Sudbina Izraela zapečaćena

Nikada u povijesti jedna nacija nije bila uništena, njezin narod raspršen do krajeva Zemlje, a potom 2000 godina kasnije opet vraćen u svoju domovinu i obnovljen kao nacija. Izrael je zaista čudesna nacija!Izrael1

Proročanstva zapisana prije otprilike 2500 godina sada su stvarnost.“Tada ću okrenuti sudbinu Izraela, svojega naroda: oni će sagraditi opustošene gradove i stanovati u njima, nasadit će vinograde i iz njih piti vino, nasadit će vrtove i uživati njihove plodove. Posadit ću ih u njihovu zemlju, da se više ne iščupaju iz svoje zemlje, koju sam im dao, govori Gospodin, tvoj Bog.“ (Amos 9:14,15)

Ali proročanstva u svezi ponovnog vraćanja Izraela ne završavaju s tim. Poslušaj dalje riječi proroka: „Tada će grnuti k njoj svekoliki narodi. Mnogi će narodi ići tamo i govoriti : Dođite da idemo na Gospodnju goru, u kuću Boga Jakovljeva! Neka nas on uči svojim putovima! Mi želimo hoditi njegovim stazama! Jer nauk izlazi sa Siona i Gospodnja riječ od Jeruzalema.“(Iza. 2:3) „U one će dane deset ljudi od svih jezika neznabožačkih naroda uhvatiti jednoga Judejca za skut i reći : Hoćemo ići s vama; jer smo čuli da je Bog s vama“(Zah.8:23) Da, od ispunjenja proročanstava nema koristi samo Izrael nego će preko njega i ostali narodi dobiti kako blagoslov tako i pouku.

Bog je dao Abrahamu to obećanje kao svečanu zakletvu a koje se ponavlja kroz Stari i Novi zavjet: „…i potomstvo ću tvoje umnožiti kao zvijezde na nebu i kao pijesak na morskoj obali…I bit će blagoslovljeni u tvom potomstvu svi narodi na zemlji…“(1.Moj.22:17,18) Kršćani često proročanstva iz Svetog pisma a koja se odnose na Izrael primjenjuju na sebe, međutim ovo zakletvom popraćeno obećanje dato Abrahamu ukazuje na to da će biti nebesko potomstvo blagoslova i zemaljsko potomstvo blagoslova.

Apostol Pavao zasigurava da Izrael kao zemaljsko potomstvo ima ključnu ulogu u realizaciji Božjeg plana da blagoslovi sve narode na zemlji. „Jer ako njihovo otvrdnuće uključuje izmirenje svijeta, što će istom biti njihovo prihvaćanje? Ništa manje nego prijelaz od smrti u život!“(Rim.11:15) Bog je tek počeo sa svojim čudima kojima je krajnji cilj ostvarenje konačne sudbine Izraela. Kakva prednost očekuje one koji se drže Božjih obećanja! „Molite za mir Jeruzalema!“ (Ps.122:6)Izrael4

Leave a Reply