STUDIJA 9

BOG TVOJ VLADA

Rezime Proročanskih Dokaza Koji Pokazuju Prisutnost Emanuela i da je Njegovo Kraljevstvo u Procesu Uspostave

„Kako su krasne na gorama noge onoga koji donosi dobre vijesti, koji objavljuje mir; koji donosi dobre vijesti o dobru, koji objavljuje spasenje; koji Sionu govori: Bog tvoj vlada!“ (Iza. 52:7)

S obzirom na sve dokaze predstavljene u ovom i u prethodnim svescima ovog djela, mi nemamo nikakvo oklijevanje u objavljivanju Gospodinovom lojalnom i vjernom narodu, njegovom ljubljenom Sionu, ovo slavno obavještenje: „Bog tvoj vlada!“ Često ponavljana molitva Crkve bila je uslišena: Kraljevstvo Božje zaista je došlo. U danima sadašnjih kraljeva zemlje, prije nego njihov rok vlasti istekne, ono je bilo podignuto. Mrtvi u Kristu već su bili podignuti i uzvišeni s našim Gospodinom i Glavom. I članovi klase „nogu“ tijela Kristovog, koji su još u tijelu, hvatajući inspiraciju proslavljenog mnoštva koje je već uzašlo na goru (kraljevstvo) Božju, odražavaju u nekoj mjeri tu transcedentnu slavu, kao Mojsije kad je sišao sa Gore Sinaj. Lica tih glasnika sjaje s tom nebeskom radošću koja ispunjava njihova srca i prelijeva se preko njihovih usana dok se sastaju zajedno i s Gospodinom, i idu objavljujući svakoj naciji (gori) dobre vijesti da je Emanuelova vladavina započela. Kako su prekrasne na gorama noge onih (noge Krista) koji donose dobre vijesti Milenijske radosti i mira, jamčeći Sionu da je vladavina našeg Gospodina već započela!

To su predivne istine! Kraljevstvo Božje u procesu uspostavljanja; Gospodin Isus i uskrsli sveci koji su već ovdje i uključeni u veliko djelo žetve, s kojim je nama također, kao članovima tog počašćenog tijela, kao „nogama njega,“ premda još uvijek u tijelu, dopušteno biti suradnicima, da objavimo dobre vijesti među ljudima i da im saopćimo značaj predivnih i uznemirujućih događaja koji moraju pripremiti put za i uvesti slavnu vladavinu pravednosti.

To su oni o kojima je prorok prorekao, govoreći, „Dolazi Gospodin s desecima tisuća svojih svetaca“; „Doći će GOSPODIN Bog moj, i svi sveti s tobom“; „Kada Sin čovječji dođe u svojoj slavi, i svi sveti anđeli [sveti, njegovi sveti glasnici] s njime“; „Ognjena rijeka [simbol strašnih sudova—vrijeme nevolje] izbijala je pred njim i tekla od njega: tisuću tisuća mu je služilo [ne samo njegovi sveci, nego brojni drugi zastupnici i zastupstva], i deset tisuća puta deset tisuća [cijelo čovječanstvo] stajalo je pred njim: sud sjede i knjige se otvoriše.“ (Juda 14; Zah. 14:5; Mat. 25:31; Dan. 7:10)

Takva je sadašnja situacija: veliki Sudac je došao—ne kao kod prvog dolaska, u tijelu poniženja, za žrtvu, nego u obilju svoje moći kao duhovno biće, zaodjenut sa slavom i božanskim autoritetom, kao Jehovin predstavnik, kako bi potpuno i zauvijek oborio zlo i svu nepravednost, i kako bi svima od otkupljene rase koji će željeti vratio sklad s Bogom, savršenstvo bića i beskrajni život. Božji plan je sada očitovan: mi ga sada razumijemo kao nikada prije. Otvaranje knjiga božanskog otkrivenja  uskoro će biti dovršeno. Sud svijetu već počinje na institucijama nominalnog Kršćanstva, i veliko djelo tako započeto na način neslućen od svijeta će se nastaviti do veličanstvenog vrhunca kojeg su prorekli Gospodin i apostoli i proroci, sve dok cijeli svijet neće biti vođen da pogleda na Probodenoga  kao Otkupitelja i Izbavitelja poslanog od Boga, baš kao što su sveci odavna  bili „uprli pogled na Isusa“ kao na začetnika i dovršitelja njihove vjere.* Razračunavanje ili sud koji počinje sa Ckrvom brzo će se proširiti na sve i uključivati će sve živuće nacije; i u svoje vrijeme i redu sve će moćne vojske mrtvih biti dovedene na scenu.

Dok proslavljeni pripadnici Kraljevstva s one strane zavjese vrše rad u oblikovanju tekućih svjetskih događaja i pripremajući za slavnu vladavinu, oni s ove strane zavjese također imaju važan posao. Njihov je zadatak da sakupe izabrane i i da ih opečate na njihovim čelima (umno) sa spoznajom istine (Otkr. 7:3); da odvoje pšenicu od kukolja sa srpom sadašnje istine; i da objave Sionu ovu važnu poruku—„Bog tvoj vlada!“ Ovo djelo također, brzo napreduje, i svi vjerni, zapečaćeni su pak zaokupljeni sa pečaćenjem drugih; i uskoro će djelo biti ostvareno—izabrani svi sakupljeni i proslavljeni.

Blagoslovljeno je bilo obećanje ranim članovima Crkve, da onaj kojeg su vidjeli kako odlazi zaista treba ponovno doći; i blagoslovljena je bila nada njegovog pojavljivanja tokom cijelog doba kušanima i progonjenima, vjernima, koji su nestrpljivo očekivali njegov dolazak sve dok nisu zaspali s izgledom buđenja u njegovom obličju; ali još su više blagoslovljene vaše oči, O vi sveci današnjice; jer vaše oči vide i vaše uši čuju znakove prisutnosti dugo očekivane Nade Izraelove.

___________________________________________________________

*Vidi Svezak Dva, Poglavlje 5

Dok se u nominalnom Sionu, kao što je prorok Izaija predskazao, grešnici koji su zaboravili ili nisu uspjeli održati njihov savez sa Gospodinom boje mračnih oblaka koji su zatamnili svjetlost njegova lica i strepnja je iznenadila licemjere, pravi Sion sa očima vjere vidi Kralja u njegovoj ljepoti, i gleda na zemlju koja je još uvijek daleko—zemlju žita i vina, slavno nasljedstvo u koje je taj moćni Kralj i veliki Izbavitelj došao odvesti palu rasu—zemlju u kojoj stanovnici neće reći, Ja sam bolestan; jer narodu koji će tamo živjeti grijesi će biti oprošteni. (Iza. 33:14,17,24)

Tu slavnu zemlju, obnovljeni Raj, mi sada jasno razabiremo preko vidika od tisuću godina; i sa radošću i pjevanjem, pod vodstvom tog Proroka većeg od Mojsija, koji je čak sada među nama, pobjedničke će vojske otkupljenih biti vođene po veličanstvenoj uzvišenoj cesti svetosti prema toj svjetloj zemlji počinka od grijeha i smrti i svake zle stvari.

„Pjevajte GOSPODINU, sveti njegovi, i hvalu dajte na spomen njegove svetosti. Jer samo na tren traje srdžba njegova [koja se nužno mora očitovati u velikoj nevolji koja će uskoro preplaviti svijet]; u njegovoj naklonosti je život: plakanje može trajati svu noć, ali jutrom radost dolazi.“ I uskoro će odgojeni i obraćeni svijet uhvatiti crtu hvale i pjevanja,

„Ti si moje žalovanje u ples okrenuo; skinuo si s mene kostrijet i radošću me opasao. Stoga će ti pjevati slava moja i neće šutjeti. GOSPODINE, Bože moj, dovijeka ću ti hvale prinositi.“ (Ps. 30:4,5,11,12)

Sada se prisjeti koraka , dobro utemeljenih u „sigurnoj proročkoj riječi,“ s kojima smo došli do ove za srce radosne i dušu potičuće spoznaje. Iza nas su sve proročanske značajke koje ukazuju na ovo vrijeme kao na najveličanstvenije razdoblje u cijeloj povijesti svijeta. One su nam pokazale da od 1873 mi živimo u sedmom mileniju; da će rok Neznabožačke vlasti, „Vremena Neznabožaca,“ isteći godine 1914; i da je vrijeme za dolazak onog koji ima pravo da preuzme vlast bilo 1874. One su nam pokazale da će u danima tih Poganskih kraljeva, prije nego istekne njihov rok vlasti, Bog nebeski podići Kraljevstvo, i da je podizanje tog Kraljevstva u stvarnosti bilo u tijeku od godine 1878; da je tada bilo vrijeme za uskrsnuće svih koji su mrtvi u Kristu; i da je stoga, od tog datuma, ne samo naš Gospodin i Glava nevidljivo prisutan u svijetu, nego da su također sa njim svi ti sveti glasnici. I zapazite, nadalje, da  je taj datum uskrsnuća mrtvih u Kristu paralelan datumu uskrsnuća Glave tijela. Uskrsnuće našeg Gospodina dogodilo se tri i pol godine nakon njegovog dolaska kao Mesije, A.D. 29; i uskrsnuće njegovog tijela, Crkve, kao što smo vidjeli bilo je godine 1878, tri i pol godine nakon njegovog drugog dolaska, u Listopadu 1874.

Proročanstvo je također ukazalo na način povratka našeg Gospodina, tako da, premda je on sada prisutan, mi ne bismo trebali očekivati vidjeti njega ili uskrsle svece, koji su sada u njegovom obličju osim očima vjere—vjere u „sigurnu proročku riječ“; iako smo naučili da će oni koji sada sačinjavaju „noge Krista“ zakratko također biti promjenjeni u isto slavno obličje. Oni će tada biti duhovna bića, poput njega, Krista, i poput uskrslih svetaca koji su sada s njim, i u svoje će vrijeme biti onakvima kakav je on. (1.Ivan. 3:2) Mi smo također shvatili da su dolazak prorečenog Ilije i predskazanog Čovjeka Grijeha, koji imaju prethoditi njegovu dolasku, ostvarene činjenice.

Mi smo također označili određene datume na koje Prorok Danijel skreće pažnju. Vrijeme od 2300 dana ukazuje na 1846 kao na godinu kada Božje svetište bude bilo očišćeno od onečišćujućih pogrešaka i načela Papinstva; i mi smo zapazili da je čišćenje tada bilo ostvareno. Mi smo također zapazili ispunjenje 1260 dana, ili vremena, dva vremena, i pola vremena, Papinske moći da progoni, i početak tamo, 1799, Vremena Svršetka. Mi smo shvatili kako je 1290 dana označilo početak razumijevanja tajni proročanstava godine 1829, vrhunac čega je bio u velikom pokretu 1844 poznatom kao pokret Drugih Adventista, kada su, u skladu s Gospodinovim predskazanjem, mudre djevice izišle u susret Mladoženji, trideset godina prije njegovog stvarnog dolaska. Mi smo vidjeli ispunjenje prorečenog oklijevanja; i na petnaest godina je izašao ponoćni povik, „Evo Ženika!“ Mi smo s posebnim užitkom označili 1335 dana, koji ukazuju na 1874 kao na točan datum povratka našeg Gospodina; i mi smo od tog vremena doživjeli samo to obećano blaženstvo—kroz jasnija razotkrivanja predivnih tajni božanskog plana.

Tada smo vidjeli veliko djelo žetve, u njegovo određeno vrijeme i red, počev u jesen godine 1874, postepeno i tiho, ali brzo, napredujući. Mi smo označili vezivanje u snopove kukolja, i sakupljanje pšenice. I koji su nam blagoslov i radost došli kroz jamstvo da od kad je u ljeto 1878, Kralj uzeo u ruke svoju veliku moć i počeo svoju vladavinu uskrsavanjem onih koji su spavali u Isusu, više nije potrebno da njegovi članovi trebaju „spavati“ i čekati na slavu, nego da je za svakog trenutak završavanja zemaljskog puta u smrti trenutak radosne „promjene“ u punu savršenost božanske prirode i obličja. Zaista, „blagoslovljeni su mrtvi koji od sada umiru u Gospodinu“ zauvijek. Oni otpočinu od svog truda, ali njihova se djela nastavljaju; jer djelo s druge strane zavjese je isto djelo u kojemu su svi pobjednici uključeni s ove strane zavjese; izuzev da za one koji su ušli u slavu božanske prirode, rad više nije umarajuć, i više ne košta iscrpljujuće žrtve.

Uza sve to, mi vidimo početke povratka božanske naklonosti tjelesnom Izraelu što se već očitovalo u početku odvraćanja njihove sljepoće i predrasuda protiv Krista Isusa, u otvaranju zemlje obećanja i njihovom izgonu iz drugih zemalja, i također u vraćanju plodnosti same Palestine. Sami ovi izvanjski znaci, pored svih proročanskih datuma i vremena, bi bili snažni dokazi da mi živimo na završetku doba određenog za odabir Crkve ili klase Kraljevstva, zbog izravnog jamstva Svetog Pisma da  će se njihova sljepoća i odbačenost nastaviti sve dok pripadnici Kristovog tijela ne budu bili izabrani.

Nalazeći se tako, poput nas, u ovaj kasni datum u Vremenu Svršetka, i usred same žetve doba, i iščekujući razriješenje svih složenih pitanja ovih grozničavih vremena unutar kratkog prostora idućih dvadeset i tri godine, kako su svečani  i snažni osjećaji onih koji imaju vjeru u sigurnu proročku riječ. Značajna i zbunjujuća pitanja čiji će vrhunac biti u velikoj nevolji, na koju nas je Danijel upozorio, uzbuđuju javno mnijenje, i brzo se približavaju strašnoj krizi. Međutim tu veliku krizu „dana odmazde“ i „srdžbe“ na nacijama moram ostaviti za razmatranje u idućem svesku, budući je tema jako velika i previše važna za naš sadašnji prostor. Ali radujmo se u činjenici da s one strane nevolje, i čak s onu stranu korisne stege Kristove vladavine, mi vidimo slavnu zemlju počinka, blagoslovljeno i vječno nasljedstvo otkupljene i obnovljene rase.

To su zaista predivna vremena, ipak samo nekolicina sluša sigurnu proročku riječ; i time većina ljudi na budućnost gleda jedino sa stanovišta sadašnjih pokazatelja. Ljudi vide kako se brzo nakupljaju oblaci, ali nemogu znati ništa da će iz toga proizići dobro osim kroz Riječ Božju.

Da, dragi Otkupitelju i Gospodine, mi smo prepoznali tvoju ljubljenu prisutnost, i radujemo se u dokazima uspostave tvog milostivog Kraljevstva u ovo naše vrijeme. Naša se srca prelijevaju sa zahvalnošću kad vidimo kako se zrake božanskog svjedočanstva sve usmjeruju prema istom cilju—iz zakona, proroka, apostola i tvojih do sad tamnih izreka, i čak iz davno skrivenih tajni Egipatskog predivnog „Svjedoka“—sada približenih u slavni fokus pokazujući tvojim vjerujućim sljedbenicima  da će uskoro osvanuti slavni dan, iako oblaci i gusta tama još uvijek sakrivaju tvoju slavu od svih očiju izuzev očiju vjere tvoje zaručene. U tom blistavom žarišnom svjetlu, dragulj za draguljem tvoje dragocjene istine sada sjaji sjajem dosad nepoznatim, i oni svi odražavaju tvoju veličanstvenu prisutnost.

„Radujte se u GOSPODINU, pravednici, i hvale dajte na spomen svetosti njegove.“ „Plješćite rukama, svi narodi; kličite Bogu glasom pobjede. Jer strašan je GOSPODIN Svevišnji; veliki Kralj je on nad zemljom svom.“