Radost

JoyFront

JoyInside

A ujutro već vlada radost

Zbog tragedija koje vide u svijetu oko sebe, mnogim se ljudima Božja obećanja čine nemogućima. Neki kažu: Ako je Bog ljubav zašto onda dopušta da se događaju takve tragedije njegovoj djeci? U stvari mogli bi smo izvući najmanje tri zaključka: Bog se ne brine, On uopće ne postoji ili imamo totalno krivu sliku o njegovim planovima i naumima i tako pripisujemo krivnju za sve patnje na pogrešnu adresu. Apostol Ivan ovako postavlja stvari: “Bog je ljubav“ (1.Ivan.4:8).

Iako Bog sada dopušta zlo u svijetu on ga ne prouzročuje. 2. Kor.4:4 opisuje Sotonu kao „Boga ovog svijeta“ i stoga je njegov utjecaj doprinio čovjekovom sadašnjem jadnom stanju. Dopuštajući to Bog poučava čovječanstvo da mrzi bolne posljedice grijeha i da s druge strane nauče voljeti Njega i Njegovu pravednost i da tako na najbolji način iskoriste svoju slobodnu volju.

Bog je stvorio čovjeka savršenim i u suštini mu dao ovaj izbor: Ako poslušaš moje pravedne zakone živjet ćeš vječno a ako ne poslušaš umrijet ćeš. Adam je pao na tom ispitu poslušnosti i od tog vremena svi osjećamo bolne posljedice. „Duša koja griješi, ona će poginuti.“ Zapazi nije rekao da će gorijeti zauvijek. (Ezek.18:4)

Budući da je Bog ljubav on neće stalno dopuštati Sotoni da vlada. Božji planovi uključuju milosrdnu pripremu spašavanja od patnje i smrti kroz pružanje odgovarajuće otkupnine za Adamov grijeh a time i za sve njegove potomke. „Doista, kako u Adamu SVI umiru, tako će u Kristu SVI oživjeti.“ (1.Kor.15:22) „Jer je plaća za grijeh smrt; a milost Božja: život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.“ (Rim.6:23)

Ali kada? Čovjek je umoran od ovog zlog svijeta. Isus „je sebe dao kao odgovarajuću otkupninu za sve. O tome će se svjedočiti u svoje vrijeme.“ (1.Tim.2:5,6) Mi znamo da je to vrijeme sada jako blizu budući da vidimo događaje koji su prorečeni kao znak za to a sada se dešavaju u svijetu. Danijel kaže : „Kad će biti kraj ovim čudesnim stvarima?…Mnogi će trčati tamo i amo i spoznaja će biti velika“ (Dan.12:6,4 AV) Ovo proročanstvo je usred svog ispunjenja jer putovanja i porast spoznaje su bez presedana u ljudskoj povijesti. Živimo na pragu potpunog ispunjenja o „vremenu obnove svega (svijetom raširenog raja) o čemu je Bog govorio preko svojih svetih proroka iz starog doba!“ (Djela 3:21).

Da, Bog je ljubav. Sotona bi htio da mislimo drugačije, ali u od Boga određeno vrijeme svi će znati za Njegovu dobrotu, „jer oni će me svi poznavati, od najmanjega do najvećega“ (Jer.31:34). Tada će doći obećano jutro u kojem će vladati radost. „I obrisat će Bog svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti.Sve što je prije bilo nestalo je.“ (Otkr.21:4)

Ukoliko želiš naučiti nešto više o Božjem planu punom ljubavi budi slobodan pisati na email adresu koja je ovdje navedena i zatražiti besplatan primjerak brošure Utjeha. Ta će brošura ojačati tvoju vjeru, pružiti ti odgovore iz Biblije i rasvijetliti ti divnu nadu koja se u njoj nalazi. Jednostavno se obrati na ovu email adresu:

www.istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com ili na info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com

JoyBack

Otkupljeni od Gospodina vratit će se po njemu i doći će u Sion pjevajući. Glavu će njihovu obasjavati vječna radost. Veselje i radost prate ih. Briga i uzdisanje bježe.“ (Iza.35:10)

Za besplatan primjerak brošure Utjeha pišite na info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com ili na www.istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com

Leave a Reply