Najveličanstvenija i dragocjena obećanja

Dati i održati obećanje, taj koncept je jedna od glavnih tema u Bibliji. Za razliku od nesavršenog čovjeka , kad Bog nešto obeća ne postoji mogućnost da on u tom pravcu promaši jer on svoja obećanja smatra svetima.Promises1

Između tisuća obećanja koja je Bog dao kroz povijest jedno u sebi sadrži sve što on u biti želi ostvariti. To se obećanje naziva „Abrahamsko obećanje“. Ono je zapravo ključno za ostvarenje Božjih planova i nauma za čovječanstvo i ujedno otkriva dubinu božje ljubavi i milosrđa. Ono je zapravo koncept božje želje da blagoslovi sve narode na zemlji. Bog je rekao: „doista ću te blagosloviti i…umnožit ću potomstvo tvoje da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pijeska na obali morskoj. Potomstvo će tvoje osvojiti vrata neprijatelja svojih. I preko potomstva tvojega blagoslovit će se svi narodi na zemlji“. (1.Moj.22:17,18)

Apostol Pavao je razjasnio da je to obećanje temelj kršćanske vjere: “A ako ste Kristovi, onda ste potomstvo Abrahamovo, nasljednici po obećanju.“(Gal.3:29)

Isus je ključ za ostvarenje Abrahamskog obećanja. Njegova smrt zadovoljila je Božansku pravdu kao plaća za grijehe svijeta. Na temelju tog otkupa Božja obećanja postat će stvarnost. Vjerni sljedbenici Krista koji se žrtvuju zajedno s njim postaju sunasljednici tog obećanja i postaju dio nebeskog potomstva koje će blagosloviti sve narode na zemlji. (2.Tim.2:11,12)

Kada shvatimo puni smisao tog obećanja tada shvaćamo zašto ga se smatra najveličanstvenijim i dragocjenim. Isus je rekao da će doći vrijeme kada će svi koji su mrtvi oživjeti. (Ivan 5:28,29) Zamisli kakvu će radost donijeti to ponovno sjedinjenje. Biblija opisuje da će to biti najveći društveni projekt kojeg je svijet ikada vidio dok Krist i njegova Crkva budu vladali i blagoslivljali svakog pojedinca koji je do sada živio na zemlji. Siromaštvo, glad i boli sve će to biti eliminirano. Izaija je to izrazio ovako: „Tada će se otvoriti oči slijepima i uši gluhima otvorit će se. Tada će hromi skakati kao jelen, jezik nijemoga radosno će klicati.“ (Iza.35:5,6)

Proročanstva ukazuju na to da smo na samom pragu ispunjenja tog obećanja o blagoslivljanju svih naroda na zemlji. Raduj se nadi koju nam Bog pruža! „..jer milosrđa njegova nikako ne nestaje. Obnavlja se svakoga jutra. Vjernost je tvoja velika.“ (Tuž.3:22,23)Promises4

 

Leave a Reply