UVODNA RIJEC AUTORA

„Blizu je vrijeme”

UVODNA RIJEČ AUTORA

PRVO IZDANJE ovog sveska bilo je dano javnosti A.D. 1889. Od tada je jedno izdanje izlazilo za drugim na različitim jezicima, sve do sada je više od milijun i pol primjeraka u rukama ljudi. Te su brojke zapanjujuće posebno kada se uzme u obzir koliko malo ljudi danas ima bilo kakvu vjeru u Bibliju kao Božansko Otkrivenje, i koliko od onih koji imaju vjeru u Bibliju imaju cijenjenje proročanstva i kronologije – posebno Biblijske kronologije i Biblijske povijesti svijeta.

Autor i izdavači imaju veliki razlog za radost u dokazima koji neprestano pristižu da se ovaj Svezak pokazao veoma korisnim Božjem narodu u proučavanju Biblije u svakoj zemlji – razvrstavajući poruku Gospodinove riječi pod različitim naslovima i klasifikacijama korisnima istraživaču. Posebno smo čuli da su mnogi bili blagoslovljeni u svom proučavanju načina Drugog Adventa – u Biblijskom dokazu iznešenom u ovom svesku da naš Gospodin više neće doći na ovu zemlju kao čovjek, budući da je u potpunosti ispunio svoj zadatak kao ljudsko biće kada je milošću Božjom okusio smrt za svakog čovjeka na Kalvariji. Čitatelju je skrenuta pažnja na tekstove koji dokazuju da je naš Gospodin sada proslavljen s desna Ocu i da će uskoro postati Kralj svijeta, što se pokazalo korisnim mnogima kako njihova pisma potvrđuju.

Ovaj Svezak ne polaže pravo na nepogrešivost, niti na bilo kakvo izravno nadahnuće od Boga u tumačenju Njegove Riječi. Baš naprotiv on tvrdi da je Biblija Božansko Otkrivenje. Njegov je cilj bio razvrstati Biblijske dokaze i ponuditi prijedloge s obzirom na njihovo značenje.

Baveći se s predmetom koji je toliko složen da su ga drugi veoma rijetko taknuli, ne treba se smatrati čudnim ako se neki prijedlozi dani u ovom Svesku nisu ispunili s apsolutnom točnošću sve do slova. Međutim autor, izdavači, i tisuće čitatelja ovog Sveska se ne srame onog što je predstavljeno, i još uvijek ga uručuju svima koji se zanimaju za proučavanje Biblije – kao vrlo zanimljiv i od velike pomoći u razumijevanju Gospodinove Riječi.

Biblijska kronologija ovdje predstavljena pokazuje da je šest velikih tisućugodišnjih Dana počev s Adamom završilo, i da je Veliki Sedmi Dan, tisuću godina Kristove vladavine, započeo 1873. Događaji posljednjih 43 godine, a za koje ovaj Svezak tvrdi da su početak Milenija, mi još uvijek nalazimo da su u potpunom skladu s Biblijskim proročanstvima, kao što je ovdje izneseno. Tijekom tih 43 godine, bili su ostvareni gotovo svi izumi naših dana. Šivaća je mašina kao prva počela dosizati svoj vrhunac prije 43 godine. Od tada, imamo sve vrste poljoprivredne mehanizacije i oruđa, i radionica, trgovina, tvornica i kućnih pogodnosti, i obilje jeftinih od čovjeka napravljenih izuma. Sve to skraćuje sate rada i ukida „znoj lica“, a za kojeg Biblija kaže da obilježava prokletstvo.

Možemo s potpunom sigurnošću reći da je u tih 43 godine, svijet povećao svoje bogatstvo za tisuću puta. I kad se sjetimo da iza tih 43 godine leži ukupno šest tisuća godina ljudskog nastojanja, čini se da je gotovo čudo ono što svijet ostvaruje tisuću puta više nego u prethodnih šest tisuća godina u posljednjih 43 godine. Zasigurno to potvrđuje tvrdnju ovog Sveska da smo ušli u veliki Sedmi dan, i da je ono što sada kao ljudska rasa doživljavamo samo sjena daleko većih blagoslova koji imaju doći – kada sunce pravednosti iziđe sa ozdravljenjem na svojim zracima i rastjera svu tamu, neznanje, i praznovjerje svijeta!

Ovaj Svezak navodi ono što je njegov autor propovijedao u proteklih 40 godina, da su „Vremena neznabožaca“ kronološki završila krajem A.D. 1914. Izraz „Vremena neznabožaca“, u biblijskoj upotrebi označava godine, ili vremensko razdoblje, u kojem je Neznabožačkim narodima bilo dopušteno da upravljaju, nakon oduzimanja predodžbenog kraljevstva od prirodnog Izraela, ispunjavajući tako jaz između tog događaja i uspostave Božjeg kraljevstva u rukama Mesije – „onog koji ima pravo.“ (Ezek. 21:27)

Mi naravno nismo 1889. mogli znati da li će datum 1914, tako jasno označen u Bibliji kao kraj Neznabožačkog prava moći ili dopuštanja da vladaju svijetom, značiti da će oni tada biti u potpunosti bez moći ili da njihovo pravo istječe, i da treba početi njihovo protjerivanje. Mi razabiremo da je ovo potonje Gospodinov program; i već u kolovozu 1914. Neznabožačka kraljevstva na koja se ukazuje u proročanstvu počela su svoju sadašnju veliku borbu, koja će prema Bibliji, kulminirati s potpunim svrgavanjem svih ljudskih vladavina, utirući put za potpunu uspostavu Kraljevstva Božjeg dragog Sina.

Mi nismo u stanju vidjeti što je iza zavjese; mi nismo u stanju poznavati stvari koje napreduju pod upravom našeg slavnog Gospodina i članova Njegove Crkve koji su već proslavljeni. Naše je mišljenje da se Gospodin na neki način upliće u stvari svijeta kao što nije činio u prehodnim razdobljima. Mi znamo da veliko Vrijeme Nevolje, koja je već počela, veoma jako odgovara Božanskokj izjavi što se tiče vremena i okolnosti oko uspostave Mesijinog Kraljevstva. Sam nas Gospodin obavještava da će se u vrijeme kada On uzme u svoje ruke svoju Moć i vlast, narodi razbjesniti i doći će Božanski gnjev. Malo kasnije doći će vrijeme za suđenje mrtvima, i davanje nagrade Božjim slugama, malima i velikima, vodeći u konačnici do uništenja nepopravljivih, koji će iskazivati iskvarujući utjecaj na zemlji. (Otkr.21:8)

Ljudi širom svijeta znali su za očekivanja Istraživača Biblije što se tiče godine 1914; i kada se toliko izvanredan rat kao što je ovaj sada otrgnuo, kada su vjetrovi borbe počeli puhati s takvom žestinom i razaranjem, tisuće su se sjetile što su čuli i čitali glede kraja Vremena Neznabožaca. Tisuće su danas počele potpunije cijeniti vremena u kojima živimo. Utjecaj je veoma koristan i nadahnjujuć. Shvaćanje da smo u Gospodinovom danu i da će ubrzo svi Njegovi sveti biti sakupljeni k njemu kroz promjenu putem uskrsnuća, ima stimulirajući i ohrabrujući utjecaj na Istraživače Biblije, odvajajući ih od svijeta i njegovih strahova i ambicija i usredotočujući njihove oči na Krunu Života, koju Gospodin čuva za one koji ga najviše vole.

Autor priznaje da je u ovoj knjizi predstavio razmišljanje da Gospodinovi sveti mogu očekivati da budu s Njim u slavi s krajem Vremena Neznabožaca. To je prirodna pogreška u koju smo upali, ali Gospodin ju je prevladao za blagoslov svog naroda. Misao da je Crkva trebala biti sakupljena u slavu prije listopada 1914, zacijelo je imala vrlo stimulirajući i posvećujući utjecaj na tisuće, koji prema tome mogu hvaliti Gospodina – čak i za pogrešku. Mnogi se zaista mogu pokazati zahvalnima Gospodinu da vrhunac nade Crkve nije bio dosegnut u vrijeme u koje smo to očekivali; i da mi kao Gospodinov narod imamo daljnje Prilike za usavršavanje svetosti, i da budemo sudionici s našim Učiteljem u daljnjem predstavljanju Njegove poruke ljudima.

Naša pogreška očigledno nije bila s obzirom na završavanje Vremena Neznabožaca; mi smo međutim izvukli pogrešne zaključke koji nisu ovlašteni Riječi Gospodinovom. Mi smo vidjeli u Bibliji izvjesne paralele između Židovskog doba i Evanđeoskog doba. Mi smo trebali zapaziti da se te paralele odnose na uništenje nominalnih sistema u oba slučaja, a da ne ukazuju na vrijeme proslavljenja Novog stvorenja. Ovo će objašnjenje pomoći čitatelju dok bude proučavao „BLIZU JE VRIJEME.“ Mi ne sumnjamo da će veliki blagoslovi koji se mnogi od nas dobili u prošlosti nastaviti pritjecati kroz Svezak tisućama drugih. Stoga s time idu i molitve autora.

Charles T. Russell

Brooklyn N.Y. 1.
listopada 1916

Leave a Reply