Početna

Gotovo tjedno vidimo kako na ekranu bljesne “Izvanredne Vijesti!” – i saznamo za još jednu masovnu pucnjavu, još jedan teroristički bombaški napad ili još jedan rat. Nakon toga, tisuće su ranjene i/ili ožalošćene. Slomljena srca vapimo: „Kada će prestati ubijanje? Ako Bog ima plan da okonča svu ovu patnju, što čeka?”

 U Bibliji se nalazi odgovor…

Što Sveto Pismo uči u vezi s tim? Više o tome pročitajte u ovoj knjižici koju možete dobiti besplatno na vašu adresu. U knjižici se obrađuju teme kao što su:

1. Naše Vrijeme u Proročanstvu
2. Na Vidiku Nema Vidljivih Riješenja
3. Znakovi Kristove Prisutnosti
4. Uskoro Će Doći Žudnja Svih Naroda

Ukoliko želite dobiti knjižicu „NADA” besplatno na vašu adresu odmah nas nazovite na 0981994362 ili je možete čitati online preko donjeg linka:

Nada za Svijet Ispunjen Strahom

 

 

Why was Noah considered righteous (Genesis 6:9)? – EndoftheMatter.comNoini Dani

„I kao što je bilo u dane Noine, tako će biti u dane Sina čovječjega. Jeli su, pili, ženili se i udavali, sve do dana kad je Noa ušao u arku. I došao je potop i sve uništio.”
— Luka 17:26,27

OVE RIJEČI OBJAŠNJENJA Isus je dao svojim učenicima o uvjetima neposredno prije uspostave Božjeg kraljevstva. U početku su ih potaknuli farizeji koji su htjeli znati “kada će doći kraljevstvo Božje.” (Luka 17:20,21) Isus je odgovorio farizejima objašnjavajući da kraljevstvo neće doći s očitim znakovima, osobito onima koje su prizvali u vlastitom umu, te da nadalje, nisu bili svjesni da je Kraljevsko Veličanstvo tog kraljevstva, sam Isus, bio u njihovoj sredini u tom trenutku. Tako će isto biti u danima nakon povratka Sina čovječjeg kada će on biti prisutan.

Istu točku Isus iznosi u Mateju u 24. poglavlju. Riječi zapisane u ovom poglavlju bile su odgovor na privatni upit Isusovih učenika zabilježen u 3. retku o razaranju Hrama, znakovima njegova dolaska [grčki: paruzija ili “prisutnost”] i kraja svijeta [grčki: aion ili “doba”]. Isus je odgovorio dajući svojim učenicima brojne putokaze vezane uz te buduće događaje. Jedan od njih bavio se Noinim danima. Isus je svoje spominjanje Noinih dana započeo podsjetnikom na njihovu trenutnu nesvjesnost o bilo kojem određenom datumu ili trenutku u vremenu kada će se te stvari dogoditi, rekavši: “O tom danu i času nitko ne zna, čak ni anđeli nebeski, ni Sin , nego samo Otac. I kao što je bilo u dane Noine, takva će biti i prisutnost Sina Čovječjega. Jer kao što su u one dane koji su bili prije potopa jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad je Noa ušao u korablju, i nisu znali dok nije došao potop i sve ih odnio; takva će biti i prisutnost Sina čovječjega.” (Mat. 24:36-39, Revidirana Verzija Poboljšana i Ispravljena)

Božji narod je bdio i čekao da se njegovo kraljevstvo uspostavi u moći i slavi. Međutim, prije nego što ovaj događaj može postati stvarnost, mora doći “kraj doba,” sadašnjeg Evanđeoskog doba i kraj ovog “sadašnjeg zlog svijeta.” (Gal. 1:4) Zanimljivo je primijetiti naglasak koji je naš Gospodin stavio na neizvjesnost datuma kada je svojim učenicima rekao o znakovima koji se tiču njegove prisutnosti i kraja doba. To bi značilo da bismo se trebali više oslanjati na pravilno i pažljivo tumačenje znakova.

NOINO VRIJEME

Također bi bilo dobro naučiti više o Noinom vremenu. Znatnu pomoć dobivamo od apostola Petra, koji mnogo govori o Noi, jednom od pet starozavjetnih likova koje spominje u svoje dvije poslanice. Petrovi spisi odražavaju borbu u njegovom životu da nadvlada impulzivnost, tjeskobu, ambiciju i druge tjelesne slabosti koje pogađaju sve nas. Stoga on suprotstavlja stvari privremene stvarima vječnim i daje mnoge vrijedne pouke i opomene kršćanima, koristeći događaje iz Noinih dana kao ilustraciju.

Jedna od važnih tema s kojom Petar povezuje Noino iskustvo je iskustvo krštenja. Ovo se nalazi u 1. Petrovoj 3:18-22. U tom izvještaju Petar govori o prekrasnom primjeru koji imamo u Isusu, koji je bio primjer ne samo za nas nego i za anđeosko stvorenje, uključujući one koji su bili neposlušni u Noino vrijeme i sada su bili “duhovi u zatvoru.” On kaže o njima: “Koji su nekada bili neposlušni, kad je jednom Božja dugotrpljivost čekala u danima Noinim, dok se pripremala arka, u kojoj se malo, to jest osam duša spasilo vodom. Slična figura prema kojoj nas čak i krštenje sada spašava (ne uklanjanje tjelesne prljavštine, nego odgovor čiste savjesti prema Bogu) uskrsnućem Isusa Krista.”—reci 20,21

Ovdje imamo alegoriju koja se temelji na Noi i njegovoj obitelji koji su odvedeni na sigurno kroz veliki potop. Ova se ilustracija može proširiti kako bi se naglasilo da je arka spasila osam ljudi iz vodenog groba dok su drugi nestajali. Kovčeg, iako uronjen u vodu – i plutajući u vodi i natopljen kišom odozgo – bio je sredstvo njihova spasenja. Ova “slična figura,” kaže Petar, ima za cilj prikazati da je Kristova crkva spašena od smrti kroz krštenje. To ne znači da je čin krštenja u vodi sredstvo spasenja, nego da je simboličko krštenje u Krista i smrt ljudske volje i prihvaćanje volje Božje, zajedno s uskrsnućem u Kristu, sredstvo spasenja. – Rim. 6:3-11

Slika koju daje Petar također može biti namijenjena ilustraciji da je cijeli svijet svijet koji propada. Članovi crkve bili su od tog svijeta sve dok nisu izbavljeni iz njega kroz Krista. Arka predstavlja Krista, i kao što su Noa i njegova obitelj bili spašeni od smrti poslušnošću Bogu ulaskom u arku, tako je i Crkva spašena od smrti poslušnošću Bogu u posvećenju i krštenju u Krista.

ISUSOVE RIJEČI

Dok ponovno pažljivo ispitujemo Isusove riječi u Mateju 24:36-39, jedna od glavnih lekcija koje je iznio bila je ona o općoj nesvjesnosti ili uvjetima “uobičajenog života” koji će prevladavati u vrijeme njegova povratka i kasnije nevidljive prisutnosti. Loše uvjete povezujemo i s Noinim danima, ali Isus to ne naglašava u ovom tekstu. O zlu koje je prevladavalo u Noino vrijeme znamo iz drugih biblijskih redaka, posebno iz izvještaja Postanka, poglavlja 6 i 7.

Svijet je bio gotovo potpuno nesvjestan Kristove prisutnosti u vrijeme njegovog Prvog dolaska, iako je hodao među čovječanstvom i činio silna djela. Ivan Krstitelj je jasno rekao farizejima: “Među vama stoji jedan koga ne poznajete.” (Ivan 1:26) Isto vrijedi i danas u vrijeme Kristove druge prisutnosti. Unatoč brojnim znakovima, postoji gotovo potpuna nesvijest o njegovoj prisutnosti, a opet je istinita izreka: “Među vama stoji onaj koga ne poznajete.”

Očigledno je Isusova poanta spominjanja Noinih dana bila ne samo da će ovaj nedostatak svijesti prevladati, već da će trajati sve dok se ne dogodi potpuna promjena u svjetskom društvenom poretku. Uvjeti uobičajenog života nastojali bi zakamuflirati pripreme za uspostavu kraljevstva, a posebno Kristovu prisutnost.

RUGAČI

Apostol Petar je nadalje prorekao: “U posljednje vrijeme doći će izrugivači, koji će po svojim željama ići i govoriti: Gdje je obećanje njegove prisutnosti? jer budući da su oci pomrli, sve ostaje tako od početka stvaranja.” (II Pet. 3:3,4, Youngov doslovni prijevod ) Petar zatim dovodi u pitanje sjećanje ovih rugača i nastavlja: “Oni namjerno zaboravljaju, da su nebesa postojala od davnina, a zemlja se držala zajedno od vode i usred voda, po Božjoj riječi; čime je ondašnji svijet, preplavljen vodom, nestao: ali sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjeni za oganj, čuvani za dan suda i uništenja bezbožnih ljudi .”—reci 5-7, RVIC

Rugači ovih posljednjih dana naizgled će zaboraviti Noine dane i veliku promjenu u zemaljskom društvu i u duhovnoj vladavini, koju predstavljaju nebesa, koja se dogodila kao posljedica Potopa. Jer kad bi se samo prisjetili, ili povjerovali, što se dogodilo u Noino vrijeme, shvatili bi da su današnji društveni poredak i duhovna vladavina sačuvani za uništenje u velikom vremenu nevolje, i da će biti zamijenjeni novim društvenim poretkom, “novom zemljom,” i novom duhovnom vladavinom, “novim nebesima,” “u kojima prebiva pravednost.”—redak 13

U ovim posljednjim danima Evanđeoskog doba i sadašnjeg zlog svijeta, Gospodinov narod ne želi biti uvršten na popis izrugivača Petrovog proročanstva. Umjesto toga, želimo biti nadahnuti obećanjem o veličanstvenom kraljevstvu pravednosti, tako da težimo prema “svetom životu i pobožnosti”. (reci 13,11, RVIC ) Tako bi također svi mi trebali biti nadahnuti primjerima pravednosti danima u Božjoj svetoj Riječi.

NOIN PRIMJER

Jedan od njih je Noin primjer. Kad Isus uspoređuje naše vrijeme s Noinim vremenom, trebali bismo primijetiti Noin primjer kada je živio u tim danima. Bog je upotrijebio svoju Riječ s nevjerojatnom učinkovitošću kako bi nam dao mnoge lekcije u jednom događaju. Uz glavnu lekciju o nesvjesnosti ljudi u ilustraciji Noinih dana, također imamo lekciju o razvoju i odvajanju klase Krista u ovom Evanđeoskom dobu. Prikladno je da pravednik, kao što je Noa, predstavlja klasu Krista. Ezekiel bilježi ovo svjedočanstvo o njemu govoreći o zemlji koja griješi protiv Boga, “Iako su ova tri čovjeka, Noa, Daniel i Job, bili u njoj [grešnoj zemlji], oni bi svojom pravednošću trebali izbaviti samo svoje duše, kaže Gospodin Bog.” (Ezek. 14:14)

Kad se Noa rodio, njegov otac, Lamek, izrekao je proročanstvo o njemu: “Ovaj nas tješi u našem poslu i u radu naših ruku zbog zemlje koju je Jehova prokleo.” (Post 5:29, YLT ) Noa nikada nije ispunio ovo proročanstvo. Zemlja je do danas ostala prokleta. Međutim, klasa Krista, koju je on predstavljao, ispunit će proročanstvo uklanjanjem “prokletstva” ne samo sa Zemlje, već i sa cijelog čovječanstva. (Otkr. 22:3) Tada će svi ljudi i zemlja uistinu biti mirni. Ime Noa znači “odmor.”

Zapisano je u 6. poglavlju Postanka kako se čovječanstvo onečistilo miješanim brakovima s anđeoskim stvorenjima, stvarajući hibridnu rasu za koju Bog nije namjeravao da se pojavi. (Post 6:4) Noa je ostao neokaljan pokvarenošću na zemlji tako što je ostao pravedan i čist. “Noa je bio čovjek pravedan, besprijekoran u svoje vrijeme; Noa je hodio s Bogom.” (redak 9, New American Standard Bible) Vrijedi spomenuti da je osim ilustracije o uobičajenom životu o jelu i piću u Noino vrijeme, Isus trebao spomenuti ženidbu i udaju. Brak je u Noino vrijeme očito bio vrlo labav dogovor. Brak je također postao labav dogovor u naše vrijeme i mogli bismo biti skloni misliti da je Bog namjeravao doslovno ispunjenje ove situacije dajući nam primjer Noinih dana. Moguće je doslovno ispunjenje. Međutim, vjerojatnije je da je Isus naglašavao da će Božja izvorna zapovijed o ispunjavanju zemlje putem rađanja još uvijek biti na snazi u vrijeme njegove prisutnosti te da će brak biti još jedan način razlikovanja između klase Krista i ostalih.

Noa je bio drugačiji od svih ostalih svog vremena zbog svog braka. Isto tako, na kraju ovog Evanđeoskog doba kada je bilo mnogo obezvređivanja svetosti braka, Gospodinov narod se razlikuje od svih ostalih jer su zavjetovani, simbolično govoreći, u braku s Gospodinom. “Zaručio sam te za jednoga muža, da te kao čistu djevicu mogu prikazati Kristu,” rekao je apostol Pavao crkvi u Korintu (II. Kor. 11:2)

Korištenje zaručnika i nevjeste za ilustraciju Krista i njegove crkve u Svetom Pismu želi nas impresionirati bliskim odnosom koji postoji između njih. U razvoju klase Krista prikladna je slika zaruka i strpljivog čekanja zaručene djevice za svog Gospodina. Ova slika braka još je upečatljivija kada se prisjetimo da je jedan od nekoliko razloga za povratak našeg Gospodina traženje njegove nevjeste u braku.—Ef. 5:31,32; Otkr. 19:7,8

BOŽJI PLAN OTKRIVEN

Budući da je Noa bio pravedan čovjek koji je hodao sa svojim Stvoriteljem, Bog mu se povjerio i otkrio mu svoj plan. Bog je također uspostavio savez s Noom, koji je učinio sve prema svemu što mu je Bog “zapovjedio.” (Post 6:18,22) Crkva se, isto tako, smatra pravednom, ili opravdanom, u Božjim očima, kroz vjeru u Kristovu krv, a Nebeski Otac im je otkrio svoj plan i sklopio savez s njima. (Rim. 3:24-26; 5:1; Ps. 50:5) Crkva također hodi s Bogom vjerom i nastoji svakodnevno slijediti njegove upute.

Noine reakcije na Gospodinove upute bile su trenutne. Počeo je graditi arku prema uputama i postao jedan od heroja vjere koji se spominju u 11. poglavlju poslanice Hebrejima. “Vjerom je Noa, upozoren od Boga o stvarima koje još nisu bile viđene, s poštovanjem pripremio korablju za spasenje svoje kuće, kojom je osudio svijet i postao baštinikom pravednosti po vjeri.” (Heb. 11:7, NASB ) Noa se našao usred nevjerne i izopačene generacije. Pokazujući svoju odanost Bogu, svojim je djelima sudio svijetu svoga vremena, pokazujući im da je pravednost moguća. Svijet je bio srušen i Noa je postao primatelj obećanja za pravednike.

Sljedbenici Kristovih stopa također žive usred bezvjerne i izopačene generacije. To je posebno istinito u ovim posljednjim danima kada će “ljudi biti samoljubivi, pohlepni, hvalisavci, oholi, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalni, nesveti”. (II. Tim. 3:1-4) Usred ovih uvjeta, crkva mora nastaviti pokazivati vjeru i odanost Bogu. Time će pokazati da je, uz Gospodnju milost i uz njegovu pomoć, pravednost moguća. Ako tako budu “vjerni do smrti,” osiguran im je život u budućem svijetu (Otk. 2:10)

DJELATNA VJERA

Najbolji način da Kristovi sljedbenici pokažu vjeru jest da je učine aktivnom. Noa je svoju vjeru učinio živom i aktivnom izvršavajući tri važna zadatka. Sagradio je arku; propovijedao je pravednost usmenom predajom i djelima; i on je svoju obitelj i životinje uzeo u korablju u traženo vrijeme.

Odgovarajuće aktivnosti crkve onima Noinim mogu biti: proučavanje Božje Riječi kako bi se naučilo o njegovom planu i volji; propovijedanje radosne vijesti svima koji su voljni slušati; i razvijanje “svetosti, bez koje nitko neće vidjeti Gospodina,” i čineći tako ući u njegovo kraljevstvo.- Heb. 12:14

Kršćani trebaju kombinirati stjecanje znanja o Božjoj Riječi sa služenjem Gospodinu i razvojem karaktera. Svaka od ovih aktivnosti može se ilustrirati građevinskim projektom u kojem se vrši ispitivanje konačne konstrukcije. Isus je upotrijebio primjer gradnje i odabira pravog temelja kao sliku mudraca koji sluša riječi Gospodinove i izvršava ih. (Mat 7:24-27) Dakle, kada dođu oluje života – kao što posebno svjedoče kušnje i testovi ovih posljednjih dana – kuća sagrađena na čvrstoj stijeni ostaje, dok je kuća sagrađena na pijesku odnesena.

Još jedan primjer gradnje predstavio je apostol Pavao u 1. Korinćanima 3:10-15. Ovdje je temelj isti, naime Isusova otkupnina, ali nadgradnja može biti drugačija. Spominju se dva razreda. Jedan gradi zlatom, srebrom i dragim kamenjem; drugi gradi od drva, sijena i slame. Teške kušnje, koje predstavlja vatra, koriste se za ispitivanje strukture. Vatra spaljuje drva, sijeno i slamu, ali pročišćava zlato, srebro i drago kamenje, čineći ih jačima i ljepšima. Ovi simbolični građevinski materijali su oni koje koristi vjerno dijete Božje.

U Noinom slučaju, gradnja arke morala je biti precizna i prema Božjim uputama. Bili su važni i obujam istiskivanja vode i težina materijala, ali i nadgradnja. Arka je morala biti dovoljno velika da pluta, dovoljno jaka da nosi životinje i namirnice, vodonepropusna da spriječi ulazak vode odozdo i izgrađena na takav način da isključi vodu odozgo. S ovog stajališta, može se smatrati da Kovčeg prikazuje Krista i da ga naš zadatak gradnje u ovom dobu koristi kao uzor.

PROPOVJEDNIK PRAVDE”

Dok je Noa gradio arku, sigurno je primio mnogo upita o svom građevinskom projektu. To mu je dalo priliku da propovijeda o Božjoj pravednosti. Stoga ga je apostol Petar nazvao “propovjednikom pravednosti” u 2. Petrovoj 2:5. Razumno je očekivati da je Noa naišao na izrugivače i bio ismijavan jer nikada prije nije padala kiša, budući da je potreba Zemlje za vlagom bila zadovoljena stalnim vlažnim uvjetima. Ipak, Noa je nastavio propovijedati drugima tijekom dugog vremenskog razdoblja dok su on i njegovi sinovi gradili arku. Međutim, kada je arka bila dovršena, Noino propovijedanje nije imalo mnogo učinka. Samo su on i njegova obitelj ušli u arku, zajedno sa životinjama odabranim pod Božjim vodstvom.—Post. 7:1-16

Propovijedanje tijekom Evanđeoskog doba bilo je jednako teško. Sve propovijedanje crkve o velikom vremenu nevolje, Božjem planu i nadolazećem kraljevstvu dovelo je malo obraćenika. Međutim, oni za koje Bog želi da budu preneseni u njegovo kraljevstvo preko Krista će se odazvati. Ipak, oni ne mogu primiti Riječ Božju osim ako nema “propovjednika pravednosti” da im pomogne. Kao što je Pavao primijetio, “kako će čuti bez propovjednika?” (Rim. 10:13-17)

Bio bi trijumf za Protivnika kad bi uspio zavesti crkvu da povjeruje – posebno u ovim posljednjim danima – da razvoj karaktera nije važan. Isusova prispodoba o mudrim i ludim djevicama to naglašava. (Mat 25:1-13) Odsutnost ulja u svjetiljkama ludih djevica predstavlja nedostatak Duha Svetoga po kojem se razvijaju plodovi duha. Životno je neophodno da nastojimo biti suobličeni karakternoj slici njegova Sina ako želimo postići mjesto u nebeskom dijelu Božjeg kraljevstva.—Gal. 5:22,23; II Kor. 3:18

NOVI SVIJET KOJI SLIJEDI

Neki bi mogli zaključiti da slika Noe ima za cilj pokazati da će samo nekolicina pravednika postići Božje kraljevstvo. Ovo je daleko od istine. Slika Noinih dana ima za cilj ilustrirati razvoj klase Krista i kraj ovog sadašnjeg zlog svijeta. Cijelo čovječanstvo potječe od Adama. Nakon potopa i oni potječu od Noe. Nakon izbavljenja Noe i njegove obitelji započeo je novi svijet sa njegovom ženom i tri sina i njihovim ženama. (Post. 9:1) Taj novi svijet nije postao savršen jer je grijeh i dalje ostao. Međutim, slika Noe trebala je prikazati kako će Bog uspostaviti novi svijet pravednosti kroz klasu Krista – Isusa i njegovu nevjestu, crkvu.

U ovoj većoj slici, drugi Adam je naš Gospodin Isus. Apostol Pavao čini ovu usporedbu u 1. Korinćanima 15:22, kada kaže da baš kao što “u Adamu” svi umiru, “u Kristu” će svi imati priliku ponovno živjeti. On nastavlja kasnije u istom poglavlju, govoreći: “Prvi čovjek Adam postao je živa duša; posljednji je Adam učinjen duhom koji oživljava.” (1. Korinćanima 15:45) Stoga, kada ovaj sadašnji zli svijet bude okončan, klasa Krista će uspostaviti novi svjetski poredak, kao što je to učinio Noa, i dati novi život cijelom svijetu čovječanstva. U ovom novom svijetu, pravednost će biti uspostavljena zauvijek, s Isusom kao vječnim Ocem i Knezom mira (Iza. 9:6,7)

Zaključak do kojeg bismo stoga trebali doći je da nam proučavanje Noinih dana neće dati datum prema kojem bismo mogli odrediti kada će ovaj sadašnji zli svijet završiti ili kada će crkva biti dovršena. Umjesto toga, trebali bismo očekivati da će se zlo nastaviti do samog kraja ovih dana. Također bismo trebali očekivati da ljudi ne budu svjesni nadolazećeg uništenja ovog sadašnjeg poretka, i da uglavnom budu ravnodušni prema samim znakovima koji ohrabruju Gospodnji narod. S druge strane, kao kršćani, nikada ne bismo smjeli biti obeshrabreni i ne bi nas trebali obeshrabriti sve lošiji uvjeti u svijetu oko nas. Umjesto toga, trebali bismo uložiti još više truda da upoznamo Božji plan, da propovijedamo radosnu vijest i da budemo suobličeni slici njegova Sina, Krista Isusa. Iznad svega, trebamo nastaviti bdjeti i moliti se za njegovo kraljevstvo dok ono ne dođe i dok se Božja volja ne izvrši na zemlji, kao što se vrši na nebu (Mat. 6:10)

 

Image result for bible students

Tko Su Istraživači Biblije?

Istraživači Biblije su neovisna, ne-denominacijska Kršćanska zajednica. Skupštine su raširene po cijelom svijetu. Svaka mjesna skupština je u potpunosti neovisna, nemamo glavno sjedište

Skupštinski starješine su neplaćeni i izabrani od mjesnih skupština na razdoblje od godinu dana, na temelju Biblijskih preduvjeta koji su navedeni u 1. Tim.3 i Titu 1.

Nema sakupljanja članarine. Svi se troškovi pokrivaju dobrovoljnim prilozima

U mnogo slučajeva nemamo svoje mjesto sastajanja već unajmljujemo prostore dok se manje grupe sastaju u privatnim domovima

Naše Aktivnosti:

Imamo tematska proučavanje Biblije svakog tjedna po nekoliko puta. Srdačno pozivamo sve iskrene kršćane da nam se pridruže. Naš email: (info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com). Slobodno se javite za informacije o sastancima i slično. Kliknite na kontakt gore za više informacija

Aktivni smo u širenju evanđeoske poruke – govoreći drugima o Božjim veličanstvenim planovima putem novina, video izdanja, televizije, radia, literature i interneta

Mnoge skupštine sponzoriraju godišnje regionalne kongrese. Međunarodni kongres se održava svake dvije godine u Evropi

Ohrabrujemo roditelje da u skladu sa svojom odgovornošću pruže svojoj djeci religioznu poduku i odgovarajući odgoj. Međutim, većina skupština pruža pripremu dječjih grupa za proučavanje Biblije tzv. nedjeljne škole na svojim nedjeljnim sastancima i na kongresima


Za Nas Biblija Jasno Uči:

DA JE CRKVA „HRAM“ ŽIVOG BOGA—njegova „građevina“ čija gradnja traje cijelo Evanđeosko doba—od kad je Krist postao Otkupitelj svijeta i „glavni kamen“ovog hrama kroz kojega će kad bude završen Božji blagoslovi doći svim narodima i oni će imati pristup Njemu. —1 Kor.3:16, 17; Ef. 2:20-22; 1 Moj. 28:14; Gal.3:29

DA SE U MEĐUVREMENU NASTAVLJA KLESANJE, OBLIKOVANJE I POLIRANJE posvećenih vjernika u Kristovo djelo pomirenja, i kada posljednji od tog „živog kamenja“, „izabranog i dragocjenog“ bude bio spreman,Veliki Graditelj će ih sve dovesti k sebi kroz prvo uskrsnuće; i hram će biti ispunjen slavom i biti će mjesto sastajanja Boga i ljudi tijekom Milenija. —Otkr. 15:5-8

DA JE TEMELJ NADE ZA CRKVU I SVIJET zasnovan na činjenici da je Isus Krist, milošću Božjom, okusio smrt za svakoga, „otkupnina za sve“ i da će on biti „istinita svjetlost, koja obasjava svakoga čovjeka i koja dolazi na svijet“ u određeno vrijeme. —Hebr. 2:9; Ivan 1:9; 1 Tim. 2:5,6

DA JE NADA CRKVE da će biti poput svog Gospodina, „vidjeti ga kakav doista jest“, biti „sudionikom božanske prirode“, i imati udjela u njegovoj slavi kao sunasljednici. —1 Ivan 3:2; Ivan 17:24; Rim.8:17; 2 Pet.1:4

DA JE SADAŠNJI ZADATAK CRKVE usavršavanje svetaca za buduće djelo službe; razvijanje u sebi svake milosti; biti Božji svjedok svijetu; i pripremiti se da budu kraljevi i svećenici u sljedećem dobu. —Ef. 4:12; Mat. 24:14; Otkr. 1:6; 20:6

DA JE NADA ZA SVIJET milenijsko kraljevstvo u kojemu će svi dobiti priliku biti blagoslovljeni sa spoznajom i svim drugim—vraćanje svega onog što je Adam izgubio, svima koji to prihvate i koji budu bili poslušni, iz ruku njihovog Otkupitelja i njegove proslavljene Crkve—dok će svi nepopravljivi biti zauvijek uništeni. —Djela 3:19-23; Iza. 35