Blizu je vrijeme

STUDIJE
SVETOG PISMA

„A pravednicka je staza kao sjajna svjetlost
koja sve jace svijetli, dok ne bude
potpuni dan“

2. SVEZAK

Blizu je vrijeme

“Da bi od lica Gospodinova došla vremena okrepe; te da
pošalje Onoga koji vam je vec unaprijed naviješten –
Isusa Krista,:Njega nebo treba primiti do
VREMENA OBNOVE SVEGA,
o cemu je odvijeka govorio Bog na usta svih svojih
svetih proroka.” “Ali vi braco, niste u tami, da bi vas dan
kao tat mogao zaskociti.” (Djela 3:1 9-21 ; 1 .Sol.5:4)

______

Reprinted in 2014
Istraživaci Biblije u Hrvatskoj

______

OVO DJELO POSVECENO JE
Kralju nad kraljevima i Gospodaru svih gospodara

NAPISANO KAO POMOC
NJEMU PREDANIM SVETIMA,
KOJI CEKAJU USVAJANJE,
— I ZA ONE —
„KOJI NA SVAKOM MJESTU PRIZIVAJU GOSPODINA, „
„NJEGOVE VJERNE UKUCANE, „
— I ZA—
STVORENJE KOJE UZDIŠE I U BOLI JE SVE DO SADA,
OCEKUJUCI POJAVLJIVANJE SINOVA BOŽJIH,

„Da možete proniknuti u razumijevanje svete tajne o Kristu. U
prijašnjim naraštajima ta tajna nije bila obznanjena sinovima
ljudskim. Obilno nam je udijelio tu nezasluženu dobrotu
zajedno sa svom mudrošcu i razboritošcu obznanivši
nam svetu tajnu svoje volje. Ta je sveta tajna u skladu
s onim što želi, s njegovim naumom, da se sve
uredi kad se navrši vrijeme, naime da se sve
— ono što je na nebesima i ono što
je na zemlji — ponovno
sastavi u Kristu.“

Efežanima. 3:4, 5, 9; 1 :8 – 1 0

_______

Napisao 1889 Pastor Russell
_______

Leave a Reply