ 37
++13 Oni odoše i nađoše, kako im je bio rekao, i pripraviše Pashalnu večeru.


37 Marko 14:15


Ivan 13:1

++1 Bilo je pred blagdan Pashe. Isus je znao, da mu je došao čas, da ide s ovoga svijeta k Ocu. Tada on, koji je ljubio svoje, što su bili na svijetu, izrazi svoju ljubav do kraja.

Matej 26:20

++20 Kad bi uveče, sjede za sto s dvanaestoricom.


++++

++++

ČITANJE TOKOM TE VEČERI

SLIJEDIMO ISUSA SA POSLJEDNJE VEČERE DO RASPEĆA

GOSPODINOVA VEČERA USPOSTAVLJENA
I S TIM POVEZANI DOGAĐAJI

20h-21h

Pranje nogu i izdaja

Luka 22:15

++15 On im reče: „Vrlo san želio da ovu Pashalnu večeru održim s vama, prije nego muku podnesem.

Ivan 13:2-21

++2 Bilo je za večerom, (Pashalna večera) 38 Već je bio đavao metnuo u srce Judi, sinu Simona Iskariota, da ga izda.
++3 Premda je Isus znao, da mu je Otac sve dao u ruke, i da je od Boga izišao i k Bogu da ide,
++4 Ustade od večere, skide svoju gornju haljinu, uze otirač i njim se opasa.
++5 Tada uli vodu u umivaonicu i počne prati noge učenicima i otirati otiračem, kojim je bio opasan.
++6 Tako dođe k Simonu Petru. On mu reče: „Gospodine, zar ti da mi pereš noge?“
++7 Isus mu odgovori: „Što ja činim, ti ne znaš sada, ali ćeš poslije razumjeti.“
++8 Petar mu odgovori: „Nikad mi ti nećeš oprati nogu!” Isus mu odgovori: „Ako te ne operem, nećeš imati dijela s menom.“
++9 Reče mu Simon Petar: „Onda, Gospodine, ne samo noge moje, nego i ruke i glavu.“
++10 Isus mu reče: „Tko je opran, ne treba nego da samo noge opere, onda je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi.“
++11 Jer je znao izdajnika svojega, zato reče: „Nijeste svi čisti.“
++12 A kad im je bio oprao noge, svoju gornju haljinu uzeo i opet sjeo za stol, reče im: „Znate li, što ja učinih vama?
++13 Vi zovete mene Učiteljem i Gospodinom, i pravo velite, jer jesam.
++14 Kad dakle ja, Gospodin i Učitelj, oprah vama noge, i vi morate jedan drugome prati noge.
++15 Jer vam dadoh primjer, da i vi tako činite, kao što ja učinih vama.
++16 Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga, koji ga je poslao.
++17 Kad ovo znate, bit ćete Blagoslovljeni, ako to činite.
++18 Ne kažem za sve vas. Ja znam, koje izabrah. Ali se Pismo mora ispuniti: Koji s menom jede kruh, podiže petu svoju na me.
++19 Već sada kažem vam, prije nego se zbude, da, kad se zbude, vjerujete, da sam ja.
++20 Zaista, zaista, kažem vam: Tko primi onoga, koga ja pošljem, mene primi; a tko primi mene, primi onoga, koji me posla.“
++21 Iza ovih riječi bi Isus potresen u duhu i posvjedoči: „Zaista, zaista, kažem vam: jedan između vas izdat će me.“

38 R.2450

Marko 14:19,20

++19 Ožalošćeni pitali su ga jedan za drugim: „Da nijesam ja?“
++20 On im reče: „Jedan je od vas dvanaestorice, jedan, koji umače s menom u zdjelu.

Luka 22:21

++21 Ali evo, ruka izdajnika mojega s menom je na stolu.

Ivan 13:22-26

++22 Tada su učenici pogledali jedan drugoga, jer nijesu znali, za koga govori.
++23 A jedan od učenika njegovih, kojega je Isus ljubio, počivao je na grudima Isusovim.
++24 Njemu namignu Simon Petar i reče mu: „Upitaj, za koga to govori.“
++25 A on naslonjen na grudi Isusove upita: „Gospodine, tko je to?“
++26 Isus odgovori: „Onaj je, kojemu ja pružim zalogaj kad ga umočim.“ I umoči zalogaj i dade ga Judi Simona Iskariota.

Matej 26:24,25

++24 Sin čovječji ide, istina, kao što je pisano za njega; ali teško čovjeku, koji izda Sina čovječjega, Bolje bi bilo tome čovjeku, da se nije rodio.“
++25 Tada upita Juda, izdajnik njegov: „Jesam li ja, učitelju?“ On odgovori: „Ti kažeš.“

Ivan 13:27-32

++27 I po zalogaju uđe u njega sotona. Isus mu još reče: „Što činiš, čini brže!“
++28 Nitko od onih, što su sjedili za stolom, nije razumio, zašto mu to reče.
++29 Neki su mislili, jer je u Jude bila kesa za novac, da mu Isus reče: „Kupi, što nam treba za blagdan,“ ili da dadne što siromasima.
++30 Kad je on bio uzeo zalogaj, odmah izađe. Bila je noć.
++31 Kad je bio izašao, reče Isus: „Sad je proslavljen Sin čovječji, i Bog je proslavljen u njemu.
++32 Ako je Bog proslavljen u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi i odmah će ga proslaviti.

GOSPODINOVA VEČERA USPOSTAVLJENA

Matej 26:26-29

++26 Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade ga učenicima svojim i reče: „Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje.“ (koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen) 39
++27 Tada uze čašu, zahvali i pruži ga učenicima i reče: „Pijte svi iz njega; (Uzmite je i razdijelite među sobom) 40
++28 Jer je ovo krv moja i Novoga Zavjeta? 41, koja se prolijeva za mnoge na oproštenje grijeha. (Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva) 42
++29 Ali vam kažem: Od sada neću više piti od ovoga roda trsova do onog dana, kad ga budem pio s vama posve novoga u kraljevstvu Oca svojega.“

39 Luka 22:19
40 Luka 22:17
41 Nema u Sinajskom niti u Vatikanskom 1209 MSS
42 Luka 22:20

Luka 22:24-26

++24 Nastade također prepirka među njima, tko da je od njih najveći.
++25 On im reče: „Kraljevi neznabožačkih naroda njihovi su gospodari, i njihovi vladaoci nazivaju se dobrotvori.
++26 U vas ne smije biti tako! Nego tko je najveći među vama, neka bude kao najmanji, starješina kao sluga.

Marko 10:44,45

++44 I tko hoće da bude prvi među vama, taj neka bude svima sluga!
++45 I Sin čovječji nije došao, da mu služe, nego da služi i da dadne život svoj u otkup za mnoge.“

Luka 22:27-30

++27 Jer tko je veći: Koji sjedi za stolom, ili koji služi? Nije li onaj, koji sjedi za stolom? A ja sam među vama kao sluga.
++28 Vi ste u mojim kušnjama ustrajali s menom.
++29 Zato ostavljam vama kraljevstvo, kao što je Otac moj ostavio meni.
++30 Vi ćete u kraljevstvu mojemu za stolom mojim jesti i piti i na prijestoljima sjediti i dvanaest plemena Izraelovih suditi.“

Nova zapovjed- Prorečeno Petrovo Odricanje- Dva Mača

Ivan 13:33-38

++33 Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me; ali kako već rekoh Židovima: kamo ja idem, vi ne možete doći, i vama govorim sada.
++34 Novu zapovijed dajem vam: ljubite jedan drugoga! Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedan drugoga!
++35 Po tom će svi spoznati, da ste moji učenici, ako ljubite jedan drugoga“
++36 Tada ga upita Simon Petar: „Gospodine, kamo ideš?“ Isus mu odgovori: „Kamo ja idem, ne možeš sad ići za mnom, ali ćeš poslije poči za mnom.“
++37 Petar mu odgovori: „Gospodine, zašto ne mogu sad ići za tobom? Život ću svoj položiti za te.“ (s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt) 43
++38 Isus mu reče: „Život li ćeš svoj položiti za me? Zaista, zaista, kažem ti: Još prije nego pijetao zapjeva, triput ćeš me zatajiti.“

43 Luka 22:33

Luka 22:31,32, 35-38

++31 Reče pak Gospodin: „Simone, Simone! Evo, sotona zatraži, da vas smije rešetati kao pšenicu.
++32 A ja sam se molio za tebe, da se vjera tvoja ne popusti. Zato podupri i utvrdi jednoć braću svoju!“
++35 Dalje im reče: „Kad vas poslah bez kese za novac, bez torbe, bez obuće, je li vam što uzmanjkalo?“ „Nije“, odgovoriše oni.
++36 „Ali sad,“ nastavi on, „koji ima kesu za novac, neka je uzme sobom, isto tako torbu svoju. Tko to nama, neka proda svoj plašt i kupi za to mač!
++37 Jer vam kažem: Na meni se još mora ispuniti riječ Pisma: „On je ubrojen među zločince“. Tako se svršuje sve, što se odnosi na mene.“
++38 Tada viknuše oni: „Gospodine, evo, ovdje dva mača“ A on im reče: „Dosta je.“

ISUSOVE BLAGE RIJEČI IZ BRIGE PUNE LJUBAVI

21h- 23h

U gornjoj sobi

Ivan 14 poglavlje

++1 „Neka se ne plaši srce vaše! Vjerujte u Boga, i u mene vjerujte!
++2 U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.
++3 I kad otidem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete, gdje sam ja.
++4 I kamo ja idem vi znate i put znate.“
++5 Toma mu odgovori: „Gospodine, ne znamo, kamo ideš; i kako možemo put znati?“
++6 Isus mu reče: „Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.
++7 Kad biste poznavali mene, onda biste poznavali i Oca mojega. Od sada poznajete ga, i vidjeste ga.“
++8 Tada mu reče Filip: „Gospodine, pokaži nam Oca, i to nam je dosta.“
++9 Isus mu reče: „Tako sam već dugo s vama, i nijesi me upoznao, Filipe? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti veliš: „Pokaži nam Oca“?
++10 Zar ne vjeruješ, da sam ja u Ocu, i da je Otac u meni? Riječi, koje vam ja govorim, ne govorim od sebe samoga, i djela čini Otac, koji ostaje u meni.
++11 Vjerujte mi, da sam ja u Ocu, i da je Otac u meni. Ako li ne, vjerujte mi zbog samih djela!
++12 Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, djela, koja ja činim, i on će činiti, i veća će od ovih činiti, jer ja idem k Ocu.
++13 Sve, što onda zamolite (Oca) u ime moje, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.
++14 Ako me za što zamolite u ime moje, ja ću to učiniti.
++15 Ako me ljubite, držite zapovijedi moje!
++16 I ja ću moliti Oca, i dat će vam drugoga Utješitelja, da ostane s vama dovijeka,
++17 Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi, niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer ostaje kod vas i u vama je.
++18 Neću vas ostaviti sirote, doći ću k vama.
++19 Još malo, i svijet me neće više vidjeti. A vi me vidite, jer ja živim, a i vi ćete živjeti.
++20 U onaj dan spoznat ćete, da sam ja u Ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama.
++21 Tko ima zapovijedi moje i drži ih, on je onaj, koji me ljubi. A tko ljubi mene, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objavit ću mu sebe samoga.“
++22 Tada ga upita Juda, ne onaj Iskariot: „Gospodine, kako to, da ćeš se objaviti nama, a ne svijetu?“
++23 Isus mu odgovori: „Tko ljubi mene, držat će riječ moju, i Otac moj ljubit će njega, i k njemu ćemo doći i u njega ćemo se nastaniti.
++24 Tko ne ljubi mene, ne drži mojih riječi. A riječ, koju ste čuli od mene, nije moja, nego Oca, koji me posla.
++25 Ovo vam rekoh, dok sam s vama.
++26 A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve, što vam rekoh.
++27 Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam ga, kao što svijet daje. Neka se ne plaši srce vaše i neka se ne boji!
++28 Čuli ste, da vam ja rekoh: „Ja odlazim, i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, onda biste se radovali, što idem k Ocu, jer je Otac veći od mene.
++29 I sad vam rekoh, prije nego se zbude, da vjerujete, kad se zbude.
++30 Više neću mnogo govoriti s vama; jer dolazi knez ovoga svijeta, ali na meni nema ništa.
++31 Nego da spozna svijet, da ljubim Oca, i kako mi je zapovjedio Otac, onako činim. Ustanite, hajdemo odavde!“

Na putu u Getsemani

Ivan 15 poglavlje

++1 Ja sam pravi čokot, i Otac je moj vinogradar.
++2 Svaku lozu na meni, koja ne rađa roda, on odsiječe, i svaku, koja rada rod, očisti da rodi više roda.
++3 Vi ste već čisti zbog riječi, koju vam rekoh.
++4 Ostanite u meni, i ja u vama, Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe, ako ne ostane na čokotu, tako i vi, ako ne ostanete u meni.
++5 Ja sam čokot, vi loze. Tko ostaje u meni, i ja u njemu, on rodi mnogi rod, jer bez mene ne možete učiniti ništa.
++6 Tko u meni ne ostane, izbacit će se kao loza, i osušit će se, i skupit će je, i u oganj baciti, i gorjet će.
++7 Ako ostanete u meni, i riječi moje ostanu u vama, štogod hoćete, tražite, i bit će vam.
++8 S tim se proslavlja Otac moj, da rodite rod mnogi i budete moji učenici.
++9 Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u ljubavi mojoj!
++10 Ako zapovijedi moje uzdržite, ostat ćete u ljubavi mojoj, kao što sam i ja održao zapovijedi Oca svojega, i ostajem u ljubavi njegovoj.
++11 Ovo vam rekoh, da bude radost moja u vama, i radost vaša da se ispuni.
++12 Ovo je zapovijed moja: ljubite se među sobom, kao što sam ja ljubio vas!
++13 Od ove ljubavi nitko veće nema, da tko život svoj položi za prijatelje svoje.
++14 Vi ste prijatelji moji, ako činite, što vam ja zapovijedam.
++15 Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna, što radi gospodar njegov; nego vas nazvah prijateljima, jer vam sve objavih, što sam čuo od Oca svojega.
++16 Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas, i postavih vas, da vi idete i rod rodite, i da vaš rod ostane, da štogod zamolite u Oca u ime moje, da vam dadne.
++17 Ovo vam zapovijedam: ljubite se među sobom!
++18 Ako svijet mrzi na vas, znajte, da je mrzio na mene prije vas!
++19 Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; a kako nijeste od svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, zato mrzi na vas svijet.
++20 Sjetite se riječi, koju vam ja rekoh: „Nije sluga veći od gospodara svojega.“ Ako su progonili mene, i vas će progoniti; ako su držali riječ moju, i vašu će držati.
++21 Ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga, koji me posla.
++22 Da nijesam bio došao i govorio im, ne bi imali grijeha; a sad nemaju izgovora za grijeh svoj.
++23 Tko mrzi na mene, mrzi i na Oca mojega.
++24 Da nijesam bio djela činio među njima, kojih nitko drugi nije učinio, ne bi imali grijeha; ali sad i vidješe, i zamrziše na mene i na Oca mojega.
++25 Ali se je morala ispuniti riječ, što stoji napisana u zakonu njihovu: „Mrzili su na mene ni za što.“
++26 A kad dođe Utješitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, on će svjedočiti za mene.
++27 A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka s menom.

Ivan 16 poglavlje

++1 Ovo vam rekoh, da se ne spotaknete.
++2 Izgonit će vas iz sinagoga. A dolazi vrijeme, kad će svaki, koji vas ubije, misliti, da Bogu čini službu.
++3 I ovo će vam činiti, jer ne poznaju ni Oca ni mene.
++4 Nego vam ovo rekoh, da, kad dođe vrijeme, sjetite se ovoga, da vam ja rekoh. A isprva ne rekoh vam ovo, jer sam bio s vama.
++5 A sad idem k onome, koji me posla, i nitko me od vas ne pita: „Kamo ideš?“
++6 Nego, jer vam rekoh ovo, žalosti napuni se srce vaše.
++7 Ali ja vam istinu govorim: „Bolje je za vas, da ja idem; jer ako ne otidem, Utješitelj neće doći k vama; ako li otidem, poslat ću ga k vama.
++8 I kad on dođe, dokazat će svijetu što je grijeh, i o pravdi, i o sudu.
++9 O grijehu, jer ne vjeruju u mene;
++10 O pravdi, jer idem k Ocu svojemu, i više me nećete vidjeti;
++11 O sudu, jer je knez ovoga svijeta osuđen.
++12 Još bih vam imao mnogo da kažem, ali sad ne možete podnijeti.
++13 Ali kad dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javit će vam buduće stvari.
++14 On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javit će vam.
++15 Sve, štogod ima Otac, moje je. Zato rekoh: On će od mojega uzeti i javit će vama.
++16 Malo, i više me nećete vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me jer idem k Ocu.“
++17 A neki od učenika njegovih rekoše među sobom: „Što je to, što nam kaže: ‘Malo’, i nećete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me,’ i: ‘Idem k Ocu?’“
++18 Rekoše dakle: „Što je to, što kaže: ‘Malo’? Ne znamo, što govori.
++19 Isus opazi, da su ga htjeli upitati, i reče im: „Za to li se zapitujete među sobom, što rekoh: ‘Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me?’
++20 Zaista, zaista, kažem vam: „Vi ćete plakati i tugovati, a svijet će se radovati; vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.
++21 Žena kad rađa, ima žalost, jer dođe čas njezin. Ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti, jer se rodi čovjek na svijet.
++22 Tako i vi sad imate žalost, ali ću vas opet vidjeti, i radovat će se srce vaše, i vaše radosti nitko neće uzeti od vas.
++23 I u onaj dan nećete me pitati ni za što. Zaista, zaista, kažem vam: Ako što zamolite Oca, dat će vam u ime moje.
++24 Do sada ne moliste ništa u ime moje. Molite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna.
++25 Ovo sam vam govorio u prispodobama. Dolazi čas, kad vam više neću govoriti u prispodobama, nego ću vam otvoreno javiti za Oca.
++26 U onaj ćete dan u ime moje moliti, i ne velim vam, da ću ja moliti Oca za vas.
++27 Jer sam Otac ljubi vas, jer vi mene ljubiste i vjerovaste, da ja od Boga izađoh
++28 Izađoh od Oca i dođoh na svijet; opet ostavljam svijet, i idem k Ocu.“
++29 Rekoše učenici njegovi: „Eto sad otvoreno govoriš i prispodobe nikakve ne govoriš.
++30 Sad znamo, da sve znaš, i ne treba ti, da te tko pita. Zato vjerujemo, da si izašao od Boga.“
++31 Isus im reče: „Sad zar vjerujete?
++32 Evo dolazi čas, i već je došao, da se razbjegnete svaki na svoje mjesto i mene sama ostavite. Ali nijesam sam, jer je Otac s menom.
++33 Ovo vam rekoh, da u meni mir imate. U svijetu imate tjeskobu; ali se radujte: Ja sam nadvladao svijet.“

Isusova molitva za nas

Ivan 17 poglavlje

++1 Ovo reče Isus i podiže oči svoje na nebo i reče: „Oče, dođe čas, proslavi Sina svojega, da Sin tvoj proslavi tebe!
++2 Jer ti si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svima, koje si mu dao, dadne život vječni.
++3 A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista.
++4 Ja tebe proslavih na zemlji, djelo svrših, koje si mi dao da činim.
++5 I sad proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga slavom, koju imadoh u tebe, prije nego postade svijet.
++6 Ja objavih ime tvoje ljudima, koje si mi dao od svijeta. Tvoji su bili i Ti si ih dao meni, i riječ su tvoju održali.
++7 Sad znaj u, da i e sve, što si mi dao, od tebe.
++8 Jer riječi, koje si dao meni, dadoh njima. Oni ih primiše i spoznaše istinito, da od tebe izađoh, i vjerovaše, da si me ti poslao.
++9 Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one, koje si mi dao, jer su tvoji.
++10 Sve, što je moje, jest tvoje, i što je tvoje, jest moje, i ja se proslavih u njima.
++11 I više nijesam na svijetu – ali su oni na svijetu. Ja dolazim k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime svoje, koje si mi dao, da budu jedno kao mi!
++12 Dok sam bio s njima, čuvao sam ih u ime tvoje, koje si mi dao, i sačuvah ih, i nitko od njih ne pogibe, osim sina propasti, da se ispuni Pismo.
++13 A sad k tebi dolazim, i ovo govorim, dok sam još na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
++14 Ja im dadoh riječ tvoju. A svijet zamrzi na njih, jer nijesu od svijeta, kao što ni ja nijesam od svijeta.
++15 Ne molim, da ih uzmeš sa svijeta nego da ih sačuvaš oda zla.
++16 Od svijeta nijesu, kao što ni ja nijesam od svijeta.
++17 Posveti ih u istini! Riječ je tvoja istina.
++18 Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet.
++19 I za njih ja posvećujem sebe, da i oni budu posvećeni u istini.
++20 A ne molim samo za njih, nego i za one, koji na riječ njihovu vjeruju u mene,
++21 Da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, da i oni u nama budu jedno, da vjeruje svijet, da si me ti poslao.
++22 I slavu, koju si mi dao, ja dadoh njima, da budu jedno, kao što smo i mi jedno:
++23 Ja u njima i ti u meni; da budu sasvim u jedno, i da spozna svijet, da si me ti poslao i da si ih ljubio, kao što si mene ljubio.
++24 Oče, hoću, da oni, koje si mi dao, budu s menom, gdje sam ja, da vide slavu moju, koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanja svijeta.
++25 Oče pravedni, svijet tebe ne spoznade, a ja te spoznadoh, i ovi spoznadoše, da si me ti poslao.
++26 I obznanih im ime tvoje, i obznanit ću, da ljubav, kojom si mene ljubio, bude u njima, i ja u njima.“

AGONIJA U GETSEMANIJU I ISUSOVO UHIĆENJE

23h- Ponoć

Ivan 18:1

++1 Kad je Isus bio ovo izrekao, izađe s učenicima svojim preko potoka Kidrona, gdje je bio vrt, u koji uđe on, i učenici njegovi.

Marko 14:32-36

++32 Dođoše u zaselak, koji se zvao Getsemani. On reče učenicima svojim: „Sjedite ovdje, dok se pomolim!“ (Molite da ne padnete u napast) 44
++33 Samo Petra, Jakova i Ivana uze sobom. Tada počne drhtati i plašiti se.
++34 Reče im: „Žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte!“
++35 Tada otide malo dalje, baci se na zemlju ničice i molio se je, da bi ga mimoišao ovaj čas, ako je moguće.
++36 „Aba Oče“, reče, tebi je sve moguće; uzmi ovu čašu od mene Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.“


44 Luka 22:40


Luka 22:43-45

++43 Tada mu se javi anđeo s neba i okrijepi ga.
++44 I napade ga smrtna tjeskoba, i molio se je još usrdnije. Znoj je njegov bio kao kaplje krvi, što su tekle na zemlju. 45
++45 Diže se od molitve i pođe k učenicima svojim, ali ih nađe gdje spavaju od žalosti.


45 reci 43,44- Vidi Z3040 za Sinajski


Matej 26:40-46

++40 Tada dođe k učenicima svojim i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru: „Zar nijeste mogli jednu uru probdjeti s menom?
++41 Bdijte i molite se, da ne padnete u napast; jer je duh voljan, ali je tijelo slabo.“
++42 Udalji se po drugi put i pomoli se: „Oče moj, ako me ne može ova čaša mimoići, a da ga je pijem, neka bude volja tvoja!“
++43 I dođe opet natrag i nađe ih opet gdje spavaju; jer su im bile oči otežale.
++44 On ih ostavi, otide opet i pomoli se po treći put onim istim riječima.
++45 Tada se vrati natrag k učenicima svojim i reče im: „Jednako spavate i počivate? Evo se približi čas, i Sin čovječji predat će se u rake grješnicima.
++46 Ustanite, hajdemo! Evo, približuje se izdajnik moj.“

Ivan 18:2-9

++2 A Juda, izdajnik njegov, znao je ono mjesto, jer se je Isus često sastajao ondje s učenicima svojim.
++3 Onda Juda uze četu vojnika i sluge od glavara svećeničkih i farizeja i dođe onamo s zubljama i sa svjetiljkama i s oružjem.
++4 A Isus, koji je znao sve, što će biti od njega, stupi naprijed i upita ih: „Koga tražite“
++5 Odgovoriše mu: „Isusa Nazarećanina.“ Isus im reče: „Ja sam.“ A s njima je stajao i Juda, izdajnik njegov.
++6 A kad im reče: „Ja sam, ustuknuše natrag i popadoše na zemlju.
++7 Onda ih opet zapita: „Koga tražite?“ A oni rekoše: „Isusa Nazarećanina.“
++8 Odgovori Isus: „Rekoh vam, da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove nek idu!“
++9 Tako se je imala ispuniti riječ, koju reče: „Ne izgubih nijednoga od onih, koje si mi dao.“

Matej 26:48-50

++48 Izdajnik njegov bio je s njima ugovorio znak i rekao: „Koga ja cjelivam, taj je, držite ga!“
++49 Odmah pristupi k Isusu i reče: „Zdravo, učitelju!“ i poljubi ga, tada mu Isus reče:
++50 „Prijatelju, zašto si došao!“ Sada stupiše bliže, metnuše ruke na Isusa i uhvatiše ga.

Luka 22:48,49

++48 Isus mu reče: „Juda, poljupcem i izdaješ Sina čovječjega?“
++49 Kad pratioci njegovi vidješe, što će biti, viknuše: „Gospodine, nećemo li udariti mačem?“

Ivan 18:10

++10 A Simon Petar izvadi mač, što ga je imao sa sobom, i udari slugu velikoga svećenika, i odsiječe mu desno uho. A slugi je bilo ime Malho.

Luka 22:51

++51 A Isus reče: „Pustite! Ne dalje!“ Tada se dotače uha i iscijeli ga.

Matej 26:52-56

++52 Isus mu reče: „Zadjeni mač svoj u korice! Svi, koji se mašaju za mač, ginu od mača.
++53 Ili zar misliš, da mi Otac moj ne bi odmah poslao u pomoć više od dvanaest legija anđela, kad bih ga zamolio za to?
++54 Ali kako bi se onda ispunilo Pismo, po kojemu to mora doći tako?“
++55 A u onaj čas reče Isus četi: „Kao na razbojnika izašli ste s mačevima i toljagama, da me uhvatite. Svaki dan sam sjedio u hramu i učio, i nijeste me uhvatili.“
++56 Ali se sve ovo dogodi, da se ispune Pisma proroka. Tada ga ostaviše svi učenici njegovi i pobjegoše.

Marko 14:51,52

++51 A jedan mladić, koji je na golu tijelu nosio samo platnenu haljinu, išao je za njim; i uhvatiše ga.
++52 A on ostavi platnenu haljinu i go pobježe od njih.

ISUSOVO SUĐENJE

U stvari su bila dva suđenja (civilno i vjersko). Svako je imalo tri faze, šest sve zajedno.

Vjersko suđenje, prva faza- Pred Anom

00,30h

Ivan 18:12-16, 19-24

++12 A četa, zapovjednik i sluge židovske uhvatiše Isusa i svezaše ga;
++13 I odvedoše ga najprije k Ani, jer je bio tast Kaifi, koji je bio veliki svećenik one godine.
++14 A Kaifa je bio onaj, koji je bio dao savjet Židovima: „Bolje je, da umre jedan čovjek za narod.“
++15 Za Isusom je išao Simon Petar i drugi učenik. Ovaj je učenik bio poznat velikomu svećeniku, i uđe s Isusom u dvorište velikoga svećenika;
++16 A Petar je stajao vani kod vrata. Onda izađe drugi učenik, koji je bio poznat velikomu svećeniku, i reče vratarici, te uvede Petra.
++19 A veliki svećenik zapita Isusa za učenike njegove i za njegovu nauku.
++20 Isus mu odgovori: „Ja sam govorio javno svijetu. Ja sam svagda učio u sinagogi i u hramu, gdje se svi Židovi skupljaju, i ništa nije bio govorio u potaji.
++21 Što pita s mene? Pitaj one, koji su slušali, što sam im govorio. Evo, ovi znadu, što sam ja govorio.“
++22 A kad ovo reče, jedan od sluga, koji su, stajali ondje, udari Isusa po obrazu i reče: „Zar tako odgovaraš velikomu svećeniku?“
++23 Isus mu reče: „Ako zlo rekoh, dokaži, da je zlo; ako li dobro, što me biješ?“
++24 I Ana ga posla svezana velikomu svećeniku Kaifi.

Vjersko suđenje, druga faza

Pred Sanhedrinom u kući Kajfe (to suđenje nije bilo zakonito jer se Sanhedrin nikada nije sastajao prije dana)

1h- 2h

Marko 14:53-65

++53 Odvedoše Isusa k velikomu svećeniku. Tamo su se skupili svi glavari svećenički, starješine i književnici.
++54 Petar je išao za njim izdaleka do u dvorište velikoga svećenika. Ondje sjede sa slugama uz vatru, i grijao se.
++55 Glavari svećenički i sve visoko vijeće tražili su svjedočanstvo proti Isusu, da ga ubiju. Ali ne nađoše nijedno.
++56 Istina, iznesoše mnoge lažne izjave o njemu, ali izjave njihove nijesu bile suglasne.
++57 Neki još ustadoše i lažno izjaviše o njemu:
++58 “Mi smo čuli gdje on govori: “Ja ću porušiti ovaj hram, koji je sagrađen čovječjom rukom i u tri dana sagradit ću drugi, koji nije načinjen čovječjom rukom.”
++59 Ali ni u tom nije se slagala izjava njihova.
++60 Tada se diže veliki svećenik, stupi na sredinu i zapita Isusa: “Zar nemaš ništa da odgovoriš na to, što ovi iznose protiv tebe?”
++61 On je šutio i nije ništa odgovorio. Opet ga zapita veliki svećenik: “Jesi li ti Krist, Sin Blagoslovljenoga?”
++62 A Isus odgovori: “Ja sam; i vidjet ćete Sina čovječjega gdje sjedi s desne Svemogućega i dolazi na oblacima nebeskim.”
++63 Tada veliki svećenik razdera haljinu svoju i reče: “Čemu trebamo još svjedoke?
++64 Čuli ste hulu na Boga; što vam se čini?” Oni jednoglasno izjaviše, da je zaslužio smrt.
++65 I neki su pljuvali na njega, pokrivali mu lice, udarali ga rukama i rugali se: “Proreci!” Sluge su ga udarale po obrazu.

Petar niječe Isusa

2h-3h

Luka 22:55-62; Marko 14:71,72; Ivan 18:26

(Isprepleteni reci)

++55 Nasred dvorišta bili su naložili oganj i posjedali okolo. I Petar sjede među njih.
++56 Kako je on tako sjedio u svijetlu ognja, vidje ga jedna sluškinja, uprije oči u njega, i reče: “l ovaj je bio s njim.”
++57 On zanijeka i reče: “Ženo, ne poznajem ga.”
++58 Malo zatim ugleda ga drugi i reče: “I ti si jedan od njih.” Petar odgovori: “Čovječe, nijesam.”
++59 Oko jednu uru kasnije ustvrdi opet drugi, Jedan od sluga velikoga svećenika, rođak onome, kojemu je Petar bio odsjekao uho (doistaovaj bijaše s njim) 46 i, reče mu: “Nijesam li te ja vidio u vrtu s njim?” jer je Galilejac.”
++71 Tada se počne kleti i preklinjati: “Ne znam toga čovjeka, o kojem govorite.”
++72 Odmah zapjeva pijetao po drugi put. 47 I Petar se sjeti riječi, koju mu je bio rekao Isus: “Prije nego zapjeva pijetao dva puta, zatajit ćeš me tri puta.” I on proplaka.
++61 Tada se obazre Gospodin i pogleda na Petra. I Petar se sjeti riječi Gospodinove, koju mu je bio rekao: Još pri se nego danas zapjeva pijetao, triput ćeš me zatajiti.”
++62 Izađe van i počne gorko plakati.

46 Luka 22:59
47 „po drugi put“ ne pojavljuje se u Sinajskom u Marku 14:72

Vjersko suđenje, treća faza

pred Sanhedrinom u zoru

4h

Luka 22:66-71

++66 Kad osvanu dan, skupiše se starješine narodne, glavari svećenički i književnici i dadoše ga odvesti u svoju skupštinu. Oni rekoše: „Ako si ti Krist, reci nam!:
++67 On im reče: „Ako vam kažem, ne vjerujete mi;
++68 Ako vas upitam, ne odgovarate mi i ne puštate me na slobodu.
++69 Ali od sada će Sin čovječji sjediti s desne strane svemogućega Boga.“
++70 Tada rekoše svi: „Ti si dakle Sin Božji?“ On odgovori: „Da, ja sam to!“
++71 Tada povikaše: „Što trebamo još svjedočanstvo? Jer sami čusmo iz vlastitih usta njegovih.“

Marko 15:1

++1 Odmah u rano jutro održaše vijećanje glavari svećenički sa starješinama i književnicima, cijelo visoko vijeće. Oni dadoše Isusa svezana odvesti i predati Pilatu.

Matej 27:3-10

++3 Kad vidje njegov izdajnik Juda, da ga usudiše, pokaja se. Donese natrag trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama
++4 I reče: „Sagriješio sam. Izdao sam krv nedužnu!” Oni odgovoriše: „Što nas je briga za to? To je tvoja stvar!“
++5 Tada baci srebrnjake u hram, otide i objesi se o užetu,
++6 Glavari svećenički digoše srebrnjake i rekoše: „Ne smije se metnuti u hramsko blago; jer je krv.
++7 Zaključiše da za njih kupe lončarovu njivu za groblje strancima.
++8 Zato se zove ona njiva do današnjega dana krvna njiva.
++9 Tako se ispuni riječ proroka Jeremije: „Uzeše trideset srebrnjaka, cijenu procijenjenoga, koga procijeniše sinovi Izraelovi,
++10 I dadoše ih za lončarovu njivu. Tako mi naloži Gospodin.“

Civilno suđenje, prva faza

Pred Pilatom- Sudska dvorana

5h

Ivan 18:28-32

++28 Od Kaife povedoše Isusa u sudnicu. A bilo je jutro; i oni ne uđoše u sudnicu, da se ne bi onečistili, nego da bi mogli jesti Pashalnu večeru. 48
++29 Tako Pilat izađe k njima i reče: „Koju tužbu iznosite na ovoga čovjeka!“
++30 Odgovoriše mu: „Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga bili predali tebi.“
++31 A Pilat im reče: „Uzmite ga vi i po zakonu svojemu sudite mu!“ A Židovi mu rekoše: „Mi ne smijemo nikoga pogubiti.“
++32 Tako se je imala ispuniti riječ Isusova, kojom je označio, kakvom će smrću umrijeti.


48 Na početku 28 retka Luka 23:1 dodaje: „i ustade sva ona svjetina“


Luka 23:2

++2 Ondje ga počeše tužiti: „Nađosmo, da ovaj buni narod naš, da zabranjuje plaćati porez caru, i izdaje se za Krista kralja.“

Ivan 18:33-38

++33 Onda uđe Pilat opet u sudnicu, i dozva Isusa, i reče mu: „Jesi li ti kralj židovski?“
++34 Isus odgovori: „Govoriš li to sam od sebe, ili ti drugi rekoše za mene?“
++35 Pilat odgovori: „Zar sam ja Židov? Narod tvoj i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?“
++36 Isus odgovori: „Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi bilo od ovoga svijeta kraljevstvo moje, onda bi se sluge moje borile, da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.“
++37 Onda mu reče Pilat: „Dakle ti si kralj?“ Isus odgovori: „Ti kažeš, da sam ja kralj. Ja sam zato rođen i zato dođoh na svijet, da svjedočim istinu. Svaki, koji je od istine, sluša glas moj.“
++38 Reče mu Pilat: „Što je istina?“ I kad to reče, izađe opet Židovima i reče im: „Ja nikakve krivnje ne nalazim na njemu.

Luka 23:5-7

++5 Ali oni ostadoše pri tom: „On buni svojom naukom narod po svoj zemlji judejskoj, počevši od Galileje do ovdje.“
++6 Kad je to čuo Pilat, raspita se, je li on Galilejac.
++7 Kad doznade, da je iz područja Herodova, posla ga k Herodu, koji je onih dana također boravio u Jerusalemu.

Civilno suđenje, druga faza

Pred Herodom

Luka 23:8-12

++8 Herod se vrlo obradova, kad vidje Isusa, jer je odavno želio da ga vidi, jer je bio mnogo čuo za njega, i nadao se da će vidjeti od njega kakvo čudo.
++9 I tako ga stade pitati za mnogo što. Ali mu Isus ništa ne odgovori.
++10 Glavari svećenički i književnici stajali su pritom i tužili ga jednako.
++11 Tada mu se naruga Herod sa svojom pratnjom. Za porugu dade mu obući bijelu haljinu i posla ga tako natrag Pilatu.
++12 U taj se dan sprijateljiše Herod i Pilat, dok su prije bili neprijatelji.

Civilno suđenje, treća faza

Pred Pilatom

6h

Luka 23:13-16

++13 I Pilat sazva glavare svećeničke, članove visokoga vijeća i narod
++14 I reče im: „Dovedoste preda me ovoga čovjeka, jer da bun narod, Ja sam ga pred vama saslušao, ali nijesam dokazano našao nijedne od tužbi, što ih vi iznosite protiv ovoga čovjeka.
++15 isto tako ni Herod jer ga posla natrag nama. Eto, on nije ništa učinio, što zaslužuje smrt.
++16 Kaznit ću ga dakle i onda pustiti.“

Matej 27:15

++15 O blagdanu običavao je upravitelj pustiti narodu jednoga sužnja, koga bi oni htjeli.

Marko 15:7

++7 Tada je ležao u zatvoru čovjek, po imenu Baraba, s drugim buntovnicima. Oni su u buni počinili umorstvo.

Ivan 18:39

++39 A u vas je običaj, da vam jednoga pustim za blagdan Pashe. Hoćete li dakle, da vam pustim kralja židovskoga!“

Matej 27:18-20

++18 Znao je naime, da su ga bili predali samo iz zavisti.
++19 Dok je on sjedio na sudu, poruči mu žena njegova: „Nemoj imati nikakva posla s tim pravednikom, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.“
++20 Ali glavari svećenički i starješine nagovoriše narod, da traže Barabu, a Isusa da dadne pogubiti.

Matej 27:21

++21 Upravitelj ih dakle zapita: „Koga od ove dvojice da vam pustim?“ Oni povikaše: „Barabu!“

Ivan 18:40

++40 Onda povikaše svi: „Ne ovoga, nego Barabu!“ A Baraba je bio razbojnik.

Matej 27:22

++22 Pilat im reče: „Što ću tada činiti s Isusom, koji se zove Krist?“: “Svi povikaše: „Neka se razapne!“

Luka 23:20-23

++20 A Pilat im opet progovori, je je htio pustiti Isusa.
++21 Ali su oni vikali: „Raspni ga, raspni!“
++22 On ih upita po treći put: „Pa što je on počinio zlo? Ja ne nalazim na njemu ništa, što bi zasluživalo smrt. Kaznit ću ga i onda pustiti.“
++23 Ali su oni zahtijevali samo još žešće i glasnije, da se on raspne, i vika je njihova prodrla.

Ivan 19:1-15

++1 Tada dakle Pilat uze Isusa i bičeva ga.
++2 Vojnici spletoše vijenac od trnja, metnuše mu ga na glavu i obukoše mu skrletnu haljinu.
++3 I pristupali su k njemu i govorili: „Zdravo, kralju židovski!“ i udarali su ga po obrazima.
++4 Onda Pilat izađe opet i reče im: „Evo, izvodim ga k vama, da vidite, da na njemu ne nalazim nikakve krivnje.“
++5 A Isus izađe pod vijencem od trnja i u skrletnoj haljini. Pilat im reče (hoteći osloboditi Isusa) 49: „Evo čovjeka!“
++6 A kad ga vidješe glavari svećenički i sluge, povikaše: „Raspni, raspni ga!“ Pilat im odgovori: „Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivnje.“
++7 Odgovoriše mu Židovi: „Mi imamo zakon, i po zakonu mora umrijeti, jer se je gradio Sinom Božjim.“
++8 Kad je dakle čuo Pilat ovu riječ, poboja se većma.
++9 I opet uđe u sudnicu i upita Isusa: „Odakle si ti?“ A Isus mu ne dade odgovora.
++10 Tada mu reče Pilat: „Zar meni ne govoriš? Ne znaš li, da imam vlast raspeti tebe, i vlast imam pustiti tebe?“
++11 Isus reče: „Ne bi imao vlasti nikakve nada mnom, kad ti ne bi bilo dano odozgo. Zato onaj ima veći grijeh, koji me predade tebi.“
++12 Otada je gledao Pilat da ga pusti. Ali su Židovi vikali. „Ako ovoga pustiš, nijesi prijatelj caru. Svaki, koji sebe gradi kraljem, protivi se caru.“
++13 A kad je Pilat čuo ove riječi izvede Isusa, i sjede na sudačku stolicu na mjestu, koje se zove Litostrotos, a hebrejski Gabata.
++14 A bila je priprava Blagdana Pashe, oko šeste ure, 50 i reče Židovima: „Evo kralj vaš!“
++15 A oni su vikali: „Uzmi, uzmi, raspni ga!“ (ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne) 51 Pilat im reče: „Zar kralja vašega da raspnem?“ Odgovoriše glavari svećenički: „Nemamo kralja osim cara.“

49 Luka 23:20
50 Šesta ura je po grčkom računanju 6h (vidi bilješku u Diaglott)
51 Luka 23:23

Matej 27:24,25

++24 Pilat vidje, da ništa ne postiže, i da je buka postajala sve veća. On dade sebi dodati vode i opra ruke svoje pred narodom govoreći: „Ja sam nedužan u krvi ovoga pravednika. Vi ćete vidjeti!“
++25 Tada povika sav narod: „Krv njegova neka dođe na nas i na djecu našu!“

Luka 23:23-25

++23 Ali su oni zahtijevali samo još žešće i glasnije, da se on raspne, i vika je njihova prodrla.
++24 Pilat odluči, da se udovolji i njihovu zahtjevu.
++25 Pusti im, koji je ležao a tamnici za bunu i za umorstvo, i koga su tražili. A Isusa žrtvova njihovoj volji,

Matej 27:26-31

++26 …A Isusa dade bičevati i predade ga onda da se razapne.
++27 Potom vojnici upraviteljevi odvedoše Isusa u sudnicu i skupiše oko njega cijelu četu.
++28 Svukoše s njega haljine i ogrnuše mu skrletnu kabanicu.
++29 Tada opletoše vijenac od trnja, metnuše mu ga na glavu i dadoše mu trsku u desnicu. Onda su pregibali koljeno pred njim i rugali mu se govoreći: „Zdravo, kralju židovski!“
++30 Pritom bi pljuvali na njega, uzeli bi trsku i udarali ga njom po glavi.
++31 Pošto su mu se bili tako narugali, svukoše s njega kabanicu i obukoše ga opet u haljine njegove. Tada ga izvedoše, da ga razapnu. 52


52 Reci 26-31 ukazuju na drugo ismijavanje na kraju suđenja pred Pilatom


ISUSOVO RASPEĆE

6h- 9h

Ivan 19:17

++17 Nosio je križ svoj, i izađe na mjesto, koje se zove Lubanja, (košturnica) a hebrejski Golgota.

Marko 15:21

++21 Natjeraše jednoga, koji je dolazio s polja i upravo prolazio, Simona iz Cirene, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ.

Luka 23:27-32

++27 Veliko mnoštvo naroda išlo je za njim, i žene, koje su za njim plakale i naricale.
++28 Isus se obazre na njih i reče: „Kćeri jerusalemske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za djecom svojom!
++29 Jer eto, doći će dani, kada će se reci: „Blagoslovljene su nerotkinje, žene, koje ne rodiše i ne dojiše!“
++30 Tada će se dovikivati gorama: „Padnite na nas!“ i brežuljcima: „Pokrijte nas!“
++31 Jer kad je tako zelenu drvetu, što će onda biti od suha?“
++32 S njim su vodili van još dva zločinca, da ih pogube.

9h

Matej 27:33-36

++33 Tako stigoše na mjesto, koje se zove Golgota, kosturnica.
++34 Ondje mu dadoše vino pomiješano žučem. On okusi to ali ne htjede piti,
++35 (a bijaše treća ura) 53 Tada ga pribiše na križ i razdijeliše kockom među se haljine njegove.
++36 Onda su sjeli i čuvali ga.


53 Marko 15:25


Ivan 19:19-22

++19 A Pilat napisa i natpis i metnu na križ. A bilo je napisano: „Isus Nazarećanin, kralj židovski.“
++20 I ovaj su natpis čitali mnogi od Židova; jer je mjesto, gdje je bio raspet Isus, bilo blizu grada; i bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki.
++21 A židovski su glavari svećenički govorili Pilatu: „Ne piši: „kralj židovski“, nego da je on rekao: „kralj sam židovski.“ “
++22 Pilat reče: „Što pisah, pisah.“

Marko 15:27,28

++27 S njim razapeše dva razbojnika, jednoga s desne njegove, drugoga s lijeve njegove,
++28 Tako se ispuni riječ Pisma: „Ubrojen je među zločince,“

Matej 27:39-44

++39 Koji su prolazili, hulili su na njega, mahali glavom svojom
++40 I govorili: „Ti si htio hram porušiti i u tri ga dana opet sagraditi; spasi samoga sebe, Ako si Sin Božji, siđi s križa!“
++41 Isto su se tako rugali i glavari svećenički s književnicima i starješinama i govorili:
++42 „Drugima je pomogao, sebi samomu ne može pomoći. Ako je kralj Izraelov, neka siđe sad s križa, i vjerovat ćemo u njega.
++43 On se je uzdao u Boga; neka ga sad izbavi, ako mu je po volji, jer je govorio: „Ja sam Si Božji.“
++44 Tako isto rugali mu se i razbojnici, koji su bili razapeti s njim.

Luka 23:36,37

++36 I vojnici mu se rugali, pristupali su k njemu i pružali mu ocat
++37 I govorili: „Ako si kralj židovski, spasi samoga sebe!“

Ivan 19:25-27

++25 A stajala je kod križa Isusova majka njegova i sestra majke njegove, Marija Kleofa, i Marija Magdalena.
++26 Kad vidje Isus majku i učenika, koga je ljubio, pokraj nje, reče majki svojoj: „ženo evo ti sina!“
++27 Potom reče učeniku: „Evo ti majke!“ I od onoga časa uze je učenik k sebi.

Luka 23:39-43

++39 Jedan od zločinaca, što su visjeli na križu, hulio je na njega govoreći: „Zar nijesi ti Krist? Onda spasi samoga sebe i nas!“
++40 A drugi ga je korio i govorio: „Zar se ne bojiš Boga, kad i sam trpiš jednaku kaznu?
++41 Mi dakako s pravom; jer primamo pravednu kaznu za svoja djela, a ovaj nije ništa zlo počinio.“
++42 Onda nastavi: „Isuse, spomeni me se, kad dođeš u kraljevstvo svoje!“
++43 On mu reče: „Zaista, kažem ti: Danas, bit ćeš s menom u raju!“ 54


54 Luka 23:43 NAS


12h

Marko 15:33-36

++33 O šestoj uri nastade tama po svoj zemlji, što je potrajala do devete ure.
++34 O devetoj uri povika Isus iza glasa: „Eloi, Eloi, lama sabaktani“, što znači: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“
++35 Neki od onih, Što su okolo stajali, čuše to i rekoše: „Zove Iliju.“
++36 Tada otrča jedan, napuni spužvu octa, natakne je na trsku, dade mu da pije i reče: „Da vidimo, hoće li doći Ilija, da ga skine!“

Ivan 19:28-30

++28 Isus je znao, da se je već sve svršilo. Zato reče, da se ispuni Pismo: „Žedan sam.“
++29 Ondje je stajala posuda puna octa. I napuniše spužvu octa, nataknuše je na stabljiku isopovu i prinesoše je k ustima njegovim.
++30 A kad je bio Isus primio ocat, reče: „Svršeno je.“ Tada nakloni glavu i predade duh.

15h

Luka 23:46

++46 Tada povika Isus iza glasa: „Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!“ Ovo reče i izdahnu.

Matej 27:51-54

++51 Tada se zavjesa hramska razdera na dvoje odozgo do dolje, zemlja se potrese, hridine se raspuknuše,
++52 Grobovi se otvoriše, 55 i mnoga tjelesa svetih, koji su bili preminuli, uskrsnuše.
++53 Oni izađoše iz grobova po ukrsnuću njegovu, uđoše 56 u Sveti grad i pokazaše se mnogima.
++54 Kad satnik i ljudi njegovi, koji su stražili kod Isusa, vidješe da se zemlja trese i drugo što se dogodilo, prepadoše se vrlo i rekoše: „Ovaj je zaista bio Sin Božji.“


55 Nema u Sinajskom
56 Ove riječi nisu u Sinajskom MS, ustvari sumnja se da se reci 52,53 uopće pojavljuju u originalnim MS.


Ivan 19:31-37

++31 Bila je priprava. I Židovi zamoliše Pilata, da hi se raspetima prebile golijeni, i da bi se skinuli, da ne bi tjelesa ostala na križu u subotu. Ona subota bila je name veliki dan.
++32 Dođoše dakle vojnici, i prvome prebiše golijeni i drugome raspetomu s njim.
++33 A kad dođoše k Isusu, vidješe, da je već umro, i ne prebiše mu golijeni.
++34 Nego jedan od vojnika probode mu bok kopljem, i odmah izađe krv i voda.
++35 I onaj, koji vidje, posvjedoči, i svjedočanstvo je njegovo istinito. I on zna, da govori istinu, da i vi vjerujete.
++36 Jer se ovo dogodi, da se ispuni Pismo: „Nijedna kost neće mu se slomiti.“
++37 I opet drugo Pismo veli: „Vidjet će, koga probodoše.“

Marko 15:40,41

++40 Izdaleka su gledale i žene, među njima Marija Magdalena. Marija, majka Jakova Mlađega i Josipa, i Saloma.
++41 One su ga bile pratile već u Galileji i posluživale ga. I još mnoge druge bile su tu, koje su bile s njim uzašle u Jerusalem. (i svi znanci njegovi) 57


57 Luka 23:49


Marko 15:42

++42 Već je bila večer, usto priprava, dan uoči subote.

Ivan 19:38,39

++38 A potom Josip iz Arimateje (ugledan vjećnik, koji također iščekivaše kraljevstvo Božje) 58, koji je bio učenik Isusov, ali tajni od straha pred zidovima, (odvaži se) 59 zamoli Pilata, da uzme tijelo Isusovo. I dopusti Pilat. Dođe dakle i uze tijelo njegovo.
++39 A dođe i Nikodem, koji je prije bio došao k Isusu po noći, i donese pomiješane smirne i aloja, oko sto libara.


58 Marko 15:43
59 Marko 15:43

Isusov pogreb

Ivan 19:40,41

++40 I uzeše tijelo Isusovo i obaviše ga platnom mirisima, kao što je običaj u Židova da pokopavaju.
++41 A bio je na mjestu, gdje je bio raspet, vrt, i u vrtu grob nov, u koji još nitko nije bio položen.

Marko 15:46

++46 Ovaj kupi platno, skinu ga i zavi ga u platno. Tada ga položi u grob, koji je bio isječen u hridinu. Pred ulaz u grob navali kamen.

Ivan 19:42

++42 Ondje dakle zbog priprave židovske, jer je bio blizu grob, položiše Isusa.

Marko 15:47

++47 Marija Magdalena i Marija, majka Josipova, gledale su, gdje je bio položen.

Matej 26:62-66

++62 Tada se diže veliki svećenik i reče mu: „Zar ništa nemaš da kažeš na to, što ovi iznose protiv tebe.“
++63 Isus je šutio. Tada mu reče veliki svećenik: „Zaklinjem te Bogom živim: „Kaži nam, jesi li ti Krist, Sin Božji?“
++64 Isus mu odgovori: „Ti kažeš.“ Ali vam velim: „Od sada ćete vidjeti Sina čovječjega gdje sjedi s desne Svemogućega i dolazi na oblacima nebeskim.“
++65 Tada veliki svećenik razdera haljinu svoju i reče: „Pohulio je na Boga! Čemu trebamo još svjedoke? Sami ste sad čuli hulu na Boga.
++66 Što vam se čini“ Oni odgovoriše: „Zaslužio je smrt!“


++++

++++

ČITANJE NA DAN USKRSNUĆA

ISUSOVO USKRSNUĆE I NJEGOVA KASNIJA POJAVLJIVANJA

OD ISUSOVOG USKRSNUĆA DO NJEGOVOG UZAŠAŠĆA

(Isusova pojavljivanja, pozadina izvještaja osjenjena)

Matej 28:1 i Marko 16:1

++1 Po suboti, u osvit prvoga daru u sedmici, odoše Marija Magdalena i druga Marija da pogledaj grob, kupiše mirisa , da dođu i pomažu ga.

Kamen odvaljan

Matej 28:2-4

++2 Tada se zemlja potrese silno. Anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, odvali kamen i sjede na njega.
++3 Lice je njegovo bilo kao munja, i odijelo njegovo bijelo kao snijeg.
++4 Stražari uzdrhtaše od straha pred njim i postadoše kao mrtvi.

Poruke anđela

Marko 16:3-6

++3 Govorile su među sobom: „Tko će nam odvaliti kamen s grobnoga ulaza?“
++4 Kad su pogledale, vidješe, da je kamen bio već odvaljen. Bio je naime vrlo velik.
++5 Uniđoše u grob i vidješe mladića 60 u bijeloj haljini gdje sjedi s desne strane, i uplašiše se vrlo.
++6 A on im reče: „Ne bojte se! Tražite Isus Nazarećanina, Razapetoga, uskrsnuo je, nije ovdje. Evo, ovdje je mjesto, kamo su ga bili položili.“


60 Anđeo iz Mateja 28:2


Luka 24:4-8

++4 Dok su one zbog toga bile posve zbunjene, gle, dva čovjeka stadoše pred njima u sjajnim haljinama.
++5 Od straha srušiše pogled na tlo. A oni im rekoše: „Što tražite živoga među mrtvima?
++6 On nije ovdje, on je uskrsnuo. Sjetite se, kako vam reče, kad je još bio u Galileji:
++7 Sin čovječji mora biti predan u ruke grješnika i raspet, ali će treći dan uskrsnuti.
++8 Tada se sjetiše riječi njegovih.

Marko 16:7

++7 Sad idite i javite učenicima njegovim, posebno Petru: „On ide pred vama u Galileju. Tamo ćete ga vidjeti, kao što van reče.“

Matej 28:8 i Marko 16:8

++8 Sa strahom i ujedno s radošću velikom odoše brzo od groba i pohitješe da to dojave učenicima njegovim. Nikome ništa ne rekoše o tom, jer su se bojale.

Krist se ukazuje ženama-
Marija Magdalena nije s njima

Matej 28:9,10

++9 Tada im dođe Isus u susret i reče: „Zdravo!“ 61 One pristupiše k njemu, obujmiše noge njegove i pokloniše mu se.
++10 Nato im reče Isus: „Ne bojte se! Idite i javite braći mojoj, neka idu u Galileju! Ondje će me vidjeti.“


61 Marko 16:9 kaže da se Isus najprije ukazao Mariji Magdaleni. To je pogrešno. Sjeti se da su reci 9-20 sporni.


Luka 24:11

++11 A njihove riječi učiniše se ovima (učenicima) 62 kao tlapnja i ne povjerovaše im.

Marija Magdalena

Ivan 20:1-18

++1 A u prvi dan sedmice dođe Marija Magdalena 63 na grob rano, dok je još bila tama, i vidje, da je kamen odvaljen od groba.
++2 Onda otrča, 64 i dođe k Simonu Petru i k drugom učeniku, koga je ljubio Isus, i reče im: „Uzeše Gospodina iz groba, i ne znamo, gdje ga položiše.“
++3 Izađe dakle Petar i drugi učenik, i pođoše na grob.
++4 Trčala su obojica zajedno. Drugi učenik trčao je brže od Petra i dođe prije na grob.
++5 On se sagne i vidje plahte gdje leže, ali ne uđe.
++6 Onda dođe i Simon Petar za njim, i uđe u grob, i vidje plahte gdje leže,
++7 I otirač, koji je bio na glavi njegovoj, ali nije ležao zajedno s drugim plahtama, nego posebno savit na jednom mjestu.
++8 Tada uđe i drugi učenik, koji je bio prvi došao na grob, i vidje i vjerova;
++9 Jer još nijesu razumjeli Pisma, da je trebalo njemu uskrsnuti od mrtvih.
++10 Onda odoše opet učenici kući.


62 Ova grupa učenika nije uključivala Petra i Ivana. Sv.2str.112, Vidi isto Ivan 20:1-10
63 Ivan se fokusira na Mariju Magdalenu premda je ona otišla s drugim ženama do groba (Matej 28:1 i Marko 16:1)
64 Ona je očito otrčala reći Petru i Ivanu da je grob bio prazan prije nego su anđeli govorili drugim ženama.


Krist se ukazuje Mariji Magdaleni

++11 A Marija 65 je stajala vani kod groba i plakala. Dok je dakle plakala, sagne se nad grob,
++12 I vidje dva anđela gdje sjede u bijelim haljinama, jedan pokraj glave, a jedan pokraj nogu, gdje je bilo položeno tijelo Isusovo.
++13 Oni joj rekoše: „Ženo, što plačeš!“ Reče im: „Uzeše Gospodina mojega, i ne znam, gdje ga položiše,
++14 Kad je bila ovo rekla, obazre se natrag i vidje Isusa gdje stoji, ali nije znala, da je Isus.
++15 Isus joj reče: „Ženo, što plačeš? Koga tražiš?“ Ona misleći, da je vrtlar, reče mu: „Gospodine, ako si ga ti odnio, kaži mi, gdje si ga položio, i ja ću ga uzeti.“
++16 Reče joj Isus: „Marija!“ Ona se obazre i reče mu hebrejski „Rabbuni“, to znači: „Učitelju“.
++17 Reče joj Isus: „Nemoj me se dodirnuti, jer još nijesam uzašao k Ocu svojemu. Nego idi k braći mojoj i kaži im: „Uzlazim k Ocu svojemu i Ocu vašemu, Bogu svojemu i Bogu vašemu.“ 66
++18 Marija Magdalena otide i javi učenicima: „Vidjela sam Gospodina, i ovo mi je rekao.“


65 Očito je Marija otrčala do groba u isto vrijeme kad i Petar i Ivan. Kako su trčali Marija je stigla kasnije.
66 Zapazi da je poruka koju je Isus dao Mariji Magdaleni za njegovu braću drugačija od poruke koju je dao drugim ženama prema Mateju 28:9,10


++Lukin sljedeći sažetak prethodnih stvari uključuje sve žene i sve učenike.

Luka 24:9,10

++9 Vratiše se od groba i javiše sve ovo jedanaestorici i svima ostalim.
++10 Bile su Marija Magdalena, Ivana, Marija, majka Jakovljeva, i još druge s njima, koje ovu vijest donesoše apostolima.

Izvještaj straže Židovskim vladarima

Matej 28:11-15

++11 Kad su one bile otišle, odoše neki od straže u grad i javiše glavarima svećeničkim sve, što se je bilo dogodilo.
++12 Ovi se skupiše sa starješinama i održaše vijeće. Dadoše vojnicima mnogo novaca
++13 I rekoše: „Izjavite: „Učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga, dok smo mi spavali.
++14 Ako to dođe upravitelju do ušiju, mi ćemo ga umiriti i za vas se zauzeti.“
++15 Oni uzeše novac i učiniše, kako im je bilo rečeno. Ovo je govorkanje rašireno kod Židova do dana današnjega.

Krist se ukazuje dvojici na putu u Emaus

Luka 24:13-32

++13 Još isti dan putovala su dvojica od njih u selo po imenu Emaus, koje je bilo udaljeno od Jerusalema šezdeset stadija.
++14 Oni su se razgovarali među sobom o svemu, što se je bilo dogodilo.
++15 Dok su se tako razgovarali i raspravljali među sobom, približi im se sam Isus, i išao je s njima.
++16 Ali oči su njihove bile držane, te ga ne poznaše.
++17 On im reče: „Kakav je to razgovor, što ga imate među sobom na putu?“ Tada se žalosni zaustaviše.
++18 Jedan, po imenu Kleofa, odgovori mu: „Zar si ti jedini stranac u Jerusalemu, koji ne zna, što se je ondje dogodilo ovih dana?“
++19 On ih upita „Što?“ Odgovoriše mu: „To za Isusa Nazarećanina. On je bio prorok, silan u djelu i u riječi pred Bogom i svim narodom.
++20 Naši glavari svećenički i prvaci predadoše ga, te se osudi na smrt, i raspeše ga.
++21 A mi, smo se bili nadali, da će on izbaviti Izraela. I nakon svega toga ovo je danas treći dan, kako se je to dogodilo. 67
++22 I neke su nas od naših žena uzbunile. One su bile rano ujutro na grobu,
++23 Ali ne nađoše tijela njegova. Dođoše govoreći da su im se ukazali anđeli, koji da su rekli, da on živi.
++24 Neki od naših otidoše tada na grob i nađoše tako, kako su bile rekle žene; ali njega samoga ne vidješe.“
++25 Tada im on reče: „O bezumni i sporoga srca za vjerovanje sve što su navješćivali proroci!
++26 Zar nije morao Krist to trpjeti i tako unići u slavu svoju?“
++27 I poče od Mojsija i svih proroka i tumačio im, što pisano stoji o njemu u svim Pismima.
++28 Tako se približiše k selu, u koje su išli. On se učinio, kao da hoće dalje ići.
++29 A oni ga nukali i govorili: „Ostani s nama! Brzo će večer. Dan se je već nagnuo.“ Tada se svrati s njima.
++30 Dok je s njima sjedio za stolom, uze kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i pruži im ga.
++31 Tada im se otvoriše oči, i poznaše ga. A njega nestade ispred očiju njihovih.
++32 I oni rekoše jedan drugome: „Nije li gorjelo naše srce u nama, kad je govorio s nama putem i tumačio nam Pismo?“


67 Sinajsko čitanje


Izvještaj dvojice učenika

Luka 24:33-35

++33 Još u isti čas ustadoše, vratiše se u Jerusalem i nađoše jedanaestoricu skupa sa svojim drugovima.
++34 Oni rekoše: „Gospodin je zaista uskrsnuo i javio se Simonu.“
++35 I pripovjediše, što se je bilo dogodilo na putu, i kako su ga poznali u lomljenju kruha.

Krist se ukazuje zapanjenim učenicima u zaključanoj sobi

Ivan 20:19

++19 A kad bi uveče onaj prvi dan sedmice, i vrata bila zatvorena, gdje se bili učenici skupili od straha pred Židovima, dođe Isus, i stade na sredinu, i reče im: „Mir vam!“

Luka 24:36-47

++36 Dok su oni još govorili o tom, stade Isus među njih i reče im: „Mir vam! (Ja sam, ne bojte se!)“
++37 Od tjeskobe i straha oni su mislili, da vide duha. 68
++38 On im reče: „Zašto ste se ustrašili i zašto se sumnje porađaju u srcima vašim?
++39 Vidite ruke moje i noge moje! Ja sam glavom. Opipajte me i vidite! Duh nema mesa i kostiju, kako to vidite na meni.“
++40 Iza ovih riječi pokaza im ruke i noge. 69
++41 Ali od radosti 70 i začuđenja nijesu oni još uvijek mogli vjerovati. Zato ih upita: „Imate li ovdje što jesti?“
++42 Oni mu dadoše komad ribe pečene i nešto meda.
++43 On uze, i jeo je pred njihovim očima što preostade, dade njima.
++44 On im reče: „Ovo je ono, što sam vam govorio, dok sam još bio s vama: „Sve se mora ispuniti, što stoji napisano o meni u zakonu Mojsijevu, kod proroka i u psalmima.“
++45 Tada im otvori um, da razumiju Pismo,
++46 I nastavi: „Tako stoji pisano: Krist mora trpjeti i treći da uskrsnuti od mrtvih.
++47 U ime njegovo ima se propovijedati pokajanje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jerusalema.


68 Bilješka u Diaglottu- Sablast i Usporedi sa Marko 6:49. Očito su mislili da su vidjeli zlog duha
69 Redak 40 je ispušten u Sinajskom- Diaglott bilješka
70 Doslovno – bili u nevjerici- Vidi rubnu naznaku u NASV


Ivan 20:20-23

++20 I kad je bio ovo rekao, pokaza im ruke i bok. Tada se obradovaše učenici, što vidješe 71 Gospodina.
++21 I reče im opet: „Mir vam! Kao što Otac posla mene, i ja šaljem vas.“
++22 Kad je bio ovo rekao, dahnu u njih i reče: „Primite Duha Svetoga!
++23 Kojima oprostite grijehe, oprostit će im se, i kojima zadržite, zadržat će se.“


71 Sada su ga prepoznali kao Gospodina. Luka 24:40 i Ivan 20:20 ukazuju na istu priliku. Očito mu isprva nisu vjerovali (redak 39) kad im je pokazao „ruke i noge.“ Ali kasnije kad im je pokazao „ruke i bok“ vjerovali su.


Toma nije s njima

Ivan 20:24,25

++24 A Toma, jedan od dvanaestorice, nije bio s njima, kad je došao Isus.
++25 I rekoše mu drugi učenici: „Vidjeli smo Gospodina,“ A on im reče: „Dok ne vidim na rukama njegovim znaka od čavala, i ne metnem prsta svojega u mjesto od čavla, i ne metnem ruke svoje u bok njegov, neću vjerovati.“

Krist se ukazuje Tomi

Ivan 20:26-29

++26 I poslije osam dana bili su opet učenici njegovi unutra, i Toma s njima. Dođe Isus, kad su bila vrata zatvorena, i stade na sredinu, i reče: „Mir vam!“
++27 Potom reče Tomi: „Metni prst svoj ovamo, i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju, i metni u bok moj, i ne budi nevjeran, nego vjeran!“
++28 Tada mu reče: „Gospodin moj i Bog moj!“
++29 Reče mu Isus: „Jer si me vidio, Toma, vjerovao si. Blagoslovljeni su, koji ne vidješe i vjerovaše!“

Kristovo pojavljivanje sedmorici kad su bili u ribarenju

Ivan 21:1-14

++1 Poslije toga opet se javi Isus na Tiberijadskome moru. A javi se ovako:
++2 Bili su zajedno Simon Petar i Toma, koji se zove Blizanac, i Natanael, koji je bio iz Kane galilejske, i sinovi Zebedejevi, i druga dvojica od učenika njegovih.
++3 Reče im Simon Petar: „Idem da hvatam ribe.“ Rekoše mu: „Idemo i ml s tobom. Izađoše i uđoše u lađicu; ali onu noć ne uhvatiše ništa.
++4 A kad bi jutro, stajao je Isus na obali; ali učenici ne poznaše, da je Isus.
++5 Tada im reče Isus: „Djeco, imate li što za jelo?“ odgovoriše mu: „Nemamo.“
++6 A on im reče: „Bacite mrežu na desnu stranu lađice, i naći ćete.“ Onda baciše, i već je nijesu mogli vući od mnoštva riba.
++7 Tada učenik onaj, koga je ljubio Isus, reče Petru: „Gospodin je!“ A Simon Petar kad je čuo da je Gospodin, baci na se košulju – jer je bio go – i skoči u more.
++8 Drugi učenici dođoše na lađici, jer nijesu bili daleko od zemlje, nego oko dvjesta lakata, a vukli su mrežu s ribama.
++9 A kad izađoše na zemlju, vidješe žeravicu postavljenu, i ribu na njoj, i kruh.
++10 Isus im reče: „Donesite od riba, što ih sad uhvatiste!“
++11 Ode Simon Petar i izvuče na zemlju mrežu, punu velikih riba sto i pedeset i tri; i premda ih je bilo toliko, mreža se nije prodrla.
++12 Isus im reče: „Dođite, objedujte!“ I ni jedan se od učenika ne usudi da ga upita: „Tko si ti?“ Znali su, da je Gospodin.
++13 Dođe Isus i uze kruh, i dade im, tako i ribu.
++14 Ovo se već treći put javi Isus učenicima svojim, pošto je bio uskrsnuo od mrtvih.

Isusov razgovor s Petrom

Ivan 21:15-24

++15 Iza objeda reče Isus Simonu Petru: „Simone Jonin, ljubiš li me više nego ovi?“ Reče mu: „Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim.“ Reče mu: „Pasi jaganjce moje!“
++16 Reče mu opet drugi put: „Simone Jonin, ljubiš li me?“ Reče mu: „Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim.“ Reče mu: „Pasi jaganjce moje!“
++17 Reče mu treći put: „Simone Jonin, ljubiš li me?“ Ožalosti se Petar, što mu reče po treći put: „Ljubiš li me?“ i reče mu: „Gospodine, ti sve znaš, ti znaš, da te ljubim.“ Reče mu Isus: „Pasi ovce moje!
++18 Zaista, zaista, kažem ti: „Kad si bio mlađi, opasivao si se sam, i hodio si, kamo si htio; a kad ostariš, raširit ćeš ruke svoje, i drugi će te opasivati i odvesti, kamo nećeš.“
++19 A ovim riječima htjede označiti, kakvom će smrti proslaviti Boga. Nato mu reče: „Hajde za mnom!“
++20 Petar se obazre i vidje, gdje za njim ide onaj učenik, koga je Isus ljubio, koji se je i na večeri naslonio na grudi njegove i rekao: „Gospodine, tko je taj, koji će te izdati?“
++21 Kad ga ugleda Petar, reče Isusu: „Gospodine, a što će ovaj?“
++22 Reče mu Isus: „Ako hoću, da on ostane, dok ne dođem, što je tebi do toga. Ti hajde za mnom!“
++23 Tako izađe među braćom ova riječ, da onaj učenik neće umrijeti. A Isus mu ne reče, da neće umrijeti, nego: „Ako hoću, da on ostane, dok ne dođem, što je tebi do toga?“
++24 Ovo je onaj učenik, koji svjedoči za ovo, i koji napisa ovo; i znamo, da je istinito svjedočanstvo njegovo.

Krist se ukazuje na gori u Galileji

Matej 28:16-20 72

++16 Jedanaestorica učenika odoše u Galileju na goru, kamo ih je bio Isus uputio.
++17 Kad ga vidješe, pokloniše mu se. A neki posumnjaše.
++18 Tada pristupi Isus k njima i reče im: „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.
++19 Zato idite i učinite sebi sve narode učenicima krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
++20 I učeći ih da drže sve, što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.“ Amen.


72 R 3905 stavlja ukazivanje učenicima na Tiberijadskom moru prije pojavljivanja na gori u Galileji.To se slaže sa Ivanom 21:14


Krist se ukazuje učenicima u Jeruzalemu

Luka 24:49 i Djela 1:4,5

++4 Kad je bio s njima zajedno, 73 zapovjedi im, da ne idu iz Jerusalema, nego da čekaju obećanje Očevo, „koje“: (reče) „čuli ste od mene.
++5 Ivan je krstio vodom, a vi ćete za malo dana krstiti Duhom Svetim.“


73 Rubna naznaka- jedući zajedno s njima


Zajedno se uspinju na Maslinsku goru u Betaniji i Krist uzlazi na nebo

Djela 1:6-8

++6 Bili su dakle s njim zajedno. Tada ga upitaše: „Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme podignuti kraljevstvo Izraelovo?“
++7 On im odgovori: „Nije vaše znati vremena ili časove, što ih je Otac zadržao u svojoj vlasti.
++8 Nego ćete primiti jakost Duha Svetoga, kad siđe na vas i bit ćete mi onda svjedoci u Jerusalemu i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.“

Luka 24:50,51

++50 On ih izvede prema Betaniji, podiže ruke svoje i blagoslovi ih.
++51 I blagoslivljajući ih rastade se od njih i uzađe na nebo.

Djela 1:9-11

++9 I kad to reče, bi podignut pred očima njihovim. Uze ga oblak iz očiju njihovih.
++10 I dok su gledali za njim gdje ide na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijelim haljinama.
++11 Oni rekoše: „Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo! Ovaj Isus, koji je od vas uzet na nebo, tako će doći, kao što vidjeste da ide u nebo.“

Luka 24:52,53 i Djela 1:12

++52 Oni padoše ničice i pokloniše se.
++12 Tada se vratiše u Jerusalem s gore, koja se zove Maslinska. Ona je blizu Jerusalema, jedan subotni dan hoda.
++53 Bili su uvijek u hramu i slavili su Boga. Amen.

Mnoge stvari nisu niti izrečene niti zapisane

Ivan 20:30,31

++30 I mnoga druga čudesa učini Isus pred učenicima svojim; koja nijesu napisana u knjizi ovoj.
++31 A ova su zapisana, da vjerujete, da Isus jest Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u ime njegovo.

Ivan 21:25 74


74 Ovaj redak ne nalazi se u Sinajskom MS


Leave a Reply