UVODNA RIJEČ AUTORA

Ai

Božanski plan vjekova

UVODNA RIJEČ AUTORA

AUTOR i izdavači žele javno priznati da se samo zahvaljujući Božjoj naklonosti smiju identificirati sa nakladom ovog sveska i sa rezultatima – svjetlom, radošću, mirom i zajedništvom s Bogom mnogim gladnim, žednim i zbunjenim dušama. Prvo izdanje u svom sadašnjem obliku izdano je 1 886. Od tada je jedno izdanje slijedilo drugo brzim slijedom na dvadesetak različitih jezika tako da je do sada oko 5 milijuna primjeraka završilo u rukama ljudi širom svijeta.

Mi se ne nadamo da su sve te knjige procitane, međutim stalno primamo pisma koja nas uvjeravaju da one ipak snažno utječu na srca i umove ljudi posvuda. Tisuće su nam pisale da su bile pod utjecajem – neki od njih uopće nisu niti vjerovali da je Biblija božansko otkrivenje čovječanstvu. Neki su pisali da su bili ateisti ili tako nekako zato što nisu prije poznavali pravog Boga i njegov pravi plan o vjekovima pa stoga nisu ni mogli prihvatiti, cijeniti i obožavati osobnost koja im je bila prezentirana u tradicionalnim učenjima.

Nekih pet godina prije objavljivanja ovog izdanja ustvari smo imali istu stvar u tiskanom obliku samo pod drugačijim imenom i drugačije prezentiranu. Ta knjiga bila je naslovljena „Hrana za misaone kršćane“. Njezin stil bio je drugačiji u tome što je u prvom redu napadala pogrešna učenja- srušila ih i onda na njihovom mjestu podigla tkivo Istine. Na koncu smo shvatili da to i nije bio najbolji način- naime neki su se uznemirili kada su vidjeli da njihova pogrešna učenja padaju i dalje više nisu željeli čitati i onda dobiti uvid u prekrasnu strukturu Istine na mjestu porušenih neistina.

Aii

Ovaj svezak napisan je sa sasvim obrnutog stajališta. On predstavlja Istinu, pokazuje njezinu snagu i ljepotu i tada predlaže uklanjanje neistine, jer ne samo da je nepotrebna nego je apsolutno beskorisna i vrlo štetna. Tako čitatelj BOŽANSKOG PLANA VJEKOVA svakim novim korakom pronalazi jačanje vjere i veću bliskost s Gospodinom a s time onda i pouzdanje da je na pravom putu. Nakon što se vidi Istina, na neistinita učenja se sve više počinje gledati kao nešto apsurdno, bezvrijedno, štetno i tada ih se rado odbacuje.

Veliki protivnik naravno ne voli bilo šta što otvara oči Božjem narodu, povećava poštovanje prema Božjoj knjizi i prekida njihovo oslanjanje na ljudska vjerovanja. Veliki se protivnik prema tome kao što smo i očekivali veoma protivi ovoj knjizi. Jako ih malo shvaća Sotoninu moć i lukavstvo; i isto ih jako malo shvaća značenje Apostolovih riječi što se tiče ovog princa tame koji se preobražava u slugu svijetla da bi se borio protiv Istine i uništio njezin utjecaj. Također ih samo malo razumije da naš lukavi protivnik nastoji iskoristiti najbolje, najenergičnije i najutjecajnije iz redova Božjeg naroda da ometaju sjaj svijetla i da sklone Božanski plan vjekova od ljudi.

Malo ih shvaća da od vremena stvaranja kredaa 325 n.e. 1260 godina uopće nije bilo proučavanja Biblije. Malo ih shvaća da su tokom tog vremena ta kreda bila prikovana na umove milijuna, vješajući ih na strašne pogreške i osljepljujući ih s obzirom na Božji karakter mudrosti, ljubavi, pravde i moći. Malo ih shvaća da su od vremena Reformacije – od kada je Biblija počela dolaziti u ruke ljudima- dobronamjerni ali zavedeni reformatori bili su zaslijepljeni i hendikepirani greškama iz prošlosti. I tako su poslužili da zadrže ljude u tami. [Aiii] Malo ih shvaća da pravo proučavanje Biblije poput onoga u ranoj Crkvi kakvo su provodili apostoli danas prakticiraju jedino Istraživači Biblije.

Za ranija izdanja ovog sveska bio je korišten naslov „Svanuće Milenija“; ali razumjeli smo da su se mnogi prevarili razmišljajući da se možda radi o romanu. U cilju da se nitko prilikom nabavke ne prevari kasnije smo usvojili sadašnji serijski naslov „Studije Svetog pisma“ kojeg ntiko neće pogrešno razumjeti.

Mnogi su upiti došli do nas o tome zašto se ove knjige ne mogu naći u knjižarama? Naš je odgovor da iako bi nakladnici knjiga rado imali te knjige postoje izvjesni vjerski fanatici koji neće dozvoliti njihovu prodaju – prijeteći bojkot. Na prvi pogled ovo može izgledati veoma tragično – kao da je Protivnikovoj moći dozvoljeno da spriječi širenje Istine. Ali Bog je milostivo zaobišao tu stvar tako da danas gotovo nijedna knjiga nema tako veliku i postojanu nakladu kao ovaj svezak. Mnogi koji su zbog predrasuda odbili pročitati ovu knjigu i borili se protiv nje, činili su to zbog laži i krivog prikazivanja stvari.

Mnoge od tih knjiga bile su spaljene od strane ljudi koji su bili pod utjecajem te propagande. Slišno su prošli i Isusovi sljedbenici tokom Srednjeg vijeka od kojih su mnogi patili kao mučenici. Da, sam Isus trpio je od ruku onih koji nisu razumijeli ni njega ni njegova učenja, baš kao što je apostol Petar naglašeno objavio : „I sada braćo znam da ste ono učinili u neznanju kao i vaši poglavari“ (Djela 3:17) „Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave raspeli“ (1.Kor. 2:18)

Dok su neprijatelji knjige bili ogorčeni, nepravedni [Aiv] i neistiniti njihovi su prijatelji razmjerno tome bili srdačni revni. Prijatelji knjige koji su iz ljubavi prema Istini dali svoje vrijeme i snagu za njeno širenje doprinijeli su tome da su sada milijuni primjeraka te knjige u rukama ljudi koji vole Istinu. Dok pišemo ove riječi znamo činjenicu da je oko 600 kršćana iz različitih sfera života „napustilo sve“ zemaljske poslove, pozive i ambicije kako bi mogli slaviti Gospodina i blagoslivljati njegove gladne svete stavljajući im ovaj mali svezak u ruke. Oni uključuju liječnike, učitelje , medicinske sestre, svećenike, brijače i mehaničare- dakle ljudi iz svih društvenih slojeva čije srce je dirnuto ljubavlju Božjom i koji imaju želju da drugim umovima i srcima prenesu taj blagoslov.

Ove knjige su prodane po maloj cijeni i ovi kolporteri koji ih javno raznose jedva su u stanju pokriti svoje troškove. Međutim oni se raduju iako su ponekada u oskudicama što su dostojni trpjeti neke neugodnosti i gubitke zbog Gospodina, Istine i braće. Dobro se djelo nastavlja, poruka života u Kristu prelazi iz ruke u ruku. Sadašnja distribucija ovog sveska je ogromna. Neka bi Njegov blagoslov u budućim danima bio srazmjerno velik onome iz prošlosti. Autor i izdavači ne mogu tražiti više.

S najboljim željama svim čitateljima
Vaš sluga u Gospodinu
Charles T. Russell

Brooklyn N.Y.
1. listopad 1916

Leave a Reply