Početna

Zašto Bog ne učini nešto glede svih patnji u današnjem svijetu? Zašto Bog dopušta da se nevino djete razboli i umre? Mnogi su ljudi poginuli ili su ozlijeđeni usred nepogoda kao
što su tornada, cikloni, tajfuni i potresi—ne može li Bog nešto učiniti u vezi s tim? Kad stotine poginu u nesrećama tijekom samo jednog vikenda … “Zar Bog nema sažaljenja?” Dokle god povijest seže, čovjek je trpio i umirao u ratu, pomorima, gladovanju i nevoljama. I svi su u svakoj generaciji na kraju umrli, pobijeđeni velikim neprijateljem Smrću.

 

Ukoliko želite dobiti besplatan primjerak knjige “ZAŠTO BOG DOPUŠTA ZLO?” odmah nam se javite na 098 199 4362. Preko donjeg linka također možete skinuti publikaciju u pdf formatu: ZAŠTO BOG DOPUŠTA ZLO?

Hram Ljepote, 1. dio

Prije nego što počnemo s našim pogledom na hram o kojem govori Ezekiel, poglavlja 40-48, moramo odgovoriti na pitanje zašto?

Zašto bismo proučavali relikvije iz Židovskog doba, posebno o zgradi, hramu koji nikada nije izgrađen?

Kao kršćani, ne bismo li se radije trebali baviti onim stvarima koje se odnose na Evanđeosko doba, o stvarima koje jesu i o stvarima koje će se uskoro dogoditi ? ( Otkrivenje 1:19 ) Ah! Da, ali to je upravo ono što ćemo raditi u našem ispitivanju Ezekielovog hrama, vidite da ovaj hram igra istaknutu ulogu u budućnosti čovječanstva.

Sada postoji mnogo rasprava među izučavateljima o tome treba li Ezekielov hram i njegove razne obrede i službe koji nisu mnogo slični Tabernakulu i njegovim raznim službama smatrati doslovno ili figurativno .

Tabernakul je, kao što znate, bio stvarna ili doslovna građevina, kao i njegove službe, ali njegova prava važnost bila je u onome što je simbolizirao, jer kao što znate ” krv junaca i jaraca” koja je predstavljala predodžbene Žrtve na Dan pomirenja nikada u stvarnosti nisu mogle ukloniti grijehe ( Heb 10:1-4 ), unatoč tome Tabernakul je i u slikama i u sjenama prikazivao pravi način kojim se trebalo izvršiti sjedinjenje ili pomirenje između Boga i čovječanstva, posebno putem “boljih žrtava” ( Heb 9:23 ), koje će uslijediti. Isto tako nam je tabernakul otkrilo “novi i živi put ” ( Heb 10:19,20 ) koji je otvorio naš Gospodin, tijesan put” kojim bi oni koji su voljni u potpunosti se podložiti Gospodinu, voljni uzeti svoj križ i slijediti Njegove stope mogli dobiti život, i to ne bilo kakav, već život urođen, besmrtnost, božansku prirodu.

Mojsije je izgradio predodžbeni tabernakul slijedeći Božje upute, a tako je i Isus slijedeći Očeve upute u procesu izgradnje pravog šatora ( Heb 8:2; 9:11 ). Napomena: čak je i predodžbeni Tabernakul nazivan “Hramom GOSPODNJIM.” ( Vidi 1. Sam 3:3)

Slika Tabernakula bila je samo privremena, koja dobro predstavlja Kristovo tijelo s ove strane Zastora dok oni ” šatoruju” u svojim zemaljskim tijelima od gline čekajući završetak svoje probe i njihovu konačnu promjenu iz zemaljskih tijela u duhovna tijela. Tabernakul, kao što se sjećate, na kraju je ustupio mjesto hramu, Hramska slika predstavlja crkvu u njezinom proslavljenom stanju.

Salomonov hram je isto tako nekoć bio kuća Božja”, ali se oskvrnio ( 2 Ljet 36:14 ). Onečišćenje je bilo odgovornost i svećenstva i naroda. Salomonov hram predstavlja hram Evanđeoskog doba, ( nominalna duhovna kuća ili hram ) koji je pošto je oskvrnjen u međuvremenu odbačen od strane Gospodina ( Otkrivenje 18:1-4 ). Stoga je u budućnosti potreban još jedan Hram: Ezekielov (Treći) hram.” ( Knjiga proroka Ezekiela, stranica 62 )

Još jednom, je li ovaj hram doslovan ili simboličan?

Ezekielov hram, koji nikada nije izgrađen, vizija je Krista i vjerne crkve ( Ivan 2:19-21; 1. Korinćanima 3:16 ), nagovijestio je uspostavu Mesijinog Kraljevstva na zemlji i blagoslov tjelesnog Izraela i cijelog svijeta tijekom tisućgodišnjeg Kristova kraljevstva kada blagoslovi obnove teku na sve voljne i poslušne. Zapravo, sve što se odnosi na Ezekielov hram, njegovu opću konstrukciju, dužnosti kneza, levita i svećenika, sve je povezano s Gospodinovim kraljevstvom kada je potpuno uspostavljeno .

Činjenica da nikada nije izgrađen ( ljudskim rukama ) je zbog onoga što predstavlja, slika je Crkve, Božje djelo Efežanima 2:10 ( NIJE ljudsko djelo ). Govoreći o Novom Jeruzalemu, Ivan piše “ I ne vidjeh hrama u njemu: jer Gospodin Bog Svemogući i Janje ( tj. Krist, glava i tijelo ) su njegov hram ” ( Otkrivenje 21:22 ).

Ovako govori Gospodin: Nebo je prijestolje moje, a zemlja podnožje nogama mojim. Gdje je kuća koju ćeš mi sagraditi ? A gdje je mjesto mog počinka? ( Iza 66:1 )

“Prava Kuća ili Hram Gospodnji, Treći Hram ako hoćete, Ezekielov Hram je čak i sada u procesu podizanja, ali ne ljudskim rukama, nego od samog Gospodina, “ Evo Čovjeka čije je ime Grana ; i on će izrasti iz svoga mjesta i sagradit će hram Gospodnji .” ( Zah 6:12 )

Sve različite kuće koje su za Gospodina sagradile ljudske ruke od tada su pretvorene u pepeo, ali ovaj posljednji Hram je vječan jer je Gospodinovo djelo, sagrađen njegovom vlastitom rukom.

Božji hram je Krist , Isus Glava, a Crkva njegovo tijelo ( 1 Pet 2:4, 5; 1 Kor 3:16, 17; Otk 3:12 ) za ovaj hram je zapisano da se ne može reći “ Gle ovdje je, ili evo tamo je” jer to je duhovni hram nevidljiv očima prirodnog čovjeka.” ( Bilješke brata Meggisona, stranica 730 )

Nakon što smo vjerujemo pokazali razlog, pravi razlog zašto Ezekielov hram nikada nije bio “ fizički” izgrađen, željeli bismo sugerirati da to ni na koji način ne sprječava da on stvarno bude izgrađen, možda nekada u dalekoj budućnosti, možda kao vječni spomenik Gospodina, spomenik koji prikazuje kraljevstvo Božje slično onome kako Velika piramida prikazuje Božanski plan vjekova. Možda će čovječanstvo posjetiti ovaj veliki spomenik na sličan način kao što hodočasnici svake godine putuju u Meku, NE da prinesu žrtve, već da prinesu hvalu i slavu Gospodinu za svu njegovu dobrotu.

Sada što se tiče onih koji sugeriraju da će se njezini različiti obredi i službe (tj. krvne žrtve) također izvoditi, mislimo da neće , jedina žrtva ” jednom zauvijek ” prikazana velikim oltarom usred hrama predstavlja veliku otkupnu žrtvu našeg Gospodina, koja bi se trebala pokazati više nego dovoljnom u ovom svojstvu, više neće biti potrebe za životinjskim žrtvama, nadamo se da ćemo ovo detaljnije objasniti dok budemo više ispitivali pojedinosti o Ezekielovom hramu, osim toga uvjereni smo da tijekom Milenija “neće se više nanositi boli niti uništavati u Božjem kraljevstvu slave i mira,” mir neće doći samo čovjeku, nego i svakom drugom stvorenju.

“Budući da je Zemlja bila dio čovjekovog izvornog posjeda, i ona je sudjelovala u prokletstvu izrečenom nad Adamom: “…prokleta bila zemlja zbog tebe…” ( Post 3:17 ) Zapravo, “…cijelo stvorenje uzdiše i muči se u boli zajedno…” ( Rimljanima 8:22 ), ali, Bog je obećao obnovu svega što je osigurano Kristovom žrtvom ( Rimljanima 8:19-23, Djela 3:20, 21 ), cjelokupno djelo tisućugodišnje vladavine sastojat će se u obnovi i stvaranju slavnog podnožja Božjim nogama.”

NASTAVAK SLIJEDI……..

 

Image result for bible students

Tko Su Istraživači Biblije?

Istraživači Biblije su neovisna, ne-denominacijska Kršćanska zajednica. Skupštine su raširene po cijelom svijetu. Svaka mjesna skupština je u potpunosti neovisna, nemamo glavno sjedište

Skupštinski starješine su neplaćeni i izabrani od mjesnih skupština na razdoblje od godinu dana, na temelju Biblijskih preduvjeta koji su navedeni u 1. Tim.3 i Titu 1.

Nema sakupljanja članarine. Svi se troškovi pokrivaju dobrovoljnim prilozima

U mnogo slučajeva nemamo svoje mjesto sastajanja već unajmljujemo prostore dok se manje grupe sastaju u privatnim domovima

Naše Aktivnosti:

Imamo tematska proučavanje Biblije svakog tjedna po nekoliko puta. Srdačno pozivamo sve iskrene kršćane da nam se pridruže. Naš email: (info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com). Slobodno se javite za informacije o sastancima i slično. Kliknite na kontakt gore za više informacija

Aktivni smo u širenju evanđeoske poruke – govoreći drugima o Božjim veličanstvenim planovima putem novina, video izdanja, televizije, radia, literature i interneta

Mnoge skupštine sponzoriraju godišnje regionalne kongrese. Međunarodni kongres se održava svake dvije godine u Evropi

Ohrabrujemo roditelje da u skladu sa svojom odgovornošću pruže svojoj djeci religioznu poduku i odgovarajući odgoj. Međutim, većina skupština pruža pripremu dječjih grupa za proučavanje Biblije tzv. nedjeljne škole na svojim nedjeljnim sastancima i na kongresima


Za Nas Biblija Jasno Uči:

DA JE CRKVA „HRAM“ ŽIVOG BOGA—njegova „građevina“ čija gradnja traje cijelo Evanđeosko doba—od kad je Krist postao Otkupitelj svijeta i „glavni kamen“ovog hrama kroz kojega će kad bude završen Božji blagoslovi doći svim narodima i oni će imati pristup Njemu. —1 Kor.3:16, 17; Ef. 2:20-22; 1 Moj. 28:14; Gal.3:29

DA SE U MEĐUVREMENU NASTAVLJA KLESANJE, OBLIKOVANJE I POLIRANJE posvećenih vjernika u Kristovo djelo pomirenja, i kada posljednji od tog „živog kamenja“, „izabranog i dragocjenog“ bude bio spreman,Veliki Graditelj će ih sve dovesti k sebi kroz prvo uskrsnuće; i hram će biti ispunjen slavom i biti će mjesto sastajanja Boga i ljudi tijekom Milenija. —Otkr. 15:5-8

DA JE TEMELJ NADE ZA CRKVU I SVIJET zasnovan na činjenici da je Isus Krist, milošću Božjom, okusio smrt za svakoga, „otkupnina za sve“ i da će on biti „istinita svjetlost, koja obasjava svakoga čovjeka i koja dolazi na svijet“ u određeno vrijeme. —Hebr. 2:9; Ivan 1:9; 1 Tim. 2:5,6

DA JE NADA CRKVE da će biti poput svog Gospodina, „vidjeti ga kakav doista jest“, biti „sudionikom božanske prirode“, i imati udjela u njegovoj slavi kao sunasljednici. —1 Ivan 3:2; Ivan 17:24; Rim.8:17; 2 Pet.1:4

DA JE SADAŠNJI ZADATAK CRKVE usavršavanje svetaca za buduće djelo službe; razvijanje u sebi svake milosti; biti Božji svjedok svijetu; i pripremiti se da budu kraljevi i svećenici u sljedećem dobu. —Ef. 4:12; Mat. 24:14; Otkr. 1:6; 20:6

DA JE NADA ZA SVIJET milenijsko kraljevstvo u kojemu će svi dobiti priliku biti blagoslovljeni sa spoznajom i svim drugim—vraćanje svega onog što je Adam izgubio, svima koji to prihvate i koji budu bili poslušni, iz ruku njihovog Otkupitelja i njegove proslavljene Crkve—dok će svi nepopravljivi biti zauvijek uništeni. —Djela 3:19-23; Iza. 35