Početna

Svijet je izložen više negativnih vijesti u jednom tjednu nego što su naši drevni preci čuli u životu: besmislena ubojstva; prirodne katastrofe; pandemije; politička svađa; šepurenje nemorala… Hoće li čovječanstvo uvijek biti mučeno patnjom, ratovima i prirodnim katastrofama? Uskoro će svanuti bolji dan — PRAVA DOBRA vijest! Pročitajte nevjerojatne proročanske naslove budućnosti! Božja Riječ neće iznevjeriti! Izaija 55:11

Što Sveto Pismo uči u vezi s tim? Više o tome pročitajte u ovoj knjižici BOG I RAZUM koju možete dobiti besplatno na vašu adresu. U knjižici se obrađuju teme kao što su:

– IZLAZ
– STVORITELJ I NJEGOVO LJUDSKO STVORENJE
– OBEĆANJE
– DA LI JE KRŠĆANSTVO DOŽIVJELO NEUSPJEH?
– KRAJ SVIJETA
– ZNAKOVI PRIBLIŽAVANJA KRAJA
– JEDINA NADA ZA SVIJET – OBNOVA
– BOŽJI NOVI POREDAK

Ukoliko želite dobiti knjižicu „BOG I RAZUM” besplatno na vašu adresu odmah nas nazovite na 0981994362 ili je možete čitati online preko donjeg linka:

„BOG I RAZUM”

Jesus: The Way, The Truth, & The Life: Daniel 1:9-13 - God's divine  intervention on Daniel's behalfBožje Uplitanje U Ljudska Zbivanja

“Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine Bože Svesilni! Pravedni su i istiniti putevi tvoji, Kralju svetih! Tko da se ne boji, Gospodine, i da ne proslavi ime tvoje? Jer ti si jedini svet! Jer svi će narodi doći i iskazati štovanje pred tobom, jer su se očitovali sudovi tvoji.”  — Otkrivenje 15:3,4

U SVIJETU ZAHVAĆENOM nevoljom i neizvjesnošću mnogi se raspituju je li Bog stvarno zainteresiran za stvari ljudi i njihovu konačnu budućnost. Mnogima se čini da su sile zla bile previše uspješne i da budućnost nosi samo nevolje i katastrofe. Vjera mnogih je uzdrmana, kako u Bibliju, tako i u Boga, njezina autora.

Međutim, pomno proučavanje Biblije otkriva da Bog ima jasan plan za ljudsku rasu i da je velik dio toga otkriven onima koji su svoje putove povjerili Gospodinu. U Efežanima 1:9-11 čitamo: “pošto nam je obznanio otajstvo svoje volje, po svojoj dobronamjernosti koju je već u sebi naumio, za izvršenje u punini vremena: sve sakupiti pod jednu glavu u Kristu, i što je u nebu i što je na zemlji, i u njemu, u kojemu smo i mi stekli baštinu, mi koji smo predodređeni u skladu s nakanom onoga koji sve radi po odluci svoje volje.”

Božji plan, ili namjera, nepromjenjiva je, jer čitamo: “Zakleo se Jehova nad vojskama govoreći: “Zasigurno, kako sam zamislio, tako će se i dogoditi; i što sam naumio, tako će se to zbiti.” (Izaija 14:24) Nadalje, Bog kaže preko proroka: “tako će biti s mojom riječi koja izlazi iz usta mojih: neće se k meni vratiti prazna nego će izvršiti ono što se meni svidjelo i uspjeti u onome zbog čega sam je poslao.” (Iza. 55:11)

Što je, dakle, Bog radio od vremena svojih velikih stvaralačkih djela zapisanih u Knjizi Postanka? Neki bi htjeli da vjerujemo da je on pokušavao obratiti svijet i da je to glavna misija Kršćanstva. Sjetimo se, međutim, da Bog nikada ne “pokušava” nešto učiniti. Sve je podložno njegovoj volji i ništa ne može ometati ostvarenje njegovih planova.

Biblija nas obavještava da je u određenom vremenskom razdoblju, o kojem govorimo kao o dobu patrijarha, Bog stavio svoju naklonost na određene pojedince i postupao s njima na svoj osobit način. Među njima su bili Abraham, Izak i Jakov. Bog se je bavio s njima putem saveza – da će kroz Abrahamovo “sjeme,” ili potomstvo, sve obitelji na zemlji biti blagoslovljene. – Post. 12:3; 22:16-18

Različite nacije primijenile su saveze zakona i reda kako bi blagoslovile svoje podanike. Postojala je Magna Carta Engleske, izdana 1215. godine, pod kraljem Johnom. U Sjedinjenim Američkim Državama 1776. godine donesena je Deklaracija neovisnosti, nakon koje su uslijedili Ustav i Povelja o pravima – prvih deset amandmana na Ustav. Oni su općenito bili blagoslov jer su služili održavanju, barem u određenoj mjeri, zakona i reda, kao i očuvanju prednosti neovisnosti i slobode.

Godine 1945. dobar dio svijeta potpisao je Povelju Ujedinjenih naroda. Neki su to u to vrijeme nazivali “posljednjom nadom svijeta za mir.” Sada, nakon gotovo osam desetljeća neuspješnih napora, mnogi sumnjaju imaju li Ujedinjeni narodi velik utjecaj na donošenje mira na Zemlju – onog istinskog i trajnog mira koji ljudi tako žarko i iskreno žele.

Preko puta zgrade Ujedinjenih naroda u New Yorku, na kamenom je zidu upisano ono predivno Mihejevo proročanstvo: “Svoje će mačeve prekovati u plugove, a koplja svoja u srpove. Narod protiv naroda neće više mača dizati, niti se više neće učiti ratovanju.” (Mih. 4:3) To je ono što žele gotovo sve nacije, ali to ne može postati stvarnost naporima palih ljudskih bića. To može postići samo onaj kome je dan naziv “Knez mira” (Iza. 9:6)

Knez mira će uspostaviti istinski i trajni mir u ispunjenju one izvanredne izjave koju je Bog dao Abrahamu, kada mu je rekao: “Idi iz zemlje svoje i iz roda svoga i iz doma oca svoga, u zemlju koju ću ti pokazati. I načinit ću od tebe velik narod i blagoslovit ću te, i uzveličati ime tvoje, i ti ćeš biti blagoslov. I ja ću blagoslivljati one koji blagoslivljaju tebe, i proklinjati onoga koji tebe proklinje; i u tebi će se blagosloviti sve porodice zemaljske.” (Post. 12:1-3)

Nakon što je Abraham dokazao svoju vjeru svojom spremnošću da slijedi Božje upute i prinese svog sina jedinca Izaka na žrtvu, Jehova mu se ponovno obratio govoreći: “Samim sobom sam se zakleo, govori Jehova, zato što si učinio ovo djelo i nisi uskratio sina svoga, jedinca svoga, blagoslovom ću te blagoslivljati i mnogostruko umnožiti sjeme tvoje kao zvijezde na nebu i kao pijeska na obali morskoj. A sjeme tvoje zaposjest će vrata neprijatelja svojih. I, zato što si poslušao glas moj, u sjemenu tvome blagoslovit će se svi narodi zemaljski.” (Post. 22:2,16-18)

Abraham je umro a da se ovo obećanje nije ispunilo. Međutim, potvrđeno je njegovom “potomku” – njegovom sinu Izaku – kojemu je Bog rekao: “Boravi u zemlji ovoj, i ja ću biti s tobom i blagoslovit ću te; jer ću tebi i sjemenu tvome dati sve zemlje ove i izvršit ću zakletvu kojom sam se zakleo ocu tvome Abrahamu. I ja ću umnožiti sjeme tvoje kao zvijezde na nebu, i podarit ću sjemenu tvome sve zemlje ove, i u sjemenu tvome blagoslovit će se svi narodi zemlje; jer je Abraham bio poslušan glasu mome i držao se naloga moga, zapovijedi mojih, odredaba mojih i zakona mojih.” (Post. 26:3-5)

Izak je također umro, a obećanje još uvijek nije bilo ispunjeno. Međutim, Bog je ponovno potvrdio obećanje njegovome sinu Jakovu, rekavši: “i sjemena tvoga bit će kao praha zemaljskoga. I raširit ćeš se na zapad i na istok, te na sjever i na jug, pa će se u tebi i u sjemenu tvome blagosloviti sve porodice zemaljske.” (Post. 28:14)

Obećanje se također nije ispunilo u Jakovljevo vrijeme. Nakon njegove smrti, Bog se je počeo baviti sa njegovih dvanaest sinova, koji su postali poglavari dvanaest plemena Izraelovih, a Jakovljevo ime je promijenjeno u Izrael. (Post. 32:28) Sada se Gospodinova ruka pokazala u njegovom postupanju s nacijom – nacijom Izraela. Jehova je rekao Izraelu kao narodu: “Samo tebe poznajem od svih plemena na zemlji” (Amos 3:2).

Posebna Božja naklonost prema Izraelu trajala je više od osamnaest stoljeća. Preko Mojsija im je dao svoj Zakon i uspostavio svoj savez. On je poslao svoje proroke ovom narodu da ih savjetuju i ukore kada su bili nevjerni svom savezu. Kad mu je bio vjeran, Bog je blagoslovio Izraela u košari i u skladištu i dao im pobjedu nad njihovim neprijateljima. (Pnz. 28:1-9) Prema odredbama Saveza zakona, Izraelski je narod također bio blagoslovljen prilikom da dobije život. Međutim, to je zahtijevalo potpunu poslušnost Zakonu, što je, kao pripadnicima grijehom proklete i umiruće rase, bilo izvan njihove sposobnosti.

BOG JE POSLAO SVOG SINA

Pred kraj posebnog razdoblja milosti Izraela, Božja se ruka očitovala u najvećem događaju poznatom čovjeku. Poslao je svog voljenog Sina da otkupi čovječanstvo od prokletstva grijeha i smrti. Prorok Izaija je napisao: “Narod koji je hodio u tami vidje svjetlost veliku, onima koji prebivaju u zemlji sjene smrti, svjetlost zasja.” (Iza. 9:2) Isus je bio to “istinsko svjetlo” koje će na kraju prosvijetliti “svakog čovjeka koji dolazi na svijet” (Ivan 1:9).

Isus je ograničio svoju poruku na naciju Izrael. Tako su Izraelci bili prvi koji su primili poziv da postanu njegovi učenici. Isus je rekao svojim apostolima: “Ne idite na put pogana i ne ulazite u samaritanske gradove, nego radije idite k izgubljenim ovcama doma Izraelova. I dok idete propovijedajte govoreći: Približilo se kraljevstvo nebesko.” (Mat. 10:5-7)

Samo je mala manjina Izraelaca prihvatila Isusa, a nakon njegova uskrsnuća uputio je svoje učenike da mu budu svjedoci po cijeloj zemlji. (Djela 1:8) Svrha ovog svjetskog svjedočanstva, međutim, nije bila obratiti sve da budu sljedbenici Isusovih stopa, već, kako je rekao Jakov, Bog je želio uzeti iz svijeta “narod za njegovo ime” koji će biti povezan s Isusom u njegovom budućem djelu blagoslivljanja čovječanstva. (Djela 15:14)

“Put” kojim su ovi pozvani hodati nije lak. Isus je rekao da će se oni koji će biti njegovi učenici morati odreći samih sebe, uzeti svoj križ i slijediti ga. (Mat 16:24) To znači trpjeti i umrijeti s Isusom. Nije bilo mnogo u sljedeće dvije tisuće godina od vremena Isusove zemaljske službe koji su bili voljni slijediti ovaj put samoodricanja i patnje. Stoga ih Isus naziva “malim stadom” kojemu je Očeva volja dati kraljevstvo (Luka 12:32).

UZVIŠENA NAGRADA

Bogatom mladom vladaru Isus je rekao da će, ako se odrekne svega i pođe za njim, imati “blago na nebu.” (Matej 19:21; Luka 18:18,22) Jedno od tih blaga bit će božanska priroda. (2. Petr. 1:4) Oni koji su vjerni primit će “slavu, čast i besmrtnost.” (Rim. 2:7) Oni također trebaju vladati s Kristom – Otk. 20:4

Apostol Pavao nas obavještava da su Isus i njegovi pravi sljedbenici sadašnjeg doba, članovi Kristovog “tijela,” zapravo “sjeme” koje je Bog obećao Abrahamu, sjeme koje će blagosloviti sve obitelji na zemlji. (Gal. 3:8,16,27-29) Svrha Kristove tisućugodišnje vladavine je podariti Božje obećane blagoslove života ljudima svih naroda koji tada prihvaćaju pripremu životom učinjenu za njih kroz Isusovu žrtvenu smrt i koji se pokoravaju zakonima njegova kraljevstva.

Božja ruka u ljudskim zbivanjima kroz sadašnje doba djelovala je u odabiru ove prave Kristove crkve. Ovo je djelo ostalo nepoznato svijetu općenito, ali slavno blagoslovljeno od Gospodina. S tim djelom dovršenim, Božja će se ruka očitovati cijelom svijetu preko posrednika Kristova kraljevstva.

Riječ crkva – ekklesia na grčkom jeziku – znači sazvana skupština. Nakon što ova klasa bude pozvana iz svijeta, svi ostali će dobiti priliku čuti i poslušati. Jakov je rekao da će tada “ostatak ljudi” i “svi pogani” imati priliku “tražiti Gospodina.” On također objašnjava da su “Bogu poznata sva njegova djela od početka svijeta” (Djela 15:14-18).

NOVI DAN

Vjerujemo da je Božje djelo odabira iz svijeta ovog naroda da budu suvladari u Kristovom kraljevstvu gotovo završeno, što znači da je vrijeme prosvjetljenja i izbavljenja svijeta blizu. Danas živimo u najvažnijem razdoblju svjetske povijesti. Ljudi još malo shvaćaju da se Božja ruka očituje u sadašnjim svjetskim događajima, baš kao što je i prorečeno u proročanstvima Biblije. Tama još prekriva Zemlju, ali uskoro će ljudi ugledati zoru novog dana – dana koji će se roditi, tako reći, u oblacima nevolje.

Ovaj novi dan sviće kao rezultat Drugog Isusovog dolaska. Jasno svjedočanstvo Biblije je da se Isus vraća kao slavno božansko biće, nevidljivo ljudskim očima, ali sa svom moći da upravlja zbivanjima ljudi u skladu s božanskom pripremom. Isus je rekao svojim učenicima: “Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti. Jer ja živim, i vi ćete živjeti” (Ivan 14:19, engleska standardna verzija) .

Isusovi istinski i vjerni sljedbenici moći će ga vidjeti, jer su uskrsnućem uzdignuti do iste božanske prirode koju on posjeduje. Ivan je napisao: “Znamo da ćemo, kad se pojavi, biti njemu slični; jer vidjet ćemo ga onakvog kakav jest,” a ne onakvog kakav je bio, “u dane njegova tijela.” (1. Ivanova 3:1-3; Hebr. 5:7)

Tijekom Isusove zemaljske službe prije gotovo dvadeset stoljeća, njegovi učenici su ga pitali koji će biti znakovi njegovog drugog dolaska, ili prisutnosti [grčki: parousia ]. Rekao je da će tada biti “na zemlji tjeskoba naroda u neizvjesnosti; huka mora i valova. Ljudima će srca zatajiti od straha i iščekivanja onoga što dolazi na zemlju, jer će se sile nebeske uzdrmati. I tada će ugledati Sina čovječjega gdje dolazi u oblaku sa snagom i slavom velikom.” (Luka 21:25-27)

Velik dio toga je simbolički jezik. Svijet će “vidjeti” Isusa u “oblaku.” Slična je misao izražena u Otkrivenju 1:7. Doslovan oblak skriva. Međutim, ovdje se oblaci koriste da simboliziraju nevolju i tjeskobu koju je opisao Isus. Ova “nevolja” će na kraju pomoći nevjernom svijetu da “vidi,” ili razazna, Božju ruku u stvarima ljudi kroz raspad njihovog vlastitog grešnog društvenog poretka, ili svijeta. – Mat. 24:21,22

Ovo je svijet nad kojim je Sotona “bog” i “knez.” (2. Korinćanima 4:4; Ivan 16:11) To je “zao svijet.” (Gal. 1:4) Uništenje ovog svijeta je ono što je prorečeno u Bibliji, a ne spaljivanje doslovnog planeta Zemlje. (1. Ivanova 2:15-17; Propovjednik 1:4) Možemo se radovati što se ovaj sadašnji zli svijet bliži kraju.

Isus je rekao da će nevolja koja će doći na Sotonin svijet na kraju doba biti toliko velika da će svako tijelo biti uništeno ako se razdoblje nevolje ne skrati. Međutim, uvjeravao nas je da će ovo veliko “vrijeme nevolje” skratiti Isus i njegovi pravi sljedbenici, “izabrani”, koristeći svoju božansku moć da se upletu u ljudska zbivanja kroz uspostavu Mesijanskog kraljevstva (Dan. 12:1; Mat. 24:22)

Još jedno očitovanje Božje ruke u ljudskim zbivanjima predskazao je prorok Danijel. U ukazivanju na vladare zemlje u završnom dijelu sadašnjeg kršćanskog doba, Danijelovo proročanstvo kaže: “I u dane ovih kraljeva Bog nebeski podignut će kraljevstvo koje nikada neće propasti i to kraljevstvo neće biti ostavljeno nekom drugom narodu. Ono će satrti i zatrti sva ona kraljevstva, a ono samo će stajati zauvijek.” (Dan. 2:44

Sefanija 3:8,9, glasi: “Stoga čekajte mene”, govori Jehova, “do dana kad ustanem na grabež; jer je moja odluka da se sakupe narodi, da mogu sakupiti kraljevstva, da na vas izlijem jarost svoju, baš svu žestinu svoje srdžbe jer će ognjem moje ljubomore biti sva zemlja prožderana. Jer ću tada povratiti narodima čist jezik, da svi mogu prizivati ime Jehovino i služiti mu jednodušno.”

Ovo su snažne riječi. To jasno ukazuje na Božje uplitanje u zbivanja ljudi, dovodeći kraju trenutni društveni poredak u svijetu i uspostavljajući novi poredak u kojem će svi ljudi služiti Gospodinu “jednodušno.” Radujemo se što je potpuno ispunjenje proročanstva tako blizu; da će uskoro, preko Krista i njegove uskrsnule istinske crkve, Bog uputiti čistu poruku istine ljudima, uzrokujući da spoznaja njegove slave ispuni zemlju, “kao što vode prekrivaju more” (Iza. 11:9; Hab. 2:14)

Stoljećima prije nego što je Isus došao na Zemlju u svom prvom dolasku, prorok Izaija je prorekao: “Jer nam se dijete rodilo, sin nam je podaren; i na njegovom će ramenu biti vlast. I nadjenut će mu ime: Čudesan, Savjetnik, Moćni Bog, Otac vječni, Knez mira. Povećavanju vladavine njegove i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim i nad kraljevstvom njegovim; odredit će ga i utvrdit će ga u pravednom sudu i u pravdi odsada i zauvijek. Revnost Jehove nad vojskama to će izvršiti.” (Iza. 9:6,7)

Ovo se proročanstvo počelo ispunjavati s Isusovim rođenjem, ali njegova najava mesijanskog kraljevstva u Isusovim rukama još nije ostvarena. Međutim, sada živimo u “danu njegove pripreme” za nadolazeće slavno doba mira i pravednosti. (Nah. 2:3,4) Znamo da kada nova svjetska vladavina bude čvrsto uspostavljena na “ramenu” Kneza mira, svi sadašnji zbunjujući problemi čovječanstva bit će riješeni. Tada, nakon toliko dugih stoljeća, narodi se više neće učiti ratu.

Tada će također biti riješen mučan problem bolesti i smrti, jer će Isus biti “vječni Otac” svijeta — to jest, onaj koji će dati vječni život. Pavao je napisao da će Krist vladati sve dok svi neprijatelji ne budu položeni pod njegove noge i da je posljednji neprijatelj koji će biti uništen smrt. (1. Kor. 15:25,26) Teško je zamisliti svijet u kojem neće biti bolesti, boli, suza, smrti. Međutim, Isusova smrt kao Otkupitelja čovječanstva od grijeha i smrti, osigurala je upravo takve blagoslove, i oni će biti dostupni ljudima preko posrednika njegova kraljevstva (Iza. 25:6-9; 33:24; Otkrivenje 21:2-5)

Apostol Petar je objasnio da će tijekom Mesijanskog kraljevstva biti “vremena obnove svega,” i dodao da je ovo veličanstveno vrijeme blagoslova bilo prorečeno ustima svih svetih Božjih proroka od postanka svijeta. (Djela 3:20,21) Restitucija znači obnovu, a među stvarima koje treba vratiti čovječanstvu su zdravlje i život.

To će uključivati sve one koji su prethodno umrli i “spavaju” u svojim grobovima. (Ivan 11:11-14; 1. Solunjanima 4:13,14) Biblija koristi izraz “otkupnina za sve” da bi opisala Isusovo djelo otkupljenja, a Izaija je napisao da će se “otkupljenici Gospodnji vratiti i doći na Sion s pjesmama i vječnom radošću nad glavama svojim: dobit će radost i veselje, a tuga i uzdisanje pobjeći će.” (I. Tim. 2:3-6; Iza. 35:10)

Tada će svi upoznati pravog Boga, “od najmanjeg do najvećeg među njima, govori Gospodin.” (Jer. 31:34)

 

Image result for bible students

Tko Su Istraživači Biblije?

Istraživači Biblije su neovisna, ne-denominacijska Kršćanska zajednica. Skupštine su raširene po cijelom svijetu. Svaka mjesna skupština je u potpunosti neovisna, nemamo glavno sjedište

Skupštinski starješine su neplaćeni i izabrani od mjesnih skupština na razdoblje od godinu dana, na temelju Biblijskih preduvjeta koji su navedeni u 1. Tim.3 i Titu 1.

Nema sakupljanja članarine. Svi se troškovi pokrivaju dobrovoljnim prilozima

U mnogo slučajeva nemamo svoje mjesto sastajanja već unajmljujemo prostore dok se manje grupe sastaju u privatnim domovima

Naše Aktivnosti:

Imamo tematska proučavanje Biblije svakog tjedna po nekoliko puta. Srdačno pozivamo sve iskrene kršćane da nam se pridruže. Naš email: (info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com). Slobodno se javite za informacije o sastancima i slično. Kliknite na kontakt gore za više informacija

Aktivni smo u širenju evanđeoske poruke – govoreći drugima o Božjim veličanstvenim planovima putem novina, video izdanja, televizije, radia, literature i interneta

Mnoge skupštine sponzoriraju godišnje regionalne kongrese. Međunarodni kongres se održava svake dvije godine u Evropi

Ohrabrujemo roditelje da u skladu sa svojom odgovornošću pruže svojoj djeci religioznu poduku i odgovarajući odgoj. Međutim, većina skupština pruža pripremu dječjih grupa za proučavanje Biblije tzv. nedjeljne škole na svojim nedjeljnim sastancima i na kongresima


Za Nas Biblija Jasno Uči:

DA JE CRKVA „HRAM“ ŽIVOG BOGA—njegova „građevina“ čija gradnja traje cijelo Evanđeosko doba—od kad je Krist postao Otkupitelj svijeta i „glavni kamen“ovog hrama kroz kojega će kad bude završen Božji blagoslovi doći svim narodima i oni će imati pristup Njemu. —1 Kor.3:16, 17; Ef. 2:20-22; 1 Moj. 28:14; Gal.3:29

DA SE U MEĐUVREMENU NASTAVLJA KLESANJE, OBLIKOVANJE I POLIRANJE posvećenih vjernika u Kristovo djelo pomirenja, i kada posljednji od tog „živog kamenja“, „izabranog i dragocjenog“ bude bio spreman,Veliki Graditelj će ih sve dovesti k sebi kroz prvo uskrsnuće; i hram će biti ispunjen slavom i biti će mjesto sastajanja Boga i ljudi tijekom Milenija. —Otkr. 15:5-8

DA JE TEMELJ NADE ZA CRKVU I SVIJET zasnovan na činjenici da je Isus Krist, milošću Božjom, okusio smrt za svakoga, „otkupnina za sve“ i da će on biti „istinita svjetlost, koja obasjava svakoga čovjeka i koja dolazi na svijet“ u određeno vrijeme. —Hebr. 2:9; Ivan 1:9; 1 Tim. 2:5,6

DA JE NADA CRKVE da će biti poput svog Gospodina, „vidjeti ga kakav doista jest“, biti „sudionikom božanske prirode“, i imati udjela u njegovoj slavi kao sunasljednici. —1 Ivan 3:2; Ivan 17:24; Rim.8:17; 2 Pet.1:4

DA JE SADAŠNJI ZADATAK CRKVE usavršavanje svetaca za buduće djelo službe; razvijanje u sebi svake milosti; biti Božji svjedok svijetu; i pripremiti se da budu kraljevi i svećenici u sljedećem dobu. —Ef. 4:12; Mat. 24:14; Otkr. 1:6; 20:6

DA JE NADA ZA SVIJET milenijsko kraljevstvo u kojemu će svi dobiti priliku biti blagoslovljeni sa spoznajom i svim drugim—vraćanje svega onog što je Adam izgubio, svima koji to prihvate i koji budu bili poslušni, iz ruku njihovog Otkupitelja i njegove proslavljene Crkve—dok će svi nepopravljivi biti zauvijek uništeni. —Djela 3:19-23; Iza. 35