Stražarska Kula

“Stanite na putove i vidite, i propitajte se za stare staze, gdje je dobar put, i hodite njime, i naći ćete spokoj svojim dušama.” (Jeremija 6:16)