Božanski plan vjekova

 

STUDIJE SVETOG
PISMA

„A pravednička je staza kao sjajna svjetlost koja sve jače svijetli, dok ne bude potpuni dan“

SVEZAK 1

Božanski plan vjekova

Opravdanje Božje vladavine i osobnosti:Pokazuje se kroz priznanje i
usklađivanje sveg Pisma da dopuštanje zla u prošlosti i danas
obrazovno i pripremno utire put čovječanstvu u Zlatno
doba proročanstva u kojemu će svi narodi na zemlji
biti blagoslovljeni s potpunom spoznajom o Bogu
i prilikom za postizanje vječnog života kroz
Otkupitelja koji će tada biti veliki obnovitelj
i životodavac (Djela 3:19-21)

Za Kralja kraljeva i Gospodara gospodara

U KORIST
NJEGOVIH POSVEĆENIH SVETACA
KOJI ČEKAJU USVAJANJE
-I ZA SVE-
„KOJI NA SVAKOM MJESTU PRIZIVAJU GOSPODINA“
„KUĆANSTVU VJERE“

-I ZA-
STVORENJE KOJE JE U BOLI I KOJE UZDIŠE OČEKUJUĆI
OBJAVLJIVANJE SINOVA BOŽJIH

OVO DJELO POSVEĆENO JE SVIMA NJIMA.

„ Da možete proniknuti u razumijevanje svete tajne o Kristu. U prijašnjim
naraštajima ta tajna nije bila obznanjena sinovima ljudskim. Obilno nam
je udijelio tu nezasluženu dobrotu zajedno sa svom mudrošću i razboritošću
obznanivši nam svetu tajnu svoje volje. Ta je sveta tajna u skladu s onim što
želi, s njegovim naumom, da se sve uredi kad se navrši vrijeme, naime da se
sve ponovno sastavi u Kristu- ono što je na nebesima i ono što je na zemlji-
u njemu „

Efež.3:4, 5, 9 ;1:8-10

Napisao 1886 pastor Russell

Leave a Reply