Utjeha

Comfort01

I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju,
i više neće biti smrti, ni tuge, ni vike, ni boli
neće više biti , jer prvo prođe .“

(Otkr.21:4)

Comfort01

KOJE RIJEČI DONOSE UTJEHU?

Ukoliko smo izgubili voljenu osobu naša bol poznata je Gospodinu. Osjećaji u gornjim riječima zasiguravaju nam da je Bog sveg Stvorenja itekako svjestan sve boli i da će… obrisati svaku suzu u pravo vrijeme…ništa kroza što njegova stvorenja prolaze ne može promaknuti njegovoj budnoj pažnji. On zna! Kao što se prorok Jeremija izrazio: „Milost je Gospodnja da nismo sasvim uništeni…Ponavlja se svako jutro. Vrlo je velika tvoja vjernost. Velim: Gospodin je moj dio; zato se ufam u njega.“ (Tuž.3:22-24) Da, mi možemo imati nadu, jer On zaista ima samilost prema svom izmučenom i jadnom stvorenju. (Rim.8:22)

Iz početka može biti jako teško pomiriti se s tim da voljene osobe više nema. Može nam se čak činiti kao da se to uopće nije ni dogodilo, jer to prelazi mogućnosti našeg shvaćanja. Mogli bi smo reći „Ja to naprosto ne mogu shvatiti…da je više nikada neću vidjeti.“ I mogli bi smo pitati „Zašto Bože? Gdje si sada? Zašto si dopustio da se to dogodi? Isusova prijateljica Marija postavila je Isusu slično pitanje prema Ivanu 11:32.

U tim trenutcima obično su mnogi oko nas,naša obitelj, prijatelji i svećenik i koliko god da iskreno suosjećaju s nama ipak možda nisu u stanju pomoći nam razumjeti zašto je Bog dozvolio taj gubitak. Kako bi smo u potpunosti bili utješeni mi trebamo objašnjenje- želimo dobiti odgovore na ta intrigantna pitanja.

POČIVA U MIRU

Prije nego što pokušamo razumijeti zašto Bog dozvoljava da se događaju takvi tragični gubitci jednostavna spoznaja da je On svjestan naše boli- da Bog voli sva svoja ljudska stvorenja- može nas donekle utješiti. Isto tako možemo shvatiti da kao što bi svaki Otac pun ljubavi napravio, tako i On ustvari suosjeća sa boli i žalosti koje trpe njegova stvorenja.

Comfort02

Njegova velika poruka utjehe za nas je da će „u pravo vrijeme“ svi mrtvi biti probuđeni u život. Ovo dugo očekivano buđenje iz smrtnog sna razlog je zašto koristimo frazu „počiva u miru“ i čak porijeklo riječi groblje znači „spavaća soba ili mjesto“. Imamo ovo razumijevanje zato što su Isus i drugi biblijski pisci govorili o smrti kao o snu naučavajući da će se mrtvi probuditi. (Ivan 11:11-14) Isus je rekao da će „svi koji su u grobovima izići“. Apostol Pavao je napisao da zbog toga što je Isus dao sebe kao otkupninu za sve Bog „želi da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine“(Ivan 5:28,29; 1.Tim.2:3-6)

Comfort03

Zbog Isusove otkupne žrtve proces uskrsnuća donijet će ozdravljenje svakom slomljenom srcu kako se svi razdvojeni voljeni a postepeno buđeni iz smrtnog sna budu opet sjedinjavali. Uzmi ovo k srcu dragi prijatelju, Bog je to obećao. Nećemo zauvijek biti razdvojeni od naših voljenih umrlih. Vidjet ćemo ih ponovno! Istina ova nada je u vjeri, ali to je vjera koja se može temeljiti na dobrom i zdravom razumijevanju i dokazana s mnogim odlomcima čvrstih dokaza koje možemo naći u Bibliji. (Hebr.11:1) Da će buđenje mrtvih biti realnost za cijelo čovječanstvo jednako je stvarno kao i činjenica da su oni već postojali u sadašnjem životu.

Netko bi mogao pitati „kada će to biti i nisu li naši voljeni sada na nebu s Bogom?“ Isusove vlastite riječi će odgovoriti na ova pitanja kako ćemo vidjeti u nastavku, ali ipak priznajmo činjenicu da nas Biblija uči da cijelo čovječanstvo spava u smrti, vjernici i nevjernici podjednako. Međutim zbog svoje vjere u uskrsnuće vjernici ne tuguju kao ostali koji nemaju nade. (1.Sol.4:13,14) Radujemo se obećanom uskrsnuću a time i nadi koja je pružena svakome. Kada se u potpunosti razumije ovo obećanje pruža najbolje zadovoljstvo i utjehu.

Comfort04b

ISUS JE ZAPLAKAO

Najkraći redak u Bibliji nalazi se u Ivanu 11:35 gdje stoji: “I Isus je zaplakao.“ Zašto je Isus ispustio suze? Bilo je to zato što je izgubio svog ljubljenog prijatelja Lazara, ali i zato što je duboko suosjećao sa ožalošćenom obitelji Lazara koja tugovala zbog njegove smrti. „Kad je Isus vidio kako plače ona i Židovi koji su došli s njom, bio je duboko dirnut i potresen.“ (Ivan 11:33) Isus je znao da se Lazar koji je tada bio u grobu sada odmara u smrtnom snu pa je stoga uputio ove utješne riječi Lazarovoj sestri: „Nato joj je Isus rekao: Brat će tvoj ustati . Marta mu je odvratila: Znam da će ustati o uskrsnuću u posljednji dan.“ (Ivan 11:23,24) Nema sumnje u ono što je Marta već direktno naučila od Isusa- Ona je znala da je njen brat Lazar sada u smrtnom snu čekajući obećano uskrsnuće i blagoslove koji će potom uslijediti.

Comfort05

 

Comfort06

ALI ZAŠTO BOŽE?

Vratimo se sada na pitanje: Ali zašto je Bog dopustio da se to desi mom voljenom? Ovo pitanje je posebno bolno kada gubitak dođe iznenada i to posebno kada je u pitanju netko mlad. Međutim u ovom pitanju je zapravo dio odgovora. Bog nije prouzročio da se to dogodi, ali je u svojoj mudrosti dopustio da čovječanstvo iskusi ishod grijeha, što u konačnici vodi do smrti. Kroz to iskustvo učimo mrziti posljedice grijeha i na koncu učimo ljubiti pravednost. (Ps.45:7)

Apostol Pavao je napisao: „Zato dakle kao što po grijehu jednoga dođe osuda na sve ljude, tako i po pravdi jednoga dođe na sve ljude opravdanje života.“ (Rim.5:12-18; 1.Kor.15:21,22) Upravo se u ovim retcima nalazi obećanje da će u određeno vrijeme smrt biti izbrisana, zato što je Isus Krist kako bi zadovoljio božansku pravdu dao svoj savršeni život kao otkupninu za sve- Adama i njegovo potomstvo.

DOPUŠTANJE ZLA

Da li je čovjek bio stvoren da bude poput robota, programiran da se samo pridržava pravila? Odgovor je ne, čovjek je bio stvoren na sliku i priliku Boga- bio je savršen. (1.Moj.1:26,27) Ova sličnost uključuje slobodu izbora. Čovjek je bio stvoren sa slobodnom voljom, biće sa sposobnošću mišljenja, procjene i izbora.Kada je stvorio Adama i Evu Bog je znao da im nedostaje „spoznaja dobra i zla.“ Drugim riječima nedostajalo im je iskustvo i nisu u potpunosti shvaćali posljedice svojih postupaka. (1.Moj.2:17) Ovo vrlo lako može razumijeti svaki roditelj koji kaže svom djetetu: Ne diraj! Peć je vruća. Budući mu nedostaje iskustva dijete u potpunosti ne shvaća opasnost. To ilustrira stanje čovjeka. Danas Bog dopušta ljudskoj obitelji da kolektivno iskusi posljedice svojih nesavršenih odluka dok žive odvojeno od njegovih zakona. U većini slučajeva čovekova nastojanja koja nisu u skladu sa Božjim nacrtima vrlo često vode do zlog ishoda. Ali iskustvo sa grijehom i zlom pruža vrlo važnu spoznaju o posljedicama neposlušnosti Bogu. Primjenjeno u budućnosti nakon uskrsnuća iz smrtnog sna to će znanje u konačnici voditi čovječanstvo do toga da se dragovoljno ostavi grijeha i osvoji savršenstvo koje im je Stvoritelj prvobitno namjenio.

Comfort07

Stvarno možemo vidjeti mudrost u Božjem dopuštanju zla. Rimljanima 8:22 kaže da sve stvorenje zajedno uzdiše i da se muči sve do sada. To objašnjava stanje u kojem se našlo cijelo čovječanstvo doživljavajući tjeskobu grijeha očekujući pritom oslobođenje od njega. To također objašnjava i naša osobna bolna iskustva. Svatko od nas iz prve ruke uči kroz iskustvo sa posljedicama grijeha. Ove teške pouke neće se ni izgubiti niti zaboraviti. (Prop.1:13)

Comfort08

DOBRE VIJESTI

A, sada dobre vijesti! Biblija doista uči da je naše iskustvo sa grijehom, zlom i smrti gotovo pri kraju. Uskoro će cijelo čovječanstvo biti izbavljeno iz ovog zlog svijeta u „Kristovo Kraljevstvo“. Biblija kaže da će On vladati tisuću godina. (Otkr.20:6) Njegova savršena vladavina pružit će ljudima veliko iskustvo sa dobrom, sa savršenim i pravednim zakonima pod besprijekornim i čistim uvjetima. Prorok Izaija nam kaže da će tada „zemlja biti puna Gospodnjega spoznanja, kao što vode pokrivaju morsko dno.“ (Iza.11:9) „I nitko neće učiti svojega sugrađanina i svojega brata govoreći: Spoznaj Gospodina, jer će me svi spoznati: od maloga do velikoga među njima.“ (Hebr.8:11) Uskrsnulo čovječanstvo tada opremljeno sa potpunom „spoznajom dobra i zla“ trebat će donijeti odluku. „Život i smrt, blagoslov i prokletstvo (dobro i zlo) stavio sam preda te. Zato izaberi život, da ostaneš na životu.“ (5.Moj.30:19) Ova opomena prvobitno data prirodnom Izraelu jednako će vrijediti za svakog pojedinca u Božjem Kraljevstvu. Velika većina čovječanstva vidjet će blagoslove poslušnosti i pravednosti i dobit će vječni život ovdje na zemlji. Do kraja Kraljevstva pravednosti oni koji izaberu neposlušnost završit će u onome što Biblija naziva „druga smrt“ (Otkr.20:14) To je smrt iz koje nema daljnjeg uskrsnuća. Ali hvala Bogu prema njegovom milosrdnom planu tih nepopravljivih neće biti mnogo. Tada će se ispuniti Isusova molitva Bogu: „Dođi Kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja; kako na nebu, tako i na zemlji!“ (Mat.6:10)

Comfort09

ON ZNA….

Kada se dogodi neka nesreća ili tragedija, bolest, ubojstvo ili smrt iz bilo kojeg razloga, istina je- Bog je to dopustio. Ali u isto vrijeme on suosjeća u toj boli. S dopuštanjem zla tvoj sadašnji gubitak je prema tome iskustvo kroz koje moraš proći. Bog zna da dopuštajući grijeh i smrt kroz jedno razdoblje najbolje postiže dugoročne interese cijele ljudske obitelji. Međutim naš je Bog milosrdan i nije nas ostavio bez nade, obećanja i utjehe. Od ranih zraka svjetlosti u knjizi Postanka (1.Mojsijeva) pa do slavnog ishoda u Otkrivenju cijela Biblija govori o kraju bolesti i tuge, grijeha i smrti. (Iza.35 ; Iza.2:2-4) Na ovo slavno vrijeme ukazuju Djela 3:21 kao „vrijeme obnove svega o čemu je Bog govorio preko svojih svetih proroka iz starog doba.“ Božja nadahnuta Riječ obećava da će On vratiti savršene uvjete ovdje na Zemlju. Zato što je to njegova riječ, njegova zakletva možemo biti sigurni da će se ispuniti. (Iza.55:11)

Comfort10

IZLIJEČENI OD BOLI

Koliko god da je tvoj gubitak bolan i razarajuć ne bi trebao smatrati da si ti izdvojen slučaj. Niti bi trebali očekivati izvanrednu zaštitu, da nas se zakloni od iskustava s tugom koja su zajednička svima. Čak oni koji su bili najbliži Isusu trpjeli su od bolesti i na koncu umrli poput Lazara. A neki su čak poput Stjepana bili i mučeni jednostavno zato što su govorili i naučavali o Isusu. (Djela 7:59,60) Zato neka bi smo bili zahvalni Bogu za ono vrijeme koje smo imali priliku provesti s našim voljenima, uzimajući k srcu spoznaju da je On predvidio vrijeme za naše ponovno sjedinjenje s njima. Ajme, kada dođe to vrijeme osvrnut ćeš se na sadašnju patnju i bol kao na jedan trenutak u dalekoj prošlosti i bit ćeš izliječen od sadašnjih žalosti. I to je Njegovo obećanje. (1.Moj.22:16-18)

Te su misli bile istaknute u Isusovom umu još davno prije kada je započeo svoju zemaljsku službu citirajući ove riječi utjehe i nade: „Duh svemogućega Gospodina počiva na meni. Jer me pomazao Gospodin, poslao me da donesem poniznima veselu vijest. On me poslao da iscijelim slomljena srca, da navijestim zarobljenima slobodu, vezanima (koji su zarobljeni u grobu) otkupljenje.“ (Iza.61:1)

Comfort11

U svojoj glasovitoj propovjedi na gori Isus je izrekao ove ublažujuće riječi: „Blaženi žalosni! Oni će se utješiti. Blaženi krotki! Oni će posjedovati zemlju. Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde! Oni će se nasititi.“ (Mat.5:4-6)

Nadamo se da je ova poruka na neki način bila utješna za vas i da ste dobili neke odgovore, pokazujući da postoji plan za budući trajan i sretan život. Božji plan odvija se upravo sada i vi ste u njemu. U središtu tog plana je Isus Krist, negov život, smrt i uskrsnuće. Autor tog plana njegov je nebeski Otac i on će sigurno uspjeti. Želimo izraziti našu iskrenu sućut zbog vašeg gubitka. Svi mi kao ljudska obitelj znamo koliko te emocije mogu rastužiti srce dok se nosimo s takvim gubitcima. Molimo vas budite uvjereni da će vaša bol biti više nego nadoknađena u danima koji dolaze. „Otkupljeni od Gospodina vratit će se po njemu i doći će u Sion pjevajući. Glavu će njihovu obasjavati vječna radost. Veselje i radost prate ih. Briga i uzdisanje bježe.“ (Iza.35:10)

Comfort12

U toku je prijevod na hrvatski kršćanskog klasika, knjige pod naslovom Božanski plan o vjekovima. Budite slobodni obratiti nam se za primjerak te knjige i predbilježiti se na našoj web stranici koja je niže navedena naravno ukoliko želite naučiti nešto više o Božjem planu za ljudsku obitelj.

Istraživači Biblije u Hrvatskoj
info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com
www.istrazivaciBiblijeuHrvatskoj.com

Leave a Reply