UVODNA RIJEČ AUTORA

PyramidCrossSection

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJE SVETOG PISMA

„A pravednička je staza kao sjajna svjetlost koja sve jače svjetli, dok ne bude potpuni dan.“

SVEZAK TRI

Neka Dođe Kraljevstvo Tvoje

„A kraljevstvo, vlast i veličanstvo kraljevstava pod svim nebom dani su narodu koji čine sveti sluge Najvišega. Kraljevstvo je njihovo kraljevstvo vječno, i sve će im vlasti služiti i biti im poslušne.“ (Dan. 7:27; Otkr. 5:10)

OVO DJELO POSVEĆENO JE

Kralju nad kraljevima i Gospodaru nad gospodarima

NAPISANO U KORIST

NJEGOVIH POSVEĆENIH SVETACA.

KOJI ČEKAJU NA USVOJENJE,

  • I ZA ONE –

„KOJI NA SVAKOM MJESTU PRIZIVAJU GOSPODINA,“

„KUĆANSTVO VJERE,“

  • I ZA –

UZDIŠUĆE STVORENJE KOJE JE U BOLI SVE DO SADA I ČEKA OBJAVLJIVANJE SINOVA BOŽJIH,

„Po čemu, čitajući, možete shvatiti moje razumijevanje Kristove tajne koja u drugim naraštajima nije bila obznanjena ljudskim sinovima. U kojoj je obilovao prema  nama u svoj mudrosti i razumijevanju, obznanivši nam tajnu svoje volje po svojoj dobrohotnosti što je već prije u sebi naumio: da u provedbi punine vremena objedini u Kristu sve, i ono što je na nebesima i ono što je na zemlji; u njemu.“ Efežanima 3:4,5,9; 1:8-10

Napisao 1890 Pastor Russell

„NEKA DOĐE KRALJEVSTVO TVOJE“

PREDGOVOR AUTORA

OVAJ  je svezak bio napisan 1890 i od tada je prošao kroz mnoga izdanja na mnogim jezicima, i još više je izdanja u izgledu. Imamo svjedočanstva od tisuća od Gospodinovog posvećenog naroda o tome da su, kroz ovaj Svezak, pili duboko iz Izvora Živih Voda—Riječi Božje. Mi vjerujemo da će blagoslov nastaviti teći, sve dok konačno kroz Kraljevstvo, spoznaja o Božjoj slavi ne ispuni cijelu zemlju kao što se vodom pune dubine morske.

Premda se mi odričemo bilo čega što bi bilo blisko nadahnuću u povezanosti s ovim STUDIJAMA SVETOG PISMA, ipak smo radosni da  zbog toga što živimo u svitanju Nove Vremenske Razdiobe, svjetlo Istine svijetli tako jasno i Božanski je Plan toliko očit da se jedva i riječ u SVESKU treba promjeniti kada bi bio bio napisan danas – 26 godina kasnije.

Kako su godine prošle vrijeme kraja to je naglasilo sve više i više, posebno od kad smo kronološki ušli u veliki Sedmi Dan. Djelo Žetve je napredovalo i još uvijek je u toku—iako smo u jednom trenutku pretpostavljali da djelo Žetve treba biti u potpunosti ostvareno s krajem Vremena Neznabožaca. To je bila samo pretpostavka, koja se pokazala neopravdanom, jer je uzimanje srpa Istine i sakupljanje zrelog žita bilo u tijeku od Listopada, 1914, kao nikada prije. Zaista, veliki je Svjetski Rat probudio čovječanstvo u značajnoj mjeri, i sve je više neovisnog razmišljanja. Sve to doprinosi razbijanju okova neznanja, praznovjerja, i predrasude, i oslobađanju onih koji žele upoznati i vršiti Gospodinovu volju i hodati Isusovim stopama.

Radosni smo zbog daljnjih prilika službe našem velikom Kralju u sakupljanju Izabranih k Sebi, k Istini. Radosni što vidimo kako drugi dolaze u Istinu i pripremaju se za „Vjenčanje.“ „Vrata“ očigledno još nisu zatvorena, premda smo mi očekivali da će i to prije mnogo vremena –možda godinu ili dvije ili tri—puni broj Izabranih biti sakupljen, i svi će otići s onu stranu Zavjese a vrata će biti zatvorena.

Slobodni smo reći da se obnova Izraela nije ostvarila brzinom koju smo očekivali. Ipak, čini se da su Židovi u Palestini do sada bili veličanstveno zaklonjeni; i nesumnjivo bi mnogi od njihovih suvjernika u ratnim oblastima, posebno u Poljskoj, bili radosni da su otišli u Palestinu kad su imali priliku. Teško je reći kako zaključak rata  može utjecati na interese Izraela. Mi bi trebali biti u stavu čekanja, očekivanja. Izgleda kao da će iskušavajuća iskustva Židova podići značajan broj njih da na kraju odu u svoju domovinu. Međutim, mi nikada nismo očekivali da se svi Židovi budu vratili uopće, nego umjesto toga reprezentativna grupa njih, kao i u slučaju povratka iz Babilonskog zarobljeništva—samo ih se oko 52000 vratilo, unatoč velike vojske koja je otišla u Babilon u ropstvo.

Povratnici predstavljaju one s najviše vjere u Gospodina i Njegova obećanja, i nema sumnje da će se s njima ophoditi kao s predstavnicima cjeline. Mi podsjećamo naše čitatelje da kada je ovaj Svezak bio napisan, sami Židovi su jako malo razmišljali o povratku u Palestinu. Sada je Sionizam iznikao, i čvrsto se uhvatio za srca Izraelaca. Premda je Sionizam isprva bio svjetovan, postepeno se okrenuo u vjerski osjećaj i nadu.

Autor nije izgubio nimalo zanimanja za Veliku Piramidu u Egiptu o kojoj se govori u ovom Svesku. Njen Silazni Prolaz još uvijek predstavlja simbolično silazni pravac čovječanstva pod vladavinom grijeha i smrti. Prvi Uzlazni Prolaz još uvijek predstavlja Period Zakona—Božji Savez sklopljen sa Izraelom kod Sinaja i pravac tog naroda pod vlašću tog Zakona. Velika Galerija još uvijek predstavlja uzvišene visine učenja Krista i Njegovih sljedbenika tijekom ovog Evanđeoskog Doba. Korak na gornjem kraju Velike Galerije još uvijek predstavlja značajnu promjenu u svjetskim zbivanjima, podižući čovjeka na uzvišeniji nivo. Veza između vrha Velike Galerije i prostora iznad Kraljeve Komore još uvijek predstavlja duhovnu prisutnost našeg Gospodina u Žetvi ovog Doba, počev sa 1874.

Mi nikada nismo pokušali staviti Veliku Piramidu, ponekada nazvanu Biblija u Kamenu, da je paralelna ili jednaka Riječi Božjoj predstavljenoj u Svetom Pismu Starog i Novog Zavjeta—ovo potonje uvijek je stajalo istaknuto kao autoritet. Mi, međutim, još uvijek vjerujemo da je struktura ove Piramide, toliko drugačija od one svih drugih piramida, bila osmišljena od Gospodina u namjeri da bude Piramida i svjedočanstvo u sred i na granici zemlje Egipatske. (Iza. 19:19) Ona zasigurno govori veoma drugačiju priču od bilo koje druge umjetnosti  ili relikta koji je došao do nas iz dalekih vremena.

Njena predivna potvrda Božanskog Plana Vjekova je zapanjujuća svakome tko ga uistinu shvaća. Trebalo bi ga se čitati s jednako svježim zanimanjem kao i njegovo prvo izdanje, zato jer se njegove pouke nisu preinačile ili promjenile. Vjerujemo da će novi čitatelji dobiti iste bogate blagoslove iz ovog Sveska koje su stari čitatelji primili, i da tako možemo zajedno slaviti Boga i radovati se u Njegovoj pripremi svjetla i ujehe na putu prema potpunom uvođenju slavnog Kraljevstva Božjeg dragog Sina.

Mesijansko je Kraljevstvo ponekada nazvano Kraljevstvom Božjim, zato što su,  premda je ono strogo pod Mesijinim upravljanjem, svi njegovi zakoni, propisi, sudske uredbe, itd., u strogom skladu sa Božanskim uređenjem, koje je nepromjenjivo. Stoga kada se molimo, „Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji,“ naša bi misao uvijek trebala biti da je velika savršenost Vlade i Vladavine Nebeskog Oca naša želja i da se mi nadamo i da čekamo tisućugodišnju Kristovu vladavinu da pobjedi pobunu na zemlji i da vrati čovječanstvo natrag u puni sklad s Bogom kao što je onaj u kojem su Nebeski anđeli u svojoj savršenosti.

Mesijansko Kraljevstvo ima različite faze inauguracije. Prvo, tijekom Svoje Parousie proslavljeni Isus oživljava, ili uskrsava, spavajuće članove Tijela Kristovog. Ovo je prvi izvršni čin Velikoga kojega je Bog tako visoko uzvisio—Nasljednika velikog Abrahamskog obećanja. Njegovi članovi moraju biti popunjeni prije nego što će On službeno preuzeti Svoj položaj Kralja svijeta. Jamstvo te činjenice dano je kroz nadahnutu Riječ: „Kada se pojavi Krist, život naš, tada ćete se i vi pojaviti s njim u slavi.“ (Kol. 3:4) Kao sljedeće po redu Učitelj se bavi sa živim članovima Svog Tijela, Crkve. Kako je pokazano u usporedbama o minama i talentima, Gospodarev sud što se tiče dostojnosti ili nedostojnosti u Kraljevstvu mora proći na svim Njegovim posvećenima i puni broj Izabranih mora biti pronađen i proslavljen kroz „promjenu“ uskrsnuća—zato što „tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje.“ (1.Kor. 15:50) Tada će biti preuzeta vlast nad svijetom. Tada će Proslavljeni zatražiti od Oca, i On će Mu dati pogane za Njegovu baštinu i najudaljenije krajeve zemlje za Njegov posjed. „I past će ih željeznom palicom, kao posuđe glineno bit će razbijani u krhotine.“ (Ps. 2; Otkr. 2:27)

Ovo otkrivenje Sina Čovječjega svijetu Njegovim preuzimanjem moći i Njegovim dopuštanjem da svijet prođe kroz veliku muku anarhije se očito približava. Za vrlo kratkim biti će velika pobjeda Crkvenjaštva, nakon rata. I Protestanti i Katolici će imati udjela u toj pobjedi i financijski i politički kneževi će ju ohrabrivati, nadajući se produljenju svoje vlastite moći. U to vrijeme možemo očekivati snažno protivljenje od strane Crkvenjaštva prema pravim, vjernim Isusovim sljedbenicima, rezultirajući sa žestokim progonstvima—vjerovatno i smrti. Međutim pobjeda Babilona bit će kratkog vijeka. Uskoro će presuda koja je već donešena biti izvršena i ona će pasti poput velikog mlinskog kamena u more—u anarhiju—u uništenje, da više nikada ne ustane.

Nedugo nakon toga, u skladu s Biblijskom slikom, mi možemo očekivati totalni slom naše sadašnje civilizacije. Međutim najmračniji trenutak čovjekove krajnosti biti će Božja prilika. Mesija, Božji Izabranik, preuzet će vlast i zapovjediti mir neobuzdanim narodima i dovesti red iz kaosa, radost iz suza, hvalu iz očaja. Tako će Mesijansko Kraljevstvo biti rođeno u strašnim porođajnim mukama; međutim slavni će rezultati više nego nadoknaditi „doba tjeskobe, kakva ne bijaše otkako je naroda .“ Tako nam je rečeno, „i doći će žudnja svih naroda.“ (Hag. 2:7)

Molitva je autora da ove stranice nastave biti blagoslov Gospodinovom narodu i na čast Njegovom imenu,

Charles T. Russell

Brooklyn, N.Y.,

1 Listopad, 1916